Jump to content


- - - - -

Mob Ko Taw Vwm Yuav Kho Li Cas Thiaj Zoo?

Thov Pab Qhia Tiag Tiag...

35 replies to this topic

#1 HMOOB_Vam Ntxoov_*

HMOOB_Vam Ntxoov_*
 • Guests

Posted 13 November 2014 - 01:57 AM

Kuv yog Vam Ntxoov, kuv twb mob ko taw vwm los tau tshaj 10 lub xyoo lawm.  Kuv kuj tsis tau laus thiab.  Kuv xav nug peb cov txiv hlob txiv ntxawm uas twb mob taw vwm lawm qhia saib nej noj tshuaj dab tsi thiaj zoo thiab yuav ua li cas taw vwm thiaj yuav zoo tu qab.

 

Ua tsaug ntau ntau..#2 HMOOB_Thamlihnovluagpiavxwb_*

HMOOB_Thamlihnovluagpiavxwb_*
 • Guests

Posted 13 November 2014 - 02:24 PM

Hais txog mob taw vwm mas. xyov koj pus mob tiag los sis koj lam xav muab los tham ua si xwb los. kuj tsis paub.  tab sis li cas los xib. koj taij lawm ces kuj lam muab los tham. neeg mob tawv vwm mas. nyias muaj nyias roj ntsha tsis sib thooj. tej zaum luag ua li .luag  zoo lawm.  yus ua li .yus tsis zoo ces. cuag yog luag dag yus. muaj ib txhia yus qhia luag tab sis luag ua li hais es ho tsis zoo ces.  .yus mag luag cem thiab no ov nawb.  .kuv lam qhia koj raws li kuv hnov kuv ib tug tub xeeb ntxwv piav nws tus kheej xwb.  .tab sis yog nws nyuam qhuav mob thawj thawj zaug xwb ov.  .nws tsis tau mob ntev npaum li koj nawb. .lub caij ntawd nws tab tom mus txog tim nplog.  .mus xyuas nws txiv lawv.  .ces cia li mob taw.  .nws txawm mus yuav tau ib las yeeb.  .coj los qhwv.  .qhwv tau ib hmos .tag kis ua nws tuag ntxhai kiag ces cia li nqig kiag ces zoo hlo.  tsis mob ntxiv li lawm no tiag. .tab sis yog nyuam qhuav mob thawj zaug xwb ov nawb. .yog mob ntev li koj lawm mas tsis paub xyov pus pab tau thiab nawb.phooj ywg.  .kuv hnov ib txhia phooj ywg lawv tham tias. .mus txog nplog teb noj zaub mov txawv lawm.  .leej puav kuj cia lizoo lawm thiab no hos. .tab sis yog mob tawv vwm lawm tiag mas yuav tau caiv tej nyuag nqaij nyuj nqaij npuas. .cov uas qab qab heev ntawd .zaum puav kuj pab tau thiab no. .#3 HMOOB_Vam Ntxoov_*

HMOOB_Vam Ntxoov_*
 • Guests

Posted 13 November 2014 - 02:51 PM

Ua tsaug nawb, tus phoojywg Thamlihnovluagpiavxwb.  Koj cov lus yeej tseem ceeb heev li.  Ua ntej peb yuav ua tau yuav tsum yog yus ntseeg lawv thiab ua li lawv hais mus tsheej hli mas thiaj yuav paub qhov tseeb.  Kuv hnov leej twg los tsuas kom caiv noj nqaij xwb, kuv xav qhov no yuav muaj tseeb.  Yog mus txog Nplog los yeej yuav zoo thiab vim nyob Nplog tsis muaj neeg mob taw vwm vim lawv cov zaub mov txawv.  Raws kuv tus kheej mas kuj tau mob khib kaj tshaj 10 xyoo thaum nyob Nplog teb yuav muab tshuaj dab tsis los yeej tsis zoo tu qab, tab sis tuaj txog Meskas ces tsis nco qab nws twb zoo tu qab tag los txog niaj hnub nim no.#4 HMOOB_mobtawdvwm_*

HMOOB_mobtawdvwm_*
 • Guests

Posted 19 November 2014 - 03:27 AM

Kuv yog ib neeg mob taws vwm los duam lawm. Thaum kuv thawj zaug mas kuv ncag xwb tiag. Thaum pws ua pam chwv xwb los mob cuag luag rhos roob rauj rau kuv txhai taws xwb tiag. Kuv mob taws vwm raum ntawm kuv ib sab ntiv taws xoo mas os, os liab ploog kub lug. Kuv mob tau muaj ob eb hnub mus ua tsis tau hauj lwm lis. Kuv chim heev ces thij lis muab sib zog zaum mas mob tiag, tiag. Kuv muab kuv ntiv taw ntawm ntev loos ces dhau qhov mob, mob ntawd tag ces cia zoo lawm xwb tiag.


