Jump to content


Txog Sijhawm Yuav OIL STOCK Lawm

Kom Hmoob Muaj Zoo Neej

54 replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 12:25 AM

Nyob zoo ib tsoom Hmoob,

Txog sijhawm yuav oil stock lawm, tiam sis yuav tau txawj xaiv yuav.  Yog koj tsis paub ces mus tham nrog cov neeg nws paub tshawb fawb seb lub company twg zoo, yuav lub ntawv.  Koj txhawj no ces txhob yuav stock, yuav cov mutual funds tso nyiaj ntau rau cov oil stock xwb.

Cov company loj thiab zoo ces tsis poob ntau, tiam sis thaum tau los tsis tau ntau thiab.  Cov company me es zoo mas cov no yog cov zoo yuav tshaj plaws li, vim thaum nws poob ces poob nyhav, tiam sis thaum nce ces nce ntau thiab.

Tsuas tso li qhov koj tso tau xwb, tsis txhob mus qiv mus txais.  Thiab tsis txhob tso li 2-3 hnub xwb thau lawm.  Tau tso ces tso txog 2 xyoos rov sauv mam li thau nawb. #2 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 01:00 AM

Oib yawm phooj ywg .TawQhia . aw  .nej cov yawg niaj hnub hais txog hmoob yuav muaj teb chaws .  ua cas tsis npaj tso nyiaj mus  tsim kho hmoob teb hmoob chaw es.   txawm siv ho mus tham lwm yam lawm thiab.    tsam lub 1  .hlis 2015  no. nej twb muaj teb chaws lawm thaum ntawd nej tsis muaj nyiaj  txaus mus pab cov hmoob uas txom nyem nawb.  yog tsis muaj nyiaj mus tsim kho yus haiv neeg es lam mus lees ua hmoob nom xwb ses txaj muag ov mog.     kuv xav tias nej twb pib thov nyiaj ntiaj teb tos ua nej tes num lawm no.    es tseem yuav vam tej nyuag oilstock thiab mutual fund no xwb  pus txaus siv tsim kho hmoob maj los?#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 01:43 AM

Ntxiaspimtxiag xwb mas, k nws ua tus dab tsi.#4 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 02:12 AM

Dab tsis los yeej kawg lubpim xwb tiag lawv aw.  Muaj nyiaj los xav tau pimlojzoonkauj txiag.  Pluag tag los vim lub niagpimlojloj o o ntawv thiab xwb os.  Ua nom los twb xavtau aimthiab kovcov pimlojlij o o ntawv thiab xwb tiag.  Xav kom yus muaj yus teb chaws thiaj taukovpimlojraws siab nyiam thiab xwb.  Tsis muajpimlawv ntshe ua neeg los tsis muaj qab hau li lawm os.  #5 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 02:59 AM

Kuv tsis tawm tsam pab Tebchaws Hmoob, kuv ho tsis yog lawv thiab.  Kuv tsua taw qhia kom Hmoob ciaj sia, mus rau seem yog thiab vam meej xwb.#6 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 04:13 AM

Nco ntsoov yog nej yuav stock no ces tsuas yuav tib zaug no xwb.  Yog thaum tau ces coj mus ua lwm yam tseem ceeb txhawb nej lub neej.  Tsis txhob tig ua stock ntxiv lawm, vim nws yog dej hlob zoo dov cav xwb.  Dej yuav tsis niaj hnub hlob rau nej lawm nawb.

 

Kuv tsuas taw txoj hau kev rau nej xwb, yuav npaj licas, mus licas ces nej yuav tau mus nrhiav tus neeg txawj neeg ntse uas ib txwm taug txoj kev no.#7 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 05:19 AM

Yog taw thiaj yuav tau stock ces tsis yuav vim nyiamlubpimlojloj dua qhov stock lawm.

Lubpimlojloj yog yus thooj nqaij yus nyiamnyiamtxiag heev es muab hlais taw qhia lawm yuav muajpimlostxiag thiab kov ncuj nciav ncuj nciav kom zoo zoo yus nyob lawm naj.

Thiab ua li koj muag stock lod?.

Los yog koj paub leej twg muag stock?

Kuv tsis nyiam pab vijvwm.

Puas muaj muag prem.?

Vim kuv tsis nyiam taw.

 

 

 

 #8 HMOOB_Dejhlobzoodovcav_*

HMOOB_Dejhlobzoodovcav_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 11:48 AM

Haj haj  kuv xav tias ntshe kuv thiaj nyiampim xwb no.   ua cas kuj muaj nej coob tus nyiampim ib yam li kuv thiab.   tos li lawv cov neeg muajpim pheej muaj plhus ua luaj.    yog lawv paub tias peb coob tus nyiampim heev nev.  haj haj   kuv pom ntau tus cov neeg muajpim lawv tso duab tawm hauv Tojsiab mas.   tsawg zaum los tsuas hais pom tus qub neeg li duab tawm tuaj.   ib zaug sau ib lub npe ntsiab thiab sau tus xov tooj tshiab rau.  tab sis yog tib tug neeg qub uas yeej niaj hnub pom tawm xwb.   yog lawv pom tias dej hlob zoo dovcav lawm tiag lau.   txawm peb nyiam lawv daim duab thiab lawv lub suab lus npaum li cas los yog tsis tau txiag lawvpim tsis txhob lam xa nyiaj mus pub cov neeg dag no mog.     muaj ib tug pog zoo nkauj tsawv nawb.  nws ib daim duab mas nws dag ib lub zos sib txawv ov.   thawj daim duab mas nws dag tias nws nyob zos   thajvieng  muaj ib daim mas nws hais tias nws nyob nyab laj teb.   muaj ib daim mas nws nyob moos mauj.   nws rau cov npe hu li nov ov.  Pajhuab xyooj tawm thaum 6-30-14 kabzuag vaj   see vaj  8-1-14  tam sis no nws muab hloov npe hu ua Maivtooj yaj lawm ov.   yog nej xav tham ces hu mus tham tau tam sis no  tseem tab tom update 12-16-14 no xwb tiag cov yawg.   lub npe tshiab no nws muab hu ua.   Maivtooj yaj no lawm.  xovtooj yog 209837.2297  tsis paub tias npaj no nws ho yuav qhia lub zos twg rau nej lawm ov nawb.#9 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 02:47 PM

