Jump to content


therOOts's Content

There have been 45 items by therOOts (Search limited from 23-October 17)


By content type

See this member's


Sort by                Order  

#20291 PAB NEEG TWG thiaj YOG PAB VWM?

Posted by therOOts on 16 February 2014 - 11:01 PM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

3 pab no pab twg vwm?
Pab 1 yog pab Vwm ntag, Tos kuv hais tias pab 1 vwm vim tis yog nyuam qhuav vwm nhub no xwb.Nws twb vwm Los tau ntau ntau tiam lawm Los tam sim no tseem vwm qujqeeg li thiab.
-yuav uaTechaws no muaj ib Thooj Aav seem nyob qhov twg rau hmoob?

-hmoob vwm tias hmoob tus Vaj Tsi yog Yug yuav Los sau ntuj Los Thiaj yog hmoob tus Vaj.
-pab vwm no nws tsa nws tus kheej ua Vajhmoob .
-pab no yog pa. Vwm lawm xaws ib khaub ncaws Txawv coj Los nhav tias yog hmmob teej tug.
-muab vajluskub txhais tias yog hmoob phau chivkeeb.

Thov txhob vwm lawm mog hmoob.
Tsi txhob ua neej nrog qaib, muab qaib lub Tohau thiab qaib 2 sab kotaw Los tus coj ntawm hmoob
Thov hloov mog hmoob.#20147 HAIV YOG DABTSI?

Posted by therOOts on 04 February 2014 - 08:59 PM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Koj nyob lub Techaws twg hwm lub Techaws ntawm nej xwb ces yog lawm. Tseem tshuav ib Thiaj Aav twg rau hmoob lawm thiab nas.#20146 Hmoob Lub Neej Yog Nyob Rau Qhov Twg Tiag...?

Posted by therOOts on 04 February 2014 - 08:55 PM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Posted Yesterday, 09:55 PM
Phooj ywg. Taw qhia...yog koj tseem yuav pib kawm tus Phaj hauj tam sim nov mus ces tseem yuav ua luag qhev ntxiv mus lamas cas koj yuav hlwb rwj ua Luaj nas
Koj sim sau ib lub Topic uas yog sau ntawv Phajhauj rau hauv no saib muaj petsawg leej paub teb koj nas. Thiab koj tseem yuav siv tus keyB twg Los Ntaub koj Cov ntawv Phajhauj nas lov.#20145 Hmoob Lub Neej Yog Nyob Rau Qhov Twg Tiag...?

Posted by therOOts on 04 February 2014 - 08:53 PM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Hmoob lub neej nyob nrog Qaib lub Tohau thiab Qaib 2txhais Kotaw.... Ua neej nrog qaib. Hmoob cai yog Dev Bua cai hmoob Thiaj mus Tsi txog twg li os hmoob.#20142 Hmoob Yuav Muaj TebChaws

Posted by therOOts on 04 February 2014 - 02:56 PM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Thov hmoob txhob vwm vwm lawm mog peb hmoob twb vwm tau ntau tiam Los lawm tis muaj qab hau li os, es nej tseem yuav vwm txog thaum twg thiab nas hmoob.#20139 Hmoob Yuav Muaj TebChaws

Posted by therOOts on 04 February 2014 - 03:09 AM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Hmoob lub Techaws Luaj 3 nti xwb las.#20138 Hmoob Lub Neej Yog Nyob Rau Qhov Twg Tiag...?

Posted by therOOts on 04 February 2014 - 03:04 AM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Hmoob txoj Kev ntseeg yog Qai lub Tohau thiab Qaib 2 txhais Kotw xwb hmoob yeej Tsi ntseeg leej twg li.#20137 Hmoob Lub Neej Yog Nyob Rau Qhov Twg Tiag...?

Posted by therOOts on 04 February 2014 - 03:02 AM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Hmoob lub neej nyob nrog Qaib lub Tohau thiab Qaib 2txhais Kotaw.... Ua neej nrog qaib. Hmoob cai yog Dev Bua cai hmoob Thiaj mus Tsi txog twg li os hmoob.#20136 Koj Thiab Koj Poj Niam Leej Twg Hlub Leej Twg Tshaj...?

