Jump to content


Replying to kev tu siab chim siab


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 14 December 2011 - 06:01 PM

Cov phooj ywg suav daws yog tias yus tus hluas nkauj tsis kam hlub yus lawm ces cia peb tso lawm tseg es mua nriav dua lwm tus tshiav vim tias lawm zoo li ib hom zaub noj tag ces pob tseg xwb

Posted 13 December 2011 - 05:01 PM

CIA nws nyob nws vim tias nws xav xav tau nraug laus hmoob meskas li ces CIA nws mus nrog thaub laus nyob Los mas

Posted 11 November 2011 - 02:54 PM

cov phooj ywg thaum yus tus hluas nkauj tsi nyiam yus tsi tham yus tsi hlub yus lawm es yus puas yuav muaj ib txoj kev lo ua kom tau nws rov qab los hlub yus dua los yog yuav siv lo lus twg los hais rau nws os


Yeej tsis muaj li os vim nws twb pom lwm tus zoo tshaj yus nws thiaj nrhiav kev khiav qhov zoo ces tsuas yog ua ib siab xwb os. Kuv tus hluas nraug twb muab kuv tso lawm thiab tab sis nws kuj rov qab los hlub yus hais lus zoo thiab ua zoo rau kuv lawm yog tias nws hlub yus tiag es nws xav tau seb nws puas rov xwb.

Posted 20 September 2011 - 11:38 AM

nyob zoo

Posted 31 August 2011 - 11:52 AM

yog li no koj pab muab zaj khawv koob ntawv xa tuaj pub rau kuv thiab puas tau os tus phooj ywg
kuv yuav nco ntsoov koj tej txiaj ntsig mus ib sim os
xa tuaj tus Email: like4ever92@yahoo.comOv..tus phooj ywg..tej khawv koob los yog txhua yam khawv koob, nws tsis muaj cai muab sau rau hauv ntawv, vim tias yog muab sau rau hauv ntawv ces nws zoo li yog muab lo rau ntawd lawm los yog muab rau txim tsis pub nti mus los lawm ces nws yuav tsis muaj kuab los yog yuav ploj mus lawm..

ua tsaug..

Posted 31 August 2011 - 10:13 AM

[quote name='Pajdib' date='30 August 2011 - 12:36 PM' timestamp='1314707775' post='9683']
Nyob zoo tus nus Ntsuab Toog.

Raws li kuv xav xwb mas, vim nws hlub koj heev, koj ua tsis ncaj rau nws lawm es nws tu siab tag kev cia siab rau koj txoj kev hlub lawm es nws thiaj li pauv ntawm koj mus tsis hlub tig ntiag rov los hlub koj li yav tag los lawm mog.s
kuv yeej hlub nws heev li thiab kuv yeej tsi tau ua dab tsi txhaum nws li tab sis kuv ncaim nws mus kawm ntev heev lawm tsi tau nrog nws nyob ua ke tau 5 lub xyoo lawm wb tsuas sib ntsib ib xyoos ib zaug xwb

Posted 31 August 2011 - 10:10 AM

Ov...tus phooj ywg qhov koj hais los no, tsis muaj txoj kev twg tias tus hluas nkauj tau tso yus tseg lawm es nws yuav rov loshlub yus li qub ib zaug li, qhov yuav kom ua kom tau nws rov los ces ntshai yog koj muaj khawv koob xwb, yog koj tsis muaj khawv koob ces yeej tas li os tus phooj ywg, vim tias tus Tshiab tod nws pom tias zoo dua yus lawm, nws tsis lam yuav rov los noj tej qub zaub li os tus phooj ywg, pab tu siab lauv.

