Jump to content


Qua ntxa phem


10 replies to this topic

#1 HMOOB_NtxawmNojnees_*

HMOOB_NtxawmNojnees_*
 • Guests

Posted 25 October 2014 - 02:58 AM

Cov npawg cas kuv yuav meem txom tas npaum nov li, yog kuv tsis ntaus kuv txoj haujlwm ces tsis tas li, kuv niaj hnub pom tus niag dab ntawd tshwm ces kuv yuav tau ntaus dab xwb thiaj tas.

 

Kuv kuj tsis paub thiab vim kuv yog phaum hluas lawm tiamsis kuv yuav ntaus raws li niag dab ntawd sij yuav tom kuv xwb yog kuv tsis ntaus nws.

 

Kuv tus txiv laus tham qhia lawv cov neej txwj neeg laus hais tias nws niam thiab nws txiv tuag tas thaum nws yau yau lawm ces pog thiab yawg lawv muab ntxa zoo faus cia ntuj qub qab lawm nws nrog nws niam hlob nyob xwb ces nws mus ncaim niam hlob mus ua thab ham liab lawm.

Lawv ho nug tias ua li koj niam hlob nev puas tseem nyob qhov twg?.

 

Nws teb tias, kuv niam hlob ces tuag puag ntxov thaum peb nyob hauv thab vias lawm os, peb muab kuv niam hlob faus kiag rau ntawm txoj kev uas yuav nkag mus lawm hauv lub nroog thab vias ntag.

 

Ua cas kuv ho ntsib nws ib tug nyuag muam ntsuag ntsuag nos tsis txheeb ces peb txawm ua phooj ywg peb txawm sis nug seb lawv yog cov neeg los sab teb chaw twg los.

 

Nws nyuag muam txawm piav qhia kuv hais tias thaum ub nws tseem me me heev nws niam thiab nws txiv tuag tas es nyablaj tuaj yuav txog hauv lawv lub zos Thab vias ces lawv cog tsis tau ib yam dab tsi noj li lawv tshaib tshaib plab heev, lawv khiav tuaj txog ntawm Thab vias txoj kev tshuam ntawd ces lawv pab nus muag tseem yau yau tsis muaj tsis muaj txiv tshaib plab heev, lawv tuaj pom ib tug maum nees tuag leej twg muab 2-3 rev nyuag khaub tsuam cia ntawm qab ke.

 

Neeg khaiv tas lawm ces lawv pab nus muag thiaj rov los muab tus maum nees nyuam qhuav tuag ntawd hlais cov nqaij coj mus ci noj puag tom hav zoov.

 

Cov nus thiab cov niam laus loj me me lawm mas noj ntuav noj ntuav hos nws thiab nyuag nus tam sim nov tseem nrog nws nyob mas nkawd noj yeej qab li nqaij nyug thiab.

 

Tsis tas li ntawd xwb, kuv twb nyuam qhuav pom leej twg es tso tau ib daim duab mus kev cia hauv youtube tham txog tus maum nees tuag ces cov menyuam ntsuag ntawd mus muab nqaij hlais noj thiab xyov kuv tsis nco lub npe lawm.

 

Hos kuv yog phaum yau lawm kuv tsis tau nyob tebchaw ntuj qub qab kuv tsis nco tias nyob thaj tsam twg.

 

 

 

 #2 HMOOB_Nej ntxim hlubkawg os_*

HMOOB_Nej ntxim hlubkawg os_*
 • Guests

Posted 25 October 2014 - 06:01 PM

Tej zaum qhov uas nej noj nqaij es nej pheej ntuav  .ntshe twb tsis yog nej noj nqaij nees hos   .ntshe twb yog nej noj nqaij neeg lawm os  tab sis niag dab tuag tshaib muab nej vov qhov muag kom nej noj es nej thiaj tsis tshaib plab xwb pob.#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 October 2014 - 08:55 PM

Nim no kuv tus niam laus thiab kuv tus txiv laus nkawd puav leej sib nrauj nyias mus nyias lawm.

 

Kuv tus txiv laus ntawd mas thaum kuv tseem hluas, nws yog ib tug txiv neej siab zoo zoo heev, ntshe nws ho coj tau lawv ib leej tus twg tu siab tsis nyiam nws lawm xwb tabsis kuv yuav nco ntsoov nws lub siab dawb siab zoo hlub peb cov yau cuag nws yog yus niam yus txiv.

 

Thaum nws tseem nyob, peb tsis paub yam twg los nws yeej qhia yus, yog yus yuav noj yam twg ces ntshe nws tsis muaj xwb yog nws muaj ces txawm nws tshaib tshaib los nws yeej noj ib lo ntxo ib lo pub peb cov yau noj.

