Jump to content


- - - - -

yaj ceeb li kev zoo thiab yeeb ceeb li kev zoo


7 replies to this topic

#1 HMOOB_qau&paum_*

HMOOB_qau&paum_*
  • Guests

Posted 28 November 2014 - 11:24 PM

kev aim - thiab kev uaxabmasthib

thaum uas koj tab tom nrog hluas nkauj los yog poj niam pw ua ke ntawd nej lub siab txoj kev xav nws yog nyob rau ntawm nej lub cev. tab sis thaum uas nej cov phev ntawd nws los kiag ces nej lub siab txoj kev xav nws los nyob rau ntawm lub ntuj txoj kev xav uas yog cov phev ntawd lawm (txoj kab lig ntuj). thaum lub sij hawm ntawd yog nej thiab ntuj los nyob ze ua ke lawm. thaum lub sij hawm ntawd nej tsis xav txog lwm yam li lawm. nej tsuas yog xav txog qhov zoo nyob thiab zoo mloog uas nej thiab ntuj tab tom sib cuag lus koom ua ke lawm.

kev uaxabmasthib ntawd nws yog txoj kev zoo sab yeeb ceeb uas nej yuav tau muab nej lub siab coj mus koom nyob nrog rau lub ntuj uas yog lub hauv paus ntuj tsim teb raug(thasmabxaj) thaum lub sij hawm uas .."...............................?"


Honey mas pheej yuav tseev kom kuv hais qhov mob thiab qhov tsis zoo Nkauj xwb tiag, xyov honey li lawm os?

#2 HMOOB_qau&paum_*

HMOOB_qau&paum_*
  • Guests

Posted 28 November 2014 - 11:28 PM

Honey mas pheej yuav tseev kom kuv hais qhov mob thiab tsis zoo li xwb es xyov yuav ua li cas li os?

#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 29 November 2014 - 06:26 AM

Leejtwg coj nws tuaj?.

Tus kuv paub nws tsis txawj tsav tsheb thiab nws tsis yog hmoob yaj.

 

Kuv yeej pom nws yog niam tais hluas tus aiblawm tabsis nej yog neeg muaj excuse xwb.

 

Ob peb hnub tom qab niam tais hluas ho coj ###### yawg hmoob lauj thaum iab peb nyob pem xum prha yao tuaj nrhiav haujlwm ua.

 

Tsis txhob thab kuv lawm tsam kuv suam koj rabnoov.

 

 

 #4 HMOOB_qau&paum_*

HMOOB_qau&paum_*
  • Guests

Posted 02 December 2014 - 05:30 AM

hais txog txoj kev xyaum hauj sam thiab kev aimpaum ntawd nws muaj ntsis zoo mus ib yam nkaus os nawb?

yog tias leej twg tau xyaum ua yus lub cev thiab lub siab los mus nyob ua ke es yus mloog zoo li yeej tsis muaj yus lub cev hlo li lawm mas thiaj li yog xyaum tau peem tsheej mus rau qhov zoo os nawb. thaum uas yus nyuam qhuav pib xyaum mas yus ua tsis tau li ntawd mas yus laj laj peem yus lub cev zaum ua ntev ntev li ntawd kawg li, tab sis thaum uas yus xyaum ua tau yus lub cev thiab lub siab peem tsheej los mus nyob ua ke es yus mloog zoo li tsis muaj yus lub cev lawm mas ua rau yus zaum nyob ntev ua li cas los yeej tau li lawm os nawb. hos hais txog kev aimpaum mas nws kuj muaj ntsis zoo mus li qhov uas kuv xyaum ntawd thiab os nawb, thaum uas yus li phevlos kiag lawm ces ua rau yus ib cev muag muag es ua rau yus lub cev thiab lub siab los mus sib sau nyob ua ke lawm ces nws yog qhov kev "zoo nyob" uas peb tib neeg ib txwm paub nyob rau hauv ntiaj teb no. qhov ntawd nws yog qhov kev zoo nyob uas yog yuav peem tsheej mus rau txoj kev xyaum zoo haujsam li qhov uas kuv tau hais los lawm ntawd. qhov no nws yog "lub ntuj txoj kev zoo uas muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb" niaj hnub no uas peb tib neeg paub tsis txog hlo li tias yog vim li cas es thiaj li "zoo nyob". hos hais txog kev cai haujsam mas nws hajtseem muaj zoo tshaj qhov uas peb tib neeg ntiaj teb "aimpaum" lawm thiab os nawb.#5 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 09 December 2014 - 07:54 PM

