Jump to content


Nroog Zoo Nkauj Tshaj Hauv Qab Ntuj Tiam 21

Lub Nroog Ntawv Yog Nyob Laos

28 replies to this topic

#1 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 29 July 2014 - 04:31 AM

Neeg ntiaj teb pom zoo los tsim ua vajtse zoo nkauj tshaj rau tiam 21 rau Nplog teb.

 

https://www.facebook.com/?ref=logo

 #2 HMOOB_muajtiag kujzoo heev_*

HMOOB_muajtiag kujzoo heev_*
 • Guests

Posted 29 July 2014 - 11:47 AM

yog muaj tiag li koj hais....kuj zoo heev....cov neeg zoo nkauj tshaj plaws....yeej yog yug tawm hauv nplog teb los thiab xwb ces....yeej tsim nyog yuav tau tsim tej me vaj tse kom phim tej me neeg zoo nkauj thiaj li....tab sis tam sis no...neeg zoo swb neeg phem lawm....cov neeg phem....pheej nyiag cov neeg zoo li duab...tso tawm ua luam cuav dag yuav nyiaj tas li xwb....tsam no cov neeg zoo...ntshai tso lawv tej duab tawm lawm....tsuas tshuav co neeg dag thiab cov uas yus tso duab tawm los tsis muaj neeg nyiag....thiaj tso duab tawm lawm xwb.......tom ntej no cov uas tsis zoo nkauj tso duab los....tsis muaj neeg hu thiab tsis muaj neeg pub nyiaj rau ces....thaum ntawd lawv yuav tsis tso lawm thiab...yuav pib tsis muaj neeg tso duab zuj zus tawm hauv nplog teb tuaj lawm....yog leej twg xav tau neeg zoo nkauj ces kawg yuav tau nqis mus xaiv kiag tid lawm xwb....yog xav tau poj niam zoo nkauj thiab xav nyob tej vaj tse uas yuav tsim tawm los tshiab li koj hais no ces....kav tsij mus tsim neej tshiab nyob tim nplog tam sis no ntag...tsam tom ntej no...av kim heev lawm thiab neeg yuav tas tej thaj chaw  uas zoo lawm ov nawb.#3 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 29 July 2014 - 12:35 PM

Thatluang yuav zoo li no yav pem suab.  Ntuj ceeb tsheej nyob Nplog teb lawm os cov yawg.

 #4 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 29 July 2014 - 12:41 PM

Nplog teb yog ib lub teb chaws muaj koob muaj npe zoo ua rau neeg ntiaj teb xav tuaj ncig heev yog no cov tib neeg nplua nuj yuav tuaj ua vajtse zoo tshaj rau tiam 21 nyob rau Vientiene, Laos.  Lawv ua txais tos tej neej muaj nyiaj thoob qab ntuj tuaj ua si.

 #5 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 29 July 2014 - 12:45 PM

Nws yuav muaj ntau ntau qhov chaw tshiab ua zoo nkauj npaum li no nyob hauv Vientiane, Laos tiag cov yawg.

 #6 HMOOB_Haisli kuvxav xwb os_*

HMOOB_Haisli kuvxav xwb os_*
 • Guests

Posted 29 July 2014 - 02:20 PM

muab saib tej no ces paub tseeb tias...Meskas...yog tus rhuav kom puas tsuaj...tab sis...Meskas ho yog tus pib.... yuav tsim kho kom vam meej rov tuaj....tsis yog li es...niam yuav hais lus...Meskas nyob rau hauv naj yuam hmoob aw....kuv tus no xav xwb...lub neej tom ntej no...thaum cov neeg nyob hauv nplog teb...tig los siv nyiaj...duasLas...lawm xwb ces....tej zaum muaj ib tug nom tswv....yav pem suab no....yuav muab lub nplog teb...tig los ua...ib lub teb chaws....Laos U.S.A . tig los ua ib lub state koom nrog teb chaws Meskas lawm tiag cov yawg....vim kuv pom tias nplog tsis ruam li peb cov nyuag hmoob luab sab no nav....yog qhov twg tau noj thiab ntxim yuav ruaj khov ces nplog tig loo rau qhov ntawd xwb hov....kheev lam muaj li lub siab xav no mas....ntshe hmoob Meskas yuav rov mus nyob coob heev li os.#7 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 29 July 2014 - 02:31 PM

Tablaj Mall nyob hauv Vientiane, Laos.  Zoo nkauj tshaj hauv ntiaj teb no, tsis tau muaj nyob qhov twg los li.  Lub ntuj Ceeb Tsheej yog Nyog Laos.

 #8 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 29 July 2014 - 02:48 PM

Viengchan tam sim no zoo li no tab sis yav pem suab yuav haib tshaj no 1000 npaug lawm.

 #9 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 29 July 2014 - 03:14 PM

Ntuj tshiab hauv qab ntuj nyob qhov twg?   Nyob hauv Vientiane, Laos.