Yus yuav mus qhov twg los nws yeej tsav tsheb coj yus mus yuav yam yus xav noj ntawd rau yus yam thiab yeej tsis cem yus ib los li.

 

Thaum nws muab kuv tus niam laus nrauj tas, kuv tu siab heev ces kuv thiaj xav hais tias ua neeg siab zoo ces yuav tas yus tiam neeg li xwb cia kuv coj txawv nws.

 

Thaum kuv coj txawv kuv tus txiv laus lawm ces txawm ib tug tuaj khav rau kuv tus Brother mas ua rau kuv yuav luag tsa taw.

 

Tus Xibfwb ntawd nws yeej personal paub kuv thiab kuv tus txij nkawm.

 

Nws khav rau kuv nus hais tias thaum nws me mas nws tus muam thiab tus yawm yij hlub, pub txhua yam rau nws, ua rau kuv tus Brother chim chim hais tias kuv tsis hlub kuv tus Brother ces nws thiaj yuav muab kuv rau lawv ncaws kom kuv tuag.

 

Tabsis ntuj kuj pab kuv, kuv kuj khiav dhau tej kev tsim txom quabyuam ntawd ib hnub dhau ib hnub, ib hli dhau ib hli mus ua xyoo thiab xyoo lawm kuv kuj tsis tau tuag.

 

Nws yeej yuav khwv txhua lub tswvyim txwv txiav kuv, yog kuv coj li neeg siab zoo ces kuv yuav tsum tau lawv kuv tus txiv laus qab tso lawv yuav muab kuv tus txij nkawm xa mus cuag poj cuag yawm.

 

Yog kuv coj txawv ces nws yuav mus ntxias lawv txwv txiav kuv kev vim tus neeg ntawd tsis yog xauv tes hos nws yog tus neeg tsim nuj tsim nqi thiab kaus neeg nkaus xwb.

 

 

 

 #4 HMOOB_tusiabtshaj_*

HMOOB_tusiabtshaj_*
 • Guests

Posted 28 October 2014 - 12:32 AM

Ua cas kuv yuav tu siab ua luaj li os, kuv tsis xav quaj los kua mua nrog tawv to hais tsis tau zaj twg.

 

Hnub ntawd yog hnub July 3, xyoo 1992.

 

Kuv tus txij nkawm mus haujlwm thaum 12pm lawm ces kuv txawm coj kuv nyuag ntxhais nkauj ntxawm wb mus saib lawv ncaws npas nyob rau hauv Fresno Parkway vim kuv tus Phauj uas yog kuv txiv ib plab yug thiab tus yawm yij lawm ua mov, ci nqaij, ua nab vam, tuav qaub thiab do tea qab zib muag.

 

Kuv tus phauj muaj 2 tug ntxhais tab tom tiav hluas nkauj zoo zoo nkauj cev yiag txias xwb tuaj ua nab vam nrog kuv ib tug nyab kwv tij.

 

Kuv tus phauj ntawd 2 tug ntxhais tus hlob tham tau ib tug hluas nraug, kuv tsis paub hais tias xyov nws tus hluas nraug yog hmoob ab tsi li thiab kuv yeej ib txwm tsis interet txog tej me nyuam yaus ntawd vim lawv hais tias yog firneds no xwb hos kuv twb phi yog lawv pog lawv yawg lawm.

 

Kuv mus ntawd kuv tsuas yog mus noj mov, noj nqaij, noj nab vam thiab noj qaub xwb, ib lub npas kuv yeej tsis mus xyuas.

 

Tab sis hnub ntawd ua cas kuv tus phauj tus ntxhais hlob ntawd tus hluas nraug coj txawv txawv heev.

Vim thaum tav su tshav kub kub heev ces kuv txawm mus yuav ib khob tea txias ntawm kuv tus phauj tus ntxhais yau los haus tabsis kuv tus phauj tus ntxhais yau hais tias, tsis yuav nyiaj, koj twb tuaj pab peb qho me ntsis lawm ib khob dej xwb cia li coj mus haus xwb.

 

Kuv muab 2 duas las yuav khob dej ntawd los tsis yuav nws hais tias pub kuv haus xwb, kuv cia li nqa dej los haus lawm xwb ces kuv haus khob dej ntawd tsis tau tas kuv txawm pom ob tug pojniam laus laus hnav khaub ncaws hmoob ntoo phuam paj qub qub los txog ntawm lub chaw kuv tus phauj tseem cub cub mov muag ces kuv tus phauj tus ntxhais yau tus hluas nraug txawm khiav tiaj lias los hla kuv dhau plaws mus muab kiag ib qho nyiaj ntsaw kiag ob tug pojniam ntawd tes thaum nkawd tab tom dhau los mus ze ze kuv tus phauj.

