Jump to content


kuv txoj kev ntseeg tshiab


46 replies to this topic

#1 HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*

HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*
 • Guests

Posted 23 January 2012 - 02:22 PM

yuam meej tsoom hmoob koom luaj.

hauv qab no yog ib txoj kev ntseeg tshiab ua kuv tau pom thiab txiav siab ntseeg lawm, nej pab xav saib puas yog txoj zoo rau peb thiab?

Kuv teev hwm tsawv ntuj thiab 4 tus tswv hwj sawv ntuj, 6 tus tswv cawm seej.


Tswv ntuj yog tus tswv kom huaj ntawm plawv yis ntuj tsam sis voos. the LORD of the universe of the solar systems.


Plaub tus tswv hwj sawv ntuj= tswv qaum ntuj. tswv qab ntuj, tswv hnub tuaj thiab tswv hnub poob=cov tswv no lawv hwj tuav kom lub ntiaj teb ncig mus los raws kab lw thiab raws caij nyoog.


Rau tus tswv cawm seej= tswv kub, tswv txais, tswv cua, tswv dej thiab tswv av=cov tswv no cawm noob neej noob sim kom ciaj sia hlob hlav raws tswv ntuj tau tsawb tsim tseg kom txawm nyob lub ntiaj teb txuas keebsim mus tsis muaj xaus.

Kuv ntseeg tias cov tswv no thiaj yog cov tuav rawv noob neej yuavsim, txuabsim, luajsim thiab zeej sim kom nyob tau raws laj txheej keeb ntawm tswv ntuj pum tseg. li ntawv peb txheej tswv no thiaj kav ntiaj teb raws hwj chim thiab txheej ntxig muaj kuab tseeb tshaj txhua yam nyob rau ntiaj teb. Txhua lub hwj chim yog los ntawm Peb txheej Tswv no xwb, yog li no kuv thiaj mus teev kuv cov Tswv no lawm, tab sis kuv poj koob yawm txwv los kuv yeej liag pub lawv thaum lub caij lawv los thov noj thov haus li no xwb.

Nej pab xav saib kuv txoj kev ntseeg no puas zoo thiab>>>>>>>>>>>>?

#2 HMOOB_Kev teev hawm_*

HMOOB_Kev teev hawm_*
 • Guests

Posted 23 January 2012 - 03:09 PM

yuam meej tsoom hmoob koom luaj.

hauv qab no yog ib txoj kev ntseeg tshiab ua kuv tau pom thiab txiav siab ntseeg lawm, nej pab xav saib puas yog txoj zoo rau peb thiab?

Kuv teev hwm tsawv ntuj thiab 4 tus tswv hwj sawv ntuj, 6 tus tswv cawm seej.


Tswv ntuj yog tus tswv kom huaj ntawm plawv yis ntuj tsam sis voos. the LORD of the universe of the solar systems.


Plaub tus tswv hwj sawv ntuj= tswv qaum ntuj. tswv qab ntuj, tswv hnub tuaj thiab tswv hnub poob=cov tswv no lawv hwj tuav kom lub ntiaj teb ncig mus los raws kab lw thiab raws caij nyoog.


Rau tus tswv cawm seej= tswv kub, tswv txais, tswv cua, tswv dej thiab tswv av=cov tswv no cawm noob neej noob sim kom ciaj sia hlob hlav raws tswv ntuj tau tsawb tsim tseg kom txawm nyob lub ntiaj teb txuas keebsim mus tsis muaj xaus.

Kuv ntseeg tias cov tswv no thiaj yog cov tuav rawv noob neej yuavsim, txuabsim, luajsim thiab zeej sim kom nyob tau raws laj txheej keeb ntawm tswv ntuj pum tseg. li ntawv peb txheej tswv no thiaj kav ntiaj teb raws hwj chim thiab txheej ntxig muaj kuab tseeb tshaj txhua yam nyob rau ntiaj teb. Txhua lub hwj chim yog los ntawm Peb txheej Tswv no xwb, yog li no kuv thiaj mus teev kuv cov Tswv no lawm, tab sis kuv poj koob yawm txwv los kuv yeej liag pub lawv thaum lub caij lawv los thov noj thov haus li no xwb.

Nej pab xav saib kuv txoj kev ntseeg no puas zoo thiab>>>>>>>>>>>>?

Kev teev hawm txog lub ntuj daim av thiab txhua tsav yam uas muaj cawm tib neeg txoj sia ntawd nws yog ib yam uas zoo heev li os, kuv nrog koj pom zoo thiab os. Txhua yam uas tswv ntuj tsim muaj nyob rau hauv daim luaj pua av no nws puav yeej yog yam zoo rau peb tib neeg ntiaj teb txhua tus txoj sia thiab txoj koob hmoov, vim hais tias "Tib neeg yog ntiaj teb, ntiaj teb yog tib neeg" yog tias peb tib neeg coj zoo ua zoo rau lub ntiaj teb ces yog yus ua zoo rov rau yus tus kheej ces ntuj yuav nrog nraim koj nyob ua ke mus txhua lub sij hawm li os. Yus tsim txoj kev zoo rau lub ntuj thiab daim av, huab cua puas tsav yam ntawd ces yog yus tsim txoj kev zoo rau yus xwb os.

#3 HMOOB_hmoobtiag_*

HMOOB_hmoobtiag_*
 • Guests

Posted 23 January 2012 - 04:49 PM

yuam meej tsoom hmoob koom luaj.

hauv qab no yog ib txoj kev ntseeg tshiab ua kuv tau pom thiab txiav siab ntseeg lawm, nej pab xav saib puas yog txoj zoo rau peb thiab?

Kuv teev hwm tsawv ntuj thiab 4 tus tswv hwj sawv ntuj, 6 tus tswv cawm seej.


Tswv ntuj yog tus tswv kom huaj ntawm plawv yis ntuj tsam sis voos. the LORD of the universe of the solar systems.


Plaub tus tswv hwj sawv ntuj= tswv qaum ntuj. tswv qab ntuj, tswv hnub tuaj thiab tswv hnub poob=cov tswv no lawv hwj tuav kom lub ntiaj teb ncig mus los raws kab lw thiab raws caij nyoog.


Rau tus tswv cawm seej= tswv kub, tswv txais, tswv cua, tswv dej thiab tswv av=cov tswv no cawm noob neej noob sim kom ciaj sia hlob hlav raws tswv ntuj tau tsawb tsim tseg kom txawm nyob lub ntiaj teb txuas keebsim mus tsis muaj xaus.

Kuv ntseeg tias cov tswv no thiaj yog cov tuav rawv noob neej yuavsim, txuabsim, luajsim thiab zeej sim kom nyob tau raws laj txheej keeb ntawm tswv ntuj pum tseg. li ntawv peb txheej tswv no thiaj kav ntiaj teb raws hwj chim thiab txheej ntxig muaj kuab tseeb tshaj txhua yam nyob rau ntiaj teb. Txhua lub hwj chim yog los ntawm Peb txheej Tswv no xwb, yog li no kuv thiaj mus teev kuv cov Tswv no lawm, tab sis kuv poj koob yawm txwv los kuv yeej liag pub lawv thaum lub caij lawv los thov noj thov haus li no xwb.

Nej pab xav saib kuv txoj kev ntseeg no puas zoo thiab>>>>>>>>>>>>?

kuv pom zoo raws li koj hais no vim cov koj hais no lawv yog cov kav lub ntiaj teb tib neeg, tsiaj txhu, me kab, me noob, nroj tsuag thiab puas tsav yam nyob ntiaj teb qab ntuj no txhua txoj sia mus ib txhis
ua li koj teev lawv no koj teev li cas? qhia kuv ho yuav nrog koj teev thiab nawj
hais txog kev ntseeg ces kuv yug tau kiag xwb kuv yeej ntseeg cov koj hais no txhua yam li lawm tab sis tsuas yog tsis tau paub teev lawv xwb
thaum kuv muaj noj thiab kuv mus deb lawm kuv kuj tau thov cov tswv koj hais no pab kuv ntau zaus lawm
kuv zoosiab koj lub topic no nws yog tseem ceeb kawg kiag li nawb

#4 HMOOB_Yuamkev_*

HMOOB_Yuamkev_*
 • Guests

Posted 23 January 2012 - 04:50 PM

Koj ntseeg yuamkev lawm os phoojywg. Vim koj xav tias ntseeg li ntawd yuav zoo thiab pab tau koj no. Tiamsi, kuv ho ntseeg tus tswv uas tsim ib puas tsav yam uas qhov muag pom thiab tsis pom huv tibsi. Koj teev tej yam uas tus tswv tsim xwb, thiab koj muab ntseeg ntau yam dhau lawm. Tej ntawd yuav tsis paub paub koj. Tabsi, k ntseeg tus tswv ua tsim txhua yam ib leeg xwb thiajli muaj fwjchim.

#5 HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*

HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*
 • Guests

Posted 23 January 2012 - 06:02 PM

Koj ntseeg yuamkev lawm os phoojywg. Vim koj xav tias ntseeg li ntawd yuav zoo thiab pab tau koj no. Tiamsi, kuv ho ntseeg tus tswv uas tsim ib puas tsav yam uas qhov muag pom thiab tsis pom huv tibsi. Koj teev tej yam uas tus tswv tsim xwb, thiab koj muab ntseeg ntau yam dhau lawm. Tej ntawd yuav tsis paub paub koj. Tabsi, k ntseeg tus tswv ua tsim txhua yam ib leeg xwb thiajli muaj fwjchim.Phooj ywg.

Koj tsis tau paub meej xwb, Kuv twb teev tswv ntuj tiag. Tab sis ua ke ntawv kuv yeejhwm tus yug kuv muab txoj siab thiab ua yug kuv mus ua theem zus mus ti nkaus tswv ntuj ho. Yog muaj tswv ntuj xwb tsis muaj niam muaj txiv thiab txhua kab theem tswv cawm seekj no koj ho ciaj sia li cas es koj ho tias kuv yuam kev. Qhov tseeb koj vwj txheej tag txhua yam yug koj txoj sia vim koj xav ua tus muaj hwj chim tshaj lawv. koj thiaj saib txhua yam no tsis tseem ceeb rau koj, yog li ntawv tsuav koj tsis rhuav tswv ntuj xwb ces koj txawm ua phem qais npaum li cas rau tej huab cua dej av los koj tsis quav ntsej. Tsuav koj pheej thov ntuj xwb ces yog zoo lawm no puas yog, koj txoj kev ntseeg thiab koj kev ciaj sia twb sib tua lawm ne. Txawm yog tshoj ntuj qhau los no tswv ntuj tsis taw meej kom neeg ntseeg yam tus tswv tsim los kav noobsim thiaj los cawv cawm yug noob sim kev ciaj sia. Niaj hnub no neeg thiaj muab lub ntiaj teb rhuav puas tag cov los ua kev zoo siab thiab kev nplua nuj, thiab neeg tseeg luag thuam nkim tag nrho txhua yam lujsim uas tseem ceeb tuav hwj kom daim av nyob ruaj. Thiaj ua rau txhua yam tus tswv tau teem tseg yuav tsum piamsim, niaj hnub no kev puas tsuaj rau noob neej txoj sia los ntawm huab cua dej av thiaj txo zeejsim thiab txuabsim mus rau yuavsim txoj sia ntau zuj zus. Tej teeb meem no vim yog zeejsim ntseeg li koj ntseeg xwb thiaj plam tus tswv txoj kev tuav tswj kom lub ntiaj teb muaj nyob tus ntwb li nws teem tseg. Tus tswv thiaj yuav tsum hloov zeejsim txoj kev ntseeg zuj zus mus kom raws tus tswv tau cog tseg. Kev ua neej nyob ntiaj teb no yeej yuav teeb txheej zias li tus tswv teem cov cawm seej no thiaj ciaj ntev thiab thiaj kho. Tsis muaj ib haiv neeg twg uas cia li muaj vaj xwb tsis muaj kev tswj ua theem zias nawb, Vaj yog tus thawj, tab sis yog koj tsis hwm cov tus vaj tsa los tswv ua txheej zias, koj yog tus phem neeg. koj txawm mus thov tus vaj los tus pab koj es tuaj ua rau koj yeej yog cov thawj pwj cheeb xwb. Qhov koj hais tias yuam kev no mas yog koj tsis paub qhov tseeb nawb phooj ywg, koj mam coj mus xav ntxiv saib puas yog kuv yuam kev los yog koj yuam kev? Kuv ntseeg tias peb puav leej tsis yuam kev tab sis muaj ib txoj tej zaum yuav meej thiab qhia noob neej ua neej meej tshaj thiab zoo dua lwm txoj xwb.

#6 HMOOB_kev teev ntuj_*

HMOOB_kev teev ntuj_*
 • Guests

Posted 23 January 2012 - 09:20 PM

Phooj ywg.

Koj tsis tau paub meej xwb, Kuv twb teev tswv ntuj tiag. Tab sis ua ke ntawv kuv yeejhwm tus yug kuv muab txoj siab thiab ua yug kuv mus ua theem zus mus ti nkaus tswv ntuj ho. Yog muaj tswv ntuj xwb tsis muaj niam muaj txiv thiab txhua kab theem tswv cawm seekj no koj ho ciaj sia li cas es koj ho tias kuv yuam kev. Qhov tseeb koj vwj txheej tag txhua yam yug koj txoj sia vim koj xav ua tus muaj hwj chim tshaj lawv. koj thiaj saib txhua yam no tsis tseem ceeb rau koj, yog li ntawv tsuav koj tsis rhuav tswv ntuj xwb ces koj txawm ua phem qais npaum li cas rau tej huab cua dej av los koj tsis quav ntsej. Tsuav koj pheej thov ntuj xwb ces yog zoo lawm no puas yog, koj txoj kev ntseeg thiab koj kev ciaj sia twb sib tua lawm ne. Txawm yog tshoj ntuj qhau los no tswv ntuj tsis taw meej kom neeg ntseeg yam tus tswv tsim los kav noobsim thiaj los cawv cawm yug noob sim kev ciaj sia. Niaj hnub no neeg thiaj muab lub ntiaj teb rhuav puas tag cov los ua kev zoo siab thiab kev nplua nuj, thiab neeg tseeg luag thuam nkim tag nrho txhua yam lujsim uas tseem ceeb tuav hwj kom daim av nyob ruaj. Thiaj ua rau txhua yam tus tswv tau teem tseg yuav tsum piamsim, niaj hnub no kev puas tsuaj rau noob neej txoj sia los ntawm huab cua dej av thiaj txo zeejsim thiab txuabsim mus rau yuavsim txoj sia ntau zuj zus. Tej teeb meem no vim yog zeejsim ntseeg li koj ntseeg xwb thiaj plam tus tswv txoj kev tuav tswj kom lub ntiaj teb muaj nyob tus ntwb li nws teem tseg. Tus tswv thiaj yuav tsum hloov zeejsim txoj kev ntseeg zuj zus mus kom raws tus tswv tau cog tseg. Kev ua neej nyob ntiaj teb no yeej yuav teeb txheej zias li tus tswv teem cov cawm seej no thiaj ciaj ntev thiab thiaj kho. Tsis muaj ib haiv neeg twg uas cia li muaj vaj xwb tsis muaj kev tswj ua theem zias nawb, Vaj yog tus thawj, tab sis yog koj tsis hwm cov tus vaj tsa los tswv ua txheej zias, koj yog tus phem neeg. koj txawm mus thov tus vaj los tus pab koj es tuaj ua rau koj yeej yog cov thawj pwj cheeb xwb. Qhov koj hais tias yuam kev no mas yog koj tsis paub qhov tseeb nawb phooj ywg, koj mam coj mus xav ntxiv saib puas yog kuv yuam kev los yog koj yuam kev? Kuv ntseeg tias peb puav leej tsis yuam kev tab sis muaj ib txoj tej zaum yuav meej thiab qhia noob neej ua neej meej tshaj thiab zoo dua lwm txoj xwb.

-Tus phoojywg,kuv tsi lam tau lam ntseeg tej uas sau tsis muaj paus tsis muaj ntsi uas peb noob neej create los rau neej ,kuv ntseeg thiab cia siab rau yam uas yuav muaj tseeb xwb,vim neeg yeej muaj lub tswvyim yuav sau lis cas qhia rau neeg los tau, yog lawv yog ib cov neeg kawm txawj ntse,tabsi qhov tseem ceeb cia saib yam uas lawv hais yuav kav mus txog ntev npaum lis cas thiab thaum kawg neeg yuav koom nrog lawv coob npaum lis cas?peb ib txwm pom thib paub tej yam txawv txawv uas peb hmong created los tau ntau tiam lawm ,thaum kawg dhau mus ua yam tsis muaj qabhau dabsi,tus phoojywg txawm kuv tsis npuab koj los thov koj txhob chim ua zoo xav zoo zoo,hais tias lawv lwm tus ho xav lis cas rau tej yam "Impossible to Possible " Ua tsaug.

#7 HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*

HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*
 • Guests

Posted 24 January 2012 - 01:03 AM

-Tus phoojywg,kuv tsi lam tau lam ntseeg tej uas sau tsis muaj paus tsis muaj ntsi uas peb noob neej create los rau neej ,kuv ntseeg thiab cia siab rau yam uas yuav muaj tseeb xwb,vim neeg yeej muaj lub tswvyim yuav sau lis cas qhia rau neeg los tau, yog lawv yog ib cov neeg kawm txawj ntse,tabsi qhov tseem ceeb cia saib yam uas lawv hais yuav kav mus txog ntev npaum lis cas thiab thaum kawg neeg yuav koom nrog lawv coob npaum lis cas?peb ib txwm pom thib paub tej yam txawv txawv uas peb hmong created los tau ntau tiam lawm ,thaum kawg dhau mus ua yam tsis muaj qabhau dabsi,tus phoojywg txawm kuv tsis npuab koj los thov koj txhob chim ua zoo xav zoo zoo,hais tias lawv lwm tus ho xav lis cas rau tej yam "Impossible to Possible " Ua tsaug.


Phooj ywg.

Kuv twb tsis tau kom koj los ntseeg ne lod? Kev ntseeg yog kev yeem thiab nws xaiv mus ntseeg xwb mog, yeej tsis lam yuav muaj ib tug yuam ib tug li os nawb. Kuv yauv qhias lub ntsiab vim li cas kuv ho mus ntseeg li no lawm?

Nyob rau yeej thaj nam phanat nickhoom ua ntev kuv yuav tuaj mus rau USA li ib lub hlis. Hno ntawv yog kuv hnub yug tig rov los dua ib lwm, kuv pw twb yeej kaj ntug poj niam twb sawv mus ua tshais lawm. Kuv npau suav tias muaj ib yawg laus ua huab niab los hu kom kuv nrog nws mus, kuv teb nws tas xwb cas kuv twb nyob siab li ib tawm ntsis ntoo ntawm lub tsev kuv so ntawv lawm. Ib pliag xwb tsis pom ntiaj teb lawm tsuas yog huab nyias nyias xwb, ua ke ntawv txawm pom tib neeg kwv kaus liab qab vog ya li neeg dhia kaus tab sis yog mus siab zuj zus lawm xwb. Kuv tig hlo los saib cas kuv tsis hnov ris tsho li lawv thiab, tam sim ntawv zoo li tsaus zog xwb muaj ib tus neeg muaj tsis paub pes tsawg txhais tes li cev mus txais cov neeg ya lo ntawv cov ntawv. Nws txawm noog kuv "koj daim ntawv", kuv twb tsis tau teb-tus yawg ua huab niab ntawv qhias rau tus txais ntawv tias " tus no kuv coj los saib xwb" wb cia li dhau kiag lub zoo li rooj vam lawm. Nyob kiag kuv sab xis muaj ib tug ntoo khaub lig vuam daj rhuv luaj li ib phab tsev-siab cuag cov ncej huab qag siab siab hauv cov teb chaws vam meej lawv puab. kiag ntawm lub hauv paus mas tib neeg txhiab-txhiab leej zaum thiab pw sib tsuam sib tsub siab nias tsis paus pes tsawg txheej. Tus yawg ntawv hais rau kuv "lawv yuav nyob li pua xyoo thiaj mam dim rov mus", tas li ntawv ntawm kuv sab hlaug muaj ib cov pa ncho dub,liab.dawb sib xyaws ntxaws "yog leej twg yog neeg phem muaj txim ces tus tswv cuam si rau hauv ces tag li lawm" tus yawg hais rau kuv. Pem kuv hauv ntej muaj ib tus choj huab neeg taug zom zaws hla cov pa ntawv dhau sab tim ub lawm, muaj ib rab qeej khaus nkoo som rov sau-muaj ib rab qeej som rov tov "yog hmoob ces tus tswv muab qeej xa nws rov mus rau nws caj ces thiab mus thawj rov lawm ntiaj teb, tab sis yuav xaus" tus yawg qhia kuv " ntiaj teb muaj cov cawm seej tus tswv tso lo kav noob neej lawm-yog noob neej teev tiam thiaj yuav zoo". Nws cia li hais tias " coj koj los li no xwb koj rov tau" kuv cia li tsim los lawm, kuv yeej tsis tau hais ib lo lus rau nws li-tsuas yog teb nws thaum nws los kom kuv mus xwb. Thaum kuv tsim meej kuv xav tau tag nrho cov tswv cawm seej uas kuv tau hais dhau los no lawm, Kuv yeej xav lo tau li 16 lub xyoo tsis paub yuav pib li cas. Txog thaum kawg thiaj muaj cawm seej los qhia kom kuv pib kev teev hawm, thaum twg kuv muaj kev ntshai kev txhawj. Kuv thov raws li qhov kuv paub ntawv yeej zoo heev, kuv mus nyob tej qub tsev uas kuv muaj xeebsim tsis zoo. kuv thov tag xwb txhua yam zoo raws li lub siab xav hauv fab ntsuj plig xwb, hnub no kuv pom tias hmoob muaj teeb meem kev coj kev ntseeg ntau heev kuv thiaj lam muab qhia rau nej xwb. Kuv yeej tsis xav tias kom nej los nrog kuv ntseeg, tej no kuv tsuas ntseeg raws li txoj kev kuv pom ntawv xwb nawb tsoom hmoob.

