Jump to content


- - - - -

Koom Haum Niamtxiv Ywj Pheej

Ntshaw Tus Tshiab Xubntiag

11 replies to this topic

#1 HMOOB_Nom Yeej_*

HMOOB_Nom Yeej_*
 • Guests

Posted 21 August 2014 - 03:41 AM

Tiam no tsis hais pojniam muaj txiv los txiv neej muaj pojniam, leej twg los ntshaw ntshaw puag tus tshiab li puas tsim nyog peb Hmoob thoob qab ntuj los koom siab tsa ib lub koom haum ywj pheej rau cov pojniam muaj txiv thiab cov txiv neej muaj pojniam no kom nws ua tau li nws lub siab ntshaw tab sis tsis txhob sib nrauj vim yuav cia tej me tub me nyuam ua ntsuag ciaj.

 

Lub Koom Haum Niam txiv haum xeeb no yog tsa los rau cov niam txiv nyiam deev lwm tus tau sib pauv pojniam, tas sis tsis pub sib nrauj kom tej menyuam thiaj muaj niam muaj txiv nrog luag.

 

Lu hom phiaj ntawm lub koom haum no yog nyob ntawm ob tog niam txiv sib tham haum xwb, xws li cia yus pojniam mus nrog lawv tus txiv nyob ib ntus, cia lawv pojniam tuaj nrog yus nyob ib ntus.  Thaum yus pojniam mus nrog lawv tus txiv nyob yuav tsum mus hlub lawv tej menyuam li nws cov, hlub lawv tus txiv li nws tus.  Lawv tus pojniam los yuav tsum tuaj ua yus pojniam thiab ua yus menyuam niam.  Thaum tag sijhawm teem cia, ob tus niam yuav tau rov mus hlub nws cov menyuam thiab nws tus txiv li qub.  Meskas yeej muaj qhov no los ntev lawm tab sis tshuav peb hmoob.  Lawv hu Wife Exchange.

 

Leej twg pom zoo no hais tuaj peb yuav tau pib lub koom haum no sai los cawm sawv daws tej neej.  Dhuav cov pojniam muaj txiv es niaj hnub nrhiav kev deev hluas thiab khiav mus yuav txiv lawm.  Cov pojniam los dhuav cov txiv ua hluas thiab yuav niam tshiab tiag tiag li thiab.#2 HMOOB_hmoob koom txoos_*

HMOOB_hmoob koom txoos_*
 • Guests

Posted 21 August 2014 - 09:03 AM

Kuv tsis pom zoo. lub koom haum no yuav los nrhiav kev nyuaj siab loj tshaj qub rau hmoob xwb raws li kuv xav tsis yog tuaj thuam thiab tsis yog tsis kam txhawb nqa nawj cav twb tsis tau tsa tej koom haum li hais los no xwb twb sib tua ua zom ua zaws yog tseem tsa tej koom haum no los thiab kuv xav hais tias hmoob yuav liam zog qhov no ntxiv mus.. cia suav daws nyob li niaj hnub niam no yuav zoo dua leej twg coj zoo yeej meem zoo leej twg tsis nyiam coj zoo ho cia liam kom paub xwb zoo dua qhov tsa lub koom haum li hais los no.. nej tsis ntseeg sim tsa mej ntu puav yeej hnov peb txiv neej hmoob poj niam hmoob sib tua tuag coob tshaj qub tuaj los muaj raws li kuv xav thiab haj yam yuav liam sim rau sab kev ua neeg ntawm caj ces neeg lub cuab lub yig los kuj tsis paub yog leej twg kawm siab muaj kev txawj ntse yeej meem nrhiav kev rau hmoob taug xwb zoo dua thiab yeej meem mus nrog luag sib ces las cas rau tim tsev dawb kom tom ntej no hmoob nce ib kauj ruam xwb ntshe yuav zoo dua ho tsa koom haum sib pauv poj niam li hais los no ces yuav rov sib ua rog tuaj xwb-xwb li nawj mog. ua tsaug ntau uas tau tuaj koom thiab nrog nej xav.#3 HMOOB_yoov tshaj cum_*

