Jump to content


Replying to Zaum No Txawv Dua Txhua Zaum


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 30 May 2017 - 08:18 PM

Hivhivhiv

Cov neegphem yeej tsis nyiam xyaum zoo.

1/ Npav lub khib khib yog luag zoo tshaj yus

2/ Npav lub tsa ceg siab siab rau luag

3/ Npav lub txeeb luag tug

4/ Npav lub zog loj

5/ Npav lub zoo nkauj 

Nyiam neegphem heev pom los tsis pom vim cov neegphem mas tus twg los luag yeej xav ntxias kom tau tsoobtag tus thiab yeej yuavdag li ub li nod kom tau pimtsoooob xwb vim lawv ntshawpim heev li os.


Posted 10 March 2017 - 05:05 PM

Kuv pojniam wb sib hlub heev, nws niaj hnub make sure kuv tau noj tsis tu pluag, yus saib nws tes haujlwm mas yus yeej pom hais tias nws hlub yus tagnrho nws lub neej txoj sia li. Tiamsis muaj ib hnub wb sib kov ua rau nws khauskhaus - heev ces nws txawm kom wb saib movie liabqab, kuv muab lub laptop los qhib tau zaj movie, yog ib yawm asian thov ib tug tawv dawb deev nws tus pojniam, tus tawv dawb ntawd ###### loj heev, kuv pojniam ciali ntshaw tus ###### ntawd thiab thov kuv kom kuv tso cai rau nws vim nws hnov ib tug phoojywg qhia nws hais tias Mekas aim mas zoonyob heev. Kuv teb nws hais tias yog koj yuav nrog ib tug txivneej sab nraud muaj kev sib hlub ces kuv txwv tunrho, yog nws tseem nyiag tham hluas nraug ces kuv yeej tua taus neeg ntag. Kuv hais li no ua rau nws ntsej ntshaus ntsho tag nrho kev cia siab thiab xav hais tias simneej no ntshe yuav tsis tau sim ib zaug li lau. Tiamsis kuv ho hais ntxiv hais tias tiamsis yog koj xav tau tus ###### xwb no ces koj xav thaum twg ces hais kuv, kuv mam nrhiav rau koj. Nws mam li luag hnyav rau kuv, "koj hais tiag lov ? "

Tau 2 weeks tom qab, hnub Friday kuv coj pojniam pw hotel, kuv muab nws zuaj ib ce hmo ntawd ua rau nws tsaug zog zoo heev. Thaum sawv ntxov kuv muab nws xuas thiab nwj ua rau nws thev tsis taus li lawm, nws pheej taij kom kuv cia li ntxig nplho rau los kuv pheej plhw nws tag zog xwb. txawm hnov khob qhov rooj, kuv muab pam vov kuv pojniam rau qhov nws liabqab hos kuv hnav ib lub boxer short, kuv mus qhib qhovrooj pom ib yawm mekas zoo nraug ntxiag, cev yia lees,soob tsawv siab li 5 feet 8. Kuv caw yawg nkag los. Thaum yawg los zaum ces kuv hais pojniam tias kuv ntiav tus no tuaj muab kev sov siab rau koj os. Nws tsua hlo ncauj loj loj thiab hais kuv tias kuv xav hais tias wb tso dag xwb no koj ua tiag tiag li lov ?

Yog nej xav paub what's next ces kuv mam rov tuaj tham ntxiv.

Posted 12 April 2015 - 03:30 PM

Your suggestion that we keep coavorsntien moving sounds nice but impractical. We need to form a Global Dialogue Organization whose members are not only the academic body at the university level but also a body of activists who support the cause of peace against occupation. Ready to join this organization and support its statement of mission in practical terms, I hereby call all the DUO participants in the past six conferences and activists for peace to keep in touch through the social media and have a monthly one-day Occupy U.N. offices all over the world. By doing this, we are not jumping into the lime light for no reason; we are pressuring the U.N. to take a position and implement all the Security Councuil resolutions calling for a pull-out of occupation forces from all occupied territoriers in the world. We all agree that occupation is evil, and we have been showing this in research over years, but we need to translate our findings into a bundle of fists knocking loud enough on the doors of the Int'l Community to wake up and act in the interest of global peace.

Posted 24 December 2014 - 03:00 PM

awb  yog nej cov tub hluas hmoob nplog twb paub li ko lawm ces.   lwm zaus cov pog laus tim no los.   es nej yuav mus txiagpaum yuav nyiaj.   kuj tua kiag ib tug qaib sam uas rog rog   kib roj tos.   thaum yus mus ntsib nws ces.   muab tej roj no pleev xwb mas ntshe me pog laus yuav them nyiaj ntau kawg rau koj mas me tub aw.    kev khwv nyiaj yuav tau siv tswv yim hos nawb.    tsis txhob ruam ruam li koj thiaj tau nyiaj duaslas siv hos.   haj haj   tsis yog lamdag ov nawb.


Posted 24 December 2014 - 07:13 AM

Thaum kuv txiagibtus poj hmoob Meskas paumtsis muaj kua ces ua tsis lam nkag kiag li os.  Paumqhuavqhawv cuag nqaij qha xwb ua los tsis nkag yuav ua cas zoo nyob li nas.  Kawg ces tau muaj roj npuas pleev xwb los motor oil pleev lawm xwb tiag.


Posted 24 December 2014 - 12:14 AM

Hahaha yog koj lub tsis muaj kua txiagtsis zoo nyob no nws tawm pem koj qhov ncauj rov los lawm los cas nab?.


