Jump to content


- - - - -

Muaj Pes Tsawg Tus Hmoob Meskas Mus Raug Cov Tub Hluas Hmoob Nplog Ua Nplaig Lo Av Lawm?

Thaub Laus Mag Ntau Sab Kawg.

153 replies to this topic

#1 HMOOB_Ntxoov Nab_*

HMOOB_Ntxoov Nab_*
 • Guests

Posted 24 October 2014 - 02:21 AM

Xov tooj cua thoob teb chaws hais tias,  muaj coob tus txiv neej Hmoob Meskas mus tham tau lawv cov hluas nkauj Hmoob Nplog raug cov hluas nraug ntau sab heev no es puas muaj tseeb thiab ua puas muaj leej twg txheeb ze tau raug ntau los lawm?

 

Xav Paub Heev, thov share thiab nawb.

 

Ua tsaug.#2 HMOOB_Tuaglos tseg mos_*

HMOOB_Tuaglos tseg mos_*
 • Guests

Posted 24 October 2014 - 12:53 PM

Tej zaum yog lawv hem kom koj tsis txhob mus tid  .kom ho tsawg tug hmoob Meskas zog xwb  .raws li ib txwm hnov mas  .tsuas yog cov ntxhais hluas tid rhov p.aum tswm ua nws cov yawg thaub laus ntshav qhuav tas  .ntsaj yuav rov los tim Meskas no ces  .coob tus mas ua siab los ntoog ntoog mob es tuag tas lawm no xwb as  .nyaj yog mag p.aum hluas tswm ua rau lawv sab kawg xwb pob.  .yog tias koj lub cev tseem khov kho thiab ces kaj tsij maj ceev me ntsis tsam lawv xaiv cov zoo nkauj tas lawm xwb os nawb.  .hos ua ciav zoo li koj tsis tshua muaj zog lawm thiab no ces  .rau siab ntso hem kom lawv cov tsis txhob mus thiab es cia suav daws nyob yoo p.aum nkauj mog tim no  .kom txog hnub ncaim ntiaj teb es tsis xav qi qhov muag kiag los  .ho muaj lawv coob leej nrog yus yoo thiab xwb no las as. .haj haj#3 HMOOB_Tub Ceev Xwm_*

HMOOB_Tub Ceev Xwm_*
 • Guests

Posted 25 October 2014 - 12:54 AM

Muaj ib thaub laus Hmoob Meskas cav tham tau ib tus hluas nkauj zoo zoo nkauj thiab nws xa nyiaj tsis so mus pub.  Lub tshiab 30 tag no nws mus saib nws tus hluas nkauj tab sis tus hluas nkauj yeej muaj hmoob lawm.  Thaum nws mus txog Nplog ces tus hluas nkauj txawm nyiag kev tuaj nrog thaub laus uake mus uasi lawm.  Tus hluas nraug nrhiav tsis pom nws tus hluas nkauj thiab hu tsis tau ces nws thiaj yaum tau 4 tus tub hluas nrog nws mus tom tshav pob.  Lawv mus nrhiav li cas los tsis pom cas ib pliag xwb lawv txawm siv pom tus hluas nrog ib tus thaub Hmoob Meskas sib tuav tes rawv tuaj tom tshav pob.  Lawv pab tub hluas thiaj ib tsaug muab thaub ntau sab ua nws qhov muag o nkoo lam thiab ntshav ncauj ntsav ntswg los liab vog. Lawv muab thaub tsuj sab tshaj ntau dev, tsuas hnov thaub quaj laus nkoo thov kom tsum es thaum mam tsis tham lawm thiab txaus muab nyiaj pes tsawg thov los thaub txaus siab. Tus hluas nkauj ces tus hluas nraug muab ncaws xa ua nws zaum quaj thov lo lua xwb.  Hluas nkauj niam txiv los tsis tsa tus hluas nkauj cai kiag thiab ces mag ntau dawb dawb.  Tus Hmoob Meskas ces tsheb thauj mus tim Hoo Muam lawm tsis paub xyov nws ua li cas lawm.  Nej cov nyuag thaub laus tsis zeem ces thaum kawg peb cov tub hluas yuav muab nej ntsaig lawm ntsiag to nawb.#4 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 October 2014 - 01:56 AM

Tub ceeb xwm, koj yog tub sab xwb tsis txhob siv tub ceev xwm lub npe kom puas luag txoj haujlwm.

vim tub ceev xwm pom tus muaj zog ntaus tus tsis muaj zog li koj hais tsis ntes tsis cheem ces koj tub quabdebxwb.

Nej mas aubyau, xav xab kom hais taub 1 lo lus los yus hais tsis tau lus suav, xav xav hais kom tau tib lub suab los yus tham pos ib sab qhov ntswg ces hnov txhaws qa lawm as.

txias kiag ua tub ceev xwm los yog niag laib xwb es.
Ces ho txia ntshi ua nyab laj laiv los niag tsis txawj hais lis nib noob nib naim.
ces ho txias ntshi ua maiv kawm nraj los maiv kawm tsis nraj, maiv kawm nyob maiv kawm hauv txaj ces koj yuav pawv
Plag pon.

#5 HMOOB_Xyov pusmuajtiag es_*

HMOOB_Xyov pusmuajtiag es_*
 • Guests

Posted 25 October 2014 - 11:21 AM

Tus neeg uas muaj .1 .bad credit es nom nplog tsis tso cai rau nws mus tsuj tau nplog teb lawm .2 . tus neeg zaum hau laub  mus tsis tau ke  .3. tus neeg laus  .es tsoob tsis taus p.aum lawm .4. .tus neeg pluag tsis muaj nyiaj .5. tus neeg tawv tsis dhau nws poj niam es nws ho xav xav mus li luag lwm tus los nws mus tsis niam taus ces  .nws yuav khwv tswv yim hem suav daws txhua yam kom tau nrog nws yoo p.aum nkauj mog xwb os cov yawg.  .yog muaj npaum li tiag  .tam sis no suav daws tej xov tooj yeej thaij tau duab tib sis lawm  .yuav tsum muaj neeg thaij tau  .muab tso tawm pub suav daws saib lawm  .tsis tim yuav dag lus qhuav xwb  .kuv xav tias lub teb chaws twg los yeej muaj nom tswv tseem ceeb  .muaj tub ceev xwm  .tuav kev ruaj ntseg rau pej xeem  .yog nyuag dag twg lam ntaus neeg  .nws yeej mag xau tes xwb no ob.#6 HMOOB_yawg khib_*

HMOOB_yawg khib_*
 • Guests

Posted 26 October 2014 - 09:58 AM

leej twg txawm yog hmoob meskas s thiab tsi yog los yog hais tias coj kuv tus hluas nkauj mus lawm ces kuv us yeej yuav muab nws tsug thiab ntaus ib yam li thiab nej sim xav seb yog yus tus hluas nkauj lawm yus khib22222222222222222222 thiab ma cov yawg#7 HMOOB_yogpluag ces haisncajmas_*

HMOOB_yogpluag ces haisncajmas_*
 • Guests

Posted 26 October 2014 - 11:49 AM

Niag neeg lim hiam xav txiag luag tej ntxhais dawb   .tsis xav yuav tsam ho tau them nyiaj ces  .ntxias txiag dawb  . yog hnub twg leej twg ho muab yuav ces  .yus hais tias yog txeeb yus li hluas nkauj   .neeg ces tsuas phem txia ntshav tsis tshaj koj lawm los mas    .yog yus niam ho kheev mob siab khuv xim ua luaj  .ua cas tsis muab yuav kiag thaum uas yus ob tus me niaj hmo sib aim ntawd tas ces  .muab cab coj mus ua yus poj niam los pob  .cov neeg uas coj li koj tus xeeb ceem ko ces  .tsis ntev tsuas pom koj chev tib pob tom tej kev  tsis muaj neeg paub tias yog vim li cas no xwb tiag  .noob ruam aw.#8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 26 October 2014 - 09:12 PM

auj yau. koj niag ntxhais ntse ntse li nws twb muab nws lub mepaum rau luag tx1ag tas lawm ces leej twg nim yuav cab nws mus yuav lawm naj.

Luag tsuas tos thaum twg fais fab puv puv ces ham tsi tiaj lias rov tuaj ntsia fais fab pub koj niag ntxhais tas ces luag rov lawm luag xwb vim yog tsis tx1ag koj ntshe yuav txhaum koj thiab yuav tsis muaj leej twg ntsia koj lub niag ntxhais lub niag p1m lawm.

Qhov ntawd mas peb yug los ua ib tug neeg nov peb tsis yog tsiaj txhu nyob hav zoov hav tsuag mas koj tus neeg uas yogpluag ces haisncajmas tsis txhob xyaum dag li koj ov vim koj dag tau tusruam noj tabsis tus ntse ces koj tsis txhob vam.

 

Hos kuv tus ntxhais nkhaus lem nov mas yog kuv kam leej twg ntsia fais fab tas lawm mas nws yeej yuav ncaim tsis tau kuv mus qhov twg li lawm nawb, ciaj kuj ciaj tuag kuj tuag vim kuv yuav tsum nrog nws mus xwb thiaj tas thiab nws txav ib taws mas kuv txav 2 taws kom ti nkaus nws tas mus li xwb ov vim kuv twb nyiam nyiam nws lawm thiaj kam nws tx1ag hos vim tsis yog yuam es cia nws muab tshuaj, muab cawv txhaus thiab muab hluas khi tsooooob li tsoooob ib niag tuag lwj lwj muab pav tes pav taw rau nws tsooob.#9 HMOOB_vam kub vaj_*

HMOOB_vam kub vaj_*
 • Guests

Posted 31 October 2014 - 07:51 AM

kuv paub tias: xyoo 2010 tau muaj peb ib tug kwv tij mus tham tau cov hluas hmoob nplog tus hluas nkauj thiab nws coj los pw rau thawm lub tsev tosqhua hua ua Xaychalean Hotel ze ntawm tab laj xaub ib sab, thaum cov tub hluas no tuaj nrhiav tau ces lawv tuaj zov ntawm qhov rooj thaum sawv ntxov nkawv tawm los ces lawv tau

muab peb tus kwv tij ntawv ntau sab kawg li, thaum cov Security hotel los cheem ces lawv mam tsum . ces lawv tau muab tus hluas nkauj cab tes mus tsev lawm ho peb tus kwv tij ntawv mas sab kawg li, ntsej muag to tag, ntshav ntswg ces si laws xwb. nws tau mus pw 3 hnub tom Hospital mam tawm ces rov los tsev lawm.

 

xav hais rau sawv daws yuav mus tham hluas nkauj tim nplog ho ua zoo saib, yog lawv muaj hluas nraug zoo lawm los ho txhob tham nawb. ua tsaug.#10 HMOOB_Xyov pusmuajtiag es_*

HMOOB_Xyov pusmuajtiag es_*
 • Guests

Posted 31 October 2014 - 09:26 AM

yawg phooj ywg  .vam kub vaj  . koj zaj xov xwm ko  .yog muaj tiag mas  .kom nej paub tias  .tej hauj lwm zoo li ko  .yog luag tso luag cov  .niam (phab nav nvas) tuaj deev nej ces  .luag tso luag cov  .tub txib tuaj ntaus nej  .raws li txoj kev ntxub ntxaug  .los ntawm nom tswv xwb nawb  .yog tias tsis yog li ntawd mas  .nom tswv yeej muaj tub ceev xwm yuav tsum pab ntes cov neeg ntaus neeg ntawd  .coj mus hais  .vim muaj nom muaj tswv  .nom tswv yuav tsum muaj cai  .saib kev ruaj ntseg rau zej tsoom txua tus  .tsis tas li  .nws yog tus tswv Motel  .ntawd yog tus qhia rau lawv  .lawv thiaj paub tias  .lawv tus hluas nkauj nyob hauv   .tsis tas li  .yog tus hluas nkauj kiag  .hu xov tooj mus rau pab neeg no tias  .kuv nyob rau lub  Motel  nov  .hoob nab bawb  npaum li nov  .luag thiaj tuaj zov tau koj  .tej no  nws tsis yog  .lawv tus hluas nkauj tseeb  .tab sis yog kev lim hiam los ntawm nom tswv nawb  .vim nyob rau nplog teb  .txhua tus pej xeem lawv yeej yog  .koos luam  .yog tub rog  .ceev kev ruaj ntseg rau lawv lub zej zos tag nrho  .yog muaj li koj hais tiag ces yog lawv sib koom tes  ua rau koj xwb  .nws tsis yog lawv li hluas nkauj ib zaug.#11 HMOOB_Vam Kaim_*

HMOOB_Vam Kaim_*
 • Guests

Posted 01 November 2014 - 03:31 AM

Peb ib tus kwvtij tham tau ib tus hluas nkauj zoo nkauj heev nyob Phonsavanh thiab nws mas xa nyiaj tag li mus pub nws tus hluas nkauj ntawd.  Tshaib ub nws txawm mus saib nws tus hluas nkauj ntag.  Nws tus hluas nkauj kuj tuaj tos nws tom tshav dav hlaus thiab.  Hnub ob ces nws thiab tus hluas nkauj txawm mus ua si pem roob tab sis mus txog pem roob nyob nyob cas txawm muaj 10 tawm leej tub hluas caij tsheb cav tuaj ua si thiab.  Tos nws tsis nco xwb ua cas cov tub hluas ntawv txawm dhia cuag cas los muab nws tsuj kiag rau peb tem lawm.  Nws tus hluas nkauj ces txawm mus ob tus tub hluas muab cab khiav lawm.  Lawv muab thaub ntaus dam 2 tug tav thiab ntaus thaub caj ntswg dam kiag mas ntshav ncauj ntshav ntswg los liab vog. Lawv tseem muab ib daim txiag ntau thaub tob hau ntuag kiag ib kab loj loj ntawv sab tob hau thiab.  Cov tub hluas ntaus tag ces lawv twg khiav tag lawm ntev mam muaj ob niam txiv caij tsheb cav tuaj pom thaub thiab coj thaum mus kho lawm.  #12 HMOOB_pua muaj tseeb_*

HMOOB_pua muaj tseeb_*
 • Guests

Posted 01 November 2014 - 07:18 AM

nyob zoo kwv tij vam kaim,

tej xwm xom xwm lis koj hai los no pua muaj tiag nas? cas pebtwb yog cov nyob lub teb chaw plog, phonesavan no thiab kuv los kuj yog ua khw kho mob nyob rau nroog Xiengkhouang no cas kuv hos tsi pom tus neeg twg tiag yog hmoob mekas tuaj kho mob nyob rau hauv tsev kho mob no mas? yog muaj tseeb npau lis koj hai sim qhia seb koj tus kwv tij ntawv mus kho mob rau lub tsev kho mob twg thiab lub sij hawm twg, hnub twg, xyoo twg? kuv xav paub qhov tseeb tiag?mas peb hmoob txhob muab tej yam tsi muaj tseeb coj los sib hem los hai tsi zoo rau peb tsev hmoob nawb mog,

 

kwv tij hmoob los tsua#13 HMOOB_Hmoobsiabzoo_*

HMOOB_Hmoobsiabzoo_*
 • Guests

Posted 01 November 2014 - 12:34 PM

Phooj ywg comment: 12  .koj hais yog lus lawm  .yog koj nyob rau hauv  .phooxaj vam tiag nej yuav tsum paub  .tab sis yog nej yeej tsis paub tsis hnov  .mas yog neeg lam sib hem dag kom cov neeg tsis paub  thiab tsis tau los nej teb chaws dua  li peb no  .ntshai  .  thiab kom ntaus nqi tias nej lub teb chaws mas  .neeg siab phem kawg no xwb  .kuv muaj leej puav kwv tij  .lawv tau los ncig tim nej  .lwm puav lawm  .lawv hais tias  .qhov uas ntshai tshaj mas yog nej cov kev tsheb qee txoj tsis tshua zoo heev thiab nej cov tsheb  .xoj..muaj ntsis qub  .zaum puav mus txog tog kev tsheb pheej tuag mas txaus ntshai kawg li tiag no xwb.  .nej yuav tau hais nej tej nom tej tswv kom pab kho tej kev kom zoo  .thiab cov uas xav xav muab yus lub tsheb thauj neeg kom tau me ntsis nyiaj  .yuav tsum paub tias koj lub tsheb pus zoo txaus .ua ntej koj lav thauj ib tug neeg txawv teb chaws mus ncig  .koj thiaj tsis puas npe.#14 HMOOB_jackie_*

HMOOB_jackie_*
 • Guests

Posted 01 November 2014 - 06:34 PM

Tsis txhob mus ntseeg niag ssiabphem vamkaim ntawd vim niag zoozoonkauj ntawd yog duab cartoon xwb thiab tus uas tso daim duab cartoon ntawd nws yog cotgal.
cotgal txhais hais tiag, niagpatuagsawvtomqhovntxarovlos.
Cotgal tus txiv txawm yog yawg hmoob yaj hawj thaum txiv ntxawm soobthaiv tuag, ces kuv pab nyiaj tshav ntuj tag, nws los uaua kuv tsaug.

Hos tam sim nov mas niag cartoon ntawd ntshai cuabpimheev, yog yuav cuab nws thaum twg ces cotgal kom koj mus ntawm txoj kev uas lub npe hu ua lubpimlafuk no xwb.