Posted by therOOts on 04 February 2014 - 02:58 AM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Kuv hlub kuv pojniam tshaj#20135 Tus Ntawv yuav coj Hmoob Ciaj

Posted by therOOts on 04 February 2014 - 02:55 AM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Phooj ywg. Taw qhia...yog koj tseem yuav pib kawm tus Phaj hauj tam sim nov mus ces tseem yuav ua luag qhev ntxiv mus lamas cas koj yuav hlwb rwj ua Luaj nas
Koj sim sau ib lub Topic uas yog sau ntawv Phajhauj rau hauv no saib muaj petsawg leej paub teb koj nas. Thiab koj tseem yuav siv tus keyB twg Los Ntaub koj Cov ntawv Phajhauj nas lov.#20005 Xa xov rau cov Hmoob nyob tom qab

Posted by therOOts on 05 January 2014 - 10:30 PM in Nplog teb

Nyob zoo os peb cov kwvtij Hmoob ntsuag nos,
 
Vim lub ntuj tsis thaj yeeb lub teb tsis tus.  Vim txoj kev loj hlob ntawm peb tsob neeg, peb thiaj li tau ncaim nej tuaj nyob ua neej rau saum qaum ntuj lawm.  Peb yuav tuaj nyob ntev heev li, tiam sis nej ruaj siab.  Peb tsuas yog tuaj kawm rov los txhim kho nej thiab peb lub neej Hmoob xwb.  Txog caij txog nyoog, peb kawm tiav, peb yuav rov los nrog nej txhim kho peb lub neej Hmoob mog.  Nej yog cov cag ntawm Hmoob lub neej, txog caij txog nyoog, nej yuav tau xyaum los ua ib tug zoo txiv tsev, nom tswv yuav yog nej tuav lawm mog.  Tiam sis nej yuav tau mloog peb lus thiab.  Peb yeej hlub tshua nej kawg nkaus.  Yav tas los, vim peb tsis txawj tsis ntse, tsis paub tab, luag thiab ntxias tau peb txov peb.  Nej nyob tom qab los yuav tau txawj sib hlub sib txhawb.  Yog peb tsis txhob txov peb ces yeej tsis muaj leejtwg txov tau peb li mog.  Txo kom tau lub siab npo riag, zam txim rau lwm tus, kev chim siab khib siab ntawm tus kheej yuav tau muab tsuj ntiag tuaj ntawm taw, peb thiaj li yuav ua tau ib tug, thiab peb thiaj li yuav muaj zoo neej nrog luag ua.

phooj ywg kuv mloog mas zoo li koj yuav vwm lawm pob.Hais dab Tsi yuav tau hais tias yog koj lub siab xav tau. Tsi txhob hais tias yog ntuj hais,zoo li no zoo li koj vwm lawm peb Cov hmoob vwm ntau tiam lawm tis muaj quav hau.#20004 Hmoob Yuav Muaj TebChaws

Posted by therOOts on 05 January 2014 - 10:07 PM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Hmoob yuav muaj teb muaj chaw, tshuav tsis ntev lawm xwb.  Zaum no yog tebchaws Hmoob tswj, tsis yog lwm haiv neeg tswj Hmoob lawm. 
 
Kev hais Hmoob rooj plaub ces txhob txhawj kiag li, tsuas yog lub sijhawm no Hmoob feem coob tseem tsis tau meej pem pes tsawg thiab nrhiav tsis tau nws qhov peevxwm xwb.  Txoj cai Hmoob muaj 100% lawm.  
 
Hmoob muaj cai txhua yam ib yam nkaus li txhua lub tebchaws, txhua tsob neeg.  Muaj cai muaj txoj sia, qhia nws haiv neeg ua neej kom zoo thiab vam meej.  Yog pab neeg twg, tsob neeg twg, txov Hmoob txoj sia tsis pub Hmoob tshwj sim nyob lub ntiaj teb no ces yuav tau tawm tsam kom txoj sia tu los xij, vim tsob neeg ntawv tsis pub Hmoob ciaj sia.  Leejtwg yuav txov yus txoj sia, yus muaj cai thiv thaiv thiab tawm tsam.  Ib tsob neeg twg, tseem tsis tiv thaiv nws txoj sia thiab ces tsis yog neeg lawm.
 
