Jump to content


Replying to reunite


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 02 September 2011 - 03:06 PM

[quote name='ntxawm qaum ntuj' date='29 August 2011 - 02:54 PM' timestamp='1314629685' post='9621']
nws yeej yog thiab muaj tseeb raws li qhov uas koj tau hais ntawd lawm os, tus phooj ywg. tsuas yog tus uas ntsib txoj kev txom nyem los lawm mas nws thiaj li paub hlub cov txom nyem nkaus xwb os.

ua tsaug ntau ntau uas koj tau tuaj tshab txhais pub rau kuv tau paub os, yog mas kuv yog nas os.

ua tsaug.

Cov phooj ywg xav nrog nej sib txuas lus hais txog txoj kev ua neeg zoo. peb yuav ua tau ib tug neeg zoo nws tsis yooj yim nawb. cia kuv piav ib qhov rau nej ua ntej tso. thaum kuv tuaj txog rau teb chaws America ntawm no kuv yog muaj 21 xyoo lawm. tsis tau mus kawm ntawv li siab xav thiab kuj tseem yog ib leeg tuaj xwb niam txiv tsis tuaj li. thaum kuv tuaj txog ma kuv hais lus rau kuv cov muam nplaws lawv tsi teb kuv li.vim lawv yog cov tuaj ua ntej lawm , ntawv los lawv tau tuaj kawm txawj, lus America los lawv paub zoo. thaum ntawd ua rau kuv chim siab kawg rau kuv tus kheej.tab si kuv muaj ib lub siab xav tau hais tias tsis ua li cas. kuv tsis tau mus kawm ntawv siab li lawv los kuv yuav tsum tswj kuv tus kheej kom nyob tau rau txoj kev zoo. tsis txhob mus ua neeg phem ib zaug li. thaum kawg kuv kuj yog mus nrhiav tau kuv tus (tabzag) niam tsev. yog li nws los kuj txom nyem ib yam li kuv thiab. wb ob leeg txaus siab los sib sau nyob ua kev sib pab sib hlub tsim khos wb lub neej qhov uas txom txom nyeem tuaj. tom qab no kuv cov muam npaws lawv mus yuav lawv cov txiv tag tsis ntev lawv hov sib nrauj rov los, hov rov mus yuav txiv Ameriac, mus yuav txiv dub, lawm xwb. nyob li kuv thiab kuv tus tabzag wb kuj tsis muaj muaj nyiaj tabsi wb muaj 6 tus menyuam ua rau cov phauj kuj zoo siab rau xwb lub neej kawg.yog li kuv thiaj paub hais tias txoj kev zoo nws zoo yeej txoj kev kawm ntawv siab es khav txheeb.
Yog peb kawm tau ntaub ntawv siab es peb paub txo peb fwj chim los ua lub siab mog muag mas nws yuav pab tau peb ntau yam kawg li cov kwv tij. ho yog peb kawm ntaub ntawv siab lawm es peb cia li khav txheeb ces tej kev kawm ntawd yuav pab tsis tau yus li lub siab xav tau nawb kwv tij. txawm yog peb muaj nyiaj npuaj nuj los nws tsuas muaj tag zuj zus lawm xwb.thiab yuav tsim tsis tau ib yam cia tseg tias yog yus li ntiag tug no mog.
Peb ua neeg nyob peb tshaws tshaj yog: kev hlub, kev ncaj ncees, kev thaj yeeb, kev zam txim, 4 yam no xwb tiag kwv tij. lwm yam ces cia tuaj tom qab zog.
li no xwb yog leej twg tsis tau muaj tej hais los no nej yuav tau kub siab nrhiav nawb mog kwv tij. ua tsaug.