 

 #10 HMOOB_Thimxav thiab moglawv_*

HMOOB_Thimxav thiab moglawv_*
 • Guests

Posted 29 July 2014 - 04:37 PM

zoo heev lawm nawb....txua yam no yeej paub tias yog Meskas...nchuav nyiaj DuasLas mus tsim kho xwb...thiaj vam meej taus.....peb cov hmoob Meskas tsis ras xeev kiag....niaj hnub xa nyiaj mus pub ib cov duab dag tas li...hnub puav luag piv xov tooj lawm ces....nyob xob pus...qhov muag ntxeev dawb lias ....zoo li ib tug noog....cauj puam....mag tsig cia.....tsis tas li thaum mus txog tid...hu xov tooj luag twb tsis niam teb yus......thov kom hmoob Meskas rua qhov muag ntsia tias luag vam meej.... huas peb ntej mus deb zuj zus lawm ov mog....yuav tau xyaum txuag nej tej nyiaj kom 50 xyoo tom ntej no....cov hmoob Meskas es mus ncig nplog teb....pub kom ib leeg muaj ib lub....kiv tshuab...ev nraum nrob qaum.....kom nyias ya nyias mus rau ub rau no....zoo li tus...qausliv....yam tsis tau them nyiaj ntiav lawv tej...luv Taxi...thauj yus li ntag mas....thiaj yog yus ua lawv ntej nawb....cov phooj ywg.......hos ua ciav. 50 xyoo tom ntej no....hmoob Meskas tseem pheej sib txeeb koos haum ua......tsim kho tsis tau ib yam dab tsi tshiab los ua hmoob tug ces....yog peb swb lawv lawm mog cov yawg phooj ywg.......muab hais tiag....niaj hnub no peb....twb swb lawv cov nyuag duab TOJSIAB lawm las as......poob nyiaj dawb do.....tsis tau aim lawv li ne....ces yog swb lawm tiag.....txij no mus yuav tau xyaum txuag nyiaj nawb mog...cov phooj ywg.....tau - ua lawm mam them nyiaj thiaj yog neeg ntse nawb....yog pheej ua li zaj uas nej thiab kuv peb ua dhau los no ces....yog neeg ruam lawm........luag tsis qhuas tias yog yus siab dawb siab zoo no nawb.....luag hais tias hmoob Meskas mas....ruam kawg no xwb os.#11 HMOOB_Hmooblem_*

HMOOB_Hmooblem_*
 • Guests

Posted 31 July 2014 - 06:33 PM

Npawg Vammeej... Koj noj mov kom ntau ntau es mus pw ua npausuav tseem yuav tseeb dua... Nplog teb yog lub techaws uas txomnyem yuav luag thib cauj tom qab kawg nkaus.  Yuav ua li cas yog lub uas zoo tshaj nas npawg. London ib xyoo twg neeg mus saib 16 lab, New York yog 14 lab. San Fran yog 10 lab thiab Bangkof yog 10 lab tus neeg.  Teb chaws nplog ces yog cov thaub Hmoob los saib nkaujmos ib xyoo twg ze li 1000 leej mas hehehe.#12 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 31 July 2014 - 08:13 PM

Phoojywg Hmooblem aw, nws tsis yog lam hais ua si nawb.  Tiam 21 no tib neej ntiaj teb muaj peev xwm thiab tswv yim zoo tshaj yav tag los lawm.  Nws muaj tshaj 40 lub teb chaws hauv qab ntuj no yuav nqis peev tuaj mus ua vaj ua tsev zoo tshaj hauv qab ntuj no rau hauv Nplog teb vim Nplog teb yog ib lub teb chaws muaj koob nto npe heev thiab tsis tau muaj ib tus neeg tau mus txog li.  Tej chaw koj hais tag saum no ces tib neeg muaj nyiaj hauv ntiaj teb no twb ncig ncig dhuav tag lawm.  Tiam neeg tam sim no xav pom ib lub ntuj tshiab uas tsis zoo li New York, Paris, Honolulu, Hongkong, Tokoy, tej chaw zoo li no neeg muaj nyiaj dhuav tag lawm.  Tiam no neeg muaj peev xwm puab zeb tsuas, tojroob hauv pes, thiab pas dej zoo li tib neeg tus npau suav lawm.  Saib mus nawb, xyoo 2020 no ces cov tsis ntseeg yuav ceeb.  Nplog tsuas yog cov tso cai xwb, nplog tsis tag muaj tswv yim los sis nyiaj txiag li.  

 

Saib qhov chaw tshiab Meskas nyaum qhuav ua tau 1 xyoo no.  Nws tsis yog nature, yog man made.