Qhov ua ua rau kos taw mob taw vwm mas yog yus lub cev ntawd muaj uric acid ntaus heev ces cov acid ntawd khov ua crystal taws lis pob zeb nyob rau ntawm yus tus mob txhas thiab cov leeg. Thaum yus muab siv zog nia ces cov uric acid ntawd tawg tag ces nws rov yaj mus kua tag lawm cia lis zoo lawm xwb.

#5 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 November 2014 - 01:32 AM

Ua tsaug nawb, tus phoojywg mobtawvwm.  Kuv xav tias koj cov lus yeej yuav pab tau kuv me me thiab lwm tus os.  Txawm ntsib thaj maum los xyov luag paub los tsis paub, luag tsis lam qhia dab tsi rau yus li.  Thaj maum tsuas tab teem caij yus mus kuaj ntshav thiab noj tshuaj xwb.  The neej mob taw vwm los nug lawv, xyov lawv paub tsis paub lawv tsuas hais tias lawv zoo lawm xwb.  Saib mas tib neeg qia dub tswv yim tsis xav qhia qhov tseeb txawm lawv paub yog li cas.  Kuv yeej kawm tau me me lawm thiab tsam no.

 #6 HMOOB_maimai_*

HMOOB_maimai_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 04:35 AM

go to the american doctor and tell them it is "GOUT" they will give you steroid medicine and it will help you everytime you have flare up of that symptoms.
the medicine to take is called "prednisone" it is a very effective medicine for mob ko taw vwm. 

Mob Ko taw vwm is because you need to cut back on pork. Eating too much PORK meat will trigger the ko taw vwm and also drinking a lot of alcohol.  #7 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 04:58 AM

hahaha good to hear the meskas peoples are also very interest.

So now we have a lot of meskas friends :)

 #8 HMOOB_Vam Ntxoov_*

HMOOB_Vam Ntxoov_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 06:31 AM

Thanks for your recommendation.  I just get tired of seeing American doctors because they are idiots.  All they wanted is to keep me going back to see them as often as possible so they can make money.  They prescribe medicines for gout but those medicines can kill kidneys which they don't tell.  We have to do research by ourselves.  There is another better way to prevent gout from coming back by asking friends or someone who knew, not doctors because that is what they do for living.#9 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 08:38 AM

You're such a lies.

Not one need you to do nothing.

Being research is such being how to kill all the doctors in the hospital.

Could you all robbe return my status you had trade while year ago?.

 

 #10 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 10:04 AM

Der! you don't know how many Hmong people die from gout but doctors don't really say anything.  Maybe doctors don't know much about gout or maybe they don't want to lose one patient.  I have gout, I learn a lot from people and from history of gout that's why gout doesn't really need no nothing to reduce the uric acid if you know what to do.  Doctors give more than five types of medicine to reduce gout's attack, none of them can cure gout.  I have seen thru more than 3 doctors, their recommendations are to have blood test every 3 months and take medicines until die. Those medicines are not good for kidney.  How much do you know and learn about gout?#11 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 04:23 PM

See, thats how i ignore those peoples are so powerful like the devils.
So grad to tell what all of you are kicking, chase, force, b1tch at them.
I'll tell you, all the doctors care are they patiens.
Thiab txawm lawv coj li cas los yeej tseem yog tus txhaum.

#12 HMOOB_Hmoobsibpabhmoobnawb._*

HMOOB_Hmoobsibpabhmoobnawb._*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 04:52 PM

kuv kuj yog ib tug neeg mob taw vwm los ntev lawm thiab.   kuv yuav piav li kuv tus kheej rau nej mloog.  es nej ho piav nej li pub kuv paub.   kom peb ib tsoom neeg uas raug kev mob tawv vwm.   peb sib pab cawm tau peb txoj sia nyob ntev zog nawb .    tus neeg uas nws tsis muaj mob taw vwm mas nws pom suav daws sib tham.  nws kuj yuav lam hais ua dog ua dig.   tab sis peb cov uas muaj mob peb qhib siab hlo los sib pab sib qhia tej yam uas peb paub los sib cawm nawb cov phooj ywg.    kuv li mas yog mob thaum twg ces yeej kawg noj Docter  cov tshuaj.   prednisone  tas mas thiaj ntaug zuj zus xwb.    tab sis kuj tsis zoo lam noj ntau zaus thiab ov.   vim kuv noj noj cov tshuaj ntawd ces.  nws mus tom tom kuv plab.   ua rau zoo li yuav mob kab phob zuj zus tuaj.   ces niam no kuv ntshai noj lawm.   ces Docter ho muab ib cov coj los noj poob kas kom yus lub cev tsis txhob pheej produce cov kua faj siv mob tawv vwm ntxiv.   tab sis ua cas kuv sim noj thawj thawj ntsiav xwb.   tib ntsis li 3  xuab moos.   kuv mus tso zis.   ua cas kuv cov zis mas yog npuas linpuas xwb.   ua rau kuv txaus ntshai kawg.  tsis ntev tom qab ntawd.   ua rau kuv ob lub raum mob ntsuag pes qees li uas.   yuav xeeb muaj infeection.  tsis ntev ces kuv cav hnov mob ncus nco li uas qaib thos thos ntawm ob lub raum lawm thiab ces.   kuv ua siab tsis kam saj nws ntxiv li lawm.   kuv ob lub raum thiaj rov zoo zuj zus tuaj hov.    yog Docter muab tshuaj rau nej noj.   nej yuav tau soj ntsuam tom qab nej noj tas seb.  pus yog pab nej los sis tseem yog muab nej loos ntxiv xwb nawb.   tsis txhob lam tau lam noj li docter xajn  es.  txog thaum kawg yus tseem mag lwm tus mob ntxiv ov.   es kuv tsuas piav li qhov kuv tau ntsib los xwb.os.#13 HMOOB_Vaam Ntxoov_*