Hmoob txoj cai nyob rau Los Tsuas Teb!!!!!!!!!!!!!!!  Hmoob no yog cov thiv thaiv thiab ua txha nqaj qaum nyob rau lub teb chaws Los Tsuas txij puag thaum Paj Cai Vwj tawm tsam Fab Kis los txog niaj hnub no.  Cov tub rog khov tiv thaiv lub teb chaws Los Tsuas, tsis hais tog twg ces yog Hmoob xwb.  Nplog yeej tsis tuav teb chaws txij puag thaum ntawv los txog niaj hnub no.  Thaum Cob Tsib pab tog Koom Tshas yeej tebchaws, Nplog pib txov cov Hmoob koom tshas ib tug zuj zus, cov thawj coj, cov txawj cov ntse, cov muaj suab muaj npe, muaj nyiaj muaj txiaj.  Lub  tebchaws Los Tsuas, txog thaum kawg Cob Tsib thiab Suav yuav tuaj tswj, vim Nplog yeej ib txwm ua tsis yog txha nqaj qaum.  Tsis tas li, Nplog tseem tsis pub Hmoob no ciaj sia thiab.  Nov tub qaug peb Hmoob ti txha.
 
Nplog muab lub tebchaws muag rau lwm lub tebchaws, li Suav, Cob Tsib, thiab lwm hom neeg tuaj thau nyiaj thau kub, quav tooj quav hlau, xyoob ntoo.  Lub tebchaws Los Tsuas tom ntej no yuav tsis muaj dabtsi lawm.

Phoojywg kuv noog koj tias hmoob yuav muaj Techaws no,kuv noog koj tias tseem tshuaj ib Thooj Av nyob qhov twg ? Uas tseem yuav seem rau Hmoob.Koj sim qhia rau kuv sob,kuv xav tias koj nyob qhov twg lub Techaws ntawm yog koj lub lawm xwb.#20003 Tus Ntawv yuav coj Hmoob Ciaj

Posted by therOOts on 05 January 2014 - 09:26 PM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Nyob zoo sawv daws,
Hmoob muaj ntau tus ntawv, tiam sis tus ntawv yuav coj Hmoob kom rov ciaj dua tsuas yog tus ntawv Keeb (ntawv Phaj Hauj xwb), tsis muaj lwm tus lawm. 
Kawm lwm haiv neeg li txuj thiab ntawv ces txog thaum kawg ua luag qhev xwb, vim nws yog tsim los txhawb thiab tsa luag ua neej xwb, tsis tau yog tsim los txhawb thiab tsa Hmoob ua neej.  Tsuas yog kawm kom paub ua luag li nuv xwb (kawm kom txawj xwb, tsis ntse).  Yus kawm yus li noob ntaub noob ntawv, phuav pheej teej tug ua neej ces nws los txhawb yus lub neej, nthuav yus li txuj rov los kho yus, thiab tsim kev nrhiav noj nrhiav haus tshiab.  Yus tus ntawv thiaj yog tus yuav los qhib tau yus phuaj pheej teej tug nyob hauv txhua tus me nyuam Hmoob lus siab lub ntsws, rov los txhim kho Hmoob.  Hmoob yeej yuav muaj tebchaws 100%, tiam sis ua ntej ntawv, Hmoob yuav tsum paub Hmoob li ntawv.

