Jump to content


- - - - -

Lao Family Foundation and Hmong Heritage Preservation


13 replies to this topic

#1 HMOOB_Num Maiv Khwv Kaus Hmoob_*

HMOOB_Num Maiv Khwv Kaus Hmoob_*
 • Guests

Posted 12 November 2014 - 06:31 PM

Nej sawv daws sim xav seb, yog vim li cas es hmong heritage preservation thiaj pheej tawm tsam Lao Family Foundation hais tias lawv noj nyiaj ? Puas yog hmong heritage preservation xav ua kom cov committee hauv lub Lao Family foundation tsum es cov hmong heritage preservation ho los tuav es thiaj tau nyiaj noj thiab?

 

Kuv ntseeg hais tias txawm yog leej twg ua los ntshe yuav noj nyiaj tib yam nkaus.#2 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 12 November 2014 - 08:37 PM

Nej sawv daws sim xav seb, yog vim li cas es hmong heritage preservation thiaj pheej tawm tsam Lao Family Foundation hais tias lawv noj nyiaj ? Puas yog hmong heritage preservation xav ua kom cov committee hauv lub Lao Family foundation tsum es cov hmong heritage preservation ho los tuav es thiaj tau nyiaj noj thiab?

 

Kuv ntseeg hais tias txawm yog leej twg ua los ntshe yuav noj nyiaj tib yam nkaus.

 


Kuv kuj tsis tuaj leej twg tog, tab sis raws li kuv xam pom xwb mas, cov Hmong Heritage yog cov ib nyuag ruam zog me ntsis lawm. Nej puas paub, Hmoob lub hlwb mas, yog leej twg ua rau Hmoob chim lawm es Hmoob tau ntxub tus ntawd mas ntxub tag tiam. Kuv hais li no, vim kuv yog Hmoob. Kuv yeej paub zoo tias, Hmoob lub siab chim yeej zoo ib yam nkaus.#3 HMOOB_kausplethiabkausntsav_*

HMOOB_kausplethiabkausntsav_*
 • Guests

Posted 12 November 2014 - 08:40 PM

" pom tib neeg lub cev tsis pom tib neeg lub siab pom tib neeg nqaij dawb tab sis tsis pom tus kausple liab tshiab "#4 HMOOB_kausntsavkausple_*

HMOOB_kausntsavkausple_*
 • Guests

Posted 12 November 2014 - 08:45 PM

saib pom tib neeg lub cev tab sis saib tsis pom tib neeg lub siab

saib pom tib neeg cev nqaij dawb tab sis saib tsis pom tus kausple liab tshiab

 

ob sob lus los yog ob nqe lus ntawm no nws muaj ntsiab lus tob thiab tseem ceeb kawg li.#5 HMOOB_Txhobnojkheekawvxwbmas_*

HMOOB_Txhobnojkheekawvxwbmas_*
 • Guests

Posted 12 November 2014 - 11:52 PM

Oib!! ua neeg ua yam twg los yeej yog xav kom tau me ntsis noj thiab thiaj li xav siv lub zog rau tes num ntawd mas.  .tab sis noj ib txhia los ho tseg ib txhia cia pab tej pej xeem thiab.  .txhob noj khee kawv xwb .  .piv txwv tias.  .koj mus tham hluas nkauj los koj yeej xav kom tau ua lawv p.aum  hos hluas nkauj tham koj los yeej cia siab tias.  .seb pus yuav mag ib teg sov so.  .thiab no ov.  .tab sis tsis txhob ua heev heev tsam ho muaj me nyuam ces.  .ua rau yus poob plig tas.  .no xwb mas.#6 HMOOB_Hmoob Huab Tais Tiam 21_*

HMOOB_Hmoob Huab Tais Tiam 21_*
 • Guests

Posted 13 November 2014 - 01:31 AM

Muab nyas tua pov tseg kiag xwb ces hauj lwm tag los mas cov yawg aw, cas pheej yuav cia ua kev mob siab mus tag sim neej dab tsi nas.  Sib tua tsuag kom tuag tag yog ob tog tuag tag lawm mam muaj lwm pab los sawv cev twb tau os.#7 HMOOB_Tswv Tuav Hmoob Txoj Sia_*