 #13 HMOOB_Hlubyus lubtebchaws dhau_*

HMOOB_Hlubyus lubtebchaws dhau_*
 • Guests

Posted 01 August 2014 - 12:36 AM

kuv tsis yog neeg txawj ntse....los sis kawm paub qib siab tawm los....kuv pom nej sib tham ces kuv xav xav nrog nej tham es kuv tsuas tham li tej uas kuv xav xwb....raws li uas peb yeej pom hau cov duab tsim tsa tej vaj tse nyob hauv....tuam ceeb...vientiane....yeej yog Mes kas....ua tus piav txog kev tsim tej vaj tse no....txawm tias....Suav ua tus tuaj ua tes num ntawd los yeej yog....Meskas .lub hom phiaj muab kev pab cuam nrog thiaj ua tau...nej sim ntshia seb....qhov txhia chaw....tej chaw ua dej num....chaw muag khoom txhua yam yog sau ntawv...Askiv tag nro......lub teb chaws twg los xij....yog Meskas muab kev koom tes nrog lawm ces yeej yuav tsum vam  meej xwb nawb cov phooj ywg....nplog teb mas yuav tsum yog cia lwm haiv neeg tuaj pab tsim kho xwb mas thiaj vam meej taus....yog cia nplog xwb ces....yuav vam meej tsis tau ib zaug....thaum ub....(caobfab nvuj)....tsim tau lub nyuag vav....thaj luang...xwb....suav twb khib khib heev....suav txhij rog tuaj ntaus nplog....vim suav khib tias....ua cas nplog yuav keej ua luaj li lawm......tam sis no cia neeg txawv teb chaws tuaj pab tsim kho....kom nplog thiab hmoob mam khaws nyob xwb....thiaj tsis muaj teeb meeg os....nplog teb yog ib lub teb chaws muaj toj roob hauv pes zoo nkauj....muaj tsiaj nruab nrag thiab tej me kab noog quaj kho siab zim....txawv tshaj lwm lub teb chaws hau ntiaj teb tag nrho....muaj qhov nyiaj qhov kub ntau tshaj plaws lwm lub teb chaws tag nrho....neeg ntiaj teb thiaj  ntshaw nplog teb kawg nkaus....nplog teb thiaj muaj tsov rog txhua txhua tiag los mus....nplog teb muaj mem toj mem av zoo heev....thaum ub....Fab kis....tuaj txog....Fab kis thiaj tuaj muab peb neeg nplog neeg hmoob li mem toj....Lom...nyob rau txhua txhua lub hau roob siab tag nrho....kom hmoob thiab nplog yug tsis tau tub ki txawj ntse thiab kom tej av txawj tsuag mus...kom khwv tsis tau noj....kom ua Fabkis qhe xwb....nej cov me nyuam uas xeem yug tom qab no....kuv ntseeg tias nej yeej tsis paub txog tej no hlo li....tau muaj ob xyoos dhau los lawm....kuv tau tham hau xov tooj nrog ib tug hluas nkauj hmoob nyob lub zos....phamxam...sab ze....Noomhais....kuv nug nws tias...nej pus paub txog....lub pob tsuas uas nyob tom....babthab babduas....sab tim uas tuaj ntawm zos...Babduas....ntsia pom ib lub qhov tsua nyob puag saum ib nta tsua....theem tsua uas qis zog hau qab no....muaj ib tug ntsuag kub...luaj li ib tug ntxhw....nyob rau ntawd....xyoo 1990 yawm...Xub thoj tseem mus muab koob Movie thaij tau los rau peb saib....tab sis tom qab no hnov tias....nplog cia...Soviet....tuaj muaj nyiag mus lawm.....ua nej pus paub?...nwb teb tias peb los sab nyab laj teb los tau 3 lub xyoos no xwb...peb tsis paub.........nplog teb muaj ntau yam khoom tseem ceeb tsim nyog cia ua chaw saib dab muag....ua peb pej xeem tej xeeb leej xeeb ntxwv tug....tab sis raug luag lwm haiv neeg tuaj muab nyiag nqa mus tag lawm....ua rau peb tej me tub me nyuam tom qab paub tsis txog hlo li....txaus tu siab kawg cov phooj ywg....hos nyob rau hau nroog...LuamprabBas....tus mlom kub....es nplog hu ua....tus phrab Bas....no los raug nyab laj qaum teb muab nyiag mus lawm tib si....tiam neeg...txheej tshoj thaum ub...tus phraj keob....thiab phrab Bas....nkawv yeej nyob ua ke....tab sis yog lub teb chaws muaj tsov rog ces...nkawv pheej txawj khia....muaj ib lub caij...tus phrab keob....khiav mus nyob rau....Bangkauj....thaib muab ntsia hlau ntsia nws...ko taw cia....nws thiaj rov tsis tau los nrog tus....Phrab Bas....lawm....hos nplog los nplog muab Phrab Bas....ntsia ko taw cia lawm thiab....phrab Bas thiaj khiav tsis taus lawm.....muab xav mas txaus tu siab kawg ib tsoom phooj ywg....luag lwm haiv neeg mas vam tuaj nyiag yus li khoom poj ua tseg yawg ua cias.... mus kom tas li ntag hos....yog thaum yus swb luag lawm....kuv xav tias tom ntej no ces tej me khoom....tha mabxaj....yuav raug lwm haiv neeg nyiag mus tas lau.#14 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 02 August 2014 - 01:33 AM