Ua tsaug rau nej cov tuaj nyeem thiab pab teb kuv cov lus, txawm nej yuav xav li casthiab yuav hais phem hais zoo los kuv yeej tsis tau xav dab tsi. Kev txhaum thiab tsis txhaum yog kev yus lub siab thiab lub ncauj mus rau qhov yus ua tawm mus xwb. Thov kom peb leej twg ntseeg yam twg los tsuav peb yog neeg ib yam lawm thov sib hlub thiab coj kom zoo ncaj ncees xwb tus tswv yeej tsom kwm txhua tus. vim txhua yam yog tus tswv li thiab txhua tus yog tus tswv me nyuam sib xws nkaus, leej twg ua dab tsi los nco ntsoov ua qhov zoo xwb yeej tsis poob tom hav ncho nawb.

#8 HMOOB_neeg vwm_*

HMOOB_neeg vwm_*
 • Guests

Posted 24 January 2012 - 02:19 AM

Kev teev hawm txog lub ntuj daim av thiab txhua tsav yam uas muaj cawm tib neeg txoj sia ntawd nws yog ib yam uas zoo heev li os, kuv nrog koj pom zoo thiab os. Txhua yam uas tswv ntuj tsim muaj nyob rau hauv daim luaj pua av no nws puav yeej yog yam zoo rau peb tib neeg ntiaj teb txhua tus txoj sia thiab txoj koob hmoov, vim hais tias "Tib neeg yog ntiaj teb, ntiaj teb yog tib neeg" yog tias peb tib neeg coj zoo ua zoo rau lub ntiaj teb ces yog yus ua zoo rov rau yus tus kheej ces ntuj yuav nrog nraim koj nyob ua ke mus txhua lub sij hawm li os. Yus tsim txoj kev zoo rau lub ntuj thiab daim av, huab cua puas tsav yam ntawd ces yog yus tsim txoj kev zoo rau yus xwb os.

Txhob Vwm vwm os kwv tij aws. yog vwm ntaus ces yuav tsis muaj chaws nyob li os kwv tij aws.

#9 HMOOB_Vwm tiag tiag_*

HMOOB_Vwm tiag tiag_*
 • Guests

Posted 24 January 2012 - 02:23 AM

yuam meej tsoom hmoob koom luaj.

hauv qab no yog ib txoj kev ntseeg tshiab ua kuv tau pom thiab txiav siab ntseeg lawm, nej pab xav saib puas yog txoj zoo rau peb thiab?

Kuv teev hwm tsawv ntuj thiab 4 tus tswv hwj sawv ntuj, 6 tus tswv cawm seej.


Tswv ntuj yog tus tswv kom huaj ntawm plawv yis ntuj tsam sis voos. the LORD of the universe of the solar systems.


Plaub tus tswv hwj sawv ntuj= tswv qaum ntuj. tswv qab ntuj, tswv hnub tuaj thiab tswv hnub poob=cov tswv no lawv hwj tuav kom lub ntiaj teb ncig mus los raws kab lw thiab raws caij nyoog.


Rau tus tswv cawm seej= tswv kub, tswv txais, tswv cua, tswv dej thiab tswv av=cov tswv no cawm noob neej noob sim kom ciaj sia hlob hlav raws tswv ntuj tau tsawb tsim tseg kom txawm nyob lub ntiaj teb txuas keebsim mus tsis muaj xaus.

Kuv ntseeg tias cov tswv no thiaj yog cov tuav rawv noob neej yuavsim, txuabsim, luajsim thiab zeej sim kom nyob tau raws laj txheej keeb ntawm tswv ntuj pum tseg. li ntawv peb txheej tswv no thiaj kav ntiaj teb raws hwj chim thiab txheej ntxig muaj kuab tseeb tshaj txhua yam nyob rau ntiaj teb. Txhua lub hwj chim yog los ntawm Peb txheej Tswv no xwb, yog li no kuv thiaj mus teev kuv cov Tswv no lawm, tab sis kuv poj koob yawm txwv los kuv yeej liag pub lawv thaum lub caij lawv los thov noj thov haus li no xwb.

Nej pab xav saib kuv txoj kev ntseeg no puas zoo thiab>>>>>>>>>>>>?

Cas yuav vwm ua luaj li na kwv tij Hmoob aws. txhob vwm vwm nyob tsam ces tsis muaj chaws nyob na.

#10 HMOOB_Ua Zoo Xav_*

HMOOB_Ua Zoo Xav_*
 • Guests

Posted 24 January 2012 - 04:44 AM

Txhob Vwm vwm os kwv tij aws. yog vwm ntaus ces yuav tsis muaj chaws nyob li os kwv tij aws.

Peb txoj kev yug los rau hauv lub ntiaj teb no yog los pauj nuj pauj nqi thiab yog los tsim txoj kev zoo pub rau lub ntiaj teb no pab kom lub ntiaj teb muaj nyob mus tas li es tsis txhob puas tsuaj zoo li niaj hnub no, yog tias tib neeg coj tsis zoo xav tsis zoo rau lub ntiaj teb thiab lwm tus ces yog tib neeg tab tom rhuav tshem lub ntiaj teb, yog tias tib neeg zoo ces ntiaj teb zoo yog tias tib neeg phem ces ntiaj teb phem. Niaj hnub tam sim no lub ntiaj teb yuav puas yuav vau yog los ntawm peb tib neeg txoj kev coj tsis zoo xav tsis zoo, muab puas tsav yam rhuav tshem thiab pauv hloov chaw li ub li no es ua rau txhua yam tsis phim tshawj lawm mas lub ntiaj teb thiaj li yuav puas yuav vau mas niam txiv ntuj thiaj li yuav muab lub ntiaj teb no thiab tib neeg pauv hloov txhim kho dua tshiab kom zoo phim tshawj li thaum ntuj tsim muaj tseg. Thov kom noob neej ntiaj teb maj ceev tig los mus tsim txoj kev zoo pub rau lub ntiaj teb thiab pub rau lwm tus mas thiaj li yuav pab tau rau sawv daws dim ntawm txhua yam xwm txheej uas yuav muaj los mus raug rau lub ntiaj teb thiab tib neeg, xws li av qeeg, dej nyab, huab cua, kab mob, tshav kub, roob hluav taws kub hnyiab yaj thiab lwm yam, txhua yam uas yuav muaj los raug rau lub ntiaj teb no yog txhua yam phem uas tib neeg tsim muaj rau lub ntiaj teb es ua rau lub ntiaj teb tsis phim tshawj lawm mas lub ntuj thiaj li yuav tau muab txhua yam txhim kho pauv hloov dua tshiab kom zoo phim tshawj li qub thaum hauv paus ntuj tsim muaj. Niam txiv ntuj yuav qhib rooj vag rooj ntug rau noob neej cov yeeb ncuab uas tau tsim muaj txoj kev phem nyob rau txhua txhua tiam ntawd los mus pauj kua zaub ntsuab kom tag kom lub ntiaj teb thiab tib neeg dawb huv mas tib neeg thiaj li yuav tsim txiaj muaj txuj muaj ci muaj kev vam meej ncaj ncees nyob mus ib txhis tsis paub laus tsis paub tuag lawm, mas dej yuav nyab lub ntiaj teb mas yuav ua rau muaj kev puas tsuaj loj heev qee thaj tsam thiab qee thaj chaw nws yuav raug ploj mus rau hauv qab hiav txwv(USA), muaj tej lub teb chaws yuav tu ua 2-3 ya yaj ploj mus rau hauv hiav txwv lawm cov dej uas yuav los nyab ntawd nws yog cov dej sab yeeb ceeb xwb uas yog neeg ntiaj teb cov yeeb ncuab ua tus mus nqa los nchuav rau zej zos teb chaws ua kom nyab xwb mas dej nag los me me xwb tab sis kuj cia li nyab li lawm vim muaj cov dej uas luag nqa sab yeeb ceeb los nchuav es neeg ntiaj teb tsis pom. Txhua yam uas kuv hais no nws yog niam txiv ntuj li lus hais los qhia rau noob neej ntiaj teb ua ntej yuav pauv hloov txhim kho lub ntiaj teb no nws tsis yog kuv vwm es hais rau nej nawb mog.

#11 HMOOB_neeg tsis paub_*

HMOOB_neeg tsis paub_*
 • Guests

Posted 24 January 2012 - 02:17 PM

Txhob Vwm vwm os kwv tij aws. yog vwm ntaus ces yuav tsis muaj chaws nyob li os kwv tij aws.


Koj tsis vwm no koj ntseeg dab tsi?

Yog koj tsis ntseeg dab tsi no koj txoj kev cia siab nyob qhov tw?

Tsuas yog tus koom tsha thiaj tsis ntseeg tus tswv xwb.

Koj ua neej raws tus cumsim dab tsi tiag?

Los yog koj tsis pau ib nyuag yam dab tsi li?

#12 HMOOB_chaw nyob_*

HMOOB_chaw nyob_*
 • Guests

Posted 24 January 2012 - 02:22 PM

Cas yuav vwm ua luaj li na kwv tij Hmoob aws. txhob vwm vwm nyob tsam ces tsis muaj chaws nyob na.

Koj muaj chaw nyob no koj nyob li cas? thiab vim li cas kev ntseeg ho ua rau neeg tsis muaj chaw nyob? Vim li cas txhua haiv neeg muaj kev ntseeg ho muaj haiv muaj teb chaws? Ua li koj tsis vwm tsis ntseeg dab tsi kiag no koj lub teb chaws zoo npaum loi cas thiab koj haiv neeg hu lo cas?

Yog koj teb tsis tau koj yuav tau lawv cov muaj kev ntseeg qab nawb tsam lawv tsis yuav koj es koj tsis muaj chaw cog txoj sia xwb..

#13 HMOOB_Yuamkev_*

HMOOB_Yuamkev_*
 • Guests

Posted 24 January 2012 - 04:27 PM

Hmoob yog ib haiv neeg uas tsis muaj teebchaws thiab qiav luag toj yug yaj los tau ntau2 tiam neeg lawm. Vim li ntawd thiaj muaj cov uas npaum suav pom yam ub yam no tuaj. Npaum suav tias yuav muaj vaj hmoob las kav, npausuav tsim kev ntseeg tshiab, hais tej lus txawv22 ces luag tej thiajli pheej hais tias yog "vwm".
Tsis xav tau lub npe vwm ces nyob twjywm xwb os npawg.

#14 HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*

HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*
 • Guests

Posted 25 January 2012 - 12:56 PM

Hmoob yog ib haiv neeg uas tsis muaj teebchaws thiab qiav luag toj yug yaj los tau ntau2 tiam neeg lawm. Vim li ntawd thiaj muaj cov uas npaum suav pom yam ub yam no tuaj. Npaum suav tias yuav muaj vaj hmoob las kav, npausuav tsim kev ntseeg tshiab, hais tej lus txawv22 ces luag tej thiajli pheej hais tias yog "vwm".
Tsis xav tau lub npe vwm ces nyob twjywm xwb os npawg.


puas yog koj xav tias tsam kuv tsis paub txog li koj hais es kuv lam vwm xwb no puas yog?
Hais txog kev paub mus raws science, psychology, thiab lwm yam modern world educations mus ti nkaus rau kev ua neeg, ua neej, thiab txhua yam koj twb tsis tau xav txog los kuv yeej paub tag.
Koj qhov nyuam kev xav me me uas ntshai ntiaj teb lo nyuag lus hais tias hmoob vwm ntawv mas koj lub hlwb qis dhau lawm. Kuv nug koj tias nyob rau lub thivmeem (position)thawjcoj siab kawg.
xws yog Vaj ntxwv los sis yog thawj pwm tsav thiab tuam meej thawj kab theem tseem ceeb txhua haiv neeg thaum luag los txais lub thiv meem, tus ntawv yuav tsum los sam lim zeem (promise)rau tus tswv ntuj thiab cagleejkeebkum(consitution) los mus rau nws haiv neeg. Tej yam no puas vwm? thaum koj hu txog koj niam thiab koj txiv lub npe lub hwj chim kom pab koj uas koj yeej tsis paub txog ntawv puas vwm? thaum koj muaj kev txhawj ntshais hu ntuj quaj qhaws ntawv koj ntseeg li cas? koj puas yog vwm? txhua yam yus tsis paub tsis pom tab sis pheej niaj hnub hu niaj hnub siv puas yog yus tsis paub tias yus ua dab tsi? puas vwm? Yog ib tus neeg twg ua raw ntiaj teb ua thiab teev txog yam nws ntseeg xwb, yus tsis muaj cai los mus txwv luag kiag li. Koj yog tus neeg phem tsis paub txog kev ua neeg koj thiaj thuam thiab cem luag. Koj yuav tsum nco qab ntsoov tias leej twg los yeej muaj cai sib txig nyob rau kev ua neeg, tsuav lawv tsis niaj hnub tsim teeb meem rau koj xwb koj yuav tsum tau cag hwm lawv li koj cag hwm koj tus kheej-koj thiaj ua neeg tau nrog lwm tus. Hmoob cov hais lus li koj yog cov tsis paub cai ntiaj teb xwb, nyob ntiaj teb no txhua tsob neeg txhua tus neeg yeej muaj cai ntseeg thiab coj raws kev zoo kom hwj tsav tau nws kev ua neej mus raws txoj kev tshwm sim ntawm nws hom neeg los yog hom keeb noob ntawv. Peb tsob hmoob txawm yog hais li koj ntag, thaum yus pib qhov yog es yeeb ncuab hiam yus & ti npe phem ces ntshai thiab sib tw mus hais yeeb ncuab tej lus li koj ntag neeg ntiaj teb thiaj saib hmoob tsis tsim txiaj. Luag paub tias hmoob tsis paub txog thiab tsis txawj tuav cai vim hmoob tsis pom cai qhov yog thiab qhov txhaum tsuas hais qhov nyuag tais cau tsam tuag, ces cia li mus tuaj yeeb ncuab tom rov rhuav yus keeb cag noob sim. Txhua tus neeg yeej yuav tuag raws li lub ntuj teem tseg rau nws lub caij, tab sis luag ua neej tuav cai rawv. Yog leej twg quab yaum luag dhau txoj cai noob neej yuav tsis taus lawm-luag yeej sawv tawm tsam tuav luag txoj cai tseg. luag yeej muab txoj sia los pauv luag txoj cai thiab haiv neeg los ti nkaus rau txhua yam puav pheej ntawm tsob neeg li tug cia. Koj nyuag hmoob uas tsis paub qab hau li koj yuav tau lawv kuv qab mloog kuv qhia es xyaug ua thiab hais qhov zoo mus lawm tom ntej koj thiaj yuav ciaj noob thiab koj thiaj yuav paub cob qhia tau koj tej me nyuag kom mus pom thiab paub ua neej raws txoj cai ntawm ib haiv neeg zoo. Koj yog paub txij li koj hais xwb txij hnub no lawm tov txhob mus hais ib los lus thuam lwm tus ntxiv lawm koj thiaj tsis txhaum rau txoj cai neeg thiab tus tswv kev tsawb tsim noob neej

#15 HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*

HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*
 • Guests

Posted 25 January 2012 - 01:06 PM

Txhob Vwm vwm os kwv tij aws. yog vwm ntaus ces yuav tsis muaj chaws nyob li os kwv tij aws.


puas yog koj xav tias tsam kuv tsis paub txog li koj hais es kuv lam vwm xwb no puas yog?
Hais txog kev paub mus raws science, psychology, thiab lwm yam modern world educations mus ti nkaus rau kev ua neeg, ua neej, thiab txhua yam koj twb tsis tau xav txog los kuv yeej paub tag.
Koj qhov nyuam kev xav me me uas ntshai ntiaj teb lo nyuag lus hais tias hmoob vwm ntawv mas koj lub hlwb qis dhau lawm. Kuv nug koj tias nyob rau lub thivmeem (position)thawjcoj siab kawg.
xws yog Vaj ntxwv los sis yog thawj pwm tsav thiab tuam meej thawj kab theem tseem ceeb txhua haiv neeg thaum luag los txais lub thiv meem, tus ntawv yuav tsum los sam lim zeem (promise)rau tus tswv ntuj thiab cagleejkeebkum(consitution) los mus rau nws haiv neeg. Tej yam no puas vwm? thaum koj hu txog koj niam thiab koj txiv lub npe lub hwj chim kom pab koj uas koj yeej tsis paub txog ntawv puas vwm? thaum koj muaj kev txhawj ntshais hu ntuj quaj qhaws ntawv koj ntseeg li cas? koj puas yog vwm? txhua yam yus tsis paub tsis pom tab sis pheej niaj hnub hu niaj hnub siv puas yog yus tsis paub tias yus ua dab tsi? puas vwm? Yog ib tus neeg twg ua raw ntiaj teb ua thiab teev txog yam nws ntseeg xwb, yus tsis muaj cai los mus txwv luag kiag li. Koj yog tus neeg phem tsis paub txog kev ua neeg koj thiaj thuam thiab cem luag. Koj yuav tsum nco qab ntsoov tias leej twg los yeej muaj cai sib txig nyob rau kev ua neeg, tsuav lawv tsis niaj hnub tsim teeb meem rau koj xwb koj yuav tsum tau cag hwm lawv li koj cag hwm koj tus kheej-koj thiaj ua neeg tau nrog lwm tus. Hmoob cov hais lus li koj yog cov tsis paub cai ntiaj teb xwb, nyob ntiaj teb no txhua tsob neeg txhua tus neeg yeej muaj cai ntseeg thiab coj raws kev zoo kom hwj tsav tau nws kev ua neej mus raws txoj kev tshwm sim ntawm nws hom neeg los yog hom keeb noob ntawv. Peb tsob hmoob txawm yog hais li koj ntag, thaum yus pib qhov yog es yeeb ncuab hiam yus & ti npe phem ces ntshai thiab sib tw mus hais yeeb ncuab tej lus li koj ntag neeg ntiaj teb thiaj saib hmoob tsis tsim txiaj. Luag paub tias hmoob tsis paub txog thiab tsis txawj tuav cai vim hmoob tsis pom cai qhov yog thiab qhov txhaum tsuas hais qhov nyuag tais cau tsam tuag, ces cia li mus tuaj yeeb ncuab tom rov rhuav yus keeb cag noob sim. Txhua tus neeg yeej yuav tuag raws li lub ntuj teem tseg rau nws lub caij, tab sis luag ua neej tuav cai rawv. Yog leej twg quab yaum luag dhau txoj cai noob neej yuav tsis taus lawm-luag yeej sawv tawm tsam tuav luag txoj cai tseg. luag yeej muab txoj sia los pauv luag txoj cai thiab haiv neeg los ti nkaus rau txhua yam puav pheej ntawm tsob neeg li tug cia. Koj nyuag hmoob uas tsis paub qab hau li koj yuav tau lawv kuv qab mloog kuv qhia es xyaug ua thiab hais qhov zoo mus lawm tom ntej koj thiaj yuav ciaj noob thiab koj thiaj yuav paub cob qhia tau koj tej me nyuag kom mus pom thiab paub ua neej raws txoj cai ntawm ib haiv neeg zoo. Koj yog paub txij li koj hais xwb txij hnub no lawm tov txhob mus hais ib los lus thuam lwm tus ntxiv lawm koj thiaj tsis txhaum rau txoj cai neeg thiab tus tswv kev tsawb tsim noob neej

#16 HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*

HMOOB_Yaj Ceeb Tshiab_*
 • Guests

Posted 25 January 2012 - 01:07 PM

Cas yuav vwm ua luaj li na kwv tij Hmoob aws. txhob vwm vwm nyob tsam ces tsis muaj chaws nyob na.