#15 HMOOB_Ntxoov Nab_*

HMOOB_Ntxoov Nab_*
 • Guests

Posted 02 November 2014 - 05:31 AM

Muaj 3 tus tub Hmoob Yaj ua zoo zoo nraug mus txog pem Xamvam ces txawm mus coj tau 3 tus ntxhais zoo zoo nkauj tuaj nrog lawv pw tom Npab Phav, ua cas ib tag hmo txawm muaj 2 lub tsheb thiab 15 tus tub ceev xwm hnav khaub ncaws ntsuab tuaj khob lawm qhov rooj thiab muab 3 tus tub Hmoob Yaj ntawd coj nkag hauv lawv 2 lub tsheb ces txij ntawv los txawm tsis muaj leej twg paub tias ua 3 tus tub Hmoob Yaj ntawv yog leej twg coj mus lawm thiab ua lawv mus rau qhov twg lawm, tsis muaj leej twg lees paub txog.  Nej leej twg paub no ho qhia saib tam sim no lawm nyob qhov twg?#16 HMOOB_musnplog tsiszoomuajplusov_*

HMOOB_musnplog tsiszoomuajplusov_*
 • Guests

Posted 02 November 2014 - 07:51 AM

Awb!! .3.tus nyuag tub hmoob yaj uas koj nug ko mas   . raws li thaum ub peb cov nyob Meskas teb no  .hnov lus moo cua mas  .zoo li   .tsis yog lawv mus nrhiav deev hluas nkauj  .raws kev sib daj sib deev hos  .yog lawv pab nyuag dag no  .mus nrhiav tiv tauj cov .cobfab.  no ces  .thaum cov hluas nkauj paub txog lawv tes num ces  .cov hluas nkauj  .thiaj hu .cov tub ceev xwm  .tuaj pab muab lawv xa  .mus nrog cov ..cobfab.. nyob lawm xwb no  .kuv xav mas yog hnub twg  ..cobfab.. yeej teb chaws nej mam mus nug seb lawv pus pom .3. tug yawm khib nyiab no lawm xwb las as.  .hos yog nej nug cov hmoob nyob hauv  .phooxajvam  .thiab tej nom tswv xwb mas  .ntshe lawv yuav tsis lees paub txog li nawb.  . tab txawm yog niaj hnub niam no los  .yog nej leej twg mus nplog teb es  .tsis yog mus nrhiav tsoob p,aum xwb hos  .pheej mus nrhiav tsim kev kub ntxhov rau cov cobfab thiab tej nom tswv nplog . .ces nej yeej yuav ntsib li lawv  .3.. yawg no zaj num uas ploj lawm tsis muaj neeg hnov ntab ntws li thiab tiag.  .yog leej twg tseem xav tsoob cov me p.aum mos mos ab tim nplog  .ntau ntau phaum yav tom ntej ntxiv thiab no ces  .mus nplog teb  .tsis txhob ua neeg muaj muaj plhus heev xwb mas.  .kuv xav mas yog mus tsoob p.aum xwb tiag mas  .oib !! ntshe tsis muaj nyiaj thiab tsis muaj  .phe.v hlob xwb os.  .luag tsis lam ua dab tsi rau nej ib zaug.#17 HMOOB_Tebchawthib3_*

HMOOB_Tebchawthib3_*
 • Guests

Posted 03 November 2014 - 02:30 AM

Lub tebchaw ntawd kuv paub nyob qhov twg kawg los mas.

Nws tsis yog nyob tim ub, nws yog nyob tim nov xwb.

Tim nov havzoov haj yam loj, dej haj yam ntau, tsiaj haj yam coob tseev mus khwv noj khwv haus yeej noj tsis tag, yog leejtwg tau mus nyob ces yog nws lub me ceeb tsheej ntuj os.

 

Tabsis kuv tsis txhawj, yog hnub ntawd ho los raug kuv raug kuv tsev neeg los kuv cia siab ntsoov hais tias tswv ntuj yuav tsom kwm saib xyuas lawv thiab coj lawv txoj hauv ke mus kom txog lub tebchaw lawv yuav mus nyob ntawd ces cia kuv mam mus txia ua ib tug hippo nrog cov cabkheb tsiv tsiv tsaim nyob hauv lawv tej lub haw xwb.

 

Thaum twg cov cabkheb ntawd tom tau tej co tsiaj los txog ntawd ces nrog lawv sib txeeb nqaij noj xwb.

 

Peb cov hmoob xyov puas tau muaj leejtwg mus tabsis kuv paub hais tias muaj suav, muaj nplog thiab muaj nyablaj twb mus nyob nyob ntau leej lawm tam sim niaj hnub nov lawv twb yug tau 3-4 phaum xeeb leej xeeb ntxwv lawm ces lawv yeej tsis paub hais tias lawv yog suav, yog nplog, yog nyab laj tas li lawm.

 

 

.

 

 

 

 

 #18 HMOOB_Pim hmoob nplog_*

HMOOB_Pim hmoob nplog_*
 • Guests

Posted 04 November 2014 - 03:15 AM

- hmoob Mekas muaj coob, muaj ntau.  vim li cas?, nej pheej yuav mus nrhiav - hmoob nplog thiab teeb meem rau tus kheej ua luaj?. muaj nyiaj cas tsis tseg siv rau tus kheej thiab lub cuab yig?.

ais puas yog nej muaj kev chim siab, lub neej mus tsis taus lawm?, es lam mus ua twm txoj kev tu siab xwb os cov yawg. Tab txawm li ntawd lod yus yeej swb thiab yuam kev lawm.#19 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 November 2014 - 06:00 AM

Yog luag lub neej mus tsis taus lawm mas luag yeej paub paub tias luag coj qabzeb los luag yuav coj rov lawm qabzeb, luag los qabcav los luag yuav rov lawm qabcav.

 

Es ua li cas luag nyob luag ho muaj tej pab niagdevcaum luag tej hlub tshov rau txxhua txhia qhov chaw li luag tshuav nws nuj nws nqi.

 

Tuaj dag ua luag tej neeg zoo npe kom tubqaug luag tej tas pab tas pheev.

 

Sab tim nov ces nws dag lawv hais tias nws nrhiav lub zog loj loj cob rau yus hos sab tim ub ces nws mus dag lawv hais tias nws muab uaua qiasqiasneeg lawm es kom yus cia li muab ncaws tawm.

 

Qhov tseeb ces twb yog cov hmoob meskas vam vam hmoob nplog pab lawv ntxuav cov neeg lawv tsis nyiam thiab cov hmoob meskas ntawd mas lawv hais tias ua neej 100 xyoo ntev dhau heev lawm ces lawv thiaj nyiam sib txov, koj txov kuv, kuv txov koj kom tebchaw dav me ntsis tuaj mas lawv thiaj phov phov siav tabsis mas lawv ho nyiam nyiam sibtxiagheev ces txiagtxiagyugyug menyuam tsis tseg li vim ib khub txij nkawm tseem hluas hluas heev mas txiagtxiagyugyug tsis nto 5 tug menyuam mas tsis txaus nws qhov vum li thiab tseem ua heev tsha cov laus thaud uas tsis tau muaj kev txawj ntse.

 

Cov neeg phov phov siav ntawd ces thaum koj mus txog tom tej tab laj los yog tej chaw crowd ces koj yuav pom lawv sib nrhiav tod los mav.

 

Muaj tej tug poj meskas, poj hmoob, poj thaib, poj nplog, poj mev, poj dub, pojdawb thiab men yeej mus sib cuabpim sibcuabqau tod ua rau yus tsis pom qab yuav tig mus rau sab twg li nyob tsam nws ho xav tias yog yus mus nrog lawv sib cuabpimcuabqau li lawv.

Koj tsis ceev faj, koj tig nraub qaum mus ncaj nws mas nws muaj muaj siab heev rau koj nawj.

 

 

 

 

 #20 HMOOB_Ntxoov Maiv Tiaj Thuv_*

HMOOB_Ntxoov Maiv Tiaj Thuv_*
 • Guests

Posted 13 April 2015 - 02:45 AM

Raws li kuv paub tseeb mas 3 tus tub Hmoob Yaj no los txog Nplog teb ces lawv hais tias lawv yog tib neeg kawm ntawv siab muaj txiag nplua nuj.  Lawv hnav ris tsho xam koos dub nciab thiab coj kaslasvav liab ploog xwb.  Tej txiv neej leej twg xav nrog lawv tham mas lawv tsa ntswg siab siab thiab hais tias, tej niag neeg ruam txom nyem tsis xav nrog hais lus, tab sis lawv ob lub qhov muag mas xam nuj noov tom tej saib puas pom leej twg pojniam zoo nkauj thiab leej twg li ntxhais zoo nkauj xwb.  Muaj 2 tus ntxhais tuaj Nonghet zoo nkauj heev tuaj txog kiag pem Phonsavan ces lawv nyaum qhuav nres kiag tsheb xwb 3 nyuag tus Hmoob Yaj ntawv txawm siv yas ceev nrooj mus nrog tham thiab hais tias lawv yog tub txawg tub ntse los Meskas los.  Lawv xav tau cov ntxhais zoo nkauj thiab tub zoo nraug mus ua movies, ib tus lawv them $50000 nyiaj Meskas.  2 tus ntxhais no txawm nrog lawm mus txog tom npab phav ces lawv txawm muab 2 tus ntxhais no liab qab pav qhov ncauj qhov muag thiab muab deev thaij ua movies.  Thaum lawv tso 2 tus ntxhais no tawm lawv kuj muab tau mentsis nyiaj npog 2 tus ntxhais qhov ncauj ces 3 tus tub no txawm rov los mus Vientiane no tab sis thaum lawv rov mus nqa lawv cov Passport ces tub ceev xwm txawm muab lawv cov koob thaij los kuaj ua cas pom lawv muab 2 tus ntxhais Hmoob no deev thiab muab ua tau lim hiam zog lawm.  Tub ceev xwm thiaj tsis kam muab lawv cov passport rau lawv.  Tsaus ntuj ces tub ceev xwm muab ib lub tsheb thauj lawv coj mus xammasnas lawm.  Txij thaum ntawv los ces thiaj tsis muaj leej twg paub hais tias xyov lawv mus qhov twg lawm.  Luag yeej coj lawv mus lawm ntsiag to kom tsis qig leej twg ncauj kiag li.  #21 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 April 2015 - 03:07 AM

Ntes tau Hmoob Meskas coj mus tua pov tseg lawm

 

 

https://www.facebook.com/thaiv.vaaj.9#22 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 April 2015 - 03:49 AM

Tus Hmoob Meskas no twb muaj neej nyob Meskas lawm tab  sis nws tham tau cov duab hauv tojsiab ces rau lawv pojniam dag tau nyiaj ntau heeev li lawm.  Nws hais tias nws twb xav tshaj 8 phav mus pub tus pojniam no lawm tab sis thaum nws mus txog Nplog teb ces lawv tus pojniam no txawm pheej nyiag kev tuaj nrog nws pw nruab hnub tom Npab Phav.  Tus txiv thiaj taug qab tuaj txog thiab ntes tau tus tub hluas Hmoob Meskas no mus ntau thiab muab riam ntau thaub tob hau tawg tag thiab pob txha xwb pwg dam kiag.  Tus thaub hluas Hmoob Meskas no tseem raug mus nyob txim thiab them 10 phav dollars rau tus txiv.  Nej saib lawv ntau Hmoob Meskas ces tus dev lawv tseem hlub zog nawb.  Tseg kiag nej cov niaj hnub xav nyiaj pov tseg rau cov duab hauv tojsiab.  Leej twg xav tau nyiaj kom mus lawm tim Nplog kiag mam hais khwvtij coj mus nrhiav thiab tsis raug teeb meem nawb.  Txawm nej yuav tham cov duab los twb tsis yog tus neeg ntawm daim duab nrog nej tham, tsuas yog ib tus pojniam dab tuag nrog nej tham xwb ua cas thiaj yuav muaj siab thiab ua rau yus raug teeb meem loj ua luaj li.  Peb ib tus tub los mus tham tau lawv hluas nkauj ces cov tub hluas Hmoob Nplog kuj muab ntau sab kawg li thiab.  Lawv muab riam hlais nws ntsej muag piam tag tsis tuag xwb.  Tseg kiag yog tsis tau zeem yeej meem sim thiaj yuav pom dej dag nawb.#23 HMOOB_Hmongzone0_*

HMOOB_Hmongzone0_*
 • Guests

Posted 15 April 2015 - 09:01 AM

Neeg siab phem bam ce yog li no tiag lawv.....nej nim hlub2 pab nws os muaj ib nub twg nws ua rau nej mad yuav tshav nej ntuj lawm qa nrig tiag..#24 HMOOB_leej twg neb_*

HMOOB_leej twg neb_*
 • Guests

Posted 15 April 2015 - 01:59 PM

kc ncu nco kj li nas tus hlub:"(#25 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 April 2015 - 12:17 AM

Hmoob txiv neej leej twg xav aim - mos xwb mus them nyiaj tej no aim ib teg tag tso tseg thiaj tsis nyuab siab os cov yawg.  Aim ntawm zo xwb poob puas puav los lawv nim yaim yus qhov quav qhov zis du lug thiab tseem pab tsaj rau yus mloog tib ntxiag nas.

 

http://hongkongbobo....istcrawler.com/

 

Nkauj suav zoo nkauj haib tshaj Hmoob os cov me yawg aw.  Thov txhob mus mus tim Nplog lawm mog tsam muaj taw mus tsis muaj taw rov nas#26 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 April 2015 - 05:16 AM

Hmoob Nplog ntau Hmoob Meskas tob hau tawg kiag

 #27 HMOOB_Pom Dej Dag_*

HMOOB_Pom Dej Dag_*
 • Guests

Posted 17 April 2015 - 02:13 AM

Hmoob Meskas tham tau Nkauj Hmoob Nplog es raug txiav caj dab lawm

 #28 HMOOB_Paub Tsis Paub_*

HMOOB_Paub Tsis Paub_*
 • Guests

Posted 17 April 2015 - 02:33 AM

Hmoob Nplog ntau Hmoob Meskas sab kawg li

 

 #29 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 April 2015 - 08:31 AM

Hmoob Nplog ntau Hmoob Meskas sab kawg li

 

 

4 xyoo tag los no kuv mus saib kuv cov phoojywg thaib nyob thaib teb.  Kuv saib lawv tau 2 weeks ces kuv txawm hla mus nplog teb mus ntsib ib tug hluas nkauj hmoob nplog.  Kuv muab tus hluas nkauj no txiag tau 1 hmo.  Tav su nws coj wb mus ncig ua si tom tajlaj 52.  Muaj 3 tug hluas hmoob txawm los hais rau kuv hais tias kuv txiag lawv ib tug phoojywg ntawv tus pojniam ib hmo lawm mas lawv tsis txaus siab rau kuv li ntag.  Ua heev heev yuav muab kuv ntaus.  Kuv thiaj li hais rau lawv hais tias kuv tsis tias yog lawv tus pojniam kuv thiaj li coj mus txiag ib hmo lawm.  Yog lawv yuav nyiaj no kuv mam muab nyiaj rau lawv.  Lawv txawm hais tias yog li ntawv mas lawv yuav $5000.  Kuv thiaj li hais rau lawv hais tias kuv tsis muaj $5000 nrog kuv.  Yog lawv kam no kom lawv nrog kuv peb hlas dej mus tim Thaib es kuv lub bank tso nyiaj nyob tiv kuv mam muab $5000 rau tus txiv thiab muab 2 tug phoojywg ntawv ib leeg $1000.  Peb yawg nrog kuv mus txog tim thaib kuv ntiav kiag TAXI rau peb mus ncaj nraim rau tom kuv cov phoojywg thaib tsev.  Kuv ntxhi rau kuv cov phoojywg thaib muab lawv peg mas haib tiag tiag.  Peg lawv cuag peg dev xwb ua nws thaum peg tag mas 3 tug tshuav tuag thiab tshee cuag ua neeb.  Kuv $2000 rau 2 niag phoojywg thaib kom coj 3 niag dev mus pov rau ntawm taw choj friendship mekong lawm.

 

Nej cov mus nplog thiab thaib teb nej muaj nyiaj muab pub thaib thiab nplog noj.  thaum twg hmoob ua phem rau nej.  Nej hais kiag rau thaib thiab nplog xwb ces hmoob txhos caug thov txim xwb tiag.#30 HMOOB_Tub Hmoob_*

HMOOB_Tub Hmoob_*
 • Guests

Posted 19 April 2015 - 04:15 AM

Muaj ib thaub laus Hmoob Meskas cav tham tau ib tus hluas nkauj zoo zoo nkauj thiab nws xa nyiaj tsis so mus pub. Lub tshiab 30 tag no nws mus saib nws tus hluas nkauj tab sis tus hluas nkauj yeej muaj hmoob lawm. Thaum nws mus txog Nplog ces tus hluas nkauj txawm nyiag kev tuaj nrog thaub laus uake mus uasi lawm. Tus hluas nraug nrhiav tsis pom nws tus hluas nkauj thiab hu tsis tau ces nws thiaj yaum tau 4 tus tub hluas nrog nws mus tom tshav pob. Lawv mus nrhiav li cas los tsis pom cas ib pliag xwb lawv txawm siv pom tus hluas nrog ib tus thaub Hmoob Meskas sib tuav tes rawv tuaj tom tshav pob. Lawv pab tub hluas thiaj ib tsaug muab thaub ntau sab ua nws qhov muag o nkoo lam thiab ntshav ncauj ntsav ntswg los liab vog. Lawv muab thaub tsuj sab tshaj ntau dev, tsuas hnov thaub quaj laus nkoo thov kom tsum es thaum mam tsis tham lawm thiab txaus muab nyiaj pes tsawg thov los thaub txaus siab. Tus hluas nkauj ces tus hluas nraug muab ncaws xa ua nws zaum quaj thov lo lua xwb. Hluas nkauj niam txiv los tsis tsa tus hluas nkauj cai kiag thiab ces mag ntau dawb dawb. Tus Hmoob Meskas ces tsheb thauj mus tim Hoo Muam lawm tsis paub xyov nws ua li cas lawm. Nej cov nyuag thaub laus tsis zeem ces thaum kawg peb cov tub hluas yuav muab nej ntsaig lawm ntsiag to nawb.#31 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 19 April 2015 - 05:38 AM

Hmoob Nplog ntau Hmoob Meskas sab kawg li

 

 

 

Thaum phem thiab phem los yog ruam thiab ruam sib ntsib ces yeej muaj teeb meem phem li no tshwm sim. Tiam sis nws yeej muaj nws txoj kev taug yog li peb tsis txhob poob siab thiab txhawj txog vim peb yuav tig tsis tau sib hawm rov qab lawm... Khaws cia ua dab neeg lawm xwb.


TijLaug Charlies Posted Image

#32 HMOOB_mamlispaujtsislig_*

HMOOB_mamlispaujtsislig_*
 • Guests

Posted 21 April 2015 - 04:49 AM

Txawm tia tus phooj ywg Hmoob nplos no yov muaj peev xwm ntau tus phooj ywg Hmoob Meska no heev npaum twg los nws yeej yov tau ris nws txoj kev ruam lub txim mus txog rau thaum nws raug neeg tua nws pov tseg. Nws txawm tsis raug Hmoob tua nws pov tseg los nws yov raug nplog tua nws pov tseg. Neeg phem yeej tsis tau txoj kev zoo. Lub ntiaj teb no nqaim heev lis. Txog thaum kawg luag txhom tau nws ces luag muab nws ntau zoo ib yam lis thaum nws ntau luag ua luag mam lis muab nws tua pov tseg.