Tus phooj ywg ..koj tias tus ntawv hmoob Phajhauj yog tus yuav coj Hmong rov CIA haiv dua. Kuv hais tias tej zaum kojhais Yuma Kev lawm pob. Kuv noog koj tias Peb haiv hmoob nyob thoob qab ntuj no kuv ntseeg tias muaj Tsi tshaj 2% Txawj tus Phaj hauj. Tiam si tus latees muaj 99.9% Txawj. tus yuav coj hmoob ciaj haiv mas kuv xav tias yog tus Latees lawm 50% yuav coj tau hmoob, yog peb xaiv tus Phaj hauj mas peb tseem yua poob qab li 100 Xyoo rov Tom qab ntxiv thiab,vim tias peb tseem yuav tau pib kawm dua txhua tus mas tseem yuav poob qab dua.#19955 peb hmoob os tsim kho kab tshoob kev kos

Posted by therOOts on 07 December 2013 - 04:12 AM in Tojsiab kev hlub , tham kev hlub , piav kev nco ,

Hmong mas heev rau tus Vauv hmoob xwb,yog tus Vauv blog thiab tus Vauv dub mas yeej hais Tsi tau li.kuv Thov txhob hais txog. Sau nyiaj lawm .dhuav hmoob heev kuv qhia nej tias kuv yuav neej Cov Ntxhais nej txhob tos . Kuv yuav tos thaum twg ib tus Vauv khej dub yuav nej tus Ntxhais es nej hais nws tuaj them nyiaj lawm mas,kuv li tuaj nrogNej ua Tshoob nawb.#19951 Neeg Ntseeg Vajtswv Siab Nqaim thiab Phem Tshaj Neeg Coj Dab

Posted by therOOts on 04 December 2013 - 08:13 PM in Xwm txheej thoob qab ntuj

Cov ntseeg ruam es ntseeg vajluskub. Hos Cov ua dab qhev ntse,ntse heev li es muab qaib 2 txhais Kotaw thiab qaib lub Tohau ua neej nrog es Tsawg tiam Los Thiaj li tseem ntseeg dab nkaus xwb.#19904 Kev Sib Hlub Nws Yog Dab Tsi Tiag ?

Posted by therOOts on 29 November 2013 - 03:09 AM in Tojsiab kev hlub , tham kev hlub , piav kev nco ,

Ua neej nyob tej Laus ib txwm piv txojlus tias, Tau teb phem ces tsuas yog ib cim,Tau poj niam,Tau Txiv phem ces tas yus lub neej mus ib sim.Thaum koj nyiam thiab hlub tau ib tus hluas nkauj,ib tus hluas nraug. Yog yus xav coj hlub yus Los nrog yus khwv Los tu Tub,tu kiv kom puvVaj puv tsev,nruab hnub Kwv nyiaj Kwv kub, mho ntuj khwv Ntxhais khwv Tub.

Nej Cov uas hais Los saum mas tus hais lica lo muaj, Cov yua Yaim, yuav ntxais Los muaj tus yuav hais Licas Los Tsi ua cas. Tiam si kuv ntseeg Tias Cov hais li mas Xyov puas paub tias pojniam qhov zoolicas thiab thaumyaim yuav pib lica,thiab twb Tsi paub tias tsw Licas,zoo li Cov Dev uas nyoo,nyooj xav tiam si Tsi kam kiav mus Tom li.#19903 Neeg Ntseeg Vajtswv Siab Nqaim thiab Phem Tshaj Neeg Coj Dab

Posted by therOOts on 29 November 2013 - 02:50 AM in Xwm txheej thoob qab ntuj

Hmoob_ceeblaj aw....Kuv hlub kuv niam thiab kuv Txiv hee, thiab hwm nkawm kawg siab ntsws yeej Tsi muaj hnub hnov qab li ho.Tiam si Vajtswv yog tus Tsim peb sawv daws,yog li txhua yam yuav tsum muab Vajtswv ua #01 hos.

Ua koj tsaug uas dab Tsi yuav peb, vim peb yeej Ntaub Dab heev. Vajtswv Thiaj yog peb qhov chaw CIA siab naw. Hos koj. Ces kav Tsim mus lawm dab teb mas. Kuv yog ib niag Txiv neej Dev hos koj yog ib niag Txiv neej Aub....#19874 Leej Twg Hmoob Thiaj Yuav Hwm Li Nais Phoo Vajpov Tsev Neeg Lawm?

Posted by therOOts on 25 November 2013 - 02:00 AM in HMONG NEWS.