puas yog koj xav tias tsam kuv tsis paub txog li koj hais es kuv lam vwm xwb no puas yog?
Hais txog kev paub mus raws science, psychology, thiab lwm yam modern world educations mus ti nkaus rau kev ua neeg, ua neej, thiab txhua yam koj twb tsis tau xav txog los kuv yeej paub tag.
Koj qhov nyuam kev xav me me uas ntshai ntiaj teb lo nyuag lus hais tias hmoob vwm ntawv mas koj lub hlwb qis dhau lawm. Kuv nug koj tias nyob rau lub thivmeem (position)thawjcoj siab kawg.
xws yog Vaj ntxwv los sis yog thawj pwm tsav thiab tuam meej thawj kab theem tseem ceeb txhua haiv neeg thaum luag los txais lub thiv meem, tus ntawv yuav tsum los sam lim zeem (promise)rau tus tswv ntuj thiab cagleejkeebkum(consitution) los mus rau nws haiv neeg. Tej yam no puas vwm? thaum koj hu txog koj niam thiab koj txiv lub npe lub hwj chim kom pab koj uas koj yeej tsis paub txog ntawv puas vwm? thaum koj muaj kev txhawj ntshais hu ntuj quaj qhaws ntawv koj ntseeg li cas? koj puas yog vwm? txhua yam yus tsis paub tsis pom tab sis pheej niaj hnub hu niaj hnub siv puas yog yus tsis paub tias yus ua dab tsi? puas vwm? Yog ib tus neeg twg ua raw ntiaj teb ua thiab teev txog yam nws ntseeg xwb, yus tsis muaj cai los mus txwv luag kiag li. Koj yog tus neeg phem tsis paub txog kev ua neeg koj thiaj thuam thiab cem luag. Koj yuav tsum nco qab ntsoov tias leej twg los yeej muaj cai sib txig nyob rau kev ua neeg, tsuav lawv tsis niaj hnub tsim teeb meem rau koj xwb koj yuav tsum tau cag hwm lawv li koj cag hwm koj tus kheej-koj thiaj ua neeg tau nrog lwm tus. Hmoob cov hais lus li koj yog cov tsis paub cai ntiaj teb xwb, nyob ntiaj teb no txhua tsob neeg txhua tus neeg yeej muaj cai ntseeg thiab coj raws kev zoo kom hwj tsav tau nws kev ua neej mus raws txoj kev tshwm sim ntawm nws hom neeg los yog hom keeb noob ntawv. Peb tsob hmoob txawm yog hais li koj ntag, thaum yus pib qhov yog es yeeb ncuab hiam yus & ti npe phem ces ntshai thiab sib tw mus hais yeeb ncuab tej lus li koj ntag neeg ntiaj teb thiaj saib hmoob tsis tsim txiaj. Luag paub tias hmoob tsis paub txog thiab tsis txawj tuav cai vim hmoob tsis pom cai qhov yog thiab qhov txhaum tsuas hais qhov nyuag tais cau tsam tuag, ces cia li mus tuaj yeeb ncuab tom rov rhuav yus keeb cag noob sim. Txhua tus neeg yeej yuav tuag raws li lub ntuj teem tseg rau nws lub caij, tab sis luag ua neej tuav cai rawv. Yog leej twg quab yaum luag dhau txoj cai noob neej yuav tsis taus lawm-luag yeej sawv tawm tsam tuav luag txoj cai tseg. luag yeej muab txoj sia los pauv luag txoj cai thiab haiv neeg los ti nkaus rau txhua yam puav pheej ntawm tsob neeg li tug cia. Koj nyuag hmoob uas tsis paub qab hau li koj yuav tau lawv kuv qab mloog kuv qhia es xyaug ua thiab hais qhov zoo mus lawm tom ntej koj thiaj yuav ciaj noob thiab koj thiaj yuav paub cob qhia tau koj tej me nyuag kom mus pom thiab paub ua neej raws txoj cai ntawm ib haiv neeg zoo. Koj yog paub txij li koj hais xwb txij hnub no lawm tov txhob mus hais ib los lus thuam lwm tus ntxiv lawm koj thiaj tsis txhaum rau txoj cai neeg thiab tus tswv kev tsawb tsim noob neej

#17 HMOOB_Vwm tiag tiag._*

HMOOB_Vwm tiag tiag._*
 • Guests

Posted 25 January 2012 - 01:38 PM

Koj muaj chaw nyob no koj nyob li cas? thiab vim li cas kev ntseeg ho ua rau neeg tsis muaj chaw nyob? Vim li cas txhua haiv neeg muaj kev ntseeg ho muaj haiv muaj teb chaws? Ua li koj tsis vwm tsis ntseeg dab tsi kiag no koj lub teb chaws zoo npaum loi cas thiab koj haiv neeg hu lo cas?

Yog koj teb tsis tau koj yuav tau lawv cov muaj kev ntseeg qab nawb tsam lawv tsis yuav koj es koj tsis muaj chaw cog txoj sia xwb..

Vwm vwm es mus ntseeg tej niag ua tus tswv ntuj tsim tau lawm xwb twb hov tsis ntseeg tus tswv ua tsim ib puas tsav yam. hov mus ntseeg nws tej nyuag kauv tes kauv taws xwb. ntseeg tej no ces yog Vwm vwm los las kwv tij aws. yog li cas es hov tsis vwm na kev ntseeg tsis yog li koj es ntseeg tej yam niag khoom ua nyob tim tej ce kaum tsev na kwv tij Hmoob aws.

#18 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 January 2012 - 10:36 PM

Vwm vwm es mus ntseeg tej niag ua tus tswv ntuj tsim tau lawm xwb twb hov tsis ntseeg tus tswv ua tsim ib puas tsav yam. hov mus ntseeg nws tej nyuag kauv tes kauv taws xwb. ntseeg tej no ces yog Vwm vwm los las kwv tij aws. yog li cas es hov tsis vwm na kev ntseeg tsis yog li koj es ntseeg tej yam niag khoom ua nyob tim tej ce kaum tsev na kwv tij Hmoob aws.


Koj puas paub txog cov lus kuv hais saum toj es koj ho tseem hais tias tsis ntseeg tus tswv ntuj uas tsim ib puas tsav yam? puag yog koj tub nkeeg nyeem lam tuaj kwv yees hiam neeg xwb maj leej me nyuam?

puas yog koj xav tias tsam kuv tsis paub txog li koj hais es kuv lam vwm xwb no puas yog?
Hais txog kev paub mus raws science, psychology, thiab lwm yam modern world educations mus ti nkaus rau kev ua neeg, ua neej, thiab txhua yam koj twb tsis tau xav txog los kuv yeej paub tag.
Koj qhov nyuam kev xav me me uas ntshai ntiaj teb lo nyuag lus hais tias hmoob vwm ntawv mas koj lub hlwb qis dhau lawm. Kuv nug koj tias nyob rau lub thivmeem (position)thawjcoj siab kawg.
xws yog Vaj ntxwv los sis yog thawj pwm tsav thiab tuam meej thawj kab theem tseem ceeb txhua haiv neeg thaum luag los txais lub thiv meem, tus ntawv yuav tsum los sam lim zeem (promise)rau tus tswv ntuj thiab cagleejkeebkum(consitution) los mus rau nws haiv neeg. Tej yam no puas vwm? thaum koj hu txog koj niam thiab koj txiv lub npe lub hwj chim kom pab koj uas koj yeej tsis paub txog ntawv puas vwm? thaum koj muaj kev txhawj ntshais hu ntuj quaj qhaws ntawv koj ntseeg li cas? koj puas yog vwm? txhua yam yus tsis paub tsis pom tab sis pheej niaj hnub hu niaj hnub siv puas yog yus tsis paub tias yus ua dab tsi? puas vwm? Yog ib tus neeg twg ua raw ntiaj teb ua thiab teev txog yam nws ntseeg xwb, yus tsis muaj cai los mus txwv luag kiag li. Koj yog tus neeg phem tsis paub txog kev ua neeg koj thiaj thuam thiab cem luag. Koj yuav tsum nco qab ntsoov tias leej twg los yeej muaj cai sib txig nyob rau kev ua neeg, tsuav lawv tsis niaj hnub tsim teeb meem rau koj xwb koj yuav tsum tau cag hwm lawv li koj cag hwm koj tus kheej-koj thiaj ua neeg tau nrog lwm tus. Hmoob cov hais lus li koj yog cov tsis paub cai ntiaj teb xwb, nyob ntiaj teb no txhua tsob neeg txhua tus neeg yeej muaj cai ntseeg thiab coj raws kev zoo kom hwj tsav tau nws kev ua neej mus raws txoj kev tshwm sim ntawm nws hom neeg los yog hom keeb noob ntawv. Peb tsob hmoob txawm yog hais li koj ntag, thaum yus pib qhov yog es yeeb ncuab hiam yus & ti npe phem ces ntshai thiab sib tw mus hais yeeb ncuab tej lus li koj ntag neeg ntiaj teb thiaj saib hmoob tsis tsim txiaj. Luag paub tias hmoob tsis paub txog thiab tsis txawj tuav cai vim hmoob tsis pom cai qhov yog thiab qhov txhaum tsuas hais qhov nyuag tais cau tsam tuag, ces cia li mus tuaj yeeb ncuab tom rov rhuav yus keeb cag noob sim. Txhua tus neeg yeej yuav tuag raws li lub ntuj teem tseg rau nws lub caij, tab sis luag ua neej tuav cai rawv. Yog leej twg quab yaum luag dhau txoj cai noob neej yuav tsis taus lawm-luag yeej sawv tawm tsam tuav luag txoj cai tseg. luag yeej muab txoj sia los pauv luag txoj cai thiab haiv neeg los ti nkaus rau txhua yam puav pheej ntawm tsob neeg li tug cia. Koj nyuag hmoob uas tsis paub qab hau li koj yuav tau lawv kuv qab mloog kuv qhia es xyaug ua thiab hais qhov zoo mus lawm tom ntej koj thiaj yuav ciaj noob thiab koj thiaj yuav paub cob qhia tau koj tej me nyuag kom mus pom thiab paub ua neej raws txoj cai ntawm ib haiv neeg zoo. Koj yog paub txij li koj hais xwb txij hnub no lawm tov txhob mus hais ib los lus thuam lwm tus ntxiv lawm koj thiaj tsis txhaum rau txoj cai neeg thiab tus tswv kev tsawb tsim noob neej

#19 HMOOB_cuabntse_*

HMOOB_cuabntse_*
 • Guests

Posted 26 January 2012 - 05:36 PM

Koj puas paub txog cov lus kuv hais saum toj es koj ho tseem hais tias tsis ntseeg tus tswv ntuj uas tsim ib puas tsav yam? puag yog koj tub nkeeg nyeem lam tuaj kwv yees hiam neeg xwb maj leej me nyuam?

puas yog koj xav tias tsam kuv tsis paub txog li koj hais es kuv lam vwm xwb no puas yog?
Hais txog kev paub mus raws science, psychology, thiab lwm yam modern world educations mus ti nkaus rau kev ua neeg, ua neej, thiab txhua yam koj twb tsis tau xav txog los kuv yeej paub tag.
Koj qhov nyuam kev xav me me uas ntshai ntiaj teb lo nyuag lus hais tias hmoob vwm ntawv mas koj lub hlwb qis dhau lawm. Kuv nug koj tias nyob rau lub thivmeem (position)thawjcoj siab kawg.
xws yog Vaj ntxwv los sis yog thawj pwm tsav thiab tuam meej thawj kab theem tseem ceeb txhua haiv neeg thaum luag los txais lub thiv meem, tus ntawv yuav tsum los sam lim zeem (promise)rau tus tswv ntuj thiab cagleejkeebkum(consitution) los mus rau nws haiv neeg. Tej yam no puas vwm? thaum koj hu txog koj niam thiab koj txiv lub npe lub hwj chim kom pab koj uas koj yeej tsis paub txog ntawv puas vwm? thaum koj muaj kev txhawj ntshais hu ntuj quaj qhaws ntawv koj ntseeg li cas? koj puas yog vwm? txhua yam yus tsis paub tsis pom tab sis pheej niaj hnub hu niaj hnub siv puas yog yus tsis paub tias yus ua dab tsi? puas vwm? Yog ib tus neeg twg ua raw ntiaj teb ua thiab teev txog yam nws ntseeg xwb, yus tsis muaj cai los mus txwv luag kiag li. Koj yog tus neeg phem tsis paub txog kev ua neeg koj thiaj thuam thiab cem luag. Koj yuav tsum nco qab ntsoov tias leej twg los yeej muaj cai sib txig nyob rau kev ua neeg, tsuav lawv tsis niaj hnub tsim teeb meem rau koj xwb koj yuav tsum tau cag hwm lawv li koj cag hwm koj tus kheej-koj thiaj ua neeg tau nrog lwm tus. Hmoob cov hais lus li koj yog cov tsis paub cai ntiaj teb xwb, nyob ntiaj teb no txhua tsob neeg txhua tus neeg yeej muaj cai ntseeg thiab coj raws kev zoo kom hwj tsav tau nws kev ua neej mus raws txoj kev tshwm sim ntawm nws hom neeg los yog hom keeb noob ntawv. Peb tsob hmoob txawm yog hais li koj ntag, thaum yus pib qhov yog es yeeb ncuab hiam yus & ti npe phem ces ntshai thiab sib tw mus hais yeeb ncuab tej lus li koj ntag neeg ntiaj teb thiaj saib hmoob tsis tsim txiaj. Luag paub tias hmoob tsis paub txog thiab tsis txawj tuav cai vim hmoob tsis pom cai qhov yog thiab qhov txhaum tsuas hais qhov nyuag tais cau tsam tuag, ces cia li mus tuaj yeeb ncuab tom rov rhuav yus keeb cag noob sim. Txhua tus neeg yeej yuav tuag raws li lub ntuj teem tseg rau nws lub caij, tab sis luag ua neej tuav cai rawv. Yog leej twg quab yaum luag dhau txoj cai noob neej yuav tsis taus lawm-luag yeej sawv tawm tsam tuav luag txoj cai tseg. luag yeej muab txoj sia los pauv luag txoj cai thiab haiv neeg los ti nkaus rau txhua yam puav pheej ntawm tsob neeg li tug cia. Koj nyuag hmoob uas tsis paub qab hau li koj yuav tau lawv kuv qab mloog kuv qhia es xyaug ua thiab hais qhov zoo mus lawm tom ntej koj thiaj yuav ciaj noob thiab koj thiaj yuav paub cob qhia tau koj tej me nyuag kom mus pom thiab paub ua neej raws txoj cai ntawm ib haiv neeg zoo. Koj yog paub txij li koj hais xwb txij hnub no lawm tov txhob mus hais ib los lus thuam lwm tus ntxiv lawm koj thiaj tsis txhaum rau txoj cai neeg thiab tus tswv kev tsawb tsim noob neej


Koj cuab qhov ntse kawg, tabsi yog cov lus uas koj xav ntawm koj xwb lwm tus tsis pom li koj pom. Koj cov lus no tsuas ntxias tau cov tibneeg qub thaum ub xwb. Tiam tibneeg no lawv tsis xav nkim sijhawm nrog koj.

#20 HMOOB_ntse tiag_*

HMOOB_ntse tiag_*
 • Guests

Posted 26 January 2012 - 10:29 PM

Koj cuab qhov ntse kawg, tabsi yog cov lus uas koj xav ntawm koj xwb lwm tus tsis pom li koj pom. Koj cov lus no tsuas ntxias tau cov tibneeg qub thaum ub xwb. Tiam tibneeg no lawv tsis xav nkim sijhawm nrog koj.


koj los ib yam li cov neeg kuv hais thiab, co neeg tub nkeeg nyeem ntawv kuj pw tsaug zog xwb. twb tsis muaj neeg yuam koj li o. koj xav paub txog saib kuv tshuav dab tsi zoo koj yuav tau hais zoo tshaj ko. yog kuv tsis paub tsis ntse kuv yuav tsis tuaj sau ntawv tso hauv no li. koj muaj dab tsi zoo. kuv xav tias xyov koj puas paub txog kuv tham dab txog dab tsi li. Thaum 1 tus neeg twg tsis ntse ce siab me. yog luag hais tau yog txawm ntxub luag. cov neeg no nyob rau lub teb chaws twg. nyob rau lub zos twg yog neeg tsim teeb meem xwb tsis muaj ib yam ntawm nws yuav zoo tshuaj zoo siv li. koj yuav tsum hloov koj tus cwj pwm thiaj tsis ua tus qauv phem rau cov koj yug. tiam tom ntej koj cov me nyuam thiaj tsis ntsib teeb meem li koj lawm. Yog koj muaj tej yam xav kom kuv pab koj qhia qhov tseeb mam tsuaj kib teem saib puas tsim nyog pab tau li cas. Hloov koj tus cwj pwm phem np pov tseg nawb me nyuam.

#21 HMOOB_Dav dub_*

HMOOB_Dav dub_*
 • Guests

Posted 26 January 2012 - 11:34 PM

Peb txoj kev yug los rau hauv lub ntiaj teb no yog los pauj nuj pauj nqi thiab yog los tsim txoj kev zoo pub rau lub ntiaj teb no pab kom lub ntiaj teb muaj nyob mus tas li es tsis txhob puas tsuaj zoo li niaj hnub no, yog tias tib neeg coj tsis zoo xav tsis zoo rau lub ntiaj teb thiab lwm tus ces yog tib neeg tab tom rhuav tshem lub ntiaj teb, yog tias tib neeg zoo ces ntiaj teb zoo yog tias tib neeg phem ces ntiaj teb phem. Niaj hnub tam sim no lub ntiaj teb yuav puas yuav vau yog los ntawm peb tib neeg txoj kev coj tsis zoo xav tsis zoo, muab puas tsav yam rhuav tshem thiab pauv hloov chaw li ub li no es ua rau txhua yam tsis phim tshawj lawm mas lub ntiaj teb thiaj li yuav puas yuav vau mas niam txiv ntuj thiaj li yuav muab lub ntiaj teb no thiab tib neeg pauv hloov txhim kho dua tshiab kom zoo phim tshawj li thaum ntuj tsim muaj tseg. Thov kom noob neej ntiaj teb maj ceev tig los mus tsim txoj kev zoo pub rau lub ntiaj teb thiab pub rau lwm tus mas thiaj li yuav pab tau rau sawv daws dim ntawm txhua yam xwm txheej uas yuav muaj los mus raug rau lub ntiaj teb thiab tib neeg, xws li av qeeg, dej nyab, huab cua, kab mob, tshav kub, roob hluav taws kub hnyiab yaj thiab lwm yam, txhua yam uas yuav muaj los raug rau lub ntiaj teb no yog txhua yam phem uas tib neeg tsim muaj rau lub ntiaj teb es ua rau lub ntiaj teb tsis phim tshawj lawm mas lub ntuj thiaj li yuav tau muab txhua yam txhim kho pauv hloov dua tshiab kom zoo phim tshawj li qub thaum hauv paus ntuj tsim muaj. Niam txiv ntuj yuav qhib rooj vag rooj ntug rau noob neej cov yeeb ncuab uas tau tsim muaj txoj kev phem nyob rau txhua txhua tiam ntawd los mus pauj kua zaub ntsuab kom tag kom lub ntiaj teb thiab tib neeg dawb huv mas tib neeg thiaj li yuav tsim txiaj muaj txuj muaj ci muaj kev vam meej ncaj ncees nyob mus ib txhis tsis paub laus tsis paub tuag lawm, mas dej yuav nyab lub ntiaj teb mas yuav ua rau muaj kev puas tsuaj loj heev qee thaj tsam thiab qee thaj chaw nws yuav raug ploj mus rau hauv qab hiav txwv(USA), muaj tej lub teb chaws yuav tu ua 2-3 ya yaj ploj mus rau hauv hiav txwv lawm cov dej uas yuav los nyab ntawd nws yog cov dej sab yeeb ceeb xwb uas yog neeg ntiaj teb cov yeeb ncuab ua tus mus nqa los nchuav rau zej zos teb chaws ua kom nyab xwb mas dej nag los me me xwb tab sis kuj cia li nyab li lawm vim muaj cov dej uas luag nqa sab yeeb ceeb los nchuav es neeg ntiaj teb tsis pom. Txhua yam uas kuv hais no nws yog niam txiv ntuj li lus hais los qhia rau noob neej ntiaj teb ua ntej yuav pauv hloov txhim kho lub ntiaj teb no nws tsis yog kuv vwm es hais rau nej nawb mog.


ntuj os ntuj aw cas peb cov hmoob yuav muaj cov tsis tees koos loos coob ua luaj li os. tus dav ya puag saum ntuj twb pom duab, ib tug neeg hais lus vwm cas luag ho yuav tsis paub. txhob vwm vwm tsam tsis muaj chaw xaus os.
cov neeg vwm xyov twb vwm pes tsawg txheej los lawm os..........

#22 HMOOB_Ceev Faj_*

HMOOB_Ceev Faj_*
 • Guests

Posted 27 January 2012 - 08:22 AM

ntuj os ntuj aw cas peb cov hmoob yuav muaj cov tsis tees koos loos coob ua luaj li os. tus dav ya puag saum ntuj twb pom duab, ib tug neeg hais lus vwm cas luag ho yuav tsis paub. txhob vwm vwm tsam tsis muaj chaw xaus os.
cov neeg vwm xyov twb vwm pes tsawg txheej los lawm os..........

Cov lus uas kuv hais no yog kuv hais ntuj cov lus xwb, cov vwm yog peb neeg ntiaj teb yog cov vwm uas tab tom tsaug tsaug zog heev uas tsis paub txoj ntuj txoj kev zoo tias nws yog dab tsi tiag li lawm. Mas ntuj thiaj li yuav tso xwm txheej los mus qhuab qhia no os, txhua yam kev phem uas yuav los mus raug rau noob neej ntawd yog los ntawm noob neej txoj kev phem uas tau tsim muaj nyob rau lub ntiaj teb no xwb os.

