Jump to content


MUAJ DAB

dab nyeg

11 replies to this topic

#1 HMOOB_angelina_*

HMOOB_angelina_*
 • Guests

Posted 18 October 2014 - 11:40 PM

ib tsoom phooj ywg ua li cas es nyob rau lub teb chaws no es lam cia li muaj dab nruab hnub li na.?

thaum kuv tawm mus rau sab nraud mus caij Bicycle mus ua si kuv twb tsis tau liaj qhov rooj li, tab sis cas thaum kuv rov los qhib es ho qhib tsis tau hlo li lawm. es nws yog muaj dab los yog vim li cas es nyob nyob qhov rooj cia li liaj li lawm.

vim kuv twb los nug kuv cov neeg hauv tsev los lawv tias lawv tsis tau liaj li thiab no es ntshe yog muaj dab nyob rau hauv tsev los yog li cas li lawm os. es nyob nyob qhov rooj lam cia li txawj liaj kaw li lawm. muaj dab lawm os lawv aw#2 HMOOB_txaus xob plaubhau kawg_*

HMOOB_txaus xob plaubhau kawg_*
 • Guests

Posted 19 October 2014 - 12:33 AM

Me naib aw. ua cas thiaj li  muaj dab nyob hauv tsev naj. tej no ces twb yog niam thiab txiv lawv twb yeej niaj hnub niaj hmo teev thiab hu kom dab los nrog lawv cov laus zov vaj zov tsev ces. dab tsis los nrog nej nyob sib xyaws pes ntxaws ntag las as. yog nej tsis pom lawv xwb os. lawv yeej niaj hmo ua. phib kas npus. rau nej hauv tej qab lawj. zij zij ncaug  rau nej los nej yeej tsis pom lawv li xwb. hos tom tej hav zoo los yeej muaj dab kawg li thiab hov. tau tsis muaj pes tsawg xyoo dhau los lawm no. hnov tias nyob St .paul muaj ob tug laus nkauj laus nraug mus sib aim nram hav zoo. nkawv mus phoom ob niag dab tuaj sib txiag thiab. ob niag dab ceeb nkawv. dab khiav ua ntoo cov qig txoog cuag li ib tug mos lwj dhia. tab sis ntsia tsis pom ab tsi li thiab no tiag. hais tau txaus xob plaub hau kawg laiv.#3 HMOOB_Nwstsuasyogtxawv_*

HMOOB_Nwstsuasyogtxawv_*
 • Guests

Posted 19 October 2014 - 01:29 PM

Nws tsuas yog txawv xwb os

 

nws twb tau li ntau hli dhau los lawm, tau muaj 1 tug me nyuam yoov mos ntsuab uas yog hom loj loj ntawd nws tau nkag los rau hauv kuv chav. thaum lub sij hawm ntawd kuv tab tom saib ntawv thiab nyeem ntawv nws tau ya los ua suab quaj lis les lis les ncig rau ib puag ncig ntawm kuv, kuv yeej hnov nws lub suab nrov meej thiab zoo heev li. thaum uas nws tau los ya ncig kuv li ntawd ntau lwm ces thaum kawg nws tau ya los mus ze ze rau ntawm kuv ib sab thiab los mus tsaws rau ntawm kuv li ko taw thiab caj npab thaum kawg kiag ces nws tau ya los rau ntawm kuv tus ntiv tes uas nws yeej nyob twj ywm tsis ya hlo li lawm.

 

tam sim no kiag los yeej tseem muaj ib tug yoov nws yeej tseem nrog nraim kuv nyob rau lub sij hawm tam sim no kiag li thiab, tab sis tus tam sim no nws ho yog tus me me lawm. thawj tug loj loj mas nws tsuas los li ib hnub nkaus xwb ces tsis pom nws los li lawm, hos tus me me tam sim no mas nws twb nyob tau ntau hnub los lawm, nws xav los thaum twg ces nws los nws li lawm xwb nawb. qhov txawv ntawd mas nws tsuas pom muaj 1 tug nkaus xwb os, thiab nws pheej nyiam ya los tsaws rau ntawm kuv tas li xwb nawb.#4 HMOOB_xavmuaj phooj ywg_*