 

Ces tib pliag xwb kuv tus phauj txawm los nrhiav ub nrhiav nov thab nqa phau ntawv lo nug ub nug nov hais tias tub sab nyiag nyiaj lawm, kuv hais tias nej muab nyiaj ts qhov twg es tub sab ho nyiag tau?.

Kuv tus phauj hais tias koj puas pom pab txiv neej puag tas los zaum noj mov nov, lawv los noj mov tag ces tsis pom nyiaj lawm xwb ces kuv tus phauj cia li los zaum ntawm kuv tham cell phone, kuv hnov nws cem cem rau hauv nws lub cellphone hais tias;

 

Koj puas khiav mus tsev tam sim nov los koj tseem tsis tau mus naj?.

Cem cem tsis tseg li ces kuv lub ncauj tsis hais tabsis kuv lub siab quaj dhawv dhi hais tias tsam yog nws ntiab kuv xwb sim cia kuv hais nws ib lo hais tias, Phauj, kuv mus tsev lawm os seb Phauj puas yuav tso tseg qhov cem cem ntawm lub phone.

 

Kuv thiaj hais Phauj tias; Phauj, kuv yuav mus tsev lawm os no ces Phauj tig hlo los luag nyav rau kuv tias aws mus los mas no rau kuv ces kuv cia li ua ib siab los mus tsev hos kuv lub kua muag twb yuav tawm yuav tawm li lawm los kuv hais kuv tus nyuag ntxhais tseem yuav nrog lawv nyob ib chim tsaug ntuj tso mam los ces kuv cia li los kuv li lawm vim kuv mob mob siab ua luaj li tsis paub xyov yog tim zaj twg li.

 

Kuv ke los kuv ke quaj li los xyov ua cas kuv tus phauj lawv yuav tsis pom kuv kev tu siab li.

 

Thaum twg kuv tus Phauj lawv muaj ua noj ua haus mas kuv tab pom kuv tus phauj ntawd tus ntxhais coj nws tus hluas nraug tuaj ua thaj zoo nkaus kuv thiab kuv tus txiv tus kwv peb thaud uas kuv tus txiv nyuam qhuav yuav tau kuv ces niam ntxawm kom peb ua li niam ntxawm hais xwb.

Los kuv mus twb tsis hais ab tsi li cia nws ua nws, kuv tsuas txav deb deb ntsia xwb vim muaj ib zaug, kuv tus nyab nyuam qhuav yuav tau kuv tus nus, kuv pom kuv tus phauj tus hluas nraug tuaj hla dhau plaws ib lwm lawm xwb ces xyov tsis paub tias ua cas li kuv niag nus thiab niag nyab cia li khiav ua ntsejmuag dub tas mus lawm.

 

Nyob nyob tau 3 xyoo tom qab kuv tus txiv ntxawm tas sim neej ces hnub ntawd kuv txawm mus pab phauj lawv ua mov noj vim yuav muaj qhua tuaj coob coob hmo ntawd no.

 

Thaum kuv mus txog tim phauj lawv tsev ces kuv pom phauj lawv twb xub tuaj xub xub mov nraum zoov lawm.

Phauj tus ntxhais thiab nws tus hluas nraug tab tom zaum ntxuav ntxuav ib co zaub.

Kuv mus txog ces phauj ua ua mov ntawd ces phauj tus ntxhais thiab nws tus hluas nraug cia sawv mus dua hauv tsev lawm.

Kuv txawm mus nqa tau ib lub rooj zaum los zaum ntxuav cov zaub nkawd ntxuav tsis tau tas ntawd.

Phauj tus ntxhais tus hluas nraug nkawd tawm rov tuaj ces txawm rov nkag dua hauv tsev lawm.

Kuv ntxuav ntxuav zaub cas kuv nov nrov nkuaj kuv sab pob kub xwb kuv pom ib co menyuam yaus kuv ib txwm paub lawv muab kuv caum ntaus ces kuv thiaj sawv tsees caum cov menyuam yaus ntawd hais tias nej nyob qhov twg tuaj no ces kuv tus phauj hais tias lawv nyob tsis deb tid xwb kuv mam hais kom lawv tsis txhob txawb koj lawm.

 

Ua cas phauj cia li tsau txhuv ntau ntau kom cub mov ntxiv thiab nqa zaub tuaj peb tsaug ntau ntau ntxiv twb yuav tsaus ntuj lawm hos neeg twb pib tuaj zom zaws zaum yuav puv tsev li lawm.