Tus phooj ywg zoo siab koj cov lus piav los no, kuv yuav piav me me rau koj paub txog ntawm kuv txoj kev li koj hais ntawd thiab.

thaum kuv tseem me me tiam sis kuv kuj xav tham hluas nkauj li tej loj lawm thiab, muaj ib hnub kuv pom 2 tug nkauj hmoob vaj tuaj ce deb nram kwj deg, kuv txawm mus txog thiab hais lus rau nkawv, nkawv tsis teb kuv dab tsi li, kuv hais lus rau nkawv dua, nkawv tsis hais lus li, thaum nkawv ce tau dej, nkawv yuav ev dej los tsev, nkawv 2 leeg cia li ib leeg los los nto qaub ncaug rau kuv lub ntsej muag tas nkawv mam mus tsev lawm, tsis tsis hais dab tsi, kuv tu tu siab kuv los tsev lamw thiab, tos nkawv ua li ntawd rau kuv los twb yog kuv tsis muaj niam tsis muaj txiv thaum kuv muaj 3 xyoos los lawm, nkawv thiaj li ntxub kuv tas npaum li ntawd txog qhov nto qab ncaug rau kuv ntsej muag.

Hmo ntawd, tag kis sawv ntxov kuv mus kwv taws, kuv mus txog nram kev, muaj ib yawm Hmoob Laus heev lawm, nws hais rau kuv tias...me tub...! ib tsam tsaus ntuj koj tuaj pem kuv tsev kuv muaj lus yuav hais rau koj...! kuv tsis paub tias yawg Laus ntawd yuav hais dab tsis rau kuv...kuv mus kwv taws los txog tsev kuv mus ua teb ib hnub tsaus ntuj kuv los txog tsev, kuv mus pem yawg Laus ntawd tsev, mus txog, nws hais tias...me tub..nag hmo kuv pom 2 tug hluas nkauj, nkawv nto qaub ncaug rau koj lub ntsej muag es yog vim li cas...?

Kuv piav rau yawg Laus ntaws tas, yawg Laus hais tias..me tub..yog li ntawd tag kis tsaus ntuj koj rov tuaj kuv nrog koj tham dua, kuv los tsev lawm.

Tag kis tsaus ntuj kuv rov mus txog, yawg Laus ntawd, tau qhia 3 zaj khawv koob deev hluas nkauj rau kuv, tiam sis kuv tau kawm txog 6 lub hlis thiaj li kawm tiav, thaum kuv kamw tiav ntawd, yawg Laus tau ua 1 ntim dej los tsuag rau kuv tas thiab foom lus rau kuv tas, yawg Laus ntawd, hais tias..me tub tsis tas li no xwb,2 hmllis tom ntej no koj rov tuaj cuag kuv dua kuv yuav qhia kom tas nrho kuv cov khawv koob zoo zoo rau koj, kuv hais tias..yawg..khawv koob dab tsi...?Yawg Laus hais tias nws muaj tej zaj khawv koob cawm leej tib neeg thiab ntau zaj khawv koob zoo heev thiab yog tib thaiv yus tus kheej thiab tsiv nraim kom luag tsis pom yus es yus khiav tau dim. thaum kuv rov los txog tsev tau 1 lub hlis ntau, kuv rov mus txog ntawm nws qab tsev tsis pom nws nyob hauv tsev, kuv nug cov nyob ze nws tsev ntawd, lawv hais tias nws twb tuag thiab muab mus faus tas law, tu siab heev...!!

Txij li kuv tau nws 3 zaj khawv koob tham hluas nkauj ntawd los, kuv kuj ua tsis tau li lub siab xav, vim yawg Laus tau foom tsis zoo rau kuv lawm, tiam sis kuv mus tham hluas nkauj, yog leej twg ntxub kuv thiab cem kuv tsis nrog cai, kuvkuj tau siv rau thiab, hahahaha...kuj muaj 2 tug hluas nkauj tau tuag rau kuv txoj kev nco, tiam sis nws tseem ua dab los tos kuv thiab, kuv ntshai heev, twb yog muaj ib tug xib hwb ttshaj lij heev muab kem lawm tsis li ntawd, kuv twb tau nrog nws mus hauv dab teb lawm..txawj los zoo tsis txawj los kuj zoo heev thiab..!!