kuv tsis yog neeg txawj ntse....los sis kawm paub qib siab tawm los....kuv pom nej sib tham ces kuv xav xav nrog nej tham es kuv tsuas tham li tej uas kuv xav xwb....raws li uas peb yeej pom hau cov duab tsim tsa tej vaj tse nyob hauv....tuam ceeb...vientiane....yeej yog Mes kas....ua tus piav txog kev tsim tej vaj tse no....txawm tias....Suav ua tus tuaj ua tes num ntawd los yeej yog....Meskas .lub hom phiaj muab kev pab cuam nrog thiaj ua tau...nej sim ntshia seb....qhov txhia chaw....tej chaw ua dej num....chaw muag khoom txhua yam yog sau ntawv...Askiv tag nro......lub teb chaws twg los xij....yog Meskas muab kev koom tes nrog lawm ces yeej yuav tsum vam  meej xwb nawb cov phooj ywg....nplog teb mas yuav tsum yog cia lwm haiv neeg tuaj pab tsim kho xwb mas thiaj vam meej taus....yog cia nplog xwb ces....yuav vam meej tsis tau ib zaug....thaum ub....(caobfab nvuj)....tsim tau lub nyuag vav....thaj luang...xwb....suav twb khib khib heev....suav txhij rog tuaj ntaus nplog....vim suav khib tias....ua cas nplog yuav keej ua luaj li lawm......tam sis no cia neeg txawv teb chaws tuaj pab tsim kho....kom nplog thiab hmoob mam khaws nyob xwb....thiaj tsis muaj teeb meeg os....nplog teb yog ib lub teb chaws muaj toj roob hauv pes zoo nkauj....muaj tsiaj nruab nrag thiab tej me kab noog quaj kho siab zim....txawv tshaj lwm lub teb chaws hau ntiaj teb tag nrho....muaj qhov nyiaj qhov kub ntau tshaj plaws lwm lub teb chaws tag nrho....neeg ntiaj teb thiaj  ntshaw nplog teb kawg nkaus....nplog teb thiaj muaj tsov rog txhua txhua tiag los mus....nplog teb muaj mem toj mem av zoo heev....thaum ub....Fab kis....tuaj txog....Fab kis thiaj tuaj muab peb neeg nplog neeg hmoob li mem toj....Lom...nyob rau txhua txhua lub hau roob siab tag nrho....kom hmoob thiab nplog yug tsis tau tub ki txawj ntse thiab kom tej av txawj tsuag mus...kom khwv tsis tau noj....kom ua Fabkis qhe xwb....nej cov me nyuam uas xeem yug tom qab no....kuv ntseeg tias nej yeej tsis paub txog tej no hlo li....tau muaj ob xyoos dhau los lawm....kuv tau tham hau xov tooj nrog ib tug hluas nkauj hmoob nyob lub zos....phamxam...sab ze....Noomhais....kuv nug nws tias...nej pus paub txog....lub pob tsuas uas nyob tom....babthab babduas....sab tim uas tuaj ntawm zos...Babduas....ntsia pom ib lub qhov tsua nyob puag saum ib nta tsua....theem tsua uas qis zog hau qab no....muaj ib tug ntsuag kub...luaj li ib tug ntxhw....nyob rau ntawd....xyoo 1990 yawm...Xub thoj tseem mus muab koob Movie thaij tau los rau peb saib....tab sis tom qab no hnov tias....nplog cia...Soviet....tuaj muaj nyiag mus lawm.....ua nej pus paub?...nwb teb tias peb los sab nyab laj teb los tau 3 lub xyoos no xwb...peb tsis paub.........nplog teb muaj ntau yam khoom tseem ceeb tsim nyog cia ua chaw saib dab muag....ua peb pej xeem tej xeeb leej xeeb ntxwv tug....tab sis raug luag lwm haiv neeg tuaj muab nyiag nqa mus tag lawm....ua rau peb tej me tub me nyuam tom qab paub tsis txog hlo li....txaus tu siab kawg cov phooj ywg....hos nyob rau hau nroog...LuamprabBas....tus mlom kub....es nplog hu ua....tus phrab Bas....no los raug nyab laj qaum teb muab nyiag mus lawm tib si....tiam neeg...txheej tshoj thaum ub...tus phraj keob....thiab phrab Bas....nkawv yeej nyob ua ke....tab sis yog lub teb chaws muaj tsov rog ces...nkawv pheej txawj khia....muaj ib lub caij...tus phrab keob....khiav mus nyob rau....Bangkauj....thaib muab ntsia hlau ntsia nws...ko taw cia....nws thiaj rov tsis tau los nrog tus....Phrab Bas....lawm....hos nplog los nplog muab Phrab Bas....ntsia ko taw cia lawm thiab....phrab Bas thiaj khiav tsis taus lawm.....muab xav mas txaus tu siab kawg ib tsoom phooj ywg....luag lwm haiv neeg mas vam tuaj nyiag yus li khoom poj ua tseg yawg ua cias.... mus kom tas li ntag hos....yog thaum yus swb luag lawm....kuv xav tias tom ntej no ces tej me khoom....tha mabxaj....yuav raug lwm haiv neeg nyiag mus tas lau.