Wg... mawb! Wg..... mawb! neej cuab zog, dab cuab zog, av xoob zog 2 tog.#6 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 17 December 2014 - 03:20 AM

Niagdevntsejmuag rhuav plhu aw, tamsim no ces koj tsuas xav txog tib tug nyuag quavyeeblawm xwb lau uas yuav los daws tau koj qhov nqhisnqhispimtawg vim koj muab koj covpimtxiagtxiagtas lawm los pab tsis tau ntxias tsis tau quavpimyaim lawm.

Khaus koj cov niagpim npaum koj ua cas tsis nqa koj covniagpim mus pub niag quavyeebtxiag quavyeebtseem txawj ntaus 2-3 khawvyeeb koj haus.

Vim tsis muaj neeg liamqiasneeg li nej cov niagdevliamqias neeg ntawm nej es yus rovtxiag yus tej txivlaus, txivlaus rovtxiagyus tej niam hluas hos mog.

Vim kuv twb pom muaj ib tug niag khauskhauspim ib sij los muabpimyuam kom lawv txiagnwsxwbxwb yog lawv tsis kamtxiag mas yeej tsis tau li ntag yuav muab lawv rho tawm haujlwm xwb xwb.

Lawv twb thov thov kom nws tsis txhob thab thab tsam lawv muab nws txiagno, nws hais tias, nws yeej xavxavtxiag nws thiaj txob txob ces tau ib ntus nov txawm ntxubntxub lawvlawm vim tsis tautxiagtiag laiv mas koj yuav tau hais tiag hais tiag komtxiag koj thiaj yuav tau guard job vim nws xavtxiagheev lawv tsis kam xwb.

 

 #7 HMOOB_Haj Haj_*

HMOOB_Haj Haj_*
  • Guests

Posted 17 December 2014 - 10:53 AM

Haj haj ua cas muaj ib yawg hais tau tuaj dab ros tshaj plaws li.   cia kuv mam pab ib qho  kom lom zem zog ntxiv seb.   nws hais li no  hais tias.   wb mawb.  wb mawb   niam hais los tsis mloog ov.    txiv hais los txis yua.    txhiaj li magqau nkag qhov quav.     txiv hais los tsis mloog ov.    niam hais los chim chim.   txhiaj li magqau nkag qhovpim lawm tiag tiag.   lawm tiag tiag.    tom lov loov ov.   tom lom los.   tom loj rog.    qauthiaj nkag mus ti nkaus rau nruab nrog ov.   qw nrov nrov los tsis muaj tus pab.    qaunkag ti nkaus pem plab.   tsis ntev ces.   muaj me ab muaj me ab .  haj haj  pus yog naj?#8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 17 December 2014 - 07:16 PM

Ua tsaug os vim kuv tsis yog hom neeg ntawm koj xav.
Kuv yog ib tug minyuam mloog mloog lus thiab lawv hais tias thaum kuv baby kuv tsis quaj taug li ces kuv niam thiab kuv txiv lawv mus ua teb tas lawm, lawv yeej cia kuv nyob kuv, kuv ua kuv si, kuv tsaug kuv zog pem tej, tom tej tas hnub.
Muaj qee zaus lawv xav tias kuv pawv dua twg, lawv mam nrhiav no kuv mus tsaug kuv zog pem kwj tse thaum twg lawv twb tsis paub.
Mas cov neeg cem cem kuv tias kuv txhoj pob, mas lawv nyiam cov mloog mloog lus xwb vim kuv tawv ncauj heev are so wrong by itself because not matter bad they trying but they still wont succes.
Thiab kuv tsis yog hom neeg, you havesex with your best s wife/ husband.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users