HMOOB_Tswv Tuav Hmoob Txoj Sia_*
 • Guests

Posted 13 November 2014 - 01:40 AM

Nej twb pom thiab paub hais tias nws nyiag nyiaj noj cas tsis hu police muab cab kiag mus nram nkuaj mam tso los hais plaub.  Yog nej twb tsis muaj peev xwb hu police ntes ces txhais tau hais tias nej yeej tsis paub dab tsi meej es lam qw qw kom siab nqig xwb.  Yus tsis muaj pov thawj txaus thiaj ua tsis tau dab tsi es thiaj niaj hnub cem luag puv toj puv pe xwb puas yog?  Tsis paub qab hau no nyob twj ywm txhom mus phov phov tsam ho mob stroke tuag tsis tsim nyog yus txoj kev tawm tsam lwm tus os nawb.#8 HMOOB_Hmoobyeejvumlojos_*

HMOOB_Hmoobyeejvumlojos_*
 • Guests

Posted 13 November 2014 - 01:42 PM

Oib. .hmoob ua nom ces tsis tsuas ua li ntawd xwb las as. .thaum ub yawm.  .phujthia.  .txooj chawv lis.  .thiab  phuj thia.  ,tubyias yaj.  .lawv cov nov los.  .thaum xav kom pej xeem pab tawm suab kom yus tau ces.  .hais tias nej pab kom kuv tau es kuv yuav los pab nej.  .mas niam cav muab tsheb pab thauj hmoob dawb do tsis yuav nyiaj.  .thaum dag tau lawm.  .nom tswv nplog muab nyiaj rau nws coj los pab tsim kho hmoob.  .nws muab yuav tsev.  . thiab tej tsheb tshiab li tshiab caij.  .ua me plua av ncho pa lug paug hmoob qhov muag tas.  .nws niam yuav quav ntsej txog leej twg lawm naj.  .yog yus pab lawv ces tsis tsuas pab li no xwb tiag.  .txhob vam tos yuav pom lawv pab yus os.  .zoo li no xwb es.  .hmoob thiaj tsis kam mus tuag thaiv teb chaws rau cov dag no.  .khaws ua nom dawb.  .hmoob thiaj tso sob khiav mus nyob puv ntuj lawm los mos.  .nej tsis txhob cem leej twg kiag. .hmoob ces zoo tib yam nkaus xwb ov.  .nej sim saib seb.  .vajpov noj tau .30. lub xyoo.  .nej pom vajpov.  .muab cov nyiaj no los tsim tau dab tsis rau hmoob?. samething.  .yog li tsis txhob sib sib ceg.  .hmoob ces yeej tsuas zoo li xwb mas.   .ib txhia mas niam cem tias.  .lawv cov uas los tuav tshiab no mas.  .niam muab ua tej.  .services.  .ploj tag lawm.  .tej niag vervice ntawd pab tau quav dev.  .xyoo 2005 los sis 2006 ntawd muaj ib tug poj niam hmoob muaj mob heev.  .nws mus thov nyiaj xiam noj.  .nws mus pem lub niag Lao family uas lawv pheej sib sib txeeb no ntag lau.  .thov kom lawv pab nws.  .tab sis lawv muab nws mus ntsib ib niag pog.  .Meskas. .ces niag pog Meskas txawm muab ib co.  .kab ntawv los rau nws kos thiab muab ib co .Blocks ntoo los rau nws teeb.  .tab sis nws kos tsis yog thiab teeb tsis tau  .kom raws li lawv qhov ces. .niag niam pog Meskas ntawd.  .cem taw tes nki rau nws tias.  .koj lom txwm xwb sav.  . ua rau nws quaj kiag.  .thaum tus poj niam no los piav txog zaj no rau kuv mloog.  .nws tseem quaj ua kua muag si laws.  .thiab hais tias lub nyuag .Lao family no  .yog cov thawj coj tsim tsa los dag nom tswv Meskas tej nyiaj noj dawb xwb.  .tsis yog tsim tsa los pab hmoob li hais.  .no hos.#9 HMOOB_Fav Neeb_*

HMOOB_Fav Neeb_*
 • Guests

Posted 13 November 2014 - 04:12 PM

Hmoob os Hmoob !!!!!!! kuv hais tib yam nkaus li ib tus phooj ywg twb hais tag los saum no lawm hais tias leej twg ua los yeej yuav noj.