Posted 23 December 2014 - 11:11 PM

Yog mas lawv aw, sibtxiagzoo nyoab ua luaj li es cas thiaj tsis kam lawv tuaj rau yustxiag nas.  Pimmuajkua mas zoo nyob tshaj li thiab tiag.

 


Posted 23 December 2014 - 10:04 PM

Kuv tsis tau paub thiab ov, yog yus ntsib neeg stranger, yus tus phoojywg etc, tsis fi xov li cia muab koj khawm mas koj yuav tau ceevfaj nws yeej xav txiagkoj xwb tiag.

Thiab qhov teebmeem ntawd mas kuv yeej hnov lawv tham hais tias muaj ib co pojniam thiab txiv neej mus sibtxiag hauv hoobnab tus pojniam yeej txaus siab rau lawvtxiag vim yog li ntawd ces nws tau tau kev tuaj ntxias luag tej txivtxiag ces nws mus haujlwm lawb los yeej tsis xav mus tsev li vim nws tus txivtxiag nws tsis txaus nws thiaj tuaj qeeluagphev no naj.

Mas nyias yuav tau nug nyias tus pojniam, tus txiv seb puas muaj li ntawd thiab saib lawv zoo zoo seb ntes puas tau lawv tuaj sibtxiag.

Thaum nov ces lawv ho hais tias txiagtxiagtas lawm, lawv yuav rov tuaj ntxiastxiag ntxiv rau tus tshiab ces mam ntes kom tau thiab mamtxiag kom yus pom.

 

Cov neeg coj li ntawd seb koj puas xav welcome lawv to your house xwb thiab seb koj puas tseem xav ua phoojywg nrog lawv lawm xwb tiag?.


Posted 23 December 2014 - 09:42 PM

Oib cas nej tham mas niam cuag li poj niam tejpaum yuav txiag yooj yim ua luaj ne?    ntshe yog tim qhov kuv yog neeg me thiab tseem ho zoo nraug tsis txaus xwb los cas lau.   cas tsis tau muaj ib tug twg thab kuv dua li na.    ntau zaus muaj tej tus poj ntsuam los sis poj nrauj.   yus xav tias tsam nws ho txhaib tshaibqau ces nws lam dai tuag lawm.   cia yus pab hlub nws no.   tab sis cav teb tias ub peb tej no.   tsis nyiam txiv neej li lawm.   twb tsis hais yuav sib ua.    chwv txij neej xwb los yeej tsis kam.    vim yeej cia yus tus txiv ua txaus txaus lawm.    nws txawm tuag lawm los.   yus yeej tsis nqhis txiv neej li mob.     es cav hais tus me dub muag txig li ntawd laiv.    yog muaj npaum li nej hais no.    tej tus neeg ntawd dag loj dhau lawm os.    ntshe twb yog muaj tus muab nws txiag txaus txaus lawm nws tsis muaj kua xub yus lawm xwb ho yom.   hos tej niag poj niam uas muaj txiv los yeej tsis tau pom dua leej twg thab yus li.    ntshe ho yog yus tsis tshua tau ua hauj lwm nrog poj niam coob tus es yus thiaj tsis pom xwb lov.    tam li kuv xav thiab kuv pom los mas poj niam tsis lam cuabpaum yooj yim kiag nas.   


Posted 23 December 2014 - 06:04 PM

Pojnrauj thiab yawg nrauj muaj coob twb tsis muaj neeg kam yuav lawv, qhov lawv ua txuj hais tias lawv tsis taupaumtxiag thiab ntshaw txiagkoj yog muaj tsawg.

 

Luag tej pojniam mas kuv kuj tsis paub hais tias lawv khaus li cas thiab ua cas pheej thov luag tej txivtxiag tsis tu ncua li txawm nws twb muaj nws lawm thiab tus tsis muaj los yeej khaus dua tus muaj lawm thiab ces thaum nkawd 2 leeg los ua ke mas thiaj heev tiag tiag, mus qhov twg los thiaj hnov luag cav txog nkawd 2 vivncaus lub npe xwb tiag hos ntawm kuv tus kheej ces yog tsis txhob dim dim zis ces tsis muaj kua os thiab muaj muaj zis los tsis hnov khaus qhov twg, nraum nov los tsis khaus, hauv lub qhov los tsis khaus.

Qhov kuv yuav kom nws ua ntawd yog kuv ntshai tsam mob mob nws rabqau ces mus tom thawj tej tug thab thab nws vim pheej saib nws tsis khuab lawv qhovmuag ces nws thiaj muab nruab loo mas yuav tau muab nws tso kua huv huv thiaj tsis huam yuaj heev heev xwb.

Thiab yog tsis muaj cov niag pojniam khauskhauspaum ntxias ntxias nws mas nws yeej tsis muaj muaj siab yuav muab nws niag mejthaub tso tseg li nawb vim kuv yeej pom ntau tus txiv los yog pojniam uas raug luag ntxias tau lawm ces rov los txog tsev thaum twg mas saib nws tus tom tsev zoo nkaus tus niagdab lawm xwb hos nkawd lub neej hloov hlo lawm, ua tau noj los tsis hnov qab, muaj dej los haus tsis nqis li lawm ces nws lub mi siab mas khiav yujyeev mus raws tus niag yuav muab nws hle caus ci lawm xwb.

 

 

 


Review the complete topic (launches new window)