Jump to content


Replying to Poj niam deev hluas.


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 21 October 2014 - 09:56 PM

Lo lus hais tias  .poj niam deev hluas  .vim li cas lawv thiaj xav deev tus hluas  .tus hluas mas tseem tab tom muaj muaj zog  .ces tus pog laus xav xav tau tus uas ua khawv khuav thiab nkos daws tas li xwb ne  .ces lawv kuv xav deev tus hluas hluas ob.  .deev lwm tus txiv neej mas  .lwm tus txiv neej pob  .es hais tias deev hluas   .deev hluas ces tsis tsuas yog deev tus hluas hluas xwb las as.  .tab sis nej tham li uas yog deev txiv neej xwb  .awb peb hmoob hais lus mas tsis raug los lus kiag lau  .tos tsis ciaj haiv os. 


Posted 20 October 2014 - 10:42 AM

kuv ho yuav tham ib qhov ..... xyooj 2013 muaj ib tug poj niam hmoob yog kuv dab laug tus poj  .... xyooj ntawm peb mus ua tej ua kev ..... tab si mus qiv nplog li teb ua xwb... lub sij hawm ntawm peb ua teb tag lawm ces kuv thiab kuv poj niam thiab niam tias peb los tsev tag lawm tseg tus dab laug me ... nrog tus niam dab laug nyob xwb ces ua cas ib cim tsau ntuj tus niam dab laug tseem ua hmo rau kawm noj tag..lub sij hawm li 8:00 tsaus ntuj ces tseem hais rau tus dab laug me hais tias kom nws  pw ua ntej es nws mus tim nplog tsev mus...seb nplog puas muaj teeb vim tsaus ntuj tsis pom ke ... ces tus dab laug me tseem cia li pw lawm ..... cas tus niam dab laug ntawm ntxawm mus lawm .... thaum mus txog tiv cia niag nplog ntawm muaj tus niam dab laug ntawm deev kiag lawm..... ces hmo ntawm kawv sib deev ib hmo kav ntuj tus niam dab laug mam los... ces tau 2-3 hnub niam tias thiab peb tuaj txog ces kuj tsis paub thiab ..... muaj ib hmo peb qhov mus ua teb lawm suav tus niam dab laug nyob ua suj noj ces niag nplog ntawm ntxawm tuaj deev tus niam dab laug hauv tsev teb ... ces tus dab laug los pom tab tom mus tus niam dab laug ntawm ua taj aub..... ces tus dab laug ntawm ntxawm muaj kawv ntaus ua rau tus nplog ntawm sab heev....xaus li no lawm xwm


Posted 20 October 2014 - 10:26 AM

yog kuv mam ..... tuag ob leeg pov tseg tib si.......nyiag kuv tsis yuav vim kho kuv lub siab tsis zoo li qub cia rau ntuj mam rau txim rau nws xwb....


Posted 28 September 2014 - 04:01 PM

Koj cia pojniam mus bar lawv muab tshaj kaus tso rau dej thiab cawv rau haus tag ces khaus khaus heev koj tsis paub pab ces kawg mus deev hluas xwb tiag.  Tshuaj khaus mas pawg lug xwb, luag ua rau cov neeg laus tsis taus lawm xwb siv.  Nej nyiag rau cov hluas ces tsis tau mag yuav tuag li laiv.


Posted 28 September 2014 - 12:00 AM

Yog nws tuam choj kuv hla dej hiav txwv lawm tid mas nyaj kam thiab hos yog yuav kom ku khoov tuam choj txais nws tuaj sab tim nov mas kuv yuav tsis muaj npaum ntawd.

 

Yus xyaum zoo nkaus twb yog ntshaw tus los kav yus txog thaum laus thiab ua rau yus noj yus haus es ua cas hais li?.

 

Yog tsis nyiam thaum ntej vim tsis sib phim lawm, yuav los yuav nyob tsis txog thaum kawg  ces tsis txhob tham txog lawm.

 

Neeg coob coob li maj mam nrhiav cov phim yus yeej yuav nrhiav tau tus ntawd xwb.


