Jump to content


Kev nyuaj siab


31 replies to this topic

#1 HMOOB_Cawv_*

HMOOB_Cawv_*
 • Guests

Posted 13 April 2011 - 08:14 PM

Cov phooj ywg nyob Meskas nej puas nyuaj siab thiab. 2 hnub dhau los no twb rov qab muaj ib tug txiv neej Hmoob dai tuag dua lawm thiab, qhov nws dai tuag ntawv vim yog lub neej txoj kev nyuaj siab nyob rooj teb no xwb ?
nej sim pab teb rau hauv no rau peb pom seb nej xav li cas os tsoom phooj ywg nyob USA

#2 HMOOB_Kub nkhaus_*

HMOOB_Kub nkhaus_*
 • Guests

Posted 13 April 2011 - 08:21 PM

Kuv xav hais tias ua tib neeg nyob thaum txom nyem siab thiab nyuaj siab txaus nkaus ces txoj kev tuag yeej yog qhov zoo thiab tshiab tshaj plaws lawm xwb. kuv tseem nco tau ib tug phooj ywg sau tau ib kab ntawv rau hauv no 2-3 hnub dhau los no lawm hais tias lub neej nyob Nplog teb txom txom nyem los tsis muaj chaw dai tuag, nyob teb chaws meskas mas vam meej kawg tiam sis neeg dai tuag sib nrhav, nws lo lus no kuj yog ib lo tseem ceeb kawg nkaus li.

txawm li cas los xij thov kom tsis txhob muaj ntxiv lawm xwb... kom sawv daws ua siab loj hais tias niaj hnub niam no peb yuav rov qab thaum twg los peb twb rov tau lawm, yog tus twg ho nyuaj siab dhau lawm los ho rov mus chig xyuas yus teb yus chaw, xav mus nyob los twb mus nyob tau lawm.
kuv teb li no xwb ua tsaug ntau.
rau npe Kub nkhaus

#3 HMOOB_Vam Xeeb_*

HMOOB_Vam Xeeb_*
 • Guests

Posted 13 April 2011 - 08:44 PM

Cov phooj ywg nyob Meskas nej puas nyuaj siab thiab. 2 hnub dhau los no twb rov qab muaj ib tug txiv neej Hmoob dai tuag dua lawm thiab, qhov nws dai tuag ntawv vim yog lub neej txoj kev nyuaj siab nyob rooj teb no xwb ?
nej sim pab teb rau hauv no rau peb pom seb nej xav li cas os tsoom phooj ywg nyob USA

Yog yus pheej nyuab siab thiab tsis paub hais tias yog nyuab siab dab tsi no ces tej zaum yog nyob ntau dhau hwv lawm xwb. Yuav tau mus ua teb los yog ua exercise thiab. Yog kho siab no ces yuav tau cia nws yuav niam yau los tuav nws tus ntsuj plig es siab thiaj tsis txob nws lawm nawb.

#4 HMOOB_Paj Txiv Duaj_*

HMOOB_Paj Txiv Duaj_*
 • Guests

Posted 13 April 2011 - 08:49 PM

Kuv xav hais tias ua tib neeg nyob thaum txom nyem siab thiab nyuaj siab txaus nkaus ces txoj kev tuag yeej yog qhov zoo thiab tshiab tshaj plaws lawm xwb. kuv tseem nco tau ib tug phooj ywg sau tau ib kab ntawv rau hauv no 2-3 hnub dhau los no lawm hais tias lub neej nyob Nplog teb txom txom nyem los tsis muaj chaw dai tuag, nyob teb chaws meskas mas vam meej kawg tiam sis neeg dai tuag sib nrhav, nws lo lus no kuj yog ib lo tseem ceeb kawg nkaus li.

txawm li cas los xij thov kom tsis txhob muaj ntxiv lawm xwb... kom sawv daws ua siab loj hais tias niaj hnub niam no peb yuav rov qab thaum twg los peb twb rov tau lawm, yog tus twg ho nyuaj siab dhau lawm los ho rov mus chig xyuas yus teb yus chaw, xav mus nyob los twb mus nyob tau lawm.
kuv teb li no xwb ua tsaug ntau.
rau npe Kub nkhaus

Kuv xav hais tias cov dai tuag ces twb yog cov uas mus mus nplog teb ntag los as. Mus ntau ces zoo li dab txawm muas tau yus lawm es rov lub cev los yuav txom nyem, li ntawd thiaj ua ib siab rov tus ntsuj plig thiaj zoo nav.