Kuv twb muab $50,000,000 tso rau Oil stock lawm os, nej nev?

 #10 HMOOB_Magduathiajpaub os_*

HMOOB_Magduathiajpaub os_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 05:15 PM

Tam sis no kev yuav dag noj dag haus ib yam li.   Zeek   First finacial  oilstock   mutualfund thiab ntau lub lag luam dag neeg noj  puav leej tau noj thawj zaug uas nyuam qhuav pib dag xwb ov.   yog leej twg yog tus xub pib dag ua ntej tshaj plaws ces tus ntawd tau noj nplua nuj ntag.   tab sis yuav tau ua li yawm phooj ywg   .TawvQhia  .hais tas los saum toj no thiaj yeej xwb ov.   dag zoj tau txaus tsawv lawm ces.   tsum kiag tsis kov ntxiv li lawm.   ces koj yeej ntag.   hos ua ciav yim tau ntau yim xav kom tau ntau no ces.   yog yuav tos kom txog thaum mag zia.   thaum mag zia ces.   thaum ntawd mag luag muab yus dob plaub ya dawb vog coj mus tuav kua txob lawm ntag no hos.   nej leej twg tsis ntseeg sim raus tes rau cov lag luag dag noj dag haus no mev.    nej yuav pom ib npaj tiag.#11 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 06:06 PM

Kuv tsis tau noj dua kuv tsis paub nws qab li cas nej ho nqhi dua tus neeg nej hlub?..
Vim puag thaud peb nyuam qhuav tuaj txog tebchaw meskas, peb yeej tsis muaj cov stock ntawd thiab tsis paub taw thiab plemias yog ab tsi.
Peb yuav tau ib co taw thawj zaug rau kuv, kuv niam, kuv qospuj vim cov taw ntawd tsis kim hos kuv lub siab mas kuv xav hais tias tsis yuav vim txaus rhiab kuv heev tabsis kuv qospuj yog tus loj ces nws kom yuav tsam muaj teebmeem vim them tsis taus cov plemias ces thiaj yuav.
Yuav tau 5 to 6 xyoo tom qab peb nrhiav tau haujlwm ua mam lawm yuav tau plemias.

#12 HMOOB_newspaper_*

HMOOB_newspaper_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 07:21 PM

Ummmm....we got 75 taw for mom then 25 plemias for my wife then so now i wonder where is my taw papa hahahaha.
This is how they wont give me love.

#13 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 08:54 PM

Mi kwv tawqhia, kom nej hais mus rau niagdevhevmam nawb, kom nws tsis txhob txeebtxeeb nompov rabqau mus tawgpim lawm xwb mas.

Niagdevhevmam ntawd nim hlub hlub nompov los cas naj vim kuv twb paub pom nws lub niag siab ntxias noj ntxias qhe tas lawm os.

Nws xav hais tias nws ntse heev li nws xa tib pobzeb xwb ces tuag kiag 2 tug noog poob nthav kiv luas saum ntoo los ntag.

Yog li ntawd nws thiaj uadevmus thawj thiab tom tsev nom tsev huabtais cuag lawv tsis muaj lawv ntiag tug li niagdevhevmam ntawd ces muab luag tej neeg thawb tuaj tom hauv ntej ntis nws.

Thaum kuv tsis tau pom sawvdaws txoj kev nyuajsiab mas kuv thiaj qaug niagdevhevmam ntawdquav.

