Jump to content


Replying to txoj kev kawm thiab kev hlub


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

PajHli

Posted 19 July 2016 - 09:08 PM

sim xwb

 

 


PajHli

Posted 19 July 2016 - 09:05 PM

nej tham dabtsi ne kuv tsis paub tham ces mloog nkauj zoo dua hehe
 
54700-i-love-you.jpg


Posted 08 April 2016 - 01:40 AM

Lawv hnov tias XF. Tooj tsa Doctor Nqia Her (nqia nruab nrab) ua nws ib tug ntxhais rog nod puas muaj tiag?.

Doctor Nqia Her yeej zoo kawg li lawm mas tabsis nws tsis yog ua haujlwm pab peb haiv neeg, nws ua tam kev ntsim siab thiab ntshaw xwb vim lawv nyias muaj nyias caub nyias chi tib yam sawvdaws.

Thaum peb nyob pem lav 20 peb nyias nyob nyias kuv ntsib Doctor Nqia Her ces nws hais li nod rau kuv tias (cia koj mam coj mus xav saib nws hais li cas xwb)?.

 

Doctor Nqia Her hais tias;

Koj thov vajtswv ces koj nco txog koj cov menyuam thiab.

Thiab koj puas paub Yub Nag yog leej twg?.

 

Kuv hais rau Doctor Nqia Her hais tias, kuv mob mob kuv yeej thov tsis taus vajtswv li lawm os, koj tsis txhob txhawj cov neeg mob mob li kuv vim kuv yeej ib txwm tsis thov.

Thiab kuv tsis paub Yub nag es thov koj qhia kuv?.

Doctor Nqia txav loo los ti ti kuv ces Doctor Nqia ntxhi kuv sab qhov ntsej laug thiab Doctor Nqia txawm luag luag rau kuv.

Txij hnub ntawd los kuv thiaj paub Doctor Nqia tseeb zuj zus los txog niaj hnub nod lawm.

 

 


Posted 22 November 2014 - 10:22 PM

Koj twb tsis qhia seb koj rabqau yog qautooj los qauhlau xwb tiag, yog qautooj, qauhlau mas koj 1 niag mej thaub yeej tsis ntshaw ntshaw dubyav tas npauv.
Ntshe dubyav tawv dua koj yav lawm dub thiaj xa ua koj niag mej thaub lawm ncaj qha ces txij ntawd los koj thiaj sij raws teev hawm dub lawm ho.
Ho kuv yeej tau yav kuv txaus siab lawm ces koj tsis txhob ntshaw ntshaw.
Lwm tiam ces koj mam los yug ua niagdeb thawj thawj thws lawm thiab seb koj ho puas yuav tau nyob zov nws taw rooj los taw ntsa.

hivhiv

Posted 22 November 2014 - 09:20 PM

Awb!! .tus me muam   .kajntug xabnagkis  aw.   .cas tus siab qhov uas koj thiab kuv wb yuav tsis yus tau los nyob thooj zej koom zos xwb lau   .yog  lam tau nyob thooj teb koom chaw mas    .lav loo tias   .tso nyiaj sib twv tseg es   .kuv mam txiag kojpaum   .twb tsis hai tus hluas nkauj  13 xyoos uas cev twb ntas lawm lau   .yog koj muaj 10 xyoo kiag es yog xaj nyuag uas ntsag dav tsawv kom koj txhob tuag taus xwb ces   .koj sim cuab los rau kuv seb   .tos koj hnov koj me pob txha  pluam nrov  qawj   .ua nwg ntsaj hu niam laws cia xwb los mas  .tseem yuav hais tias  txiag tsis nkag no   .cov uas txiag tsis nkag ces yog nws rab cuab yeej tawv tsis txaus xwb naj   .yog koj lam sim thawj teg ncaj kuv tus no ces   .ntshe hnub no koj twb tsis tawm ntsej muag tuaj cav ncauj li koj kiag mas nawb    .ntshe me tawvpaum tu nrhij nrhawj cia xwb los mas   .cas niam cav hais tau tuam mom neeg ua luaj na   .haj haj haj


Posted 22 November 2014 - 06:33 PM

Zoo nkauj npaum twg los yog pa u m tsis muaj kua ces tsis tag ua, txawm ua los tsis zoo nyob dab tsi li os.  Kov kiag es tib lub npliag nplaws xwb mas thiaj xav ua thiab ua los thiaj zoo yus nyob os.


Posted 22 November 2014 - 05:40 PM

Aibthaubxuab ntawd cas nws yuav mus txawj dag tas siab nrho.