#5 HMOOB_NkaujNtxhi Yang_*

HMOOB_NkaujNtxhi Yang_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 12:58 AM

Kuv xav hais tias cov dai tuag ces twb yog cov uas mus mus nplog teb ntag los as. Mus ntau ces zoo li dab txawm muas tau yus lawm es rov lub cev los yuav txom nyem, li ntawd thiaj ua ib siab rov tus ntsuj plig thiaj zoo nav.#6 HMOOB_NkaujNtxhi Yang_*

HMOOB_NkaujNtxhi Yang_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 01:03 AM

Kuv xav tias cov neeg uas dai tuag ntawv yog ib cov neeg uas ruam thiab hlwb tsawg heev, vim nws tsis nyiam phooj nyiam ywg thaum nws ntsib kev nyuaj siab nws tsis muaj kev tawm nws thiaj tau mus tua nws tus kheej......Ua neeg nyob yuav tsum muaj phooj ywg yog thaum yus nyuaj siab thiaj muaj kev tawm.

#7 HMOOB_Tub Hmoob Tus Xa Moos Zoo_*

HMOOB_Tub Hmoob Tus Xa Moos Zoo_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 06:22 AM

Kuv xav tias cov neeg uas dai tuag ntawv yog ib cov neeg uas ruam thiab hlwb tsawg heev, vim nws tsis nyiam phooj nyiam ywg thaum nws ntsib kev nyuaj siab nws tsis muaj kev tawm nws thiaj tau mus tua nws tus kheej......Ua neeg nyob yuav tsum muaj phooj ywg yog thaum yus nyuaj siab thiaj muaj kev tawm.
Nyob zoo cov phooj ywg los yog cov muam S/D kuv xav tias peb kuj laj laj yug tau los ua neeg nyob rau lub Ntiaj Teb no kawg li niam thiab txiv nkawd kuj npaj nyuab kawg nkaus thiaj tau yus txoj sia, thaum tau txoj sia lawm kuj tseem yuav tau tus kom yus loj tuaj mus kom tiav ib tug neeg thiab yog li no kuv xav tias txawm koj muaj kev nyuab siab ntau npaum li cas los txhob muab txoj kev tuag los tso rau koj lub siab thiab lub ntsws yuav tsum muab txoj kev zoo siab thiab lom zem txoj kev zoo nkauj zoo nraug ntawm yus tus kheej los ua kev zoo rau yus tus kheej xwb es tsis txhob muab txoj kev tuag los xav rau yus lub neej thiaj zoo, thiab yuav tsum xav tias yus tus nkeej yuav tsum txawj plhis xwb tsis txawj tuag no thiaj zoo nawb cov phooj ywg S/D.

#8 HMOOB_niam tsev siab zoo_*

HMOOB_niam tsev siab zoo_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 07:57 AM

pooj ywg nyob teb caws maskas no yeej muaj kev zoo thiab kev pem ntua ib yam li yog koj yog tus neeg zoo thiab coj zoo lawm koj lub neej yeej muaj kev nyuaj siab tsog zog.tab sis yog yus yog ib tug neeg coj tsis ncaj thiab nyiam ua luas yus lub neej yeej nyuaj siab zog mog cov pooj ywg tsis hais poj niam los yog txiv neej. nyias muaj nyias ib txoj kev xav thiab nyias muaj nyia ib txoj hmoov peb ua neej nyob ua neej nyob ntawm koj txoj hmoov xwb

#9 HMOOB_Kub_*

HMOOB_Kub_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 08:53 AM

yawg los pog koj hais li ntawv es koj tsis ntshai tsam ib tug ho yog koj lawm ne es peb ho yuav ua li cas no