HMOOB_yoov tshaj cum_*
 • Guests

Posted 21 August 2014 - 09:28 AM

Hahaha tus phooj ywg aw.. yog koj tseem tsa lub koom haum sib pauv poj niam ywj pheej thiab mas lav loos tom ntej hmoob ua dev heev tshaj qub tuaj xwb li ov... niaj hnub niam no twb sib nyiag deev tsis xaiv tswv li yog tseem tsa muaj koom haum thiab mas ib ntsis tom ntej no hmoob khws nkaus tus dev tsis txawj hais lus li lawm na... ziag no hais tias ua dev no los tom qab ua dev tag tseem paub txaj muag thiab txawj hais lus yog tseem muaj koom haum sib pauv ywj pheej thiab mas lav loos laud ua dev tas cia li tsis txawj hais lus tuaj li lawm os txog twg deev twg txog twg ua twg li dev tiag tiag tiag li hos kav liam txhob tsa yawg aw nawj yog koj tsis xav li cas na txhob chim ov yog lub siab loj tiag txhob nplua taws nawj.#4 HMOOB_Haj tsiszoo khaustawv ov_*

HMOOB_Haj tsiszoo khaustawv ov_*
 • Guests

Posted 21 August 2014 - 01:45 PM

Yawg phooj ywg...Nom yeej....aw yog hnub twg tseem tsa muaj lub koos haum li koj hais thiab mas....awb!!! kuv txhawj tsam yawm....Pab tha....koos haum dhia tsis qig chaw xwb os....haj haj nej tsis ntseeg kuv.... sim sim seb maj....tsis li mas nej mag cov poj niam muab nej tua tuag tuab nto txhia chaw li tiag.....poj niam hmoob ses....yog nws saj tau tus tshiab....es nws nyiam tshaj tus qub ses....nws npaj muab lom....thiab tua kom tuag mus xwb ov....nws tsis zoo li peb cov txiv neej nawb....poj niam lub siab thiab txiv neej lub ses....txawv npaum ntuj thiab av .....yog koj tsis ntseeg kuv....koj sim tso koj tus ntaus thawj ntxhias tas...ua ciav tsis pom txawv.....mam sab laj txog zaj no nawb.....poj niam ses....tos tsis nyoo.... txiv neej qib kev xwb tov....nej tsis paub lov.....peb muaj ib tug ntxhais nyob nplog teb....tus txiv cav cuab qhov muaj plhus....los hais rau tus poj niam tias....koj niam aw....kuv pom lawv cov hmoob nyob tom....Loob xas....tso lawv cov poj niam tham hmoob MESKAS lawv nplua nuj tas....lawv tau tsev zoo tiag tiag.....koj twb zoo nkauj thiab....koj kam no koj kuj sim tso duab TOJSIAB es seb wb pus zoo li luag thiab....poj niam mas kam ceev nrooj xwb.....tso duab tawm plaws....Hmoob MESKAS....hu tuab nto los....Hmoob MESKAS xa loo nyiaj los pub thiab hais lus qab zib li qab zib.....me pog tuav rawv xov tooj ntawm pob ntseg tas li....thaub pib khib....thaub mus tshem xov tooj....me pog laj nrim rau thaub tes....thaub muab me pog ntaus....quaj nrov les....haj haj.....khav sim poj niam.....ntsej muag yuav txam quav ntag....haj haj ...poj niam khia mus txog neej tsa....thaub cav cuab xaib xiv....muaj plus tso khaj tawj....neej tsa lob hlua zoj zeeg yuav muab thaub khi tso....mam hai cai tom qab....ua thaub tau txho caug pe neej tsa....tam sis....ua yam poob ntsej muag kawg...haj haj.....peb hmoob peb tej poj niam....peb mus yuav muaj paus muaj ntsis ntawm neej ntawm tsav los.....tsis zoo li lwm haiv neeg es...yuav dawb li tsiaj....sib txiag li tsiaj ov nawb.....yog tus uas nws yeej muaj pluaj siab nyiag sib tsoob mas....nyob ntawm nws ov.....tab sis yog tab...koos haum tswj cai.....tso tshav sib dee mas.....kuv xav mas yawg.....Pab tha....yuav tau mus nkaum hau....dabteb....sai ntag....haj haj#5 HMOOB_Nom Yeej_*