Tus phooj ywg, yog tias muaj tej tus hluas nkauj ua n li koj hais no rau kuv ces kawg nws yuav tsum nco kuv kom tas nws txoj sia xwb xwb li.

ua tsaug.

ua tsaug..

yog li no koj pab muab zaj khawv koob ntawv xa tuaj pub rau kuv thiab puas tau os tus phooj ywg
kuv yuav nco ntsoov koj tej txiaj ntsig mus ib sim os
xa tuaj tus Email: like4ever92@yahoo.com

Posted 31 August 2011 - 03:21 AM

Nyob zoo

Nyob rau niaj hnub nyiam no feem ntau zoo li no naj phooj ywg:

Yuav tau faib neb txoj kev sib hlub kom sib nrawg_sib nrawg, txhob txo koj lub hwj chim qes 2, txhob hlub nws heev 2 thiab rau qhov tias yog nws paub li hais los ntawv nws yuav txo txoj kev hlub koj nyob qes 2 thiab.

kuv xav, .... mas tsis tas yuav hais zoo li cas lawm rau qhov tias thaum neb sib 2 hlub koj twb hais tag lawm ned, koj yeem hais zoo ces haj yam ntxim ntub lawm xwb naj!!!.

Txhob ua li me nyuam yaus es niaj hnub nco nws thiab niaj hnug hu rau nws ua rau nws haj yam yuav ntxub koj, kav tsij txo koj txoj kev hlub, kev nco 2 nws es nyob li Tham ma das, cia lub sij hawm mam pab koj qhia txog yav tag los xwb. Yog tsis hu rau koj lawm los ua 1 siab, qhov tseeb tiag yeej yog li no!!!!!!!

Cia siab tias yuav pab tau koj dua li koj niaj hnub mus thov tus ub tus no pab, muaj ntsis yuav zoo li neeg ruam nam.

Posted 30 August 2011 - 12:36 PM

Nyob zoo tus nus Ntsuab Toog.

Raws li kuv xav xwb mas, vim nws hlub koj heev, koj ua tsis ncaj rau nws lawm es nws tu siab tag kev cia siab rau koj txoj kev hlub lawm es nws thiaj li pauv ntawm koj mus tsis hlub tig ntiag rov los hlub koj li yav tag los lawm mog. Peb pojniam, yog thaum peb uv tsis taus tu siab txaus rau ib tug tibneeg peb hlub hlub lawm uas peb ua txhua yam rau nws es nws tsis pom txoj kev zoo hlub los ntawm yus lawm ces tau tig mus ces tsis rov lawm os mog. Yog peb txhaum ces peb thiaj li rov qab los sib kho, hos yog tshaj qhov peb uv tsis taus lawm es tau ua ib siab tu siab nrho ces tag li ntawd lawm os mog. txawm yuav zoo thiab phem los peb xyum nyob ib leeg thiaj tsis tau tus kab noj plawv es txoj me sia tsis tu nawb.

Posted 30 August 2011 - 11:04 AM

cov phooj ywg thaum yus tus hluas nkauj tsi nyiam yus tsi tham yus tsi hlub yus lawm es yus puas yuav muaj ib txoj kev lo ua kom tau nws rov qab los hlub yus dua los yog yuav siv lo lus twg los hais rau nws osOv...tus phooj ywg qhov koj hais los no, tsis muaj txoj kev twg tias tus hluas nkauj tau tso yus tseg lawm es nws yuav rov loshlub yus li qub ib zaug li, qhov yuav kom ua kom tau nws rov los ces ntshai yog koj muaj khawv koob xwb, yog koj tsis muaj khawv koob ces yeej tas li os tus phooj ywg, vim tias tus Tshiab tod nws pom tias zoo dua yus lawm, nws tsis lam yuav rov los noj tej qub zaub li os tus phooj ywg, pab tu siab lauv.