#33 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 April 2015 - 01:54 PM

Peb Hmoob tsawg tsawg li.  Hmoob yuav tsum sib hlub hmoob.  Yog Hmoob tsis hlub Hmoob, leej twg thiaj yuav hlub Hmoob.  Txawm luag ntau yus los yuav yuav tau zam txim rau luag.  Txawm luag nrog yus pojniam pw los yus yuav tsum ua siab loj.  - loj - ###### ua tag nws nyob nws li.  - loj - rog ua tag nws nyob nws log.  Ua neeg nyob txhob muab tej pojniam los ua rog nawb kwvtij Hmoob.#34 HMOOB_mamlisnyatuapovtseg_*

HMOOB_mamlisnyatuapovtseg_*
 • Guests

Posted 22 April 2015 - 08:44 AM

Tej kev sib ntau no qhia rau sawv daw kom ceev faj. Nej sim xav seb yog Hmoob tib yuav tau tus poj niam ntawv lawm es Hmoob hos tuaj deev nes pua tsim nyog Hmoob Meska ntau Hmoob Nplog thiab? Yog tia yov siv lub tswv ntau no coj los txim txom neeg mas yeej tsis zoo vim kev sib ntau sib tua nws ib txoj kev tws. Luag hais neeg ntses ces yov hais cais. Neeg ruam thiaj lis npav zog ces yog tej nos. Luag hais tia poj niam sawv ua qaib qua txiv neej sawv sib tua ces yog tej no ntag.

Peb yov tsum nco ntsoov tia peb yog Hmoob. Hmoob Meska thiab Hmoob Nplog yog ib cos xwb vim sawv daw tawm hauv teb chaw Nplog mus nrhiav noj rau lwm teb chaw xwb. Peb Hmoob yog neej yog tsav. Peb Hmoob yog ib tsev neeg xwb. Peb yov tsum cais xwb yog tia hais tag es tsis yuav ces mam lis siv lub zog mas thiaj yog nawb. Koj nco ntsoov tia koj ntau luag tag los koj yeej pws tsis tsaug zog vim luag paub koj lub ntsej muag thiab luag paub koj lub tsev. Luag mam lis tuaj zov koj tua pov tseg los luag mam lis tuaj hlawv koj vaj koj tsev. Thaum ntawd koj hos xav lis cas? Tej zaum koj kuj yov chim heev thiab mam lis xav txog koj tej kev txhaum ces nws lig heev lawm.

#35 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 22 April 2015 - 11:06 PM

Phoojywg, kuv qhia koj tias kuv muaj cov phoojywg siabsiabphem thiab kuv muaj cov phoojywg uas los thab ntaus kuv thiab nyiag ntxias kuv tus txiv deev lawm los tsis paub li os.

 

Nws deev nws tiag yog nws khauskhauspim heev lawm tsawg rabqau txiagnws los tsis txaus yees li.

Yog nws nyiag deev tag nws los ntaus kuv kom kuv khiav tawm es nws thiaj tau muab tus nws ntxias deev ntawd ua mlom nqha cia ces kuv ntaus nws thiab xwb tiag because this is my property I already belong to here and kuv txhaum nws qhov twg nws ho ntaus kuv cuag kuv ntiav nws thiab kuv txawm tsis muaj tes.

 

Tus phoojywg kuv hais ntawd tsis yog nws hlawv kuv lub tsev xwb, nws twb xub mus muab ib tug Occasion lub tsev hlawv lawm mam los ntsib kuv.

 #36 HMOOB_Txwj Laug Nchaiv_*

HMOOB_Txwj Laug Nchaiv_*
 • Guests

Posted 23 April 2015 - 12:01 AM

Zeb tsis yog thawj tus ntau Hmoob Meskas xwb, twb muaj coob coob tus Hmoob Meskas mag ntau los ntev lawm tab sis tsis muaj neej thaij tau los tso sawv daws saib xwb.  Peb ib tus kwvtij ces niaj hnub no cia li poob tsag thiab ruam kiag lawm vim Hmoob Nplog ntau nws thiab nws tseem raug nplua poob $5000 thiab os.  Ceevfaj yus tus kheej yog mus nplog teb, txhom lam mus ib leeg tsam lawv xav tau nyiaj ces lawv muab yus txhom mus khi iab liam tias yus deev lawv pojniam kom tau nyiaj xwb.  Peb tus kwv tij no ces pw tom npab phav xwb tab sis cov hmoob no cia li tuaj iab liam nws thiab muab nws ntaus xwb.

 

Hmoob Meskas puas tau zeem los tseem tsis tau.  Thov txhob xa xa nyiaj rau cov niag pog dag pog thov khawv hauv tojsiab ntxiv lawm.  #37 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 April 2015 - 12:38 AM

1/ Koj twb coj tsis yog lawm tseem twv kom ntaus ces thiaj ntaus.

2/ Koj xub cem, xub ntaus nws.

3/ Ntxias luag deev kom tau nyiaj them chaw pw cas tseem muaj plhus tuaj ntaus luag cuag luag tsis muaj tes thiab raws ua phem rau luag los txog niaj hnub nim nov tias nws nqaij nim xeeb ntau tus kas loj zuj zus.

4/ Tsis hais mus qhov twg yeej muaj neeg phem txhua nrho, yog neeg phem tuaj koj thaiv ces tseem txhaum nws thiab yog li kuv mus kuv ib leeg thiaj tsis khaum khaum kuv kev vim kuv tsis yog neeg muaj nyiaj ntau ntau kuv yeej tsis muaj kev nyuaj siab txog yuav muaj nyiaj rau leejtwg nyiag.

Thiab kuv tsuas yog ib tug neeg uas khwv hnub no kom txaus noj tag kis xwb.

5/ Koj tuag thaj chaw twg lawm cas ntshaw nyiaj tsis ua zoo thov kuv li tseg 2-3 nyuag duas xa tuaj rau koj es sij khib khib koj li kuv tso quavnruab nqhuab los txhaum, tsoquav nruabdeg los txhaum koj tag.

6/ Ntshe koj twb fiv koj lawm puas tsawg lub yeem seb koj ho puas tau ua tus tseg nyiaj xa rau cov niag maumdev dag ntawd es koj thiaj tuaj cheem nws.#38 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 25 April 2015 - 12:03 AM

Niam no Hmoob Meska tsis cig mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog lawm. Tom ntej no Hmoob nplog yov txom nyem heev vim khoom noj khoom hau tib kim heev tuaj mus zuj zus lawm. Hmoob nplog cov poj niam yov tuaj mus ua niam ntiav nyob hauv Thaib teb coob heev.

#39 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 April 2015 - 12:39 AM

Nplaig los av lawm lauv zaum no os

 

 #40 HMOOB_xovxwm_*

HMOOB_xovxwm_*
 • Guests

Posted 25 April 2015 - 08:02 AM

Vim lis cas Zeb Yaj nkawv ob niam txiv thiaj sib lis koom ua kom A Leev Lis raug ntaud rau sawv daw saib?

Zeb Yaj nkawv ob niam txiv khwv tau ib lub tswv zoo heev coj dag Hmoob Meska kom tau nyiaj txog phav dua coj tsev coj yug nkawv cov me nyuam. Zeb kom zeb tus koj niam hnav ris tshos thiab thas tshuaj kom zoo, zoo nkauj coj dib Hmoob Meskas. Thaum Hmoob Meskas pom ces nws mam lis dag nws tus txiv nkawv tsis nyob ua kes lawm. Thaum Zeb tus poj niam dag lis ntawd ces Hmoob Meskas thiaj tham thiab nws thiaj muab xov tooj rau Hmoob Meskas kom hus mus rau nws. Yog lis Hmoob Meska thiaj lis mus tham Zeb Poj niam. Zeb Poj niam thiaj hais qhov xav nrog Hmoob Meska pws ua kes hauv npab phav. Zeb poj niam thiaj caij luv cav tuaj mus nrog Hmoob Meskas sib deev. Thaum Zeb Poj niam yov tuaj mus nrog Hmoob Meskas pws ua kes ces nws tib qhia rau zeb tia Hmoob Meskas pws rau qhov twg thiab sos rau qhov twg. Thaum Zeb poj niam caij luv cav tuaj txog thiab nkag mus nrog Hmoob Meskas pws. Thaum nws Hmoob Meska pws tag ces nws yov yuav nyiaj npaum ub npaum no. Hmoob Meskas muab nyiaj tsis puas ces nws thiaj lis hus mus rau Zeb kom Zeb txog Hmoob Meska thiab yuam kom Hmoob Meskas muab nyiaj $2,000 rau zeb. Hmoob Meska tsis ces Zeb thiaj lis npau taw heev rau Hmoob Meska. Zeb thiaj lis cem Hmoob Meska thiab tsis mloog lus. Qhov Zeb cem Hmoob Meska lis ntawd los vim tia Hmoob Meska tsis kam muab $2,000 rau zeb. Zeb thiaj lis npau taw heev. Zeb thiaj muab Hmoob Meskas ntau cuag lis ntawd. Zeb yog ib tug neeg tub sab txhav noj txhav khawv. Zeb yog ib tug neeg siab tsis zoo. Zeb nkawv ob niam txiv muaj kev npam nyob rau hauv nkawv lub neej.

#41 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 April 2015 - 07:23 PM

Cas kuv tsis totaub niag xov xwm xes miab ntawd hais li ne.

 

Cia kuv mam piav kuv ib case thiab.

 

Thaum ub muaj ib tug pog muaj nyiaj nplua nuj heev, nws tus txiv yuav cov tsheb ford kim kim heev rau nws tsav xwb thiab vim nws yuav neeg dawb tuaj txawv tebchaw tuaj mas yeej muaj nyiaj siv ntau tshaj kuv txhua tus phoojywg thiab nws kuj muaj 2 tug menyuam lawm.

XF. los qhia peb hais tias, yus xav muaj nyiaj ces xyaum cov neeg muaj nyiaj, yus yog txij nkawm zoo ces nrog cov muaj txij nkawm zoo ntaus kev phoojywg xwb.

Kuv thiaj nrog kuv tus phoojywg ntawd ua ke tau ib ntus ces nws hlub hlub kuv heev li vim kuv yog neeg tsis tshua muaj zog, kuv ntog los nws tsa, kuv nqa tsis taus dab tsi los nws yeej pab kuv nqa hlawv hlo kuv thiaj cia siab rau nws heev.

Muaj ib zaug peb sib yaum mus Vacation ua ke ces kuv tus phoojywg wb twb sib haus haum haum tias wb coj wb ob tug txiv thiab wb cov menyuam mus Vacation ua ke tabsis thaum txog hnub mus ntawd ces nws cem cem kuv niam pog rau kuv hais tias kom tsis txhob coj kuv niam pog mus, kuv hais tias kuv niam pog xav mus thiab ces cia nws mus nws vim tsheb tshuav chaw zaum txaus sawv mus.

Ces thaum sawv kev ntawd nws cia change siab tsis pub nws tus txiv mus, nws nrog kuv family peb mus ces nws ib sij thws ceg rau kuv Husband saib thiab nws hnav tej tsoos tsho pom pom nqaij nrog kuv sib loo sib lawg raws kuv tus txiv.

Peb mus mus Vacation txog hmo peb yuav sawv kev rov los tsev lawm ces nws yuam kom kuv tus txiv mus muab nws txiag xwb xwb, tsis txiag mas tsis tag li thiab yog rov los tsev lawm mas yuav muab kuv tus txiv ncaws tawm haujlwm xwb vim kuv nrog kuv tus txiv ua ke nraim xwb tsis tau muab nws txiag li thiab nws hais tias nws nyiam nyiam kuv tus txiv heev lawm, nws xav txiag ib teg seb kuv tus txiv tus ###### loj li cas xwb.

Nws los zoo zoo nkauj heev, thw ncej qab daw paug thiab thws mis dai ncu rau kuv tus txiv xwb ces kuv tus txiv thiaj muab kuv ntaus thiab cem kuv heev vim kuv tsis paub hais tias kuv tus phoojywg twb nyiag teem sijhawm rau nkawd mus sib txiag hmo ua ntej peb yuav los mus tsev ntawd lawm thiab twb ntev ntev los lawm nws mam qhia kuv hais tias nws twb muab kuv tus txiv txiagtxiag tas lawm.

Tsis tag li ntawd tom qab nov kuj tshuav ntau case kuv tus txiv lawv mus nyiag sibtxiag tom tej thiab vim lawv ntxias nws heev thiab cem cem kuv hais tias kuv laus laus qiasqias neeg kom nws txiaglawv, yog txiagtas lawv zoo zoo nws nyob ces nws raws lawv mus nrog lawv nyob hos yog txiagtas tsis zoo ces nws rov nws los nrog kuv nyob.

 

Txiagtxiag lawv tas lawv yeej tsis tso nws tseg.

Yim txiagces yim xav komtxiag ntxiv.

Txiagthiabtxiag ces cia li dhau los ua neeg tiv nuj tiv nqi li lawm tsis muaj hnub uas yuav tso yus tseg.#42 HMOOB_Zeb Kwv Ntxawg_*

HMOOB_Zeb Kwv Ntxawg_*
 • Guests

Posted 25 April 2015 - 08:15 PM

Tej zaum niam Zeb yuag tab sis nwslubpim o o zoo zootxiagheev es Hmoob txiv neej thiaj xavtxiag ua luaj thiab os.  Amleev mas nws yeej nyiamtxiagluagtej li pojniam xwb vim nws hais tias txiaghluasnkaujtsam mob HIV no.  Nws txiaglawvpojniam tim Meskas tsis txaus nws yees nws thiaj mus txiagpimhmoobnplog no tab sus HMoob Nplog tsis zoo li Hmoob Meskas lawm.  Zeb thiaj ua amleevhlwb txaws txuas ntag lauv.  Leej twg xavtxiagluag tej pojniam ces kavtsij txiagtimmeskas xwb thiaj tau zoo txiagnawb.  Mustxiagluag pojniamlwm teb chaws sis hlwb txaws laiv.  Niam zeb hais tias zeb rabqaumemeuatsis kum yeej kiag li es nws thiaj nrhiavqau sab nraud los pabkom nws nyobtaus thiab xwb no.#43 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 27 April 2015 - 02:00 PM

Zeb khuj tus neeg yuam kev lawm vim Zeb tsis paub hais tis cov tub hluas no twb tsis muaj nyiaj kiag li thov niamtxiv nyiaj siv xwb.  Nej Hmoob Nplog xav khuj neeg kom tau nyiaj siv mas nej khuj cov laus thiaj li tau nawb, vim cov laus lawv muaj nyiaj thiab muaj pojniam tub se, muaj tub ntxhais ua laj kam zoo txawm nws tsis muaj nyiaj los nws hu kiag nws cov menyuam xwb ces tib pliag nej yeej tau kiag nyiaj ntawm tes lawm ntag.  #44 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 28 April 2015 - 02:34 AM

Zeb Yaj ua tau tus ntxwv tsis zoo rau Hmoob Nplog vim cov Hmoob Nplog ua yog neeg zoo kuj txaj muag rau zeb tej kev txhav noj txhav hau thiab tej kev ua Zeb tsim txom tej phooj ywg sawv daw. Cov neeg ua nrog Zeb koom tes mus txhav noj thav hau thiab txhav neeg tej nyiaj ces yeej muaj kev npam zoo ib yam lis Zeb thiab. Thaum Zeb ua lim hiam rau luag lwm tus mas Zeb heev kawg tiam sis tam sim no Zeb ntshais tsam neeg tuaj nyas qhov tsev muab Zeb ntsais mus lawm ntuj tiag teb tsaus. Zeb yov mus txoj kev twg los Zeb ntshais tsam muaj neeg soj Zeb qab muab Zeb tua pov tseg rau yoov noj.

Niaj hnub no tsis yog Hmoob Meskas ntxub Zeb txoj kev lim hiam ntawd xwb Hmoob Nplog los kuj ntxub Zeb heev vim Zeb ua rau Hmoob Nplog poob ntsej muag. Tej pej xeem neeg Nplog los kuj thuam Zeb zom zaw tia Zeb ua lis ntawd rau Hmoob Meskas ces lawv tej lag luam tsis tau nyiaj zoo lawm vim cov neeg muaj nyiaj ntau ces yog Hmoob Meskas yog cov nqa nyiaj ntau coj los siv rau hauv teb chaw Nplog.

Tej hlua nkauj Hmoob Nplog los tsis tshua muaj Hmoob Meska xas nyiaj mus rau siv dawb dos lis yav tag los lawm. Tej hlua nkauj Hmoob Nplog yov mus ua teb thiaj lis tau nplej thiab pob kws coj los muag thiaj tau nyiaj yuav npav hus xov tooj.

Kuv yog ib tug neeg ua hlub tej nkauj Hmoob Nplog heev thiab kuv niaj xas nyiaj tsis sos mus pub rau tej nkauj Hmoob Nplog siv. Niam no kuv kuj txawj tus siab heev thiab kuv tsis kam xas nyiaj mus pub rau Hmoob Nplog siv lawm.

#45 HMOOB_lauslaus_*

HMOOB_lauslaus_*
 • Guests

Posted 28 April 2015 - 05:56 AM

Cas niag dev44 ntawd yov luaj xov tus Zeb ub Zeb nov thiab txhua leej txhuas tus Zeb los tsawm li laud.

Haj Haj Haj Haj.

#44 ntshaw ntshaw ntxias cov - nplog coob coob mus cawm ###### kav ywm tim ub kom siav ntev kuj tsis yog.

Luag yeej yog Zeb roob taus ntaus tsis to tau - tawg tsis txiag es yov phov tiag los tsis txhob tseg tseg thiab.

 

Tej ntawd mas tsis tim zeb vim Zeb tsuas npog lub rooj ntxa xwb Zeb tsis pom Leej twg tuag ces cia li sawv qhov ntxa rov los.

