Jump to content


Replying to THOV HMOOB TXHAWB HMOOB


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 11 July 2017 - 03:06 AM

Ib txwm xav tias 40 xyoo dhau los, Hmoob txawv tebchaws rov mus txog Thaib Teb, Nplog Teb, thiab Cob Tsib Teb yog coj nyiaj rov mus txhawb Hmoob no. Rov mus txog sab ntuj tim ub zaum no. Mam li pom tias 40 xyoo dhau los, feem ntau yog Hmoob mus txhawb luag xwb.

Txhua lub chaw noj mov, txhua lub hotel, txhua qhov chaw uasi yog luag li tas. Hmoob tsis muaj, los sis muaj tsawg kawg kiag. Txawm muaj tsawg tsawg los Hmoob tseem xum mus noj thiab pw luag li chaw. Vim luag li qab tshaj thiab zoo tshaj no. Tsis xum noj thiab siv Hmoob li chaw. Sawv daws mus phob nyiaj rau luag nkaus xwb. Siv nyiaj rau luag ces 95%, siv rau Hmoob yog 5% xwb. Mus pom zaum no ces txaus tu siab heev li.

Thov Hmoob sib pab Hmoob thiab mog. Txawm Hmoob li chaw tsis qab heev thiab tsis zoo heev los yog peb ua tiag txhawb ces ntev mus ntev tuaj, yuav txawj zoo zuj zus.

Cov Hmoob tim no mus los txhob ua thaj loj loj, cov tim ub los txhob ua ntsej muag dub txig, Hmoob thiaj yuav sib pab tau, peb thiaj li yuav ciaj zuj zus.

Review the complete topic (launches new window)