HMOOB_xavmuaj phooj ywg_*
 • Guests

Posted 19 October 2014 - 04:52 PM

yog muaj li koj hais ko xwb mas tsis txhob ntshai .os .me (angelina) aw .tej zaum twb yog koj ntxim ntxim hlub es .tej me yoov xav xav los tsaws hnia yus xwb .kuv mloog koj hais lus zoo li koj yog ib tug neeg ntxim ntxim hlub .nyob li kuv lam txawj yaj los txia tau .kuv yuav txia ua ib tug me yoov ya tuaj tsaws ntawm koj thiab .yog kuv tuaj nrhiav tau koj mas .kuv twb tsis yog yuav tsaws rau koj tej me ntiv tes ntiv taw xwb .kuv yuav tsaws kiag ntawm koj daim me div ncauj .es .kiss . kiag saib puas yuav zoo zoo kuv lub siab uas kuv tau sib sib zog ya tuaj txog koj no ob. kheev koj lam kam qhia kuv tias koj nyob rau lub teb chaws .los sis lub zos twg .es kuv mam thov tuaj saib koj seb .ntxim hlub npaum cas es yoov xwb los .lawv twb xav xav tsaws rau ntawm koj  thiab ne.#5 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 October 2014 - 07:53 PM

Yeej muaj dab es noob thiab nceb thiaj txawj sib nco sib nrhiav los mas

 #6 HMOOB_nwstsuasyogtxawv_*

HMOOB_nwstsuasyogtxawv_*
 • Guests

Posted 19 October 2014 - 08:52 PM

phooj ywg xavmuaj phooj ywg, qhov uas koj hais ntawm ko los kuv kuj yeej muaj ib zaug thiab os. kuv mloog koj hais lus mas ntxim zoo li koj yog hluas nkauj los yog poj niam, yog tias koj tseem yog hluas nkauj no ces yeej kam pub ua li koj hais kawg li os.

muaj ib zaug nws twb tau li 3 rau 4 hlis los no lawm ua li cas zoo li pheej muaj leej twg los tom kuv daim di ncauj thiab kuv cov hniav, kuv twb tsis tau tom kuv li di ncauj li los zoo li pheej muaj leej twg los tom kuv daim di ncauj ib sij tom ib teg ib sij tom ib teg zoo li yog muaj tib neeg tom. tab sis zoo qhov hais tias nws kuj maj mam tom thiab xwb, kuv twb tsis pub kom nws tom li ntawd los zoo li nws pheej tom nws li. hos muaj qee zaum kuj muaj tej tug yoov nws cia li ya los mus tib npluav tau yus daim di ncauj los yog nws cia li ya los mus npluav rau ntawm yus li plhu los kuj muaj thiab os tus muam.

 

kuv tau nyeem ib phau ntawv dab neeg kuv nco tsis tau xyov nws yog phau twg thiab lub npe hu li cas lawm...? uas thaum kuv nyeem tag mas cia li ua rau kuv kua muag yuav los li. thiab ua rau kuv nco ntsoov zaj dab neeg ntawd txoj kev zoo thiab lub siab zoo ntawm tus tsiaj uas nws yog ib tug noog los yog ib tug nraj uas nws ya mus pab nws tus phooj ywg tib neeg es nws tau mus tsoo rau lub "nruas" ua kom lub nruas ntawd nrov. thaum lub nruas ntawd nrov ces ua rau tus txiv neej ntawd dim.#7 HMOOB_Zoonraugcuagdab_*

HMOOB_Zoonraugcuagdab_*
 • Guests

Posted 19 October 2014 - 10:39 PM

Nwstsuasyogtxawv.

 

Cas kuv tsis totaub koj hais li ne?.

 

Qhov koj kuamuag yuav los ntawd puas yog koj qi muag kwv txha mus txog tom tus choj na has koj ntsia hauv dej koj pom tus duab ntxoov  ntxhoo nyob hauv kwv ib yag txha loj dua ces koj thiaj yuav muab koj yag txha ntawm koj qhov ncauj uas ob hnub is es koj nim tuaj huas lwj huas liam khiav tsis saib qab li tso lawm hauv tso es koj mam ua luam dej mus muab yag niag duab ntxhoo hauv qab thu thiaj loj nas hmoob aws.