Tus phooj ywg zoo siab koj cov lus piav los no, kuv yuav piav me me rau koj paub txog ntawm kuv txoj kev li koj hais ntawd thiab.

thaum kuv tseem me me tiam sis kuv kuj xav tham hluas nkauj li tej loj lawm thiab, muaj ib hnub kuv pom 2 tug nkauj hmoob vaj tuaj ce deb nram kwj deg, kuv txawm mus txog thiab hais lus rau nkawv, nkawv tsis teb kuv dab tsi li, kuv hais lus rau nkawv dua, nkawv tsis hais lus li, thaum nkawv ce tau dej, nkawv yuav ev dej los tsev, nkawv 2 leeg cia li ib leeg los los nto qaub ncaug rau kuv lub ntsej muag tas nkawv mam mus tsev lawm, tsis tsis hais dab tsi, kuv tu tu siab kuv los tsev lamw thiab, tos nkawv ua li ntawd rau kuv los twb yog kuv tsis muaj niam tsis muaj txiv thaum kuv muaj 3 xyoos los lawm, nkawv thiaj li ntxub kuv tas npaum li ntawd txog qhov nto qab ncaug rau kuv ntsej muag.

Hmo ntawd, tag kis sawv ntxov kuv mus kwv taws, kuv mus txog nram kev, muaj ib yawm Hmoob Laus heev lawm, nws hais rau kuv tias...me tub...! ib tsam tsaus ntuj koj tuaj pem kuv tsev kuv muaj lus yuav hais rau koj...! kuv tsis paub tias yawg Laus ntawd yuav hais dab tsis rau kuv...kuv mus kwv taws los txog tsev kuv mus ua teb ib hnub tsaus ntuj kuv los txog tsev, kuv mus pem yawg Laus ntawd tsev, mus txog, nws hais tias...me tub..nag hmo kuv pom 2 tug hluas nkauj, nkawv nto qaub ncaug rau koj lub ntsej muag es yog vim li cas...?

Kuv piav rau yawg Laus ntaws tas, yawg Laus hais tias..me tub..yog li ntawd tag kis tsaus ntuj koj rov tuaj kuv nrog koj tham dua, kuv los tsev lawm.

Tag kis tsaus ntuj kuv rov mus txog, yawg Laus ntawd, tau qhia 3 zaj khawv koob deev hluas nkauj rau kuv, tiam sis kuv tau kawm txog 6 lub hlis thiaj li kawm tiav, thaum kuv kamw tiav ntawd, yawg Laus tau ua 1 ntim dej los tsuag rau kuv tas thiab foom lus rau kuv tas, yawg Laus ntawd, hais tias..me tub tsis tas li no xwb,2 hmllis tom ntej no koj rov tuaj cuag kuv dua kuv yuav qhia kom tas nrho kuv cov khawv koob zoo zoo rau koj, kuv hais tias..yawg..khawv koob dab tsi...?Yawg Laus hais tias nws muaj tej zaj khawv koob cawm leej tib neeg thiab ntau zaj khawv koob zoo heev thiab yog tib thaiv yus tus kheej thiab tsiv nraim kom luag tsis pom yus es yus khiav tau dim. thaum kuv rov los txog tsev tau 1 lub hlis ntau, kuv rov mus txog ntawm nws qab tsev tsis pom nws nyob hauv tsev, kuv nug cov nyob ze nws tsev ntawd, lawv hais tias nws twb tuag thiab muab mus faus tas law, tu siab heev...!!

Txij li kuv tau nws 3 zaj khawv koob tham hluas nkauj ntawd los, kuv kuj ua tsis tau li lub siab xav, vim yawg Laus tau foom tsis zoo rau kuv lawm, tiam sis kuv mus tham hluas nkauj, yog leej twg ntxub kuv thiab cem kuv tsis nrog cai, kuvkuj tau siv rau thiab, hahahaha...kuj muaj 2 tug hluas nkauj tau tuag rau kuv txoj kev nco, tiam sis nws tseem ua dab los tos kuv thiab, kuv ntshai heev, twb yog muaj ib tug xib hwb ttshaj lij heev muab kem lawm tsis li ntawd, kuv twb tau nrog nws mus hauv dab teb lawm..txawj los zoo tsis txawj los kuj zoo heev thiab..!!

Tus phooj ywg, yog tias muaj tej tus hluas nkauj ua n li koj hais no rau kuv ces kawg nws yuav tsum nco kuv kom tas nws txoj sia xwb xwb li.

ua tsaug.

ua tsaug..

Review the complete topic (launches new window)