Jump to content


Replying to noog qej qawg


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 22 December 2014 - 03:53 AM

Zoo zoo nkauj los yog noob tsa chij dawb xwb xyov puas yuav kav yus laus.

Yog tsis muaj siab tsis muaj ntsws txawj hlub tiag tsis txhob ntxias los ua lub chaw tshua.

Muab xav los tseem tubqaug yus tsis txawj tag tsis txawj kawg.

Txawm nws kwv paib xwb los nyaj nws yuav txawj mus khwv kom tau nyiaj txaus nqa coj mus ntsaw lawv cov qhovpaum qho hmo thiab pob.

 


Posted 01 August 2011 - 09:10 AM

yog li koj hais lawm, kuv tham tshaj lo lus kwv daim paib nyob nram kev, cov uas kwv paib ntawd tsuas yog dub thiab dawb xwb, hos hmoob li mas yog nyob nram nkuaj qua xwb. yog lawm los poj?

Posted 27 July 2011 - 11:09 AM

Oh yog koj tuaj piav txog tiam 21th txoj kev ua neej nyob lom zem xauv npog thiab txoj kev kawm txawj tiam sis tsis ntse sav. Tiam no lub neej yeej muaj li koj tham thiab tiam sis koj ho muab tham dhau thiab tshaj zog lawm thiaj li ua rau kuv tsis to taub.

Posted 27 July 2011 - 07:22 AM

Koj lub hom phiaj yog tham ua ab tsi? Kuv tsis to taub...


nyob zoo os, tij laug, kuv tuaj qhia koj tias, qhov kuv tham tag los ntawd yog kuv tham tiam 21 no ntag.

Posted 26 July 2011 - 11:50 AM

tsheej koob yog ib tug tub kawm nyob high school, tiam sis nws tab tom kawm ntawv txog tog, cov hluas nkauj mev, zoo zoo nkauj heev , nws txawm mus tham tau ib tug hluas nkauj mev, tus hluas nkauj mev hais tias wb cia li sib yuav yuam, tsheej koob txawm xav tias, tus hluas nkauj mev no zoo nkauj npaum li no, yuav los yuav.

tom qab nkawd sib yuav tag, tsis muaj kev tshoob kev kos li, tsis muaj leej twg nrog nkawd paub tias nkawd sib yuav. Tsheej koob poj niam mev muaj ib tug me nyuam tas. poj mev mus ua hauj lwm khwv nyiaj qab rooj lawm.

thaum tsheej koob mus nrhiav tom bar los tsis pom li, tsheej koob txawm ntsib ib niag poj nplog, cas zoo nkauj ua luaj li thiab, tsheej koob twb tsis thab los niag poj nplog ntawd cia li lo thab tsheej koob, ces tsheej koob thiaj tau tham
nkawd sib tham tau peb xyoos. niag poj nplog ntawd muaj peb tug tsaub.

tom qab poj mev paub, poj mev txawm muab yawg tso tseg, thiab kom yawg, them nyiaj yug tus me nyuam. thaum poj nplog paub tias, yawg yog neeg muaj poj niam, poj nplog kuv ua nruj ua tsiv kom yawg them nyiaj yus me nyuam thiab, yawg teb tias cia yawg mam yug no rau nram xam.

thaum yawg cov kwv tij hnov tias yawg tsis tsim txiaj yawg cov kwv tij los kuj yws yawg kawg li thiab, ces yawg txawm tsis muaj ntsej muag mus fim yawg tej kwv tij, yawg xav tias cia yawg mus nyob nram qab choj.

hmoov tsis muaj, muaj ob yawm dub tseem los muaj yawd txom txiag ib hmo ua rau yawd haw qua tau peb hnub tsis zoo. yawm tus txiv hlob tuaj mus ua hauj lwm thiaj pom yawm tua ib daim paib sawv nram ntug kev.

Me kwv, koj tis koj zaj ntsiab lus tsis yog lawm. Lub ntsiab lus zaj no mas yog neeg tsis tsim txiaj. Noog qejqawg poob qab nrag mas yuav tsum yog yawg tuaj rau ib qhov chaw uas tsis muaj ib tug hluas nkauj Hmoob li lawm thiab tsis hnov xov txog Hmoob li lawm es thaum kawg thiaj ua ib siab yuav mev no pob. Niag neeg uas pom tus pojniam twg los xav deev tibsi zoo li no mas twb tsis tsim nyog coj los piav rau hauv no os me kwv. Nws tsis yog xav deev pojmev thiab poj nplog xwb hos ntshe nws pom pestsawg tus pojniam Hmoob uas muaj txiv lawm uas tseem zoo nkauj tshib los ntshe nws yeej xav deev txhua tus huv tibsi. Cov ntawd mas cia dub deev nws nram qabchoj mas thiaj tsimnyog qhov nws ua li ntawd os.