#10 HMOOB_Kub_*

HMOOB_Kub_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 08:54 AM

yawg los pog koj hais li ntawv es koj tsis ntshai tsam ib tug ho yog koj lawm ne es peb ho yuav ua li cas no

#11 HMOOB_haumvajtojsiab_*

HMOOB_haumvajtojsiab_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 09:23 AM

cov neeg dai tuag vim tias lawv tsis pom luag lwm tus txoj kev pab zoo rau nws. nws tsuas xav nws ua tag nws peev xwm lawm ces luag yeej pab tsis tau nws. nws tsis yuav luag qhia. nws tsis pom luag muaj teeb meem. nws tsuas pom tias nws thiaj muaj teeb meem xwb. nws yuav nws siab xwb, nws ua li nws xav xwb.
nco ntsoov kev tuag daws tsis tau kev nyuaj siab. yog koj nyuaj siab koj yuav tsum qhia rau tus neeg yuav pab tau koj ntawv seb koj txoj kev nyuaj siab yog dab tsi. tus yuav pab koj ntawd nes yeej muaj peev xwm yuav daws tau koj txoj kev nyuaj siab. ntau zaus uas koj xav txog tej yuav ua rau koj nyuaj siab ntawd nws twb yog txoj kev uas koj yuam lawm es luag thiaj tsis nyiam li koj hais es thiaj ua rau koj nyuaj siab.
thaum koj lub cev tuag lawm es koj tus plig tsis tau kev nyob lawm ces nws zoo tib yam li cov me nyuam ntsuag uas niam txiv tuag tas es es tsis muaj neeg sau. thaum zoo li no lawm koj tus plig yuav tsis muaj lub chaw nyob. koj lub cev zoo ib yam li lub tsev rau koj tus plig nyob. yog tsev puas koj yuav tau kho tsev es koj thiaj tau nyob, yog muaj kev nyuaj siab yuav tau nrhiav kev pab es thiaj tsis tuag.
thaum yus nyuaj siab lawm nco ntsoov txog phooj ywg.kev nyuaj siab muaj 2 yam nyob ntiaj teb xwb. yog koj txhob muab 2 yam no los ua yam loj ces kev nyuaj siab yeej tsawg nawb mog cov npawg. kuv kiag los yeej nyuaj siab ib yam thiab, tab sis los peb sib pab koom ua ke los daws peb kev nyuaj siab es thiaj tsis tuag.

#12 HMOOB_Nai ou liv_*

HMOOB_Nai ou liv_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 11:52 AM

Kuv xav hais tias cov dai tuag ces twb yog cov uas mus mus nplog teb ntag los as. Mus ntau ces zoo li dab txawm muas tau yus lawm es rov lub cev los yuav txom nyem, li ntawd thiaj ua ib siab rov tus ntsuj plig thiaj zoo nav.


thaub os thaub aw !! pog os pog aw !! koj hais li koj es koj tsis tshai tsam ib tug yog koj no los !! koj puas paub hais tias cov dab ntawv nrhiav cov neeg tsim tsim txiaj tsis mus tim nplog xwb hos !! cov mus mus tim nplog li peb no mas ho nyob kaj siab lug no laiv vim peb pom ntau yam kev zoo siab lawm ne hos cov tsis mus tim nplog li koj ntag laus cov yuav dai tuag naj !! vim tsis pom dab tsi li tsuas pom tawm ntawm qhov rooj mus nqa nuj nqis nram mail box los them xwb !! pw pw Sofa pluav tag ntsej daj ziab ntshav twb tsis khiav lawm es yuav ua li cas thiaj tsis nyuaj siab no maj... yog koj tseem paub tsis tau txog no ces tuaj kawm ntawm peb cov no es peb mam li qhia kev cai rau nej cov tsis mus tim nplog es pheej nyauj nyuaj siab ko nawj..