 #14 HMOOB_one for you two for me_*

HMOOB_one for you two for me_*
 • Guests

Posted 17 December 2014 - 08:17 PM

Thaum ub nyob peb teb chaws muaj ib yawm hu ua pov.   muaj ib hnub lawv  4   yawg txawm sib yaum mus yos hav zoo.   mus zov nploos.    thaum lawv mus txog chaw lawm.    lawv cia cov nploos tawm mus nrhiav noj tag.    lawv mam txiav nroj tsuab ncig lub qhov nploos.    lawv tsuab nplooj ntau heev ua rau cov nploos tsis muaj cuab kav hla.    ces thaum kaj ntug zuj zus.  cov nploos los ncig ntau lwm.    nploos ua siab rov mus lawm.  txog thaum kaj ntug kiag lawv cov yawg txawm taug qab mus xawb.  ua ciav cov nploos khiav mus nkaum hauv ib lub qhov av.  lawv txawm muab cov nploos tua tuag tag nrho.    tab sis nyob ntawm lub rooj qho muaj ib tug kub zeb loj luaj ncej puab hlauv los thaiv lub rooj qhov av lawm.    cev tes mus los yeej tsis txog cov nploos.   ces lawv 3 tug mas lawv nqa cov phom me xwb.   hos yawg.  Pov  .thiaj nqa rab phom  5  teg uas yuav muaj cuab kav tua tau tus kub zeb kom lov taus xwb.    muaj ib yawg txawm hais rau yawg.   Pov   tias koj muab koj rab phom tua tus kub zeb kom lov.    peb thiaj yuav muab tau cov nploos.    yawg pov teb tias.    kuv yuav lam kam nab.   ib ntsis muastxwv thaws tuaj raug kuv tuag  kuv tsis xum yuav cov nyuag nploos no os.    ces muaj ib yawg txawm hais tias.   yog koj  ntshai no  qiv koj rab phom rau kuv tua.    es mus txog tsev kuv mam them koj cov muas txwv rov rau koj.   tab sis yog kuv tua tau tus kub zeb lov.   muab tau cov nploos koj yeej tsis yuav tiag tiag lov?    yawm Pov teb tias yog koj tseem tua tus kub zeb no lov tau thiab mas kuv yeej tsis yuau cov nploos no li naj.   ces yawm ntawd  txawm hais tias yog li no nej txav deb nawb.    yawg ntsiab nkaus yawm   Pov  rab phom nkaug kiag muas txwv  rau.   yawm Pov qw nrov nrov tias koj tuag kuv tsis lav nawb.   pov pos nkaus xwb qwb khiav ua me khaub dag tsij qees ua see roob lees lawm.    yawm tsa loo phom rau  tus kub zeb.   xa  3  phom xwb tus kub zeb lov ntho.   yawm  nqis loo mus muab kiag tau cov nploos los pov pawg lug rau nraum no.    yawm pov lawv  3  yawg mam dhia dhia los txog.    yawm pov los qhuas nws tus kheej hais tias.   ub haj xam yog muaj kuv peb thiaj tau cov nploos no noj nawb.   cia kuv mam faib rau peb suav daws.    .lawv  4  leeg tau  5  tug nploos   yawm pov txawm faib lawv cov ib leeg ib tug nploos.    hos yawm Pov muab ob tug rau yawm pov.    lawv suav daws hais tias kom muab tus uas tshaj ntawd coj los phais es muab faib ib leeg ib thooj kom sib luag zos.   tab sis  Pov tsis kam.    Pov hais tias yog muaj pov rab phom ua lawv thiaj tau cov nploos.   ces txiv ntawd los lawv txawm muab yawg pov no hu ua yawg pov nploos lawm.    ces xaj neeg no txawm yog cov neeg uas.  faib khoom es hais tias.    one for you two for me .  haj haj   ua lag luam los yeej muaj xaj neeg no tib yam nkaus thiab ov.   yog nej sib koom nyiaj ua ke mas nej yuav mag ib zaug xwb xwb li  ov mog cov phooj ywg.#15 HMOOB_tsiskamtxhobthabpoobqabtxa_*

HMOOB_tsiskamtxhobthabpoobqabtxa_*
 • Guests

Posted 17 December 2014 - 10:36 PM

Hlub lawm thiaj txawj thiab niam tais xav xav ua tus txw ntxhais.

 

Hnub ntawd yog lub caij sau qoobloo nyob tebchaw meskas uas muaj daus xib daus npu no no heev kawg nkaus.

Tus niam tais ntawd xav xav kom nws tus vauv muab nws tus ntxhais ntxawm tsooob heev ces hli ntawd thiaj coj tus ntxhais ntxawm tuaj ua zog ib hnub tsaus ntuj ces txawm coj mus so hauv tus ntxhais thiab tus vauv nkawd lub tsev.

Niam tais hais nws tus ntxhais hais tias, txhua txhua tag kis thaum tseem ntxov ntxov npaum nov moo xwb ces koj sawv los xa kuv mus teb ov mog vim tsis muaj haujlwm ua ces koj tais hluas yuav nrog neb nyob tag kis.

Thaum vauv hnov li ntawd lawm mas vauv kho siab zim ib hmos tsaug tsis taus zog li, vauv ib sij saib moo ib zaug cas tsis txawj txog moo yuav rawm xa niam tais mus teb.

3 moos ces tus ntxhais tawm plaws ntawm qhov rooj xwb tus niam tiaj lias mus tib diaj tus ntxhais ntxawm kom nrawm nroos mus muab tus vauv ua tsam tus niam laus rov los lawm.

 

Tus ntxhais ntxawm saib zoj tus niam laus thiab leej niam dhau plaws lub chaw nres tsheb xwb nws tig loo mus lawm hauv nws tus nia laus lub txaj, ua cas tseem taws teeb cig lam lug hos pom tus txiv laus vov rawv ib daim pam nyias nyias txij nws lub hauv siab pw saum txaj nrog ib co tog hauv ncoo ntau ntau.

Tus niam hluas thiaj yaws hlo daim pam vov nram nws tus txiv laus txhais kotaw ces nkag kiag mus kov tus txiv laus rabqau ua tus txiv laus luag ib suab nrov nrov muab phau ntawv nws tab tom nyeem nyeem ntawm tes kaw kiag coj mus tso tseg tsis yeej.

Txiv laus tig hlo xyab loo ceg ces tus niam hluas muab hle hlo coj los npuav mus npuav los, yaim mus yaim los.

Tib mi ntsis xwb ces tus txiv laus sawv tsees yaws loo pam muab tus niam hluas ntxeev vauv hlo saum txaj ces nce hlo ua haujlwm nthawv ntho ntev thiab tsis ntev los tsis paub li lau vim thaum tus txiv laus li haujlwm tas ces tus txiv laus vau hlo tuag kiag saum txaj lawm, tus niam hluas mam sawv mus muab dej txias yaug tsam plab ho su ces tus niam laus twb xa leejniam mus teb rov los txog nraum zoov lawm.

