Jump to content


Dabneeg haus ntxhw zis.


2 replies to this topic

#1 HMOOB_tusiabheev_*

HMOOB_tusiabheev_*
  • Guests

Posted 28 November 2014 - 11:43 PM

Nyeem dabneeg muaj tiag.

 

Kuv kawm txoj dabneeg nov los ntawm "Nais khu Lis zeb" thaum kuv muaj 11 xyoo, lawv muaj cov tub hluas hmoob ham kawm ntawv keej kawg thiab.

 

Kuv paub tus nkauj tsw qab ntawd nws tus niam laus nyob qhov twg vim nws tus niam laus tus vauv niaj tsopaus nqa coj mus rau nws hnia ces nws txawm tsw tsw qab heev sub.

 

 

 

Puag thaum ub ov, muaj ib tug poj ntsuam, nws tus txiv tuag lawm, nws mus ua tau ib thaj teb ces ntxhw los muab nws cov qoob loo noj noj ces nws chim chim nws thiaj coj nws tus ntxhais mus caum tus ntxhw ntawd cov hneev taw tua tus ntxhw ntawd laud.
 
Nkawd ob niam tub mus caum caum tus ntxhw ces leej niam laus lawm mus caum tsis taus hos thiaj tso tseg ces nkawd rov los, nws tus me ntxhais nqhis nqhis dej heev tsis muaj dej nyob qhov twg rau haus li ces leejniam txawm mus de tau ib daim nplooj los daus tus ntxhw cov hneev taw uas tus ntxhw tso tau ib co zis rau hauv rau nws tus ntxhais haus ces nkawd rov los txog tsev tsis ntev xwb tus ntxhais txawm muaj ib plab menyuam ntxhw.
 
Tus ntxhais yug taus nws tus menyuam ntxhw ces leej niam thiaj ntim su kom tus ntxhais mus caum tus ntxhw.
Tus ntxhais coj nws tus menyuam ntxhw mus caum caum tus ntxhw, nkawd mus txog puag tom ib lub havzoov loj loj ces ntxhw coob coob yuav los muab nkawd tom noj ces nkawd txawm piav qhia pab ntxhw kom tsis txhob tom nkawd yog li ntawd huab tais ntxhw tus tub thiaj coj nkawd mus nyob saum ib lub tsev uas yog ua rau puag saum ntsis ntoo.
Nyob nyob ces leejniam tuag lawm tshuav tus ntxhais ntxhw lawm xwb.
Huab tais ntxhw tus tub niaj hnub mus nrhiav los rau tus menyuam ntxhw ntawd noj ces nws cov plaub hau ntev ntev tsw tsw qab heev li laud.
Yog li ntawd huab tais ntxhw tus tub thiaj yuav tus minyuam ntxhw tsw tsw qab ntawd ua pojniam ces niaj hnub cia tus me nkauj tsw qab ntawd nkaum saum lub tsev saum ntsis ntoo xwb no ov.
Muaj ib hnub ces huab tais ntxhw tus tub txawm mus nrhiav noj ces taug taug ntug dej mus deb deb heev lawm laud, txawm mus tshwm rau ib lub ntug dej ces muaj ib tug poj hmoob tuaj ntxhua ntxhua khaubncaws ces txawm tuaj ntsib tus tub ntxhw huab tais ces txawm tham tham ces niag poj hmoob ntawd txawm nyiam nyiam tus huab tais ntxhw tus tub lawm laud, yog li ntawd ces huab tais ntxhw tus tub thiaj yuav tsum niaj hnub tuaj mus ntsib niag pothook tsw ntxhiab.
 
Hos tus niag poj hmoob tsw tsw ntxhiab ntawd ua poj huab tais kav tas nrho lub niag ntiaj teb ntawd.
Yog hnub twg niag poj hmoob tsw tsw ntxhiab ntawd tsis pom huab tais ntxhw tus tub tuaj ntsib nws ntawm ntug dej ntawd lawm mas niag poj hmoob tsw tsw ntxhiab yuav txhij tub rog mus muab tas nrho cov ntxhw nyob lub havzoov ntawd tua no laud.
Ces huab tais ntxhw tus tub thiaj coj niag poj hmoob tsw ntxhiab mus xyuas nws lub tsev me me nyob puag saum ntsis ntoo ov.
 
Niag poj tsw ntxhiab ntawd mus pom huab tais ntxhw tus poj niam me nkauj tsw qab nyob saum ntsis ntoo ces dag hais tias yog nws tus ntxhais xwb no ov.
 
Yog li ntawd niag poj hmoob tsw ntxhiab thiaj nrog tus me nkauj tsw tsw qab ntawd nyob nyob tham tham thaum huab tais ntxhw tus tub mus yos noj lawm ces niag poj hmoob tsw ntxhiab ntawd txawm nug tus me nkauj tsw tsw qab hais tias;
 
Ab……..ntuj nis mi nkauj tsw qab aws…..ua cas koj cov clubhaul yuav ntev ntev tsw tsw qab ua luaj li?.
 
