Jump to content


Txoj Kev Hlub

Member Since 20 Dec 2016
Offline Last Active Dec 20 2016 02:58 AM
-----

Posts I've Made

In Topic: Xav Tau kev pab small amount $ coj los Design ua 3Hmoob los Tsua ib tug...

20 December 2016 - 02:55 AM

Kuv ib tug phoojywg los qhib tau ib lub tuam txhab IT rau hauv Laos nws twb yuav muab pub rau kuv no tabsis sijhawm ntawv kuv tseem kawm txawv tebchaws es tsis tau los. Ces nws rov qab mus tsev lawm. Peb tsis tau them tax ces ntshe nws expire lawm os. Yog kuv ntxov paub tias muaj nej xav ua IT rau hauv Laos no kuv twb ya nyuj hoom los txais yuav lub IT tuam txhab ntawv lawm os. Cia mam li nrhiav dua saib puas muaj leejtwg los pab dua.

 

Kuv los nyiam IT heev, kuv kawm kev kho computers thiab provide solutions to all computer problems both software and hardware thiab txawm tias kuv kawm Public Health los kuv yeej nyiam IT heev li.

 

sengphor@hotmail.com


In Topic: ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ทำงานผ่านเน็ต ถูกกฏหมาย 100%

20 December 2016 - 02:46 AM

Cov thub lab kiv zoo li no kuv twb ntsib 3 lub lawm os, yeej tsis muaj ib lub yuav nyob taus ntev li. Kuv nyoo lawm hos hais txog kev tso nyiaj.


In Topic: The NEW SOCIAL Network

20 December 2016 - 02:44 AM

Cov haujlwm tso nyiaj ces thaum kawg yeej ploj tas li txhua lub xwb os.

 

Yog xav muaj nyiaj tiag los ua cov Legitimate MLM yuav zoo dua. Yus muag khoom tau thiaj yog yus khwv los ntawm yus txhais tes tiag tiag.

 

www.elken.com


In Topic: Zeekler lagluam

20 December 2016 - 02:40 AM

Tamsim no cov scammers dag nyiaj los txog rau ASIA lawm, nplog teb los twb poob nyiaj ntau kawg lawm thiab. Leejtwg xav muaj chaw tau nyiaj tiag tiag txhob mus tso  nyiaj li ntawv lawm os. Yuav tsum los nrhiav tej lag luam online uas raug kev raug cai es thiaj li tsis poob nyiaj dawb.


In Topic: ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ทำงานผ่านเน็ต ถูกกฏหมาย 100%

20 December 2016 - 02:36 AM

Cov thub lab kiv zoo li no kuv twb ntsib 3 lub lawm os, yeej tsis muaj ib lub yuav nyob taus ntev li. Kuv nyoo lawm hos hais txog kev tso nyiaj.