#23 HMOOB_uaqhovyog_*

HMOOB_uaqhovyog_*
 • Guests

Posted 27 January 2012 - 01:36 PM

cov kwv tij kuv hais 6 muab qhov tseeb los ntseeg raws li nram qab no

1 nej cia li teev hawm Txiv Vaj Pov
2 teev hawm cov nom tswv nyob lub teb chaws ntawm nej
3 koj niam koj txiv xwb mog/ koj pog koj yawg

txhob lam mus teev tej qhov muag tsim pom thiab lam dag lo lus li

1 poj koob yawm ntxwv
2 siv yis
3 jesu
li tej yam no tsi muaj qhov tseeb,

#24 HMOOB_txhav cai_*

HMOOB_txhav cai_*
 • Guests

Posted 27 January 2012 - 07:40 PM

cov kwv tij kuv hais 6 muab qhov tseeb los ntseeg raws li nram qab no

1 nej cia li teev hawm Txiv Vaj Pov
2 teev hawm cov nom tswv nyob lub teb chaws ntawm nej
3 koj niam koj txiv xwb mog/ koj pog koj yawg

txhob lam mus teev tej qhov muag tsim pom thiab lam dag lo lus li

1 poj koob yawm ntxwv
2 siv yis
3 jesu
li tej yam no tsi muaj qhov tseeb,


Koj puas xav tias koj tsis muaj cai kom luag mus ntseeg yam koj xav ntseeg?
leej twg nyiam ntseeg li koj kuj lawv koj qab.
Niam thiantxiv tus yug leej twg los yeej hwm.
Tab sis ib tug neeg tsis yog yug luag mas yuav yog zoo zoo thiab ncaj ncees tiag tiag lawm nyaj yuav muaj leej puav li koj mus .
Tab sis koj tsis muaj cai txhav luag cai yuan kom luag mus raws koj.
Tej koj hais kom nyob ntawm ntawm tej xwb tsis tas yuav taw qhia neeg thiaj yuav pom nawb.
Nco qab ntsoov kev ntseeg yog kev yeem txhob yuam leej twg.
Koj muab xav kom meej tias yog koj tsis yeem ib tus neeg twg pheej yuam kom koj mus teev mus hawm puas muaj nqi rau koj, thiab koj lub siab puas yuav teev awm ntseeg tias zoo no maj???

#25 HMOOB_tsabntse_*

HMOOB_tsabntse_*
 • Guests

Posted 30 January 2012 - 12:06 PM

koj los ib yam li cov neeg kuv hais thiab, co neeg tub nkeeg nyeem ntawv kuj pw tsaug zog xwb. twb tsis muaj neeg yuam koj li o. koj xav paub txog saib kuv tshuav dab tsi zoo koj yuav tau hais zoo tshaj ko. yog kuv tsis paub tsis ntse kuv yuav tsis tuaj sau ntawv tso hauv no li. koj muaj dab tsi zoo. kuv xav tias xyov koj puas paub txog kuv tham dab txog dab tsi li. Thaum 1 tus neeg twg tsis ntse ce siab me. yog luag hais tau yog txawm ntxub luag. cov neeg no nyob rau lub teb chaws twg. nyob rau lub zos twg yog neeg tsim teeb meem xwb tsis muaj ib yam ntawm nws yuav zoo tshuaj zoo siv li. koj yuav tsum hloov koj tus cwj pwm thiaj tsis ua tus qauv phem rau cov koj yug. tiam tom ntej koj cov me nyuam thiaj tsis ntsib teeb meem li koj lawm. Yog koj muaj tej yam xav kom kuv pab koj qhia qhov tseeb mam tsuaj kib teem saib puas tsim nyog pab tau li cas. Hloov koj tus cwj pwm phem np pov tseg nawb me nyuam.


Kuv tsis xav tau cov neeg xiam hlwb li koj los pab kuv os. Kuv tsuas xav mloog thiab siab cov neeg uas tseem meejpem tej lus sau xwb.. Koj tsis meejpem lawm yuav siv tsis tau lawm nawb.

#26 HMOOB_Ntse tiag_*

HMOOB_Ntse tiag_*
 • Guests

Posted 30 January 2012 - 11:46 PM

Kuv tsis xav tau cov neeg xiam hlwb li koj los pab kuv os. Kuv tsuas xav mloog thiab siab cov neeg uas tseem meejpem tej lus sau xwb.. Koj tsis meejpem lawm yuav siv tsis tau lawm nawb.


Kuv paub tias koj lam cav xwb, thaum koj nyeem kuv cov lus no yeej ua rau koj paub meej tias txhua yam kuv hais no meej pem heev vim nws raws nkaus li ntiaj teb txhua haiv neeg vam meej ntag, hos koj twb tsis paub txog tias kev yuav ua lub neej kom muaj kev txhawb siab pab kev txawj ntse kom ib tus neeg no ua neej paub txhua yam thiab pab tau nws ua lub neej kaj siab lug yog yuav pib li cas. Koj yeej yauv tau kawm ntau yam ntawm kuv thiab lwm tus neeg uas paub li kuv no koj thiaj paub npaj koj lub neej qhov yog thiab tseem ceeb mus lawm tom ntev nawb. Vim kuv yog ib tus hmoob zoo tshaj nplaws thiaj piav txoj kev ua neej zoo kaj lug pub koj xwb. Nco qab ntsoov tias tus koj thuam ntawv yog koj txoj hau kev no mog me nyuam, ua siab ntev thiab xav paub txog yam twg ho ua zoo nug kuv mam nrhiaj caij qhia koj mog.

#27 HMOOB_Tus Ntseeg Vajtswv_*

HMOOB_Tus Ntseeg Vajtswv_*
 • Guests

Posted 31 January 2012 - 09:37 AM

cov kwv tij kuv hais 6 muab qhov tseeb los ntseeg raws li nram qab no

1 nej cia li teev hawm Txiv Vaj Pov
2 teev hawm cov nom tswv nyob lub teb chaws ntawm nej
3 koj niam koj txiv xwb mog/ koj pog koj yawg

txhob lam mus teev tej qhov muag tsim pom thiab lam dag lo lus li

1 poj koob yawm ntxwv
2 siv yis
3 jesu
li tej yam no tsi muaj qhov tseeb,


Tus kwvtij, koj mas haj yam yuam kev deb lawm! Koj mus pehawm Yawg Hlob Vaj Pov, cov nomtswv hauv lub tebchaws peb nyob no, thiab koj niam koj txiv no es leejtwg ho yog tus tsim cov neeg no? Peb yeej paub hais tias txhua yam tshwmsim los yeej muaj ib tswv tsim yam ntawd es nws thiajli tshwmsim. Koj tsis paub qhov tseeb. Qhov tseeb tiag, Tswv Yexus yog tus tsim txhua yam tagnrho. Tswv Yexus yog tus tsim peb noobneej los nrog Nws sibraug zoo, ua phooj ua ywg nrog Nws, thiab los pehawm Nws. Thaum Nws tsim tau peb noobneej lawm, Nws hlub peb heev tabsis vim peb txojkev tawv ncawj es tsis mloog Nws lus peb thiajli poob rau kev txog/kev txhaum.

Vim Vajtswv yog tus dawbhuv, Nws nyob tsis tau nrog txojkev txog kev txhaum es Nws thiajli muaj peb noobneej cais tawm lawm. Tswv Yexus saib sawm ntuj tuaj, peb noobneej tau poob mus ua dab tau dab qhev, Nws hlub peb heev Nws thiajli los cawm peb. Yog Nws yuav los li Nws tus kheej, muaj hwjchim ci ntsa ib, ya nrog huab nrog cua los ces noobneej yuav ntshai thiab hajyam yuav tsim kom deb xwb es Nws thiaj li los yug ua noobneej, nrog peb noobneej nyob, tiv txomnyem/kab mob kev nkeeg/kev tshaib nqis li peb noobneej, thiab thaum kawg Nws thiajli muab peb noobneej tej kev txog kev txhaum/kev phem kev qias ris rau saum Nws lub nrabqaum coj mus ntsia rau saum tus ntookhaublig. Yog peb leejtwg lees ntawm peb lub ncauj hais tias Tswv Yexus yog Vajtswv thiab ntseeg hauv peb lub siab hais tias Nws tuag tau peb Hnub thiab Vajtswv tau tsa Nws sauv hauv lub qhov tuag rau los muaj txojsia lawm cia tus ntawd yuav dimtxim. (Romans 10:9)

Yog koj/leejtwg xav paub ntxiv, cov church Hmoob muaj ntau mus nrog cov xibhwb lawv tham lawv yuav txaus siab hlo qhia txojkev cawmdim no rau koj/nej txhua tus. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj/nej sawvdaws.

Ib Ntseeg Vajtswv

#28 HMOOB_koj paub tsis meej_*

HMOOB_koj paub tsis meej_*
 • Guests

Posted 31 January 2012 - 02:28 PM

Tus kwvtij, koj mas haj yam yuam kev deb lawm! Koj mus pehawm Yawg Hlob Vaj Pov, cov nomtswv hauv lub tebchaws peb nyob no, thiab koj niam koj txiv no es leejtwg ho yog tus tsim cov neeg no? Peb yeej paub hais tias txhua yam tshwmsim los yeej muaj ib tswv tsim yam ntawd es nws thiajli tshwmsim. Koj tsis paub qhov tseeb. Qhov tseeb tiag, Tswv Yexus yog tus tsim txhua yam tagnrho. Tswv Yexus yog tus tsim peb noobneej los nrog Nws sibraug zoo, ua phooj ua ywg nrog Nws, thiab los pehawm Nws. Thaum Nws tsim tau peb noobneej lawm, Nws hlub peb heev tabsis vim peb txojkev tawv ncawj es tsis mloog Nws lus peb thiajli poob rau kev txog/kev txhaum.

Vim Vajtswv yog tus dawbhuv, Nws nyob tsis tau nrog txojkev txog kev txhaum es Nws thiajli muaj peb noobneej cais tawm lawm. Tswv Yexus saib sawm ntuj tuaj, peb noobneej tau poob mus ua dab tau dab qhev, Nws hlub peb heev Nws thiajli los cawm peb. Yog Nws yuav los li Nws tus kheej, muaj hwjchim ci ntsa ib, ya nrog huab nrog cua los ces noobneej yuav ntshai thiab hajyam yuav tsim kom deb xwb es Nws thiaj li los yug ua noobneej, nrog peb noobneej nyob, tiv txomnyem/kab mob kev nkeeg/kev tshaib nqis li peb noobneej, thiab thaum kawg Nws thiajli muab peb noobneej tej kev txog kev txhaum/kev phem kev qias ris rau saum Nws lub nrabqaum coj mus ntsia rau saum tus ntookhaublig. Yog peb leejtwg lees ntawm peb lub ncauj hais tias Tswv Yexus yog Vajtswv thiab ntseeg hauv peb lub siab hais tias Nws tuag tau peb Hnub thiab Vajtswv tau tsa Nws sauv hauv lub qhov tuag rau los muaj txojsia lawm cia tus ntawd yuav dimtxim. (Romans 10:9)

Yog koj/leejtwg xav paub ntxiv, cov church Hmoob muaj ntau mus nrog cov xibhwb lawv tham lawv yuav txaus siab hlo qhia txojkev cawmdim no rau koj/nej txhua tus. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj/nej sawvdaws.

Ib Ntseeg Vajtswv


Koj kuj hais tias nws paub tsis tseeb, tab sis koj kuj lam mus ntseeg yexus xwb koj paub tsis meej. Yexus, yog vaj tswv ntuj tus tub txib kom los cawm thiab hloov noob neej txoj kev kav tswj uas lig hiam tsis ncaj ncees nyob rau lub sij hawm nws yug los muaj sia nrog noob neej nyob ntawv xwb. Thaum koj mus church teev yexus xwb yeej tsis tau lub hwj chim yog li txhua tus xib hwb thiaj yus tsum muab yexus lub npe cev lus mus rau tswv ntuj kom tswv ntuj paub tias cov no yog thov thiab hu tuaj ntawm yes xus lub koob huaj tuaj, yog cov ntseeg thiab lawv yes xus qab raws tus tswv tau cob rau yes xus. li no yes xus thiaj tsis yog tswv ntuj nawb, nws lub hwj huaj kev kav thiab daws ntiaj teb teeb meem yog 2000 xyoo xwb tsuag mus lawm. Tam sim no koj thiaj pom ntau tus xib hwb coj phem ua qais tsis raws li tus tswv txoj kev coj vim yog tswv ntuj twb hloov lawm, tab sis neeg ntiaj teb tsis paub ces yeej tseem tos thiaj ua li qub xwb. Yog koj yuav coj thiab ntseeg txoj kev cai ntseeg twg koj yuav tsum kawm thiab paub kom meej mam li tham thiaj tsis muaj kev txhaum rau tus tswv ntuj tiag.

#29 HMOOB_HMOOB_*

HMOOB_HMOOB_*
 • Guests

Posted 01 February 2012 - 08:12 AM

Cov ruam ces cia maj mam kawm kom ntshe, hos cov ntse ces niaj hnub tuaj qhia thiab sib thuam rau sawv daws mloog. Muaj kev npau suav, kev cia siab thiaj li yuav muaj kev vam meej nyob rau nej lub neej. Muaj kev ntseeg ncaj ncees ntawm yus tus kheej thiaj li peem tsheej los ua tau ib tug tib neeg zoo rau yus tsev neeg.

Koj yuav nyiam thiab ntseeg hmoob kab lis kev cai los yog koj yuav hloov mus coj kev cai tshiab thiaj li tsis nyuaj koj siab los nyob rau ntawm koj tus kheej, tiam sis ua ab tsi yuav tsum nrhiav txoj hau kev los ua kom tau tus thawj ntawm koj pawg koj lub neej hmoob thiaj li saib tsim nqi mog.


#30 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 February 2012 - 09:51 AM

Koj kuj hais tias nws paub tsis tseeb, tab sis koj kuj lam mus ntseeg yexus xwb koj paub tsis meej. Yexus, yog vaj tswv ntuj tus tub txib kom los cawm thiab hloov noob neej txoj kev kav tswj uas lig hiam tsis ncaj ncees nyob rau lub sij hawm nws yug los muaj sia nrog noob neej nyob ntawv xwb. Thaum koj mus church teev yexus xwb yeej tsis tau lub hwj chim yog li txhua tus xib hwb thiaj yus tsum muab yexus lub npe cev lus mus rau tswv ntuj kom tswv ntuj paub tias cov no yog thov thiab hu tuaj ntawm yes xus lub koob huaj tuaj, yog cov ntseeg thiab lawv yes xus qab raws tus tswv tau cob rau yes xus. li no yes xus thiaj tsis yog tswv ntuj nawb, nws lub hwj huaj kev kav thiab daws ntiaj teb teeb meem yog 2000 xyoo xwb tsuag mus lawm. Tam sim no koj thiaj pom ntau tus xib hwb coj phem ua qais tsis raws li tus tswv txoj kev coj vim yog tswv ntuj twb hloov lawm, tab sis neeg ntiaj teb tsis paub ces yeej tseem tos thiaj ua li qub xwb. Yog koj yuav coj thiab ntseeg txoj kev cai ntseeg twg koj yuav tsum kawm thiab paub kom meej mam li tham thiaj tsis muaj kev txhaum rau tus tswv ntuj tiag.


Kuv tus kwvtij, kuv hlub txog koj tus ntsujlpig. Koj txojkev ntseeg yog dabtsis? Kuv zamtxim thiab thov Vajtswv zamtxim pub rau koj vim txhua yam koj hais ko twbyog vim koj tsis tau paub es koj thiajli hais li ko xwb. Yog thaum koj paub Tswv Yexus zoo lawm, koj txoj kev xav yuav xav txawm thiab koj yuav tsis muaj question(s) nug ntxiv lawm vim tias txhua yam koj tsis totaub yuav tshwmsim rau koj thiab koj lub siab yuav hloov hlo, koj tsis xav txawv txawv rau txojkev ntseeg Vajtswv li yam dhau los lawm.

Cia kuv ua tibzoo qhia rau koj kom koj totaub...Tswv Yexus, Nws yog Vajtswv Leejtub ua Vajtswv hlub tshajplaws. Los ntawm Tswv Yexus, txhua yam thiaj thswmsim. Thov koj nyiam nqai Vajlugkub no ZOO ZOO and SLOWLY: [John 1:1-5] " 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was with God in the beginning. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome[a] it." Thaum koj nyeem tag es yog koj tsis totaub no ces kuv thov koj mus nrog ib tug xibhwb uas yog cov CM&A tham. Kuv ntseeg tias nws yuav explain kom koj totaub zoo.

Qhov uas Tswv Yexus los tuag rau sawm tus ntookhaublig yog lino: [John 3:16] " 16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Tus kwvtij, kev ntseeg Vajtswv, nws yooj yooj yim xwb. Koj lees ntawm koj lub ncawj thiab ntseeg hauv koj lub siab tias Tswv Yexus yog Vajtswv Leejtub, Nws tuag tau 3 hnub thiab sawv rov los muaj txojsia lawm; thiab nyob ua koj lub neej dawbhauv raws li Vajtswv txojlus qhia tseg xwb ces koj twb tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis lawm.

Tamsim no, Vajtswv twb muab lub tshwjchim rau Tswv Yexus kav tagnrho (gave Jesus the glory) lub ntiajteb thiab qaumntuj tag tibsi lawm. Vajtswv yog Tus ncaj ncees, Nws tsis yuam kom ib leeg tus twg los ntseeg Nws. Qhov ntawd, thaum peb hnov Txoj Hmoo Zoo thiab txojkev cawmdim lawm, the decision is ours. For example: muaj ib daim 'stop sign' los yog ib lub teeb 'turned red' lawm, qhov yuav nres thiab tsis nres ntawd, nyob ntawm koj; but you will surely pay the consequence when you get pull-over or collided into another vehicle. Vajlugkub tau hais tseg lino:{VERY IMPORTANT VERSE HERE} [Mathew 10:14] "14 If anyone will not welcome you or listen to your words, leave that home or town and shake the dust off your feet." Kuv yuav tsis yuam kom koj ntseeg Vajtswv tabsis kuv yuav thov Vajtswv pub rau koj.

Yog koj/nej leejtwg tsis totaub es muaj question(s) nug dabtsis, kuv txaus-siab hlo yuav teb rau koj/nej. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej txhua tus.

Cia kuv teb qhov uas koj hais txog cov xibhwb tseem mus ua kev phem kev qias ntawd. Tus kwvtij peb ua neej nyob, yeej tsis muaj ib leeg tus twg yuav 'perfect'. Twbyog vim lintawd es Tswv Yexus thiajli los tuag theej peb lub txhoj. Nyob rau hauv [John 8:7] "7 When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, “Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her.” Nqai Vajlugkub no qhia hais tias yog peb ua neeg nyob, peb ib tugtwg yeej tsis muaj kev txog kev txhaum li, ces cia peb ua thawj thawj tug txhawb pobzeb ntaus tus tibneeg uas tau ua kev txhaum lawm. Kuv ntseeg tias yuav tsis muaj tug kam li, vim tias 'If anyone dare to, the judgement will be upon him.' Cov xibhwb uas koj tau mentioned ntawd, lawv los yeej tsawm yog neeg ib yam li sawvdaws xwb thiab. Tsis tag lintawd, muaj tij cov tsuas yog lam siv Vajtswv lub npe coj los ua kom lawv tau ntsej tau muag thiab nrhiav noj nrhiav haus xwb, hauv lawv lubsiab lawv yeej tsis muaj Vajtswv tiag.

Ua tsaug,
Ib Tug Ntseeg Vajtswv

#31 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 February 2012 - 09:51 PM

Kuv tus kwvtij, kuv hlub txog koj tus ntsujlpig. Koj txojkev ntseeg yog dabtsis? Kuv zamtxim thiab thov Vajtswv zamtxim pub rau koj vim txhua yam koj hais ko twbyog vim koj tsis tau paub es koj thiajli hais li ko xwb. Yog thaum koj paub Tswv Yexus zoo lawm, koj txoj kev xav yuav xav txawm thiab koj yuav tsis muaj question(s) nug ntxiv lawm vim tias txhua yam koj tsis totaub yuav tshwmsim rau koj thiab koj lub siab yuav hloov hlo, koj tsis xav txawv txawv rau txojkev ntseeg Vajtswv li yam dhau los lawm.

Cia kuv ua tibzoo qhia rau koj kom koj totaub...Tswv Yexus, Nws yog Vajtswv Leejtub ua Vajtswv hlub tshajplaws. Los ntawm Tswv Yexus, txhua yam thiaj thswmsim. Thov koj nyiam nqai Vajlugkub no ZOO ZOO and SLOWLY: [John 1:1-5] " 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was with God in the beginning. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome[a] it." Thaum koj nyeem tag es yog koj tsis totaub no ces kuv thov koj mus nrog ib tug xibhwb uas yog cov CM&A tham. Kuv ntseeg tias nws yuav explain kom koj totaub zoo.

Qhov uas Tswv Yexus los tuag rau sawm tus ntookhaublig yog lino: [John 3:16] " 16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Tus kwvtij, kev ntseeg Vajtswv, nws yooj yooj yim xwb. Koj lees ntawm koj lub ncawj thiab ntseeg hauv koj lub siab tias Tswv Yexus yog Vajtswv Leejtub, Nws tuag tau 3 hnub thiab sawv rov los muaj txojsia lawm; thiab nyob ua koj lub neej dawbhauv raws li Vajtswv txojlus qhia tseg xwb ces koj twb tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis lawm.

Tamsim no, Vajtswv twb muab lub tshwjchim rau Tswv Yexus kav tagnrho (gave Jesus the glory) lub ntiajteb thiab qaumntuj tag tibsi lawm. Vajtswv yog Tus ncaj ncees, Nws tsis yuam kom ib leeg tus twg los ntseeg Nws. Qhov ntawd, thaum peb hnov Txoj Hmoo Zoo thiab txojkev cawmdim lawm, the decision is ours. For example: muaj ib daim 'stop sign' los yog ib lub teeb 'turned red' lawm, qhov yuav nres thiab tsis nres ntawd, nyob ntawm koj; but you will surely pay the consequence when you get pull-over or collided into another vehicle. Vajlugkub tau hais tseg lino:{VERY IMPORTANT VERSE HERE} [Mathew 10:14] "14 If anyone will not welcome you or listen to your words, leave that home or town and shake the dust off your feet." Kuv yuav tsis yuam kom koj ntseeg Vajtswv tabsis kuv yuav thov Vajtswv pub rau koj.