HMOOB_Nom Yeej_*
 • Guests

Posted 22 August 2014 - 04:03 AM

Raws li kuv tau ntsuam xyuas lwm haiv neeg txoj kev sib pauv pojniam mas nws yeej zoo tshaj qhov cia nyias nyiag mus nrhiav nyias raws li nyias siab nyiam, tab sis thaum ib tug paub ces nrauj kiag xwb.  Txoj kev sib pauv pojniam no mas zoo heev vim ob niam txiv mus saib lwm khub niam txiv thiab yog hais tias ob tog sib pom zoo ces mam sib pauv pojniam xwb.  Qhov no mas nws tsis muaj teeb meem dab tsi rau yus lub neej vim ob tog niam txiv twb pom zoo thiab nyias txaus nyias siab lawm mam ua.  Niam los tau li nws qhov kev ntshaw, txiv los tau li nws txoj kev ntshaw.  Kev sib pauv pojniam nws yog ib txoj kev zoo rau cov niam txiv nyiam nrhiav deev tus tshiab heev.

 

Saib seb puas nyiam sib pauv pojniam.  ob tog zoo siab tshaj li os cov me tub aw.

 

 #6 HMOOB_Nom Yeej_*

HMOOB_Nom Yeej_*
 • Guests

Posted 22 August 2014 - 04:07 AM

Niam txiv nrhiav tus tshiab raws kev pom zoo ntawm ob leeg.

 #7 HMOOB_Tsiszoo nkaustawv ov_*

HMOOB_Tsiszoo nkaustawv ov_*
 • Guests

Posted 22 August 2014 - 12:34 PM

Yawm phooj ywg....Nom yeej....zaj uas koj hais nws yeej yuav zoo rau thaum nyuam qhuav pib....tab sis yuav tsis zoo rau thaum kawg....luag lwm haiv neeg tos luag ua tau....vim luag sib yuav li hluas nkauj hluas nraug xwb....yuav sib tso thaum twg los tsis ua li cas....peb hmoob mas....laj thov...Mejkoob hwv nas....thiab tab kaum yus tej kwv tij dhau......yog nyiam ua li koj zaj...nyaj yuav tau thiab....yog ua tau es yog tseem muaj av seem nyob hauv plawv....hiav txwv......mam sib yaum yus ib pab neeg uas nyiam yus zaj....mus nyob ua ke mas tej zaum nyaj yuav tsis ua li cas thiab.....tab sis zaj no ntshe...pab nyuag no yuav tuag tu noob sai no ob....vim .1..yuav sib kis mob yooj yim....2...muaj ntau tus poj niam pheej yuav mus cuab rau ib yawm uas....###### loj tshaj thiab txawj tshum tshaj xwb....ces thaum ntawd...leej puav yuav rov tsis tau ncauj lawm....yuav muaj sib tawg kev phooj ywg.....tsis ntev tom qab tuaj ntag no hos.......tau twb muaj...20..lub xyoo dhau los lawm....muaj ib pab phooj ywg hmoob....lawv ua li zaj uas koj hais tiag....tsis ntev tom qab ces....muaj ib yawg tus poj niam cia li....taug kev mus nrog ib yawm nyob....mus ua yawm hov...niam .3...tsis kam rov los nrog tus txiv nyob li lawm....hos yawm uas muaj niam loj niam yau ntawd....nws cov poj niam kuj tsis kam nrog....###### thaub ntawd sib aim ntxiv lawm thiab....vim ###### tsis txawj aim - kom zoo nyob txaus....npaum li yawm uas muaj niam loj niam yau....ces thaum ntawd....cov poj niam.....tsis yuav nej txoj cai lawm ntag hos.....kom nej paub tias....siab poj niam hmoob txawv ov nawb......kuv thiaj hais koj tias.....xav paub qhov tseeb ces.....tso koj poj niam tawm mus sim kom nto li..3...tug txiv neej rov saud es....thaum nws rov los nrog koj.....koj sim ntsia seb.....nws ob lub qhov muag ntsia koj.....pus txawv tshaj thaum tsis tau sim lwm tus txiv neej xwb tiag.....yog koj yog neeg ruam nruab hlwb mas....koj yeej... xwv xam... tsis tau dab tsis hlo li nawb....tab sis koj yog neeg muaj hlwb mas....tom qab koj tus poj niam txiag ###### cuav zos tas....koj yeej pom nws muaj yeeb yam txawv xwb xwb li......zoo li kuv nkees tham tsawv lawm ces....kuv tso tseg li no es....hnub twg koj tsim tsa tau koj lub koos haum es nej vam meej lawm no rov sau ntawv tawm rau hauv...TOJSIAB .no qhia rau peb paub os nawb.#8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 August 2014 - 08:49 PM

