Jump to content


SUAV SAWV TUAV LAG LAUM

Hmoob Npaj Tig

No replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
  • Guests

Posted 06 July 2015 - 06:27 PM

Suav dhau los ua tus tuav sab nyiaj txiaj nyob lub ntiaj teb no lawm.  Thaum hais txog sab kev lag luam ces txhua lub tebchaws yuav tau tuav tes nrog Suav thiaj li muaj noj muaj haus lawm.  Tom ntej no cov nyiaj muaj nuj nqis tshaj plaws yuav tsis yog nyiaj Asmesliskas, tiam sis yog nyiaj Suav.  Nws yuav siv li caum (10-30) xyoo pauv hloov.  Tom ntej no yuav muaj li nram qab no:

1.  Suav yuav tuaj rau sab ntuj no coob heev li - tuaj kawm, tuaj ua si, tuaj nyob, etc.
2.  Suav cov lag luam, stock market yuav nce zoo heev li.
3.  Li 50-100 xyoo tom ntej no, Hmoob Suav yuav muaj nyiaj heev, Hmoob thooj ntiaj teb yuav tig mus saib Hmoob Suav muaj nqis - cov ntxhais yuav pauv hloov mus nyiam lawv d33561e9.gif - Ntshe Hmoob Asmesliskas yuav tau qiv Zeb rab riam lau.

Xav seb Hmoob yuav npaj licas tej kev pauv hloov no thiaj li yuav tig ua ib lub zog txhawb Hmoob lub neej? 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users