Jump to content


Replying to Kev npau suav tsis yog tiag


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 19 December 2015 - 06:08 PM

Pimeskhoobloojlojlawmcesuasiabtsisaimmammusnrhiavaimtustshiabtsistauyugmenyuamxwbthiajzoonyobvimcovpimyugmenyuamlawmkhooblojlojheevlizoolinotxivneejthiajibsijyuavibtustshiabthiabibsijnraujibtusntaglosmascovniagpojniamruamaw.


Posted 18 December 2015 - 03:38 PM

Kuv nyiamnyiam aimheev ses kuv aimkuv tus xwb nawb, kuv tsis kam leej twg aimkuv.

 


Posted 18 December 2015 - 03:33 PM

Yog koj niam tsis txawj thaj nyiam nyiam aimmmmmces muaj cov maumdev liamliam qiasqiasneeg yuav rawm cuab ntag hos.

Koj niam nyiam nyiam aimmmm heev tom qab xya tau koj lawm vim ntshaw ntshaw koj txiv xwb los mad, yog tsis ntshaw ces koj niam yeej tsis pub aimhlo li.


Posted 17 December 2015 - 09:45 PM

Kuv mas tsuav xav tias cas yug menyuam tag ntshe tsis xav aim lawm xwb os vim txaus ntshai ua luaj li nas.  Menyuam loj ua luaj li es yus qhov niag me me xwb  ntshe tsis khws kiag li os


Posted 17 December 2015 - 06:40 PM

Zoo qhov yus hais rau luag xwb os yog luas hais rov rau yus mas tsis zoo mloog li nawb.

99 zaus luag siab loj tas li xwb, muaj 1 zaug luag kuj xav siab me li nej thiab los mas lawv vim tsis paub hais tias koj yog leej twg li os nawb vim sawvdaws tsuas tuaj tham daws kev nyuaj siab ntawm nyias tus kheej xwb.

Vim kuv tsis yog tus cem cov pojniam yug yug menyuam tabsis kuv tham txog kuv kev kawm paub pom ua ntu zus los xwb.


Posted 17 December 2015 - 01:27 AM

Ntuj aw me nkauj Hmoob USA, nej es sib aimzoozoonyob menyuam xwb twb tsis hlub menyuam cia menyuam mus ua laib tub sab noj xwb sav.  Ntshe tus txiv tsis xav kom muaj es thov tias ua yuavlos muab thau no los koj tias yuav yug kom coob coob vim cov menyuam zoo zoo nkauj zoo nraug li tab sis qhov tseeb ces twb zooxav xav mloog qhov zooazoonyob ntawv xwb os.  Tus txiv tsis xav kom yug menyuam coob tsam qhov khoob lojloj koj tias yuav tug coob coob vim xavxav sibua xwb tab yug tau mas cia ua laib tag xwb twb tsis nco hlub tej menyuam kiag.

 

Guest,

 

Ntse koj yog cov tsis hlub menyuam koj thiaj cem cov pojniam yug menyuam coob2.  Kuv yug menyuam tsis coob tab sis txaus siv thiab txaus hlub lawm thiab pab tau txhua tu lawm.  Qhov kuv tawm tsam koj ma vim koj hais lus cem peb cov pojniam yug menyuam coob coob xwb.  Tsis tsim nyog koj yuav cem cov pojniam ua yug menyuam coob coob phem no.  Yog yuav hais txog qhov sib aim ma phooywg Gues...txhua tus yeej xav sib aim li nawb mog.  Cov tsis nyiam menyuam coob2 li koj ntag thiaj yog cov xav xav sib aim es tsam yug meyuam coob coob ces tsis zoo sib aim lawm ntag laub.  

 

Kuv xav tias koj niam los yeej yug tau koj thiab koj cov muam/kwv/tij lawv coob coob thiab yog koj xav paub tias pojniam lub qhov khoob loj npaum cas los tsis khoob no ces mus nug koj niam os me phoojywg Gues.   Cas koj niam thiab koj txiv yug tau koj es nkawv sib aim tau xwb nkawv ho tsis txawj qhia koj kom hais lus zoo na.   Nkim koj niam lub zog ntsub ntsub koj tawm hauv no lub qhov xwb laub  phoojywg.  Yog tsis tau paub cai rov mus kawm kev cai ntawm koj niam mog.   

