Jump to content


- - - - -

Pw tav toj thiab pw ntxeev tiaj, thaj twg haib dua?.


No replies to this topic

#1 HMOOB_nug-no_*

HMOOB_nug-no_*
  • Guests

Posted 08 November 2014 - 01:51 AM

Cov phoojywg kwv luag, nej pab qhia seb yug tau menyuam los yuav muab yus tus menyuam xyaum pw ntxeev tiaj los pw tav toj es lwm hnub nws loj los nws thiaj zoo nkauj, zoo nraug thiab thiaj txawj ntse dua ntais hos xyaum ua yam twg los xyaum ua tau yoojyoojyim?.

 

Kuv tsis paub lawm tabsis txij thaum kuv loj los thiab kuv paub hais tias kuv yog ib tug menyuam neeg lawm ces kuv nyiam pw tav toj nkaus xwb.

Yog pw ntxeev tiaj ces yog thaum kuv ntsib kev nyuaj siab es kuv muab ntau ntau lub pillow los rau ncoo siab siab pw xav xwb.

Muaj qee zaus kuv yuam kuv tus kheej pw ntxeev tiaj tabsis ib ntsis kuv tsim los ces kuv lub cev yeej tig tav toj lawm vim kuv lub cev nws kheej kheej li tus pajkas hos nws tsis muaj qhov nqia nqia.

Kuj muaj ntau leej neeg cem thuam hais tias kuv lub cajtw tsis zoo nkauj, tsis nthuav thiab lub pawjtsis dav fo tabsis kuv yeej hnov kuv li dav, nthuav fo thiab ntag.

 

Hos thaum kuv hnav loo tsoos tsho lawm kuv yeej hnov zoo zoo mloog thiab nas.

 

Ces kuv ho hnov kuv cov muj uas lub pawjdavdav thiab caj tw nthuav nthuav tham hais tias lawv tsis zoo nyob yog hnav cov tsoos tsho uas yog hom kuv hnav ntawd as lawv cov coob mus hnav meskas cov tsoos tsho lawm xwb.

 

 

 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users