Jump to content


HMOOB TXOJ KEV LWJ LIAM

cia los mus xaus

No replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
  • Guests

Posted 18 May 2015 - 05:21 PM

Txhua yam zoo thiab tsis zoo ntawm Hmoob thoob ntiaj teb, puav leej yog Hmoob Asmesliskas xub tsim, los ntawm txoj kev ntshaw.   Hmoob Asmesliskas tau tuaj txog lub tebchaws vam meej thiab muaj nyiaj ces mus txog qhov twg los siv lub hwjchim Amesliskas.  Mus tau txhua lub tebchaws, tiam sis Hmoob Asmesliskas tseem zoo li tus me nyuam yaus, lub cev loj loj, muaj muaj zog, tiam sis kawm tsis txaus, paub tsis txaus, ncaj ncees tsis txaus, ces siv lub cev luam thuam (abuse) thiab quab yuam caij tsuj lwm tus Hmoob txom nyem. 

Txhua cov Hmoob poob qab tag nrho ntawm txoj kev kawm thiab txoj kev vam meej, tiam sis puav leej yug los ntse ib yam Hmoob Asmesliskas.  Hmoob yog ib haiv neeg poob qab tshaj plaws thiab raug luag tsim txom tshaj plaws, txoj sia luaj txoj plaub hau lawm xwb.  Hmoob Amesliskas yog cov xub tau zoo, xub muaj kev kawm, thiab xub muaj nyiaj.  Tsim nyog Hmoob Amesliskas ua ib tus qauv zoo thiab rub txhua tus Hmoob tes.  Tsis tsim nyog mus nrog lwm tus Hmoob sib txeeb pojniam, sib cav sib ceg, nthuav Hmoob lub qe rau ntiaj teb neeg tau pom thiab hnov.  Tus twg swb los Hmoob swb tag nrho.  Luag tseem xav kom tag nrho Hmoob ua, ces ntes txhua tus mus kaw xwb.

Luag muab Hmoob caum tua ua lwj ua liam, tshum nyhuv tawm cuag li cas twb tsis mob tsis khib Hmoob.  Sib cav sib cev teeb meem me me, qias qias, ho nrov thoob ntiaj teb.  

Txawm licas los cia ua ib txoj kev kawm rau peb cov Hmoob.  Tsis hais tog twg, cov neeg raug tej teeb meem no ces yeej tsim nyog lawv raug cov teeb meem lawm, nws yog teeb meem tsev neeg xwb.  Qhov nws nrov ncha, vim cov teeb meem (vij) no lwj tsw dhau heev lawm.  Yog tsis tshwj sim kom txhua tus ras xeev ces yuav haj yam puas tsuaj loj rau Hmoob lub neej pem suab. 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users