 

Txiv laus thiab niam hluas ua tau yuav luag muaj ib hli ces yuav rov mus tsev, tus txiv laus thiaj ntshai tsam ho yog mus muaj luag leej tus twg menyuam ces ho muab liam rau tus txiv laus.

Tus txiv laus thiaj hais tias, kuv yuav coj koj mus ntsib thaj maum ua ntej koj rov qab mus tsev, yog koj muaj kuv menyuam lawm ces kuv yuav koj niam laus neb ob leeg, yog koj tsis muaj kuv menyuam ces tsis txhob hais qhia leej twg tias kuv nrog koj pw.

Tus txiv laus thiaj coj tus niam hluas mus kuaj nws lub qhovpaum, mus tso ntshav, tso zis kuaj tsis muaj menyuam ces thiaj tsis yuav nws.

 

Sorry my friend, I feel truly offend when compare myself to yours.

 

You can claim mine as yours but any body love, support you not.

 

thanks

 

Gana

 

 

 #16 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 04:00 AM

Muaaj ib tus thaum ces yug tau ib tus maum dev tabsis tsis muaj txiv aub li.  Txog lub 9 hli maum aum lub paumooo heev li thiab los los kua heev ces thaum los tsis muaj pojniam thiab thaum thiaj ua ibsiab muab maum aub txiagthiabtxiagtxhua hnub txhua hmo.  Maum aub lub paummas liab liab thiab o o heev.  Txij ntawv los thaum cia li ua ib siab tsis tham hluas nkauj cia li mus hlub niag maum aub no lawm.#17 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 06:07 AM

Koj cov menyuamdev puas kim mas?

Kuv twb mam tau 3 tug vim kuv xav yuav ib tug coj los tu ua kuv tus kawg li tabsis kuv hnov lawv hais tias lawv tsis kam muag rau hmoob.

Lawv yuav muag rau cov txawv tebchaw uas muaj muaj nyiaj li lawv xwb.

Ces lawv covdev lawv yeej tsis kam muag.

 #18 HMOOB_oil stock xwb_*

HMOOB_oil stock xwb_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 12:41 PM

suav daws yeej yog tham txog  oil stock  tas li thiab xwb laiv yom.   lub nyuag qhov oil stock ntawd mas  yog kuv mus xyuas hos lub me twg muaj muaj oil heev mas kuv thiaj mam inwest nyiaj yuav nws ov.    qhov roj mas muaj ntau tab sis ib txhia tsis muaj roj heev.   cov uas muaj ntsis qhuav oil ntawd tsis kav ntev pes tsawg.   koj daus ib ntus xwb ces tsis muaj oil lawm.    ua neej nyuaj siab kawg li os.#19 HMOOB_zoo kawg mas nawb_*

HMOOB_zoo kawg mas nawb_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 01:14 PM

Phooj ywg # 15  aw  koj mas thiaj tsim nyog yuav niam tais ib tug ntxhais coj los ua neej tshaj plaws os.    zoo li koj mas yog hnub twg niam tais puv 120 xyoo mas tsim nyog koj yuav tau mus tua ib tug nyuj sawv cev tam li yog ib leeg vauv muaj nqis tshaj plaws li os.   tau pom niam laus lub tas los tseem pom niam hlus lub tib si.   tsuas tshuav qhov uas niam tais tsis tau coj koj mus ntaus ntses nkaus nkaus xwb os yom.    yog tiag mas pub niam tais ib teg tas mas mam cia nkawv ob niam tub rov mus tsev thiaj tsim nyog niam tais ua siab zoo ua luaj.  haj haj   kuv los hnov koj tham tas kuj xav kom yus lam ntsib ib zaug li koj thiaj tsim nyog thaum ub yus mus pe pe niam laus hauv caug ua hauv caug tshis tas naj yom.   koj mas thiaj tsim nyog tuag nco ntsoov tiag lau.  haj haj#20 HMOOB_pass_*

HMOOB_pass_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 08:05 PM

No, tsis kam os vim tsis tau noj los kuv tsis khuvxim os, vim tsis yog kuv teebmeem thiab vim yus yeej yog neeg siab zoo siab ncaj ncees ces nim no laus lawm pom luag tej story xwb yus lub pob ntseg twb nrov vuj.....lawm os.

Yus mam muab tig los ua tib zoo xav mas hawb.................tos thaud es niam laus nkawd thauj thauj peb mus ub mus nov mas txiv laus 3 lub qhovmuag sij nyiag saib saib daim iav tuaj rau yus vim yus zaum tom qab ces qeezaus kuj tsis txaus nyiam.

Nruab hnub yus hnav ris jean nyob li cas ces yus mus pw yus yeej hnav tib yam ntawd ready for any thing dangerous because them children were very little kids, they kids are very tired after come from school so they slept like dead at night.

Muaj ib zaug, niam laus nkawd tuaj tos kuv nrog nkawd mus xyuas lawv tsev vim peb nyuam qhuav ya nyoobhoom tuaj txog ntua twb tsis tau muaj tsawg hnub.

Hnub ntawd yog hnub so niam laus thiab txiv laus nkawd ob leeg nyob hauv tsev nrog nkawd 1 tug nyuag me ab nyuam qhuav txawj mus mus kev hos cov loj zog mus kawm ntawv tas lawm.

Kuv saib pom txivlaus nkag ua ib tugdev ces niamlaus txaawm mus muab txivlaus caij li caijnyuj.

Ib ntsis kuv nug niamlaus hais tias, ua cas neb ho sib caij li ntawd, niamlaus teb hais tias twb yog kom txivlaus so tsev xwb os vim tsev nplaum nplaum.