Ntshe lub niag nws tau ua thawj teg ntawd tsis yog thawj lub lawm xwb os.

Cov thawj lub mas lawv tsis paub los kua nas thiab lawv ntshai li ntshai xwb hos yeej ua tsis nkag li thiab tsis zoo nyob.

 

Vim yog koj khauskhaus ces koj thiaj siab tsis ntev tsis tau tsooooob cov zoo zoo uas yog thawj teg pob.

 

Tos koj tus los raugraug mam txiagmad thaub aws..................cas ncaj lub twg los txiaglubntawd li.

 

Yog kuv tsis tau txiagtejlub zoo zoo nyob los kuv tsis xavtxiag lawm thiab os, vim ntshai nyob tsam txiag tag ces kuv paub ces kuv ho khauskhaus li nej tham thiab nrhiav.

 

 

 


Posted 22 November 2014 - 12:00 PM

Awb!!! yawm phooj ywg  .Txoov Maiv   .tos yawm saub cia peb li txiv neej tau ua thawj coj thiaj li kav ntev xwb uas   .mloog txiv neej hais lus thiaj li hais raws li muaj tseeb tiag    .poj niam leej puav hais lus mas   .hais cuag li nws lubpaum yeej tsis tau pomqau ib sim neej li   .tab sis cov nov yog cov uas xav sib tsoob tsis muaj caij so ntag     tau muaj xyoo puav dhau los lawm no   .kuv coj kuv lub tsheb mus kho   .kuv pom ib tug nyuag me nyuam ntxhais hmoob   .hnub nyoog kwv yees muaj li 14 los sis 16 xyoo ntag lau   .nws coj rawv ib nyuag  tub hluas nplog   .tus nyuag    .yuag yuag   ntsej muag daj lis   twb tsis muaj ib qho nyuag ntxim nyiam hlo  los   .nyuag ntxhais hmoob ntawd mas.  .muab nyuag nplog no  .ntaus tej niag nrig li ntag   mas cem niag nplog ua   .fuckio  tsis muaj  fuckio   .tab sis ib pliag niag nplog muab nws  khawm kiag npuav loo qhov ncauj ces  .nws ho vau lias cuab rau niag nplog npuav   .nws ho ua lub niag qhov muag ntxeeb dawb lias li   . nws  twb yuav tsis muaj sia lawm no laiv    .awb muab ntsia tej poj niam uas coj li no  .yus thiaj paub tias  tus poj niam uas sij pheej cem txiv neej heev heev mas yog tus uas xav xav sib tsoob tshaj plaws ntag.   .hos ho tham txog qhov uas koj hais tias   .txiv neej zoo ib yam xwb  .tab sis nyob ntawm tus txawj siv xwb    .lo  no  koj hais yog lawm.   .muab piv txwv li cov nyuj sib nraus xwb mas   .muaj ib txhia muaj zoo kub tab sis  tsis txawj siv tswv yim ces   .rab niag kub ntev dawb xwb   .hos luag tus uas luaj txawj siv luag rab kub   .txawm ib nyuag luv zog los   .xa teg twg ces   .teg teg  kwv hlo xwb tiag.   .hos neeg los tib yam nkaus ov   .cov  uas txawj txawj tham mas nws yeej txawj txawj tsoobpaum tshaj thiab ntag no hos.   .tsis yog lam hais lau.  haj haj  .zoo siab hnub no muaj koj tuaj ua si hau nov thiab mog 