 

 

 #46 HMOOB_hlua_*

HMOOB_hlua_*
 • Guests

Posted 28 April 2015 - 09:17 AM

Hmoob Nplog cov poj niam ua niaj tuaj tsos duab thov nyiaj ces yeej xas nyiaj dag mus rau es kom mus nqas, nqas tsis mas thiaj lis phim lawv txoj kev dag noj dag hau. Zeb poj ces yog ib tug nyob rau toj siab thiab. Kav tsij xas nyiaj dag mus rau lawv nawb cov phooj ywg Hmoob Miskas. Hmoob Nplog cov poj niam tuaj tsos duab thov nej nyiaj thaum twg no ces xas kiag nyiaj dag mus ntag nawb.

#47 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 28 April 2015 - 07:01 PM

Lawv twb tsis txais nyiaj dag.

Lawv twb muab ntau daim nyiaj dag dua ntuag tag lawm vim tias yog nyiaj tseeb.

Cov nyiaj dag ntawd lawv muab qhib xyuas ntaus daim lawm yeej yuav tsis tau dab tsi noj.

 

Hos ntawm kuv ces kuv tsis care txawm nyiaj dag nyiaj tiag los tsis yog kuv li ces kuv yeej tsis ntsia tsis kov thiab txawm poob tom kev kuv twb tsis xav khaws.

 #48 HMOOB_Tub Hmoob Los Tsuas_*

HMOOB_Tub Hmoob Los Tsuas_*
 • Guests

Posted 16 May 2015 - 06:27 PM

Peb lub mav tais tom ntej no yog yuav ua kom cov nyuag neeg liam nyiag deev luag tej hluas nkauj thiab deev luag tej pojniam ntawv suab ntsiag thiab tsis pub ib tus mos ntsuab twg tau nteg qe rau li lawm.  #49 HMOOB_Mus Ib Leeg_*

HMOOB_Mus Ib Leeg_*
 • Guests

Posted 18 May 2015 - 01:50 PM

Thaum kuv mus txog Xamvam, kuv mus pw hauv Zeb Yaj lub tsev tos qhua txog ib tag hmo txawm muaj 2 tus caub nab thib Hmoob los khob khob kuv qhov rooj.  Kuv tsis qhib ces nkawv txawm ncawm qhov rooj thiab ua tawv tawv kom tus neeg pw hoob no cia li qhib vim muaj neeg phem pw hauv lawm.  Kuv ua tsis tau tes ces kuv thiaj qhib rau nkawv los mas nkawv hais tias muaj neeg phem thib txom lawv cov ntxhais mos los hauv kuv hoob lawm, nkawv los tshawb nrhiav tsis muaj leej twg ces nkawv tseem khuj kom kuv muab 50 rau nkawv yog kuv tsis xav muaj teeb meem.  Kuv ib leeg xwb thiab ua tsis tau tes kuv thiaj them rau nkawv tag ces tag kis ntuj kag kuv thiaj khiav rov los nram Vieng lawm.#50 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 19 May 2015 - 12:03 AM

Tam sim nom tswv nplog muab tej neeg ua hauj lwm txiav nyiaj ntau heev. Ib hlis ib tug neeg ua hauj lwm tau nyiaj 1,000,000 kips tiam sis nom tswv muab lawv qhov nyiaj txos mus pub txog 600,000 kips lawm xwb. Yog lis ntawd thiaj lis muaj neeg phem txhav nyiaj heev nyob rau hauv nplog teb. Thaum kuv mus txog rau ntawm qhov chaw yov mus rau hauv nplog teb cov tas luaj ntawd tib khuj kuv lis nyiaj ua ntej lawv mam lis tsos kuv mus ua sis rau hauv nplog teb. Thaum kuv rov qab los tsev lawv rov khuj kuv nyiaj dua ib zaug ntxiv vim lawv hais kuv tsis muaj lub thwj nkag mus rau hauv nplog teb. Qhov cov neeg ua hauj lwm ntawd lawv tib tsis ntau thwj rau kuv daim passport lawv cia lis kom kuv mus tsuag, tsuag. Kuv kuj maj nroo mus lawv hais xwb. Thaum kuv rov qab los mus tsev mas lawv muab kuv daim passport saib ntev, ntev mas niam nthuav mus nthuav los cuag kuv ua txhaum rau lawv. Txog thaum kawg lawv thiaj liam kuv tia kuv tsis muaj lub ntau nkag mus rau hauv teb chaw nplog. Qhov tseeb kuv xas kuv daim passport mus lawv lub lao embassy yob rau pem Washington D.C. tau tsos cai rau kuv mus ua sis rau hauv nplog teb lawm. Kuv yeej mus raw kev cais ncaj ncee. Qhov tseem thaum kuv mus txog rau ntawm ciam teb cov ua hauj lwm txhob txwm tsis lub thwj rau kuv daim passport. Lawv cia lis yuam kom kuv mus tsuag, tsuag xwb. Kuv kuj tau mus lis lawv hais.

Thaum kuv rov los ces lawv thiaj liam kuv tia kuv tsis muaj lub thwj nkag mus rau hauv nplog teb. Lawv muab kuv npluag nyiaj ntau heev. Lawv kuj hem kuv tia lawv yov coj kuv mus kaw vim kuv nkag los mus rau hauv nplog teb txhaum cais. Nej ceev faj nawb yog thaum twg nej yov nkag mus rau hauv nplog teb es lawv tsus lub thwj rau nej mas txog thaum nej rov tsev lawv mam lis nog txim rau nej kom nej them nyiaj ntau heev rau lawv mas lawv thiaj tsos nej rov los tsev.

Yog thaum nej mus pws rau hauv npab phav es tas los kuaj tau tsis lub thwj nkag mus rau hauv nplog teb mas lawv haj yam rau txim rau nej loj heev. Lawv muab nej ntes coj kaw thiab lawv nog txim rau nej loj heev. Nej yov tau them nyiaj ntau heev mas nej thiaj lis dim. Kuv mag dua los lawm es kuv faj cov us no mus rau nej leej twg yov mus rau hauv nplog teb no kom ceev faj.

#51 HMOOB_Suab Yeej_*

HMOOB_Suab Yeej_*
 • Guests

Posted 19 May 2015 - 01:52 PM

Xyoo 2010, kuv mus ua si Nplog teb kuv tham tau ib tus hluas nkauj mog zoo nkauj kawg.  Nws wb txawm caij nws lub tsheb cav mus ua si thiab mus saib lawv cov teb.  Hnub qaij nroos ces txawm muaj 4 tus tub hluas caij 2 lub tsheb cav tuaj caum wb tom teb.  Lawv muab kuv ntaus sab kawg thiab lawv xuas qws ntaus kuv tob hau to kiag ib kab saum tiaj hau.  Lawv tseem muab kuv passport nqa lawm thiab kuj kuv nyiaj lawm tag du lug.  Tus hluas nkauj ntawv los nws cia li khiav mus tsev lawm thiab tseg kuv raug mob pw hauv lawv teb tau 1 hmos 1 hnub mam muaj 2 niam txiv tuaj mus teb pom kuv es kuv thov thov nkawv, nkawv thiaj pab coj kuv los tom zos loj.  Ntau dhau tsis xav hais ntxiv lawm, cia nej mus mam paub tej kev lim hiam tsim txom neeg nyob Nplog teb.#52 HMOOB_eyewitness_*

HMOOB_eyewitness_*
 • Guests

Posted 19 May 2015 - 11:24 PM

Xyoo 2014-2015 December, kuv mus ua sis rau hauv nplog teb. Kuv mus sos rau hauv nplog lub npab phav hus Dao Khune. Nej leej twg mus ua sis rau hauv phonsavanh nej yeej paub lub npab phav ntawd. Nws muaj ob lub xwb. Ib lub nyob rau sab laug hos ib lub nyob rau sab xis. Kuv mus sis rau lub npab phav Dao Khune ua qub zog lawm ua nyob rau sab xis ntawd. Kuv mus pws tau ob hmos ces tag sawv ntxov ua cas kuv pom ib tas luaj tuaj rau hauv lub npab phav ntawd. Kuv pom cov tas luaj ntawd nces mus rau xab ob saum toj ua kuv sos ntawd. Ib pliag zoj xwb kuv cov tas luaj ntawd muab ob tug Hmoob Meska xauv tes nqis ntaiv los. Kuv nyob hauv kuv hoob saib ntawm kuv lub qhov rai mus rau sab nraum zoov. Cov tas luaj ntawd lawv kwv plom thiab lawv muab ob tug Hmoob Meska xauv tes ntxeev tis qaib. Kuv pom lawv muab ob tug Hmoob Meska ntawd ntau thiab ncaw cuag tus sis. Kuv kuj tsis tia xyov ob tug Hmoob Meska ntawd yog ua txhaum tus dab tsis. Kuv nyob twj ywm saib lawv ob tug Hmoob Meska ntawd ntau mas nrig nphau ntsos xwb txaus ntshais kawg lis. Kuv pom cov tas luaj ntawd muab ob tug Hmoob Meska ntawd coj mus ntim rau hauv luv fais lawm. Kuv tsis paub tia lawv coj nkawv mus rau qhov twg lawm. Kuv kuj xav twj ywm tia ntshes lawv thauj ob tug Hmoob Meska ntawd coj mus ntau rau lwm qhov kom tsis txhob muaj neeg pom nkawv vim pom lawv muab ob tug Hmoob Meska ntawd ntau thiab ncaw cuag tus tsis nrov pig poog xwb. Tom qab kuv pom lis ntawd tag ces kuv tsis tau luag. Kuv thiaj lis sau kuv lub hnab ces kuv thiaj lis mus rau tom Luang Prabang lawm. Yog nej leej twg paub txog nkawv no ces kuv pom thaum cov tas luaj ntawd muab ob tug Hmoob Meska ntawd ntes thiab ntau nkawv cuag tus tsis. Tom qab lawv thauj nkawv mus lawm, kuv tsis tia lawv nkawv mus rau txim rau qhov twg thiab kuv tsis tia lawv pua yov ntau nkawv ntxiv lawm. Tau muaj plaub tsib no lawm los kuj tseem ntshais thaum kuv pom cov tas luaj ntawd muab ob tug Hmoob Meska ntawd ntau cuag tus tsis.

#53 HMOOB_xavxav_*

HMOOB_xavxav_*
 • Guests

Posted 20 May 2015 - 01:32 AM

Hais ib tsoom kwj tij phooj ywg. Kuv tsis sau tsab xov los qhia nej ua neej tiam kuv xav sau tsab xov nom los rau peb sawv daw xav. Kuv xav kuv ls kuj lau npaum lis hos koj kuj lau lis lawm thiab. Kev txawj xav, kuv xav tej zaum koj yov txawj xav tshaj kuv. Kuv tus kheej mas kuv tsis txawj xav tiam sis kuv txawj ntshaw ib yam lis luag lwm tus thiab. Kuv ntshaw nyiaj heev yog lis kuv thiaj rau siab heev ua hauj lwm nquag plia kom tau nyiaj coj los tseg. Thaum kuv tseg tau ib pob nyiaj ntau kuv kuj xav kom tau ib tug hlua nkauj ua zoo, zoo nkauj coj los puag pws kom zoo nyob tshaj plaws. Kuv thiaj yuav ib daim pib nyob hoom $2,000 mus tham hlua nkauj tim nplog teb. Thaum kuv mus txog kiag rau hauv Vientiane mas kuv tsua xav kom tau ib tug hlua nkauj Hmoob ua tseem hlua, hlua thiab zoo, zoo nkauj xwb tiag. Kuv pom tej khoom ub no nyob rau hauv nplog teb kuv yeej tsis ntshaws vim lawb muaj tej niag khoom pheej, pheej yig tuaj muag siv tsis tau dab tsis. Lawv muag khoom noj khoom hau los lawv ua tsis huv vim tia thaum lawv mus tsos quav lawv muab tes coj mus sos qhov quav lawv mam lis muab dej coj los ntxuav lawv lub qhov quav. Thaum lawv los ua zaub ua mov lawv muab lawv txhais tes ua lawv coj mus txhuam lawv qhov coj kov tej zaub tej mov ua thaum lawv ua zaub ua mov los rau sawv daw noj. Lawv tej tes tsis huv thiaj lis ua rau tej zaub tej mov tsis huv. Peb Hmoob Meska thiaj lis mus noj tau lawv tej zaub tej mov tsis huv ua rau peb mob plab. Thaum mus nrhiav hoob tej los nyuab. Thaum rhiav tau hoob dej. Tsos quav tag tsis muaj ntawv sos qhov quav. Yogis ntawd thiaj yov tau muab yus txhais coj mus txhuam qhov quav mam lis muab tej coj ntxuav pob tws. Tom qab mus tsos quav tag yus txhais kuj tseem hnov tsws, tsws quav. Yog nej leej twg tau muab nws txhais tes coj mus sos quav lis kuv dua lawm thiab no tej yov txawj tus, tus siab lis kuv thiab.

Tom qab tsos quav tag, hos mus ncig ua tham hlua nkauj kuj muaj plua av nco yus hos muab yus txhais tsws, tsws quav ntaw coj los npog qhov tswg ua nws hnov quav tsws ntxiag. Taus kev, kuj pom lawv hlawv khib nyiab ua rau ntsim qhov muag thiab ua rau yus hnoo. Yus muab yus txhais tes coj los npog qhov ncauj ua nws kuj hnov yus txhais tes ua tsws, tsws quav ntawd ntxiv thiab. Taug kev mus deb thiab sov, pom lawv muag dej qab zib, kuj hos yuav coj los hau. Hau tag los kuj dim zis heev. Lam mus thws zis rau ntawm luag tej ntug vaj. Tsis nco qab saib ua cas lawv niag poj niam sawv ntsia ntsoov tuaj rau yus tus ###### xwb ua rau yus zis tus nrho lam muab ris rov swb rau. Yus cov zis tib tawm tsis tau tag thiaj tawm los rau yus lub ris ntub tag. Taug kev muaj lawv niag poj niam ev me nyuam tseem pom yus lub ris ntub. Lawv niag poj niam ntsia ntsoov luag ntxhis mus rau hauv yus niag ###### xwb. Lawv niag poj niam thiaj xav thab thiab caum yus qab ua txuj hais tia txom, txom nyem xav thov ib qho nyiaj coj mus siv. Thaum lawv niag poj niam los thov nyiaj ces thiaj nrog nws thov p@um ua. Thiaj mus nraim ntawm luag tej ntug kev mam lis muab lawv niag poj niam ua tag tib tsis zoo lis. Lawv niag poj niam txawm siv taij ib pua. Muab xav los txog, ib pua kuj ntau heev lawm thiaj lis tsis kam rau nws. Nws thiaj chim heev ces nws thiaj quaj dag tia muab nws mos ua tag saib tsis tau nws. Hmoob hnov hmoob thiaj kwv qws tuaj caum ntau. Thaum lawv tuaj caum mas khiav tiag, tiag ua nws ntog tej niag teeg ris los av tag. Khiav, khiav thiaj lis dim lawv tus qws. Rov qab los tsev thiaj tsis xav rov mus ua thab p@um rau tim nplog teb ntxiv lawm. Rov los txog tsev. Lam mus ib lub p@um yas coj ua tau ib ntus hos pom lawv muag ib cos Sex Doll zoo, zoo nkauj. Kuv thiaj tseg nyiaj mus yuav kiag ib tug Sex Doll ua zoo, zoo nkauj ntawd coj los deev mas zoo nyob tiag, tiag. Xav ua thaum twg los tau tag nrhos. Kuv yuav lawv Queen Sex Doll ntawd mas nkauj tshaj plaw thiab ua mad zoo nyob tiag, tiag. Yog tsis ua p@um yas dua nom ces tuaj sim deev kuv tus Queen Sex Doll ntawd. Kuv yuav ris tshos zoo, zoo heev rau kuv Sex Doll ntawd hnav. Kuv kuj muab nws thad khaub piab rau mas nws zoo nkauj tiag, tiag. Ib hmos ua ob peb zaug tib tsis tau txau kuv yees lis hos. Kuv mus ua hauj lwm ib hnub xwb mas kuv tib maj, maj rov los tsev los deev kuv tus Queen Sex Doll ntawd lawm tiag.

#54 HMOOB_Nom Yeej Txhiaj Tsab_*

HMOOB_Nom Yeej Txhiaj Tsab_*
 • Guests

Posted 21 May 2015 - 12:02 AM

2-3 xyoos tag kuv mus nplog teb ces thaum kuv caij dav hlau mus tsaws kiag pem Xamvam kuv tawm los mus nqa kuv lub hnab xwb twb muaj ib tus xamlas vav thaiv nkaus kuv qhov rooj tsis pub kuv mus nqa khoom.  Kuv nug tias ua cas?  Nws hais tias them $50 rau kuv los koj rov mus vieng.  Kuv tsis tau tes ces them $50 rau nws, nws thiaj tso kev rau kuv mus nqa khoom.  Hmo ntawv kuv mus pw hauv tsev tos qhua ua cas tsaus ntuj zuag xwb txawm muaj 2 tus tasluaj tuaj khob kuv qhov rooj, kuv qhib rau ces nkawv txawm nkag los kuaj kuv tej ntaub ntawv thiab kom kuv them $100 rau nkawv tus nqi hauj lwm.  Kuv mag them $100 rau 2 niag thiab.  Tag kis kuv mus tom Hmoob zos ces lawv kom kuv mus ntsib nais npab, thaum kuv mus ntsib nais npab los nais npab hais tias kuv yuav tsum them $100 rau nws tsis li yog muaj teeb meem dab tsi rau kuv ces nws yuav tsis lees paub.  Kuv ho them $100 rau nais npab thiab.  Kuv xav xav kuv thiaj rov qab los vieng lawm.  Txog thaum kuv yuav nce dav hlau rov los USA los tus neeg ntaus thwj kuaj ntaub ntawv tseem kom kuv them nqi yog $200 thiab tsis li ces lawv yuav tsis tso kev rau kuv thiab.  Kuv thiaj tau them $200 rau tus tub ua ntawv ntawd thiab.  

 

Kuv ces zeem kiag tsis mus Nplog lawm vim cov neeg tid coj cai txawv tsis thooj teb thooj chaw li.  Raws kuv saib mas cas lawv yuav lim hiam khuj noj khuj haus ua luaj li.#55 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 May 2015 - 06:11 AM

#53 #54.

Kuv pom neeg phem coob tshaj qhov phem phem neb tuaj tham ntawm koj lawm os nkawd.

Kuv xav hais tias ntshe khib khib neb es neb thiaj lam tuaj hais tshaj tshaj qhov muaj lawm xwb.

