Jump to content


Vaj Pov thiab Hmoob Lis Kev Ntxub Ntxaug

Kev Tsis Haum Xeeb

20 replies to this topic

#1 HMOOB_Hmoob Teeb Meem Sib Ntxub_*

HMOOB_Hmoob Teeb Meem Sib Ntxub_*
 • Guests

Posted 20 February 2016 - 02:37 AM

Vajpov thiab tus no nkawv sib tua ntau zaug tab sis cov tua ntawv tais caus dhau tua tsis raug zoo xwb.

 #2 HMOOB_Vajpov_*

HMOOB_Vajpov_*
 • Guests

Posted 20 February 2016 - 11:30 PM

Hnov tias Npuag Fwm tua Vajpov ntau zaug tab sis tua tsis raug zoo vim Vajpov muaj pov haum zoo lawm.  Vajpov los kuj tua neeg coob tus tuag thiab tua Npuag Hwm ceg dam kiag tab sis vim Npuas Hwm muaj zoo khoom lawm thiab no nawb.#3 HMOOB_Uab Am_*

HMOOB_Uab Am_*
 • Guests

Posted 25 February 2016 - 06:43 AM

Saib txij 45:00 lawm yav kawg thiaj hais txog Vajpov tua Npuag Fwm nawb, tsis tag li ce ho mus daim 2 ntxiv thiab.  Nkawv mas sib tua thiab sib ntxub heev li.#4 HMOOB_Dab Tsim Txom Vajpov_*

HMOOB_Dab Tsim Txom Vajpov_*
 • Guests

Posted 25 February 2016 - 02:25 PM

Vajpov tau tua cov tub hluas coob tus pov tseg thiab tua Hmoob cov tub txawj ntse pov tseg ntau leej, txog nws lub cawv lav nws mus ntuj tawg mus ua lawv qhev lawm

 #5 HMOOB_Vajpov Tus Xav tum_*

HMOOB_Vajpov Tus Xav tum_*
 • Guests

Posted 25 February 2016 - 02:27 PM

Vajpov tus yeeb ncuab hauv nws lub neej.

 #6 HMOOB_ncigtebchawxyuamxim_*

HMOOB_ncigtebchawxyuamxim_*
 • Guests

Posted 01 March 2016 - 09:59 PM

Kuv tsis paub hais tias tus Npuag fwm lis ntawd yog leej twg thiab os tiam sis kuv hnov lawv tham hais tias tsis ntev los nod muaj ib pab Hmong nyob Colorado mus so hauv ib tug kwv tij Hmoob lis tsev vim tus kwv tij hmoob lis ntawd yog lawv tus yawm yij.

Tus kwv tij hmoob lis ntawd kuj tau laj kam zoo ua thiab muaj vaj tsev zoo nyob hauv Vietine.

Thaum cov kwv tij hmoob nyob Colorado tuaj mus so hauv lawv tsev ces lawv txawm tua npua noj hu plig khi cov kwv tij tes tos txais lawv.

Ua cas thaum lawv tseem noj mov hu plig khi tes txog tog ces muaj ib pab tub ceev xwm coob tsawv nqa phom nqa riam tuaj khoo tas nrho cov txiv neej uas tuaj koom rooj mov ntawd kom hle ris hle tsho thiab txhos caug, pw khwb rwg ntxeev tiaj ces cov tub ceev xwm ntawd txawm muab lawv ntaus thiab muab lawv nplawm thiab muab lawv tsuj sab sab kawg li thiab yuam tej poj niam kom cia li khiav tawm nyias mus nyias kom tag.#7 HMOOB_Tsoom_*

HMOOB_Tsoom_*
 • Guests

Posted 02 March 2016 - 01:50 AM

Pab koj hais kov ces twb yog paub yuav mus ua teb chaws xwb los mas.  Lawv ua noj tag ces lawv yuav txeeb lub teb chaws los kav es thiaj muaj neeg mus qhia tsoom fwv paub, luag thiaj tuaj muab lawv ntau li hais ntag mas.  Tab  sis tam sim no mas Nplog ntshai yawg Xeeb, Ntxhw thiab Peter Nom phiab xyooj lawv heev no nawb vim lawv yuav mus ntxeev teb chaw sai sai no ntag.  #8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 03 March 2016 - 12:14 AM

Peb teb chaw meskas zoo ua noj ua haus tshaj lwm teb chaw 100 tawm 1000 npaug es ua cas koj yuav vwm ntxeev hmoob meskas loj npaum koj hos.

Mus vim tus hlub xav mus ncig laug sijhawm ntawm ib puag xyoo nws khwv heev mus so xwb.