#13 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 12:24 PM

Cov phooj ywg nyob Meskas nej puas nyuaj siab thiab. 2 hnub dhau los no twb rov qab muaj ib tug txiv neej Hmoob dai tuag dua lawm thiab, qhov nws dai tuag ntawv vim yog lub neej txoj kev nyuaj siab nyob rooj teb no xwb ?
nej sim pab teb rau hauv no rau peb pom seb nej xav li cas os tsoom phooj ywg nyob USA


Yog hais tias nws noj tsis tau haus tsis taus lawm ces txawm nws yuav mus daim tuag los tsis cheem thiaj li tsis khuam nws lub neej ciaj. Hos yog nws ho tiv luag nuj nqis tshaj $40,000 lawm ces mus file bankrupcy kiag xwb. Hos yog nws ho nyuaj siab txog nws poj niam mus ua hluas nraug es yuav mus dai tuag ces kom nws xav hais tias - tsis yog tas lub ntawv xwb; mam li mus pib lub neej tshiab tsis lig li. Muab piv kiag hais tias nws tuag lawm xwb ces mam li mus yuav tus tshiab xwb mas tus phoojywg..

Hos ho yog koj los thov txhob dai tuag thiab vim nws ua ib qho hauj lwm nyhav rau koj tej kwv tij txheeb ze yuav tau tuaj deb tuaj ze nyob zov hnub zov hmo thiab.

VIP

#14 HMOOB_dais laus_*

HMOOB_dais laus_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 02:21 PM

dais laus

hmoob cov dai tuag vim txoj kev thaj yeeb thiab vam meej mus raws li tswv ntuj cov lus hais yuav zam kev pub rau luag es tsuv thiaj zam rau koj
txawm yog yus tus poj niam los yuav tau zam pub lawv ib yam li thiab yog thaum poj niam pom qhov zoo lawm ces poj niam tsis tig rov yus tug kheej
ho yuav tua neeg thiab nqa hlua quaj pluj pliv hais tias yuav mus dai tuag xub no hmoob aw kev ua niam txiv muab tsis tau los ua muj thiab ua
phooj ywg sawv daws cov poj niam los nco qab ntsoov hais tias tsuas muaj lub qe thiaj ua tau qaib tsuas muaj qaib xwb koj thiab kuv thiaj ua tau
hmoob xwb tsis muaj lwm yam li yuav tau ceev yus tus hmoob lub meej mom kom zoo ua tsaug

#15 HMOOB_maivyeeb vaj_*

HMOOB_maivyeeb vaj_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 08:20 PM

nyob zoo os cov phooj txoj kev nyuaj siab los ntawm kuv.kuv yeej tsis xav hais tias cas zoo li ib ntsais muag xwb es kuv lub neej txawm sis pauv los nyob li no lawm ua rau kuv nyuaj siab thiab kho siab heev vim yog kuv tus txiv tau tso peb cov niam tub tseg lawm.kuv yog ib tug poj niam ruam ruam xwb tsis paub dab tsi li kuv li sab ua niam thiab ib sab ua txiv xwb mas xyov kuv yuav ua neeg nyob tau li cas os kuv kuj ho tsis tau lau npaum li cas thiab es xyov kuv yuav mus ua neej tom ntej los kuv yuav nyob nrog kuv cov me nyuam os nej sim pab qhia rau kuv saib kuv yuav ua zaj twg thiaj yog os es kuv muaj 36 xyoo os

#16 HMOOB_vwm_*

HMOOB_vwm_*
 • Guests

Posted 14 April 2011 - 08:56 PM

kuv thov hais txog kev nyuaj siab qhov nyuag kev nyuaj siab ntawv xwb ntxhob maj tuag

#17 HMOOB_brenda_*

HMOOB_brenda_*
 • Guests

Posted 24 April 2011 - 12:09 AM

nyob zoo cov phooj ywg sawv daws, hais txog kev nyuaj siab ntawm tib neeg lub neej tsis hais leej twg yeej paub thiab tau ntxib dua lawm. Txoj kev lwj siab nws muaj ntau ntau yam 1, xws li yus tus txiv los yog tus poj niam muaj tus hlub tshiab lawm es yus thiaj li yuav dai tuag nrhiav kev khiav hauv nws lub neej mus kom txhob pom thiab txhob hnov tej nyuag kev lwj siab no lawm. 2' vim yus tus txiv ua siab tsis ncaj rau yus los yog tus poj niam. 3, txob tuag nawb mon yus thiaj yog tus yeej ntawm txoj kev hlub nyob rau tiam no os cov phooj ywg, kev tuag ces zooj yim tiam sis kev ua zoo yuav ua tsis tau li yus xav nawb.