 

2 yag niag txha ntawd yog tib ya xwb nas, koj xav xav noj ces dhia lawm qab thu thooj txhij nrog koj yav txha ntawm qhov ncauj xwb, tsis tas xam ntev xam ntau os mog.

 

Cas tib neeg thaum zoo tuaj es nws yuav zoo nraug ua luaj, tsuas pom nws lub mi ntsej muag mas luag nywb nyav ho hais lus muag muag yau yau rau qhov ub qhov nov.

Thaum phem tuaj mas.

Aubbbbbbbbb..........ntuj aws yuav ua tib tug kua lwj nrog zig zij ncaug nkas cuag nim muaj leej twg ua txhaum yus lawm hos.

 

Hehehehehe.

 

Xav xus kom luaj nyuj tabsis thaum yus saib luag loj luaj ntuj lawm ces tsis yog tim luag hos yog tim yus ib txwm xav tau ntau xwb thiaj saib tsis tseeb, ntho tau tus twg los tsis haum yus siab.

 

Yog tau cab luag tej nyuj los yeej cab mus tsis txog tswg ces yeej tsis tau nqaij noj.

 

Stop complain cuz I dislike dishonest people.

 

 

 

 #8 HMOOB_Xob xob tob hau li_*

HMOOB_Xob xob tob hau li_*
 • Guests

Posted 20 October 2014 - 12:02 AM

kuv muaj ib tug phooj ywg .nws tham qhia kuv tias .thaum lawv tseem nyob tim lub niag zos .pham Hoim .uas ze ze .bab thab bab duas . nws ib tug phooj ywg nkawv mus nram teb los txog ntawm ib co ntug  .Toj ntxas  , uas cas muaj ib lub suab me nyuam mos ab  .quaj nrov nrov hau ib lub ntxa tuaj  .ua rau nkawv sib huas kev khiav los tsev  .tau ib hmos tom qab xwb nws tus phooj ywg uas nkawv ua ke hnov ntawd  .cia li mob ceev ceev ces tuag kiag lawm no tiag. . txaus ntshai thiab ov nawb.#9 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 October 2014 - 01:06 AM

Qhov nov tsis yog kuv pom dab tabsis yog kuv pom laib tab tom ntes ib tug pojniam tsis kam deev tus poj meb cab ces nws quaj qw xwb.

Yus tsis xav tua luag los luag ua phem Rau yus heev lawm mas kuj cuag yus tsis txawj ntis yus tus kheej li.

Tau tsis ntev los nov xwb thaum hnub friday kuv ntsib kuv tus brother niam txiv ib plab yug nrog ib pab laib sawv ua ke.
Kuv txawm hais kuv tus brother hais tias, brother, kuv txhawj txhawj koj yawm yij li os, hnub twg kuv tsis nyob tsev lawm ces koj pab kuv saib kuv pab menyuam nawb?
Hmo ntawd cov laib uas nyob ib ncig ntawd cia li mus muab kuv pojniam yuam deeev txaus nkaus.
Kuv pojniam twb rhaisruam yuav mus tsis taus kev thiab nws txog tsev nws thiaj muab kuv tsias ib teem sab sab hais tias twb yog kuv tso lus rau kuv tus brother kom pab laib ntawd mus yuam deev kuv tus pojniam thaum kuv tsis nyob lawm no.
Tabsis qhov tseeb ces yog hmo ntawd kuv twb tseem nyob tom haujlwm lawm xwb.

Kuv tseem muaj pab laib ntawd lub ris xuab uas lawv yuam deeev kuv pojniam thaum kuv mus haujlwm lawm. Hos kuv tus brother nws nyob nws ib qho xyov nws puas paub tias laib yuam deeev kuv pojniam sab sab heev.