Twb tsis tham txog ntxeev, pub xwb kuv twb tsis kam mus xyuas tsam kis tau mob nyob lawv tej teb chaw tsis huv hos tsoom txoov xob txhiaj.#9 HMOOB_Las Kais_*

HMOOB_Las Kais_*
 • Guests

Posted 03 March 2016 - 04:44 AM

Lam hais xwb, teb chaws Meskas mas yog ib lub teb chaws kaus noj kaus haus ua rau tej me tub me nyuam mus laib ua coos tub sab tub nyiag haus yaj haus yeeb tag.  Sim neej yus teb chaws tsis lam muaj tej no tshwm sim hauv peb Hmoob lub neej hlo li.  Thov sawv daws sib hlub sib pab mus ua teb chaws yus li Hmoob thiaj yuav nrog luag muaj teb chaws nyob thiaj yuav tau nrog luag ua nom ua tswv ua vaj ua hwv nawb mog.  Tus mus tau los mus, tus mus tsis tau los yeej meem muab nyiaj txiag mus ua kom ib hnub Hmoob sawv taus ib haiv nyob hauv ntiaj teb no thiab nawb.#10 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 March 2016 - 04:53 AM

Koj hais mas yeej zoo kawg li lawm os.

Kuv saib mas nyob tim ub haj yam muaj cov quav yeeb quav tshuaj thiab kaus noj kaus haus coob.

Tus muaj kuj muaj, tus txom nyem kuj txom nyem kawg nkaus thiab nawb.

Tiam nod niam txiv yug tau peb los xiam tiam, yuav pab tsis tau leej twg laud kev ua mus teb ua chaw rau hmoob hos vim yus twb khwv tsis txaus yus noj lawm.

Cov hmoob nyob tid kuj muaj cov muaj nyiaj dua peb cov hmoob nyob tim nod thiab, lawv tej vaj tsev, tsheb thiab laj kam tseem zoo dua ib tug hmoob ua hauj lwm tim nod thiab.

Kuv twb mus txog Vietine los lawm thiab muaj tej ntxhais, tej tub zoo nkauj zoo nraug heev ua laj kam, nai khu thiab tub ua ntaub ua ntawv muag pib dav hlau tej ntawd lawv kuj them nyiaj txaus nws noj txaus nws xaub tsev nyob li hauv meskas teb nod thiab.

 

Kuv txiv yog me nyuam tub thab ham pab nws lub teb chaw, luag kom nws ua li cas nws ua li luag txib ua raws luag hais xwb thiab nws twb ua ua ntej xyoo 1960 lawm peb yeej tsis pom tsis paub thiab hais tsis tau.

Tiamsis thaum kuv txiv tas sim neej tsis ntev los ntawd, XF. thiab nws cov kwv tij muab khaub ncaws thab ham rau nws hnav ces lawv ib txhia thiaj mus dag tau cov nyob tim ub tias tsis txhob pub peb mus hla lawv lub tebchaw li ntag tiamsis kuv tus hlub muaj cov txheeb ze nyob tid coob heev li os, nws mus ces yus yeej hais tsis tau, yuav tau nrog nws mus xwb.

 

 

 

 #11 HMOOB_JVYAzj_*

HMOOB_JVYAzj_*
 • Guests

Posted 05 March 2016 - 04:59 AM

Tsoom fwv Nplog tsis pub nkag lawv teb chaws los txhob nkag nawb vim yus yuav nqa yus tej zaub mov mus pub lawv noj xwb.  Yog yus tau mus lawm yuav tsum mus ntxeev kom tau kiag teb chaws nyob mas mam mus thiaj zoo.  Cov Hmoob Nplog los yeej tos peb kawg li thiab cov Nplog feem ntau los yeej tos peb kawg li nawb.  Maj ceev nrooj txawm Vajpov tuag lawm los peb Hmoob tsis tau tuag, nco ntsoov ua Vajpov teg dej num kom zoo xwb ces yuav tsis nrog luag ntshaw noj ntshaw haus mog#12 HMOOB_Yawg Ntxhw Thiab Xeeb_*

HMOOB_Yawg Ntxhw Thiab Xeeb_*
 • Guests

Posted 07 March 2016 - 04:12 AM

Tam sim no Meskas thiab Soviet tab tom nrhiav teb chaws rau Hmoob Nyob nawb cov kwvtij.  Hmoob lub teb chaws tsis yog nyob sab Asia, nws yog nyob sab Europe lawm.  Meskas tab tom pab tog ISIS, hos Soviet pab Syria los sis tog tua ISIS.  Thaum kawg ces Meskas thiab Soviet muab lawv sib tua lawv tuag tag cia lub teb chaws no rau Hmoob nyob nawb kwvtij aw.  Zoo siab thiab saib tej no saib hnub twg peb yuav muaj teb chaws.  Nim no luag ntse heev, lawv cia nws rov sib tua nws kom tuag tu noob xwb.