Posted 29 August 2011 - 02:54 PM

haahahahaha...yog lawm lauv tus phooj ywg....tiam sis kuv tsis tau pom peb hmoob ib tug muaj nyiaj nplua nuj yuav kam los pab txhawb peb cov neeg pluag li os..tsuas yog peb cov neeg pluag sib pab peb es peb thiaj li tshwm sim los muaj li sawv daws xwb, thiab tseem pom cov neeg nplua nuj sib txeeb nyiaj sib tua tuag coob lawm thiab xwb, kuj muaj tus puav neeg pluag tshwm sim muaj nyiaj nplua nuj sawv los pab nws cov neeg txom nyem, tus neeg twg yog lub neej txom nyem thaum ntxov, ho muaj txoj hmoo sawv tau los ua neeg nplua nuj mas nws thiaj li yuav paub txog cov neeg pluag lub neej nws thiaj li yuav kam pab cov neeg txom nyem xwb...!!


zoo siab sawv daws tau tuaj sib tawm tswv yim tham txog hmoob tej teeb meem hauv no rau niam txiv kwv tij neej tsa tau pom, tiam sis tsuas yog hais tau xwb tsis muaj leej twg ua tau....hahahahaha...pos yog nas....?

ua tsaug.


nws yeej yog thiab muaj tseeb raws li qhov uas koj tau hais ntawd lawm os, tus phooj ywg. tsuas yog tus uas ntsib txoj kev txom nyem los lawm mas nws thiaj li paub hlub cov txom nyem nkaus xwb os.

ua tsaug ntau ntau uas koj tau tuaj tshab txhais pub rau kuv tau paub os, yog mas kuv yog nas os.

ua tsaug.

Posted 29 August 2011 - 11:44 AM

Ntxim li nej pheej tsis to taub kiag li tsis sub. Cia kuv muab piv txwv yam yooj yooj yim rau nej kom nej nkag siab tob tob kiag seb.

Ib tug tib neeg muaj thiab ib tug tib neeg txom nyem. Nkawv 2 leeg puav leej siab zoo siab dawb, siab loj siab dav, qhov uas nkawv sib txawv ces tsuas yog ib tug muaj txiag nplua nug hos ib tug yog neeg pluag txom nyem. Nkawv 2 leeg puav leej zoo zoo, tiam sis tus yuav los pab tau tib neeg ces tus neeg muaj thiaj li yuav los pab tau tus neeg pluag xwb.

Ib tug tib neeg txom nyem siab dub siab phem thiab ib tug tib neeg muaj nyiaj siab dub siab phem, 2 tug neeg nov ne nkawv ho sib txawv li cas? Tej yam yooj yooj yim li no nej twb tsim nyog yuav xav tau lawm...

Tib neeg muaj yeej zoo dua tib neeg txom nyem. Yog nej tseem tsis tau nkag siab ces pab tsis tau nej lub neej li lawm os!!!haahahahaha...yog lawm lauv tus phooj ywg....tiam sis kuv tsis tau pom peb hmoob ib tug muaj nyiaj nplua nuj yuav kam los pab txhawb peb cov neeg pluag li os..tsuas yog peb cov neeg pluag sib pab peb es peb thiaj li tshwm sim los muaj li sawv daws xwb, thiab tseem pom cov neeg nplua nuj sib txeeb nyiaj sib tua tuag coob lawm thiab xwb, kuj muaj tus puav neeg pluag tshwm sim muaj nyiaj nplua nuj sawv los pab nws cov neeg txom nyem, tus neeg twg yog lub neej txom nyem thaum ntxov, ho muaj txoj hmoo sawv tau los ua neeg nplua nuj mas nws thiaj li yuav paub txog cov neeg pluag lub neej nws thiaj li yuav kam pab cov neeg txom nyem xwb...!!


zoo siab sawv daws tau tuaj sib tawm tswv yim tham txog hmoob tej teeb meem hauv no rau niam txiv kwv tij neej tsa tau pom, tiam sis tsuas yog hais tau xwb tsis muaj leej twg ua tau....hahahahaha...pos yog nas....?

ua tsaug.

Posted 29 August 2011 - 09:15 AM

hahahahahaha...tus phooj ywg..thov txim uas kuv los teb koj cov lus hauv no, hahaha tsis yog kuv yuav xav cav ncauj nrog koj nawv...yog vim koj tau hais lo me lus tsis zoo rau peb cov neeg pluag, vim li cas koj thiaj hais li ntawd....? txawm tias tus neeg pluag los nws lub siab zoo nws tsis lam yuav mus ua tub sab tub nyiag ib zaug li os phooj ywg...txawm tus muaj nyiaj nplua nuj los nws lub siab phem ces yeej tseem haj yam xav mus ua tub sab nyiag luag kom nws muaj tshaj lwm tus thiab mas phooj ywg..koj yuav hais dab tsi thov koj xav mus tom nej thiab ho tshais ib Ruam rov tom qab es koj thiaj li pom txoj kev zoo uas koj yuav hais rau sawv daws mloog os phooj ywg...hahahaha..