Posted 26 July 2011 - 11:44 AM

tsheej koob yog ib tug tub kawm nyob high school, tiam sis nws tab tom kawm ntawv txog tog, cov hluas nkauj mev, zoo zoo nkauj heev , nws txawm mus tham tau ib tug hluas nkauj mev, tus hluas nkauj mev hais tias wb cia li sib yuav yuam, tsheej koob txawm xav tias, tus hluas nkauj mev no zoo nkauj npaum li no, yuav los yuav.

tom qab nkawd sib yuav tag, tsis muaj kev tshoob kev kos li, tsis muaj leej twg nrog nkawd paub tias nkawd sib yuav. Tsheej koob poj niam mev muaj ib tug me nyuam tas. poj mev mus ua hauj lwm khwv nyiaj qab rooj lawm.

thaum tsheej koob mus nrhiav tom bar los tsis pom li, tsheej koob txawm ntsib ib niag poj nplog, cas zoo nkauj ua luaj li thiab, tsheej koob twb tsis thab los niag poj nplog ntawd cia li lo thab tsheej koob, ces tsheej koob thiaj tau tham
nkawd sib tham tau peb xyoos. niag poj nplog ntawd muaj peb tug tsaub.

tom qab poj mev paub, poj mev txawm muab yawg tso tseg, thiab kom yawg, them nyiaj yug tus me nyuam. thaum poj nplog paub tias, yawg yog neeg muaj poj niam, poj nplog kuv ua nruj ua tsiv kom yawg them nyiaj yus me nyuam thiab, yawg teb tias cia yawg mam yug no rau nram xam.

thaum yawg cov kwv tij hnov tias yawg tsis tsim txiaj yawg cov kwv tij los kuj yws yawg kawg li thiab, ces yawg txawm tsis muaj ntsej muag mus fim yawg tej kwv tij, yawg xav tias cia yawg mus nyob nram qab choj.

hmoov tsis muaj, muaj ob yawm dub tseem los muaj yawd txom txiag ib hmo ua rau yawd haw qua tau peb hnub tsis zoo. yawm tus txiv hlob tuaj mus ua hauj lwm thiaj pom yawm tua ib daim paib sawv nram ntug kev.

Tus kwv tij uas sau lub topic no. koj sob lus no tsis phim rau lub npe ( noog qej qawg ) koj puas tau paub txog cov noog qej qawg ma los?. yog koj tsis tau paub no ces koj mus saib nyob rau pem St paul,MN muaj nyob rau tom tej pa dej. lo lus noog qej qawg no yog cov laus thaum ub lawv hais nyob rau suav teb xwb. cov noog qej qawg no lawv lub neej zoo txawv tus yawm tsheej koos koj hais no nawb kwv tij. koj yuav tau rov qab mus saib kom koj pom cov noog qej qawg no tso koj mam li sau koj tej lus thiaj phim nawb. Yog kuv ua tus sau tus yawm tsheej koos no lub neej no ma kuv yuav tis npe hu ua (Tus Neeg neej liam li liam ) no ma thiaj phim. li no txhob chi hov qhia kom paub xwb, tsis yog cem thiab tsis yog thuam nawb tus kwv tij.

Posted 26 July 2011 - 11:32 AM

Koj lub hom phiaj yog tham ua ab tsi? Kuv tsis to taub...

Posted 26 July 2011 - 09:09 AM

tsheej koob yog ib tug tub kawm nyob high school, tiam sis nws tab tom kawm ntawv txog tog, cov hluas nkauj mev, zoo zoo nkauj heev , nws txawm mus tham tau ib tug hluas nkauj mev, tus hluas nkauj mev hais tias wb cia li sib yuav yuam, tsheej koob txawm xav tias, tus hluas nkauj mev no zoo nkauj npaum li no, yuav los yuav.

tom qab nkawd sib yuav tag, tsis muaj kev tshoob kev kos li, tsis muaj leej twg nrog nkawd paub tias nkawd sib yuav. Tsheej koob poj niam mev muaj ib tug me nyuam tas. poj mev mus ua hauj lwm khwv nyiaj qab rooj lawm.

thaum tsheej koob mus nrhiav tom bar los tsis pom li, tsheej koob txawm ntsib ib niag poj nplog, cas zoo nkauj ua luaj li thiab, tsheej koob twb tsis thab los niag poj nplog ntawd cia li lo thab tsheej koob, ces tsheej koob thiaj tau tham
nkawd sib tham tau peb xyoos. niag poj nplog ntawd muaj peb tug tsaub.

tom qab poj mev paub, poj mev txawm muab yawg tso tseg, thiab kom yawg, them nyiaj yug tus me nyuam. thaum poj nplog paub tias, yawg yog neeg muaj poj niam, poj nplog kuv ua nruj ua tsiv kom yawg them nyiaj yus me nyuam thiab, yawg teb tias cia yawg mam yug no rau nram xam.

thaum yawg cov kwv tij hnov tias yawg tsis tsim txiaj yawg cov kwv tij los kuj yws yawg kawg li thiab, ces yawg txawm tsis muaj ntsej muag mus fim yawg tej kwv tij, yawg xav tias cia yawg mus nyob nram qab choj.

hmoov tsis muaj, muaj ob yawm dub tseem los muaj yawd txom txiag ib hmo ua rau yawd haw qua tau peb hnub tsis zoo. yawm tus txiv hlob tuaj mus ua hauj lwm thiaj pom yawm tua ib daim paib sawv nram ntug kev.

Review the complete topic (launches new window)