Vim li cas kuv ho hais li ntawd? Txawm yog pab twg los ua los xij peem.... lawv puas tau tuaj yuam koj neb muab nyiaj mus nrog lawv ua July 4th los yog ua tsiab peb caug? Kuv ntseeg hais tias lawv yeej tsis tau tuaj yuam kom Hmoob tshwm nyiaj mus nrog lawv ua kiag li. Yog tsim nyog raug nyiaj npaum li cas lawv yeej rho lawv nyiaj mus ua thiaj tshwm sim. Yog thaum lawv ua tag es ho tsam peev me ntsis, lawv kuj noj los yog yuav xwb.

 

Yog ho khib yus dhau hwv lawm hais tias lawv noj nyiaj. Thaum lawv ua yus tsis tas mus xwb los mas. Yus mus es nyuam qhuav them $5.00 mus $10.00 nyuag xwb es khib yus ua luaj ces tsis tas mus xwb thiaj tsis khib yus.

 

Kuv ntseeg tias yog cov uas sib sib tog no txhob yog nyob Mesliskas teb no mas ntshe twb sib tua tuag tag lawm.

 

Nej puas paub.... Hmoob tau ntxub Hmoob mas, ntxub tag tiam. Kuv ntseeg li  uas Peter Nom Phiab hais tias Hmoob tus yeeb ncuab ces txawm yog Hmoob ntag.#10 HMOOB_Ntshavhmoobhaisnyuajos_*

HMOOB_Ntshavhmoobhaisnyuajos_*
 • Guests

Posted 14 November 2014 - 11:49 AM

cov niag uas.  .khib heev es qw ua niag rhua plhu ntsuav ntawd.  .niam yuav yog cov niam txiv pej xeem.  .es tuaj them ib leeg $5.00 los sis $10.00 ntawd naj.  .cov uas tsis txaus siab kiag es.  .pheej qw yam tsis nco txuag yus tus kheej lub meej mom ntawd ces.  .puav leej yog lawv tib co.  .uas yeej ib txwm ua thawj coj hauv lub niag Lao family .  .ntau ntau xyoo dhau los lawm xwb.  .lawv pab no raug yawg thawj coj tshiab muab lawv tshem tawm.  .vim pab no ib txwm noj nyiaj hau qab rooj los tau muaj 30 tawm lub xyoo lawm.  .yog cia lawv  nyob yuav haj yam tsis sib haum.  .ces thaum lawv mag tawm mus lawm.  .lawv pom tias.  .tas lawv sim neej yuav tsis tau rov los noj li qub ntxiv lawm.  .ces lawv thiaj mus tsa ib lub nyuag npe koos haum phijxej.  .ntawm lawv pab neeg no.  .kom muaj lub zog rov tuaj rhuav.  .cov yawg uas txum tim hau tawm.  .los sis kom cov yawm hau tau ib lub npe phem.  .pauj lawv txoj kev chim siab xwb naj.  .nej ntsia lawv cov neeg no nej tseem tsis to taub lawv lub hom phiaj thiab los cas? .niam yuav yog ib tug niam txiv pej xeem tuaj tawm tsam nab.  .muab saib xwb ces.  .paub tej hlwb neeg no meej tshaj plaws li lawm los mas.  .ntshav hmoob ces.  .tus keeb.  . ceeb nyeej no.  .yeej nyob nrog hmoob cov ntshav los lawm.  .tsis muaj leej twg yuav hais tau nws li os.  .thaum ub Laujkiabtoom thiab Lisfoom   .lawv los hnov tej laus piav ces yeej yog mus tib seem li no es.  .ib co thiaj mus tuaj nyab laj tog.  .hos ib co ces.  .tuaj loo.  .Fab kis  tog.  thiaj ua ua txog kiag hnub uas hmoob raug ya mus nyob puv ntuj tas li no los mos cov yawg.  .txhua yam uas ua rau hmoob puam tsuaj ces.  .tim los ntawm cov thawj coj hu loj no nkaus nkaus xwb tiag.  .hmoob lub siab ntsws ces.  .thaum yus ua thawj.  .yus yuav noj npaum li cas los.  .tsis pub leej twg hais li laiv.  . tab sis.  .thaum ho txog luag thib.  .luag noj ces.  .yus mas khib heev tiag tiag li lau.  .txawm li cas los xij.  . peb yog pej xeem xwb.  .txawm leej twg tau los ua tus coj los.  .yog muaj sij hawm yeej meem nqa duas puav mus pab lawv thiab.  .peb hmoob thiaj muaj kev lom zem ua ke xwb mog.#11 HMOOB_Pa U m Miv_*

HMOOB_Pa U m Miv_*
 • Guests

Posted 14 November 2014 - 02:56 PM

Hmoob yeej muaj cov zoo zoo coob tshaj cov neeg phemliam no, tab sis Hmoob xav tau tus noj taus hais taus xwb es Hmoob cov coj thiaj tib pab twg los hais hais taus ntshaw ntshaw luag noj xwb.  Peb yuav tau xaiv tus coj tus tus thiab muaj nyiaj lawm thiab tsis ntshaw noj os.#12 HMOOB_good_*

HMOOB_good_*
 • Guests

Posted 16 November 2014 - 09:50 PM

Cov muajmuaj nyiaj twb yog tib co siabsiabphem xwb.

