Jump to content


- - - - -

Vim Li Cas Nkauj Hmoob Nplog Thiaj Khiav Mus Yuav Suav ###### Nees

Nyuab Tsis Paub Luag Lus

10 replies to this topic

#1 HMOOB_Vaaj Yuj_*

HMOOB_Vaaj Yuj_*
 • Guests

Posted 15 June 2015 - 03:12 AM

Muaj ib tus ntxhais Hmoob Nplog mus yuav tau ib tus txiv Suav ces nws tsis paub lus Suav li, thaum tus txiv Suav ntawv nrog tus pojniam Hmoob pw muaj ib tus tub lawm ces nws yug tsis taus tus pojniam lawm.  Yog li no nws thiaj muab nws tus pojniam Hmoob muag rau lwm tus coj mus tua dawj siab ntsws thiab raum mus cawm lwm tus neeg Suav lawm.  Coob tus ntxhais Hmoob mus yuav Suav ua tsis kawg lub neej vim tsis txawj luag lus thiab pab tsis tau luag khwv noj.#2 HMOOB_Nraug Zaj_*

HMOOB_Nraug Zaj_*
 • Guests

Posted 15 June 2015 - 03:17 AM

Pojniam Hmoob mus yuav Suav

 

 #3 HMOOB_Nraug Zoov_*

HMOOB_Nraug Zoov_*
 • Guests

Posted 15 June 2015 - 03:18 AM

Poj Hmoob yuav Suav.

 #4 HMOOB_Hmoob Cawm Seej_*

HMOOB_Hmoob Cawm Seej_*
 • Guests

Posted 15 June 2015 - 06:32 AM

Raws kuv paub mas teb chaws Suav muaj neeg coob heev li tsoom fwv tsis pub neeg Suav mus coj neeg sab nraud los rau lawv lub teb chaws, yog leej twg yuav cai ces raug tua pov tseg.  Neeg Suav yuav tsum tawm lawm sab nraud xwb mas thiaj tsis muaj teeb meem.  Suav teb lam zoo li xwb tab sis lawv txom nyem heev li ib tus Engineer nyaum qhuav tau ib hlis nyiaj hli $300 xwb.  Cov hluas nkauj mus pem Suav ces yeej kawg coj mus ua niam ntiav thiab tua yuav siab ntsws plab raum mus cawm cov neeg muaj mob xwb.  Suav saib neeg Hmoob zoo li ib tus tsiaj xwb lawv tsis hlub leej twg vim lawv neeg coob heev li nrhiav tsis tau noj lawm.  

 

Nkauj Suav kawm tag Doctor thiab master mas tseem niaj hnub nrhiav yuav cov laus nyob Meskas teb es lawv yuav zoo npaum Meskas li cas tau.  Lawv mas txom nyem nyob cov tsev siab siab puag saum ntuj xwb vim cov neeg txom nyem ces lawv yuav tsum ua tsev siab siab kom mus qhov twg los thiaj tsis deb deb xwb.#5 HMOOB_Nom Yeej Soob Pov_*

HMOOB_Nom Yeej Soob Pov_*
 • Guests

Posted 15 June 2015 - 01:22 PM

Tsim nyog cov neeg Suav no tsis txhob yuav pojniam ntxiv lawv, cia lawv ua GAY sib xa qhovquav xwb vim lawv muaj coob tshaj 1300 lab tus tib neeg lawm.  Puas yog tom qab tsov rog ntiaj teb zaum II es Zijpeej muab lawv tua tuag coob dhau lawv thiaj yug menyuam coob ua luaj li.  Sijhawm no tsis yog sijhawm siv neeg coob coob los ua rog lawm yog li tsoov fwv Suav thiaj txwv kom ib khub niam txiv twg muaj 1 tus menyuam lawm xwb yog li khub niam txiv twg tau tus ntxhais ces lawv muab pos qhov ntswg kom tuag, yog tau tus tub lawv thiaj cia nyob.  Tsam no Suav tsis muaj pojniam aimlawm ib txhia mus ua Gay sib xa qhovquav, muaj ib txhia thiaj tuaj nyiag nkauj Nyablaj thiab nkauj Hmoob mus vim tsis xav aimqhovquav thiab ho xav muaj me tub los pab nws thaum laus.#6 HMOOB_Hmoob Suav Rua_*

HMOOB_Hmoob Suav Rua_*
 • Guests

Posted 17 June 2015 - 01:04 AM

Nkauj Hmoob mus yuav Suav tag lawm.