Kuv xav mas yog peb Hmoob tseem muaj sib pauv pojniam hla ntuj thiab ntshe yuav zoo thiab lom zem heev li os.  Xav pauv lawv cov pojniam nyob, Nplog, Nyablaj teb, thiab Suav teb nas.  Tsis txhob sib pauv cov nyob sib ze ces tsam muaj lwm yam teeb meem tab sis yog sib pauv nyias nyob nyias ib sab ntuj ntshe yuav zoo siab heev li os lawv aw.#9 HMOOB_xavua lawvtusxwb pusyogne?_*

HMOOB_xavua lawvtusxwb pusyogne?_*
 • Guests

Posted 24 August 2014 - 02:44 AM

kuv hais tias li cas los xij.....yog yus muaj lub hom phiaj lawm ces.....yeej meem tso yus tus poj niam sim ua ntej tso....ua ciav....haib kawg  li ntag no ces....thaum ntawd....mam yaum cov tom qab xwb tiag........tsis yog tias xav sim lawv tus xwb.....hos yus tus no ces.....xav muab nkaum.....no mas tsis tas tham txog li os.#10 HMOOB_Nom Yeej_*

HMOOB_Nom Yeej_*
 • Guests

Posted 24 August 2014 - 03:50 AM

Kuv tus twb nrog lawv tus txiv nyob colorado tam sim no lawm laiv.  Lawv tus los kuj nrog kuv nyob tam sim no lawm thiab.  Kuv twb pib tau 2 xyoos ntau lawm os.  Kuv muab qhia nej sawv daws txawm leej twg tsis pom zoo thiab tsis nyiam los yeej tsis muaj leej twg yuam nawb.  Leej twg ho nyiam los peb yuav tsis txwv nawb.  Yuav tsum yog 2 niam txiv pom zoo ib yam mas peb thiaj txais thiab.  Nws yuav tsis yooj yim li nej xav.  Yog tus txiv nyiam tus niam tsis pom zoo los peb yuav tsis txais los nkag peb lub koom haum no.  #11 HMOOB_kuvhais pusraug neyom?_*