Thov kom hais raws qhov muaj xwb tsis txhob hais ntxiv ub ntxiv nov mad thiab neb nim hais cuag kuv tsis tau mus tebchaw tim ub lod?.

 

Tu siab tshaj tiam nov muaj ib co neeg phem li neb, tsis txhob xav tias kuv yuav care cov niag neeg sib tawm tsam li neb piav ntawm koj vim qhov neb xav tias neb yuav txov lawv li cas thiaj tau thawj kauj ruam ces yog lub hauv paus lawm lau tabsis kuv nyob Meskas teb chaw law, kuv coj raws lawv lub tebchaw uas kuv nyob, kuv tsis muaj qhov txhawj cov neeg phem txov neeg phem li neb cov tswv yim txov txov neeg nplog ntawm ko.

 

 

 #56 HMOOB_xavxav_*

HMOOB_xavxav_*
 • Guests

Posted 21 May 2015 - 12:55 PM

Tus phooj ywg #55, koj xav tia ntshes lam dag xwb no tiam sis tej zaum koj tsis ntsib xwb. Kuv ua sis rau hauv nplog teb muaj kaum tawm zaum lawm. Tej xyoo kuj mus dawb mus zoo tsis dab tsis khaum tes khaum taw. Tej xyoo mas cuag lis hmoov phem kawg lis tiag. Mus ib zaug tim ub rov los mas nyiaj poob tag txog 4-5 phav dua thiaj lis rov los txog tsev. Tej xyoo mus kuj siv txog 7-8 pua dua thiab xwb. Tej tus phooj ywg mus ua sis hauv nplog teb ua luv sib nrau poob txog $25,000-$30,000 nyiaj thiaj rov los txog tsev. Cov phooj ywg ua poob nyiaj ntau, ntau ntawd yog cov ua khav, khav tia muaj heev kom hmoob ntshaw, ntshaw es thiaj lis poob nyiaj ntau heev. Mus ib rov qab los ces nyiaj poob tag mam rov los khwv tseg nyiaj dua txog kaum tawm xyoo tib tseg tsis tau $30,000. Tej yog dag los txov neeg los yeej muaj los tseeb lawm tiag mas? Yog muaj yeej hais tsis tau. Tej ua peb sawv daw pom lawv muab AmLeev ntau ntawd los tib yog vim Zeb xav tau $2,000 es amleev tsis muaj es amleev thiaj raug ntau rau sawv daw saib. Tej yog dag los yog tiag mas?

#57 HMOOB_Pom Dej Dag Lawm_*

HMOOB_Pom Dej Dag Lawm_*
 • Guests

Posted 22 May 2015 - 02:30 AM

Lub 3 hlis 2015 no kuv mus ua si Nplog teb thaum kuv nqis tawm hauv tshav dav hlau Viengchan, lawv kuj thaiv kuv qhov rooj kom kuv them $100 rau nws mas nws thiaj tso kuv mus nqa kuv lub hnab khoom tab sis kuv muab $20 rau nws, nws kuj txais lawm thiab tab sis tseem chim chim dub nciab rau kuv thiab tiag.  Thaum kuv mus ntaus thwj passport los niag thaub Nplog tseem kom kuv them $100 thiab.  Ib pliag kuv los rau tom tablaj no rov muaj ib tus Nplog los hais kuv hais tias, koj puas paub kuv?  Kuv teb tias, kuv tsis paub koj as.  Nws hais tias, kuv twb yog tus xee koj cov passport puas tas nev, thov koj muab $100 kuv, kuv hais tias kuv tsis muaj nyiaj lawm, nws ua heev heev thiab chim dub nciab rau kuv ces kuv muab tau $50 rau nws, nws tseem chim chim rau kuv lawm tib tug dub nciab twb tsis ua kuv ib los lus tsaug li.

 

Kuv xav mus mus los los mas kuv xav tias peb Hmoob Meskas yog cov neeg qia dub tshaj vim yus tej phoojywg ua hauj lwm 20 tawm xyoo uake ib leeg twb tsis tau yuav ib taig fawm pub ib leeg twg noj.  Yus lam txais leej twg $1 xwb 2-3 xyoos luag tseem nug kom yus them luag cas mus nplog es nim cuag yus tshuav lawv nqi xwb.  

 

Yog yus mus pw yim twg ces yus raug yug yim ntawv ntag.  Yog leej twg tua nyuj hu yus plig ces yus tau them nqi nyuj, nqi zaub mov, thiab nqi dej haus ntag.  Zeem kiag lawm os lawv aw.  Yus lub tsev thiaj yog yus kev sov siab.#58 HMOOB_laulaulawm_*

HMOOB_laulaulawm_*
 • Guests

Posted 22 May 2015 - 12:20 PM

Tam sim no nplog txom nyem heev. Comment #57, qhov koj hais tag los ntawd kuv ntsib zoo ib yam lis ntawd thiab tiag. Cov neeg txhav khawv ntawd lawv tsua tsom txhav cov Hmoob Meska xwb. Thaum kuv nkag mus rau hauv nplog teb muaj ob tug meska ua kuv ntej, cov meska ntawd cia lis mus xwb ua cas txog kiag rau kuv thib mas thaub nplog muab kuv daim passport saib mus saib los ntev, ntev cuag lis kuv tib ua txhaum rau nws lawm. Nws saib kuv daim passport tag ces nws kom kuv muab ib qhov nyiaj rau nws. Kuv thiaj muab tau ib pua nyiaj thaib rau nws ces nws thiaj lis ntau thwj rau kuv. Nws ntau thwj tag kuv tab tom mus kiag, ib tug poj niam nplog rov yoj tes tsuag, tsuag kom kuv rov qab mus ces kuv thiaj lis tig rov qab mus seb nws hais dab tsis rau kuv. Kuv rov mus txog, nws kom kuv muab nyiaj ntxiv yog 50,000 phav kips. Kuv thiaj thau tau ib daim nyiaj 50,000 phav kips rau nws vim kuv mus ua sis rau hauv nplog teb ntau zau lawm kuv thiaj lis tseem tshuav ib cos nyiaj nplog nrog kuv. Kuv txog rau hauv Vientiane, kuv sos zaum rau tab laj xaub qhov chaw tos tsheb, muaj ib tug poj niam nplog thiab nws tus ntxhais nqas ib cos khob noom coj los muag rau kuv. Kuv kuj tsis kam yuav ces tus poj nplog ntawd nug kuv tia kuv sos rau qhov twg. Kuv teb tia kuv sos rau pev xwb. Nws hais rau kuv tia kuv pua toob kas hlua nkauj. Kuv teb tia kuv kuj toob kas thiab. Nws thiaj lis los zaum kiag rau ntawm kuv ib sab ces nws hais tia kuv pua nyiam nws tus ntxhais. Kuv saib nws tus ntxhais tseem nqas ib cos khob noom ntawm tes. Kuv saib nws tus ntxhais ua cas zoo, zoo nkauj heev ua kuv plawv dhia tsis nyob chaw hlos lis. Kuv thiaj nug tia nrog nws tus ntxhais zoo, zoo nkauj ntawd pws ib teg pua tsawg. Tus poj nplog ntawd teb tia yog 200,000 kips. Tus poj nplog ntawd kom kuv muab kuv hoob tus lej rau nws ib pliag nws tus ntxhais mam lis mus ntsib kuv rau hauv kuv hoob pws. Kuv muab kuv hoob pws rau nws tag ces nws kom kuv mus tos nws tus ntxhais hauv kuv hoob pws. Kuv thiaj lis maj nroo rov mus rau pev kuv hoob pws tos nws tus ntxhais. Kuv maj nroo rov mus txog rau pem kuv qhov chaw sos. Kuv ib ces mas kub lug nruj nreem xwb siab mas dhia pig poog xav tia yov tau nrog tus poj nplog ntawd tus ntxhais pws. Kuv mus zaum zoj ib nyuam pliag hauv kuv hoob ces kuv hnov neeg khob kuv qhov rooj. Kuv qhib kiag qhov rooj ces pom tus poj nplog ntawd tus ntxhais ib leeg xwb. Kuv thiaj kom nws nkag los rau hauv kuv hoob. Nws thiaj nkag los ces kuv kom nws zaum. Nws thiaj zaum rau ntawm kuv lub txaj. Kuv saib nws mas zoo nkauj tshaj plaws lis. Kuv mas nruj tiag, tiag siab dhia pig poog rau nws xwb. Nws hais rau kuv tia yog nrog nws pws no ces kom kuv muab 200,000 kips rau nws. Kuv thiaj lis muab kiag rau 200,000 kips rau nws ces nws thiaj lis txais mus lawm. Kuv thiaj mus zaum kiag ntawm nws ib sab ces kuv nws hnia kiag. Kuv saib nws mas zoo nkauj kawg nkau lis. Kuv thiaj lis npuav nkau nws qhov ncauj ces nws kuj cia kuv npuav raw lis kuv lub siab ntshaw. Kuv npuav nws qhov ncauj tag ces kuv thiaj muab kiag nws lub tshos thws kiag ua nws, nws lub mis tawm plaw dawb paug cuag lub qes xwb tiag. Kuv thiaj lis muab qhov ncauj ntxais kiag mas mos nyoo sov sos xwb tiag. Kuv ntxais sab xis tag ces kuv hos ntxais kiag sab laug. Kuv ntxais tag nrhos ces kuv muab kiag nws daim tiab qaw kiag pom nws ob sab ncej puab dawb paug. Kuv pws lub ris xuab ces muab hles kiag tawm plaw ces kuv pom nws lis pluav txev nyob ntawd. Kuv lis nruj dhau heev lis lawm ces kuv thiaj lis mus tsij kiag mus rau ua nws nplua npleev mus rau hauv. Kuv niam qhuav ob nyuag tshum xwb ces kuv tib los txua ntsos lawm. Kuv ua nws tag nrhos kuv tseem tsis tau txau yee. Kuv thiaj hais rau nws tia kuv xav ua nws ib teg ntxiv thiab. Nws ncaw hau tia tau kawg. Kuv thiaj rov nruab nkau rau tsij kiag mus rau hauv. Kuv ua, ua nws ntev loo ces ua kuv thiaj los kiag dua ib zaug ntxiv mas zoo nyob tiag, tiag. Kuv ua nws tag ces thiaj lis muab tau 300,000 kips ntxiv rau nws ces thiaj lis mus lawm.

#59 HMOOB_Sim Thiaj Paub_*

HMOOB_Sim Thiaj Paub_*
 • Guests

Posted 25 May 2015 - 11:16 AM

Xyov ntshe nyias muaj nyias Hmoov los li cas tiag, kuv tus txiv ntxawm sis nws hais tias thaum nws mus poob hauv Vieng nws mus ncig hauv tablaj xaub tab nws tawm rov los sab nraum no ces txawm muaj ib tus hluas nkauj zoo zoo nkauj cab ib lub laub muag dej haus los txog ntawm nws, tus hluas nkauj thov kom nws pab yuav ib hnab dej ces nws txawm pab yuav ib hnab dej haus.  Tus hluas nkauj txawm nug nws tias ua nws so qhov twg?  Nws teb hais tias, nws pw tom npab phav Watai.  Tus hluas nkauj hais tias koj puas muaj hluas nkauj?  Kuv tus txiv ntxawm ntawv teb tiab tsis tau muaj thiab.  Tus hluas nkauj txawm hais tias yog koj tsis muaj no koj puas kam kuv tuaj nrog koj pw ib ntsis?  Kuv tsus txiv ntxawm teb tias, tau mas.  Kuv tus txiv ntxawm txawm muab nabnpawb hoob rau nws.  Ib ntsis tsaus ntuj zuag ces txawm khob khob nws hoob, nws qhib cas yog tus hluas nkauj tiag tab sis nws qhib kiag qhov rooj ces tus hluas nkauj nkag los nws tsis tau kaw qhov rooj ces txawm muaj 2 tus txiv neej los txog ntawm qhov rooj thiab.  Tus hluas nkauj hais tias 2 tus ntawv xa nws tuaj xwb, tab sis 2 tug txawm nkag los hauv nws hoob.  Lawv sib tham nthawv nthav xwb cas tus hluas nkauj txawm pawv lawm.  2 tus txiv neej ntawv hais tias kom nws cia li muab nyiaj rau nkawv ib leeg $1000, nws nyaum qhuav teb tias nws tsis muaj xwb ces 2 tug muab nws ntau thiab tsuj kiag nws haus pem teb lawm.  Tos nws hnov los ces 2 tug twb muab nws nyiaj thiab ntaub ntawv nqa lawm tag.  Thaub ces tsis paub yuav ua li cas lawm quaj quaj cia lawm xwb tiag.#60 HMOOB_pomzoo_*

HMOOB_pomzoo_*
 • Guests

Posted 26 May 2015 - 04:36 AM

Hais txog ntawm Zeb Yaj teb nws cov lus rau Hmoob sawv daw thoob qab ntuj. Peb Hmoob sawv thoob qab ntuj kuj nrog mloog Zeb cov lus teb ntawd thiab. Zeb hais tia nws yuav nws tus poj niam yog hlua nkauj xwb. Qhov nws teb ntawd pua yog lis Zeb hais? Zeb hais tia Zeb tib muab Meska ncaw tawm thaum xyoo 1975 lawm tiam sis Zeb yug tom qab no rau xyoo 1986 ntawd xwb. Zeb pua tau ncaw Meska tawm tiag lis Zeb hais? Zeb hais tia Zeb tsis tau sos nws tus poj niam mus tham Hmoob Meska thiab nws yeej tsis Hmoob Meska nyiaj lis vim lis cas Zeb hos yuam kom Am Leev muab $2,000 rau Zeb? Zeb hais tia Zeb ntau Am Leev vim Zeb npau taw heev es Zeb ntshav nce tob hau lawm es Zeb thiaj lis ntau Am Leev. Yog tia Zeb ntshav nce tob hau lawm vim lis cas Zeb hos tseem feeb meej tia qwb riag thiab hniav riam? Zeb hais tia Zeb yeej hlub Zeb tus poj niam heev vim lis cas Zeb hos txau siab kom muab Zeb tus poj niam thiab muab Am Leev Lis rau nplog coj mus tua pov tseg?

Peb Hmoob sawv daw nyob txhua lub teb chaw tau xwv xam txog Zeb cov lus ua Zeb tau teb rau sawv daw. Peb Hmoob paub meej lawm tia Zeb cov lus teb ntawd yog lus dag. Peb pom tau tia Zeb yog ib tug neeg ruam siab phem ntxeev siab tsis hlub Hmoob. Zeb lub siab ntsws phem npaum lis ntawd tsis tsim nyog Zeb yug los ua ib neeg Hmoob rau tiam no. Txawm tia tus Hmoob nplog kiag los yeej tsis kam lee Zeb vim Zeb yog ib tug neeg ruam hlwb rwj. Zeb thiaj siab phem npaum lis ntawd rau Hmoob. Zeb hais cuag lis Zeb tsis muj kev txhaum tsua yog nws tus poj niam thiab Am Leev Lis nkawv thiaj lis muaj kev txhaum xwb.

Peb pom zoo tia yog nplog yov muab Thas Xab Maim thiab Am Leev lis tua pov tseg mas yov tsum muab lawv 3 leeg tua kom tag mas thiaj lis yog vim teem meem yog tswm ntawm Zeb los thiaj nrov thoob ntiaj teb.

#61 HMOOB_Zwj Xeeb_*

HMOOB_Zwj Xeeb_*
 • Guests

Posted 27 May 2015 - 03:36 AM

Zeb ua yog kawg lawm.  Peb Hmoob nyob Nplog thiab Thaib ces yog leej twg deev yus pojniam, yus yuav xav ua li cas los ywj siab li vim peb Hmoob yeej khib pojniam ib yam.  Xyoo 1980, nyob Mong Home, muaj ib tus pojniam deev hluas, tus txiv ntes tau ces lawv muab tus hluas nraug thiab tus pojniam ntawv cab liab qab ncig qab zog dhau hauv zos.  2 tus mus txog yim Hmoob twg los 2 tug hais rau lawv tsev neeg hais tias, kuv muaj txiv lawm es kuv mus deev hluas nraug, thov nej txhob ua li kuv nawb, tus pojniam hais.  Tus txiv ces hais tias, kuv mus deev lawv poj niam es kuv thiaj raug cuab, thov nej cov menyuam txhob ua li kuv nawb.  Dhau no ces lawv coj mus kaw rau ib lub nkuaj ntoo me me pw caws taw xwb thiab kem nruab nrab kom 2 tug sib deev txhob tau thiab.  Lawv muab kaw cia tsaug nag tau 1 asthiv ces lawv cab nkawv mus khawb ib lub qhov, hais niam tais yawm txiv thiab pejxeem nrog nom tswv tuaj nrog saib nrog pom.  Lawv cia li muab 2 tug faus ciaj li.  

 

Thaum Xyoo 1984 peb txog Vinai los muaj ib tus pojniam deev hluas thiab lawv ntes tau ces lawv muab nkawv liab qab tso pem xoom 1, peb mus saib mas lawv ntau nkawv sab tiag tiag tob hau los ntshav li pes vog xwb. 2 tus no lawv tsis tua tab sis lawv muab tus txiv neej npluas nyiaj thiab muab tus pojniam ntawv nrauj lawm xwb.

 

Nej cov tau tau zoo deev luag tej pojniam nyob Meskas thiab tseem yuav luag tej pojniam los ua yus pojniam tsuas yog nyob Meskas xwb nawb.  Nyob txawv teb chaws ua tsis tau li os.  Nej mus sim tim Nplog ces nej kawg mag ntaus.  Zeb mas siab zoo kawg es Zeb tseem ntaus me me xwb, yog lwm tus ces Amleev mag tsuav tes taw tu tag lawm os.  Nom Meksa yuav mus tau quav dev dab tsi nas.  Meskas coj Meskas ib txoj cai, Nplog coj nplog ib txoj cai.  Tsam no yus mus txhaum plaub luag teb chaws ces kawg yoog luag xwb, luag tso ces dim, luag tua ces tuag xwb los mas.  Meskas ces koj muaj nyiaj luag thiaj paub nrog yus hais, tsis muaj nyiaj ces tuag tag dawb.  Meskas los tsis muaj xiv yuav mus hais plaub lwm teb chaws thiab.  Lub xam ntiaj teb tsis nrog peb hais li os tej teeb meem zoo li no.  Txawm peb muab nyiaj ntiav Meskas mus hais los lawv yeej kam tab sis tsis tau hais tias lawv yuav mus rau txim tau rau Nplog.  Lawv mus txog Nplog ces tus lawyer meskas twb tsis muaj xiv npaum tus Hmoob quav yeeb zov liaj lawm os.

