Jump to content


- - - - -

my dreams and my journey


6 replies to this topic

#1 HMOOB_xou_*

HMOOB_xou_*
  • Guests

Posted 07 November 2014 - 02:37 PM

thaum sawv ntxov (11/7/2014) kuv tau ua ib zaj npau suav uas zoo li nws tseem ceeb kawg. kuv ua npau suav tias peb tau mus ncig ua rau ib lub hav zoov nuj txeeg muaj hav ntoo ntau ntau ntsuab xiab xwb. ua li cas kuv txawm mus muab tau ib daim ntawv, kuv tuav ib daim ntawv rau ntawm kuv txhais tes ces kuv txawm muab daim ntawv ntawd tev zoo li ib txoj film uas luaj li ntiv tes ntev ntev yim muab tev ces yim tawm ntev tuaj. nyob rau ntawm daim film ntawd nws hnov suab tib neeg hais lus nyob rau hauv, thaum yus muab tev es muab coj los mloog rau ntawm kuv pob ntseg ces nws txawm hais ua suab lus hmoob tias " mam li sau dua tshiab os " kuv hnov lub suab hais lus li ntawd nyob rau hauv daim film ntawd tuaj rau kuv. nyob rau ntawm lub hav zoov ntawd mas ntxim li muaj kev lom zem thiab kaj siab kawg li, thaum uas kuv tsim los ces kuv saib moo no nws yog 3:45 am sawv ntxov os nawb.

#2 HMOOB_ntiajteb_*

HMOOB_ntiajteb_*
  • Guests

Posted 08 November 2014 - 11:05 PM

Kuv li kuv aimaimnab, kuv cov journey ces kuv mus muab dabnriag tej ntsejmuag, kaushniav thiab tsoos tsho los looj kuv li tas kuv mam tso tawm xwb.

 

Vim nyob hauv ntiaj teb yeej tsis muaj neeg mus txog tej chaw kuv mus thiab yeej tsis tau muaj neeg pom kuv thiab kuv cov neeg kuv muab aimaim lawm vob.

 

Yog leejtwg xav saib kuv cov journey ces mus nrhiav muaj nyob internet mas?.

 

Kuv yog cov neeg uas zoo nkauj zoo nraug dua ntais nyob yeeb ceeb tuaj hos.#3 HMOOB_mydream_*

HMOOB_mydream_*
  • Guests

Posted 09 November 2014 - 01:57 AM

???
??
?

#4 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 09 November 2014 - 06:10 PM

My dream mas xav tau tus kom zoo nkauj, pob tw chom loj thiab mis los loj chom cees xwb tiag

 

 #5 HMOOB_ntxawm_*

HMOOB_ntxawm_*
  • Guests

Posted 11 November 2014 - 02:58 AM

Thaud kuv niam pog niaj hnub niaj hmo ua npau ntub hais tias nws pom Qezaj thiab qelivnyug nteg nyob saum ntsis ntoo.

 

Ces txog 1997-98 txawm los ib tug Nkaujfa nyob California los mas nws zoo zoo nkauj npaum nkaus li zajlaug tus ntxhais hlob ntag, 9 ce hlab, 8 ce hlaws, 9 ceg xyab, 8 ceg caws.

Ua rau kuv niam pog lub me siab lwj tag thaum pom dheev tus ntxhais zajlaug hlob ntawd.

Kuv niam pog thiaj mus txiav tau 2 tug pas los txheem kuv niampog ob lub qhovmuag vim ntsia tus ntxhais zajlaug hlob ntawd tsis txawj dhuav li ntag.

Tabsis kuv niampog muab pas txheem nws ob lub qhov muag ntsia tus ntxhais zajlaug hlob ntawd ib hnub txog thaum ib tag hmo dua xwb ces kuv niampog twb tss tau tsaug zog kuv niam pog txawm pom zajlaug tus ntxhais hlob zoo zoo nkauj heev ntawd ib sij su ib lub pob txia kua zuj zig li ntag.

 

Kuv niam pog xav zoj ab tam tseeb li laud, ua cas nruab hnub pom nws zoo nkauj tas npad es hmo ntuj nws ho yuav khawb ib ce pob khaus ua tus txias kua zuj zig li nov ntshe aujlw yuav tsis qoo laud.

Ces kuv niam pog cia li muab 2 tug pas txheem kuv niam pog qhov muag ntawd dam tsawg tsuag ces kuv niampog muab tus ntxhais zajlaug hlob ntawd ncaws tib ncaws taw ua nws ya plho dua saum lub hli lawm.

 

Los txog rau thaum xyoo 2003-2004 tej ntawd.

 

Peb mus ntsib ib khub txij nkawm tuaj hauv chaw lom zem Valleyfair, khub txij nkawm ntawd muaj 2 tug menyuam, tus niam tsev ntawd kuv niampog qhia kuv hais tias nws yog ib tug niamntiav vim nws zoo zoo nkauj heev li, nws txav deb deb nws tus txij nkawm thiab nws cov menyuam tsam lawv muab av ua lo nws lawm ces nws tsis zoo nkauj lawm.

Tom qab nov kuv pom nws tus txij nkawm mus yuav tau ib tug pojniam lub npe hu li kuv lub hos muaj ib tug menyuam lawm.

 

Txij ntawd los peb cov niam tub txiv nyuag thiaj ntsib txoj noj qab xyab xeeb tau ib nyuag ntu.

 

Yus zoo li cas ces yus yuav tus zoo ib yam yus xwb.

 

 

 

 

 

 

 #6 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 11 November 2014 - 04:05 AM

Ua ib zaug neeg es tseem nrhiav yuav tus zoo li yus xwb ces xum tsis yuav zoo dua os. Pom xeeb yuav ces ham tsis yuav tus kom txawv yus thiaj li zoo.#7 HMOOB_npijihateu_*

HMOOB_npijihateu_*
  • Guests

Posted 11 November 2014 - 08:31 AM

Mas kuv nkees nkees sibtxiaag thiab nkees nkees mus ua qhev.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users