Tswj yus txoj sia nyob kom ntev seb nws lub neej ho yuav zoo npaum twg.........

#18 HMOOB_amanda yang_*

HMOOB_amanda yang_*
 • Guests

Posted 28 April 2011 - 07:20 PM

nyob zoo cov phooj ywg sawv daws, hais txog kev nyuaj siab ntawm tib neeg lub neej tsis hais leej twg yeej paub thiab tau ntxib dua lawm. Txoj kev lwj siab nws muaj ntau ntau yam 1, xws li yus tus txiv los yog tus poj niam muaj tus hlub tshiab lawm es yus thiaj li yuav dai tuag nrhiav kev khiav hauv nws lub neej mus kom txhob pom thiab txhob hnov tej nyuag kev lwj siab no lawm. 2' vim yus tus txiv ua siab tsis ncaj rau yus los yog tus poj niam. 3, txob tuag nawb mon yus thiaj yog tus yeej ntawm txoj kev hlub nyob rau tiam no os cov phooj ywg, kev tuag ces zooj yim tiam sis kev ua zoo yuav ua tsis tau li yus xav nawb.

Tswj yus txoj sia nyob kom ntev seb nws lub neej ho yuav zoo npaum twg.........#19 HMOOB_Jetlijryaj_*

HMOOB_Jetlijryaj_*
 • Guests

Posted 04 May 2011 - 08:13 AM

Cov phooj ywg nyob Meskas nej puas nyuaj siab thiab. 2 hnub dhau los no twb rov qab muaj ib tug txiv neej Hmoob dai tuag dua lawm thiab, qhov nws dai tuag ntawv vim yog lub neej txoj kev nyuaj siab nyob rooj teb no xwb ?
nej sim pab teb rau hauv no rau peb pom seb nej xav li cas os tsoom phooj ywg nyob USA

Phooj ywg, kuv los yog ib tug nyuaj siab tib yam vim raug lay off tau ib lub xyoos los no thiab ua dej num dog dig xwb. Tiam sis, koj yuav tsum xav tias tsis yog koj tib leeg xwb thiaj nyuaj siab. Nyob teb chaws no, muaj ntau txhiab leej uas tseem nyuaj tshaj koj es luag twb tseem ua neej nyob. Kuv qhia koj tias qhov ua rau kuv tso siab tau yog vim kuv muaj Vaj Yexus rau kuv lub neej. Dr.Randy Carlson hais tias "txawm yog lub neej tsaus npaum lu lub tunnel los, tsis ntev yeej yuav muaj ib lub teeb ci zuj zus tuaj xwb". Yog koj cia txoj kev nyuaj siab tswj koj ces, yuav poob mus rau tej yam tsis zoo, tiam sis cia nrhiav txoj kev kaj los rau koj lub neej es thiaj muaj kev cia siab ua neej thiab tsis ntev xwb, txoj kev nyuaj ntawv yeej yuav dhau mus.

#20 HMOOB_jetli yaj_*

HMOOB_jetli yaj_*
 • Guests

Posted 04 May 2011 - 08:18 AM

Cov phooj ywg nyob Meskas nej puas nyuaj siab thiab. 2 hnub dhau los no twb rov qab muaj ib tug txiv neej Hmoob dai tuag dua lawm thiab, qhov nws dai tuag ntawv vim yog lub neej txoj kev nyuaj siab nyob rooj teb no xwb ?
nej sim pab teb rau hauv no rau peb pom seb nej xav li cas os tsoom phooj ywg nyob USA


Txawm yog leej twg dai tuag los xij, nco ntsoov tias dai yus ob txhais taw xwb es kom txhob tuag, tiam sis ko taw tig sauv, taub hau tuaj hauv seb mob los tsis mob tso nawb cov phooj ywg. Txhob cia txoj kev tuag tswj yus vim yus tseem ceeb heev hos.