Tsis muaj ib tug uas muaj nyiaj lawm ces yuav txawj txaus nws lub yees.

Yim muaj yimphem, yim muaj yimnkhaus, yim muaj yim xavkaus, yim tau ntau yim xav kom tau ntau xwb.

 

Qhov ntawd kuv twb tham ntau ntau zaus lawm.

 

Cov tib neeg phovphov siav thiab nrhiav tsij nws qhov hauv tsis txawj ntshai tubqaug luag lwm tus li ces twb yog nws sibtsoobtsistxawjtxaus es ntiajteb ti ti tsis muaj chaw dav rau nws thiab nws covphev tsuamtxoovphem tua neeg nyob lawm.

Yog li ntawd nws thiaj ua txuj post lub topic nug li ub li nov tas ho post dua ib lub tshiab los nug li ub li nov ntxiv seb yuav ua cas nws thiaj tua tau luag xwb.

 

 

 

 

 

 

 

 #13 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 November 2014 - 11:05 PM

Cov txiv neej ib sij yuav ib tus tshiab mas vim lawv rabb q a u tsis muaj zog li es yog yuav tus qub xwb ces noov tsis tawv li lawm nas.  Yog tau tus tshiab thiaj tau teg puav thaum tshiab xwb.  Kav liam lawv vim txawm yuav ib tus mus li los ntshe ua tsis taus lawm ces tso mus rau lwm tus mam pab xyua lawm xwb.  Cov txiv neej tham tham hluas nkauj heev los vim lawv rab tsis tawv li yog nrog tus pojniam qub pw xwb.  Lub siab xav kawg li los rab niag tuag ncai zoo li kaj niag zaub tsib lawm xwb.  Ntsib tus tshiab no ces rab niag dev tuag tshaib ntawv ho sawv tuaj nrhiav p a u m thiab es thiaj pheej ua hluas ua luaj li xwb. Muaj tej niag q a u ruam li ntawv ces yuav txom nyem rau rab niag q a u ruam tuag tshaib ntawv tiag.  Tus tshiab nws mam tawv, tus qub ces tsa pes tsawg los nws yeej tsis sawv li nav.  Kuv tus no kiag tham txog sib a i m xwb, yog nrog yus pojniam mas ob hmo ib teg twb yog heev tshaj li lawm.  Cas thaum peb mus Mev teb ua cas peb mus txog thaum 8 moo sawv ntxov, peb a im pa u m Mev ib hnub txog 5 moos tsaus ntuj los tseem xav xav ua.  Ai  m kiag tus no tag pom tus tov zoo zoo nkauj coj mus a i m kiag tag rov los pom lwm tus haib ncej qab dawb paug coj kiag mus a i m thiab.  Thaum ai m mas nkag kiag xwb twb yuav los li thiab.  Hnub no xwb kuv a im ib teg $10 uake nrog $3 nqi hoob.  Kuv a i m tag $200 tawm laiv. Khoom tshiab yeej qab tshaj noj pes tsawg los tseem tshaib nqhis thiab xav noj dua os cov yawg aw.#14 HMOOB_sorrykuvthabtxiag_*

HMOOB_sorrykuvthabtxiag_*
 • Guests

Posted 16 November 2014 - 11:25 PM

Koj aim askaj xwb.
yog tau taupaum aimnpaum koj lawm ces koj nim yuav niaj hnub tuaj qw nrhiav paumtshiab mav hivhivhomhom.

yog kuv aimkuvlub ces nws yuav muab tshuaj lom kom kuv tuag no.
kuv thiaj yoo kuv lubpaum zoo tshaj kuv tsoobkuv lub - ces khibkhib nws, nws yuam kom kuv tsooob nws thiab.
yog kuv tsoooob cov niagpim askaj ntawd ces nws ho ua hnub ua hmo, ua hli ua xyoo tsub txim tsis tas tsis xaus tua kuv.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users