Niaj hnub no Cov Thawj coj hmoob ua plaub ua ntug sib txeeb nyiaj noj thoob plaws txhua lub Xeev qab teb ti qaum teb, txhua lub tshiab pebcaug. Niaj nhub ua paub. Yuav thaum twg hmoob Thiaj nrog luag vammeej. Hmoob yuav hloov Tsi tau hmoob lub hlwb hlau mus ua hlwb rojmhab hlo li. Txawm yuav mus ntxeev lub Techaws blog Los ua democracy yeej yuav Tsi yoojyim.

Hmoob tseem siv qaib ob txhais kotaw thiab Tohau Los coj hmoob ua neej xwb. Zoo dua txhob Yug Los ua hmoob xwb os phoojywg.#19873 Neeg Ntseeg Vajtswv Siab Nqaim thiab Phem Tshaj Neeg Coj Dab

Posted by therOOts on 25 November 2013 - 01:43 AM in Xwm txheej thoob qab ntuj

Cov neeg Tsi ntseeg Vajtswv Pom Cov ntseeg Vajtswv phem.Vim tias Cov Tsi ntseeg mas lawv zoo li Daim Ntaub dub,Cov ntseeg mas zoo li Daim Ntaub dawb, ces Cov Tsi ntseeg Pom peb nyuag qhov dub ib tee li tus kos rau lawm ces lawv Pom tseeb tseeb heev ces lawv Thiaj cem tias Cov ntseeg siab phem. Hos Cov tsi ntseeg Vajtswv ces lawv twb dub li lub hluas ncaig lawm ces yuav muab tus mem dub coj Los kos lawv Tsi Pom lawv qhov dub li ces lawv khav tias lawv zoo heev,tiam si lawv Tsi Pom tias lawv dub Tsi zoo yuav lawm Los tseem khav tias dawb heev thiab NCAj ncees heev.#19858 Leej Twg Hmoob Thiaj Yuav Hwm Li Nais Phoo Vajpov Tsev Neeg Lawm?

Posted by therOOts on 21 November 2013 - 08:42 PM in HMONG NEWS.

Hmoob li yog hais tias ib tug neeg uas yog kawm Txawj uas yog hmoob Yug Los ua hmoob tus coj hmoob ib txwm Tsi hwm.Hmoob yuav tos ib tus huab TAIS los sau ntuj Los coj Hmoob, Hmoob Thiaj li hwm.....yeej Tsi muaj leej twg xav Los coj Hmoob li lawm os rau qhov hmoob tseem muab Dev Bua cai Los coj Hmoob xwb.#19857 Neeg Ntseeg Vajtswv Siab Nqaim thiab Phem Tshaj Neeg Coj Dab

Posted by therOOts on 21 November 2013 - 08:35 PM in Xwm txheej thoob qab ntuj

Yexus raug tua tuag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig los lawm ntev coj mus them rau Yexus txoj kev dag.  Tau los lawm ntau xyoo Yexus lub cev lwj tag tshuav pob txhas lawm xwb.  Yexus yog ib tug dab toj ntxas zov ntxas.  Yexus lub ntuj ceeb tsheej ua muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws ces yog tib cos qhov ntxas khawb tseg pawg pes lug tseg tos cov neeg ntseeg Yexus mus ntxhaw cov qhov ntxas ntawd kom puv.   Yexus yov los tos cov neeg ntseeg Yexus coj mus rau tom ntxas mus chaw cov qhov ntxas ntawd kom tag thiab lawv yov raug ntsia tes ntsia taw zoo ib yam lis Yexus vim lawv nrog Yexus dag thiab sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom muaj kev quaj kev nyiav.  Lawv nrog Yexus sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom pua ntsoog tag huv sis.  Lawv muaj kev npam zoo ib yam lis Yexus.  Yexus yog ib tug Dab Toj Ntxas.  Dab toj ntxas hus, hus cov neeg ntseeg Yexus kom mus tsuag, tsuag rau tom ntxas mus txhaw cov qhov ntxas ntawd kom thoob.  Nej yog Yexus cov neeg ntseeg ces nej mus ua ntej nawb.  Peb tsis tau xav tuag ces peb yov nyob ntawm no sawv ntsia nej mus rau tom cov qhov ntxas ntawd ua ntej tsos.  Yexus tib hus, hus nej cov Ntseeg lawm ces nej mus ua ntej.