HMOOB_kuvhais pusraug neyom?_*
 • Guests

Posted 24 August 2014 - 03:26 PM

Oib!!! pam xeeb ua koos haum sib txiag ywj pheej diam mas.....txawm kuv tsis tshua zoo nraug.....tab sis kuv nyiam koj tus poj niam lawm.....kuv hais tias thov txiag ib qaus....kom kuv zoo siab ua neeg nyob thiab....los koj poj niam yeej....nrhab loos  ntag mas.....thiaj tsim nyog yuav tsim tsa....ib lub koos haum hos.......txiag tas kuv rov mus kuv tsev.....neb nyob neb li qub li chaw....neb yeej sib sib hlub li qub.....txwv tsis pub ib leeg coj ib leeg tus los yuav.......yog thaum twg xav txiag ntxiv.....ces nqa ###### rov mus txiag li qub xwb.....mas thiaj yog....koos haum sib qiv - ua ov......yog tias koj tau txiag lawv tus lawm......cia li coj los yuav lawm....hos lawv txiag koj tus tas.....cia li coj mus yuav thiab.....tej no ces.... nws yeej tsis txawv kev sib nrauj thiab xwb las as.....li no ces tsis tas tham txog li os.....yuav tsum ua li thaum ub peb pheej hnov....hmoob vajpov hais.....yog nrog nyab laj nyob ces.....hmov twg tus nyab laj twg.....xav ua koj poj niam - ces.....lawv muab lawv lub tsho....mus khuam ntawm koj lub.....qhov rooj paim lawm ces.....hmo ntawd koj yuav tsum kho chaw ntawm tag pw....mloog koj poj niam nkawv xib xa hau txaj xwb no mas.....thiaj yog.....koos haum sib cawm siav....thaum lwm tus....###### tawv heev lawm es yus.....pab luag no hos.....tsis li ces.... tsis tau yog koos haum sib hlub li nawb.....yog hnub twg peb hmoob ua tau li kuv hais no lawm ces....mus tua rog....peb coj cov  poj niam nrog peb mus xwb....peb tsis nyuaj siab yuav maj rov los txiag - tom tsev li las as.....hos poj niam nyob tom tsev los lawv....yeej tsis nyuab siab tias....uas cas yuav laj tos tus txiv rov los......mus txog qhov twg los tsis wv - tsis wv ######.....thiaj xav mus tua rog hos....yog cov nyuag hmoob cuaj khaum - no......kam ua li kuv hais mas....thiaj yog sib hlub....thiab thiaj yuav yeej teb yeej chaw....los ua peb haiv neeg tug......vim hmoob muab lub -.....ua kev sib khib loj dhau.....tus uas mus tua rog thiaj tsis xav kam mus tuag cia rau cov nyob tom qab....tau zoo tsoob - es tseg yus.....yus cia li mus tuag dawb rau lwm tus ua neej.........yus txawm mus ua tub rog....ntaus yeej lub teb lub chaw.....cov nyuag....txov tom....tom qab tau teb chaws nyob sib txiag dawb......thaum yus rov los.....nyiam raug lawv ib tug ntxhais......tseem sau yus nyiaj ntau li ntau.....mam cia yus tau coj los yuav ua yus poj yus sev thiab.....tsov tom hmoob ruam.....zoo li no es....leej twg yuav xav mus tuag rau nej tau zoo nyob sib btsoob dawb tom qab naj los....haj haj .yog thaum peb muaj teb muaj chaw....los ua peb tug lawm.....thov tseg txoj kev pheej sau ntxhais nqi.....hmoob thiaj yuav xav sib pab tiv thaiv hmoob teb hmoob chaw....rau hmoob nyob nawb...haj haj .#12 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 06 March 2017 - 04:38 AM

Yog pauv pojniam deev no kuv ho tsis kam pauv nrog Hmoob, kuv pojniam wb pauv nrog ib khub uas tus txiv yog Mekas dawb hos tus niam yog Kauslim, kuv pojniam tau txaus nkaus li qhov nws ntshaw rau qhov yawg tus i loj loj. Kuv los txaus siab qhov uas tau deev nkauj kauslim. Tiamsis peb tsis pauv li uas Nom Yeej hais ntawd. Peb tsuas teem mus sib deev tas ces nyias coj nyias tus rov los tsev xwb. Qhov wb ua no ua rau wb hajyam sib ntseeg siab thiab hajyam sib hlub xwb.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users