 

Pass.

 

 

 

 

 #21 HMOOB_qaibquantxovyussawvlig_*

HMOOB_qaibquantxovyussawvlig_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 12:58 AM

yog tias tus txiv laus zoo nraug tsawv thiab ntag ses.    tej niam hluas yeej xav xav sim thiab ntag hos.    thaum ub kuv tus niam hluas tab tom muaj  14  xyoos.   wb  niam tais mas ho nyaum heev.    tsis pub niam hluas  nrog yus ua ke li.    tab sis yus yeej pom niam tais hluas ob lub me qhov muag yeej ua yam ntxwv qhia kom yus paub tias nws xav sim yus.    tej chim uas ib nyuag nraim qhov muag me ntsis ces.    tais hluas yeej cev tes de yus tej caj npab ua mob ntsim hlua.   yus xav tias ua ib siab muab nws npuj kiag seb.   tab sis ib siab ho xav tias.   yog nws nyiam yus npaum ntawd.   yus tseem muab nws ua kiag ntshe nws yuav tsis kam rov mus tsev lawm.    ces cia ua tiag uv.   tsis txhob ua.   tam sis no mam xav txog cas yuav khuv xim ua luaj.    thaum hnov nej tham txog tej zaj no naj.    14   xyoos xwb mas yeej tab tom zawm zawm heev ntag lau.#22 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 01:18 AM

Yog mas thaum ntawv ces kuvpojniam wb txawm mus saib niam tais, niam hluas thov kom kuv coj niam hluas mus tab laj ib pliag no ces kuv thiaj coj nws wb mus tab laj mas nws cia li cev tes mus kov kuv tus noov es wb thiaj mus sib aimtom liaj 2 teg tag txij ntawv los ces kuv thiaj ntshai tsam niam tais lawv paub.#23 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 07:50 AM

Yog luag tus nraud nws muaj nws niam yug es twb tsis hlub kuv li twb ua rau kuv xoom xaim lawm mas kuv ntseeg tsis tau li nawb hos yog tus yus ob leeg tawm hauv ib lub plab los lawm nws tseem xav deevkuv tus txiv thiab ces nws deevnws, thaum kuv pom nkawd sibdeev lawm ces kuv mam muab kiag rau nws ces kuv mus nyob pem vav ntsia nkawd sibtxiag txaus nkawd tso lawm kuv mam rov los yuav los yog kuv mus nyob ped tos mus txog thaum kuv ntsib tus tshiab.(tsis tau hais txog qub hluas nraug).

 

 

 #24 HMOOB_siablojthiajpaubntauyamhos_*

HMOOB_siablojthiajpaubntauyamhos_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 09:27 AM

me nkauj hmoob aw.   cas yuav ua siab me ua luaj nas.   yog yus yuav tau tus txiv es tej niam hluas ho pab nrog yus nyiam thiab ces kuj yog yus tau ib tug zoo txiv kawg lawm tiag.    tsis txhob khiav nkaum rau ub rau no.   kav tsij cia ib leeg pw kiag ib sab ces.   kom yus tus me txiv sam loo rau niam hluas tas mam li sam loo rau yus mas haib tiag tiag li hos.   thaum nkawv tseem tab tom ntsub cuag siav yuav tu ces.   yus tej ib ce twb nrog nkawv zoo txog twg li lawm.     ces thaum nws tig loo los rau yus mas.   haib tiag tiag li mas nawb.    yog leej twg tsis tau sim li no mas tsis txhob rawm maj tuag.   vim tseem tshuav ib yam txawv txawv uas tsis tau pom dua hov.  haj haj#25 HMOOB_tswtsw_*

HMOOB_tswtsw_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 06:14 PM

Laus laus lawm ces tsis muaj ab tsi ntshai lawm os vim tuag hnub twg xam hnub ntawd os.

Hos yus cov mi niam laus, niam hluas ces yus yeej coj coj nrog yus mus txhom ntses nyob ua ke ua mi qab deg hauv dej du tag lawm.

Thiab niag laus laus tsw tsw ntxhiab lawm ntshe tsis muaj zog xwb vim muab dej ntxuav thiab muab tshuaj pleev npaum twg los yeej tseem hnov tsw tsw ib niag ntxhiab laus laus uas tsis nyiam.

 #26 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 06:25 PM

Tswtsw aw, qhov tsw tsw ko twb yog tus ntxhiab kom txiv neejqautawv xwb los mas.  Vim tsw mas txiv neej nyob ze quayim tawv xwb os.#27 HMOOB_tswtsw_*

HMOOB_tswtsw_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 06:41 PM

kuv hais cov niag txiv neej laus laus tswtsw hos.

Yog nws offer $100.000.00 txiagkuv tib teg xwb kuv twb tsis kam.#28 HMOOB_Qhiavtxuslaustxusntsim os_*

HMOOB_Qhiavtxuslaustxusntsim os_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 06:46 PM

tsis txhob tu siab mog.    txawm laus laus  tso paus twb tsw tsis tsheej ntxhiab paus lawm los.    tsuav yogqau neeg ces yeej tseem zoo zoo kawg li os.   tab cuag muaj tej tus xawb tsis tauqau neeg es niam cav lam siv tej niagqau roj hmab ua tu siab khuav xwb los.  haj tseem xav tias kheev lam muaj hmoo sim lam tau tej rab me qaulaus los daus yus hub nyuag pomlem  uas tseem tsw tshaj tus laus thiab los twb tsis muaj es.   niam niaj hnub seev tias yuav tos thaum twg li tuag.   thiaj tsis nco nco tej me khoomtheb no no naj.   txawm laus laus tsw tsw ntxhiab los twb tseem yuam tsis yeej tej me ntxhiab paumhaj yam tsw muaj kuab tshaj nej tej ntxhiab txiv neej es.   txhob tu tu siab mog tus me yuam txiv aw.#29 HMOOB_uataspustsw ne?_*