#21 HMOOB_txivneej_*

HMOOB_txivneej_*
 • Guests

Posted 04 May 2011 - 08:22 AM

cov phooj ywg yus yog neeg lawm nco ntsoov yuav tsum tswj txhua yam teeb meem. yog koj cia txhua yam teeb meem tswj koj ces thaum kawg yus yuav tsum tuag. koj ua neeg nyob koj xav txog yam twg ntau tshaj ces koj yuav tau yam ntawv. koj xav txog yam twg tas li ces thaum kawg koj yeej tau yam ntawd tiag. yog koj xav ntsoov qhov zoo ces koj yuav tsum zoo. ua neeg nyob yus yeej ua raws nraim yus lub siab xav. yog li kuv thov kom peb sawv daws yus tsum xav txog qho zoo tas li nawb es thiaj yuav zoo mog.

#22 HMOOB_pov miv_*

HMOOB_pov miv_*
 • Guests

Posted 04 May 2011 - 10:57 PM

Tsoom phooj ywg aw yog nej leej twg muaj kev nyuaj siab ces kav tsij 6/6 siab mus khwv $$$$$$$$$ kom tau phav puav es los tim Laos no 3 cov me ntxhais mos mos ncej qab dawb dawb mam li daws nej txoj kev nyuaj siab los mas.
hehehehehe

#23 HMOOB_maiv see vaj_*

HMOOB_maiv see vaj_*
 • Guests

Posted 14 May 2011 - 01:39 PM

Yog yus pheej nyuab siab thiab tsis paub hais tias yog nyuab siab dab tsi no ces tej zaum yog nyob ntau dhau hwv lawm xwb. Yuav tau mus ua teb los yog ua exercise thiab. Yog kho siab no ces yuav tau cia nws yuav niam yau los tuav nws tus ntsuj plig es siab thiaj tsis txob nws lawm nawb.#24 HMOOB_maiv see vaj_*

HMOOB_maiv see vaj_*
 • Guests

Posted 14 May 2011 - 02:01 PM

Tsoom phooj ywg aw yog nej leej twg muaj kev nyuaj siab ces kav tsij 6/6 siab mus khwv $$$$$$$$$ kom tau phav puav es los tim Laos no 3 cov me ntxhais mos mos ncej qab dawb dawb mam li daws nej txoj CPkev nyuaj siab los mas.
hehehehehe


KOJ XAV LI XAS ES YUAV KOM LAWV COV UA MUAJ KEV NYUAJ SIAB LOS THAM KOJ TEJ ME NTXAIS MOS MOS TIM NO KOJ XAV TIAS QHOV NO YOG ZOO HEEV NO LOV

#25 HMOOB_maiv see vaj_*

HMOOB_maiv see vaj_*
 • Guests

Posted 14 May 2011 - 02:07 PM

Kuv xav hais tias cov dai tuag ces twb yog cov uas mus mus nplog teb ntag los as. Mus ntau ces zoo li dab txawm muas tau yus lawm es rov lub cev los yuav txom nyem, li ntawd thiaj ua ib siab rov tus ntsuj plig thiaj zoo nav.YOG NWS YUAV NIAM YAU ES THIAJ TIV THAIV TAU NUS TUS NTSUJ PLIG NO CES XUM CIA NWS TUAG ZOO DUA NWS NYOB LOS TSIS MUAJ NQIS DAB TSI

#26 HMOOB_Pov miv_*

HMOOB_Pov miv_*
 • Guests

Posted 15 May 2011 - 05:14 AM

KOJ XAV LI XAS ES YUAV KOM LAWV COV UA MUAJ KEV NYUAJ SIAB LOS THAM KOJ TEJ ME NTXAIS MOS MOS TIM NO KOJ XAV TIAS QHOV NO YOG ZOO HEEV NO LOV

Nyob zoo os me leej muam Maiv see vaj aw, ua tsaug koj cov lus zoo os mog, koj tsis paub 3 cov txiv neej txoj kev nyuaj siab os mog, thaum twg yog 3 nroo nroo tias nyuaj nyuaj siab no ces thaum ntawv yog 3 xav yuav tus tshiab lawm os mog, txiv neej ces 100% yeej xav tau tus mos mos thiab tus tshiab tas li xwb os tab sis ua tsis tau raws li siab xav xwb vim muaj txoj cai khoo lawm xwb nav.