Yog koj/nej leejtwg tsis totaub es muaj question(s) nug dabtsis, kuv txaus-siab hlo yuav teb rau koj/nej. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej txhua tus.

Cia kuv teb qhov uas koj hais txog cov xibhwb tseem mus ua kev phem kev qias ntawd. Tus kwvtij peb ua neej nyob, yeej tsis muaj ib leeg tus twg yuav 'perfect'. Twbyog vim lintawd es Tswv Yexus thiajli los tuag theej peb lub txhoj. Nyob rau hauv [John 8:7] "7 When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, “Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her.” Nqai Vajlugkub no qhia hais tias yog peb ua neeg nyob, peb ib tugtwg yeej tsis muaj kev txog kev txhaum li, ces cia peb ua thawj thawj tug txhawb pobzeb ntaus tus tibneeg uas tau ua kev txhaum lawm. Kuv ntseeg tias yuav tsis muaj tug kam li, vim tias 'If anyone dare to, the judgement will be upon him.' Cov xibhwb uas koj tau mentioned ntawd, lawv los yeej tsawm yog neeg ib yam li sawvdaws xwb thiab. Tsis tag lintawd, muaj tij cov tsuas yog lam siv Vajtswv lub npe coj los ua kom lawv tau ntsej tau muag thiab nrhiav noj nrhiav haus xwb, hauv lawv lubsiab lawv yeej tsis muaj Vajtswv tiag.

Ua tsaug,
Ib Tug Ntseeg Vajtswv


Tus kwv. Es koj puas paub hais tias tus philosopher yog tus sau phau bible xwb tsis yog vaj tswv sau no. Koj mus saib cov bible uas sau los ntawm lwm tus philosopher ces hais txwv zog lawm ntag. Yog ntseeg li koj ntseeg thiab xav li koj xav no koj ho teb kuv kom meej saib. Vim li cas cov tsis mus ntseeg yexus ho ua neej muaj txoj sai txhua hnub li cov mus ntseeg thiab maj? tej tsiaj tsis paub mus thov tus tswv kuj ciaj thiab yog neeg txhob niaj hnub mus caum tua puas yog? Lub tswv yim ntawm kev ntseeg yog tej neeg ntse lub xeev xav uas ua kom neeg los sib koom ntseeg ib yam xwb thiaj coj thiab tswv tau yooj yim xwb-Es koj ho puas paub txog fab no thiab? li no cov teb chaws tsis muaj religion los thiaj tswv tau lawv lub teb chaws los ntawm lawv tus txheeb meem li choj puas yog maj? xyov leej twg tsis meej li lawm ov-kwv?

#32 HMOOB_moobleeg_*

HMOOB_moobleeg_*
 • Guests

Posted 02 February 2012 - 10:09 AM

Tus kwv. Es koj puas paub hais tias tus philosopher yog tus sau phau bible xwb tsis yog vaj tswv sau no. Koj mus saib cov bible uas sau los ntawm lwm tus philosopher ces hais txwv zog lawm ntag. Yog ntseeg li koj ntseeg thiab xav li koj xav no koj ho teb kuv kom meej saib. Vim li cas cov tsis mus ntseeg yexus ho ua neej muaj txoj sai txhua hnub li cov mus ntseeg thiab maj? tej tsiaj tsis paub mus thov tus tswv kuj ciaj thiab yog neeg txhob niaj hnub mus caum tua puas yog? Lub tswv yim ntawm kev ntseeg yog tej neeg ntse lub xeev xav uas ua kom neeg los sib koom ntseeg ib yam xwb thiaj coj thiab tswv tau yooj yim xwb-Es koj ho puas paub txog fab no thiab? li no cov teb chaws tsis muaj religion los thiaj tswv tau lawv lub teb chaws los ntawm lawv tus txheeb meem li choj puas yog maj? xyov leej twg tsis meej li lawm ov-kwv?#33 HMOOB_moobleeg_*

HMOOB_moobleeg_*
 • Guests

Posted 02 February 2012 - 10:40 AM

tus kwvtij aw...koj yeej tsis paub dabtsi li es koj thiaj koj hais tias bible yog philosopher sau xwb. koj hais tias cov mus ntseeg thiab cov tsis mus ntseeg yexus los yeej muaj txoj sia, kuv hais rau koj tias cov tsis ntseeg vajtswv yexus ces twb tuag (sib ncaim) lawm (tus neeg tuag lawm yeej tsis paub qhov tseeb li koj) hos cov ntseeg vajtswv yexus ces yuav tau txoj sia ntev mus ibtxhis nrog Vajtswv nyob saum ceebtsheej (los lus TUAG txhais hais tias SIB NCAIM). koj hais ua neej nyob ces yuavtsum ua zoo ua ncaj ua ncees xwb no, kuv hais rau koj tias txoj kev ntseeg Vajtswv no thiaj qhia kom tibneeg ua zoo ua ncaj ua ncees thiab txawj sib hlub xwb (shaman tsis qhia, buddha tsis qhia, muhamed tsis qhia, ancestor tsis qhia etc...) koj hais tias kev ntseeg yog cov neeg ntse lub tswvyim xwb, kuv hais rau koj tias kuv xum raws cov neeg ntse, muaj ib cov lus tseeb hais li no tias, "nrog neeg ruam ces yus yuav ruam, nrog neeg quav yeeb ces yus yuav quav yeeb, nrog neeg twv txiaj ces yus yuav quav txiaj, nrog neeg tub sab ces yus yuav ua tub sab, nrog neeg laib ces yus yuav ua laib...nrog neeg tsimtxiaj ces yus yuav xyaum tsimtxiaj, nrog neeg ntse ces yus yuav xyaum ua neeg ntse!). koj hais tias cov teb chaws tsis muaj religion los thiaj tswv tau lawv lub teb chaws los ntawm lawv tus txheeb meem li choj, kuv hais rau koj tias cov tebchaws uas tsis ntseeg Vajtswv ces zoo li cov tebchaw communist es saib tibneeg tsis muaj nqis dab tsi li (leejtwg tabkaum nomtswv ces mag tua povtseg tas) koj xav hais tias yog vim licas txhua haiv neeg thoob lub ntiajteb no xav khiav tuaj nyob rau lub techaws mekas no xwb maj? yog koj yog neeg nyob hauv tebchaws mekas no no uacas koj ho tuaj rau tebchaws no maj? koj puas paub hais tias cov nomtswv ntseeg sau txoj cai qhib kev, cov churches yog cov tos koj tuaj tebchaws no? KOJ PUAS PAUB HAIS TIAS KOJ ROV TAW TUAM NTUJ LAWM MAS LOS?

#34 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 02 February 2012 - 04:22 PM

tus kwvtij aw...koj yeej tsis paub dabtsi li es koj thiaj koj hais tias bible yog philosopher sau xwb. koj hais tias cov mus ntseeg thiab cov tsis mus ntseeg yexus los yeej muaj txoj sia, kuv hais rau koj tias cov tsis ntseeg vajtswv yexus ces twb tuag (sib ncaim) lawm (tus neeg tuag lawm yeej tsis paub qhov tseeb li koj) hos cov ntseeg vajtswv yexus ces yuav tau txoj sia ntev mus ibtxhis nrog Vajtswv nyob saum ceebtsheej (los lus TUAG txhais hais tias SIB NCAIM). koj hais ua neej nyob ces yuavtsum ua zoo ua ncaj ua ncees xwb no, kuv hais rau koj tias txoj kev ntseeg Vajtswv no thiaj qhia kom tibneeg ua zoo ua ncaj ua ncees thiab txawj sib hlub xwb (shaman tsis qhia, buddha tsis qhia, muhamed tsis qhia, ancestor tsis qhia etc...) koj hais tias kev ntseeg yog cov neeg ntse lub tswvyim xwb, kuv hais rau koj tias kuv xum raws cov neeg ntse, muaj ib cov lus tseeb hais li no tias, "nrog neeg ruam ces yus yuav ruam, nrog neeg quav yeeb ces yus yuav quav yeeb, nrog neeg twv txiaj ces yus yuav quav txiaj, nrog neeg tub sab ces yus yuav ua tub sab, nrog neeg laib ces yus yuav ua laib...nrog neeg tsimtxiaj ces yus yuav xyaum tsimtxiaj, nrog neeg ntse ces yus yuav xyaum ua neeg ntse!). koj hais tias cov teb chaws tsis muaj religion los thiaj tswv tau lawv lub teb chaws los ntawm lawv tus txheeb meem li choj, kuv hais rau koj tias cov tebchaws uas tsis ntseeg Vajtswv ces zoo li cov tebchaw communist es saib tibneeg tsis muaj nqis dab tsi li (leejtwg tabkaum nomtswv ces mag tua povtseg tas) koj xav hais tias yog vim licas txhua haiv neeg thoob lub ntiajteb no xav khiav tuaj nyob rau lub techaws mekas no xwb maj? yog koj yog neeg nyob hauv tebchaws mekas no no uacas koj ho tuaj rau tebchaws no maj? koj puas paub hais tias cov nomtswv ntseeg sau txoj cai qhib kev, cov churches yog cov tos koj tuaj tebchaws no? KOJ PUAS PAUB HAIS TIAS KOJ ROV TAW TUAM NTUJ LAWM MAS LOS?


Kuv Paub koj lub tswv yim zoo lawm, koj ces kawg li ko lawm xwb cav ntxij mus los koj tsuas tws kev xwb vim koj tsuas hais cov lus ntxias kom lwm tus xav li koj xav thiab ntseeg li koj ntseeg xwb. Kev tuaj rau USA tsis yog tuaj ntseeg raws koj. Vim yog CIA tshauv peb nqi, tsim kev kub ntxhov peb nyob tsis taus thiaj tuaj xwb. Koj twb tsis paub tias tsis yog koj ntseeg lawv thiaj coj koj tuaj, vim yog lawv tsim teeb meem es swb kev uarog ces yuav tau cawm cov neeg uas lawv tuaj siv ntawv thiaj tas plaub xwb. Koj yuam kev loj kawg li nawb tus kwv, kuv tsis yog hais tias koj ntseeg yexus es koj yuam kev no ov. Kuv hais tias koj yuam kev qhov koj tsis paub txog ib yam uas koj ntseeg thiab koj tsis paub txog tias vim li cas US thiaj txais koj tiaj nyob USA no li. Koj puas paub tias cov neeg ntseeg yexus muaj thoob ntuj tab sis vim li cas lawv thiaj tsis txais tuaj nyob USA maj los? Ua cas lawv ho txais hmoob thiab nplog,nyab laj, khasnpudiam cov tsis ntseeg yexus tuaj nyob rau USA no thiab maj? Kuv cov lus saum toj ntawv twb yeej koj lawm ne. Vim koj twb tsis paub tias vajluskub tsis yog tswv ntuj sau. Kev ncaj ncees tsis yog mus church thiaj paub thiab thiaj ncaj. Tus neeg ncaj ces tsis ntseeg dab tsis koag los yeej ncaj hos tus neeg phem thiab nkhau ces zoo li koj ntag. Twb mus ntseeg los tseem muaj kev ntshaw thiab yuam kom lwm tus mloog li yus hais, tej no yog kev yuam neeg tiag.
Tuag yog tsis muaj sia lawm tsis yog sib ncaim. thiab txhua tus tuag lawm yeej lwj xyaw av xwb nawb, ntuj ceeb tsheej thiab ntuj tawg nyob ntawm ko taw xwb koj yeej tsis paub txog, dab ntxwm nyoog thiab vaj tswv nyob hauv koj lub siab tiag. Thaum kuv hais es koj chim22 siab li ko ces txwm nyoog twb siv tau koj lawm koj thiaj sawv los yuam kom kuv ntseeg li koj hais. Kuv tsis tas yuav mus kawm xibhwb kom paub txhua lo lus hauv vaj lus kub mam li qhia koj, kuv muab kiag txoj kev ncaj ncees los hais xwb ces daws tau tas nrho koj cov nqi lus hauv vaj lus kub lub hom phiaj lawm nawb. Yog koj ntseeg li kuv hais no mas koj thiaj yog paub txog kev ntseeg. dhau ntawv lawm koj tsis yog ntseeg ho,koj yog vwm rau kev ntseeg lawm. thaum neeg vwm rau ib yam twg lawm tsis hais kev nyiaj kub, kev nkauj nraug, kev hwj chim, kev lom zem los sis kev ntseeg lawm ces nws tsuas pom yam ntawv lawm xwb, nws yeej dhig muag kiag mus tsis pom lwm yam li lawm. Li ntawv kev ntseeg thiaj yog thawj tus tsuam kab tswv cov neeg zoo li koj ko ntag laiv me kwv. Koj txhob nrog kuv hais lawm, tab sis koj yuav tau muab kuv cov lus qhia koj no mus xav kom meej tom ntej koj thiaj li yuav hais lus yog thiab ncaj ncees nawb.

#35 HMOOB_Ib Tug Ntseeg Vajtswv_*

HMOOB_Ib Tug Ntseeg Vajtswv_*
 • Guests

Posted 02 February 2012 - 10:35 PM

Tus kwv. Es koj puas paub hais tias tus philosopher yog tus sau phau bible xwb tsis yog vaj tswv sau no. Koj mus saib cov bible uas sau los ntawm lwm tus philosopher ces hais txwv zog lawm ntag. Yog ntseeg li koj ntseeg thiab xav li koj xav no koj ho teb kuv kom meej saib. Vim li cas cov tsis mus ntseeg yexus ho ua neej muaj txoj sai txhua hnub li cov mus ntseeg thiab maj? tej tsiaj tsis paub mus thov tus tswv kuj ciaj thiab yog neeg txhob niaj hnub mus caum tua puas yog? Lub tswv yim ntawm kev ntseeg yog tej neeg ntse lub xeev xav uas ua kom neeg los sib koom ntseeg ib yam xwb thiaj coj thiab tswv tau yooj yim xwb-Es koj ho puas paub txog fab no thiab? li no cov teb chaws tsis muaj religion los thiaj tswv tau lawv lub teb chaws los ntawm lawv tus txheeb meem li choj puas yog maj? xyov leej twg tsis meej li lawm ov-kwv?


Kuv kuj tsis paub hais tias between ntawm koj thiab kuv, leejtwg ua kwv los ua tij li, tabsis qhov ntawd nws tsis tseemceeb rau kuv. Qhov zoo yog qhov ua koj tau teb kuv cov lus thiab asked kuv questions. Cia kuv nug koj lino…koj puas tau nyeem thiab puas totaub kuv qhov insertion ua wb tham no?

Taj yam koj nug kuv ko, nws teb yooj yim heev, kuv xav kom koj nyeem kuv cov lus teb no thiab cov quotes no zoo zoo thiab slowly: “A natural question is, why God chooses to have humans write the Bible; couldn't He write the Bible Himself much like what He did in inscribing the Ten Commandments on the tablets? Won't this be an easier way in preserving the accuracy of the Bible, instead of through the hands of fallible men? Although God is sovereign and can do anything by Himself, He chooses to have humans interact in His plan. This is one of the biggest differences between Christianity and other religions; with God reaching down to man, instead of man reaching up to Him. We have seen many examples in the Bible, which God chooses to have human interaction.”
1. Nws txhais hais tias Vajtswv yog tus muaj hwjchim thiab nws yeej uatau txhua yam tabsis vim nws xav kom peb noobneej muaj kev koom tes nrog rau Nws lub homphiaj rau peb noobneej.
2. Vim phau Vajlugkub yeej yog noobneej sau li koj hais tiag tabsis yog tias lawv sau los ntawm lawv txojkev-txawj kev-ntse thiab lawv lub lajlim tswvyim xwb ces lawv yuav muaj kev khavtheeb khavtxiv. Vajtswv yeej paub lino, Nws thiajli tshoov kom cov authors no sau raws nraim li Nws xav kom lawv sau xwb. (All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. [2 Timothy 3:16])
3. Nws siv li 1,500 xyoo thiab li 40 tus authors los sau phau Vajlugkub no, nyob rau 3 lub tebchaws (3 different continents), thiab 2 vam lus (2 different languages). Phau Vajlugkub Qub yog sau ua Hebrews thiab nws muaj 39 phau thiab Phau Vajlugkub Tshiab yog sua ua lus Greek thiab nws muaj 27 phau. Tagnrho Vajlugkub yog muaj 66 phau.

Ib qhov koj yeej hais yuav luag raug ntag…tias yog peb mus nyeem ob peb phau different Vajlugkub, nws yuav hais txawm lawm. Tabsis yog koj muaj nyeem zoo zoo, txawm yog nws yuav sau yam lus dabtsi thiab nws hais txawv zog lawm los nws lub ntsiab lus (the context) yeej tseem yog hais ib yam nkaus li xwb. I challenge you to go and read a couple different Bibles, even in different languages and make the compare and contrast and see if the context of the same verse still have the same meaning.

Phau Vajlugkub no Nws muaj ntau yam documentations thiab proofs coj los support hais tias Nws valid los yog muaj tseeb tiag. Kuv challenge koj mus research!

Koj kuj nug kuv tias uaca cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv thiab tej tsiaj txhu tagnrho twb tsis paub Vajtswv, uaca lawm ho muaj txojsia thiab. Txhua yam Vajtswv tsim, tsis hais peb noobneej, tej tsiajtxhu, thiab tej xyoob ntoo tagnrho tibsi, Vajtswv yeej tsim kom muaj sia tabsis tsuas yog peb noobneej xwb thiajli muaj tus ntsujp (the soul). Qhov ua peb noobneej thiajli muaj tus ntsuj no yog vim Vajtswv tsim peb kom muaj tus yamntxwv (the image) zoo li Vajtswv. Thaum Vajtswv tsim tau Adas, Nws tshuab pa uas yog txojsia thiab tus ntsuj ntag rau hauv Adas lub qhov ntswg. “7 Then the LORD God formed a man[a] from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.” [Genesis 2:7]
Yog lino, for any other living things, lawv tsis muaj tus ntsuj li peb noobneej. Thaum twg lawm txojsia tus ces tag lintawd xwb. Tabsis peb noobneej, thaum ib tug neeg txojsia tu lawm, tsawm tshuav peb tus ntsuj. Twb vim yog lino es thaum muaj ib tug twg txojsia tu lawm, peb Hmoob thiajli yuav tau muab nws tus ntsuj xav mus cuag poj cuag yawg lawm ntuj txhiag tebtsuag ntag es yog nws noj tsis tau los ua-thiag pu haus tsis tas los ua-thiag nqa mus pub pawg pub yawg kom lawm ho tau noj tau haus. Thaum tus tuag ntawm mus txog es yog pog thiab yawg nkawv ua ntsej muag luag ntxhi txaistos nws ces tus ntawm tsis yog nws pog thiab nws yawg. Tabsis yog thaum nws mus txog es pog thiab yawg ua ntsej dub muag doog rau nws mas thiaj li yog nws pog thiab nws yawg. Qhov nkawv ua ntsej dub muag doog rau nws twb vim nkawv chim hais tias nyob rau Tub Tuag Teb ntawd txomnyem ua luaj li es ua licas nws tsawm yuav lawm qab mus ua dabtsi thiab. Lub ntuj txiag tebtsaus no ces yog ‘Tub Tuag Teb’ (Hades). Qhov chaw no twb tsawm tsis tau yog Dab Teb (Hell).

Thaum muaj ib tug neeg txojsia tus lawm, koj puas tau mus zaum es mloog lawm taw nws kev mus cuag poj cuag yawg rau ntuj txiag tebtsaus ntujnqha tebnqhuab? Kuv xav nug koj hais tias, ua yog txog hnub ua koj txojsia txojpa tu nrho lawm es muaj ib tug yuav los taw thiab coj koj tus ntsuj mus rau ntujtxiag tebtsaug ntujnqha tebnqhuab tiag tiag li, ua koj puas xav mus? Thov koj ua tib zoo xav koj mamli teb kuv los nug no vim hais tias peb txhua tus yeej yauv tuag ib hnub xwb xwb li. Yeej tsis muaj leejtwg yuav hla (avoid) tua txojkev ploj kev tuag no li. Yog teb hais tias mus los koj yeej txaus siab hlo mus no los kuv yuav tsis yuam kom koj nrog kuv ntseeg kuv tus Vajtswv. Tabsis yog koj teb hais tias koj tsis xav mus no ces kuv thov cawm koj mus caug ib tug xibhwb CM&A nyob xe ntawm koj lub zos. Koj xav paub ntxiv es koj mamli txiavtxiv siab no los email rau kuv tau. Kuv txaus siab hlo yuav qhia txojkev cawm dim no rau koj.

Koj nug tias cov ntseeg Vajtswv thiab cov tsis ntseeg los uaca sawvdaws kuj muaj sia tib yam li es uaca peb ntseeg Vajtswv lawm pheej hais tias peb yuav tsis tuag no. Tseeb tiag…txhua tus tibneeg yeej yuav tuag ntawm sab ncaij ntawv (This is called physical death). Tabsis qhov peb hais no yog tuag sab ntsujplig. Kev tuag sab ntsujplig no yog kev raug muaj caiv tawm ntawm Vajtswv mus (this is called spiritual death). Qhov no, peb hu ua kev tuag zaum ob. For example: Koj muaj ib tug tub mus raug txim, es nws lub txim yog yuav raug kaw mus tag nws txojsia. Qhov no txhais taus hais tias txawm yog koj tus tub ntawd tsawm muaj txojsiab nyob los yeej cuag li nws tuag rau koj lawm vim nws tau raug muab cais tawm ntawm koj lawm es koj yuav tsis pom nws ntxiv lawm.