HMOOB_Vaam Ntxoov_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 05:33 PM

All medicines cause side effects.  Taking medicines too long can kill you, believe it or not, try it yourself and learn it yourself.   Ua ntej nej kawm, nej yuav tau ntsuam hais tias ua cas cov Hmoob nyob lwm teb chaws thiaj tsis mob taw vwm, ua cas cov nyob meskas thiaj muaj mob taw vwm xwb.  Taw vwm chiv keev li cas los?  Nej paub li no meej ces tsis tag noj tshuaj thiab ntsib doctors li lawm, yus yuav tau saib xyuas yus tus kheej kom zoo xwb.

 

Kuv mob taw vwm thawj zaug mas mob heev tiag tiag tshuav tuag xwb, kuv mus ntsib kiag thaj mauj ces docotr muab kiag tau 2 yam tshuaj rau kuv noj tag kis xwb twb zoo lawm.  Qhov kuv ntxub mas yog yuav tau mus kuaj ntshav tag li thiab noj tshuaj kom tag lub neej.  Kuv nub doctor hais tias puas yuav muaj tshuaj noj kom taw vwm tu qab?  Doctor tsuas hais tias noj tag lub neej thiab kuaj ntshav tag lub neej es thiaj control cov level uric acid ntawv.  Noj tshuaj zoo li cas?  Noj tshuaj ces kab thaw li lawm, nrog tsis taus pojniam pw kiag li lawm nawb.  Yus ob lub raum los yeej tsis muaj zog kiag.  Yus tsaug tsaug zog thiab raug khaub thuas yooj yim heev li vim yus lub cev tsis muaj zog lawm.  Ntev mus qhov muag los tsis pom kev zoo.  

 

Kuv tus txiv ntxawm kiag mob taw vwm noj doctor tshuaj ntau ntau tuag kiag lawm.  Kuv ib tus kwvtij los kuj noj tshuaj taw vwm tuag lawm thiab.  Doctors tsuas hais tias tsis muaj tshuaj kho kom zoo tau tu qab li xwb.  Doctor tsis paub vim lawv kawm thiab saib computer ib yam yus thiab xwb.  Kuv li nkag internet ntau xwb ces yeej pom tej tshuaj doctor muab nyob tag hauv tab sis yus mus yuav tsis tau tshuaj vim doctor thiaj sau tau ntawv yuav xwb.  Cov tshuaj no lawm tsuas yog anti-inflammatory xwb, tsis yog noj kom zoo.  Mob taw vwm tsau ice xwb los yeej nyob taus.  

 

Qhov kuv xav tau yog yuav ua li cas taw vwm thiaj zoo tu qab thiab tsis noj tshuaj ntxiv lawm xwb. The $1,000,000 answer, email me at siscosheroki@yahoo.com.  Kuv tsis yuav nyiaj tab sis kuj tsis xav qhia hauv no thiab.#14 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 07:28 PM

vam ntsoov aws.........koj ua ntsuas txhawj hwv lawm thiab lau koj yawg hehe.

Koj lub mi tswv 8 noj tshuaj ntev heev tsis txaus koj lub yees vim laus laus los yuav tau cia tus vaj ntsuj nplig kom ntau ntau thiaj mus ncav nws lub ntuj ceeb tsheej puag saud.

 

Thaum twg nyob yav qaumteb hauv Minnesota tsis txawj los lawg tas niaj tas xyoo lawm mas thiaj yuav zoo taw vwm xwb tiag thaub.

 

Vim koj twb vamntsoov ces twb yog luag tug luag haj yam vamntsoov dua koj.