 

Ces Phauj txawm hais tias mus peb nqa mov mus rau es cov neeg ntaw yuav noj hmo.

 

Ces kuv hais Phauj tias kuv tseem cub mov es koj nqa cov uas ua tas lawm ntawd mus lawv noj, kuv cub mov tas kuv mam los pab koj ces phauj txawm nqa nqaij nqa mov mus rau hauv tsev lawm.

 

Phauj tus ntxhai tus hluas nraug nkawd txawm tawm tuaj ces phauj tus ntxhais tus hluas sij los muab rab duav do mov tshum kuv li nws xav xav tawb kuv heev thiab phauj tus ntxhais txawm los muab lub pob tawb vom mov nqa coj mus cia hauv tsev ua rau kuv tsis muaj pob tawb ntim mov li lawm ces kuv thiaj xa tib lawg taw thaum phauj tus ntxhais tus hluas nraug tab tom muab rab duav tsum thab kuv ua nws nkaum tes tsis yeej lawm ces nws cia li chim chim mus tuag ua ib niag pob thooj cia hauv qhov tsaus tuj nti lawm.

 

Phauj tus ntxhais txawm los hais tias mov txaus noj tsis cub lawm vim peb twb muab cov mov ntawd ua kubnyhiab tas ib nrab lawm ces phauj thiaj kom peb muab nws ntxhais tus hluas nraug ntawd xa mus tsev vim mob mob rabtebleb heev li lawm.

Peb thiaj li muab nws xa mus ces lawv cia li coj nws mus nyob ntawm meskas lub tsev txias uas thaud muaj ib co neeg thuam thuam tias qhov nab khoob loj loj ces lawv lij qhov kab npis tas lawv yuav xuas taw cev coj mus yom hauv qhov nab seb puas hnov muaj pob zeb daig lawv ko taw.

 

Kuv hnov hais tias lawv cav cev taw mus yom hauv qhov nab, nab tawm tuaj ces lawv yuav xua qw ntaus kom nab nkaum nkoos tuag kiag rov lawm hauv qhov tabsis nab muab lawv qhov niag ntawd tom tu lawm.

 

 

 

 

 

 #5 HMOOB_uasiabloj mog_*

HMOOB_uasiabloj mog_*
 • Guests

Posted 28 October 2014 - 10:31 AM

yog yus niam yus txiv los sis yus pog yus yawg tau  .qua ntxa phem . ces yus tau ib lub neeg phem li koj ntag hos  .yog li hmoob thiab suav thiaj pheej xaiv  .qua ntxa zoo rau tej laus  .ces yog li lawm los mos.  .tsis tas li yog yus muaj muaj tu siab no  .yus nyob twj ywm hau tsev  .tsis txhob mus mus koom luag tej  .thiaj tsis ua rau yus mob mob hlwb xwb os.#6 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 28 October 2014 - 09:53 PM

Ua cas kuv tus phauj tus tub nyuam qhuav yuav tau ib tau tug nyab zoo zoo nkauj los tau 3-4 nyuag hli xwb es nws yuav hnav tej lub mi ris nyias nyias luv luv npog kiag nws lub mipaum nkaus nkaus tuaj nyob ua mov tim tshav ncaws npas.

Kuv lub siab mas pab txhawj hais tias ntshai tsawg tus txiv neej tuaj txog ntawd los muab nyab uapaum tas li lawm os vim ua cas kuv twb tsis tau xav mus tsev es nyab ib sij los ua npav npais rau kuv.

 

Nyob tau 2 xyoo ntau tom qab nov ces kuv rov mus xyuas kuv tus Phauj ua cas vaj tse nqha nrig lawm.

Kuv nug Phauj hais tias Phauj koj nyab nkawd ne?.

Phauj teb tias;

 

Nyab ces nyab twb coj tub nkawd khiav mus nyob nkawd lawm ntev.

 

Kuv thiaj paub hais tias tos thaud nws nim ib sij los ua npav npais ntiab kom kuv mus tsev los twb yog nws yuav coj kuv niaj phauj tus tub khiav mus.

 

Cia lub 12 hli txog peb caug kuv mam rov mus xyuas kuv tus Phauj lawv vim kuv nco nco nej txhua leej txhua tus thiab thov kom sawvdaws paub hais tias nej txhua tus sawv nraim hauv lub siab hos kuv hlub kuv tus txij nkawm ib leeg nkaus xwb.