Ces niag nkauj tsw tsw qab ntawd thiaj dag niag poj hmoob ntawd hais tias, yuav kom koj cov plaub hau ntev ces koj niaj hnub sawv ntxov ntxov tuaj mus ntsis koj cov plaub hau ntawm tus ntug dej ntws ceev ceev hlob hlob ntawd, thaum koj ntsis koj cov plaub hau ces koj cev koj lub caj dab kom ntev ntev ces koj muab koj cov plaub hau ntsis lawm hauv tus dej ntws ceev ceev ntawd ces koj cov plaub hau cia li ntev ntev thiab tsw tsw li kuv cov lawm los mav.
Tus poj hmoob tsw tsw ntxhiab ntawd thiaj niaj tag kis tuaj mus khauv cev caj dab ntsis plaub hau ntawm ntug dej ntws ceev ceev ces, tus nkauj tsw tsw qab ntawd maj mam nays nays mus xua tib ntag muab nkauj poj hmoob tsw ntxhiab lub caj dab txiav tu nrho rau dej tshoob mus lawm laud.
 
Tus mi nkauj tsw qab ntawd tua niag poj hmoob tsw tsw ntxhiab ntawd tuag ces tsis muaj leej twg nrhiav tau li thiab tsis muaj leej twg pom li ces tus mi nkauj tsw tsw qab ntawd thiaj tau tau zoo rov mus nyob pem nws lub tsev saum ntsis ntoo puag pem koog niag zoov ped, yuav nws tus mi txiv huab tais tus tub ntxhw ua neej sib hlub kawg nkaus nyob nyob tsis muaj tag.

 #2 HMOOB_qau&paum_*

HMOOB_qau&paum_*
  • Guests

Posted 29 November 2014 - 06:55 PM

phooj ywg koj zaj dab neeg ntawm no sau hais tau muaj qab hau kawg li os. kuv thov qhuas koj txoj kev txawj sau hais tau zoo os nawb.

 

liabposmuag#3 HMOOB_sokuamuag_*

HMOOB_sokuamuag_*
  • Guests

Posted 01 December 2014 - 09:31 PM

Tsob luam yeeb thiab Tsob Yaj yeeb.

 

Kuv piav txoj dabneeg nov vim kuv paub hais tias muajibniagdev tab tom nqhisnqhispimheev es yuav tau sibsib zog xoom thiaj taupimaim.

 

Puag thaum ub ntuj nyuam qhuav tsim tau lub ntiaj teb nov xwb ces noob neej ntiaj teb yeej tsis tau pom tsob luam yeeb thiab tsob yaj yeeb tuaj nyob qhov twg los rau neeg ntiaj teb tau siv ua tshuaj li.

 

Mas muaj ib tug txiv huab tais kav tas nrho lub ntiaj teb nov yug tau ib tug tub mus tham tau ib tug ntxhais phemphemdabdabtuagheev, nws lub ntsej lub muag thiab lub cev tsis zoo nkauj tabsis tus ntxhais ntawd nyiam nyiam tus tub huabtais ntawd heev ces thiaj tau cog nws txoj me kev hlub nrog tus tub huabtais ntawd.

 

Nyob nyob ces ho muaj dua ib tug ntxhais zoo zoo nkauj tuaj pom tub huab tais ces txawm nyiam nyiam tus tub huab tais ces txawm muab nws txoj me kev hlub los ntxias tus tub huab tais ntxiv ces thaum nov lawv thiaj kom tus tub huab tais ntawd xaiv seb nws yuav yuav tus hluas nkauj twg?.

Tus tub huab tais thiaj yuav tus zoo zoo nkauj lawm ces tus phemphemtu tu siab heev, nws quaj quaj ces nws thiaj mus muab tshuaj kuab tua nyhuv noj tuag lawm.

 

Nws tuag lawm ces nws niam nws txiv muab nws coj mus faus tas, nws nce mus txog puag pem ntuj ces nws mus thov vajtswv kom vajtswv muab tau 2 lub noob yeeb rau nws coj los cog.

 

Lub noob luam yeeb nws muab cog rau ntawm nws 2 lubmivmis.

Lub noob yaj yeeb nws muab coj los cog rau hauv nwspaum.

 

Nyob nyob muaj neeg tuaj de tau tsob luam yeej mus xuab haus mas quavquavluamyeeb heev tseg tsis taus li lawm.

Hos leejtwg ho muab lub txiv yeeb ntawd hlais cov kua coj mus haus mas thiaj nqhisnqhis heev, yog tsis tau hau thaum twg thiab huam tuaj lawm ces yuav tua neeg xwb.

 

Cia nej mam coj mus xyuas seb nej leej twg tab tom raug nyob txim hauv tej dab neeg ntawd, yog txaus thim ces cia nyias thim nyias nawj vim kuv yuav tsis tau tib txoj kev quabyuamntawd, when find you siting there I will ignore you as well and so I will walk to one of my different direction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users