Thaum koj nyeem kuv cov ntawv no tag lawm, thov koj ua tibzoo xav txog koj txojsia thiab koj tus ntsuj. Peb ua neej nyob ntiajteb no twb txomnyem tag npaum lino lawm es koj tus ntsuj tsawm yuav mus tiv kev txomnyem nyob rau Dab Teb mus tsis paub kawg thiab los? NTSEEG DABTSI LOS NYOB NTAWM KOJ/NEJ, I MADE MY DECISION, AND THAT’S TO FOLLOW JESUS CHRIST!

“6 Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” [John 14:6]
Nqe Vajlugkub no txhais hais tias tsis muaj dua lwm txojkev ua yuav coj tau peb mus cuag Vajtswv li tsuas yog los ntawm Tswv Yexus xwb.

Ua tsaug thiab thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj/neej sawvdaws. Yog leejtwg muaj lus nug txhog qhov no email rau kuv tau: tou.yang@yahoo.com

#36 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 03 February 2012 - 12:07 AM

Kuv kuj tsis paub hais tias between ntawm koj thiab kuv, leejtwg ua kwv los ua tij li, tabsis qhov ntawd nws tsis tseemceeb rau kuv. Qhov zoo yog qhov ua koj tau teb kuv cov lus thiab asked kuv questions. Cia kuv nug koj lino…koj puas tau nyeem thiab puas totaub kuv qhov insertion ua wb tham no?

Taj yam koj nug kuv ko, nws teb yooj yim heev, kuv xav kom koj nyeem kuv cov lus teb no thiab cov quotes no zoo zoo thiab slowly: “A natural question is, why God chooses to have humans write the Bible; couldn't He write the Bible Himself much like what He did in inscribing the Ten Commandments on the tablets? Won't this be an easier way in preserving the accuracy of the Bible, instead of through the hands of fallible men? Although God is sovereign and can do anything by Himself, He chooses to have humans interact in His plan. This is one of the biggest differences between Christianity and other religions; with God reaching down to man, instead of man reaching up to Him. We have seen many examples in the Bible, which God chooses to have human interaction.”
1. Nws txhais hais tias Vajtswv yog tus muaj hwjchim thiab nws yeej uatau txhua yam tabsis vim nws xav kom peb noobneej muaj kev koom tes nrog rau Nws lub homphiaj rau peb noobneej.
2. Vim phau Vajlugkub yeej yog noobneej sau li koj hais tiag tabsis yog tias lawv sau los ntawm lawv txojkev-txawj kev-ntse thiab lawv lub lajlim tswvyim xwb ces lawv yuav muaj kev khavtheeb khavtxiv. Vajtswv yeej paub lino, Nws thiajli tshoov kom cov authors no sau raws nraim li Nws xav kom lawv sau xwb. (All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. [2 Timothy 3:16])
3. Nws siv li 1,500 xyoo thiab li 40 tus authors los sau phau Vajlugkub no, nyob rau 3 lub tebchaws (3 different continents), thiab 2 vam lus (2 different languages). Phau Vajlugkub Qub yog sau ua Hebrews thiab nws muaj 39 phau thiab Phau Vajlugkub Tshiab yog sua ua lus Greek thiab nws muaj 27 phau. Tagnrho Vajlugkub yog muaj 66 phau.

Ib qhov koj yeej hais yuav luag raug ntag…tias yog peb mus nyeem ob peb phau different Vajlugkub, nws yuav hais txawm lawm. Tabsis yog koj muaj nyeem zoo zoo, txawm yog nws yuav sau yam lus dabtsi thiab nws hais txawv zog lawm los nws lub ntsiab lus (the context) yeej tseem yog hais ib yam nkaus li xwb. I challenge you to go and read a couple different Bibles, even in different languages and make the compare and contrast and see if the context of the same verse still have the same meaning.

Phau Vajlugkub no Nws muaj ntau yam documentations thiab proofs coj los support hais tias Nws valid los yog muaj tseeb tiag. Kuv challenge koj mus research!

Koj kuj nug kuv tias uaca cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv thiab tej tsiaj txhu tagnrho twb tsis paub Vajtswv, uaca lawm ho muaj txojsia thiab. Txhua yam Vajtswv tsim, tsis hais peb noobneej, tej tsiajtxhu, thiab tej xyoob ntoo tagnrho tibsi, Vajtswv yeej tsim kom muaj sia tabsis tsuas yog peb noobneej xwb thiajli muaj tus ntsujp (the soul). Qhov ua peb noobneej thiajli muaj tus ntsuj no yog vim Vajtswv tsim peb kom muaj tus yamntxwv (the image) zoo li Vajtswv. Thaum Vajtswv tsim tau Adas, Nws tshuab pa uas yog txojsia thiab tus ntsuj ntag rau hauv Adas lub qhov ntswg. “7 Then the LORD God formed a man[a] from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.” [Genesis 2:7]
Yog lino, for any other living things, lawv tsis muaj tus ntsuj li peb noobneej. Thaum twg lawm txojsia tus ces tag lintawd xwb. Tabsis peb noobneej, thaum ib tug neeg txojsia tu lawm, tsawm tshuav peb tus ntsuj. Twb vim yog lino es thaum muaj ib tug twg txojsia tu lawm, peb Hmoob thiajli yuav tau muab nws tus ntsuj xav mus cuag poj cuag yawg lawm ntuj txhiag tebtsuag ntag es yog nws noj tsis tau los ua-thiag pu haus tsis tas los ua-thiag nqa mus pub pawg pub yawg kom lawm ho tau noj tau haus. Thaum tus tuag ntawm mus txog es yog pog thiab yawg nkawv ua ntsej muag luag ntxhi txaistos nws ces tus ntawm tsis yog nws pog thiab nws yawg. Tabsis yog thaum nws mus txog es pog thiab yawg ua ntsej dub muag doog rau nws mas thiaj li yog nws pog thiab nws yawg. Qhov nkawv ua ntsej dub muag doog rau nws twb vim nkawv chim hais tias nyob rau Tub Tuag Teb ntawd txomnyem ua luaj li es ua licas nws tsawm yuav lawm qab mus ua dabtsi thiab. Lub ntuj txiag tebtsaus no ces yog ‘Tub Tuag Teb’ (Hades). Qhov chaw no twb tsawm tsis tau yog Dab Teb (Hell).

Thaum muaj ib tug neeg txojsia tus lawm, koj puas tau mus zaum es mloog lawm taw nws kev mus cuag poj cuag yawg rau ntuj txiag tebtsaus ntujnqha tebnqhuab? Kuv xav nug koj hais tias, ua yog txog hnub ua koj txojsia txojpa tu nrho lawm es muaj ib tug yuav los taw thiab coj koj tus ntsuj mus rau ntujtxiag tebtsaug ntujnqha tebnqhuab tiag tiag li, ua koj puas xav mus? Thov koj ua tib zoo xav koj mamli teb kuv los nug no vim hais tias peb txhua tus yeej yauv tuag ib hnub xwb xwb li. Yeej tsis muaj leejtwg yuav hla (avoid) tua txojkev ploj kev tuag no li. Yog teb hais tias mus los koj yeej txaus siab hlo mus no los kuv yuav tsis yuam kom koj nrog kuv ntseeg kuv tus Vajtswv. Tabsis yog koj teb hais tias koj tsis xav mus no ces kuv thov cawm koj mus caug ib tug xibhwb CM&A nyob xe ntawm koj lub zos. Koj xav paub ntxiv es koj mamli txiavtxiv siab no los email rau kuv tau. Kuv txaus siab hlo yuav qhia txojkev cawm dim no rau koj.

Koj nug tias cov ntseeg Vajtswv thiab cov tsis ntseeg los uaca sawvdaws kuj muaj sia tib yam li es uaca peb ntseeg Vajtswv lawm pheej hais tias peb yuav tsis tuag no. Tseeb tiag…txhua tus tibneeg yeej yuav tuag ntawm sab ncaij ntawv (This is called physical death). Tabsis qhov peb hais no yog tuag sab ntsujplig. Kev tuag sab ntsujplig no yog kev raug muaj caiv tawm ntawm Vajtswv mus (this is called spiritual death). Qhov no, peb hu ua kev tuag zaum ob. For example: Koj muaj ib tug tub mus raug txim, es nws lub txim yog yuav raug kaw mus tag nws txojsia. Qhov no txhais taus hais tias txawm yog koj tus tub ntawd tsawm muaj txojsiab nyob los yeej cuag li nws tuag rau koj lawm vim nws tau raug muab cais tawm ntawm koj lawm es koj yuav tsis pom nws ntxiv lawm.

Thaum koj nyeem kuv cov ntawv no tag lawm, thov koj ua tibzoo xav txog koj txojsia thiab koj tus ntsuj. Peb ua neej nyob ntiajteb no twb txomnyem tag npaum lino lawm es koj tus ntsuj tsawm yuav mus tiv kev txomnyem nyob rau Dab Teb mus tsis paub kawg thiab los? NTSEEG DABTSI LOS NYOB NTAWM KOJ/NEJ, I MADE MY DECISION, AND THAT’S TO FOLLOW JESUS CHRIST!

“6 Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” [John 14:6]
Nqe Vajlugkub no txhais hais tias tsis muaj dua lwm txojkev ua yuav coj tau peb mus cuag Vajtswv li tsuas yog los ntawm Tswv Yexus xwb.

Ua tsaug thiab thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj/neej sawvdaws. Yog leejtwg muaj lus nug txhog qhov no email rau kuv tau: tou.yang@yahoo.com


Kuv nyeem txhua koj cov lus puag saum koj pib kiag los ti nkaus ntawm no ntag, Qhov tseeb vim koj xav koj zaj xwb koj thiaj pheej kom kuv mus nyeem vajluskub. Koj puas to taub kuv cov lus hais rau koj tias kuv muaj peev xwm qhia tau koj no maj? Tsis yog kuv tsis paub tej koj hais ua lub ua ntsiav ko maj. Kuv tseem paub tob dua koj paub lawm, li ntawv koj kev nrog kuv tham tsis pab ib qho meme rau kuv li. Tej CM&A los tsuas hais raws li vajlukub qhia es pab tau dab tsi ntxij, txhua yam koj hais yog haub kom kuv mus xav thiab ntseeg li koj ntseeg xwb. Hais txog koj coj lus yuav pab tau tus neeg tsis paub txog kev ntseeg ntuj, tab sis yeej qhia tsis tau tus neeg paub tob li kuv lawm puas yog? Tej kev koj hais txog hmoob tej qhuab ke, thiab vaj lugkub ko ces txhob muab tham rau kuv, yog kev yuav xav ua ib tus neeg dag mas kuv haj tseem yuav hais txog tswv ntuj zoo tshaj koj lawm deb. Koj puas paub tias tus tswv koj ntseeg twb hais ntseeg tias 2000 xyoo xwb no ne. Es koj pheej xav tias neeg ntiaj teb yuav xav thiab ntseeg yam qub tas mus li xwb no los? Koj yuav tsum paub tias txhua txhua 2000-5000 xyoo tawg neeg hloov txoj kev ntseeg tshiab raws tus tswv ua ntseeg ntawv ncua chib nyoog kees nws los muaj hwj chim xwb yog yuav tham kev ntseeg. Dhau ntawv plig, ntsuj thiab xyw-tsiaj,neeg-tus tswv cog siav tej no yog neeg hais neeg ntseeg xwb. Ntuj txias teb tsaus, ntuj ceeb tsheej tej no yog neeg ntseeg xwb yuav muaj pov thawj qhov twg qhia rau zias thiab pom ua thim khawv zias no. Li ntawv kuv twb hais rau koj tias yog koj nrog neeg nyob kuv kab theem no sib hais ces koj yeej muab cob rau ub rau no xwb yeej pij ub piv no lawm xwb thiaj tias ntuj ceeb tsheej thiab ntuj tawg nyob ntawm ko taw, ho tswv ntuj thiab ntxwg nyoog nyob hauv siab xwb koj tshuav dab tsis tshab txhais ntxiv? qhov tseeb yog thaum yus paub tias luag tus nrog yus hais no paub ntau thiab tob tshaj lawm yuav tau xyaum mloog thiab thiaj muaj chaw mus thiab thiaj raug raws cai.

#37 HMOOB_Ib Tug Ntseeg Vajtswv_*

HMOOB_Ib Tug Ntseeg Vajtswv_*
 • Guests

Posted 03 February 2012 - 02:47 PM

Kuv nyeem txhua koj cov lus puag saum koj pib kiag los ti nkaus ntawm no ntag, Qhov tseeb vim koj xav koj zaj xwb koj thiaj pheej kom kuv mus nyeem vajluskub. Koj puas to taub kuv cov lus hais rau koj tias kuv muaj peev xwm qhia tau koj no maj? Tsis yog kuv tsis paub tej koj hais ua lub ua ntsiav ko maj. Kuv tseem paub tob dua koj paub lawm, li ntawv koj kev nrog kuv tham tsis pab ib qho meme rau kuv li. Tej CM&A los tsuas hais raws li vajlukub qhia es pab tau dab tsi ntxij, txhua yam koj hais yog haub kom kuv mus xav thiab ntseeg li koj ntseeg xwb. Hais txog koj coj lus yuav pab tau tus neeg tsis paub txog kev ntseeg ntuj, tab sis yeej qhia tsis tau tus neeg paub tob li kuv lawm puas yog? Tej kev koj hais txog hmoob tej qhuab ke, thiab vaj lugkub ko ces txhob muab tham rau kuv, yog kev yuav xav ua ib tus neeg dag mas kuv haj tseem yuav hais txog tswv ntuj zoo tshaj koj lawm deb. Koj puas paub tias tus tswv koj ntseeg twb hais ntseeg tias 2000 xyoo xwb no ne. Es koj pheej xav tias neeg ntiaj teb yuav xav thiab ntseeg yam qub tas mus li xwb no los? Koj yuav tsum paub tias txhua txhua 2000-5000 xyoo tawg neeg hloov txoj kev ntseeg tshiab raws tus tswv ua ntseeg ntawv ncua chib nyoog kees nws los muaj hwj chim xwb yog yuav tham kev ntseeg. Dhau ntawv plig, ntsuj thiab xyw-tsiaj,neeg-tus tswv cog siav tej no yog neeg hais neeg ntseeg xwb. Ntuj txias teb tsaus, ntuj ceeb tsheej tej no yog neeg ntseeg xwb yuav muaj pov thawj qhov twg qhia rau zias thiab pom ua thim khawv zias no. Li ntawv kuv twb hais rau koj tias yog koj nrog neeg nyob kuv kab theem no sib hais ces koj yeej muab cob rau ub rau no xwb yeej pij ub piv no lawm xwb thiaj tias ntuj ceeb tsheej thiab ntuj tawg nyob ntawm ko taw, ho tswv ntuj thiab ntxwg nyoog nyob hauv siab xwb koj tshuav dab tsis tshab txhais ntxiv? qhov tseeb yog thaum yus paub tias luag tus nrog yus hais no paub ntau thiab tob tshaj lawm yuav tau xyaum mloog thiab thiaj muaj chaw mus thiab thiaj raug raws cai.


Kuv tus kwvtij los yog kwvnpawg, kuv ua koj tsaug ua koj tau siv koj lub sijhawm los nyemm thiab teb kuv cov lus no. Qhov tseeb tiag, kuv tsis yog yuav los hais thiab yuam kom ib leeg tus tug los nrog peb mus ntseeg Vajtswv tabsis vim kuv yog tug ntseeg lawm, no yog kuv teg dejnum uas kuv tsum tau ua. Kuv yuavtsum tau qhia Txoj Hmoo Zoo uas yog txojkev cawmdim no rau lwm tus tabsis yuavtsum tsis txhob yuam. Thaum qhia tag lawm, qhov yuav txiavtxim siab ntseeg thiab tsis ntseeg ntawd yog tus neeg ntawd li decision. Qhov kuv qhia no yog qhia li kuv txojkev ntseeg thiab raws li Vajlugkub qhia tseg xwb. Ntxiv mus, kuv yeej tsis tau hais rau koj hais tias kuv txawj tshaj thiab paub tshaj koj no. Muaj ntau yam kuv tau sau ntawd, kuv muaj documentations coj los support tabsis tamli kuv nyeem koj cov lus teb thiab cov lus nug kuv mas koj tsis muaj ib nyuag qhov dabtsi coj los support hlo li, koj tsuas lam tau lam hais ub hais no xwb. Kuv muab koj cov lus coj lus nyeem mus nyeem los ob peb zaug los nws tsis make sense rau kuv li.
Tseeb tiag, tejzaum koj yeej paub tob tshaj kuv tabsis kuv tsis yog nrog koj sib hais txog kev txawj ntse. Txhua yam kuv hais no, kuv tsis yog yuav los hais lus dag los yog lus haub lus ntxias kom lwmtus los ntseeg li kuv. Kuv tsuas piav txog kuv txojkev ntseeg Vajtswv xwb. Tejzaum koj yeej nyeem kuv cov lus (insertions) thaum pib los txog rau thaum xaus li koj hais tiag tabsis ntau zaus yus nyeem tag xwb yus tsis totaub/nkagsiab ces yus teb tsis tau lawv cov lus nug (the questions being ask). Koj twb tsis teb kuv los lus kuv nug koj hais tias yog thaum koj ib pa nquas tsis tuaj lawm es koj txojsia txoj pa tu lawm tiag “LAWV YUAV MUAB KOJ TU ZAM (KHO TSOOS KHO TSHO, HNAV ZAM-LIAB ZAM-NTSUAB, MUAB NTAUB LIAB COJ LOS KHI KOJ NTIVTES THIAB NPOG KOJ LUB QHOV CAWJ, THIAB MUAB NKAWM KHAU NOOG RAU KOJ RAU ES YUAV COJ KOJ TUS NTSUJ TUS PLIG MUS IB QHO CHAW RAU IB QHO CHAW, MUS MUAB KOM TAU KOJ LUB TSHO TSUJ TSHO NPAUG CES YUAV COJ KOJ MUS CAUG POJ CUAG YAWG LAWM NTUJTXIAG TEBTSAUS, NTUJ-NQHA TEB-NQHUA?”
Koj tau hais tias txoj kev-ploj kev-tuag ces nyob ntawd kotaw, you are absolutely correct there! But you probably don’t’ even know or understand your own point here. Cia kuv muab txhais kiag rau koj…nws txhais tias peb yeej tsis paub hais tias hnubtwg, thaumtwg, los yog lub sijhawm twg peb txojsia yuav tus. Kuv yeej paub thiab ntseeg hais tias koj yuavtswm yog ib tug neeg laus txaus thiab qabhau lawm, nyob rau hauv koj lubsiab koj yeej paub tseeb thiab ntseeg hais tias neeg muaj tus ntsuj tus plig. Hnub twg yog muaj ib tug neeg txojsia tu lawm, yeej tsis tag lintawd xwb tabsis yeej tsawm tshuav nws tus ntsuj tus plig tiag tiag thiab. Ua licas kuv ho hais lino rau koj? Cia kuv nug ntxiv thiab…yog koj tsis ntseeg Vajtswv li koj hais thiag es koj tseem coj dab-qhuas li qub, thaum koj tsevneeg tej, pojniam mivnyuam los yog koj tus kheej kiag muaj mob koj puas hu plig, khites, ua neeb ua yaig, los yog fiv-yeem rau kom rov zoo? Yog koj teb “YES” ces twb vim yog koj paub hais tias neeg muaj tus ntsuj tus plig. TXHUA YAM KUV HAIS NO KOJ MUAB XAV ZOO NAWB. IT MAKES SENSE!
Hmoob txojkab ke rau kev plog kev makes sense too. Koj puas totaub txog tejyam yam kuv tau mentioned above? Tub Tuag Teb, txomneym tiag tiag tabsis vim peb Hmoob tsis paub txawj txojkev cawmdim ces tsawm yog muaj petsawg leej tuag los peb muab xa tagnrho mus caug pog thiab yawg nyob ntuj-txiag teb-tsaus lawm xwb.

1. Thaum muab tus tuag tu zam tshiab tshaib tag lawm, tsawm yuav tau muab nws cev zam ntawd txiav kom ntaug ntaug es thaum mus txog hauv Tub Tuag Teb,
mab/suv thiaj li yuav tsis txeeb.
2. Yuav tau muab ntaub liab coj los khi ntivtes thiab npog qhovncauj kom thaum mus txog Tub Tuag Teb, mab/suav yuav muab yuam mus ua qhev los thiaj li yuav keb
tau hais mob tes thiab mob qhovncauj lawm es ua tsis tau.
3. Yuav tau muab nkawm khau noos rau tus tuag rau kom nws tau coj mus tsuj nroj kabzaub thiab teb kabntsig uas muaj kabntsig luaj maum npua.
4. Tus qaib rau ncoo coj mus ua luag thiab coj kev kom mus txog pog thiab yawg tsev.
5. Dejcawv thiab mov noj, noj tsis tas uatiag nqa, haus tsis nqi uatiag ris coj mus pub pog pub yawg tau noj tau haus nyob ntujtxiag tebtsaug.
6. Thaum tus taw kev coj tus neeg tuag ntawm tus ntsuj tus plig mus txog lawm, nws yuav tau zais roj zais hneev rov kom dab tsis txhob paub. Nws yuav qhia rau
tus tuag ntawm hais tias, yog leejtwg nug koj tias yog leejtwg coj koj tuaj no ces koj yuavtsum teb hais tias tus coj kuv tuaj ntawd mas nws ntsej luaj
ntxuam muag luaj khob, nws caij nees xob nees cua thiab nqa ntaj nqa hmuv, nws tuaj qab nplooj rov qaum nplooj, thiab nws tuaj hnub no rov nag hmo lawm.
Txawm yog dab mus raws los yeej tsis laib li.