 

 #13 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 07 March 2016 - 06:11 AM

Hauj yau yawg ntxhw thiab xeeb koj vwm lawm lod.

 

Hmoob tsis tau vam leej twg sib tua li koj hais.

Qhov ntawd ces twb yog koj txeeb meskas lub teb chaw ces koj ntxias meskas thiab nyablaj sib tua xwb.

Koj tsis txhob muab liam liam rau Hmoob nawb.

Kuv tus Hmoob nod yog neeg poob teb poob chaw vim kuv tsis nyiam ua plaub tsis nyiam ua ntug, tsis nyiam kev sib ntaus sib tua thiab tsis nyiam kev sib txeeb hwj chim.

Koj tseg kiag nawb.

Meskas yog peb haiv hmoob tus nom, tus tswv, nyab laj yog peb kwv peb tij yuav los ua tus sau koj se ntag.

 

 

 

 

 

 #14 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 07 March 2016 - 07:44 PM

Nej nco ntsoov ov mog, muaj meskas peb thiaj tau tuaj nyob lub tebchaw nod, muaj meskas peb thiaj tau noj tau haus, yog hnub twg tsis muaj meskas lawm ces peb yuav ntsib lub neej zoo li peb niam peb txiv lub thaud ntag.

Thaum twg koj tus neeg phem tuaj muab koj cov neeg ib tug twg tua tuag ces nws nws tsuas taw tes rau peb kwv tij nyab laj xwb los as hais tias yog nyab laj tua.

Hos yog nws mus muab cov kwv tij nyab laj tua tuag ces taw tes rau Hmoob thiab Meskas xwb los as.#15 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 March 2016 - 02:58 AM

Hais kom cov Hmoob Caubfab tim Nplog tawm los luas kom tag es txhob tos tos Hmoob Meskas lawm vim Hmoob Meskas mus tos lub teb chaws nyob sab Europe lawm no nawb. Nej pheej dag cov Hmoob caubfab nyob nyob tuag tag es twb mus tsis tau thiab tsam no lub hom phiaj tsis yog nyob Laos lawm no nawb, kwvtij.   #16 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 March 2016 - 03:10 PM

Kuv tuaj nyob meskas teb twb yuav muaj 30 xyoo lawm, kuv yeej tsis tau pom nej tus General VP in person saib nws loj los nws rog, nws yuag los nws siab or close look face to face.

Kuv tsuas pom tus duab, tus nyob hauv TV xwb as.

Yog thaum twg lub ntiaj nod teb txawj ntse txaus, tsis sib ntaus, tsis sib tua, tsis ua tsov, tsis ua rog lawm mas tib neeg mam txawj ntse tsis kam yug menyuam li lawm nod ntshe thiaj tsis muaj neeg khiav mus ua cob fab lawm, cov cob fab thiaj kam tawm los vob.

Tus neeg ua phem tshaj rau yus yog tus nyob thiab tawm hauv yus lub closet los nawd.

 

 #17 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 10 March 2016 - 04:39 AM

Caubfab ces yog Vajpov tus Vajtswv pab Vajpov tsev neeg kom muaj noj muaj haus thiaj kev thaj yeeb nyab xeeb.  Nws kuj yog ib txoj kev xyaum coj kev nom kev tswv, yog li cov thaub laus txhua tus thiaj txhawb Vajpov kom lawv muaj lub ntsej lub muag luag thiab tau tau meej mom nrog Vajpov.

 #18 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 10 March 2016 - 10:40 PM

Muaj ntau hom caubfab nej tus Vajpov tus vajtswv ces yog tus nej txhawb tus caub fab ntawd nyob sab nraud li koj hais kawg hos tus caub fab nyob sab hauv mas niaj hnub mag nej txhua leej txhua tus txawb kom nws poob noj vim nej ua tau noj nej yeej tsis hu thiab nej tau hnav nej yeej tsis cev ib nyuag daim pub.

 #19 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 11 March 2016 - 05:12 AM

Vim sawv daws nqa nyiaj mus pub Vajtswv txhua hnub Vajtswv twb tsis pom li tsuas yog nws tus ntsuj plig tau xwb.  Caubfab mas tseem nyob Yajceeb, yog thaum caubfab mus rau yeeb ceeb lawm ces lawv yeej tau tej kev pab ntawd vim Vajpov mus cia rau sab yeeb ceeb tos lawv lawm.#20 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 11 March 2016 - 08:30 PM

Kuv tsis muaj sijhawm nrog cov niag neeg phem hais lus nrab neej nrab dab tham pem.

Xav paub ces muab yus ntsab rau luag ua tshais los vob.#21 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 11 March 2016 - 10:09 PM

Yam pem yam tsis zoo ces muab ua dab tug, yam yuav qab thiab tsaus plab ces yog neej tug.  

Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users