 

 #15 HMOOB_Me Tub Ntses_*

HMOOB_Me Tub Ntses_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 12:31 AM

Kuv yog Vam Ntxoov, kuv twb mob ko taw vwm los tau tshaj 10 lub xyoo lawm.  Kuv kuj tsis tau laus thiab.  Kuv xav nug peb cov txiv hlob txiv ntxawm uas twb mob taw vwm lawm qhia saib nej noj tshuaj dab tsi thiaj zoo thiab yuav ua li cas taw vwm thiaj yuav zoo tu qab.

 

Ua tsaug ntau ntau..

 

 

Hlob Vam Ntxoov,

 

Mob Ko taw vwm thiab mob Paj Ndo Khob ( mob leeg mob pob qej txha) pua yog ib yam mad. Yog tia yog ib yam ce koj caiv xob noj nqaij qaib thaib xob hau cauv hau beer ntau2 xwb os. Yuav tsi mob lawm.

 

Yog thaum mob heev2 ce koj hau dej kom ntau2 mus tso zis ta lis ce kuj zoo tau thiab. Yog mob heev2 ce mus cuag kws kho mob xwb.

 

Kuv yawm txiv mob ko taw paj doo qhob, kuv nrhiav2 kev pab hauv internet. Lawv tsua qhia kom caiv khoom noj thiab xob hau cawv hau beer xwb li kuv sau lo  saum toj sauv xwb. Kuv mus qhia rau yawm txiv sim caiv no zoo tiag nawb.#16 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 12:54 AM

Raws kuv pom pom lawm mas cov tawvwm ntawd tsis yog mob hauv tus qijtxha uas nws mob mob tiam sis nws tsis yuav lam tau lam su tej lub niag pob..

Cov taw vwm ntawd yog mob li tus txha ncau, yog koj muaj ib tug txha ntawm koj tej tes taw yuav ncau ces mob mob heev.

Koj tsis muaj tshuaj noj ces tsis ntev xwb koj yeej pom koj tus txha mob mob ntawd su loj loj tshoom tuaj lawm ntag ov.

Mas raws kuv khub khuab pom tau tias tsis tshua yog tim zaub mov qab qab ua rau nws muaj cov txha yuav ncau ntawd.

Vim hais tias tus neeg tsis ua laj kam nws kuj yoo tau zaub mov qab qab ces tus txha yuav ncau ntawd kuj maj mam hlav tsis hnov txov nws heev heev xwb tabsis yeej mob thiab yuav ncau tuaj mus xwb thiaj tas.

Tus ua laj kam yog nws tsis noj zaub mov qab qab, nqaij qaib, nqaij npuas, nqaij nyuj ces tsis ntev nws yuav tsis muaj zog mus khwv noj khwv haus lawm yuav tau noj xwb.

So who says tshuaj are not your #1 priority, you're fell free to stop take medicine and let your so fukin bam not dad grow as a bastand.

Ua tsaug.

 

 #17 HMOOB_Me Tub Ntses_*

HMOOB_Me Tub Ntses_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 01:01 AM

Raws kuv pom pom lawm mas cov tawvwm ntawd tsis yog mob hauv tus qijtxha uas nws mob mob tiam sis nws tsis yuav lam tau lam su tej lub niag pob..

Cov taw vwm ntawd yog mob li tus txha ncau, yog koj muaj ib tug txha ntawm koj tej tes taw yuav ncau ces mob mob heev.

Koj tsis muaj tshuaj noj ces tsis ntev xwb koj yeej pom koj tus txha mob mob ntawd su loj loj tshoom tuaj lawm ntag ov.

Mas raws kuv khub khuab pom tau tias tsis tshua yog tim zaub mov qab qab ua rau nws muaj cov txha yuav ncau ntawd.

Vim hais tias tus neeg tsis ua laj kam nws kuj yoo tau zaub mov qab qab ces tus txha yuav ncau ntawd kuj maj mam hlav tsis hnov txov nws heev heev xwb tabsis yeej mob thiab yuav ncau tuaj mus xwb thiaj tas.

Tus ua laj kam yog nws tsis noj zaub mov qab qab, nqaij qaib, nqaij npuas, nqaij nyuj ces tsis ntev nws yuav tsis muaj zog mus khwv noj khwv haus lawm yuav tau noj xwb.

So who says tshuaj are not your #1 priority, you're fell free to stop take medicine and let your so fukin bam not dad grow as a bastand.

Ua tsaug.

 

 

Kwv tij, Ua li koj pua paub mob ko taw vwm sau ua lus English yog sau li ca. Paub no pab qhia kv mam mus tshawv nrhiav seb yog li ca thiab pua tshuaj kho li ca.#18 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 01:12 AM

Lus askiv lawv hu ua nkauj.

 

Me tub ntses, thaum koj niam yug koj tawm plaws liab ntsha tsuas los koj tsis muaj txiv los?.