Peb yug los ua neeg nyob vim nyias kuj los raws lub neej li nyias txoj hmoo xwb, yeej tsis muaj leej twg yuab hla dhau nws txoj hmoo uas nrog nws yug los ntawd ib zaug li, ua li cas tej me kab me noog nws tsis khwv ua luaj li leej tib neeg nws ho tau noj tau haus ib yam thiab, hahahahaha tej nyiaj kub puv ntuj los zoo tsis npaum li tej me hav zoov hav tsuag hlav tawg paj Ci nra paug thoob lub ntiaj teb no li os tus phooj ywg...thov koj los txhais lo lus no kom koj paub meej koj yuav tau ua tib zoo xyuam xim rau txoj kev hais lus phem lus siab cov neeg pluag os phooj ywg...hahahahahah a.

Txawm tias kuv yuav pluag npaum twg los kuv tsis mus ua tub sab tub nyiag, kuv nyob kaj siab lug tsis muaj ib yam dab tsi yuav ua rau kuv ntxhov siab li, txog caij pw kuvmus pw nthi xwb kuv tsaug zog looj hluias lawm kuv twb tsis ua npau suav ib zaug nyob hauv kuv lub neej li, tus neeg twg nws pw es nws tsis ua npau suav li mas tus neeg ntawd thiaj li nyob tau kaj siab lug nawv, txawm tias luag yuav muaj nyiaj puv ntuj los kuv tsis ntshaw ib zaug li, kuv nyob nrog kuv txoj hmoo uas Tswv ntuj los yog yawm saub los yog huab tais ntuj muab rau kuv coj los ua neeg xwb, kuv tsis yuav tshaj ntawd, hahahahahaha... thov txhob chim nawv phooj ywg zoo,

ua tsaug

nws yeej yog li koj tau hais ntawv lawm os, ua neeg nyob yeej yuav tsum yog ua neeg zoo thiab ua siab zoo mas lub ntuj thiaj li pub koob hmoov rau yus tus kheej lub neej os. thiab cov neeg tseem ceeb luag thiaj li tso hwj chim txoj kev zoo nqis los rau yus tus kheej kom yus nqaij toog txha hlau nqaij zeb txha tsua os, yus lub siab Ci ntsa iab rau txhua leej txhua tus os. hais txog kev pw es tsis ua npau suav hlo li raws li qhov koj tau hais ntawv nws yog ib yaj muaj tseeb os.

Posted 28 August 2011 - 04:50 PM

Xyov yuav hais li cas es nej thiaj li to taub txog txoj kev sib hlub ntawm tib neeg ntiaj teb. Nej tseem tham npaum li cas los tsuas yog nej cov lus thiab lub siab dag nej kom nej lam muaj siab ua neeg zov lub ntiaj teb no xwb os cov phooj ywg.

Tus tib neeg muaj nyiaj muaj kub, muaj koob nto npe, thiab coj siab loj siab dav, ces nws yeej tau txhua tsav yam nrog rau txoj kev hlub kev kaj siab tib sib li lawm os cov phooj ywg. Piv rau tus tib neeg txom nyem, sub dub siab phem, dag noj dag haus, lub koob npe phem es leej twg thiaj li hais tias yuav pub tau txoj kev hlub rau lwm tus neeg no nas cov phooj ywg.