 #7 HMOOB_Zam Nplooj_*

HMOOB_Zam Nplooj_*
 • Guests

Posted 29 June 2015 - 06:45 AM

Nkauj Hmoob mus caum nraug Suav tsis zoo li siab xav.  Suav coob thiab txom nyem tshaj neeg Nplog lawm ntau, thov peb cov ntxhais txhob mus caum yuav lawv vim txawm lawv coj mus ua niam ntiav khwv nyiaj los lawv tsuas coj mus khwv kom tau nyiaj rau lawv xwb, tsis yog rau yus.  Tseg kiag mog cov me ntxhais Hmoob ruam aw.

 

 

Attached Thumbnails

 • nkaujSuav.jpg


#8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 July 2015 - 12:21 AM

Muaj ib tus ntxhais Hmoob Nplog mus yuav tau ib tus txiv Suav ces nws tsis paub lus Suav li, thaum tus txiv Suav ntawv nrog tus pojniam Hmoob pw muaj ib tus tub lawm ces nws yug tsis taus tus pojniam lawm.  Yog li no nws thiaj muab nws tus pojniam Hmoob muag rau lwm tus coj mus tua dawj siab ntsws thiab raum mus cawm lwm tus neeg Suav lawm.  Coob tus ntxhais Hmoob mus yuav Suav ua tsis kawg lub neej vim tsis txawj luag lus thiab pab tsis tau luag khwv noj.

Tej ntawm koj hais koj ces lam keb xwb.

Kuv twb tsis paub lus meskas li kuv tuaj txog ntua tebchaw meskas xwb ces kuv txawm mus yuav txiv meskas lawm.

Kuv thiab kuv tus txiv meskas wb kuj tseem niaj hnub nyob los txog tav nod.

 

Vim yog sab nraud lam zoo zoo sib sib hlub xwb tabsis sab hauv phem lwj ua kas dhi ces tsis hloov siab ib hnub twg los yeej yuav hloov tsis ntev xwb mas.

Txoj kev sib hlub nyob taus ntev ntev ua ke mus txog hnub tuag yog muaj nyob puag hauv tob tshaj nruab tiv txwv, siab tshaj lub ntuj ceeb tsheej thiaj tsis muaj leej twg nyiag tau muab nqa mus os.

 

Kuv hais li nov mas yog kuv twb pom cov niam txiv uas zoo zoo thaum hluas sib sib hlub heev, tus yoov tsaws xwb twb tsis kheev.

 

Kuv ho pom ib khub niam txiv thiab thaum nkawd ua hluas mas nkawd sib sib hlub sib sib nco heev, mus hoob nab xwb nkawd yeej ib leeg kam mus hnia ib leegquav thiab zis thiaj sib sau ua neej ua ke.

Cas kuv los tau 4 xyoo nov kuv rov mus ntsib nkawd yug tau 2 tug me ntxhais ntxim ntxim hlub heev sawv puab lawv tej qhov rooj du tag, kuv nug hais tias me ntxhais nws niam thiab nws txiv dua twg lawm?. Tus me ntxhais hlob twb txawj txawj hais lus lawm hais qhia kuv hais tias nws txiv nrog hluas nkauj mus lawm ces hluas nraug tuaj coj nws niam mus lawm thiab.

