Jump to content


- - - - -

kev xyaum ua ntawm lub cev thiab kev xyaum ua hauv lub siab

lubcevthiablubsiab

3 replies to this topic

#1 HMOOB_kevxyaumkevua_*

HMOOB_kevxyaumkevua_*
  • Guests

Posted 11 November 2014 - 05:08 PM

hais txog txoj kev xyaum ua ntawm lub cev thiab kev xyaum ua hauv lub siab ntawd nws muaj txawv zoo li cas?
thov caw ib tsoom phooj ywg hmoob thoob qab ntuj poj niam hluas nkauj thiab txiv neej tub hluas txhua leej txhua tus pab nrog xav thiab nrog teb kuv sob lus ntawm no rau sawv daws paub os nawb.

#2 HMOOB_thajcheeb_*

HMOOB_thajcheeb_*
  • Guests

Posted 11 November 2014 - 09:44 PM

" peb tib neeg zoo lub cev muaj coob hos peb tib neeg zoo lub siab muaj tsawg "

nqe paj lug ntawm no nws tseem ceeb heev rau peb tib neeg txoj kev ua neej

zoo lub cev yog zoo sab saum yaj ceeb hos zoo siab yog zoo sab hauv yeeb ceeb.#3 HMOOB_txijnkawmhlub1txhisraug_*

HMOOB_txijnkawmhlub1txhisraug_*
  • Guests

Posted 11 November 2014 - 10:26 PM

kuv tsis tau pom dua cov tib neeg nyob yeebceeb ua li lawv ho zoo li cas yus thiaj hais tau tias lawv zoo sab hauv?.

 

Kuv tus txij nkawm vwmvwmheev vim nws niaj hnub niaj hmo pom cov neeg nyob hauv yeebceeb tuaj muab nws txhom deeeev.

 

Wb tab tom noj noj mov los nws hais hais lus rau ib tug kuv tsis pom nrog wb noj mov.

 

Wb zaum ntawm rooj los nws hu hu ib tug kom los zaum thiab nws sij hais tias nws hlub ob leeg no.

 

Maj qee zaus tus nyob yeebceeb ntawd los muab nws txhom deeev ces nws tsis kamtxiagniag tawd nws cem hais tias koj tsis tau yog kuv tus txij nkawm nas kuv tsis kamtxiag koj tsam kuv tus txijnkawm tsis txaus siab rau kuv.

 

Kuv ntseeg hais tias cov neeg nyob yeebceeb ces yog cov duab zoo zoo hauv TV, Internet thiab VDO mus rau tej lub suab nyob hauv Radio, CD tej ntawd xwb.

 

Thaum tus neeg twg pom cov neeg nyob yeebceeb thiab qaug lawvquav lawm ces nws yuav cia li xav xav muab nws tus txijnkawm tua, nrauj, tsotseg thiab uaphemphem tso nws yuav mus caum, mus raws tej ntawd li tusdev uas kwv yag txha nyob saum tus choj ntsia pom nws tus duab hauv qab thu dej.#4 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 12 November 2014 - 04:46 AM

Kuv tus ntxhais xeeb ntxwv tus hluas nraug uas ua phemphem kom saib tsis taus kuv, nws niam tuaj xyuas kuv tus txiv ntxawm lub ntees.

 

Ua li kuv xav paub hais tias nws puas yog neeg tuaj yeebceeb tuaj, yog nws hlub kuv, xav ua kuv luag, xav ua kuv tus thawj ua cas nws pom kuv quaj tas npaud, nws tuaj zaum ntsiagto ntawm kuv tus txij nkawm nraub qaum xwb nws tsis cev ib daim ntawv so ntswg los so kuv cov kuamuag thiab tsis hais ib lo lus rau kuv li.

Kuv txawm quajquaj tuag nthi los nws yeej tsis nti li ntag.

Kuv thiaj cev tes mus ntis tsis pub nws txav los ti ti kuv tus txij nkawm tsam nws nyiag tau kuv tus txij nkawm mus lawm xwb.

Cov neegruam, cov neegnpwb uas tsis paub qabhau lam tau lam cem kuv hais tias kuv ua tubqaug lawv tus stranger lawm, puas yog nej yeej ib txwm uaphem rau kuv es nej thiaj cem thiab hem kuv tsis tseg vim nej xav hais tias nej thiaj ntse xwb no lod?.

Qhov tiag, nej thiab nej cov stranger niaj hnub niaj hmo tham txog kuv thiab ua tubqaug kuv tas mus li.

 

 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users