Neeg pluag ces yeej siab phem feem coob xwb os mog. Tsuas npav khwv lub tswv yim seb yuav ua li cas thiaj li nrog luag muaj, tseem yuav ua siab phem los yeej txaus siab ua los pauv. Hos neeg muaj ces nws yeej muaj txaus lawm, tshuav txoj kev kaj siab uas nws xav ua kom nws haj yam kaj siab lawm xwb, yog li no tus neeg muaj nyiaj nplua nuj peb thiaj li pom nws los pab tau cov neeg txom nyem nkaus xwb, vim tus neeg muaj los pab cov neeg txyom nyem lawm mas nws zoo zoo siab thiab kaj siab lug lawm. Qhov no yeej muaj tseeb. Kuv tsuas hais raws li feem coob ntawm kuv tau pom dua los xwb. Yuav tsis yog hais txhua tus tiam sis feem coob yeej mus zoo li kuv piav no, yog li no tus neeg muaj thiaj li yeej yuav luag txhua yam. Ces cov neeg txom nyem kuv thiaj li tsis nrog luag tham vim kuv los txom nyem txaus lawm. :P :Phahahahahaha...tus phooj ywg..thov txim uas kuv los teb koj cov lus hauv no, hahaha tsis yog kuv yuav xav cav ncauj nrog koj nawv...yog vim koj tau hais lo me lus tsis zoo rau peb cov neeg pluag, vim li cas koj thiaj hais li ntawd....? txawm tias tus neeg pluag los nws lub siab zoo nws tsis lam yuav mus ua tub sab tub nyiag ib zaug li os phooj ywg...txawm tus muaj nyiaj nplua nuj los nws lub siab phem ces yeej tseem haj yam xav mus ua tub sab nyiag luag kom nws muaj tshaj lwm tus thiab mas phooj ywg..koj yuav hais dab tsi thov koj xav mus tom nej thiab ho tshais ib Ruam rov tom qab es koj thiaj li pom txoj kev zoo uas koj yuav hais rau sawv daws mloog os phooj ywg...hahahaha..

Peb yug los ua neeg nyob vim nyias kuj los raws lub neej li nyias txoj hmoo xwb, yeej tsis muaj leej twg yuab hla dhau nws txoj hmoo uas nrog nws yug los ntawd ib zaug li, ua li cas tej me kab me noog nws tsis khwv ua luaj li leej tib neeg nws ho tau noj tau haus ib yam thiab, hahahahaha tej nyiaj kub puv ntuj los zoo tsis npaum li tej me hav zoov hav tsuag hlav tawg paj Ci nra paug thoob lub ntiaj teb no li os tus phooj ywg...thov koj los txhais lo lus no kom koj paub meej koj yuav tau ua tib zoo xyuam xim rau txoj kev hais lus phem lus siab cov neeg pluag os phooj ywg...hahahahahah a.

Txawm tias kuv yuav pluag npaum twg los kuv tsis mus ua tub sab tub nyiag, kuv nyob kaj siab lug tsis muaj ib yam dab tsi yuav ua rau kuv ntxhov siab li, txog caij pw kuvmus pw nthi xwb kuv tsaug zog looj hluias lawm kuv twb tsis ua npau suav ib zaug nyob hauv kuv lub neej li, tus neeg twg nws pw es nws tsis ua npau suav li mas tus neeg ntawd thiaj li nyob tau kaj siab lug nawv, txawm tias luag yuav muaj nyiaj puv ntuj los kuv tsis ntshaw ib zaug li, kuv nyob nrog kuv txoj hmoo uas Tswv ntuj los yog yawm saub los yog huab tais ntuj muab rau kuv coj los ua neeg xwb, kuv tsis yuav tshaj ntawd, hahahahahaha... thov txhob chim nawv phooj ywg zoo,

ua tsaug

Posted 28 August 2011 - 01:58 PM

HAHAHAHA;;;zoo heev yog tias koj ua tau lub siab ncajsiab zoo, tiam sis kuj tsis tau txausthiab hahahhaha yuav tsum tau ua qhov zoo tshaj no ntxiv thiab, tus NEG NWSMUAJ LUB SIAB ZOO TIAG TIAG HAHAHAHA TUS NTAWD YUAV POM THIAB NTSIB TXHUA YAM NEEG UAS NTUJ TSIM TAU RAU HAUV LUB NTIAJ TEB NO.....koj yopg leej twg nas....? kuv tshuas hais me me xwb os...( TUS NEEG SIAB ZOO YUAV POOB RAU DEJ LOS DEJ TSIS NYAB;;POOB RAU HLUAV TAWS LOS HLUAS TAWS TSIS KUV ) qhov no yeej muaj tseeb yog ib hnub twg koj ntseeg tau tias koj muaj lub siab zoo lamw tiag tiag kuv mam li piav qhia koj tias vim li cas...? hahahaha..


Ua tsaug rau koj cov lus qhia rau kuv os, tus phooj ywg zoo. Kuv los yeej xav thiab ntseeg tib yam li koj hais ntawd thiab os. Kuv yeej ntseeg tias COV NEEG TSEEM CEEB uas koj tau hais los ntawd nws yeej muaj tseeb tiag tiag li os, sawv daws yuav tau sib ntsib thiab yuav tau los mus sib tuav tes ua ke ua phooj ywg sib hlub sib pab txhim kho lub ntiaj teb no kom vam meej os. Ua tsaug ib zaug ntxiv rau koj cov lus thiab txoj kev ua neeg zoo os.