 

Leej twg tsis zeem, mus mas tseem yuav raug teeb meem loj tshaj Amleev nawb.  Lawv yuav iab liam thiab muab peb tua los tsis muaj leej twg yuav hais dab tsi tau.  Amleev los yog tam sim no lawv cab mus tua pov tseg kiag lawm es lawv hais tias Amleem khiav ploj lawm no ces tag dawb, tsis muaj plaub ntab ntws qhov twg li os.  Nej sim mas....Amleev tuag lawm es leej twg yuav los nrog hais plaub lawm nas.  Nej cov khaus ###### xav tsoob luag tej pojniam ces kav tsij tsoob tim Meskas no xwb nawb.  Meskas los yog koj xav txiag lawv pojniam, koj hais tias, koj tus pojniam cas zoo puag ua luaj no, Meskas yeej cia koj txiag ntag hov.   #62 HMOOB_siabloj_*

HMOOB_siabloj_*
 • Guests

Posted 28 May 2015 - 02:08 AM

Vim lis Hmoob sawv daw yov tus siab ua luaj rau Zeb, Tha Xab Maim, thiab Am Leev lawv peb tug ntawd ua luaj? Lawv peb tug ntawd txawj sib deev zoo, zoo nyob tshaj plaw es lawv pej phev txaw los rau sawv saib xwb. Tej ntawd yog lawv lis thiab lawv kev zoo nyob. Lawv sib deev nrov teb nrov chaw vim tia lawv zoo nyob dhau heev lawm. Hmoob tsis tus, tus siab. Tej xav tia thaum nej sib deev lawv peb tug ntawd tib tsis qhua nej lis vim lis cas nej phej yov nrog lawv zoo siab ua luaj. Ruam lawm paub!! Txawm tia lawv yov ua, ua tuag kiag los tib khau nej qhov chaw zoo nyob nes? Kuv xav mas lawv peb tug ntawd yov tsum sib zam es tsos kav liam tsis txhob ua plaub ua tug kom nrov teb nrov chaw ntxiv. Txawm tia ib tug yeej los yeej tsis zoo. Txawm tia ib tug tuag kiag los yeej tsis zoo. Yog lawv yov ua plaub ua ntug ces txog thaum yov raug them nyiaj pub rau nplog xwb. Txawm tia Am Leev yov coj Meska mus Am Leev ua plaub los txog thaum kawg Am Leev yov poob nyiaj rau Meska xwb. Kuv yeej nkag siab zoo lawm tia yeej mob, mob nej siab ib yam tiam sis kav liam ntshes yov zoo dua thiaj lis poob nyiaj txiag rau luag lwn haiv neeg los nrog yus daw tej teeb meem yooj, yooj yim lis no. Txawm yov muab Zeb tua kiag pov tseg kom Am Leev zoo siab los nws tsis zoo. Txawm tia yov muab Am Leev tua kiag pov tseg los tsis zoo. Txawm tia yov Tha Xab Maim tua kiag pov tseg los tsis zoo nawb cov phooj ywg. Hmoob tsis txhob tua Hmoob. Peb Hmoob yov tsum sib thiaj muaj nyob ntev mus huam vam coob, coob lis luag mab luag suav. Peb yov tsum ua siab loj siab zoo. Yog tia koj hos xav kuv poj niam los tau kawg. Kuv mam lis kom poj niam pua chaw ntawm tag rau koj deev. Koj deev kuv poj niam tag no los kuv kuj hos xav deev koj poj niam thiab. Hai koj poj niam kom nws pua chaw rau ntawm tag rau kuv deev. Kuv deev tag peb mam lis los zaum hau dej hau npia ua mev zoo siab thiab zoo siab tau los ua ib zaug Hmoob rau tiam neej no txawj sib hlub hleev. Sib deev tag tib tsis ntuag qhov twg nes. Nws zoo nwsis qub. Yov tsum muaj kev zoo siab sib, sib hlub. Ua tsaug ua koj nrog kuv zoo siab thiab. Tus siab tia kuv niag poj niam lau, lau lov kau tsis zoo nkauj lis koj tus es koj lam nrog kuv niag pog lau pws.

#63 HMOOB_Puas Pom Dej Dag_*

HMOOB_Puas Pom Dej Dag_*
 • Guests

Posted 28 May 2015 - 01:04 PM

Tsoom fwv Nplog yuav kom Amleev them $1 lab dollars mus tso nws rov los Meskas no es ua cov thawj coj Hmoob puas yuav muaj ib lub peev xwm mus hais kom dim li ne.  Yog sijhawm cov Hmoob xav xav ua thawj tus dej num tuaj lawm nawb.  #64 HMOOB_pebhlubpeb_*

HMOOB_pebhlubpeb_*
 • Guests

Posted 29 May 2015 - 09:28 AM

Tej ua Zeb ntau Am Leev Lis ua rau tag nrho peb Hmoob thoob ntuj tsis xav hlub Hmoob nplog lis yav tag los lawm. Kuv tus kheej kiag kuv yeej tsis xav nyiaj mus tej hlua nkauj Hmoob noj dawb lawm. Yav tag los mas kuv xas khoom ub no coj mus pub rau tej nkauj ntsuag Hmoob nplog tiam sis niam no nyob rau hauv kuv lub siab nws pauv tag lawm. Kuv yeej tsis khoom plig mus pub rau leej twg ntxiv lawm. Kuv xav luag lwm tus los yeej txawj paub zoo lis kuv thiab.

Hais txog mus ua sis rau hauv teb chaw nplog ces kuv tsis xav mus ntxiv lawm vim kuv ntxub tej neeg txhav noj txhav hau tsis paub kev cais ntawd. Tej neeg thov nyiaj los coob npaum lis ntawd. Lawv tej zaub mov los tsis huv. Kuv txog qhov twg los muaj plua av. Mus ua sis qhov twg los poob nyiaj rau cov txhav khawv ntawd xwb.

Thaum xub thawj kuv niam qhuav mus ua sis thawj, thawj zaum rau hauv nplog teb kuv kuj siab zoo, zoo rau lawv thiab tiam sis kuv mus ntau zau lawm es kuv kuj txawj ntxub txawj qhuav lawv txoj txhav noj txhav hau ntawd heev. Xyoo no kiag kuv yeej tsis muaj siab rov mus ua sis rau sab tim ub lawm.

Cov phooj ywg, ib hlis twg peb mus ua sis rau hauv mm nplog teb txog ib phav tawm leej. Ib xyoo peb mus ua sis txog kaum phav tawm leej. Peb mus ua sis ib zaug rau hauv nplog teb peb siv txog ntawm $4,000-$5,000 nyiaj. Yog tia peb 10,000 leej tsis txhob mus sis rau hauv nplog teb rau lub xyoo tshiab no, peb muab ib leeg $4,000 coj mus tsos ua kes. Peb muaj ib pob nyiaj txog $40,000,0000 lawm (10,000 x $4,000 = $40,000,000)

Peb muab $40,000,000 coj yuav av coj los ua ib lub tshav pob, peb yuav tau ib thaj av loj heev los peb Hmoob tug lawm. Peb yov tsis tau mus xauj luag av coj los noj peb caug ntxiv lawm. Peb yov tseg tau nyiaj ntau los pab rau peb haiv Hmoob.

#65 HMOOB_Zebkevnpam_*

HMOOB_Zebkevnpam_*
 • Guests

Posted 29 May 2015 - 10:00 AM

Qhov ua Zeb Yaj ntau Am Leev Lis ntawd yog Zeb xav tau $2,000 ntawm Am Leev coj mus siv dawb tiam sis Am Leev tsis kam muab nyiaj rau Zeb es Zeb thiaj npau taw heev rau Am Leev. Zeb thiaj lis ntau Am Leev thiab cem Am Leev tia Am Leev tsis mloog lus. Qhov tseeb Zeb tsua xav txog ua Zeb tsis $2,000 ntawm Am Leev los siv dawb tiam Zeb tsis xav txog Zeb lub neej mus lawm yav pem suab. Muaj ib hnub twg mus lawm yav tom ntej Zeb yov tus, tus siab rau kev ua Zeb txhav noj txhav hau yav tag los ntawd. Zeb mus txog qhov twg los luag teb luag chaw paub Zeb lub ntsej muag. Tus twg los tus fee tsis xav nrog Zeb tham. Zeb yov tus, tus siab rau Zeb txoj ua txhaum. Zeb yov tsis muaj txoj hmoov mus txog rau luag lwm lub teb chaw ntxiv lawm. Txawm tia Zeb yov txawj hus nkauj npaum twg los tsis muaj neeg xav mloog Zeb tej nkauj lawm. Txawm tia Zeb muaj ib lub npab phav los muaj neeg Hmoob txawv lwm teb chaw los pws ntxiv lawm. Zeb yov khwv tsis tau nyiaj yooj yim lis yav tag los lawm. Zeb yov txawj hais lus zoo npaum twg los tsis muaj neeg mloog Zeb hais lawm. Zeb yov tau mus nrog Dab Yexus ua phooj ywg thiab kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau Zeb tus ntsuj tus plig kom tuag ua ntshav liab vog tseg zoo ib lis Dab Yexus mus ib txhis vim Zeb muaj kev npam rau Zeb txoj kev txhaum.

#66 HMOOB_Txoov Kav_*

HMOOB_Txoov Kav_*
 • Guests

Posted 29 May 2015 - 01:59 PM

Tab sim no Zeb tsis khwv noj lawm nawb cov kwvtij.  Zeb tsuas soj Hmoob txawv teb chaws thiab muab lawv cab mus ntaus kom them nyiaj lawm xwb vim tau nyiaj ntauj tshaj thiab tsis tag yuav niaj hnub khwv lawm.  Leej twg tsis muab nyiaj ces tua pov tseg kiag lawm xwb.  Zaum no Zeb yuav tsis ntaus tso video rau nej saib ntxiv lawm.  Lub teb chaws Nplog yus muab lawv tua pov tseg es ia liam hais tias deev lawv pojniam xwb ces plaub ntug tag.  Zeb ntaus Amleev no tsoom fwv nplog yeej pab txhawb thiab tsis yog Zeb ua yuam kev, tab sis Zeb ua tau hauj lwm zoo heev pab pejxeem Hmoob Nyob Nplog teb.  Tus neeg npam yog Amleev vim yog thaum twg Amleev rov los txog Meskas mas thiaj xam vim nws muaj plaub ntug loj heev nyob rau hauv Nplog teb tam sim no.  Muaj ib hnub ces Amleev yuav ploj twj ywm tsis muaj leej twg lees paub ces tag plaub lawm xwb.#67 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 30 May 2015 - 12:27 AM

Koj tus Hmoob Nplog ruam thau haiv ntawd hais yuam kev lawm. Koj pua paub tia tam sim no nom tswv nplog nyuaj siab kawg nkau txog ntawm Zeb thiab Am Leev nkawv rooj plaub. Yog tia Am Leev raug Nplog coj mus tua pov tseg mas Hmoob Meska tag nrhos kwv paib zom zaw mus rau tom Washington D.C. mus muab Nplog lub Lao Emabassy ntiab rov mus tsev tsis pub tuaj nyob rau teb chaw no. Hmoob Nplog yov tuaj saib tsis tau teb chaw Meska ntxiv lawm hos neeg Meska yov tsis mus ncig ua sis rau hauv nplog teb ntxiv lawm.

Tam sim no nej Hmoob Nplog tseem nyob rau hauv nyab laj lub xib teg. Nej ntau ces nyab laj muab nej tua pov tseg xwb vim tam sim no lub teb chaw nyab tib tuaj cog phooj ywg rau lub teb chaw Meska lawm. Meska xaj lis cas rau nyab laj ces nyab laj tuaj muab nej tua pov tseg xwb. Txog thaum kawg nom tswv yov tsum mua kev ncaj ncee rau sawv daw kom xws lis luag lwm lub teb chaw nyob rau hauv ntiaj teb no. Nom tswv nplog xum muab Zeb coj mus kaw vim nom tswv nplog xum cia lawv lub Lao Embassy nyob rau teb chaw Meska no.

#68 HMOOB_Tub Hmoob Nplog_*

HMOOB_Tub Hmoob Nplog_*
 • Guests

Posted 30 May 2015 - 02:01 AM

Haha, tus kwvtij aw, Zeb ces lawv lam dag hais tias coj mus kaw no xwb.  Zeb nyob Zeb tom tsev os.  Tam sim no tsoov fwv nrhiav Amleev ntes tab sis nws khiav nkaum lawm xwb, yeej tsis muaj leej twg paub tias Amleev mus nyob twg lawm.  Tej zaum nws nyiag kev khiav hla Nabkhoom mus Thaib lawm.  Nplog tsis lees paub txog yog Amleev ploj li no.  Luag niaj hnub nrhiav kom Amleev los hais plaub los nws tsis kam tawm los lawm.  Meskas tseem xav ua phoojywg nrog Nplog tshaj nej cov Hmoob poob teb chaws ko os.  Nej yuav mus tawm tsam pem DC li cas los ywj nej siab tsis mob peb siab dab tsi.  Peb zoo siab tsis muaj Hmoob Meskas los tsim teeb meem rau peb lub neej.#69 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 30 May 2015 - 09:11 AM

Cov neeg Hmoob ruam, ruam zoo lis koj tus Hmoob nplog ntawd kos ces yeej niaj rau khau khiab mus tsuj av nkos thiab noj mov ntses dej thiaj lis zoo thiab tsis nyuaj siab. Tsis ntev tom ntej no ces nplog yov muab nej tsuj rau saib vim nej yog cov neeg thau haiv. Nej yog cov neeg thov noj thov khawv tsis paub txaj muag. Tom ntej no nej tseem haj yam yov txom nyem rau nej txoj kev txhav noj txhav hau. Nplog tseem yov txws nej sib tua kom tuag tag vim nej tseem yog ib cos nas txom fav txhav noj txhav hau kom tau noj dawb.

#70 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 May 2015 - 03:27 PM

Ua cas nej yuav xav kom tib neeg vwm ua luaj thiab tuaj hais lus yam kuv tsis to taub nej li.

Txawm nej yuav hais li cas ntxias los ua cas tsis yog li ntawd vim yog leej twg ntseeg nej ces yuav vwm li lawm os lawv.

Puas yog twb muaj neeg vwm nej lawm, nej thiaj xav vwm cov tsis tau vwm.#71 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 May 2015 - 05:41 PM

Nej cov ntsej muag laus ko yog leej twg los txog Nplog teb los thab peb tej hluas nkauj los peb cov pojniam ces peb yuav muab nej tua li dev los tsis muaj leej twg yuav hais tau peb li nawb tsoom phoojywg hlwb rwj.#72 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 31 May 2015 - 01:16 AM

Nej ntau neeg thiab nej tua neeg ces nej raug txim xwb. Nej cov Hmoob nplog ua yeeb quav tshuaj ntawd tos poob rov tom qab los nej muaj npam, muaj vij sub vij sws kis la nyas nqus nej tes nej taw nej thiaj lis poob rov tom qab mus liaj ua teb tiv tshav tiv nag thiab mus ua tsov dab tsov luag. Nej muaj txhaum sawv tuam tsam haiv neeg Hmoob thoob qab ntuj. Nej tej mes tub mes nyuam thiaj tsis noj es thiaj lis mus thov khawv. Nej tej ntxhais thiaj lis mus niam ntiav. Nej tej poj niam thiaj mus ua mej cab deev Thaib deev nplog deev suav. Lawv deev nej tej ntxhais ib teg lawv tsua muab 10,000 kips xwb. Tej ces lawv kom mus zog ib hnub lawv tsua muab 40,000 kips xwb. Nej mus ua zog kaum hnub lawv tsua them 400,000 kips xwb. Nej mus ua hauj lwm ib hlis tsua tau 600,000 kips xwb yog lis ntawd nej thiaj lis tsos nej tej poj niam mus tham Hmoob Meska thiab dag Hmoob Meska nyiaj coj los siv nej thiaj lis muaj kev npam zoo lis Zeb Yaj ntawd ntag.

#73 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 31 May 2015 - 08:23 AM

Vim nej yog neeg ruam hlwb rwj ntshaw ntshaw luag tej ntxhais mos thiab luag tej pojniam es nej nros zoo nej ssiab xa nyiaj mus pub peb.  Peb cav tsis tau yuam khoo kom nej xa as, nej zoo nej siab, nej khav tias nej muaj muaj nyiaj, tej nej xa ntawv yog tej nyiaj seem nej twb siv tsis txog es nej thiaj xa no ne.  Yog xa nyiaj mus rau luag siv tseem paub khib siab mob siab ces kuj tsis txhob xa los mas, leej twg yuam nej xa nas cov niag hlwb qauj.#74 HMOOB_Nkaj Saub Xeev Tsheej Vaj_*

HMOOB_Nkaj Saub Xeev Tsheej Vaj_*
 • Guests

Posted 01 June 2015 - 01:26 AM

Ntu no Hmoob Meskas puas tseem xa nyiaj tuab ntws mus pub cov nkauj mog Nplog teb lawm ne?  Kuv so txij lub 2 hlis 2015 no los lawm.  Kuv twb xa tag $5000 tawm mus pub cov nyuag dag no tab sis zoo li lawv twb tsis quav yus ntsej thiab tsis hnov lawv quav tsw li ces ua ib siab zoo siab rau yus tus kheej lawm xwb os.  Tus twg los tham thaum twg ces tsuas hnov lub neej txom nyem thiab thov nyiaj xwb, yog thov tsis tau ces xovtooj txawm poob dej lawm ntag, zoo li no tag li xwb es cas peb thiaj muaj ib lub siab yuav mus tham thiab poob nyiaj tsis muaj qab ntxiab dab tsi nas.#75 HMOOB_pebxavseb_*

HMOOB_pebxavseb_*
 • Guests

Posted 01 June 2015 - 04:06 PM

Nej sim nrog kuv xav seb pua yog lis kuv hais mas peb cov phooj ywg. Txhua xyoo thaum yov txog lub caij noj peb caug mas peb lub xav mus ua sis rau hauv nplog teb mus nrog cov hlua nkauj Hmoob Nplog noj peb caug. Tom Zeb Yaj ntau Am Leev Lis ua nws yog peb ib kwv ntxawg tag ces peb cia lis tus siab tsis mus ua sis rau sab tim nplog teb lawm. Kuv xav tia tom ntej no peb Hmoob yov tsis tshua mus ua sis coob, coob lis yav tag los lawm.