Thiab niam pog hais qhia kuv hais tias, nws tus tub thiab tus nyab nkawd nyias zoo nyias siab nyias nyias mus nyias tsis muaj leej twg hais tau nkawd.#9 HMOOB_Zoov Tsheej_*

HMOOB_Zoov Tsheej_*
 • Guests

Posted 01 July 2015 - 04:08 AM

Tus me ntxhais #8 aw,kuv xav tias koj mus yuav Meskas mas vim koj tseem nyob tau ze koj tej neeg thiab mus los sib cuag tau, thiab tej zaum koj niag thaub laus dua koj lawm es nws thiaj hlub hlub koj heev xwb.  Hais txog cov mus yuav suav ces lawv coj dhau taw rooj lawm ces tag li ntawv, niam txiv yeej tsis hnov moo xyov mus zoo los mus phem.  Tseem muaj ib cov ntxhais Hmoob es nyiag kev mus yuav suav niam txiv twb tsis paub li, nyob nyob ces ploj twj ywm lawm xwb.  Muaj qee tus kuj yog mus yuav txiv tiag, muaj qee tus yog lawv coj mus muag ua luam xwb xws li ua niam ntiav, muaj tus puav kuj raug lawv coj mus muag tua yuav siab ntsws thiab raum cawm cov neeg muaj txiag uas muaj mob thiab xwb.

 

Txawm phem thiab zoo los yog mus yuav txiv thiab mus ua lub neej lawm tiag ces yeej zoo txawm yuav neeg dab tsi los xij.#10 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 July 2015 - 08:29 PM

Cov neeg nws paub paub li ntawd ntshe nws twb noj tsau tsau lawm hos lawv aws...tiamsis xav hais tias ua neeg nyob tsis txhob coj li ntawd thiab tsis txhob ntseeg lawv tag tag.

Tej tug tib neeg muaj lawm ces tsis paub txaus, tau ntau yim xav kom ntau xwb.

 

Nag hmo kuv muaj ib tug tis nyab muab tau ib daim npog hauv siab ua mov noj rau kuv kom mus nrog cov engineering chief sib xeem ua mov, leej twg swb ces kom nws mus tsev

Kuv pom ib poj hmoob hluas hluas yuag yuag mas nws nyob tod saib xwb nws ua tau mov ntau heev li.

Peb cov vivncaus thiab cov laus zog tus poj hmoob hluas hluas ntawd mas khwv khwv zuaj hmoov mog ua tawm hws lug xwb, ua tas lawv muab xa coj mus rau tus poj hmoob hluas hluas yuag yuag ntawd ntim nqa mus lawm.

Lawv tseem muaj cov los ua mov tshiab, los muab peb tsuj ko taw thiab tso lawv cov kastsaub heev heev uas tsis tau muaj hnub nyoog mus qhaub hauv kindergarten School dhia mus mus los los muab peb phoom ua lwj ua liam, tus yuav dhia los tsoo qhov twg tuag los tsis k li ntag.

Muaj ib tug kastsaub dhia los tsoo kuv tus niam hluas 2 3 zaug lawm tabsis zaum nov kuv tus niam hluas raug mob ces maim dhau sab ped lawm hos kuv nyob deb zog tom nod lawm, tus kastsaub ntawd thiaj ya ntxiag los poob nthav rau hauv yiag roj ua nws tawm plaws lawm tsis yeej thiab tsis kam rov los phoom peb ntxiv lawm ces kuv thiaj ua tau ib tsum mov qab qab rau peb nqa los noj thiab pab kuv ib tug nyab ua tau me ntsis mov mus rau nws tsev neeg noj thiab.

 

 #11 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 August 2015 - 05:15 PM

Muaj ib tus ntxhais mus caum yuav Suav lawm mas nws tias txiv Suav yuav aimmas nws muab ###### pob lubpaum npauj npauj kom liab liab nwsmamtxiag.  Tus ntxhais no hais tias, thaum npuaj mas mob heev li tab sis thaum aimkujzoonyob thiab.  Suavmuab paumnpuajli mas mob mob nws twb mus tsis taukev li no laiv.

Reply to this topic  

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users