Tshuav ntau yam tshaj no, tabsis kuv hais lino xwb koj yeej totaub lawm. Tus kwvtij los yog kwvnpawg, txhua yam kuv qhia rau koj los yog lwm tus es pheej tsis totaub ntawd yog vim yog Dab Ntxwgnyoog muab lawv lub qhovmuag siab thiab txojkev totaub npog lawm (blocked). Vim yog thaum lawv pom thiab totaub lawm ces lawm yuav tsis kam serve Dab Ntxwgnyoog ntxiv lawm. Kuv qhia txhua yam lino rau koj/nej xwb yog nej leejtwg xav paub ntxiv los email rau kuv tau.

Tswv Yexus tau hais tseg lino, “5 If people do not welcome you, leave their town and shake the dust off your feet as a testimony against them.”
[Luke 9:5]

Qhov nov txhais hais tias yog thaumtwg yog peb mus tshajtawm rau ub rau no es tshajtawm tag yog tsis muaj neeg los ntseeg Vajtswv no los xijpeem, peb yuavtsum tsis txhob yuav kom lawv ntseeg tabsis peb cia li ncho tej plua av thiab plua tshauv ntawm peb tej tes tej taw xwb es mus rau lwm qhov. Thaum peb ua lintawd, qhia tau hais tias txawm tsis neeg los ntseeg Vajtswv los peb yeej tua ua peb teg dejnum lawm.

Thiab koj hais tias 2,000-,5,000 xyoo twg, lub ntiahteb no hloov dua kev ntseeg tshiab lawm no, ua koj qhov support findings nyob qhovtwg? Qhia rau kuv paub vim kuv mus nyeem txog thiab.

Ua saug thiab thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj/neej sawvdaws.

#38 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 03 February 2012 - 06:14 PM

Kuv tus kwvtij los yog kwvnpawg, kuv ua koj tsaug ua koj tau siv koj lub sijhawm los nyemm thiab teb kuv cov lus no. Qhov tseeb tiag, kuv tsis yog yuav los hais thiab yuam kom ib leeg tus tug los nrog peb mus ntseeg Vajtswv tabsis vim kuv yog tug ntseeg lawm, no yog kuv teg dejnum uas kuv tsum tau ua. Kuv yuavtsum tau qhia Txoj Hmoo Zoo uas yog txojkev cawmdim no rau lwm tus tabsis yuavtsum tsis txhob yuam. Thaum qhia tag lawm, qhov yuav txiavtxim siab ntseeg thiab tsis ntseeg ntawd yog tus neeg ntawd li decision. Qhov kuv qhia no yog qhia li kuv txojkev ntseeg thiab raws li Vajlugkub qhia tseg xwb. Ntxiv mus, kuv yeej tsis tau hais rau koj hais tias kuv txawj tshaj thiab paub tshaj koj no. Muaj ntau yam kuv tau sau ntawd, kuv muaj documentations coj los support tabsis tamli kuv nyeem koj cov lus teb thiab cov lus nug kuv mas koj tsis muaj ib nyuag qhov dabtsi coj los support hlo li, koj tsuas lam tau lam hais ub hais no xwb. Kuv muab koj cov lus coj lus nyeem mus nyeem los ob peb zaug los nws tsis make sense rau kuv li.
Tseeb tiag, tejzaum koj yeej paub tob tshaj kuv tabsis kuv tsis yog nrog koj sib hais txog kev txawj ntse. Txhua yam kuv hais no, kuv tsis yog yuav los hais lus dag los yog lus haub lus ntxias kom lwmtus los ntseeg li kuv. Kuv tsuas piav txog kuv txojkev ntseeg Vajtswv xwb. Tejzaum koj yeej nyeem kuv cov lus (insertions) thaum pib los txog rau thaum xaus li koj hais tiag tabsis ntau zaus yus nyeem tag xwb yus tsis totaub/nkagsiab ces yus teb tsis tau lawv cov lus nug (the questions being ask). Koj twb tsis teb kuv los lus kuv nug koj hais tias yog thaum koj ib pa nquas tsis tuaj lawm es koj txojsia txoj pa tu lawm tiag “LAWV YUAV MUAB KOJ TU ZAM (KHO TSOOS KHO TSHO, HNAV ZAM-LIAB ZAM-NTSUAB, MUAB NTAUB LIAB COJ LOS KHI KOJ NTIVTES THIAB NPOG KOJ LUB QHOV CAWJ, THIAB MUAB NKAWM KHAU NOOG RAU KOJ RAU ES YUAV COJ KOJ TUS NTSUJ TUS PLIG MUS IB QHO CHAW RAU IB QHO CHAW, MUS MUAB KOM TAU KOJ LUB TSHO TSUJ TSHO NPAUG CES YUAV COJ KOJ MUS CAUG POJ CUAG YAWG LAWM NTUJTXIAG TEBTSAUS, NTUJ-NQHA TEB-NQHUA?”
Koj tau hais tias txoj kev-ploj kev-tuag ces nyob ntawd kotaw, you are absolutely correct there! But you probably don’t’ even know or understand your own point here. Cia kuv muab txhais kiag rau koj…nws txhais tias peb yeej tsis paub hais tias hnubtwg, thaumtwg, los yog lub sijhawm twg peb txojsia yuav tus. Kuv yeej paub thiab ntseeg hais tias koj yuavtswm yog ib tug neeg laus txaus thiab qabhau lawm, nyob rau hauv koj lubsiab koj yeej paub tseeb thiab ntseeg hais tias neeg muaj tus ntsuj tus plig. Hnub twg yog muaj ib tug neeg txojsia tu lawm, yeej tsis tag lintawd xwb tabsis yeej tsawm tshuav nws tus ntsuj tus plig tiag tiag thiab. Ua licas kuv ho hais lino rau koj? Cia kuv nug ntxiv thiab…yog koj tsis ntseeg Vajtswv li koj hais thiag es koj tseem coj dab-qhuas li qub, thaum koj tsevneeg tej, pojniam mivnyuam los yog koj tus kheej kiag muaj mob koj puas hu plig, khites, ua neeb ua yaig, los yog fiv-yeem rau kom rov zoo? Yog koj teb “YES” ces twb vim yog koj paub hais tias neeg muaj tus ntsuj tus plig. TXHUA YAM KUV HAIS NO KOJ MUAB XAV ZOO NAWB. IT MAKES SENSE!
Hmoob txojkab ke rau kev plog kev makes sense too. Koj puas totaub txog tejyam yam kuv tau mentioned above? Tub Tuag Teb, txomneym tiag tiag tabsis vim peb Hmoob tsis paub txawj txojkev cawmdim ces tsawm yog muaj petsawg leej tuag los peb muab xa tagnrho mus caug pog thiab yawg nyob ntuj-txiag teb-tsaus lawm xwb.

1. Thaum muab tus tuag tu zam tshiab tshaib tag lawm, tsawm yuav tau muab nws cev zam ntawd txiav kom ntaug ntaug es thaum mus txog hauv Tub Tuag Teb,
mab/suv thiaj li yuav tsis txeeb.
2. Yuav tau muab ntaub liab coj los khi ntivtes thiab npog qhovncauj kom thaum mus txog Tub Tuag Teb, mab/suav yuav muab yuam mus ua qhev los thiaj li yuav keb
tau hais mob tes thiab mob qhovncauj lawm es ua tsis tau.
3. Yuav tau muab nkawm khau noos rau tus tuag rau kom nws tau coj mus tsuj nroj kabzaub thiab teb kabntsig uas muaj kabntsig luaj maum npua.
4. Tus qaib rau ncoo coj mus ua luag thiab coj kev kom mus txog pog thiab yawg tsev.
5. Dejcawv thiab mov noj, noj tsis tas uatiag nqa, haus tsis nqi uatiag ris coj mus pub pog pub yawg tau noj tau haus nyob ntujtxiag tebtsaug.
6. Thaum tus taw kev coj tus neeg tuag ntawm tus ntsuj tus plig mus txog lawm, nws yuav tau zais roj zais hneev rov kom dab tsis txhob paub. Nws yuav qhia rau
tus tuag ntawm hais tias, yog leejtwg nug koj tias yog leejtwg coj koj tuaj no ces koj yuavtsum teb hais tias tus coj kuv tuaj ntawd mas nws ntsej luaj
ntxuam muag luaj khob, nws caij nees xob nees cua thiab nqa ntaj nqa hmuv, nws tuaj qab nplooj rov qaum nplooj, thiab nws tuaj hnub no rov nag hmo lawm.
Txawm yog dab mus raws los yeej tsis laib li.

Tshuav ntau yam tshaj no, tabsis kuv hais lino xwb koj yeej totaub lawm. Tus kwvtij los yog kwvnpawg, txhua yam kuv qhia rau koj los yog lwm tus es pheej tsis totaub ntawd yog vim yog Dab Ntxwgnyoog muab lawv lub qhovmuag siab thiab txojkev totaub npog lawm (blocked). Vim yog thaum lawv pom thiab totaub lawm ces lawm yuav tsis kam serve Dab Ntxwgnyoog ntxiv lawm. Kuv qhia txhua yam lino rau koj/nej xwb yog nej leejtwg xav paub ntxiv los email rau kuv tau.

Tswv Yexus tau hais tseg lino, “5 If people do not welcome you, leave their town and shake the dust off your feet as a testimony against them.”
[Luke 9:5]

Qhov nov txhais hais tias yog thaumtwg yog peb mus tshajtawm rau ub rau no es tshajtawm tag yog tsis muaj neeg los ntseeg Vajtswv no los xijpeem, peb yuavtsum tsis txhob yuav kom lawv ntseeg tabsis peb cia li ncho tej plua av thiab plua tshauv ntawm peb tej tes tej taw xwb es mus rau lwm qhov. Thaum peb ua lintawd, qhia tau hais tias txawm tsis neeg los ntseeg Vajtswv los peb yeej tua ua peb teg dejnum lawm.

Thiab koj hais tias 2,000-,5,000 xyoo twg, lub ntiahteb no hloov dua kev ntseeg tshiab lawm no, ua koj qhov support findings nyob qhovtwg? Qhia rau kuv paub vim kuv mus nyeem txog thiab.

Ua saug thiab thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj/neej sawvdaws.


Yog koj tsis paub mus tshawb tom tej chaw ceev khaws history ces ua qhov yooj yim mas. Mus nkag kiag hauv internet ces mus ntau kiag "worid history timelines" xwb yeej muaj me ntis pab koj lawm thiab. Koj kav tsiv ntseeg koj zaj xwb txhob nug dab tsi ntxiv lawm, vim koj yeej tsis oaub txog rauv quag ntuj tsim thiab kee ntuj hloov kiag li. Kev ntseeg ntiaj teb no ntau zaus yog Business xwb, lam muab tswv ntuj lub npe los nrhiaj noj xwb. tus ruam mas yuav lawv qab mus ua qhev, tus ntse ces lam mus mloog daws kev ntxov siab xwb. Tsis muaj qhov txhaum thiab qhov yog li nawb. neeg coob ua dab tsis ces qhua qhov ntawv yog xwb. nyob nyob lam tua ib tus neeg mas txhaum, tab sis tab meeg tua neeg tuag sib tsub sib nias twb tsis txhaum rau tswv ntuj ne puas tseeb??

#39 HMOOB_Ib Tug Ntseeg Vajtswv_*

HMOOB_Ib Tug Ntseeg Vajtswv_*
 • Guests

Posted 03 February 2012 - 08:00 PM

Yog koj tsis paub mus tshawb tom tej chaw ceev khaws history ces ua qhov yooj yim mas. Mus nkag kiag hauv internet ces mus ntau kiag "worid history timelines" xwb yeej muaj me ntis pab koj lawm thiab. Koj kav tsiv ntseeg koj zaj xwb txhob nug dab tsi ntxiv lawm, vim koj yeej tsis oaub txog rauv quag ntuj tsim thiab kee ntuj hloov kiag li. Kev ntseeg ntiaj teb no ntau zaus yog Business xwb, lam muab tswv ntuj lub npe los nrhiaj noj xwb. tus ruam mas yuav lawv qab mus ua qhev, tus ntse ces lam mus mloog daws kev ntxov siab xwb. Tsis muaj qhov txhaum thiab qhov yog li nawb. neeg coob ua dab tsis ces qhua qhov ntawv yog xwb. nyob nyob lam tua ib tus neeg mas txhaum, tab sis tab meeg tua neeg tuag sib tsub sib nias twb tsis txhaum rau tswv ntuj ne puas tseeb??


Koj cov lus teb kuv cov lus nug no mas tsis muaj qab hau dabtsi hlo li. It doesn't make sense at all! Koj yeej tsis kam teb kuv cov lus nug li. Koj puas kam mus ntuj txiag teb tsuas nas? Tsis tag lintawd, koj hais yog lawm...cov neeg ntse ces niaj hnub nrhiav kev vam meej rau lawv lub neej thiab lawv tus ntsuj tus plig tabsis tus ruam ces txawm tej neeg ntse hais licas los yus tab muab yus lub tswv yim nplogteb coj los cam kom yeej xwb. Rhau lintawd, koj pheej hais txog Tswv Ntuj ne, koj sim xav sheb Tswv Ntuj yog leejtwg? Tswv Ntuj ces txawm yog Vajtswv los lam! Koj twb ntseeg hais tias muaj Tswv Ntuj no nev ua ca koj ho hais tias tsis muaj Vajtswv no mas? You are contradicting yourself! Think about it!

#40 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 February 2012 - 05:52 PM

Koj cov lus teb kuv cov lus nug no mas tsis muaj qab hau dabtsi hlo li. It doesn't make sense at all! Koj yeej tsis kam teb kuv cov lus nug li. Koj puas kam mus ntuj txiag teb tsuas nas? Tsis tag lintawd, koj hais yog lawm...cov neeg ntse ces niaj hnub nrhiav kev vam meej rau lawv lub neej thiab lawv tus ntsuj tus plig tabsis tus ruam ces txawm tej neeg ntse hais licas los yus tab muab yus lub tswv yim nplogteb coj los cam kom yeej xwb. Rhau lintawd, koj pheej hais txog Tswv Ntuj ne, koj sim xav sheb Tswv Ntuj yog leejtwg? Tswv Ntuj ces txawm yog Vajtswv los lam! Koj twb ntseeg hais tias muaj Tswv Ntuj no nev ua ca koj ho hais tias tsis muaj Vajtswv no mas? You are contradicting yourself! Think about it!


Yesxus thiab tswv ntuj tsis yog ib tug neeg. kuv thiaj hais rau koj tias koj tsis paub qab hau li. nws kee tag rau ob txhiab xyoo lawm, zoo li koj pheej tseem npau suav xwb. koj twb tsis paub txog vaj lus kub li. nej cov neeg ntseeg no muaj ntau pab teem caij yuav muaj tus tswv los coj nej mus tab sis tos npaum li cas los yeej tsis tshwm sim. Tam sim no nej lam muab val ntswv lub npe los ntxias neeg sib sau los them nyiaj rau cov xib hwb siv xwb, nej tus twg ntseeg lub church twg lawm ces mus tsis tau lawm lub church teeb meem yog nyiaj xwb. Koj puas tau mus txog ntuj tsiag teb tsaus los es koj pheej hais txog nws? koj sim qhia meej meej saib ntuj txiag teb tsaus nyob sab twg? ntuj ceeb tsheej nyob sab twg? plig zoo li cas? loj los me, nws nyob koag qhov twg ntawm neeg lub cev? Tej neeg ruam thiaj qhaug pw nti li koj ntad. Tuag lawm leej twg yuav ua li cas los yeej tsis txhawm dab li os. Tsuav tsis tub qhaug neeg xwb ces hlias tsiaj noj lawm los pauj tsis ntxiv. Tuag lawm ces lwv xwb ntuj tsaus yog qhov ntxa xwb tsis muaj neeg dhia dhau li. Yog koj xav kom txhob mus rau ntuj tsaus ces lawv kiag xwb. Tej nyuag lus haub ntxias ua tsis muaj tseeb tsis muaj pov thawj los prove rau neeg pom tsis tas tham txog. cov meeg tsis vam meej es tsuas pom qhov luag dag xwb tsis paub lub ntsiab tseeb ces hais kiag koj cov lus ko ntag. li ntawv kuv twb hais rau koj lawm tias kuv tsis xav tab kaum nrog tus neeg ua tsis yog ntseeg xwb tab sis yog rau kev ntseeg lawm tham no ne.... Koj mas tseem yog neeg lub leb tsis paub tab tsis meej pem tiag li. Yog koj yuav tham rau tus yeej tsis tau paub thiab ruam neeg mas muaj chaw mus, tab sis yog yuav los hais kom kuv los pom thiab xav li koj mas tsis tas nkim sij hawm vim koj hais qub lus thiab tham yam kuv paub dhau uas tsis xav tham lawm xwb ne kwv. Tsis muaj qab hau yog pheej hais tej yam tsis muaj tseeb es kwv yees ntseeg raws luag hais xwb tsis yog kuv thiab tsis yog neeg paub neeg vam meej li nawb. Cov nyuam hmoob uas sawv puag ton qab mus ntseeg mas caiv tsis kom nrog kwv tij koom noj haus tsam ntswv ntuj tsis yuav lawm, tej yam no tsis txhob qhua tias vam meej. Luag tus sau thiab pib kiag txoj kev ntseeg ntawv mus noj qab qub ncig ntuj lees cas ho tsis txhaum dab tsis li. Puas yog tsis meej pem tsis payb qab hau. Think about it!

#41 HMOOB_Ib Tug Ntseeg_*

HMOOB_Ib Tug Ntseeg_*
 • Guests

Posted 06 February 2012 - 12:13 PM

Yesxus thiab tswv ntuj tsis yog ib tug neeg. kuv thiaj hais rau koj tias koj tsis paub qab hau li. nws kee tag rau ob txhiab xyoo lawm, zoo li koj pheej tseem npau suav xwb. koj twb tsis paub txog vaj lus kub li. nej cov neeg ntseeg no muaj ntau pab teem caij yuav muaj tus tswv los coj nej mus tab sis tos npaum li cas los yeej tsis tshwm sim. Tam sim no nej lam muab val ntswv lub npe los ntxias neeg sib sau los them nyiaj rau cov xib hwb siv xwb, nej tus twg ntseeg lub church twg lawm ces mus tsis tau lawm lub church teeb meem yog nyiaj xwb. Koj puas tau mus txog ntuj tsiag teb tsaus los es koj pheej hais txog nws? koj sim qhia meej meej saib ntuj txiag teb tsaus nyob sab twg? ntuj ceeb tsheej nyob sab twg? plig zoo li cas? loj los me, nws nyob koag qhov twg ntawm neeg lub cev? Tej neeg ruam thiaj qhaug pw nti li koj ntad. Tuag lawm leej twg yuav ua li cas los yeej tsis txhawm dab li os. Tsuav tsis tub qhaug neeg xwb ces hlias tsiaj noj lawm los pauj tsis ntxiv. Tuag lawm ces lwv xwb ntuj tsaus yog qhov ntxa xwb tsis muaj neeg dhia dhau li. Yog koj xav kom txhob mus rau ntuj tsaus ces lawv kiag xwb. Tej nyuag lus haub ntxias ua tsis muaj tseeb tsis muaj pov thawj los prove rau neeg pom tsis tas tham txog. cov meeg tsis vam meej es tsuas pom qhov luag dag xwb tsis paub lub ntsiab tseeb ces hais kiag koj cov lus ko ntag. li ntawv kuv twb hais rau koj lawm tias kuv tsis xav tab kaum nrog tus neeg ua tsis yog ntseeg xwb tab sis yog rau kev ntseeg lawm tham no ne.... Koj mas tseem yog neeg lub leb tsis paub tab tsis meej pem tiag li. Yog koj yuav tham rau tus yeej tsis tau paub thiab ruam neeg mas muaj chaw mus, tab sis yog yuav los hais kom kuv los pom thiab xav li koj mas tsis tas nkim sij hawm vim koj hais qub lus thiab tham yam kuv paub dhau uas tsis xav tham lawm xwb ne kwv. Tsis muaj qab hau yog pheej hais tej yam tsis muaj tseeb es kwv yees ntseeg raws luag hais xwb tsis yog kuv thiab tsis yog neeg paub neeg vam meej li nawb. Cov nyuam hmoob uas sawv puag ton qab mus ntseeg mas caiv tsis kom nrog kwv tij koom noj haus tsam ntswv ntuj tsis yuav lawm, tej yam no tsis txhob qhua tias vam meej. Luag tus sau thiab pib kiag txoj kev ntseeg ntawv mus noj qab qub ncig ntuj lees cas ho tsis txhaum dab tsis li. Puas yog tsis meej pem tsis payb qab hau. Think about it!


