Jump to content


Replying to Xav Tau kev pab small amount $ coj los Design ua 3Hmoob los Tsua ib tug website


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Txoj Kev Hlub

Posted 20 December 2016 - 02:55 AM

Kuv ib tug phoojywg los qhib tau ib lub tuam txhab IT rau hauv Laos nws twb yuav muab pub rau kuv no tabsis sijhawm ntawv kuv tseem kawm txawv tebchaws es tsis tau los. Ces nws rov qab mus tsev lawm. Peb tsis tau them tax ces ntshe nws expire lawm os. Yog kuv ntxov paub tias muaj nej xav ua IT rau hauv Laos no kuv twb ya nyuj hoom los txais yuav lub IT tuam txhab ntawv lawm os. Cia mam li nrhiav dua saib puas muaj leejtwg los pab dua.

 

Kuv los nyiam IT heev, kuv kawm kev kho computers thiab provide solutions to all computer problems both software and hardware thiab txawm tias kuv kawm Public Health los kuv yeej nyiam IT heev li.

 

sengphor@hotmail.com


Posted 02 November 2016 - 03:33 AM

Xav tau kev koom tes los ua company nyob rau los tsuas ua txog IT Solucion nov yog peb pawg tus website tab si tsi muaj peev qhib tau tuam txhab www.asongkai.com

 


Posted 21 July 2013 - 10:54 PM

Hi..Vongsi

Your website is good, but you should show more imformation and items

thanks..

Posted 07 April 2013 - 05:37 AM

Hi Hmong Friends

I have built a website and named it "Daim Av Hlub", you can have it a glance at http://www.daimavhlub.com

I hope when you see its name you would know what it means for us (The Hmong), the website is not fully completed still many modules need to be updated and completed I definitely to complete it as soon as posible.

Cheers

Posted 29 November 2012 - 06:45 AM

nyob zoo os cov phooj ywg ntawm no kuv yog tub hmoob txoj kev ntshaws os kuv twb pib design ib tug website lawm tiam si ib leeg xwb yuav muab tej me keeb kwm hmoob, kev lom zem tso rau hauv tiam si muaj hauj lwm ntaus kawg lis os yog nej leej twg muaj lub tswv yim zoo no pab tuaj pab peb nyob hauv www.hlubhmoob.com
Hmoob los tsua thawj tug website............................ :wub:

Posted 13 August 2012 - 01:12 AM

ua tsawg os cov tij laug hmoob siab zoo ua nej tseem muaj lub siab zoo yuav pab txawb nqas peb thiab os
no yog kuv tus E_mail: plainofjarsexplore@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/eric.yang.9659
Nov yog kuv ib tug website ua muag tour nyob rau hauv xiengkhouang
http://www.plainofjarexplore.co.cc/
muaj dab tsi no ho E-mail los rau kuv thiab os nawb

Posted 12 August 2012 - 06:38 PM

Kuv xav tia koj lub hom phiaj nws yeej zoo kawg lis lawm. Yog tia koj qhib lub website no coj los qhia sawv daws txog kev noj kev haus thiab qhia txog kev lom zem nyob rau hauv teb chaw Nplog xwb nws yeej yov tsis muaj teeb meem dab tsis tsuav koj ua yam kom txhob raug luag hais koj xwb ces nws yeej zoo heev lis lawm. Txawm yog koj qhib tau es koj xav post kom muaj kev lag luam los nws haj yam yov zoo pab koj thiab peb cov Hmoob nyob rau hauv teb chaw Nplog xwb. Kuv ntseeg tia tom ntej no kuv yov pom peb cov mis kwv Hmoob Nplog muaj website coj los nthuav tawm pub rau peb cov Hmoob thoob plaws qab ntuj no tau pom thiab.

Nws zoo heev ua koj yog nyiam txog tej computer siv mus ua website rau sawv daws. Koj txawm nyob rau lub teb chaw twg los nws yov tsis muaj teeb meem vim tia Internet no nws yog World Wide Web tsis muaj leej yov txwv tau lis. Txawm tia koj nyob rau teb chaw Nplog los nws yov tsis ua lis cas vim Nplog yeej muaj internet tib yam nkau thiab. Txhuas, txhuas lub teb chaw yeej muaj internet coj los siv. Koj tsis txhob ntshais. Txawm leej twg yog hem koj lis cas los tsis txhob txhawj kav tsij ua kom tau koj lub hom phiaj. Peb yeej muaj coob tus tij laug yov pab koj nawb. Nyiaj txiag thiab tswv yim los peb tseem yov pab koj ntxiv mus ntau heev yog tia koj ua tiag, tiag kom tau. Txawm tia koj tsis tau kawm ntawv siab, siab los tsuav koj muab lub hom phiaj thiab lub tswv yim xwb ces yeej ua tau nawb mog. Tsis txhob ntshais. Koj pua muaj email? Koj muaj no ces sau rau hauv nov peb mam lis sau ntawv nug koj moos thiab koj nawb. Tsua xav kom koj ua tau raw lis koj lub siab xav xwb.

Posted 12 August 2012 - 04:46 PM

Koj ua website ua dab tsi? Yog ua lag luam los yog ua dab tsi?

Nco Hmoob

Posted 12 August 2012 - 02:21 PM

peb ua neeg nyob yeej muaj hom phiaj zoo tiam si kuv tus siab vim kuv nyob rau lub teb chaws tsi ywj pheej li koj hai os brother. yog kuv lam yug lo nyob teb chaws tim nej mas kuv twb tsi zoo li no yeej yuav ua kom tau zoo li professional lawm.
tiam si tsi ua cas ua tib neeg nyob yus mam npaj ntawm yus sab te tuaj thiaj li yog tib neeg lub peev xwm nw yeej yuav muaj ib hnub zoo xwb

Posted 12 August 2012 - 09:28 AM

nyob zoo os cov tij laug hmoob ua muaj lub siab dawb ntawm no kuv yog ib tug tub hmoob nyob rau sab xeev khuam xav tsaj tsab xov no rau peb ib tsoom hmoob ua pua muaj lub siab dawb pab li $1-2
coj lo pab peb hmoob nplog tus website www.3hmoob.co.cc designe kom peb hmoob los tsua muaj ib tug website nrog li luag thiab pua tau.
yog cov kwv tij hmoob ho muaj lub siab zoo thiab siab ncaj no lo ho thov nej sawv daws ho pab
suport 3hmoob tus website no thiab
vam tia nej sawv daws ho yuav nkag siab thiab os cov bro........

Thanks and Thanks.............me kwv koj lub hom phiaj zoo heev tab si koj nyob lub teb chaws tsi ywj pheej koj yuav tau xyuam xim.

kev pab 3 kam kawg, tab si muaj ntau yam ua 6 3 xav yog li no koj yuav tay saib kom meej 222 nawj li no xwb, muaj dab tsi li sib tham dua.

hmoob pab hm

Review the complete topic (launches new window)