   Kwv tij cov duab uas npawg Vam meej tso rau hauv nov tsis yog cov tseeb. nws tsuas yog cov duab uas luag  muab los ua sample xwb. kuv muaj ib tug kwv nws mus kawm nyob nyab laj teb los  nws twb kos tau zoo ib yam li no thiab. tabsi txhuas yam yog tsis muaj nyiaj ces txawm yuav muaj plant zoo npaum li cas los yeej tsis tiav hlo li. nej twb yeej hnov lawm hais tias cov yuav tuaj build  tej zej zog no yog Suav tabsi tam sim no twb hov pib muaj cov Suav phais tsib tuaj ua kev kub ntxov nyob rau hauv teb chaws nplog. yog zoo li no peb yuav ua li cas cia siab tau hais tias Suav yuav tuaj tsim khos nplog lub teb chaws zoo npaum li npawg Vam meej  cov duab no.#15 HMOOB_Hlubyus lubtebchaws dhau_*

HMOOB_Hlubyus lubtebchaws dhau_*
 • Guests

Posted 02 August 2014 - 03:04 AM

cov phooj ywg....kuv yog tus tsis tau rov mus saib nplog teb tau..30..tawm lub xyoo no lawm es....ua... cov tsev uas tus phooj ywg....vaam meej...tso tawm hau nov....nws yeej yog twb yeej ua tau tiav log li tej duab no lawm los....los sis nws tseem yog...ib qho....example....xwb naj?.raws li kuv saib mas zoo nkaus li uas twb yog....ua tau tiav tiav li lawm sub los.....kuv xav mas yog yeej ua tiav lawm tiag no mas....nws zoo tshaj...yav thaum ub kuv twb mus ziag puav hauv....Vientiane...lawm thiab....kuv xav tias yog ua tau haib npaum ntawd tiag mas....cov neeg hlwb khiav qeeb li kuv no ntshe tseem yuav poob phem thiab no tiag.......kuv tsis to taub tias ua cas ho pom lub fai....khiav zom zaws li uas yog tiag tiag li lawm maj yuam.#16 HMOOB_hmoob nyob tomqab_*

HMOOB_hmoob nyob tomqab_*
 • Guests

Posted 02 August 2014 - 06:04 AM

nyob zoo cov phooj ywg hmoob

 

kuv mam lis qhia nej os, tej duab nej pom los no ce yog cov sample xwb os, tseem tsi tau ua tia nawb. tseem tab tom pib xwb tsi paub yuav thaum twg mam lis tia os. kev tsi kho nyob plog teb ce dag ntau xwb os, duab mam yeej kos tau zoo kawg lis tab sis thaum ua los ces nyiaj pheej tsi duav ua txog tog ce tsum lawm xwb os, teb qhov ces ua tau twb tsi kav ntev lam ua haib haib thaum qhib tshiab xwb os, dhaus ntawv ces twb tsi muaj neeg tus tsi muaj neeg mus ncig txog lis os, piv txwv lis plog lub chaw caw pob, National staduim tam sim no twb tsi tsua tau luag mus cig hauv lawm os, tsam lam muaj tej mes nab muaj taug mus nkaum hauv es hos tom yus os

neeg plog yog ib haiv neeg nyiam kev lom zem, nyiam noj hauv ua sis, nyiam ua qhov yooj yim, xav ua tus loj nyob to noj to hauv xwb, tej nom tej tswv los muaj nyiaj ces cov los siv rau yus lub cuab yig xwb tsi quav tsej txog pej xeem huab hwm lis os, tus plua nuj ce noj hauv luam thuam ntsua, tus pluag ces noj phem phem zoo lis tej niag qua#17 HMOOB_Hlubyus lubtebchaws dhau_*

HMOOB_Hlubyus lubtebchaws dhau_*
 • Guests

Posted 02 August 2014 - 12:00 PM

Awb!!! tej uas koj hais ntshe yeej muaj tiag nawb....rau qhov nyias xia nyias txawj kaus los rau nyias tus kheej xwb ne....thaum ub kuv pom lawv cov uas tsav tsheb nrau kev.....lawv ua num ib hnub....txog thaum yuav tsaus ntuj ces....lawv tshuav roj seem ces....lawv muab ib txoj yas los nqus.... cov roj tawm los....pauv....qaib sis....tua noj.....tag kis mam rov mus sam dua....tus nai tsis paub ces them nyiaj tas zog rau tej roj xwb tiag.....hos nej cov uas nyob tim nej ces.....nej mus xa ib daim ntawv tuaj rau tej phooj ywg tim peb no ces.....cov neeg hauv....paisxabnis....kom nej them...30....40...phav kis....tab sis....nej daim ntawv tuaj txog tim peb no.....lawv nyuam qhuav los....cov nyuag....stamps....yog...10 phav kis xwb naj....ces peb paub tias lawv noj nej loj npaum li cas lawm naw.....yog li...tej uas koj hais kuv yeej ntseeg tias yeej muaj tiag ov....phooj ywg.#18 HMOOB_Xeeb Kav_*

HMOOB_Xeeb Kav_*
 • Guests

Posted 04 August 2014 - 09:42 PM

Nplog teb haib zuj zus tuaj es puas mob nej siab thiab os cov Hmoob poob teb chaws?  Tsis ntev ces Hmoob Nplog tsis ntshaw nej cov thaum laus nyob txawv teb chaws lawm nawb.  Leej twg xav tau nkauj mog zoo nkauj yeej meem maj nrawm nroos tsam lig lig heev li lawm nawb.#19 HMOOB_muajtseeb hos_*

