Jump to content


tswv yim

Member Since 17 Oct 2010
Offline Last Active Private
-----

Posts I've Made

In Topic: Twg Twg Nrhiav Tau Kev Hlub Nyob Hauv Tojsiab.com Lawm Thov Qhia

15 November 2010 - 05:01 PM

Kuv yeej pab cov txiv neej laus zog li koj, tu siab thiab. First of all, yus puas phim tus hluas nkauj yus ntshaw ? Tus hluas nkauj ntawd nws ntshaw dab tsi tiag tiag ? kuv nyob France sab ntuj hnub poob os npawg. Kuv tsis ntshaw ib tus zoo zoo nkauj. Kuv qhia nws tias kuv tsis muaj nyiaj. Kuv nrhiav kev hlub lub siab xwb. Kuv los yeej tsis ntseeg cov hluas nkauj tojsiab. Koj puas muaj kwv tij neej tsa nyob nplog teb, koj puas tau ntiav lawv mus xyuas tus hluas nkauj ua dej koj mam nrog nws tham tom qab. Koj puas tau nrog nws niam nws txiv tham ua dej thiab. Lawv puas muaj neej tsa nyob meskas thiab. Kuv tus Nws muaj 18 kuv muaj 38 tseem tsis tau laus heev. Nws txaus siab rau kuv yog qhov uas pab tau. Cov laus los yog lawv muaj nyiaj lawm, tsis txhob poob siab. Ib txhia hluas nkauj tsuas ntshaw tus muaj xwb. Tus tsis muaj li kuv tsuas tau tus tsis zoo nkauj heev xwb.

In Topic: Twg Twg Nrhiav Tau Kev Hlub Nyob Hauv Tojsiab.com Lawm Thov Qhia

14 November 2010 - 08:41 PM

Tojsiab is not fake: Kuv nrhiav tau kuv tus hlub nyob hauv tojsiab, kuv cia li order nws tuaj thaum kuv tau tham nrog nws dhau 7 Hli phone call. Nws tuaj txog lawm. Tsis zoo tag nrho li lub siab xav los nws siab zoo & tsis phem xwb. Kuv tsis tau tus zoo zoo nkauj. Kuv tsis nrhiav tus no. Kuv nrhiav tus kuv ntseeg tau xwb. Kuv tsis disapointed at all. Yog leej twg xav paub txog kuv txoj kev hlub, email tuaj rau kuv los tau nawb: kuvhlubkojxwb2010@gmail.com

In Topic: HLUB poj niam yog hlub li cas tiag ?

28 October 2010 - 12:17 PM

.

In Topic: HLUB poj niam yog hlub li cas tiag ?

28 October 2010 - 03:10 AM

Nco tsis ploj ...

In Topic: Koj puas xav hu xov tooj rau Laos pheej yig tsha?