 #19 HMOOB_Vam Ntxoov_*

HMOOB_Vam Ntxoov_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 04:33 AM

Ua tsaug nawb me tub ntses, koj thiaj qhia qhov tseeb xwb.  Kuv ntseeg hais tias mob taw vwm tsis caiv ces nws tsuas muaj noj tshuaj tuag los sis mob taw vwm tuag xwb.  Nej cov tsis tau noj tshuaj nej tsis paub kuv tus no noj tshuaj tshaj 10 xyoo lawm kuv rov txiav tsis noj tshuaj tab sis kuv twb piam sij ntau yam heev li lawm.  Qhov kuv tsis nyiaj doctor qia mas vim doctor yuav kom yus mus ntsib nws txog hnub tuag thiab noj ib hnub ib lub tshuaj txog hnub tuag.  Taw vwm tsis tau tua yus tab sis tshuaj muab yus tua tuag ua ntej lawm.  #20 HMOOB_Leejtwgpaubthovpabnawb_*

HMOOB_Leejtwgpaubthovpabnawb_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 05:45 AM

kuv tsis to taub tias cas tej tshuaj uas Docter muab rau yus noj kho mob kom tsis txhob mob.  nyob lub teb chaws no.  muaj qee yam noj tas mas ua rau yus qaug qaug tas zog tab sis koj mloog twb tsis chwv yus tus mob ib qho hlo li los muaj.    hos thaum ub peb tseem nyob peb teb chaws.     peb noj tej tsuaj uas luag yeej hais tias yog hom tshuaj uas noj rau hom mob uas yus raug ntawd mas.   yeej tsis hnov yuav qaug hlo li tab sis.   noj tas ces cia li hnov zoo zuj zus tom qab uas koj noj tas li ntag no laiv.    zoo li nej kuj sib pab sib qhia txog kev sib pab cawm cov mob tawv vwm ib qho ib me ntsis lawm.   . ntawm no kuv ho xav thov nej suav daws.   zam txim pub thiab thov tsis txhob muab ntaus nqi phem nawb cov phooj yaw.    kuv ho xav thov seb nej leej twg pus tau hnov lwm tus.   los sis nej tus kheej pus tau muaj teeb meem zoo li kuv no thiab.   yog nej leej twg ho paub li cas no thov pab qhia kuv thiab seb yuam.    kuv li mas.  tau muaj ib lub xyoo los lawm nawb.   kuv lub plab pheej npau qig qug yuav luag txhua chim li ntag lau.   tej chim mas nws npau.   qug no nram plab tuaj mas.   cav teb ntua nrov plij plej pem yus lub qaj caj pas tuaj li uas yog nws txawj sib teb thiab laiv.  tej chim mas lam npau ob peb teg xwb kuj ntsiag lawm thiab.   tej chim kuj ua rau yus tau tso teg puav paus tas ces kuj tus zog lawm thiab.   kuv twb mus ntsib Docter ob peb zaug lawm.   law muab ob peb yam tshuaj coj los noj kom.   reduce cov acid uas pheej ua rau yus plab npau.   tab sis yeej tsis hnov txawv li.  es seb ib tsoom phooj ywg nej leej twg pus ho paub txog tej yam tsuaj thiab no.   thov ua tsaug es sim pab qhia kuv thiab seb pus yuav cawm tau qhov nyuag teeb meem plab npau no thiab os. #21 HMOOB_10phavreward_*

HMOOB_10phavreward_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 05:46 AM

Raws kuv nkag siab mas cov lus CAIV no nws txhais tau hais tias ntxaisquavhniav tsis tseg thiaj nyob taus no nawb.

Tshuaj mas yog koj mob lawm noj cov haum haum mas tsis tua leejtwg li os.

Yog mob mob tawvwm lawm ces koj yim caiv yim mob, mob tsis tu qab, mob los tsis zoo li tsuas loj tuaj mus txog thaum koj tej tes tej taw tuaj ua kub ua kaus tas lawm, ntxig nkhau tsis haum, ntiv tes xyab tsis tau lawm koj thiaj mam ntseeg hais tias tshuaj thiaj zoo nkaus.

 

Ho piav ntxiv qhov koj hais mas yog koj xwb tim noj tshuaj ces thiaj txawj mob tawvwm ces koj ho txiav tsis noj tshuaj ces mobtawvwm mam huam tuaj tua koj lod?.

 

 #22 HMOOB_Me Tub Ntses_*

HMOOB_Me Tub Ntses_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 06:30 AM

Lus askiv lawv hu ua nkauj.

 

Me tub ntses, thaum koj niam yug koj tawm plaws liab ntsha tsuas los koj tsis muaj txiv los?.

