Jump to content


HMOOB POOB QAB TXOJ KEV KAWM

Yog Vim Licas

3 replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
  • Guests

Posted 20 February 2015 - 03:20 PM

Hmoob yog ib co neeg me tshaj plaws, yog vim li ntawv, Hmoob thiaj yuav tsum yog cov neeg kawm txhua yam tau sai thiab mus tau deb tshaj txhua hom neeg.  Lub sijhawm no, Hmoob niaj hnub xa me nyuam mus  kawm ntawv li luag thiab, tiam sis yog vim licas Hmoob cov me nyuam thiaj yog cov poob qab tshaj plaws?

 

1.  Yog vim noj tsis haum lawm.  Noj nqaij noj mov ntau dhau, tsis zoo rau lub cev.  Noj li no mas yog khwv heev li nyob lub ntuj qub qab, tsis muaj kev kawm mas thiaj li yog.  Noj li no ua lub cev muaj ntshav siab ntshav qab zib.  Thaum lub cev rogg rogg cev hlwb khiav qeeb qeeb, nkees nkees.  Lub cev no timtsum ntau yam kuab (vitamin) los txhawb.  Noj nqaij thiab mov tsuas yog txhawb kom rogg xwb, tsis txhawb lub paj hlwb thiab lwm yam ntawm lub cev.  Yuav tau xyaum noj 4 yam toob xib (khoom) noj li luag cov haiv neeg muaj tebchaws tau teev tseg, thiaj li txhawb tau txhua yam ntawm lub cev.  Tsis tas li yuav tau xyaum li nram qab no:

     1.1 - Txhob haus dej qab zib (pop, soda, pepsi,etc) lawm

     1.2 - Txhob noj thaj (candies) ntau ntau lawm (5-6 hnub noj ib zaug xwb)

     1.3 - Txhob noj mov thiab nqaij ntau ntau lawm, yuav tau luj noj

     1.4 - Txhob noj cov luag twb ua tau (processed, preserved food) es khaws noj lawm xwb.

     1.5 - Noj yam txhob rau tshuaj txhob rau chiv 

 

 

2.  Nyob dhau lawm, txhua yam ntawm lub cev tsaug tas, qeeb tas, nkees tag lawm.  Yuav tau yuam tej me tub me nyuam tawm rooj mus ua si, mus khiav, mus ua exercise.  Khiav mas zoo rau lub cev tshaj plaws li.

 

3.  Nrhiav txoj kev ntseeg kom coj ncaj ncees (tsis hais txoj kev ntseeg twg)

 

Yog leejtwg ua tau li saum no ces 1-2 xyoos yuav pom nws cov me nyuam pauv zuj zus.  Tsis tas li cov me nyuam txawj ua nkauj ua nraug, tsis zoo li cov npua rogg sam pw nkuaj lawm.  Nws yuav pom kev ua neej zuj zus tuaj.#2 HMOOB_Hmoob Ntuj Hmoob Txuj_*

HMOOB_Hmoob Ntuj Hmoob Txuj_*
  • Guests

Posted 21 February 2015 - 03:35 AM

Hmoob tsis lam poob qab kev kawm rau leej twg li nawb.  Hmoob kawm ntawv keej tshaj Nplog, Nyablaj, Suav, Meskas, Fabkis, thiab ntau lub teb chaws uas Hmoob mus nyob.  Hmoob mus txog twg luag lwm haiv neeg ntshai Hmoob thiab tsuas hnov qhua Hmoob kawm ntawv keej xwb nas.  Vim Hmoob tsis muaj teb chaws es Hmoob yog cov txom nyem tshaj xwb, hais txog kev kawm xwb ces tsis muaj haiv neeg twg pom menyuam Hmoob qab li os.#3 HMOOB_hmooblubneej_*

HMOOB_hmooblubneej_*
  • Guests

Posted 06 April 2015 - 11:33 PM

"Hmoob poob qab txoj kev kawm

Hmoob poob kev kawm txoj kev ua nyab" ( lub neej, paj lug )#4 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
  • Guests

Posted 18 May 2015 - 05:26 PM

nyob zoo hmooblubneej,

 

Yog koj pom txog li ko ces yog koj tshaj lij heev.  Ua neeg nyob ces yeej hla tsis dhau qhov koj hais, vim nws yog txoj kev loj hlob ntawm txhua yam nyob lub ntiaj teb no.  Cov xibfwj Asmesliskas hais tias ntseeg Vajtswv ces zoo li mus ua nws tus pojniam no.  

Reply to this topic  Also tagged with one or more of these keywords: Yog Vim Licas

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users