HMOOB_muajtseeb hos_*
 • Guests

Posted 05 August 2014 - 02:19 AM

yawg phooj ywg....Xeeb kav....koj hais yog lawm....yog leej twg xav tau niam nkauj mog yeej yuav tau tsum maj nroos li koj hais thiab ntag....hos hais txog qhov uas tsis ntev tsam lawv  cov me nkauj mog....tsis ntshaw peb cov thaub laus lawm.......hais txog nqe no mas....kuv xav tias txog thaum nplog teb vam meej txaus....ua rau nkauj hmoob nplog tsis ntshaw cov....thaub laus txawv teb chaws lawm......lub sij hawm ntawd....nyaj cov yawg thaub laus uas.......pheej nyiam nyiam yuav cov.... niam me ab no.....lawv xub tuag tu noob tas ua ntej lawm.....txawm tias cov me ntxhais lub sij hawm ntawd.....xav yuav ib tug thaub laus kom lawv tau tuaj teb chaws....Mes kas....los ntshe yuav nrhia nyuaj kawg nkaus lawm  nawb .....vim cov uas lawv tuaj yug rau sab Meskas no....lub caij ntawd....lawv sib yuav....sib aim dawb lawm xwb.....lawv yuav tsis ntshaw txog cov neeg nyob txawv teb chaws lawm.....ib yam li haiv neeg suav....thaum ub tuaj rau lub teb chaws no lawv yeej mus li kuv hais no.....mas txog thaum lub caij zoo li ntawd los txog lawm....lawv tej ntxhais zoo nkauj yuav nkim zog tu loj lawm xwb.....yuav tsis tau nqi li niaj hnub no lawm nawb mog....lub caij no ces thiaj yog lub caij uas....tej laus piv lus tias...dej hlob zoo dauv cav ntag.....muab lwm tus tib neeg zoo nkauj li duab coj los dag tias....tus no yog kuv ntag los mas.....no ces cov nyuag thaub hlwb teev dej....tsis paub ces....xa nyiaj rau tus neeg dag noj dawb....haj haj .#20 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 06 August 2014 - 05:40 AM

Lub nroog muaj xyoob ntoo thiab paj zoo nkauj hauv Vientiane, Lao.  

 #21 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 06 August 2014 - 05:46 AM

Tag nrho nroog zoo nkauj no yuav ua kom tiav ua ntej xyoo 2020.  Nws muaj ntau ntau lub nroog zoo nkauj cuag ntuj ceeb tsheej thiab muaj 40 tawm lub teb chaws yuav tuaj nqis peev ua cov nroog zoo nkauj no los txais tos neeg thoob qab ntuj khwb.

 

 #22 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 06 August 2014 - 06:12 AM#23 HMOOB_hmoob nyob ntuj qub qab_*

HMOOB_hmoob nyob ntuj qub qab_*
 • Guests

Posted 06 August 2014 - 09:35 AM

nyob zoo phoojywg vam meej,

 

nw pua yuav muaj tseeb lis qhov koj hai mam yawg, tej duab ua koj muab tso tawm hauv no nws tsua yog kos tau cia xwb pua yuav muaj hnub ua tia lis os? raw  lis kev sob tsua saib xyua kev vammeej nyob teb chawm plog ces muaj lis 20% lawm xwb yog zoo lis hniaj hnub no lawm xwb na! 80 % ma yog yuav rov muaj kev kub txhos muaj kev sib txeeb ua nom ua tsw, sib tws khwv nyiaj qab rooj, ua lus meska hai tia curruption lawm xwb. zoo tsi zoo teb chaw plog tseem yuav raug faib pej xeem rau 2 lub teb chawm xws lis suav thiab nyaj laj, vim rau qhov 2 lub teb chaw no twb tuaj muab tej cia dej cia av aws tag cog ntoo yapala, ua hlua taw xob, kawb qhov nyiaj qhov kub ntau lis ntau, vim nom tsw plog muab muag rau lawm tag lawm vim lawv tsua nuj nqis ntau heev rau ob lub teb chawm no, teb duab ua koj tso tawm hai tia 2020 no lawm yuav ua kom tia cev yog nyaj laj thiab suav lis lawm xwb os lawv yuav coj lawv cov neeg tuaj nyob tuaj ua hauj lwm rau lub teb chaw plog xwb os. nws tsi yog nom tswm plog li, nom tsw plog ces tau nyiaj ntau los ntawv cov company ua tuaj ua luam nyob teb chawm plog ces lawv tej nyiaj khawm cia rau lawv tej mis tub mis nyuam 2-3 tiam neeg los twb siv tsi tag os. dua lis tej niam txiv pej xeem ua yog nej cov txhai zoo zoo nkauj ces yuav dhau mus niam ntia yog thaum tsi muaj cov thaub hmoob mis ka to mus rau sab ntuj tim ub lawm nas, yog koj xav paub qhov tseeb tshaj no muaj sij hawm man tuaj nrog koj tham dua os phooj ywg, kuv tsua tham dawm lis kev muaj tseeb thiab yuav tswm sim sai sai no xwb os, yog muaj xav los ce peb hmoob nyob plog teb chawm kuj txau tus siab heev lis os, yog leej twg muaj kwv muaj tij los kom lawm ho pab to mus saib lawv es mus nrog lawm nyob rau sab ntuj mis ka tshe yuav zoo dua nawb mog, es tus tsi paub qab haus dab tsi lo  txhob cem cem peb hmoob kwv tij nyob meska os tsa lawm tsi hlub nej tej txhai thiab txeeb nej los ua kwv tij lawm ce nej hos yuav tau mus ua suav qhev lis tei lau hai tseg tiag tiag nawb. thov txim ntau ua tej qhe lus tau hai mob nraug leej twg lawm los thov qhia xwb es txhob cem os mog mam sib ntsib dua#24 HMOOB_hmoob nyob ntuj qub qab_*