 

 

Ua tsaug nawb me tub ntses, koj thiaj qhia qhov tseeb xwb.  Kuv ntseeg hais tias mob taw vwm tsis caiv ces nws tsuas muaj noj tshuaj tuag los sis mob taw vwm tuag xwb.  Nej cov tsis tau noj tshuaj nej tsis paub kuv tus no noj tshuaj tshaj 10 xyoo lawm kuv rov txiav tsis noj tshuaj tab sis kuv twb piam sij ntau yam heev li lawm.  Qhov kuv tsis nyiaj doctor qia mas vim doctor yuav kom yus mus ntsib nws txog hnub tuag thiab noj ib hnub ib lub tshuaj txog hnub tuag.  Taw vwm tsis tau tua yus tab sis tshuaj muab yus tua tuag ua ntej lawm.  

 

Hlob Vam Ntxoov,

 

Raw kuv mloog neeg feem coob tham mas ntxim li mob taw vwm yog mob Paj Doo Khob los sis lus akiv hus ua " Uric acid" no.

Tus yam ntxwv mob zoo li daim duab kuv tso nov: https://www.google.l...ved=0CAYQ_AUoAQ

 

Yog hai tia yog ce koj muaj caij thiab yog koj paub ntawv akiv ce koj mus sau tia: Uric acid threatment no rau hauv google ce lawv yuav qhia koj txog vib thi kho thiab caiv yam zaub mov twg noj tsi tau nawb:

 

Tsi lis los koj mus saib hauv 2 tug website kuv tso nov: http://www.mayoclini...et/art-20048524

 

http://www.patient.c...th/gout-leaflet

 

Kuv vam thiab cia siab tia nws yuav pab koj tau me2 thiab. Yog koj ho nyeem tsi tau ntawv akiv lo xob ua siab deb. hai qhia paub kuv mam pab txhai rau koj os nawb. Tsua xav kom sawv dlaw noj qab nyob zoo xwb.

 

 

 

 

 #23 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 07:15 AM

Uric Acid nws yog mob xeev siab ntuav ntuav xwb vim kuv mob mob lawm thiab nws tsis yog mob tes tsis mob taw tuaj kub tuaj kaus nawb.

Vim cov Uric Acid no nws yog feem mob ntawm lub ncauj plab ua kiav txhab ntau xwb, kuv paub tshuaj kho yam mob no zoo lawm.

 #24 HMOOB_Tub Tooj_*

HMOOB_Tub Tooj_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 10:59 PM

Tus phooj ywg # 23 kuv hnov koj tham rau saum toj no tias koj paub yam tshuaj uas kho tau hom mob.   ncauj plab kiav txhab los si pheej produce Uric Acid no.    kuv kuj xav tau me ntsis coj los sim seb pus yuav ntxim kuv thiab.  kuv li mas twb txob txob kuv lub ncauj plab los tau ntau xyoo lawm.   thaum ib nyuag tshaib plab zog xwb ces yeej.   hnov lub pes qawv hauv lub ncauj plab tuaj ntag.   yuav tsum tau noj me ntsis mov los si tej yam khoom noj mus rau mas thiaj li nyob taus.   niaj hnub no kuv yeej lam ntoog nyob xwb.    Docter yeej muab ntau hom tshuaj rau kuv noj rau los yeej tsis pab tau dab tsi li.    thov nug ib los?.  ua koj cov tshuaj uas koj hais los saum toj no yog tshuaj nroj tsuag thamabxaj xwb los yog li cas.   ua koj pus yuav kam kuv yuav ua li cas thiaj yuav tau ib qho tshuaj no.   ntawm koj los siv seb pus yuav pab tau kuv nas me phooj ywg?.#25 HMOOB_uaseevyees_*

HMOOB_uaseevyees_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 11:40 PM

Lawv tsis tshua muaj muag hom tshuaj kuv haus ntawd, vim cov tshuaj nov mas yog lawv ua yees siv lawv muab ntiv tes do thiab yaug haus ntau xwb yeej pab tau koj.

Tabsis yog koj nyob yav qaum teb tuaj ces muaj cov pheej yig koj mus nrhiav tim tej tab laj tshav puam, koj mus raws li kuv qhia koj nov nawb vim lawv cov tab laj muag tshuaj zoo ncauj plab ntawd lawv nyob puag tom lub tsev uas poob ib theem tod muag ntau os ces koj mus nug cov muag tshuaj ntawd xwb tias koj tuaj nrhiav tshuaj mob ncaujplab ua qhov txhab ces lawv mam derect koj mus yuav yog tus tsis muaj hom ntawd.

 

Hos koj yuav kom kuv ua koj haus mas kuv yuav yuav nyiaj ntau ntau vim hais tias puag thaum ub kuv los yeej yog ib tug ntxhais uas nyob hauv coob coob tus ntxhais ntawd raug cov mob plab kiav txhab ntawd thiab kuv ces poob nyiaj lawm ntau thiaj txawj.