HMOOB_uataspustsw ne?_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 07:13 PM

Tej tus niag txiv neej uas quav luam yeeb tseem tsw ntxhiab tsaj ib niag skang ntxim tsua.  los yog koj mag nws rab niag yob lawm ces.  koj twb tsis hnov tsw phem li lawm os.    thaum koj tseem hnov nws tsw tsw ntxhiab ces twb yog koj tsis tau mag nws txoj kev hlub xwb os.     yog koj mag tas es tseem pheej hnov tsw tsw thiab no ces mam cem mog.    tsis hais poj niam los yog txiv neej.   tus uas tsw tsw ntawd mas yog tus uas koj yuav nco nws ntev tshaj plaws ntag lau.   hiv hiv om       tsis yog li es tej niag poj niam uas nws niag txiv tsw quav luam yeeb cab sab niab los nws ua txuj tsis hnov kiag.   ho yog li cas naj yom.?  hiv hiv.#30 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 07:33 PM

Cas tuaj xes tsawg zaj los tib zag niag qub uas kuv twb muab nws log tsawg lwm tim tsua noog roov ntau txhiab xyoo lawm uas yog tib lub niag cupcake zuav tsaws xwb.

Vim koj xav hais tias kuv tsis tau noj dua qhiavlaus ces kuv tsis paub qhiav tsim.

Twb yog koj yuam tsis tau ces thiaj rov tuaj xes ntawm ko mad.

tsa te hlo nuv koj xam thuj.........xam thuj hivhivhivhom

 

 

 #31 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 07:53 PM

Tus nws tsis hnov tsw ces yog nws tus txij nkawm ib txhiab ib txhis raug xwb.

Hos cov feem coob mas yeej hnov tsw thiab ntag.#32 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 09:51 PM

ub es koj tuaj tim tsua noog roov tuaj no es.   lub niag qhov ntoo uas thaum ub niag noog roov pheej nkag mus nteg qe.    mus mus los los ntawd pus tseem nyob cuab ntshuv cia thiab ne.?   yog tias tav nov niag noog tseem pheej nkag mus los tuab nto no ntshe.   yuav tsw quav noog kawg laiv yom.#33 HMOOB_kuvtsismuajdegree_*

HMOOB_kuvtsismuajdegree_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 10:41 PM

koj mam mus ci tau ib co niag cupcake ces koj muab nws tsuj kom zuav, ces koj mam txhos ib ob tug xyab rau ces koj mam nug ces lub niag capcake zuav txev ntawd mam teb koj hos.

Vim kuv siab tsis yog siab devces tu tu ua hlab ua hluas tas li lawm os.#34 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 02:14 AM

Txiv neej laus tsw tsw los pojniam paumthiaj los kua thiab os.  Thaum hnov txiv neej laus tus ntxhiab tsw xwb ces - yeej nplua npleev lawm xwb tiag, txawm yog zoo li no es cov menyuam ntxhais nyaum qhuav hlob thiaj xav tau cov laus thiaj hlub no los mas.

 #35 HMOOB_tsispaubcupcakelusli es_*

HMOOB_tsispaubcupcakelusli es_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 02:18 AM

awb xyov li tiag tus me zoo phooj ywg.   tsis paub xyog yuav ua li cas thiaj yuav txhais tau koj lub niag.  cupcake    ntawd cov niag lus li tiag.   rau qhov thaum kuv muab nws tswm ua nws zuav qab kiag li koj hais los.    yeej hnov nws hais ib co lus nrov txawv txawv.   kuv tsis paub li tiag.    ntshe koj yuav tau pab txhais rau kuv seb ho yog nws hais txog dab tsi xwb las as.   nws nrov li no laiv.     plog nplawj.   plog nplawj.   pleg qab qwj wv.  nyos pliv.   nyos pliv.   nyos pliv.   ag ag.   prws prws.  li no xwb es kuv yuav lam paub koj lub nyuag.   cupcake no tej lus naj.    awb cas cupcake yuav hais lus txawv ua luaj tiag lau.     ntshe yuav yog koj tus tswv cupcake thiaj yuav paub tej suab lus no xwb las as.  kuv ces ua siab swb koj lub nyuag cupcake li lawm ntag hos.    kawg txhais tsis tau nws tej lus li law ne.    awb nyaj ua siab  tsa chij dawb rau nws lawm ntag lau.    haj haj.#36 HMOOB_Txoojneeb_*

HMOOB_Txoojneeb_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 04:05 AM

Hawb...........cov yawg puag thaum ub peb pab minyuam ntxhais sib tw mus kawm ntawv ntawm ib yawg hmoob lauj zoo zoo nraug tas siab nrho li tabsis kuv tseem yog phaum tsis tau tiav hluas nawb.

Tus nais khu ntawd los nws yog single man xwb, nws ntxim hlub kawg nkaus tiamsis nws siab tsis ncaj li os.

Nws tsuas muab qhab nee thiab hais lus zoo zoo rau kuv cov vivncaus uas tuaj nrog kuv kawm ntawv ua ke ntawd uas twb loj loj lawm xwb thiab nws cem cem kuv quajquaj ntau zaus heev li lawm.

