Jump to content


Teeb Meem DUB thiab DAWB - nyob USA

Hmoob txhob txuam

6 replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
  • Guests

Posted 27 November 2014 - 02:51 PM

Nyob zoo ib tsoom Hmoob,

 

Teeb meem ntawm cov Dub thiab cov Dawb yuav loj hlob zuj zus tuaj, yuav ua kom lub tebchaws no ntxhov quav niab, tiam sis peb cov Hmoob tsis txhob mus txuam nrog.  Nov yog kev sib txeeb hwjchim ntawm ob tsob neeg no xwb, txog thaum kawg yeej tsis muaj ib pab yog ib pab tsis yog.  Txhob mus lees ib ceg nrog tw, ib tsam peb tsis muaj chaw nyob chaw txoos ntxiv lawm.  Peb twb pom tias peb raug rheeb puv ntuj, tshuav noob lawm xwb.  Los tseem raug dua ua ntau pab ntau pawg, tiam sis txog thaum kawg tsis muaj leejtwg lees thiab hlub Hmoob li.  Hmoob tsis txhob mus nrog luag ua txij tog txij peg lawm, kav tsij rau siab ntso kawm ntawv, ua lag luam, sib hlub sib txhawb, rau siab ntso rau lub neej, thiab coj txoj kev ncaj ncees xwb.  

 

Ntawm cov dub thiab cov dawb ces peb yuav tau yoog mus rau txoj ncaj ncees, txoj kev sib hlub sib txhawb thiab sib pab kom lub tebchaws no ciaj.  Txawm cov Dub yeej los lub tebchaws no yuav puas tsuaj tag, cov Dawb yeej los lub tebchaws no yuav puas tsuaj ib yam nkaus.  Tom ntej no ob pab no yuav sib txeeb hwjchim xwb, yuav tsis xyiv xeeb txog lub teb lub chaw lawm.#2 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 27 November 2014 - 04:16 PM

Vim dub thiab qaulojes nkauj hmoob thiaj xav xav tsoob os#3 HMOOB_Haisli muajxwb os_*

HMOOB_Haisli muajxwb os_*
  • Guests

Posted 27 November 2014 - 06:01 PM

cov yuav pab dub ces ntshe yog cov poj niam thiab cov nkauj hmoob uas mus cuabpaum rau dub tsoob thiaj yuavpab cov dub no xwb os.....cov dub no yog koj tseem pab tau nws yeej thiab mas nws muaj plhus heev......neeg dub nyob ntawm koj tog vaj tog tsev mas ...lim hiam tiag tiag....nws lom txwm pov nws tej khib nyiab tej yam khoom uas nws tsis yuav lawm tuaj rau hauv koj tej....yard....ua qias neeg ntsuav.....yog koj tsis txhob hais es koj muab khaws twjywm mus pov tseg lawm xwb mas....tseem O.K  .hos koj sim hais nws mas....nws yim huab muaj plhus ov nawb....tos li tau muaj ntau xyoo dhau los lawm kuv hnov....nyob suav teb....suav txwv tsis pub cov neeg dub mus tsuj suav tej....vim suav tsis nyiam cov dub qias neeg no....tsam huaj vam mus tsuam tsoov rau luag haiv neeg.....cov dub no nws yeej tsis nyiam peb hmoob li....tab sis peb cov poj niam thiab cov ntxhais nyiam dub rabqau dhau es pheej cuabpim rau dub tsoob ces....niag dub ib nyuag nyiam lub niagpim uas dub tau tsoob nkaus nkaus xwb ov.....tsis txhob vam tias nws tau tsoobpim hmoob lawm ces ntshe tas nws cov nyuag dub ..... niam yuav nav nav thwm koj nyuag hmoob no nawb....tsov tom dub tub sab ntawd mas nws nyob ze koj mas nws nyas nrw saib lub caij twg nws thiaj yuav nyiag tau koj teej koj tug xwb hos....yog yuav pab mas yeem pab cov dawb....tseem yuav muaj nqis dua os.#4 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 27 November 2014 - 10:00 PM

Cov ntxhais hais tias, dubqaulojmosmostsoob mas zooz oo nyob heev no laiv, ntshe peb yuav tau mus tsoompimdubthiab pob.  Tab sisdub tsw ntxhiab ua luaj xyov cov ntxhais ho tiv taus li thiab tiag.