HMOOB_hmoob nyob ntuj qub qab_*
 • Guests

Posted 06 August 2014 - 10:29 AM

nyob zoo phooj xeeb kav,

 

thov txim ntau ua kuv ho xav nrog koj tham thiab teb koj os phooj ywg, muab koj sob lus nyeem tag xwb ces kuv txau xav thiab txau tus siab tia peb hmoob tseem muaj cov xav lis koj es hmoob thiaj lis tseem tsi tau txawj sib hlub os. yog tsi muaj cov poob teb chaw nyob sab ntuj tim ub  rub rub hmoob plog tev tshe tam sim no hmoob plog pua yuav muaj lub tshej muag luag zoo lis hniaj hnub no os.

rawv kev sob tsuam los tam sim no hmoob plog muaj lub neej nyob tau yog vim muaj peb hmoob nyob txawm teb chaw pab xwb 60 % suav txij lis 1990-2005, tom qab hmoob nyob txawm teb pab hmoob plog xw lis pab txawb qa lawv tej mis tub mis nyua mus kawm ntaub ntawv, pab to lawm tej txhai zoo nkauj mus ua neej nyob rau sab ntuj tim ub cov hmoob plog no lawv lub neej tam sim kuj muaj noj muaj hauv xwm lis teb lis chaw tej tub txhai kuj tau nrog luag ua laj ka ib yam lis luag lwm hai neeg lawm thiab, 20 % yog cov ib txwm nrog nom tswv plog ua laj kam tua teb chaw los mus, pab hmoob no kuv muaj lis 10% kuj zoo thiab vam meej zoo zuj zum lawm  hov 10 % ces tawm kam rov mus ua liaj teb tej tug tseem txom nyem tshaj qub tej tus kuj nrog luag ua luam txaum cai kuj rov zoo tuaj dua qub lawm thiab. dua lis  20 % ces yog cov hmoob ib txwm nyob pem toj siab tsi muaj kwv muaj tij nyob sab ub, pab no tam sim no yog pab vam meej dua vim lawm ua tau yaj yeeb muaj rau lwm hai neeg ces ib txhia kuj dhau lo mus ua neeg plua nuj ib txhia kuv raug kev txom nyem qua yeej qua tshuaj raug kev tsim txom, lawv tej vaj tsev, tsheb kuj nrog tsoom fwv muab ywv tag los kuj muaj, 

suav txij lis 2006 los rau tam sim no peb hmoob plog 70% kuj pab tau lawv tsev neeg lawm ua kuj tsi to kev pab los ntawv tej kwv tij nyob sab ub lawm thiab, qhov tseeb tiag yog li no: tom qab cov laus ua yog kwv tij yeej sib paub sib hlub nyob sab ub dua toj lawm ces tsuav lawm tej mis tub mis nyuam lawm xwb, ib feem yog lawv laus lawm lawv ua tsi tau laj kav cev lawv pab tsi tau los lawm, hov lawv tej tub kis ce  tsi paub noog moos  rau tej kwv tij nyob ntuj qub qab, teb txhai zoo nkauj los kuj tau mus rau sab ntuj tim ub suav hnub suav tsawg zuj zu tuaj vim cov laus pib dua toj lawm, dua lis hmoob txawm teb chawm tej tub yuav los yuav poj niam teb chawm plog ces tsawg kawg nkaus yog cov txeeb txeeb zem thiab tseem muaj tej laus nyob es lawm thiab paub los. yog thaum txog 2020 lawm ces phaum neeg laus yuav los rau plog teb tsi tau lawm, hai txog cov tub txhai ces los zoo lis neeg txawm teb chaw tuaj ua sis lawm xwb twb tsi paub tia muaj kwv tij nyob plog teb, txog thaum ntawv ces cov txhai hmoob plog ua zoo nkauj yuav tau tsib cov tub hmoob mes ka no ces yog cov mus ua niam ntia lawm xwb

kev vam meej nyob plog teb yeej muaj thiab tab si tsuam yog tej nom tswm ua muaj power xwb, dua lis tej niam txiv pej xeem huab hwm ces yuav txom nyem dua qub, yog tus paub ntaub ntawv kuj yuav nria tau noj hauv lo pab lub cuab yim thiab, tus ruam ces mus ua zog txog twg twb tsi muaj neeg yuav lawm txog thaum 2020 yuav muaj neeg thov khawv coob dua niaj hnub tam sim no yog nej tsi tseeg saib mus nawb

lub caij tam sim no yog nom tswv ua neeg thov khawm tab sim lawv thov raw lis muaj av pej xeem mus muag them,

thaum pej xeem thov khawm ces nyiam yuav thov nyiam ces yuav coob coob tuaj thaum thov tsi tau lawm ces yuav muaj kev sib txeeb noj sib txeeb hauv rov sib ntau sib tua dua, no yog kev tsi kho nyob rau plog teb lub neej pem suab nawb kwv tij saib mus muaj mob kav tsij kho tsam hos tsi pom nawb