Muaj 1 hnub peb tab tom noj sus hauv tsev kawm ntawv ces lawv cov hlob txawm los hais rau peb cov yau hais tias lawv tus hluas nraug mus tos tham hluas nkauj nram qab tsev viv lawm mob mob nws siab ces kom peb mus pab lawv zov.

Lub tsev viv mas muaj laj kab xov txij ru tsev tsuas tshuav ib lub qhov luaj 1 xib xauj lawm sab nraud xwb ces peb tsis paub hais tias yog peb niag nais khu hmoob lauj mus tham hluas nkauj nrad li ces peb sib pab nce sab laj kab hauv lub tsev viv mus nyas.

Thaum lawv txhawb kuv pobtw nce nto sab lajkab ces kuv xauj kiag yog kuv tus nais khu xwb ces kuv ntshai heev, kuv cia li nqi tsis yeej rov los lawm.

 

Txhua txhua hnub thaum sawvntxov peb mus lias thiam rub chij mas kuv ua thiam ncaj ncaj lawm los nws tseem los muab kuv ntau, muab kuv chua thiab muab kuv kho kom ncaj ua kuv xiam thaj tas, kuv yeej tsis muaj kev txaus siab thaum mus kawm ntawv ntawm nws li tiag.

Tiam sis nws tuaj mus txawv tebchaw ntxov heev lawm os ces peb thiaj tsis tau ntsib lawv ntxiv lawm thaum peb khiav mus nrog lawv nyob ntawm lawv cov zos.

 

Los txog rau lub xyoo 2010 ntawd, kuv mus yuav ib lub tsheb hauv ib lub khw muag TOYOTA, kuv mus ntsib yawg hmoob lauj tubzoonraug ntawd muag tsheb mas nws cuaj khaum heev li hos, nws liam hais tias nim yog kuv mus hem nws tus hluas nkauj lawm nws thiaj tsis tau pimtawg lawm lov.

 

Khiav os lawv..........yog niag Niam Tshiab hos.

 

 

 

 #37 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 04:46 AM

Cas tsuas muaj cov neeg xiam hlwb tuaj tham tsis muaj qab hau dab tsi li xwb.  Mus nyob tom tsev laus es txhob niaj hnub tuaj sau ntawv ua dog ua dig hauv no os nawb.#38 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 05:12 AM

kuv ntiav koj nyeem lod?.#39 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 06:00 AM

Koj twb txhob txwm tuaj sau kom kuv nyeem ntag, kuv tsis nyeem ces tsis muaj leej twg pab koj nyeem li lawm os, cas nkim kuv lub sijhawm nkag tuaj pom ua luaj li.  Tsov mus tsov, plis mus plis xwb

 #40 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 06:04 AM

kuv txwv koj qhov twg?#41 HMOOB_Tusiab kawg ov_*

HMOOB_Tusiab kawg ov_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 01:18 PM

koj tham txog naikhu lim hiam  kuv thiaj nco txog thaum kuv los txog hauv zos vibnais.   kuv mus xyaum kawm ntawv.  Askiv.  peb xoum 3  kuv kawm tau  2 lub hli xwb kuv tau thij  1    tag nrho ces kuv tus naikhu  txawm kom kuv tawm mus kawm rau tus naikhu tshiab.  thaum kuv mus kawm pem tus naikhu tshiab.   peb xeem thawj lub hli ped.   kuv cov ntawv xeem yeej tsis muaj ib qho yuav phiv hlo li.   thaum ntawd lawv txoj cai mas yog leej twg tau thij  1  ces yuav tau muab  20  baj nyiaj thaib pub thiaj 2 tug xaum.   ces yawm thaub naikhu no muaj ib tug tub xeeb ntxwv lawv tsev neeg pluag heev.    yawm naikhu nov xav cia cov phaj tshab.  gift  no rau nws tus tub xeeb ntxwv tau.   ces peb cov ntawv uas peb xeem.   tus naikhu coj mus kuaj nram nws tsev.   hnub tom qab mam nqa rov tuaj rau peb.   thaum kuv muab kuv cov ntawv los saib ua cia.   yawm naikhu muab kuv cov lus teb es yeej yog teb raug lawm.   nws muab kho tsis yog tas li.   tam sis no kuv tseem nco cov lus uas nws muab kho coj los liam kom kuv swb muaj ntau.   tab sis kuv yuav muab sau  2  nqis qhia rau nej ib tsoom phooj ywg pom li no xwb.    nws qhov question mas nug li no ov.     England   yog txhais li cas?    ces kuv teb tias.   England    yog txhais tias teb chaws  Akiv.      nws muab kuv sob lus khij kiag ces.   nws sau ib qho tshooj rau tias.    yog txhais tias.   pha xam Askiv.    ces nqe thij 2  lo lus nug nws hais tias.    English   yog txhais li cas?   kuv teb tias.   yog txhais tias lus Askiv los sis pha xam Askiv.    nws muab kho tias.    yog tebchaws  Askiv.     ua rau kuv mas xav ntev xav luv.   kuv twb xav zoj tias kuv yuav muab nqa mus rau kuv tus qub naikhu  pab kuv saib kev ncaj ncees.   tab sis kuv ho xav tias cia zam txim rau nws.    yog coj mus hais ces ntshe yawm naikhu lim hiam no.   ntsej muag yuav daj tas rau ib tsoom naikhu suav daws.   tsuav kuv paub xwb puam chawj.    cia nws yeej.   vim nws tus tub xeeb ntxwv lawv tsev neeg pluag heev.   ces cia rau nws yeej los tsis ua li cas.   tib neeg mas nws lub ntsej muag yuav zoo zoo nraug li tus phooj ywg hais tas los saum toj no los.   koj tsia kiag tus neeg siab phem lim hiam lub ntsej muag xim xoo koj yeej pom tawm.   qhia tau tias yog neeg lin hiam.    yog koj nrog nws ib ntus ces.   yeej muaj yam puav uas nws yuav  ua kom koj paub nws siab ntag hos.    awb tib neeg mas leej puav tsis paub txaj muag rau nws tus kheej kiag au cov phooj ywg.#42 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 01:38 PM

Thaum ub ces peb tus nais khu muab nws tus nav hia txiagmuajmenyuam tsaug tiag lauv.#43 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 10:49 PM

Koj mas tseem hais tias yuav coj mus qhia nws xwb os, hos kuv mas twb ntsib kiag nws lawm ne.