26 October 2010 - 02:37 PM

filsdepapa, BRUNOY ... hehe ! Txawm koj yuav siv koj lub (cell-phone), koj lub xov tooj hauv tsev ( mobile) , los ib lub CABINE nyob tom ntug kev, Kuv tsis tau paub txog SKYPE, CALL TO PC, CALL TO HOME PHONE .... txawm li cas los, koj cov phone card $5 $5 $5 yuav suav tsis paub tag ... Yog koj tsis muaj nyiaj, yog koj nkag siab tias, tham hluas nkauj coob coob tsis zoo dab tsi. Yog koj xaiv tau koj tus hlub lawm, Yog koj yeej muab tag nrho koj lub siab lub ntsws Hu mus nrog nws tham txhua lub sib hawm lawm. Koj yuav tau AGREE hu xov tooj hauv tsev dawb mus rau nplog teb. Cov hluas nkauj tojsiab, lawv thov cov cell-phone kim kim ( $300 )xwb. STOP STOP STOP !!! HU xov tooj mus nrog lawv tham xwb yeej txaus lawm. Hu xov tooj tsis tau them nyiaj lawm, yog qhov uas koj yuav tau ntshaw tshaj plawg ua dej ib puas tsav yam. koj yuav tau tso tseg, cov phone card. Txhob xa ib lub xov tooj mus pub rau txhua txhua tus hluas nkauj koj tham. Thiaj Tsis muaj leej twg yuav los hais rau koj tias kuv lub xov tooj puas & poob hauv dej lawm ! FRANCE: koj mus teeb ib lub xov tooj hauv tsev 50 euros (www.FREE.com nrog internet: 30 euros/monthly - Koj hu tau mus rau nplog teb FREE lawm ). Qhov zoo koj yuav ib lub xov tooj hauv tsev 20-30 euros, mobile( tsis muaj txoj xaim ntsia nrog lub chargeur) + chargeur + battery (roj). Lub xov tooj tsis mobile, tsis muaj chargeur, es muaj txoj xaim $100 max. Hu tau ib yam tsuas yog koj mus tsis tau qhov twg. Tsis zoo siv. UNITED STATES: Koj mus nrhiav & qhib kom tau ib lub membership " FREE CALL TO LAOS HOME PHONE from My HOME PHONE IN U.S.A " nrog internet connexion. Kuv tsis paub sov www.free.com lub tuam txhab nyob USA. CheaperRate twb hais tias muaj ntau yam no. Koj mam kom koj tus hluas nkauj mus thov nplog tuaj qhib thiab cab kom tau ib txoj xaim FOOS mus rau hauv nws tsev. Hais txog cov xov tooj hauv tsev, cov tim nplog teb pheej yig. Kom tus hluas nkauj yuav ib lub xov tooj hauv tsev $30 nrog chargeur thiab battery thiab memory card (tsis muaj txoj xaim BEETWEEN xov tooj thiab lub chargeur ) Hom xov tooj no, nyob tim nplog teb lawv. khiav nrog ib daim MEMORY CARD peb yuav muab ntxig tau rau hauv ib lub cell-phone 4 BANDES from USA or EUROPE. Yog Koj mus txog nplog teb, los koj mam coj koj tus hlub neb mus nrhiav yuav ib lub cell-phone 4 bandes nplog teb los thaib teb ( muaj ib txhia 3-bandes TRI-BANDS khiav tau thiab ). Yog koj tsis tau mus xyuas koj tus hluas nkauj tim nplog teb, koj xa ib lub xov tooj koj yuav tim no mus rau nws. koj mus nrhiav ib lub ( cell-phone ) 4 BANDES without membership ( freed, released, DEBLOQUE ). Tiam sis, lub ERICKSON tsis yog lub zoo tshaj plawg nawb. nrhiav discount loj xwb mas. Yog koj muaj siab nrhiav tiag tiag. yuav tsum muaj cov MARQUES pheej yig dua erickson. Yuav tau ua SEARCH me ntsis hauv koj lub district ( discount shop, internet )... tej zaum koj tseem nrhiav tau cov marques qub zog $100-$200-$300 xwb. Lub cell-phone erickson 4 bandes ntawd, $800 los twb yog vim tsis nrog membership, tsis thas ntshaw lub hight quality vim twb yog ib lub 4 bandes lawm, hom no yeej zoo txaus lawm. Nco ntsoov tias coj mus pauv ib lub xov tooj mobile $30 hauv nws tsev xwb. You don't need any memory card in the cell-phone 4 bandes, you'll send to your GF, Vim yuav muab nws daim memory card NPLOG ntxig rau hauv NA. Daim memory card, uas nyob hauv koj tus hluas nkauj lub xov tooj mobile hauv nws tsev $30 NA. Lub battery ( roj ) hauv koj tus hluas nkauj lub xov tooj mobile hauv tsev, nws yuav tsis kav ntev npaum ib lub cell-phone 4 bandes. Tsis tag li ntawd, tus hluas nkauj coj lub cell-phone mus nrog ntsaim nws. Tsis muaj leej twg paub nws tus number xov tooj.KOJ HU TAU NWS TXHUA LUB SIJ HAWM DAWB LAWM, koj tsis tau poob nyiaj ntxiv lawm... ZOO ntau yam os ... Tsuas yog koj nyob hau tsev hu nrog nws tham xwb.