 #25 HMOOB_yog lawvli xwb_*

HMOOB_yog lawvli xwb_*
 • Guests

Posted 06 August 2014 - 10:53 AM

hais txog tej nyuag kev yuav vam meej thiab tsis vam meej los yog tej nom tswv li hauj lwm....txawm lawv yuav ua tau tsev zoo npaum twg los....yog yus tsis muaj nyiaj ces....tej tsev ntawd yus yeej tsis tau siv tsis tau nyob.....yus yeej meem rau siab ntso rau yam uas yus ntshaw thiab yus ua tau xwb thiaj li yuav yog yus tug.....yog ntshaw me niam nkauj mog ces kav tsij maj nroos thaum  sawv duav tseem muaj zog....tsam txog thaum laus li kuv lawm ces....ntshe tuag lawm los....ob lub qhov muag tsis xav qi ..... neeg tseem ntshai los ze yus li thiab...... yuav chim siab  mus tawm plaws  rov  fab lwm tiam.....tsis paub liam.......rau leej twg ris....yog yus tsis..... maj nroos... rau yus qhov.....puag thaum ntxov......sij hawm yuav tsis tos yus lawm tiag cov yawg.#26 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 08 August 2014 - 08:52 PM

Hauv Paub kev lag luam sab Asia yuav tso rau hauv Viengchan, Laos.

 

 #27 HMOOB_Vaam Meej_*

HMOOB_Vaam Meej_*
 • Guests

Posted 08 August 2014 - 08:57 PM

Kev tshev ciav hlaus yuav tuaj Europe hla hauv Nplog teb mus rau Suav teb.

 #28 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 11 August 2014 - 12:05 AM

Thaum txog lub sijhawm no kev lag luam loj sab Asia yog nyob hauv Vientiane.  Nplog yuav tau nyiaj ntau heev thiab lub sij hawm no nom Nplog yuav tsis pub pej xeem nplog luaj teb ua dog dig lawm.  Cov pej xeem txawj khwv koob nws ces yuav muaj lub neej zoo zuj zus tuaj, cov txom nyem ces lab thab npas Nplog yuav yug lawv nyiaj vim nplog yuav tau phlom phlom nyiaj ntawm tej neej ncig ntuj lawm xwb.  #29 HMOOB_Txaus tusiab kawg nawb_*

HMOOB_Txaus tusiab kawg nawb_*
 • Guests

Posted 11 August 2014 - 04:31 AM

awb!!! yog hais txog nplog teb xwb ces....txhob maj cia siab ov cov yawg....raws li peb kawm nplog tej ....pab vav xaj.....los mus ces....thaum twg yog nplog pib vam meej ces.....tsis ntev tej nyuag vaj tse uas suav daws cia cia siab ntawd  ces....mag tsov rog tuaj muab nws hlawv ua nws ua hluav zom zaws cia xwb tiag.....thaum nej pom nplog teb..... pib vam meej ces.....nej yuav pom sai sai ntag.....cov nyuag ntxhais zoo nkauj twg raug hmoob txawv teb chaws nyiam es luag muab yuav coj tawm teb chaws lawm ces.....nyuag ntawd xam tau lawm.....hos cov nyuag uas npav dag noj dag haus.....es tsis npaj yuav neeg txawv teb chaws ces.....muaj ib hnub twg nws xav txog lig kawg rau nws xwb os....teb chaws nplog yog ib lub teb chaws uas..... vaj tswv yawm saub.... tsim los ua ib lub teb chaws.....quaj ntsuag.....yog lub teb chaws......ntsuag nom ntsuag tswv.....ntsuag niam ntsuag txiv.....ntsuag tub ntsuag kiv..........thaum lub ntuj qhib tshiab tag nrho....tej me kab me noog pib quaj ntsuag qees....vim lawv quaj seev txog txoj kev yuav ua lub neej nyob tsis ntev......lawv nyias quaj nyias ib me ntu xwb......lawv suab ntsiag tag rov mus lawm.....vim yog lawv tuag tag rov lawm......law thiaj quaj seev yees rau txoj kev tuag......tej tib neeg los.....zoo tib yam nkaus li lawv thiab......nyuam qhuav..... yuav pib vam meej xwb.....tsov rog twb tshwm sim tuaj muab yus haiv neeg txov.....tuag sis tsub sis nias....niam tuag tseg txiv.....txiv tuag tseg tub tseg kiv......quaj qog qees qab roob qab ha.....li tej me kab noog no ntag hos cov yawg.....nej ua zoo muab xav mas....nyob nplog tej .....ua lub neej tu siab kawg nawb.....cov uas tau tuaj mus nyob rau txawv teb chaws lawm ces.....txhob khuv xim nplog teb lawm mog.....nws yog ib lub teb chaws quaj ntsuag xwb os.

Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users