Jump to content


Replying to Khawv Khoob


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 13 June 2012 - 03:26 AM

Kuv nyiam ib tug hluas nkauj uas nrog kuv ua hauj lwm uake heev, muaj ib hnub nws wb tau los noj break uake. Kuv thiaj siv zaj khawv koob no nrog tho ib poom pepsi rau nws hau. Hnub tom qab nws txawm kom thaum lawb hauj lwm nws muaj lus yuav nrog kuv tham. Thaum lawb hauj lwm, kuv nyob hauv tsheb tos nws. Thaum nws los txog kuv nws hais tias hnub no nws kho kho siab es nws xav nrog kuv caij tsheb ua si ib pliag puas tau. Kuv teb tias tau, nws nrog kuv wb mus ua si tsaus ntuj ntais . Tom qab ntawv, nws txawm muaj ntsis vwm rau kuv lawm. Kuv thiaj tau thov transfer mus rau lwm qhov chaw ua hauj lwm lawm.

Posted 12 June 2012 - 11:56 PM

koj hais dag los hais tiag mas phoojywg?, koj xav kawm hom khawvkoob twg mas?. txheej neeg niam no mas lawv tsuas hais nyiaj xwb, yog koj muaj nyiaj ntiav ces kawm hom khawvkoob twg los yeej tau mas, tabsis hmoob cov khawvkoob thiab hmoob cov tshuaj ntsuab ces tsis muaj guaranteed dabtsi li nawb raws li paub os.

Posted 12 June 2012 - 07:09 PM

Koj mus kawm zaj khawv koob no. Ceeb toom! yog koj tsis nyiam tus hluas nkauj ntawd tiag tsis txhob siv, vim thaum hluas nkauj vwm tuaj koj yuav txhaum plaub. Kuv tau kiag lawv tus ntxhais zoo nkauj tshaj lawm ntag nawb.


Posted 12 June 2012 - 02:30 PM

Puas yuav muaj leej twg kam qhia khawv koob rau peb cov tub hluas niam no kawm thiab khawv cia os Hmoob awb

Review the complete topic (launches new window)