Posted 28 August 2011 - 10:26 AM

Xyov yuav hais li cas es nej thiaj li to taub txog txoj kev sib hlub ntawm tib neeg ntiaj teb. Nej tseem tham npaum li cas los tsuas yog nej cov lus thiab lub siab dag nej kom nej lam muaj siab ua neeg zov lub ntiaj teb no xwb os cov phooj ywg.

Tus tib neeg muaj nyiaj muaj kub, muaj koob nto npe, thiab coj siab loj siab dav, ces nws yeej tau txhua tsav yam nrog rau txoj kev hlub kev kaj siab tib sib li lawm os cov phooj ywg. Piv rau tus tib neeg txom nyem, sub dub siab phem, dag noj dag haus, lub koob npe phem es leej twg thiaj li hais tias yuav pub tau txoj kev hlub rau lwm tus neeg no nas cov phooj ywg.

Neeg pluag ces yeej siab phem feem coob xwb os mog. Tsuas npav khwv lub tswv yim seb yuav ua li cas thiaj li nrog luag muaj, tseem yuav ua siab phem los yeej txaus siab ua los pauv. Hos neeg muaj ces nws yeej muaj txaus lawm, tshuav txoj kev kaj siab uas nws xav ua kom nws haj yam kaj siab lawm xwb, yog li no tus neeg muaj nyiaj nplua nuj peb thiaj li pom nws los pab tau cov neeg txom nyem nkaus xwb, vim tus neeg muaj los pab cov neeg txyom nyem lawm mas nws zoo zoo siab thiab kaj siab lug lawm. Qhov no yeej muaj tseeb. Kuv tsuas hais raws li feem coob ntawm kuv tau pom dua los xwb. Yuav tsis yog hais txhua tus tiam sis feem coob yeej mus zoo li kuv piav no, yog li no tus neeg muaj thiaj li yeej yuav luag txhua yam. Ces cov neeg txom nyem kuv thiaj li tsis nrog luag tham vim kuv los txom nyem txaus lawm. :P :P

Posted 28 August 2011 - 08:23 AM

Ua tsaug ntau rau koj txoj kev zoo uas tau qhia pub rau kuv os, koj cov sob lus hais tau raug kuv lub siab nyiam heev li os. Txoj kev ua zoo kuv yeej yog ib tug uas nyiam thiab coj xyaum los thaum kuv tseem me me los lawm os, kuv thov ua koj tsaug ntau ntau rau koj cov lus zoo os. Peb ua tib neeg nyob yuav tsum coj zoo thiaj li tau txoj kev zoo yuav tsum coj ncaj lub ntuj thiaj li pab yus os, nws yeej yog mus raws li qhov uas koj tau hais los ntawd lawm os thiab muaj tseeb mus raws li qhov koj tau qhia. Thaum kuv tau hnov koj cov lus tag ua rau kuv lub siab muaj kev kaj siab lug li os.HAHAHAHA;;;zoo heev yog tias koj ua tau lub siab ncajsiab zoo, tiam sis kuj tsis tau txausthiab hahahhaha yuav tsum tau ua qhov zoo tshaj no ntxiv thiab, tus NEG NWSMUAJ LUB SIAB ZOO TIAG TIAG HAHAHAHA TUS NTAWD YUAV POM THIAB NTSIB TXHUA YAM NEEG UAS NTUJ TSIM TAU RAU HAUV LUB NTIAJ TEB NO.....koj yopg leej twg nas....? kuv tshuas hais me me xwb os...( TUS NEEG SIAB ZOO YUAV POOB RAU DEJ LOS DEJ TSIS NYAB;;POOB RAU HLUAV TAWS LOS HLUAS TAWS TSIS KUV ) qhov no yeej muaj tseeb yog ib hnub twg koj ntseeg tau tias koj muaj lub siab zoo lamw tiag tiag kuv mam li piav qhia koj tias vim li cas...? hahahaha..