Nws ua haujlwm rau lub niag khw muag tsheb TOYOTA xwb nas, nws twb tsis yog tus tswv tsheb, yog tus tswv muag tsheb TOYOTA paub hais tias nws tsis kam muab nyiaj rau tus ntiav nws ua qhev muag tsheb mas nws mag ncaws tawm haujlwm tseeb tseeb os.

Nim no yus loj tuaj lawm saib no nws niag twb tsis zoo nraug li lawm hos.

Txog txij luag coj tuaj tham lawm ces yeej hais tsis ntshai hnov, tsopaus tsis ntshai tsw lawm.

 

Hos tus uas nws kam nws tus naiskhutxiag ntawd nws ho yuav hais ua tus tsi hauv tej nov vim yog nws tsis kam tej naiskhu lam yuam, nws yeej muaj cai mus ntsib xam mas tsis txhob xav hais tias txhua tus yoojyim li koj.

 

 #44 HMOOB_Hlub nrog nai khu_*

HMOOB_Hlub nrog nai khu_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 12:55 AM

Cov nav hia thaum ub es kawm hoob 5 twb loj tiav hlua li lawm. Muaj ib tus nai khus hlua nkauj nplog nyiam qhuav kawm tiav lo qhia tshiab. Mag ib tus tub hlua hmoob kawm ntawv nws hoob thiab t x i a g tag lis xwb mas muab qhab nia rau ###### thaub siab li siab. Xyua xyua tau ib xyoo kawm tag hoob 5 ce nai khu tuaj mus cuag thaub tom tsev li lawm. Ua li ntawd ce thaub ua siab tawm ntawv lawm es mus yuav poj niam lawm thiaj mam ua siab tso tseg.
 

 #45 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 02:14 AM

hwj............tu siab kawg li tiag, thaum kawm ntawv nyob ntuj qub qab ces yus tsis zoo nkauj, thaum ntawd xavtxiag naiskhu qho teg thiab mas tiamsis tsis muaj naiskhu kamtxiag ces yuav tau tos nrog cov niag xiamoobqhab lias thiam tso cov naiskhu thiaj tau nyiajhli pas tawg.#46 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 01 January 2015 - 02:54 AM

I like oil but I invest in gold instead. Hopefully gold is rising the first quarter of 2015. Short term only


TijLaug Charlies Posted Image

#47 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 01 January 2015 - 03:03 AM

KUV KUJ NTSEEG HAIS TIAS OIL YUAV HUAM VAM SAI SAI TOM NTEJ NO TIAM SIS YUAV TSIS YOG THAUM PIB NTAWM XYOO 2015. YUAV TSUM YOG THAUM 3RD QUARTER OF 2015.


TijLaug Charlies Posted Image

#48 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 January 2015 - 07:27 PM

kao not, I don't care, aint one give you tea heeheehee.

And I ain't got lunch when on break room and as far as I know Godl will last but will least for short turn only.

 

 #49 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 02 January 2015 - 09:24 PM

Oh! shit! that idiot again.  Get lost or go to hell.....#50 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 03 January 2015 - 06:24 AM

Ha!, aint you look like anIdiot when we were in class?.

If not one believe me fell free to ask houa hang, Thao lor, Mai lee and much more of the boys in there.#51 HMOOB_What's best ?_*

HMOOB_What's best ?_*
 • Guests

Posted 03 January 2015 - 06:59 PM

There are two people.  one is invest in gold  and one is invest in girl who is the winner?  I think the one who invest in girl is the winner.  be cause when you marrie her.   she go work full time every day and you got share her money rigth away.   but gold.   no one use it to buy food or pay bills.   gold only wait for what will be in the future that is.   I  think I will invest my money to girl.   haj haj#52 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 03 January 2015 - 08:13 PM

Shame on you! girl just spends money and makes your life messy.  Don't even wish any return.  #53 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 January 2015 - 01:04 AM

Is em gold giger?.

I bet em wore supper sizes.

em aint look as pretty as not a penny.

 #54 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 22 January 2015 - 07:39 AM

Keep watching these stocks for a year or two and see what happen... FSAGX, FSENX, FSNGX, AND FNARX.#55 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 January 2015 - 06:30 AM

phoojywg cas kuv tshawb tsis tau daim movie ob niam txiv dawb laus laus tus txiv txiiag tsis taus tus niam lawm ces tus niam  nrhab cia tus txiv muab ###### yas tshum ne, tus yawg uas tso tso duab liabqab aws.....koj rov tuaj tso koj cov duab liabqab vim kuv yuav muab xa mus rau ib pog meskas dawb thiab ib yawg meskas dawb laus laus lawm ces nws tus pojniam sij nrhiav nrhiav qauhmoob tsoob nws seb puas yuav pab tau nws kom tsis txhob khaus khaus.

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users