#10 HMOOB_zoo zoo xwb_*

HMOOB_zoo zoo xwb_*
 • Guests

Posted 20 October 2014 - 03:03 AM

haj haj ua cas sib dee xwb es niam sab sab thiab los. xav tias ntshe zoo zoo nyob xwb no.#11 HMOOB_kuvyogdab_*

HMOOB_kuvyogdab_*
 • Guests

Posted 20 October 2014 - 09:33 PM

Puag thaum ub muaj ib tug pojntsuam lub npe hu dawb no nrog kuv niam pog ua phoojywg.
kuv niam pog yog nkauj lauj.
hos kuv yog nkauj hmoob thoj.
Kuv niam pog kom kuv cov menyuam thiab kuv tus txiv peb hu nws ua tais dawb.

Nyob nyob ces tais dawb nrog kuv niam peb tsev neeg mus caij nkoj charter nuv ntses.

Hnub ntawd cua hlob heev, ntuj los los nag ib hnub nkaus, peb tsev neeg nrog tais dawb nuv tau 4 to 5 tug ntses salmon thiab 2 to 3 tug ntses lo qab plab pob zeb xwb vim tais dawb tsis nuv, tais dawb mus pw hauv qab nkoj lawm.
peb coj cov ntses los tseev tas tom chaw ua si ces kuv tus txiv nkees nkees nws txawm mus so pw thaum yav hnub qaij lawm.

Kuv nyob nyob ces tais dawb txawm mus nqa tau cov ntses los, tais dawb hais kuv hais tias kom kuv mus nrog nws muab cov ntses ntawd faib vim nws tus ntxhais nyob kev deb yuav rawm noj nws niam cov ntses es kom kuv mus thau kuv cov tso tais dawb yuav nqa nws cov mus rau nws nws tus ntxhais nyob kev deb noj.
kuv tsis paub yuav ua li cas vim tais dawb thiab kuv twb nuv tsis tau ntses tabsis kuv tus txiv wb hais tias peb mam muab ib qho faib rau tais dawb.
kuv chim chim kuv tsis kam faib rau tais dawb tsam kuv tus txiv ho cem kuv thiab, luv thiaj hais tais dawb tias, coa kuv hais kuv tus txiv mam los faib.
kuv tsa tau kuv tus txiv sawv los ces tais dawb ua heev heev hais tib yam mws hais rau kuv thiab.

kuv tus txiv thiaj hais tais dawb tias twb tsis yog koj nuv tau los sav, thaum nuv ntawd koj twb tsis nuv, koj khiav mus pw nram qab nkoj lawm peb cov niam tub txiv nyuag nuv xwb cas koj yuav ua heev tas npaum koj ces tais dawb teb tsis taus ib los lus li tais dawb cia li coj kuv niam mis cem cem puag tom ib qho chaw uas deb deb lawm.

nim no peb twb ua neej laus tas, hos tais dawb twb tuag lawm ntev.


Lub weekend tas los nov peb family mus nuv tau ib co ntses slamon los npj thiab hos kuv kuj tsis nco qab txog tais dawb lawm.
Nuv tau cov ntses los ces kuv tus ntxhais kuv nqa ib tug rau nws tus phoojywg nim nuv nuv tsis tau es nim xav xav noj heev no, kuv txawm cem kuv yus nyxhais hais tias koj tus phpojywg yog leejtwg?.
kuv tus tub cia li tsum tsis nqa ntses rau lawv noj ces peb muab ntses los tseev, kuv txawm hais kuv tus tub hais tias kuv yuav nqa ib tug rau kuv niam noj Tabsis kuv ho tsis nqa li lawm thiab.

ho laib mas xav xav tua peb tua tais dawb ces laib txawm mus yuam neeg zej zog thov ntses faib
awv noj tabsis kuv twb muab cov niag ntses noj ces peb tsis yog tais dawb.

zaum nov ntshe dab pab peb lawm tos nej ho pom dab kaw qhov rooj.

hivhovhivhom

#12 HMOOB_xeevlaus_*

HMOOB_xeevlaus_*
 • Guests

Posted 21 October 2014 - 12:31 AM

Dab kuj zov vaj zov tsev zoo kawg lis nawbReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users