Posted 28 August 2011 - 08:13 AM

hahahaha....auv..tus phooj ywg..qhov pib no mus koj kuj mloog tau tej lus zoo thiab..koj kuj yog ib tug yawm hmoob txawj xav thiab sav..qhov yuav sib ntsib ntawd nyob ntawm koj xwb..xav ntsib thiab sib tham kom paub zoo txog lub neej ntawm txoj kev hlub nyob hauv hmoob lub neej kuj yog ib txog kev zoo heev..kuv los kuj xav pia txoj kev ua zoo rau sawv daws tau hnov thiab pom qhov tseeb tias txoj kev yuav ua zoo thiab ua ib txoj kev dawb hv rau sawv daws taug ntawd leej twg los kuj hais los ntawm lub Qhov Ncauj ntau heev, tiam sis tsis tau muaj tus ua zoo ib zaug li..tsuas yog hais tau xwb ua tsis tau.

Kuv yog ib tug me nyuam ntsuag thaum 3 xyoo tsis muaj niam txiv los lawm, kuv muaj kev txom nyem ntau heev ua rau kuv kuj cuag tau ntau yam neeg uas yeej tsis tau muaj leej twg pom dua thiab hnov dua ib zaug li, tiam sis nws yog kuv li tej ntiag tug xwb, yog li ntawd kuv thiaj li tsis hais tawm, txhua txhua yam neeg nyob hauv lub ntiaj teb no peb tsuas pom peb yam neeg xwb, kuj muaj lwm yam neeg uas peb yeej tsis pom lawv ib sim neej li, yam neeg ntawd muaj lub siab zoo heev, lawv muaj lub siab hlub ntau heev thiab lawv lo lus mas zoo heev, lawv lub siab ntawm txoj kev hlubmas yeej zoo tiag tiag li.

Kuv lub neej thaum muaj 3 xyoos los ntawd, yog yam neeg peb tsis pom ntawd yog cov pab txhawb kuv kom kuv txhob nkag mus rau txoj kev piam sij puas ntsoog los yog nkag mus rau txoj kev tuag, niaj hnub no kuv yeej ua neej zoo los ntawm yam neeg ntawd xwb, lawv pab kuv txhua yam tsis pub muaj teeb meem los raug kuv.

Yog li ntawd, txoj kev ua lub siab zoo mas peb cov neeg nyob sab ntuj tom no tsis muaj 1% yuav muaj lub siab zoo li,li no kuv thiaj li pom tau tias ua neeg nyob yuav tsum ua lub siab zoo xwb xwb thiaj li yuav zoo, lawv haisrau kuv tias( LUB NEEJ YUG LOS ZOO PUAV TAM LUB CAIJ TXHAWV...TIAM SIS LUB CAIJ DHAU MUS YUAV ZOO PUAV TAM LUB CAIJ NTSWS ) sab lus hais no kuj zoo heev thiab muaj ntsiab lus tob heev...tus neeg twg cem kuv thiab ntxub kuv..kuv tsis chim tsis tu siab rau nws ib zaug li..hahaha nws yim cem yus hahaha yus haj yam paub kev ua zoo thiab nws qhia rau yus paub tias txoj kev ua zoo no yog dab tsi xwb, leej twg yim quab yuam yus hahaha yus yim ntse tuaj xwb...hahaha.


hahahaha...ua tsaug.

Ua tsaug ntau rau koj txoj kev zoo uas tau qhia pub rau kuv os, koj cov sob lus hais tau raug kuv lub siab nyiam heev li os. Txoj kev ua zoo kuv yeej yog ib tug uas nyiam thiab coj xyaum los thaum kuv tseem me me los lawm os, kuv thov ua koj tsaug ntau ntau rau koj cov lus zoo os. Peb ua tib neeg nyob yuav tsum coj zoo thiaj li tau txoj kev zoo yuav tsum coj ncaj lub ntuj thiaj li pab yus os, nws yeej yog mus raws li qhov uas koj tau hais los ntawd lawm os thiab muaj tseeb mus raws li qhov koj tau qhia. Thaum kuv tau hnov koj cov lus tag ua rau kuv lub siab muaj kev kaj siab lug li os.

Posted 28 August 2011 - 05:52 AM

Kuv xav ntsib koj txhua lub sij hawm li os.Xav ntsib hahaha tau kawg..es koj yog leej twg os, muab e_mazil mam sib ntsib los tau mas

Review the complete topic (launches new window)