 

Cov pojniam yug menyuam coob2 lawv paub qhia lawv tej tub ki lawv tej tu ke paub tab tshaj koj lawm 100 npaug lawv tsis hais lus phem li koj os....


Posted 16 December 2015 - 04:08 PM

Lub qhov yug menyuam ntawd yog ntuj qhib xwb os, ntuj qhib menyuam tawm los tas ntuj rov kaw rau lawm nas. cas koj thiaj cem cov pojniam yug yug menyuam mas.

Koj tsis pom tej tug pojniam siab siab phem heev ntuj tsis qhib nws lub rooj qho yug menyuam li yeej yug tsis tau vim tseev loj thiab haum tej rab loj loj lawm nawb.

Cov niag tsis yug menyuam los yog nws mus ua tej rab niag loj loj ces yeej khoob tib yam sav.

Qhov menyuam mus ua laib no mas raws li kuv xav thiab pom mas yog cov menyuam ntawd txawm los nyob rau tej thaj chaw phem ces raug cov neeg phem ntawd quab yuam xwb vim tsis muaj ib tug niam txiv yuav cia nws cov menyuam mus coj phem.

 

 


Posted 16 December 2015 - 02:26 PM

Ntuj aw me nkauj Hmoob USA, nej es sib aimzoozoonyob menyuam xwb twb tsis hlub menyuam cia menyuam mus ua laib tub sab noj xwb sav.  Ntshe tus txiv tsis xav kom muaj es thov tias ua yuavlos muab thau no los koj tias yuav yug kom coob coob vim cov menyuam zoo zoo nkauj zoo nraug li tab sis qhov tseeb ces twb zooxav xav mloog qhov zooazoonyob ntawv xwb os.  Tus txiv tsis xav kom yug menyuam coob tsam qhov khoob lojloj koj tias yuav tug coob coob vim xavxav sibua xwb tab yug tau mas cia ua laib tag xwb twb tsis nco hlub tej menyuam kiag.


Posted 16 December 2015 - 05:44 AM

Kuv xav muaj 10 tus menyuam tabsis kuv tus txiv muab tau 2 tug rau kuv xwb.

Luag teb luag chaw muaj coob coob yus kuj ntshai luag tshaj li os.

Tiam sis kuv hlub kuv tus txiv heev kuv tsis xav deev hluas ces thiaj nyob nyob los laus neej tag tsis nrog leej twg muaj menyuam coob coob mas nim no tu siab kawg nkaus.

Tsis txhob ntseeg cov neeg cem cem peb pojniam.

Peb yug yug menyuam los yeej zoo nyob kawg thiab tseem txawj ua ntau thaj thiab nyiam yus tus txiv dua qub lawm.

 


Posted 16 December 2015 - 03:22 AM

Gues

 

Txhob thuam thuam peb cov pojniam no tias peb muaj menyuam coob coob qhov khoob tag tsis zoo ua lawm no nawb.  Ntuj tsim peb pojniam lub qhov los yug menyuam thiab tsim noob neej rau rau nej cov txiv neej es  nej lub noob thiaj tsis ploj.  Koj hais lus tsis zoo rau peb cov pojniam no ma tsawg tus menyuam koj deev muaj yuav tsum tuag kom tag.....yuav tsis muaj ib tug ua koj li noob neej rau ntiaj teb li ov.  

 

Nej xav tias peb cov pojniam no xav xav yug thiab muaj menyuam  no lov??  Yug menyuam mob plab tag npaum li peb yeej tsis xav yug ib tug menyuam li na.  Tab sis tsis muaj menyuam yeej ua tsis tau ib yig neej yuav tsum yug menyuam thiaj ua tau ib yig neej peb thiaj lam muab peb lub cev seev nej tub kis rau nej  xwb os.  

 

Peb yeej xav kom peb txhob yug menyuam es lub ces thiaj zoo nkauj tas li thaum nej cov txiv neej tsis hlub lawm es tus tom ntej thiaj xav nyiam thiab hlub thiab ma.  Peb pojniam yeej tsis ruam li nej xav thiab os.  Tab sis peb cov pojniam tsis xav rhuav nej xov  txiv neej lub qe qiaj neeg xwb.  Kuv saib txheej pojniam tiam 21 no twb peb rhuav nej cov txiv neej lub qe zuj zus lawm sub....


Review the complete topic (launches new window)