 

 

 

 

 

 

 #26 HMOOB_Me Tub Ntses_*

HMOOB_Me Tub Ntses_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 11:43 PM

Tus phooj ywg # 23 kuv hnov koj tham rau saum toj no tias koj paub yam tshuaj uas kho tau hom mob.   ncauj plab kiav txhab los si pheej produce Uric Acid no.    kuv kuj xav tau me ntsis coj los sim seb pus yuav ntxim kuv thiab.  kuv li mas twb txob txob kuv lub ncauj plab los tau ntau xyoo lawm.   thaum ib nyuag tshaib plab zog xwb ces yeej.   hnov lub pes qawv hauv lub ncauj plab tuaj ntag.   yuav tsum tau noj me ntsis mov los si tej yam khoom noj mus rau mas thiaj li nyob taus.   niaj hnub no kuv yeej lam ntoog nyob xwb.    Docter yeej muab ntau hom tshuaj rau kuv noj rau los yeej tsis pab tau dab tsi li.    thov nug ib los?.  ua koj cov tshuaj uas koj hais los saum toj no yog tshuaj nroj tsuag thamabxaj xwb los yog li cas.   ua koj pus yuav kam kuv yuav ua li cas thiaj yuav tau ib qho tshuaj no.   ntawm koj los siv seb pus yuav pab tau kuv nas me phooj ywg?.

 

Tub Tooj,

 

Kuv tsi yog tus koj nug tiam sis lam teb koj li no thiab. Mob ncauj plab lis koj hai nyob peb teb chaw muaj neeg mob coob heev lis. Raw li cov phooj ywg ua mob dua lo lawm lawv noj tawv txiv Maj nau (Lemon) kuj zoo thiab no nawb.

 

Ib tus phooj ywg hai rau kuv tia nws noj tawv txij maj nau (Lemon) xwb. Thaum nyiam qhuav noj ce iab2 noj tsi tau ce muab hlai tej daim nyia2 ntsw ntev noj li noj qaub ( aub + iab+hub). Noj2 swm lawm ce noj tau lawm ce noj daim tawv lawm xwb. Thaum noj lawm yuav ua rau kuv nov yus lub plab txia2 ce kuj zoo thiab no.#27 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 December 2014 - 12:48 AM

Qhov mob ncauj plab ntawd mas mob mob heev tiag tiag li thiab nawb, noj los noj tsis taus, haus los haus tsis taus, noj thiab haus thaum twg ces nws tawm rov los yog tib co ntsuab ntsuab los yog daj daj rov los lawm xwb tiag thiab mob taw vwm tseem mob tsis npaum mob ncauj plab ua qhov txhab.

Tabsis nim no kuv tsis mob heev lawm vim mob mob los lawm ua nws ntaug tas thiab txawj tshuaj ntxim kho lawm tus mob kuj zoo tu qab nrho.

 

 

 #28 HMOOB_Tub Tooj_*

HMOOB_Tub Tooj_*
 • Guests

Posted 23 December 2014 - 12:49 AM

ua tsaug nawb tus phooj ywg # 26 cia kuv mam sim li koj hais seb pus yuav ntxim kuv ov.   kuv xav tias yog yus hom mob thwj li lawv lwm tus hom mas. yus noj yam tshuajj uas lawv noj yeej yuav zoo xwb ntag nawb.  es ua koj tsaug ntau ntau nawb phooj ywg.   #29 HMOOB_Tub Tooj_*

HMOOB_Tub Tooj_*
 • Guests

Posted 23 December 2014 - 01:10 AM

phooj ywg #25  kuv ua koj tsaug ov.  cia kuv mam thov kuv cov phooj ywg uas lawv nyob ze cov taj laj tshav puam ntawd mus pab kuv nrhiav seb pus tau yam tshuaj koj hais coj los sim nawb.   ua tsaug ntau ntau   uas koj pab qhia kuv os#30 HMOOB_neverfair_*

HMOOB_neverfair_*
 • Guests

Posted 23 December 2014 - 01:26 AM

Kuv niag laus laus twb tsis muaj chaw vam lawm os lawv cas nej yuav tham txaus hlub heev heev.

Luag tsuas xav ntxias dawj nqa yus lub hauv siab mus xwb os.

Vim niaj hnub nov twb yog yus lub, luag hais rau yus hais tias, cov zaub cov mov yus noj tsis yog yus yuav los yug yus lub hauv siab tiam sis yog lawv xa nram tsev dawb tuaj yug xwb ces hnub twg yus pais lawm, luag muab yus lub cev coj phua saib tej hlab tej ntshav, siab raum uas tseem ua ua haujlwm sab hauv ces luag tsuas them kiag qhov nyuag ntawd xwb hos lub cev luag twb tsis xam hais tias muaj nuj nqis dab tsi li lawm.

Yog tu yus lub siab npaum nov lawm ces yuav qhov, ib hnub noj ib hnub, pais thaum twg lawm los xam nyog.