Tus kwvtij, wb kev tham txog lub ntsiab lus no zoo ob tug neeg sib rub hlua tabsis vam li koj tog qab hluas koj muab coj mus khi rau tim hauvpaus ntoos lawm es kuv yuav sib zog rub npaum licas los kuv tsis gain ib qho nyuag ground li. Kuv ntseeg thiab paub tseeb hais tias koj yog ib tug txivneej yawg, laus txaus thiab paub qabhau lawm tabsis zoo li koj tsis tau paub kev sib lwv lus petsawg. Nyob rau hauv koj lub siab koj yeej paub hais tias peb tibneeg muaj tus ntsuj tus plig, yog thaumtwg ib tug neeg tuag lawm yeej tseem tshuav nws tus ntsujplig. Kuv hais lino vim txij li thaum wb tau sibtham los no es kuv nug koj hais tias yog txog hnub uas koj txojsia tus lawm, koj puas kam kom lwm tus muab koj tus ntsujplig xa mus cuag koj pog koj yawg nyob ntuj-txiag teb-tsaus, ntuj-nqha teb-nqhuab? Koj yeej tsis kam teb kuv los lus no li! Koj make excuses los hais li uab li no xwb.

Kuv paub hais tias koj yeej tau kawm ntawv lawm thaiab tabsis tejzaum koj yuav tsis paub txog kev debate (kev sib-cam) uas yog yus yuavtsum tau prove kom yus cov lus muaj qabhau (valid). Qhov koj yuav prove tau kom koj cov lus valid mas yog koj yuavtsum muaj proofs ua yog research findings/sighting quotes coj los support yus cov arguments. Dhau lintawd, thaum koj nyeem luag cov lus tag lawm koj yuavtsum totaub thiab paub hais tias cov lus luag hais thiab nug ntawd, yus yeej totaub thiab teb tau meej meej (make sense)rau yus lawm mas yus mamli teb. Tsis txhob lam mus hais ub hais no xwb.

Kuv twb quote Vajlugkub rau koj kiag los zoo li koj lam nyeem tag xwb koj tsis totaub hais tias nws hais dabtsi li. Qhov no ces yog kiag li Tswv Yexus hais ntag… “11 He told them, “The secret of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside everything is said in parables 12 so that, “‘they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding;
otherwise they might turn and be forgiven!’[a]” [Mark 4:11-12]
Nqai Vajlugkub no txhasi hais tias Vajtswv Ntuj Lub Tebchaws…yeej muaj ib cov neeg pom kiag los yuav tsis txais yuav, thiab hnov kiag los yuav tsis totaub. Yog thaum leejtwg pom es lawv txais yuav thiab hnov es lawv totaub lawm ces tejzaum lawv tig los lees txim rau Tswv Yexus thaib Nws yuav zam lawv lub txim rau lawv.

EVIDENCE THAT SHOWN THAT JESUS CHRIST AND GOD ARE ONE:
Koj hais tias Tswv Yexus thiab Vajtswv tsis yog ib tug, mus saib cov Vajlugkub no… “1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” [John1:1], “I and the Father are one” [John10:30’, and “he that seen me hath seen the Father…”.
Cov Vajlugkub no qhia tau rau peb hais tais Tswv Yexus (Vaj Leejtub) thiab Vajtswv (Vaj Leejtxiv) yog tib tug.
Koj kuj hais tias peb cov ntseeg Vajtswv, muaj ntau pab tau claimed hais tias Tswv Yexus yuav los thaum xyoo 2000 no tabsis ua ca Nws ho tsis tau los. Kuv qhia rau koj paub tias peb cov ntseeg uas zwm rau CM&A no peb tsuas ntseeg li Vajlugkub qhia ntseg xwb. Koj mus saib cov nqai Vajlugkub no…(Mathew 24:43-44, Luke 12:39, 2 Peter 3:10, and Revelation 3:3 & 16:15).
Tagnrho cov nqai Vajlugkub no, Tswv Yexus tsis tau hais tias Nws yuav rov qab los xyoo 2000. Nws hais tias lub sijhawm Nws yuav los ntawd, yuav tsis leejtwg paub txog. Lub sijhawm ua Nws yuav los ntawd yuav zoo yam li tus tub sab ua yuav tuaj hmo ntuj es tus tswvtsev yuav tsis paub. Peb cov ntseeg lawv peb yuavtsum npaj peb lub siab tos Nws txhua txhua lub sijhawm.

Ib qho ntxiv, koj tau hais tias kev ntseeg Yexus yog 2000 xyoo rhau xwb; tabsis Tswv Yexus, Nws tsis hloov thiab Nws tsis muaj caij nyoog. “13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End. [Revelation 22:13], “I the LORD do not change…” [Malachi 3:6, “19 God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?” [Numbers 23:19]
Cov Vajlugkub no, Vajtswv tau qhia tseg hais tias Nws yog qhov pib thiab Nws yuav yog qhov xaus and Nws yuav tsis hloov li.

Yog koj teb tau rau kuv hais tias thaum koj txojsia tu lawm es lwm tus yuav muaj koj tus ntsujplig xa mus cuag koj pog koj yawg nyob ntuj-txiag teb-tsaus, ntuj-nqha teb-nqhuab no ces kuv yuav tsis teb koj cov lus ntxiv lawm. Tabsis yog koj teb hais tias koj tsis kam mus no ces kuv txaus siab hlo yuav qhia txoj kev cawm dim rau koj. Txoj kev ntseeg Vajtswv no tsis yog rau lub neej tamsim no tabsis yog koj ntseeg Vajtswv thiab npaj koj tus ntsujplig, yuav mus nrog Tswv Yexus nyob ntuj ceebtsheej.

#42 HMOOB_Ib Tug Ntseeg Vajtswv_*

HMOOB_Ib Tug Ntseeg Vajtswv_*
 • Guests

Posted 08 February 2012 - 04:28 PM

Yesxus thiab tswv ntuj tsis yog ib tug neeg. kuv thiaj hais rau koj tias koj tsis paub qab hau li. nws kee tag rau ob txhiab xyoo lawm, zoo li koj pheej tseem npau suav xwb. koj twb tsis paub txog vaj lus kub li. nej cov neeg ntseeg no muaj ntau pab teem caij yuav muaj tus tswv los coj nej mus tab sis tos npaum li cas los yeej tsis tshwm sim. Tam sim no nej lam muab val ntswv lub npe los ntxias neeg sib sau los them nyiaj rau cov xib hwb siv xwb, nej tus twg ntseeg lub church twg lawm ces mus tsis tau lawm lub church teeb meem yog nyiaj xwb. Koj puas tau mus txog ntuj tsiag teb tsaus los es koj pheej hais txog nws? koj sim qhia meej meej saib ntuj txiag teb tsaus nyob sab twg? ntuj ceeb tsheej nyob sab twg? plig zoo li cas? loj los me, nws nyob koag qhov twg ntawm neeg lub cev? Tej neeg ruam thiaj qhaug pw nti li koj ntad. Tuag lawm leej twg yuav ua li cas los yeej tsis txhawm dab li os. Tsuav tsis tub qhaug neeg xwb ces hlias tsiaj noj lawm los pauj tsis ntxiv. Tuag lawm ces lwv xwb ntuj tsaus yog qhov ntxa xwb tsis muaj neeg dhia dhau li. Yog koj xav kom txhob mus rau ntuj tsaus ces lawv kiag xwb. Tej nyuag lus haub ntxias ua tsis muaj tseeb tsis muaj pov thawj los prove rau neeg pom tsis tas tham txog. cov meeg tsis vam meej es tsuas pom qhov luag dag xwb tsis paub lub ntsiab tseeb ces hais kiag koj cov lus ko ntag. li ntawv kuv twb hais rau koj lawm tias kuv tsis xav tab kaum nrog tus neeg ua tsis yog ntseeg xwb tab sis yog rau kev ntseeg lawm tham no ne.... Koj mas tseem yog neeg lub leb tsis paub tab tsis meej pem tiag li. Yog koj yuav tham rau tus yeej tsis tau paub thiab ruam neeg mas muaj chaw mus, tab sis yog yuav los hais kom kuv los pom thiab xav li koj mas tsis tas nkim sij hawm vim koj hais qub lus thiab tham yam kuv paub dhau uas tsis xav tham lawm xwb ne kwv. Tsis muaj qab hau yog pheej hais tej yam tsis muaj tseeb es kwv yees ntseeg raws luag hais xwb tsis yog kuv thiab tsis yog neeg paub neeg vam meej li nawb. Cov nyuam hmoob uas sawv puag ton qab mus ntseeg mas caiv tsis kom nrog kwv tij koom noj haus tsam ntswv ntuj tsis yuav lawm, tej yam no tsis txhob qhua tias vam meej. Luag tus sau thiab pib kiag txoj kev ntseeg ntawv mus noj qab qub ncig ntuj lees cas ho tsis txhaum dab tsis li. Puas yog tsis meej pem tsis payb qab hau. Think about it!


Mus saib kuv cov lus teb es wb tham mus ntxiv mas tus kwvtij...

#43 HMOOB_kwv tij hmoob tomqab_*

HMOOB_kwv tij hmoob tomqab_*
 • Guests

Posted 04 May 2012 - 01:04 AM

Koj ntseeg yuamkev lawm os phoojywg. Vim koj xav tias ntseeg li ntawd yuav zoo thiab pab tau koj no. Tiamsi, kuv ho ntseeg tus tswv uas tsim ib puas tsav yam uas qhov muag pom thiab tsis pom huv tibsi. Koj teev tej yam uas tus tswv tsim xwb, thiab koj muab ntseeg ntau yam dhau lawm. Tej ntawd yuav tsis paub paub koj. Tabsi, k ntseeg tus tswv ua tsim txhua yam ib leeg xwb thiajli muaj fwjchim.

tus kwv tij hmoob raws li kuv xav mas koj xav yuam kev lawm nws tsis yog txoj kev ntseeg ncaj ncee vim tias koj ntseeg tib tug tswv nkaus xwb tus tswv ntawv nws yuav tsis lees paub tias koj yog neeg zoo vim rau qhov koj tsis ntseeg cov uas tsim noob neej noob tsav tuav qab ntug hau ntuj cov nov nws yog uas tus tswv cov tub nws kom lawv los hlub thiab cawm noob neej. vim tus tswv yuav hais tias koj lub siab nqaim heev tsis txawj ua zoo rau txhua leej txhua tus, koj twb tsis hwm nws cov tub uas cawm koj lawm, nws tseem yuav rau txim rau koj los kuj muaj nawj tus kwv tij hmoob. koj yuav tsum nco ntsoov tias muaj tus yug koj muaj tus tsim noob neej noob tsav kuj ib yam li tus cawm koj thiab, tus tswv los yog vaj tswv ntuj yeej yog tus tuav tag nrho sawv daws koj yuav tsum ntseeg kom tau 3 yam nov mas koj thiaj yog neeg zoo thiab paub txog vaj tswv ntuj. piv ib yam li koj thiab koj tus tub yog lwm tus ua phem rau koj tus tub, cem thiab ntxub nws no koj ho xav li cas thiab. thov zam txim vam tias koj yuav tsis xav li cas, ua tsaug

#44 HMOOB_Taw Qhia Hmoob_*

HMOOB_Taw Qhia Hmoob_*
 • Guests

Posted 10 October 2012 - 08:34 AM

Nyob zoo cov me nyuam Hmoob, Nej tau mus muab luag niam luag txiv hu ua niam thiab txiv. Nej tsis paub tias txhuas Tsob neeg nyob rau ntiaj teb no nyias muaj nyias tus cawm seej no los. Lub sijhawm Tswv Yexus los, nws tsob neeg (cov neeg tawv dawb) tau mus muab luag hu ua niam thiab txiv ib yam nkaus li niam no peb Hmoob muab luag niam luag txiv hu ua niam ua txiv thiab. Nws thiaj li hais los lus tias nws los coj nws cov Yaj rov qab, vim Tswv Yexus yog cov neeg tawv dawb tus cawm seej. Nws tsis yog nej Hmoob li tus cawm Seej mog. Tau 2000 xyoo tas los no Tswv Yexus tsuas ua rau cov neeg tawv dawb vam meej xwb tsis yog ua rau nej Hmoob vam meej mog. Vim licas cov neeg tawv dawb thiaj li yog cov neeg ua vam meej thiab tsim tau txhua yam, es ho tsis yog lwm hom neeg? Vim lawv tus cawm seej nqi los tsim kho lawv tsob neeg. Thaum nej tus cawm seej nqi los ces nej yuav txawj vam meej tuaj mog cov me Hmoob tsis tau pom kev. Tus tswv tsim txhua tsob neeg thiab txhua tus neeg muaj vaj huam sib luag ib yam nkaus, tiam sis nyias muaj nyias sijhawm tswj thiab pab lub ntiaj teb xwb. Txog nej zeeg ces nej tus cawm seej nqis los tso thiab txhim kho nej xwb mog. Thaum nej tus cawm seej yuav nqis los ces nej cov neeg Vwm ib yam li thaum ub cov neeg Isreal vwm. Thaum vwm tas ces nej mam li pom kev, thaum pom kev ces mam li txawj ntse thiab paub nrog luag ua lub neej vam meej tuaj.

#45 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 16 October 2012 - 09:37 AM

Nyob zoo cov me nyuam Hmoob, Nej tau mus muab luag niam luag txiv hu ua niam thiab txiv. Nej tsis paub tias txhuas Tsob neeg nyob rau ntiaj teb no nyias muaj nyias tus cawm seej no los. Lub sijhawm Tswv Yexus los, nws tsob neeg (cov neeg tawv dawb) tau mus muab luag hu ua niam thiab txiv ib yam nkaus li niam no peb Hmoob muab luag niam luag txiv hu ua niam ua txiv thiab. Nws thiaj li hais los lus tias nws los coj nws cov Yaj rov qab, vim Tswv Yexus yog cov neeg tawv dawb tus cawm seej. Nws tsis yog nej Hmoob li tus cawm Seej mog. Tau 2000 xyoo tas los no Tswv Yexus tsuas ua rau cov neeg tawv dawb vam meej xwb tsis yog ua rau nej Hmoob vam meej mog. Vim licas cov neeg tawv dawb thiaj li yog cov neeg ua vam meej thiab tsim tau txhua yam, es ho tsis yog lwm hom neeg? Vim lawv tus cawm seej nqi los tsim kho lawv tsob neeg. Thaum nej tus cawm seej nqi los ces nej yuav txawj vam meej tuaj mog cov me Hmoob tsis tau pom kev. Tus tswv tsim txhua tsob neeg thiab txhua tus neeg muaj vaj huam sib luag ib yam nkaus, tiam sis nyias muaj nyias sijhawm tswj thiab pab lub ntiaj teb xwb. Txog nej zeeg ces nej tus cawm seej nqis los tso thiab txhim kho nej xwb mog. Thaum nej tus cawm seej yuav nqis los ces nej cov neeg Vwm ib yam li thaum ub cov neeg Isreal vwm. Thaum vwm tas ces nej mam li pom kev, thaum pom kev ces mam li txawj ntse thiab paub nrog luag ua lub neej vam meej tuaj.


Nyob zoo tus me nyuam yaus Taw Qhia Hmoob. Kuv twm koj cov ntawv tag mas zoo lis koj yov mus ua saub Hmoob zoo ib lis Yexus ntag nas. Koj nco ntsoov tia cov neeg vwm thaum ub ces lawv hus peb haiv Hmoob tia yog menyuam Hmoob lis koj hais ntawd tag los mas. Kuv hais rau koj tus neeg yov vwm mus ua saub Hmoob ntawm kos tia xav ntau vwm ntau ces yov muaj kev nyuaj siab xwb nawb. Tej zaum koj tsis tau muaj kev vam meej es koj thiaj lis xav tia ntshes Hmoob tsis muaj kev vam meej. Koj nco ntsoov tia Hmoob thiab luag lwm haiv neeg yeej muaj kev vam meej ib yam tsua yog muaj tej cos Hmoob tseem txom, txom nyem xwb nws tsis yog tag nrho tsev neeg Hmoob txom nyem nawb. Tam sim no peb haiv Hmoob muaj cov tau Doctors, Lawyers, Professors, Senator zoo ib yam lis luag lwm haiv neeg thiab.

Kuv hais qhia rau koj tia koj tsis txhob hus peb haiv Hmoob hais tia menyuam Hmoob no nawb. Thaum kuv twm koj cov ntawd thiab koj hus peb haiv Hmoob tia menyuam Hmoob no mas ua rau kuv siab kub heev. Kuv xav tia lwm tus Hmoob los lawv yov xav ib yam lis kuv xav ntawd rau koj thiab. Koj ceev faj nawb ua ntej koj yov hus Hmoob tia menyuam Hmoob. Koj nco ntsoov tia Hmoob tsis yog menyuam yau nawb. Hmoob yog neeg txwj neeg lau ib yam lis luag lwm haiv neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no thiab. Peb Hmoob muaj tej lau lawv lau tshaj koj lawm yog lis ntawd thaum lawv hnov koj hais tia menyuam Hmoob no mas tub qaug cov Hmoob kev txij lau neeg ntawd heev lis nawb. Koj tsis txhob hus Hmoob tia menyuam Hmoob txiv lawm nawb tsam muaj tej tus Hmoob siab ceev, ceev heev ces luag yov npuaj koj lub qhov ncauj ntawd kos ua ntej luag mam lis qhia koj tia yog vim lis cas luag thiaj lis yov chim npaum lis ntawd rau koj. Ua tsaug koj tsis txhob hus Hmoob tia menyuam Hmoob txiv lawm nawb.

#46 HMOOB_Yeej XeemVaj, Hmoob Khejme_*

HMOOB_Yeej XeemVaj, Hmoob Khejme_*
 • Guests

Posted 05 December 2012 - 12:08 PM

Covnyuag ntsejmuag neeg, siabntsws tsiaj noj nyoos haus txias ntxoojntxoog vwmdab, pib hais tsis muaj paus xaus tsis muaj ntsis, tsis paub lublog xyov yog suab miv sibkhawb dev sibtog nyuj nqov losyog nees hee.

Qhov tseeb tseeb nej yog cov nyuag dabtsojtsuam, dabtojntxas, dabhausntshav losyog cov nyuag xywploj xywtuag, xywpuas xywntsoog phem hnub tsiv hmo, phem caij tsiv nyoog, phem niaj tsiv xyoo nej thiaj tuaj saubseev quajqw, xyabnpab tuaj tshuam 3 Hmoob kab cevtaw tuaj tav 3 Hmoob kev, 3 Hmoob hu thiaj tsis teb, nrhiav thiaj tsis pom, sojqab thiaj tsis muaj lw.

#47 HMOOB_Yaj los yeeb ya lis._*

HMOOB_Yaj los yeeb ya lis._*
 • Guests

Posted 07 December 2012 - 12:52 AM

yuam meej tsoom hmoob koom luaj.

hauv qab no yog ib txoj kev ntseeg tshiab ua kuv tau pom thiab txiav siab ntseeg lawm, nej pab xav saib puas yog txoj zoo rau peb thiab?

Kuv teev hwm tsawv ntuj thiab 4 tus tswv hwj sawv ntuj, 6 tus tswv cawm seej.


Tswv ntuj yog tus tswv kom huaj ntawm plawv yis ntuj tsam sis voos. the LORD of the universe of the solar systems.


Plaub tus tswv hwj sawv ntuj= tswv qaum ntuj. tswv qab ntuj, tswv hnub tuaj thiab tswv hnub poob=cov tswv no lawv hwj tuav kom lub ntiaj teb ncig mus los raws kab lw thiab raws caij nyoog.


Rau tus tswv cawm seej= tswv kub, tswv txais, tswv cua, tswv dej thiab tswv av=cov tswv no cawm noob neej noob sim kom ciaj sia hlob hlav raws tswv ntuj tau tsawb tsim tseg kom txawm nyob lub ntiaj teb txuas keebsim mus tsis muaj xaus.

Kuv ntseeg tias cov tswv no thiaj yog cov tuav rawv noob neej yuavsim, txuabsim, luajsim thiab zeej sim kom nyob tau raws laj txheej keeb ntawm tswv ntuj pum tseg. li ntawv peb txheej tswv no thiaj kav ntiaj teb raws hwj chim thiab txheej ntxig muaj kuab tseeb tshaj txhua yam nyob rau ntiaj teb. Txhua lub hwj chim yog los ntawm Peb txheej Tswv no xwb, yog li no kuv thiaj mus teev kuv cov Tswv no lawm, tab sis kuv poj koob yawm txwv los kuv yeej liag pub lawv thaum lub caij lawv los thov noj thov haus li no xwb.

Nej pab xav saib kuv txoj kev ntseeg no puas zoo thiab>>>>>>>>>>>>?

Koj txoj kev ntseeg tshiab no yog 1 txoj zoo heev lawm nawb.
Kuv thov nug koj 2 lo li no xwb.
1 Koj txoj kev ntseeg no tus tsim yog leej twg?Nej twb tsim los tau tsawg xyoo lawm?
2 Koj txoj kev ntseeg no puas muaj ntuj tawg nrog ntuj ceeb tsheej ua ke?li yes xus txoj uas lawv cov ntseeg dab qhuas yes xus niaj hnub siv.
Yog tias 1 txoj kev ntseeg yog muaj ntuj tawg nrog ntuj ceeb tsheej ces yuav tsis zoo nawb.yuav ua rau cov Member ntshai tsam poob rau ntuj tawg.
Yuav tsum tau tsim txoj kev ntseeg ncaj ncees tshaj plaws tsis pub muaj ntuj tawg hlo li tsuas muaj tib lub ntuj ceeb tsheej nkauis xwb mas thiaj li yuav zoo yuav haum yus cov Member nawb mog.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users