Posted 27 September 2014 - 08:28 AM

Qhov yog ces thaum sib yuav txhob ua nyuab cias ob leeg tub thiab txais los ua rooj noj sib yuav rau ob tog niam txiv xwb ces kom lwm hnub sib rauj los thiaj tsis khib leej twg tog li xwb txawm nus mus lawm los tsis khib yus hos yus mus lawm los tsis khib leej twg kuv xav mas yog li no xwb


Posted 18 September 2014 - 06:14 AM

Cov niag khaus qhov ntawv ces muaj txiv los nws yeej cuab rau tag nrho li.  Cov txiv los zoo li tej dev nce hlawv hlo thiab xwb tiag.  Sib ua zoo nyob ua luaj ua tuag los tseg los mas.


Posted 18 September 2014 - 05:51 AM

Ua tib neeg nyob. Kuv tsis hais Txiv neej Los poj niam tib si. Yog yus paub tias yus muaj poj niam Los muaj Txiv ces txhob mus thab luag zoo dua. Kav tsij ua siab zoo rau cov niam tub xwb zoo tshaj. Yog tseem sib deev ces yog siab phem es lom txwm ua xwb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsum raug txim sib npaug thiab muab nplua sib npaug. Tsis tsim txiaj ces yuav mag ntsis phom twb hauv pliaj xa mus dab teb xwb. Txoj kev sib dag yuav Liam sim thiab puas nroog rau lub neej thiab txoj sia os peb hmoob. A message to the hmong in this earth. Period.

Posted 15 September 2014 - 04:15 AM

Niag pog ntawv ces nws tseem xav xav ntsib kuv tab sis zoo li niag qhov qua twb tsis tuajplaub li es cav niam hais tias nws yuav noj nqaij ci xwb tab sis ua cas hnag hmo nws cia li ho mus tom lawv lawm tsis ntev txawm siv ho khiav tug niag plag dai vias los txog ntawm lawv tsev ces txawm cia li ho ua niag tsis tshuam paub tab tsis paub qab hau li lawm ces txawm muaj ib pab hmoob ho tuaj txog ntawm lawv zos thiab cia li los rau ntawm peb tsev ces ho hais tias ua cas tsis muaj neeg nyob tsev es yog lawv ho mus twg tag lawm thiab tab sis twb yog lawv mus pem teb tag ces txawm muaj ob peb tus txiv neej thiaj li hais kom lawv ua hmo noj tag lawm ces cia li ho mus tom yim hmoob uas tseem tsis tau muaj ntxhais ntawv thiab ntag tab sis nws hos tsis ua li hais lawm thiab tiag.


Posted 15 September 2014 - 01:36 AM

Hnub no kuv mus kav kiab, muaj ib niag d-e-v liam txwv npua ntaub xiav li kuv tus tub sij nyiam hnav lub ris lub tsho xim xiav raws tom kuv, vim niag d-e-v ntawd xav xav noj kuv tawb q-u-a-v heev tabsis kuv twb tsis tau noj mov los tau ib tav su lawm ces kuv tsis dim q-u-a-v.

Kuv cia mus nrawm nroos dhau plaws lawm xwb.

Niag d-e-v ntawd nkag ntawm qhov rai mus muab tus nyab laj ntawd lub khw tej zaub thiab khoom noj khoom haus ntxo khi thiab nchuav tas ntau heev.

Cov tsis nchuav thiab tsis khi ces twb yuav luag tsis zoo noj lawm.

 

Kuv los txog tsev, kuv tus tub ua zaub siav, kuv tus tub hu kuv hais tias; koj tshaib plab ces noj mov.

Kuv mus hais kuv tus tub cov mov noj xwb, kuv txawm siv hnov niag d-e-v tom tom ntawm peb lub tsev sab puag tid tuaj yuav tuaj nrhiav q-u-a-v noj vim niag d-e-v ntawd nim tau zov nyab laj lub khw ntawm taw rooj lawm.

 

 

 

 

 

 


Review the complete topic (launches new window)