Me Kwv ntxawg aw...cas koj lub hausaw twb Tsi tau nqawm es koj yuav paub peb yesus zoo ua luj nas? Koj nre kawg tiam si koj ho ntseeg tus niag Txiv neeb thiab niag Muam neeb uas ruam tshuaj koj os.#19856 Neeg Ntseeg Vajtswv Siab Nqaim thiab Phem Tshaj Neeg Coj Dab

Posted by therOOts on 21 November 2013 - 08:28 PM in Xwm txheej thoob qab ntuj

Tus phooj ywg Maivlig.  Koj yov cem peb Hmoob txoj kab lis kev cais tia peb Hmoob tseem ua dab qhev.  Koj tib haj yam ua Yexus qhev thiab nes vim lis cas koj phej yov tuaj cem peb Hmoob tas mus lis no.  Peb Hmoob tib tsis tau ua dab tsis txhaum rau koj lis nes.  Yog koj tseem Yexus npaum lis ntawd peb yeej tsis qhuav ntsej txog lis nas.  Txawm tia koj yov hlub, hlub Yexus thiab koj yov muab koj tua kiag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig kom tuag nrog Yexus ua kes los peb yeej tsis qhuav ntsej.  Peb yeej tsis ntshaw mus rau saum lub ntuj ceeb tshawj ua koj xav mus nyob ntawd.  Txawm tia koj lub ntuj ceeb tsheej ntawd yov tshav ntuj nrig tas mus lis los peb yeej tsis ntshaw mus nyob lis nas.

LIABTUSTIJ, Hmong txoj kab li Kev cai zoo kawg Los mas tiam hmoob hais tias yog Dev & Bua cai xwb, yog li ntawm kuv Thiaj tsi ntseeg Dev Bua cai. Kuv Thiaj li mus coj VajTswv cai Thiaj li yog Tineeg cai.

Nco tias tos hmoob poob qab lo vim siv Dev Bua cai xwb,thiab ua neej nrog Qaib txhais kotaw thiab Qaib lub Tohau xwb Thiaj poob qab,yog hnub no peb Cov ntseeg VajTswv peb yuav ua neej nrog peb tus Vajtswv .....mus .#19828 Neeg Ntseeg Vajtswv Siab Nqaim thiab Phem Tshaj Neeg Coj Dab

Posted by therOOts on 14 November 2013 - 03:33 PM in Xwm txheej thoob qab ntuj

Cov neeg uas Tsi ntseeg yexus ces koj yuav qhia Licas lo yeej tsi nkag nws lub pob ntseg li os. Cia txog thaum kawg nyiaj li pay nyiaj tus nqe,thiab nyiaj li lees nyiaj lub txim ntawm TswvYexus lub xub ntias.

Peb Cov uas paub txog Vajtswv thob txhob nrog Cov neeg no muab yexus lub npe coj Los sib cav nrog Cov ua dabqhev ntxiv lawm mog.#19827 My English Center in Luanpgrabang,Laos

Posted by therOOts on 14 November 2013 - 03:20 PM in Nrhiav phooj ywg , kwv tij neej tsa

Kuv txaus siab heev uas tau nhov txog lub Tsevkawm lus English.
Yog leej twg muaj lub peexwm thiab muaj caij tau kawm yeej meem 6siab kawm mog, nws muaj qab hau heev mog Mhoob.#19762 Ntiaj Teb Neeg Kev Xav Thiab Kev Ntseeg Tsis Zoo Ib Yam

Posted by therOOts on 29 October 2013 - 08:50 PM in DR.Hmoob ** KEV CAI DAB QHUAS HMOOB

Txog thaum kawg nyiaj li them nyiaj qhov nqe....Thiaj paub txawm neej Tsi ntseeg Los txog thaum kawg sawv dawns yuav tau leeg thiab yuav tau teb nyiaj kab quetion uas Vajtswv yexus muab mog?

Thaum ntawm nre yuav lig kawg nkaus lawm mog Cov phoojywg uas kuv hlub...