 

 #31 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 December 2014 - 01:37 AM

Lawv qhib tab laj tshav puam, lawv qhib hnub vas thib 13 hauv txhua hli os, nws mam mus nrhiav tim tab laj tshav puam nawb mog.

Lawv ho muaj dua ib lub me thiab lub tab laj me qhib hnub vas thib 20 txhua txhua hli.#32 HMOOB_Tub Tooj_*

HMOOB_Tub Tooj_*
 • Guests

Posted 23 December 2014 - 03:24 AM

ua tsaug ov me phooj ywg # 31  kuv mam kom kuv tus phooj ywg uas nyob ze ntawd mus pab kuv nrhiav seb pus muaj ov nawb.#33 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 December 2014 - 03:34 AM

Tub tooj, kuv tsis yog koj tus phoojywg hos pal.

Tsis ua cas hos.

Txaus siab qhia sawvdaws.

Vim tam sim nov mas sawvdaws tshaib plab kawg lawm ces lawv hais tias nyob Australia no tabsis muaj ib hnub peb yeej yuav hnov nrov ntshoo nrooj 13, 20 los mad.

 

Neeg heev, muaj heev neeg tsim.

 #34 HMOOB_txuj ci yaj_*

HMOOB_txuj ci yaj_*
 • Guests

Posted 24 December 2014 - 09:42 PM

Tus phooj ywg # 23 kuv hnov koj tham rau saum toj no tias koj paub yam tshuaj uas kho tau hom mob.   ncauj plab kiav txhab los si pheej produce Uric Acid no.    kuv kuj xav tau me ntsis coj los sim seb pus yuav ntxim kuv thiab.  kuv li mas twb txob txob kuv lub ncauj plab los tau ntau xyoo lawm.   thaum ib nyuag tshaib plab zog xwb ces yeej.   hnov lub pes qawv hauv lub ncauj plab tuaj ntag.   yuav tsum tau noj me ntsis mov los si tej yam khoom noj mus rau mas thiaj li nyob taus.   niaj hnub no kuv yeej lam ntoog nyob xwb.    Docter yeej muab ntau hom tshuaj rau kuv noj rau los yeej tsis pab tau dab tsi li.    thov nug ib los?.  ua koj cov tshuaj uas koj hais los saum toj no yog tshuaj nroj tsuag thamabxaj xwb los yog li cas.   ua koj pus yuav kam kuv yuav ua li cas thiaj yuav tau ib qho tshuaj no.   ntawm koj los siv seb pus yuav pab tau kuv nas me phooj ywg?.

 


Tus phooj ywg # 23 kuv hnov koj tham rau saum toj no tias koj paub yam tshuaj uas kho tau hom mob.   ncauj plab kiav txhab los si pheej produce Uric Acid no.    kuv kuj xav tau me ntsis coj los sim seb pus yuav ntxim kuv thiab.  kuv li mas twb txob txob kuv lub ncauj plab los tau ntau xyoo lawm.   thaum ib nyuag tshaib plab zog xwb ces yeej.   hnov lub pes qawv hauv lub ncauj plab tuaj ntag.   yuav tsum tau noj me ntsis mov los si tej yam khoom noj mus rau mas thiaj li nyob taus.   niaj hnub no kuv yeej lam ntoog nyob xwb.    Docter yeej muab ntau hom tshuaj rau kuv noj rau los yeej tsis pab tau dab tsi li.    thov nug ib los?.  ua koj cov tshuaj uas koj hais los saum toj no yog tshuaj nroj tsuag thamabxaj xwb los yog li cas.   ua koj pus yuav kam kuv yuav ua li cas thiaj yuav tau ib qho tshuaj no.   ntawm koj los siv seb pus yuav pab tau kuv nas me phooj ywg?.

Xav tau tshuaj mob nkauj plab lod, puas yog ne? Plab kiav txhab mas yog ib yam uas kho tau zoo sai tshaj plaws lwm yam mob sad, yog tias xav tau tiag, thiab xav paub kom zoo tshaj nod thiab ces cia li hu tuaj kuv mam li teb rau koj es thiaj li paub meej os nawb.

Phone (763) 442-7984#35 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 28 December 2014 - 10:35 PM

Koj puas kam tuaj qhia kuv seb, puas yog koj muab tus mi ab ntawd muag rau nws txiv coj mus tu ua nws txiv cov minyuam tus kwv tij nas?.

Yog koj hais li no ces lawv yeej kam muab nyiaj yuav tus mi ab ntawd los mas hos yog koj txeeb lawv tus pojniam xwb ces lawv tsis kam li os.

Lawv tsis yuav tus loj loj lawm os, lawv yuav tus tseem bababy xwb.

Teb tuaj kuv mam hu koj?.

 

 #36 HMOOB_Fabiana_*

HMOOB_Fabiana_*
 • Guests

Posted 12 April 2015 - 09:39 AM

Action requires knewdelgo, and now I can act!Reply to this topic  

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users