#27 HMOOB_Yirda_*

HMOOB_Yirda_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 08:56 PM

Haha, the TV guide! Good memories, and I deinlfteiy remember that N brightening my day. Love your recap (and your style) I was trying to pick a favorite but as I kept scrolling I wanted to call them all my favorite. I think March, April and August win for me :) Your thrifted NYE dress is SO CUTE 14 yr old excited all-caps cute. Love it. Happy New Year. Look forward to following along with you and being jealous of your thrifted finds in 2013 ;)

#28 HMOOB_Karen_*

HMOOB_Karen_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 10:50 PM

Wna i trio cofio roi copiau i ti.I fod yn onest, galla i retrsi bron unrhyw ffilm gan Herzog. Os ti'n meddwl am cymeriadau Kinski (ee. Aguirre, Fitzcarraldo, Nosferatu, Woyzcek), mae nhw i gyd yn bobl anarferol/annaturiol sydd yn cael trafferth cyfathrebu gyda pobl cyffredin. Mae pobl yn eu cam-ddeall nhw, meant yn byw ar ffiniau eu chymdeithasau, yn meddwl ac yn siarad mewn ffordd gwahanol ac, yn y diwedd, maent yn aflywddianus wrth trio cyfathrebu eu syniadau.

#29 HMOOB_ToOfii_*

HMOOB_ToOfii_*
 • Guests

Posted 29 November 2015 - 02:14 AM

Oh wow- did childhood TV Guide <a href="http://mfdlvz.com">meremios</a> just come flooding back to me, or what! I always HATED the clip episodes, did anyone like them??! That NYE dress is so beautiful and I'd like to say I can't believe you thrifted it, but I totally can because you have powers. Thanks for being such an inspiration to me this year on living the {nearly} mall-free life I've dreamed of :)

#30 HMOOB_Aneta_*

HMOOB_Aneta_*
 • Guests

Posted 02 December 2015 - 09:18 AM

That granola DOES sound ilnderibce. I've actually been meaning to bake up a batch lately, I may just have to try this one out!And I'm SO with you on the brain engage = no sleep thing. Once I'm up, unless I'm still completely in zombie state there is no chance I'm getting back to sleep. My brain turns on as soon as my eyes open. http://fkcqqfgu.com bdjocbxxa [link=http://dceagoekba.com]dceagoekba[/link]

#31 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 14 January 2016 - 02:03 AM

Kuv muaj ib tug kwv tij nyob USA. peb sib hlub heev li, niaj hnub noj sib haus sib ce ces wb txawm yaum nkawd khub txij nkawm nrog wb mus ncig tebchaw meskas lam hlwb ces khub niam txiv ntawd hais tias nkawd nyuaj nyuaj siab heev vim tsis muaj nyiaj ces tsis mus.

Wb coj li cas los nkawd tsis mus li, nkawd niaj xyoo nkaum hauv tsev xwb thiab nyuaj siab tas zog.

Nyob nyob los tau tsis muaj tsawg xyoo tom qab nod muaj neeg phem ntxias nkawd muab nyab rau nkawd tus tub ces muab nkawd hem plig poob tag ua nkawd khiav mus ploj ntais tsis pub leej twg paub nkawd chaw nyob li lawm.

 #32 HMOOB_Jennylee_*

HMOOB_Jennylee_*
 • Guests

Posted 04 February 2016 - 08:14 PM

<a href="http://erkembode.com...e-illinois.html">http://erkembode.com/american-heartland-insurance-illinois.html</a> <a href="http://www.29thrm.com/intact-ins.html">http://www.29thrm.com/intact-ins.html</a> <a href="http://the3aminos.com/compare-the-market-car-insurance-perth.html">http://the3aminos.com/compare-the-market-car-insurance-perth.html</a>Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users