 

mam ntsib nej thaum txog peb caug vim kuv tus txij nkawm yuav nrog kuv tuaj xyuas nej xyoo nov mas kuv zoo siab tshaj plaws li lawm.

 

 #7 HMOOB_1placeuasex_*

HMOOB_1placeuasex_*
 • Guests

Posted 29 October 2014 - 01:08 AM

Ntxiv nov mus kuv yuav tham txog cov uas tsis tau sibtxiagdua tabsis ho tsis yog virgin lawm tau li cas.

 

Yus niam thiab yus txiv yeej ib txwm ntxuav ######, ntxuav ###### yus qhov ntawd thaum yus tseem mos mos liab ntsha tsuas los lawm sav yog hais tias yus niam thiab yus txiv los pom yus hle liab qab ib lwm thaum cas pees lawm xwb.

 

Thaum peb tuaj txog Phab nab nib khom mas txhua txhia tus neeg yuav tsum tau mus hle ris hle tiab rau thaib kuaj nws lub cev tsis muaj mob, tsis ua pob mas meskas thiaj yuav pub nws dhau tuaj mus tebchaw meskas.

Yog li peb txhua tus neeg laus, neeg hluas nyob yav ntuj qub qab thiaj yuav tau mus ntsib tus Doctor los muab neeg hle liab qab ntawd txhua txhua tus tas thiaj yuav tau tuaj mus meskas tebchaw.

 

Thaum ub kuv kuj yog ib tug uas tau mus hle thiab.

 

Lawv yeej tsis tau touch kuv lub cev uas hle liab qab ntawd.

 

Thiab kuv twb xub mus kuaj tas mam ntsib dablaug tus tub yav nyuag uas lawv txiagtxiag tas ces lawv cem kuv hais tias nim txiagtau lawv zoo zoo nyob es ntev li 1 dos.

 

Thaum koj yuav mus kuaj ces koj hle koj cov khaub ncaws ces koj muab txoj phuam npua thaum koj yuav mus rau tus doctor ntawd kuaj ces, thaum lawv hu koj npe lawm, koj nkag mus lawm sab hauv uas tus doctor zaum hauv tos koj ces, nws kom koj daws kiag txoj phuam uas koj npua ntawd poob nthav ces nws ntsia koj head to toes xwb ces koj rov khaws nkaus koj txoj phuam los npua mus zaum ntawm lub txaj ces tus nurse los saib koj qhov muag, pobntseg thiab caj dab seb koj puas muaj mob xwb ces tas, koj tawm tau los lawm.

 

Yog mus kuaj Doctor li nov tas ua rau kuv cev xeeb taus tub thiab tsis virgin lawm mas ntshe nyob deb npaum cas los kuv yuav rov qab mus cuag nws kuaj kuv saib kuv ho puas yuav rov muaj dua minyuam laud.

 

 

 

 

 

 #8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 29 October 2014 - 05:01 AM

I was very lucky, without my Parents was there with me then I wont know what will happening to me right now.

 

If I am not the one then not of the other too.

 

I know all the kids in America are got much more worst then we got back in the other country.

 

Thank you.

 

 #9 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 29 October 2014 - 07:02 PM

6AM8NbYes, the2dy can make alot excuse.
Remember i forgives but i wont forget.

yog tim kuv tus phauj tus tub tus nyab xwb then it must be done after i left my aunty's restaurant but every bodies, the stranger gent
emen and ladies zov rooj vag uaphemphem rau kuv.
lawv ib leeg nqa rawv ib rab ntxuam, ntxuam mus ntxuam los when they saw me coming back, hos tus tsis muaj ntxuam then, they used note or papers do the treat.
The corp and the police wete chase after me like i am a bad gang so they me moving to the other side in tje street as gast as i could be.
My heart hurt and toreapart simce that year and now when i write this topick i still felling the pains when i will never understand why those
Ladies and gentlemen are fighting with me.

#10 HMOOB_Taug pobntseg dhau_*

HMOOB_Taug pobntseg dhau_*
 • Guests

Posted 29 October 2014 - 08:00 PM

yog chim siab tsis paub ploj ces  .kav tsij rov mus nug lawv  saib yog vim li cas lawv thiaj ua li rau koj xwb  .tsis txhob tuaj piav piav rau hau no peb tsis muaj leej twg xav hnov cov neeg siab twm xeeb tej lus li os.#11 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 29 October 2014 - 08:50 PM

Hell no but i dont know how many people walk in my foot print and how many peoples are already went through the path.
Yog nej nyob nyob tsis pom lawv tuaj tas lawm ces nej tsis txhob liam liam neeg nawb.
i am good people, i come for good reason, i aint hurt not body.
thank you.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users