Posted 22 November 2014 - 07:14 AM

Tsaib no kuv mus Nplog teb ntag txawm muaj ib tus menyuam ntxhais zoo zoo nkauj tuaj nrhiav txiv neej ntawm tsev tos qhua.  Kuv pom nws ces nws txawm los nrog kuv tham thiab nws taij nyiaj siv.  Kuv coj los hauv hoob ces ua cas nws daim tiab ntub ntub tom pob tw.  Kuv hais tias puas yog nws zaum dab tsi ntub, nws hais tias tsis yog.  Cas kuv mus zaum saum txaj ces nws txawm los zaum nrog kuv ua rau kuv rab tawv heev.  Kuv thiaj muab nws xuas - ua cas tib lub nplua npleev xwb.  Kuv thiaj muab nws qhau pw kiag ces nws mas ib ce tuag tag thiab kuv mas ib ce tshee nas lawm xwb.  Ces kuv thiaj muab nws lub pa um yaim kiag mas cas nws mas ntsaj cuag siav yuav tu thiab yuav tuag li.  Kuv hais tias txhob ntsaj tsam lawv hnov. Nws hais tias nws tsis k vim zoo nyob heev thiab nws xav sib ua dhau lawm.  Kuv txawm muab nws yaim paim tab ces kuv thiaj yaim nws ob lub mis mas nruj nreem xwb.  Kuv yaim nws ob lub mis los nws mas ib ce ntswj ua lim ua lob yuav tuag lis ces kuv thiaj npuav nkaus nws lub qhov ncauj thiab muab kuv rab ntsaws nkaus rau nws lub pa um mas cas yuav zoo nyob ua luaj li.  Nws mas ntshaj tsis zoo li ntshaj, quaj tsis xws li quaj, kuv muab nws mab mam ua thiab ua ntev ntev kuv mam cia los mas nws cia li tsis nco qab li lawm.  Kuv muab nws txi a g tag ces kuv mus da dej lawm.  Ntev ntev li 1 xuab moos nws mam hnov thiab sawv los.  Nws sawv los ces kuv zaum twg los nws zaum twg thiab khawm kuv tag li xwb.  Nws tseem thov rov saib kuv rab thiab kov saib ua cas ho haib ua luaj li.  Kuv hais tias txiv neej zoo ib yam xwb tab sis nyob ntawm tus txawj siv xwb.   


Posted 21 November 2014 - 11:58 PM

Thaum ub kuv tseem muaj li 13 losis 14 xyoo xwb kuv los yeej tsis paub tias ua neeg no ntshe yuav tau sib txiag thiaj li yuav sib ncawg  thiab siv nco   .lub caij ntawd kuv muaj ob tug tub kwv tij peb nyob ua ke hau ib lub tsev uas yog kuv txiv lawv mus ua rau peb nyob es  peb thiaj li tau nrog luag kawm ntawv   .  .nyob nyob cas cia li muaj ob tug me nyuam hluas nkauj pheej tuaj nrog peb ua si    .hmo twg nkawv tuaj mas yeej tuaj nyob txog li ntawm 10 moo tej mam mus tsev lawm  hos yus los yeej tsis paub tias ntshe yog nws xav sib txiag es nws thiaj pheej tuaj li ntawd thiab   .nyob nyob muaj ib hmos ces nkawv nyob txog 10 moo li qub  ces tus hlob txawm kom tus yau ua ntej mus tsev  ib pliag nws mam lawv qab  .ces tus yau txawm mus lawm  .ua ciav ib pliag kuv tseem saib saib ntawv  .nws txawm siv nkag mus pw hau kuv lub txaj lawm  .ib ntsis kuv mus na has nws cav ua txuj ua ua qaj  .kuv maj mam muab nws yaws tiab  thiab cev tes mus kov nws lubpaum na has ntuj aw   .tib lub kuapaum meem mias cuag  li leej twg  tsoo ib lub qe nyoos hliv rau  tib lub nplua npleev xwb ces  .kuv txawm xav zoj tias  .tam tseeb muab nws txiag kiag seb   .kuv rab los yeej tawv txaus nkaus lawm thiab    .kuv thiaj li rau ntua rau nws kab nyuag tawg pleb   .xa tib tsij rau ua nws ploj pliag ti qia nkaus rau   .mloog mas ua me tawvqau hlws ti hauv paus kiag  .  awb .  .qhovpaum nkauj mog mas ceev li ceev  .zawm li  zawm   ua rau yus mloog mas zoo nkaus li yus lub qhov muagqau   ntxob qiv cuag li qhov muag nas tsuag poob deg xwb hos.    .tus muam aw   .ces phev txuas ntsos hnov lub qawv luaj   .moj bis.  .tawm los lawm xwb  las as    .haj haj haj  . .ces txij ntawd los thiaj mam paub tias yog ciapaum pab nqus quavqau tawm los no zoo nyob kawg no   . xwb tiag     .kuv xav tias yog koj tsis paub li thiab no   .nyaj thaum lhuas peb tsuas npwb tib yam nkaus thiab xwb ntag laub    .ces dhau ntawd los ces txawm txawj mus xawb xi txiagpim puv zej puv zos xyaum ua neeg siab dawb siab zoo los txog niaj hnub no li ntag los hos.   qhov tseeb tiag yog tim tus hluas nkauj ntawd txw  .  kuv thiaj paub tias paumqab qabqau  heev li   ,ces thiaj muaj ib txhia poj niam cem yus tias  .niag neeg liam los sis dev liam no   .tab sis qhov tseeb yog poj niam cob yus liam xwb os. haj haj


Review the complete topic (launches new window)