 #5 HMOOB_qauhaismasmlooglustshaj_*

HMOOB_qauhaismasmlooglustshaj_*
  • Guests

Posted 28 November 2014 - 12:19 AM

Tos cov ntxhais ho tiv taus los lawv cov quavpim tseem tsw ntxhiab tshaj niag dub cov ntxhiab lawm ces lawv thiaj tsis hnov dub tsw xwb ov....hos peb cov txiv neej mas peb tsis muaj yam yuav tsw phem kom yuam tau dub tus ntxhiab nas koj yawg.....tsis tas li lawv muaj ob peb tug dub sib koom ces....tus rhoqau ntsaws qhovpaum....tus ho rho rab ntsaws qhov ncauj....tus rho rab ntsaws qhovquav  tib si....ces tsuav yog to qhov xwb ces yeej yogqau ntsaws xiab nrwb nrees....puv nkwb nkaus ces....nws yuav ua cas hnov dub tsw li naj.....li no thiaj tsis mloog niam tsis mloog txiv hais li lawm tsuas mloog dub hais nkaus nkaus lawm xwb tiag.#6 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 28 November 2014 - 03:15 AM

Dub thiab Dawb cov teeb meem ces vim dub qaulojthiab tawv tshaj dawb li lawm es kawg ces pojdawbmus cuab rau dub lawm xwb tiag.  #7 HMOOB_Tswntxhiab_*

HMOOB_Tswntxhiab_*
  • Guests

Posted 28 November 2014 - 10:30 PM

Luag yuav nyiamtxiag luag npaum li cas los tsuav tsis yog yus tus ces tsis txhob mus tav tav luag kev thiab mus hais hais luag vim luag pimntuag yog luag lub, luagqaulov yog luag rab tsis yog nej rab.

 

 

Vim yog muaj ob tug cousin, dub thiab dawb nkawd nyob ua ke xwb los mav uas lawv tseem nrhiav tsis tau ib tug zoo zoo nyab uas tsw tsw qab i rau tus tij los txog niaj hnub nim nov li nev.
 
Tus kwv xub yuav pojniam lawm mas tus kwv ntshai ntshai tsam tus niam ntxawm nyiag nyiam tus tijlaug ces tsam tus niamntxawm thiab tus tijlaug nyiag deev kawg nkaus ces lawv tsev neeg ntawd thiaj txwv tsis pub lawv cov txiv neej nyob hauv lub tsev ntawd hnav ris luv dhau hauv caug lawm ped.
Txawm mus pw lawm los yuav tau hnav ris ntev xwb.
 
Nyob nyob tus niamntxawm muaj ib plab menyuam ces lawv mam mus yuav tau ib tug pojniam tswtsw ntxhiab rau tus tijlaug.
Lawv nyob hauv lub tsev ntawd mas muaj qee tag kis ces niam ntxawm thiab tus kwv xub sawv los da dej hos muaj qee tag kis ces tus tijlaug thiab nws tus pojniam tswtsw ntxhiab xub sawv los da dej.
 
Muaj ib zaug tus tus tijlaug tus pojniam txawm coj khaubncaws, nws ua ntshav lo nws lub underwear ces thaum sawv ntxov tus tijlaug thiab nws tus pojniam mus da dej tas, nkawd niam txawm mus nyiag tus nyab lub underwear lo lo ntshav coj mus tso hauv lub shower ces tus kwv sawv los mus da dej los xyov yog li cas li tus kwv txawm los nug tus tijlaug hais tias, lub underwear nyob hauv lub shower puas yog koj lub.
Tus tijlaug thiaj los hais nws tus pojniam ces nws tus pojniam mus xyuas ua ciav yog nws lub underwear lo ntshav, nws tutusiab twb ywm hais tias, koj txiv aws….koj mas yuav siab phem tas npaum koj os cas pom kuv lub underwear nyob hauv lub dadej cas tsis  pab kuv khaws los cia xwb yuav ua kuv ntsev nchuav tas li koj.
 
Nyob tsis ntev ntawd tus tijlaug tus pojniam muaj minyuam lawm thiab.
Nkawd yug tau nkawd tus minyuam los tau 2-3 xyoos tom qab ntawd ces txawm muaj ib tug niam ntiav hu xov tooj tuaj tham tham rau tus niamtij nkawd hais tias;
Tus niam ntiav ntawd pheej muaj menyuam tsis tseg li, nws mus da dej ces nws ncav tes mus kho lub da dej ces tus me nyuam nchuav ua ntshav laub lug lawm mas txaus txaus ntshai kawg, nws thiaj hu nais maum ces coj mus muab ntshav nqus tawm.
 
Ab…..lawv aws.
Tsam nov yus niam twb tuag lawm, yus tus kwv mus nrog niag niam ntiav ntawd tuaj ib nqag tawm tsam yus.
 
Yus tus txiv yeej tsis tau muab niamntxawmdeev.
 
Txawm tus kwv tsis pub yus tus txiv lees nws tus minyuam los kuv yug kuv yeej tu tau nws loj thiab kuv yeej hlub kuv taus lawm tsuav nws tsis txhob cem cem thuam thuam kuv tus minyuam xwb nas.
 
Vim kuv yeej ib txwm tsis tau nchuav dua ib tug menyuam thiab kuv tsis tau paub xyov nchuav menyuam nchuav li cas thiaj yog nchuav.
 
 
Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users