Yav tag los mas tsua hnov luag hais tia Hmoob Nplog ntau Hmoob Meska no xwb thiab tsis pom ntawm qhov muag ces tsis nco qab txhawj. Tom qab Zeb Yaj ntau Hmoob Meska thiab cem Hmoob Meska tag ces sawv cia lis tus siab tsis xas nyiaj mus pub rau tej Hmoo nplog ntawd noj dawb txiv lawm tiag.

Yav tag los mas peb mus ua sis rau sab tim ub. Peb coj tej niag pab Hmoob nplog nrog peb mus noj mov. Tom qab noj mov tag los tseem coj lawv mus yuav zaub yuav nqaij nqas mus tsev. Peb tseem yuav ris tshos sov rau coj mus hnav dawb. Peb muab lawv saib txom nyem heev es peb thiaj lis nyiaj rau lawv dawb, dawb lis ntawd. Nej nco ntsoov tia Hmoob txom nyem los lawv muaj vaj muaj tsev nyob thiab lawv muaj teb mus ua mov noj. Lawv muaj qaib muaj npua, muaj nyuj, muaj twg. Lawv nqhis nqaij thaum twg ces lawv tua noj xwb. Lawv muaj nyiaj txog $30,000 - $300,000. Tej yim Hmoob ua nyiaj lawv tseem muaj tshaj ntawd. Lawv muaj peev xwm yuav tau tej lub tsheb kim txog ntawm $30,000-$40,000 nyiaj. Lawv them CASH xwb nas. Peb pom lawv hnav ris tshos qub, qub tiam sis lawv muaj coj los tseg ntau heev.

Peb cov Hmoob Meska es khwv ib xyoo niam qhuav txau coj mus siv ib hli rau tim nplog teb ib zaug xwb. Peb ib zaug peb mus siv txog $4,000-$5,000 thiaj rov los txog tsev. Tej tus mus ntsib teeb meem tseem poob txog $20,000-$30,000. Khwv los lau lis no es coj mus siv ib nyuag zaug tag nrhos pov tseg. Nej sim xav seb cov Hmoob nplog lawv txoj kev dag txom nyem pua yov muaj nqis tshaj peb tej nyiaj ua peb khwv, khwv tas tiam neej niam qhuav tseg tau $10,000 xwb. Peb muab xas mus pub tus ub tus no tag. Yog peb xas $50 xwb mas tib txaj muag mus nqas. Lawv los lus hais ua tsaug xwb lawv tib tseem khuv xim tsis kam ua tsaug. Yog peb xas $100 mas lawv tsua hais ua tsaug nawb no xwb ces ib pua nyiaj tag dawb, dawb. Lawv hais koj tia koj siab zoo kawg no yog lawv hais twm koj tia koj ruam heev no nas. Lawv coj koj pua nyiaj cov mus yuav ub yuav no coj mus rau lawv tus nraug thiab tej mas tseem yog lawv tus txiv. Nej sim xav seb peb Hmoob Meska txoj kev nws yog siab zoo los yog siab ruam mas? Kuv kuj yov tsis lam liam tia peb Hmoob Meska ruam tiam peb hlub tus neeg dag noj dag hau ntawd heev lawm ces peb thiaj lis pab tus neeg dag ntawd kom nws haj yam musj mus dag noj dag hau ntxiv xwb. Lawv cov neeg dag ntawd txoj dag mas muaj no:

1. Xov tooj poob dej lawm.
2. Nyuaj siab lis nyuaj siab tsis qab ua lis cas lawm.
3. Muaj mob.
4. Niam txiv yov ua neeb es tsis muaj nyiaj mus yuav npua.
5. Yov mus ua zog.
6. Niam txiv mob es yov mus saib tiam sis tsis muaj nyiaj.
7. Tus nus mus yuav poj niam es tsis muaj nyiaj them nqis tshoob.
8. Niam txiv tuag lawm es tsis tau mov noj.
9. Muaj mob es mus tsos ntshav.
10. Mus luv cav sib nrau es mus pws hoo maum tsis muaj nyiaj them.

Cov neeg dag noj dag hau ntawd yeej paub peb lub siab zoo heev. Lawv tej nuj nqis ces lawv yov kom peb them tag nrhos kom lawv dim dawb xwb. Lawv txoj kev nyuaj siab ces lawv yov kom peb xas nyiaj mus rau lawv mas lawv thiaj zoo siab. Yog peb Hmoob Meska txawj hlub peb tus kheej npaum lis peb hlub cov Hmoob Nplog dag noj dag hau ntawd mas peb tus ntsuj plig yov muaj sia hlub kom peb muaj txoj sia nyob ntev thiab nyob ksj siab. Yog tia peb muab $50 ntawd coj mus yuav ris tshos rau peb hnav mas peb tib tau hnav mus txog tsheej xyoo. Yog tia peb coj mus yuav ib qhos khoom siv mas tib tau ib yam kim heev coj los ua peb tug thiab tau siv ntev heev. Yog tia peb coj qhov nyiaj ntawd coj mus rau ib tug hlua nkauj zoo, zoo nkauj zaw peb ib ces mas tus neeg ntawd zaw peb txog ob xuab moos thiaj tag qhov nyiaj ntawd. Yog peb muab $20 coj mus rau ib tug hlua nkauj, nws yeej kam loo rau yus deev txau siab hlos. Peb muab $100 tib tau deev 5 tug hlua nkauj lawm. Yog peb muab $1,000, ib teg yog $20 xwb. Nej xav tia $1,000 ib teg $20 xwb. Ib ntawd yov tau deev sawg tug poj niam thiaj lis tag qhov nyiaj ntawd? Ib phav nej yov tau ua 50 teg mas thiaj lis tag qhov nyiaj ntawd.

Tos Am Leev tsis kam muab $2,000 rau Zeb Yaj los vim tia Am Leev tib tau deev Zeb tus poj niam 100 teg. Yog lis ntawd Am Leev thiaj tsis kam muab $2,000 rau Zeb. Zeb tus poj niam yog niam ntiav lis cov niam ntiav tag nrhos xwb. Cov niam ntawd ntawd ib teg raug nqis $20 xwb. Cov poj niam ua muaj txiv tuaj ua niam ntiav ib teg no lawv tsua them $10 xwb vim nws lau thiab poob nqis zog tus hlua nkauj tsis muaj txiv. Yg koj mus yuav ib tug hlua nkauj nws yeej kim zog koj mus yuav ib tug poj niam ua nws muaj txiv dua los lawm.

Qhov ua Zeb Yaj txhav kom Am Leev muab $2,000 rau Zeb ces Am Leev yeej paub meej lawm tia Zeb ua tsis ncaj ncee lawm vim Am Leev tib tsis tau deev Zeb poj niam mus txog 100 teg. Kuv hais pua yog?

Peb tej tus mus yuav ib tug poj niam Hmoob nplog, lawv sau nqis $4,500. Peb mus nrog nws nyob 30 hnub xwb. Ib hmos peb tsua deev nws 2 teg xwb. Ib hlis peb tsua deev nws yog 60 teg xwb. 60 teg ib teg yog $20, peb tsua siv tag yog $1,200 ntawd xwb. $4,500 ntawd peb tib siv tsis tau tag. Peb rov los tsev ib mas peb xas txog $500 - $1,000 rov qab mus rau nws siv. Nws niaj hlis kom xas nyiaj mus rau nws siv. Hlis twg nws tsis tau nyiaj ces nws tsua hais ib nyuag los lus tia wb txoj kev sib hlub ces tag lis no ces nws musb xov tooj kaw kiag lawm. Nws mus yuav kiag txiv ces koj nyiaj tag dawb zoo ib yam lis Zeb tus poj niam ua nws tib yuav Hmoob Meska ib zaug los lawm. Peb yov tsum nco ntsoov tia Hmoob nplog ib txwm yog neeg ntxeev siab tuaj nyab laj tog tua nrog huab tai nplog cov neeg. Peb yog huab tai nplog cov neeg. Huab tai nplog yog tus tswv teb chaw nplog. Nyab laj tsis yog nawb. Daim duab nyob rau ntawm daim nyiaj 50,000 kips ntawd nws tsis huab tais nplog. Tus ntawd nws yog nyab laj liab xwb. Nws thiaj muab huab tais nplog tsev neeg tua tuag tag. Niam thiaj lis muab nplog daim av muag rau luag lwm teb chaw tuaj khawb nyiaj khawb kub thiab tuaj ntov tej xyoob tej ntoo thauj nqas mus tag. Teb chaw thiaj tsis ib yam dab tsis zoo nyob rau hauv tsua yog tseem tshuav ib mesnyuam hlua niam qhuav hlob tuaj nyob rau daim av qhuav ntawd xwb.

#76 HMOOB_Tub Sam Leej_*

HMOOB_Tub Sam Leej_*
 • Guests

Posted 03 June 2015 - 01:47 PM

Leej twg nrhiav phoojywg hauv xovtooj xwb ces nkim sijhawm thiaj nyiaj txiag xwb os.  Kuv twb sim tau 6 xyoo no tsuas yog raug luag dag nyiaj siv xwb, thaum mus txog Nplog lawm ces twb nrhiav tsis tau lawv quav ci noj li os.  Kuv poob nyiaj tshaj $10 000 thiab mus ua si tim Nplog 5 zaug twb mus nrhiav tsis pom lawv tawb quav xyov nyob twg thiab tsw li cas.  Mus nrhiav tus tshiab mas yoojyim tab sis yog tham xovtooj zoo zoo thiab xa nyiaj pub mam mus nrhiav ces kawg zoo li kuv tus no xwb.  #77 HMOOB_lau,laus lis_*

HMOOB_lau,laus lis_*
 • Guests

Posted 04 June 2015 - 04:04 AM

Xyoo tag los no, kuv tham tau ib tug hlua nkauj tawm rau hauv toj siab. Nws hais lus tau ntxim hlub kawg lis tiag. Ib hlis kuv xas ib zaug nyiaj mus rau siv. Ib hnub mas nws muab kev hlub rau kuv thiab nws ntsaj rau kuv mloog thiab nws kuv muab tes kov kom los kiag. Thaum nws ntsaj rau kuv mloog mas zoo tiag, tiag ua nws kuv los txua ntsos zoo nyob tiag,tiag. Nws yeej muab kev hlub rau txhua hmos kuv thiaj npaj siab nroo mus kom ntsib nws rau tim teb chaw nplog. Kuv mus txog rau hauv Vientiane ces kuv hus rau nws. Nws kuj teb kuv hais lus luag ntxhis thiab hais tia nws tib maj, maj pom kuv lawm ua nws kuv tej mus quav ciab mas yaj cuag lis cas rau ib leeg xwb. Kuv mus txog qhov twg los nws yeej hus xov tooj nug kuv moos ntsoov. Kuv lub mis siab mas dhia pig poog xav tia zaum no yov tau deev nws tiag, tiag lis. Kuv maub caij luv ib hmos ces thiaj lis mus txog rau tom Phonsavan. Hnub ntawd nws thiaj lis tuaj kom ntsib kuv. Kuv mus nyob ntawm ntug kev tos nws. Nws caij ib lub luv cas thiab ntoo ib lub kos mom caij luv cav. Nws nqis loo tsheb nws yeej tsis hles nws lub kos mom lis. Nws hais kom kuv muab cov khoom ua kuv nqas los rau nws saib. Kuv hais tia kom nws hles nws lub kau mom es kuv thiaj pom nws tseeb. Nws muab kuv cov khoom saib mus saib los ces nws hais rau kuv tia nws niam kom mus tsev tsuag, tsuag vim nws niam mob hnyav heev lis. Nws cia nqas kuv cov khoom ces nws cia lis mus lawm. Kuv tsis pom nws tseeb lis xyov nws yog leej twg tiag. Kuv hus rau nws los nw yeej tsis qhib xov tooj lis. Kuv nyob tau ob peb hnub rau hauv Phonsavan tsis pom rv qab tuaj ces kuv cia lis mus sis rau ub rau no tsis hnov nws quav pjm tsws qhov twg tuaj ces kuv tag kev ciab siab.

#78 HMOOB_Vam Tub_*

HMOOB_Vam Tub_*
 • Guests

Posted 04 June 2015 - 05:52 AM

Koj li mas tseem xam tias nws tuaj los tsis tau nrog pw ces tseem tshuav ib lub siab cia.  Ntawm kuv mas kuv xa nyiaj tau 2 xyoo tag $4000.  Kuv mus txog kiag phonsavam xwb nws tuaj nrog kuv pw kiag tab sis cas nws liab qab kiag pw saum txaj ces kuv rabtsis sawv li lawm.  Kuv dhiaj npaum twg los kuv tus kwv tsis kam sawv li ces tus hluas nkauj tuaj pw ib hmo tsis tau kam nws thiaj rov mus tsev lawm.  Kuv kuj muab tau me me nyiaj li $200 pub nws tab sis xav mas yus lub siab yeej tseem ntshaw kawg li los yus tus kwv tsis xav noj zaub pos ntsev lawm ces ntshe tu siab nrho ua ib siab mloog tus kwv hais lawm xwb os.

 #79 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 07 June 2015 - 09:03 PM

Hnov lus cua hais tias Amleev rov los txog Meskas lawm no puas muaj tiag ne?   Amleev mas muaj hmoo kawg li os, tsisli ces ntshe tsam tshuav pob txha lawm xwb os.#80 HMOOB_fabkisteb_*

HMOOB_fabkisteb_*
 • Guests

Posted 08 June 2015 - 02:10 AM

cov phooj ywg kuv hais qhov tseeb rau nej paub yog vim cas zebyaj thiaj ntaus amleev.zeb thiab poj tuaj ua zog rau peb fabkis teb zeb ua zog de dib de taub,zeb tus poj niam ntxiag peb tom tsev teb peb muab nyiaj rau zebyaj khub niam txiv tuaj khwv nyiaj nyob rau fabkis zoo li no xwb.thaum no peb cov poj paub thiab ntes tau peb noj 30 kuv poj niam thiab tus niam hluas thiaj ntaus zebyaj poj niam hauv 30 zebyaj tseem los ncheem ib tus hluas ua zebyaj ntsa taw hlo.muab zebyaj poj niam ntaus tshav liab cog thiab dua khaub ncaws ntuag tag zebyaj thiab poj thiaj khiav mus nkaum tom hmoob ib tag hmo thiaj hu rau zebyaj ib tug kwv tij mus tos los tsev tus kwv tij thiaj muab khaub rau hloov tas.

thiaj muab xa ib tag hmo mus kuaj hoo maum rau paslis thiaj kom zebyaj thiab poj rov mus nplog teb,zebyaj ntaus tus hmoob mekas no li

lawv ntaus zebyaj thiab poj niam nyob rau paslis.luag yog cai tsis mag kaw zebyaj ntaus tsis yog zebyaj thiaj mag kaw.

zebyaj thiaj muab hmoob nplog kev dag noj ntxiav tu nrho zaum no.hmoob nplog qhia hmoob nplog kev ruam thiab kev siab phem rau neeg ntiaj teb paub kuv zoo siab tias kuv yuav poob rau nkauj siab lawm#81 HMOOB_HmoobMeska_*

HMOOB_HmoobMeska_*
 • Guests

Posted 08 June 2015 - 03:01 AM

Yog tia Zeb Yaj nkawv ob niam txiv tuaj ua luam muag cev rau teb chaw Meska no thiab mas ntshes nkawv yov rov qab nrov dua heev vim peb Hmoob Meska yov muab Zeb Yaj npuaj tob hau ib yam lis Zeb Yaj npuaj Amleev thiab. Peb cov poj niam Hmoob Meska yov muab Zeb Yaj Poj niam ntau thiab dua ris tshos kom ntuag tag rau sawv saib vim tus maum dev ntawd khau, khau heev. Peb cov poj niam Hmoob Meska yov tsis tseg nyuag maum dev ntawd kiag lis.

#82 HMOOB_Nom Hmoov_*

HMOOB_Nom Hmoov_*
 • Guests

Posted 08 June 2015 - 04:39 AM

Thaum peb txiagZeb Yaj Pojniam mas zoo li txiagtsis kum nws yees kiag.  Tus nyuag yuag yuag paumdabnpuas ua mob mob pawj xwb os lawv aw.  Paumtsismuaj kua li thiab mas laj ua tag kawg li cas nej nim xavaim Zeb pojniam nas.  Kuv ces zeem tsis kam ualawm os txawm ua dawb los yeej tsis ua lawm nas  #83 HMOOB_hmoobnplog_*

HMOOB_hmoobnplog_*
 • Guests

Posted 08 June 2015 - 01:27 PM

Zeb Yaj ntau Amleev mim Zeb xav tau $2,000 ntawm Amleev coj mus siv dawb. Amlev tsis es Zeb thiaj lis npau taw heev. Zeb Yaj thiaj lis ntau Amleev vim Zeb Yaj khwv tau ib lub tswv yim ruam, ruam kom nws poj niam thab Hmoob Meska deev. Yog Hmoob Meska muab nyiaj ces tag dawb yog Hmoob Meska tsis muab nyiaj ces Zeb ua ruam tua tsov lis peb pom ntawd. Yog Zeb xav tau nyiaj, peb mam lis muab rism ntau Zeb ib yam lis Zeb ntau Amleev tag ces peb mam lis muab $2,000 rau Zeb coj mus siv. Kuv yog tus xub yov muab $2,000 rau Zeb ntag. Kuv xav tuav Zeb lub pob ntseg thiab tuav ib rab riam npuaj Zeb ib yam lis Zeb npuaj Amleev. Kuv yov qhia Zeb tia lub tswv yim muab poj niam coj mus ua luam muag cev nws muaj kev npam. Kuv yov ntau thiab ncaw Zeb cuag tus tsis. Kuv yov muab ntiv tes lij Zeb ob lub qhov muag kom Zeb pom kev es Zeb thiaj lis xam xeeb paub tseeb tia Zeb npau neeg yog ib txoj kev txhaum. Kuv yov qhia Zeb tia neeg ntses yov siv ncauj siv lus. Neeg ruam thiaj lis yov npav zog zoo lis Zev.

#84 HMOOB_Tub Los Tsuas_*

HMOOB_Tub Los Tsuas_*
 • Guests

Posted 08 June 2015 - 09:30 PM

Nim no cov nyuag Hmoob Laus Meskas uas muaj muaj phlus los tham peb tej pojniam thiab peb tej hluas nkauj, peb yuav tsis zam rau leej twg lawm.  Leej twg tham peb hluas nkauj ces tua tuag tag dawb.  Nej twb pom Amleev mag ntaus sab kawg los tsoom nom tswv luag tsis tuaj nej tog li nawb.  Nej tawv tiag los deev peb pojniam thiab hluas nkauj ces yav pem suab peb yuav muab tua yuav muab hlais los ywj peb siab, nej ces mag ntaus li dev, tua tuag li tshiaj lawm xwb.   Peb muaj peb ib lub teb chaws, nej yuav los siv nej tus cai dev deev luag pojniam tsis tau li nej lub siab dev siab ntshaw ntawv lawm nawb.  Nej 3 tus tub Hmoob Yaj twb ploj lawm qab ntais nej twb hais tsis tau quav dev dab tsi, tab sis nej yeej tsis zemm kiag es Zeb thiaj qhuab qhia kom nej paub hais tias peb Hmoob Nplog yeej muaj peev xwb tiag no xwb nawb.

 #85 HMOOB_tijlaug_*

HMOOB_tijlaug_*
 • Guests

Posted 09 June 2015 - 05:02 AM

Mes kwv es koj pua paub tia niam no poj niam coob tshaj txiv neej lawm. Yog peb Hmoob Meska tsis los pab cov hlua nkauj seem ntawd tuaj mus teb chaw Meska ces lawv yov mus ua niam ntiav tag. Peb hlub lawv es peb thiaj lis lam nqis los tham thiab coj lawv tuaj yug mov xwb os. Poj niam ses noj loj, loj. Poj nism noj tag peb roob peb has nplej los tib tsis txau lawv noj. Lawv noj, noj tsis tshuav dab tsis lawm ces lawv noj nej ntag hos.

Pej hlub nej es peb thiaj lam nqis coj tej nkauj seem ntawd tuaj yug zaub yug mov xwb os. Niam no nplog teb tsis tshuav av mus ua liaj ua teb lawm vim nom tswv tsis pub nej mus ntov hav zoo ntxiv lawm. Nej yov tshaib plab os. Tom ntej no ces koj txiv yov mus tub sab hos koj niam yov mus ua suav xog. Koj ces yov mus ntau neeg thiab tua neeg. Koj yov raug txhom coj mus tua pov tse rau yoov los ntsauv. Koj tus muam ces yov mus ua niam ntiav. Koj tus kwv ces yov mus tub sab txhav noj txhav khawv. Nplog yov muab koj tus kwv ntau hniav lov tag. Koj tus tij laug ces Nplog yov muab tua pov tseg rau dej tshoob. Thaum ntawd koj thiaj lis paub txog koj txoj kev lim hiam ua neeg thau haiv neeg Hmoob thoob ntiaj teb.

#86 HMOOB_Tub Los Tsuas_*

HMOOB_Tub Los Tsuas_*
 • Guests

Posted 09 June 2015 - 01:22 PM

Nej cov Hmoob Meskas quav dev ko ces xav kom tuag tu noob kiag xwb os.  Peb txom nyem los peb cav tsis tau nej ib yam dab tsi, qhov peb tau ces yog nej los txiagpeb tej pojniam xwb. Pom tsawg tus yeej meem muag ntsaig kom tag thiaj yuav muaj lub neej kaj siab.#87 HMOOB_Nom Tswv Yaj_*

HMOOB_Nom Tswv Yaj_*
 • Guests

Posted 09 June 2015 - 01:28 PM

Lus tseem ceeb ntawm ib tus Nom Hmoob Nyablaj Nplog liab.  Nplog liab ces luag yeej hais tias, Muab phaw twm laij liag tag, muab phaw twm tua noj.  

 

 #88 HMOOB_Aib Noob Nyablaj Liab_*

HMOOB_Aib Noob Nyablaj Liab_*
 • Guests

Posted 10 June 2015 - 04:03 AM

Thaum nej mloog tus nom Hmoob Nyablaj no tag nej xav li cas xwb?  Nov qhia kuv paub tseeb hais tias vim li cas peb hmoob tus twg mus ua phoojywg zoo zoo nrog thabham nyablaj pheej ploj lawm ntsiag to tsis muaj leej twg lees paub.  Peb Hmoob yuav tsum paub kev ua phoojywg nrog lwm tus neeg, yog tsis paub ces thaum kawg yeej yuav ploj twj ywm lawm xwb vim yog luag tsis muab yus ntsaig thaum yus mus paub luag tej kev phem kev lim hiam tag, muaj ib hnub yus yuav muab luag coj mus nthuav thiab rhuav rau teb chaws paub li yawg thaub hmoob Nyablaj no ntag.#89 HMOOB_TijLaujHmoobMeska_*

HMOOB_TijLaujHmoobMeska_*
 • Guests

Posted 10 June 2015 - 04:05 AM

Kuv yug los yog Hmoob zoo ib yam lis koj thiab os. Txawm tia peb Hmoob yov mus nyob rau teb chaw twg los yov tsum nco ntsoov tia peb yog Hmoob ib yam. Yog tia koj raug mob cia kuv los ua mov rau koj noj thiab nrog koj nyob ua koj luag. Yog tia kuv raug mob cia koj los pab kuv thiab ua mov pub rau kuv noj kom kuv muaj zog. Thaum kuv zoo kuv yov ua koj luag pab tiv thaiv koj tus yeeb ncuab.

Kuv yog Hmoob ib yam lis koj thiab. Koj yog Hmoob ib yam lis kuv. Koj txhob ntau kuv mog cia kuv muaj txoj sia nrog koj nyob ua koj luag. Thaum twg tej mab tej suav ntau koj ces cia kuv los pab koj tiv thaiv koj tus yeeb ncuab. Koj noj mov dej xwb los koj pub kuv noj thiab os vim kuv muaj koj yog Hmoob lis kuv. Koj pub kuv noj kom kuv muaj txoj sia nyob ua koj luag. Koj txhob ntau kuv cia kuv muaj lub zog. Kuv thiaj muaj zog pab tiv thaiv koj tus yeeb ncuab kom koj muaj txoj sia nyob ntev cia kuv ua koj luag. Txij hnub no mus koj hlub kuv; kuv hlub koj nawb mog mes kev Hmoob Nplog.

#90 HMOOB_pebHmoob_*

HMOOB_pebHmoob_*
 • Guests

Posted 10 June 2015 - 04:14 AM

Thaum nej mloog tus nom Hmoob Nyablaj no tag nej xav li cas xwb? Nov qhia kuv paub tseeb hais tias vim li cas peb hmoob tus twg mus ua phoojywg zoo zoo nrog thabham nyablaj pheej ploj lawm ntsiag to tsis muaj leej twg lees paub. Peb Hmoob yuav tsum paub kev ua phoojywg nrog lwm tus neeg, yog tsis paub ces thaum kawg yeej yuav ploj twj ywm lawm xwb vim yog luag tsis muab yus ntsaig thaum yus mus paub luag tej kev phem kev lim hiam tag, muaj ib hnub yus yuav muab luag coj mus nthuav thiab rhuav rau teb chaws paub li yawg thaub hmoob Nyablaj no ntag.


Vim lis kuv yov ntxub tus nyuag Hmoob thau haiv ntawm kos ua luaj. Koj tus neeg ruam ntaw kos ces muaj ib hnub twg cia nplog liab muab koj coj mus tua pov tseg rau yoov ntsauv thiaj lis tag. Koj tseem yov tuaj koj tus yeeb ncuab tua koj haiv neeg Hmoob. Koj ces peb Hmoob yov tsum xas koj mus ntsiag tos.

#91 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 10 June 2015 - 10:48 AM

Thaum nej mloog tus nom Hmoob Nyablaj no tag nej xav li cas xwb? Nov qhia kuv paub tseeb hais tias vim li cas peb hmoob tus twg mus ua phoojywg zoo zoo nrog thabham nyablaj pheej ploj lawm ntsiag to tsis muaj leej twg lees paub. Peb Hmoob yuav tsum paub kev ua phoojywg nrog lwm tus neeg, yog tsis paub ces thaum kawg yeej yuav ploj twj ywm lawm xwb vim yog luag tsis muab yus ntsaig thaum yus mus paub luag tej kev phem kev lim hiam tag, muaj ib hnub yus yuav muab luag coj mus nthuav thiab rhuav rau teb chaws paub li yawg thaub hmoob Nyablaj no ntag.


Vim lis kuv yov ntxub tus nyuag Hmoob thau haiv ntawm kos ua luaj. Koj tus neeg ruam ntaw kos ces muaj ib hnub twg cia nplog liab muab koj coj mus tua pov tseg rau yoov ntsauv thiaj lis tag. Koj tseem yov tuaj koj tus yeeb ncuab tua koj haiv neeg Hmoob. Koj ces peb Hmoob yov tsum xas koj mus ntsiag tos.

#92 HMOOB_Hmoob Txiv Yawg_*

HMOOB_Hmoob Txiv Yawg_*
 • Guests

Posted 10 June 2015 - 01:29 PM

Nej cov hmoob meskas nim khav khav yuav los nyob Nplog ua teb chaws, tus nyob ntev ces 3 xyoo xwb yeej ploj lawm, tus nyob luv ces 1 xyoo xwb twb ploj khiav mus ua caub fab tag lawm.  Hmoob Meskas ruam qauj hlwb tsis qoos, mag tag los mag dua.  Hmoob twb tsis muaj 5% es yeej tsis txaus Nplog xuab li ntsaum los cav nim khav khav yuav ua teb chaws, quav dev xwb os.  Tus yoog tau luag ces thiaj muaj txoj sia nrog luag nyob, tus phov phov ces mag luag ntov suab ntsiag xwb.#93 HMOOB_HmoobTejtub_*

HMOOB_HmoobTejtub_*
 • Guests

Posted 10 June 2015 - 11:11 PM

Cov yov ua teb chaw ces yog nej Hmoob thiaj yog cov yov ua. Peb Hmoob Meska tuah mus nyob rau lub teb chaw vam meej. Peb ua hauh lwm tau nyiaj hlis ntau. Peb tau noj tau siv tsis tag. Peb tej mes tub mes nyuam tau mus luag lwn haiv neeg kawm ntaub kawm ntawv siab ib yam lis luag. Peb tej mes tub mes nyuam loj siab sawv txij Meska. Peb tej ntxhais Hmoob Meska tau tej txiv qauloj caj npab. Lawv tseev qoj tseev caij zoo nyob txau siab hlos. Peb Hmoob Meska yeej tsis los nyob rau hauv Nplog lawm vim lub teb nplog txom nyem tsis tau zoo noj tsis tau zoo hnav. Teb chaw nplog mes npaum lis ntawd peb yeej tsis ntshaw ntob lis os. Cov Hmoob Meska ua tseem ntshaw rov los nyob rau nplog teb ces tsua yog cov neeg thaum ub ua yug nyob rau hauv teb chaw nplog thiaj kam rov los nyob rau nplog teb xwb. Peb te mestub meyuam Hmoob Meska tib tsis quv ntsej txog lub teb chaw nplog ntawd lis os. Tom qab peb cov Hmoob Meska ua yug nyob rau hauv nplog teb es tuaj mus nyob rau teb chaw Meska, lawv lau zuj zus tag lawm. Tom qab phaum neeg ntawd tuag tag ces nej Hmoob Nplog yeej tsis muaj Hmoob Meska los saib nej lis lawm os.

Cov neeg Hmoob ua yov nrog nplog sib txeeb av nyob ces yig nej Hmoob nplog xwb os. Peb nyob rau teb chaw Meska. Peb yov nrog Meska sib kaw ntaub kawm ntawv kom tiav es thiaj lis tau hauj lwm zoo thiab tau nyiaj ntau. Peb cov mes tub mes nyuam Hmoob Meska lawv ua hauj lwm tau nyiaj ib xyoo yog $4,000-$5,000. Peb tej mes tub mes nyuam ua hauj lwm tau nyiaj ntau tshaj nej cov mes tub mes nyuam Hmoob nplog. Yog vim txoj txom nyem tau nyiaj tsawg es nej tej mes tub mes nyuam thiaj lis mus niam ntiav. Nej tej mes tub thiaj lis mus tham pog lau lov kau cuag tus tsis kom tau nyiaj coj mus siv.

#94 HMOOB_Tswv Liaj Ia Teb Chaws_*

HMOOB_Tswv Liaj Ia Teb Chaws_*
 • Guests

Posted 11 June 2015 - 02:12 PM

Peb Hmoob Nplog muaj liaj muaj teb muaj av nrog luag nyob tsis zoo li nej cov niag neeg muag haiv ntawm nej es mus qhiv luag vaj luag tsev nyob.#95 HMOOB_HmoobMeska_*

HMOOB_HmoobMeska_*
 • Guests

Posted 12 June 2015 - 02:15 AM

Nej Hmoob nplog yeej meem rau siab ua liaj ua teb ntov ntoo thiaj tau mov noj. Peb Hmoob Meska ua hauj nyob rau hauv hoob kas xwb. Ib hlis twg tau nyiaj nqas los tsev $3,000-$4,000. Muab peb tej nyiaj hlis piv rau nej txoj kev ua teb ces ib xyoo nej tsev neeg 10 leej ua tau 10,000,000 kips. Peb ib tug Hmoob Meska ua hauj lwm ib hlis coj piv rau nej cov nyiaj ces ib hlis ntawd peb ib leeg Hmoob Meska ua yog 24,000,000 kips tauj ib hlis. Pe Hmoob Meska tsev neeg 10 leej ces ua tau nyiaj nqas los tsev yog $30,000-$40,000 tauj ib hlis. Peb Hmoob Meskas noj plua twg los yog plua qab xwb. Ris tshos los hnav tsis tag tseen muab xas coj mus pub rau cov teb chaw ua txom, txom nyem lis te chaw nplog. Peb Hmoob Meska noj zoo hnav zoo.

Peb Hmoob Meska yov mus ua sis rau teb chaw twg ces mus thaum twg los tau. Nej Hmoob nplog yov tuaj ua sis ray teb chaw Meska mas nej tseem yov raug xam phaj tag mas nej thiaj lis tau tuaj. Nej Hmoob nplog tuaj txog teb chaw Meska mas peb thauj nej dawb xwb. Peb Hmoob Meska yog cov muaj nyiaj tshaj plaw thiab siab zoo heev. Nej tuaj txog teb chaw Meska, peb tsis lam muab riam ntau nej.

#96 HMOOB_Tub Hmoob Los Tsuas_*

HMOOB_Tub Hmoob Los Tsuas_*
 • Guests

Posted 12 June 2015 - 03:25 AM

Haha! nej Hmoob Meskas ces lam khav khav tias muaj nyiaj ntau ntau ua hauj lwm ib hlib $4000 - $5000, tab sis pab nej tu siab vim nej cov nyiaj twb yuav tsis tau ib qhov av txaus nej 2 txhais ko taw tsuj, nej tsuas yog mus ua luag qhev kom tau nyiaj los them luag xwb.  Nej ces qiv luag vaj xauj luag tsev nyob so xwb.  Hnub twg tsis muaj nyiaj them luag ces luag laib tawm ceev ceev sau khoom twb tsis yeej mus pw qab choj.  Peb Hmoob Nplog tsis muaj nyiaj tab sis peb tej av ces nqi ntau tshaj nej tej nyiaj lawm.  Cov ruam thiaj caum Hmoob Meskas qab, cov ntse ces luag twb yuav muab Hmoob Meskas coj mus tu kav theej xwb.#97 HMOOB_HmoobMeska_*

HMOOB_HmoobMeska_*
 • Guests

Posted 12 June 2015 - 11:43 AM

Nej Hmoob Nplog tib muaj nyiaj tshaj Hmoob Meska lawm. Peb Hmoob Meska yog neeg txom nyem tsis muaj vaj tsev nyob. Neh Hmoob Nplog yov xas nyiaj tuaj pab peb them nqis tsev nawb. Peb tsis tau noj es nej xas nyiaj tuaj rau peb siv.

#98 HMOOB_Tub Hmoob Los Tsuas_*

HMOOB_Tub Hmoob Los Tsuas_*
 • Guests

Posted 12 June 2015 - 02:25 PM

Peb Hmoob Nplog tsis ruam li Hmoob Meskas thiab tsis khav theeb.  Tsuas yog Hmoob Meskas es muaj 1-2 phav xwb los nim los ua qhov muaj muaj nyiaj tab sis peb twb paub cov niag Hmoob Meskas ruam tsab ntse pluag tsab muaj ntawv lub niag qe zoo lawm.#99 HMOOB_HmoobMeska_*

HMOOB_HmoobMeska_*
 • Guests

Posted 13 June 2015 - 03:32 AM

Nej Hmoob nplog muaj tsab mluag, ntses tsab ruam ces kuj ntses kawg lis lawm. Nej kuj xas nyiaj tuaj pab oeb yuav vaj yuav tsev. Nej muaj heev ces nej kuj tuaj coj peb mus tab laj thiab yuav mov rau peb noj tej niag pab. Nej kuj tuaj tsav tsheb rau peb caij.

#100 HMOOB_Tub Hmoob Los Tsuas_*

HMOOB_Tub Hmoob Los Tsuas_*
 • Guests

Posted 13 June 2015 - 07:02 AM

Nej Hmoob Meskas yeej ruam tiag tiag li os vim nej dag kom nej poob nyiaj.  Thaum ub kuv tus yawm yij mas nws yog neeg dag khav theeb tab sis nws dag tau luag li nyiaj los siv, nov thiaj yog neeg dag ntse.  Cov neeg muaj tsab pluag mas twb yog luag tsis xav pab lwm tus lawm es luag yuav ua li cas xa tau nyiaj tuaj pab nej Hmoob meskas nas.  Tus pluag tsab muaj mas thiaj li xa xwb os.  Pom coob tus Hmoob Meskas los txog Nplog mas nim coj tsheej kev neeg mus noj lab xwb vim nws xav kom luag qhuas nws thiab xav muaj ntsej muag.

Reply to this topic  

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users