Jump to content


Ntiaj Teb Noob Neej 12 Haiv Neeg

noobneej12haivneeg

11 replies to this topic

#1 HMOOB_xeebkoob_*

HMOOB_xeebkoob_*
 • Guests

Posted 02 April 2014 - 02:30 PM

Nyob rau hauv lub qab ntuj no nws muaj yog 12 haiv tib neeg uas tus tswv tau tsim muaj tseg rau hauv lub qab ntuj no, txawm yuav yog haiv neeg twg los puav leej yog tib neeg muaj txoj sia ib yam nkaus, tsuas yog txawv cev nqaij daim tawv xwb.

Nws tsuas yog tsim kom nyias muaj nyias cev nqaij daim tawv txawv xwb, lub siab txoj kev xav nws puav leej yog tshwm sim los ntawm tib qho thiab tib tug tswv tsim muaj xwb.

 

Hauv ntiaj teb qab ntuj no nws zoo li cov qe uas muaj ntau yam kob ( xim ) nyob rau hauv tab sis nws yog los ntawm tib tug poj qaib yug tawm los xwb. #2 HMOOB_Xouyang_*

HMOOB_Xouyang_*
 • Guests

Posted 02 April 2014 - 03:07 PM

Nyob rau hauv lub qab ntuj no nws muaj yog 12 haiv tib neeg uas tus tswv tau tsim muaj tseg rau hauv lub qab ntuj no, txawm yuav yog haiv neeg twg los puav leej yog tib neeg muaj txoj sia ib yam nkaus, tsuas yog txawv cev nqaij daim tawv xwb.

Nws tsuas yog tsim kom nyias muaj nyias cev nqaij daim tawv txawv xwb, lub siab txoj kev xav nws puav leej yog tshwm sim los ntawm tib qho thiab tib tug tswv tsim muaj xwb.

 

Hauv ntiaj teb qab ntuj no nws zoo li cov qe uas muaj ntau yam kob ( xim ) nyob rau hauv tab sis nws yog los ntawm tib tug poj qaib yug tawm los xwb. Tsim muaj ntau yam txawv coj los nyob ua ke sim seb nws puas yuav muaj kev sib haum tau zoo li cas...?

Yog tias thaum kawg leej tau nyob tau haum lub ntiaj teb, nrog rau tsiaj txhu, nroj tsuag xyoob ntoo, dej, av ces nws yog tus yog tug ntawd nws yuav tau nyob kav daim av thiab lub ntiaj teb no mus ntxiv...#3 HMOOB_tsishlubyawgsaubntiagtug_*

HMOOB_tsishlubyawgsaubntiagtug_*
 • Guests

Posted 04 April 2014 - 02:49 PM

Yawm phoojywg. XOU YANG..kuv saib koj cov lus saum toj no tas..koj kuj yog ib tug muaj laj lim zoo kawg thiab.. peb haiv hmoob tos peb ciaj tsis taus vaj ntxwv vim peb twb tsis muaj ib tug twg uas yuav hlub tej me hav zoov hav tsuag tej me tsiaj nruab nrag... ntses nruab deg..yog hmoob nyob thaj twg ces txhua yam tu noob nrho mus xwb..zoo li xwb ces..vaj tswv yawm saub thiaj tsis pub hmoob ciaj taus vaj...yog lub caij twg hmoob pib sib sau yuav ua kom muaj pab pawg kom ciaj vaj ces hmoob sib tog kom puas mus ntag no hos.. vim cov roj ntsha no yeej tsis txawj hlub txhua yam uas yus ua tus tswv kav thiab saib xyuas lawv.. ces yus khav tias yus haiv neeg mas ntse kawg.. tab sis zaum twg los puaj leeg kuag tsis loj hlob li.. vim yawm saub nyob pem ntuj ntsia ntsoo yus ua neej.. tom ntej yus yuav coj li cas luag paub tas.#4 HMOOB_xouyang_*

HMOOB_xouyang_*
 • Guests

Posted 04 April 2014 - 06:43 PM

Nyob zoo tsishlubyawgsaubntiagtug, zoo siab thiab ua tsaug uas koj tuaj sau teb qhia rau kuv paub os nawb.#5 HMOOB_xouyang_*

HMOOB_xouyang_*
 • Guests

Posted 04 April 2014 - 08:29 PM

Muaj neej tuaj nws hais tias nws xav nrog kuv tham no es puas yog nws xav tau Khawv Koob los yog Qhas Tham ne...?

 

 #6 HMOOB_xouyang_*

HMOOB_xouyang_*
 • Guests

Posted 04 April 2014 - 08:30 PM

Muaj neej tuaj nws hais tias nws xav nrog kuv tham no es puas yog nws xav tau Khawv Koob los yog Qhas Tham ne...?

 

 #7 HMOOB_xouyang_*

HMOOB_xouyang_*
 • Guests

Posted 05 April 2014 - 04:28 AM

Ua li cas es nej pheej muab kuv cov lus coj mus siv es nej sawv daws tsis xam muaj kuv li lawm naj los...?

Aub, Dev, Mam hos lus suav ces yog Nees...!#8 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 05 April 2014 - 04:47 AM

Yawm phoojywg. XOU YANG..kuv saib koj cov lus saum toj no tas..koj kuj yog ib tug muaj laj lim zoo kawg thiab.. peb haiv hmoob tos peb ciaj tsis taus vaj ntxwv vim peb twb tsis muaj ib tug twg uas yuav hlub tej me hav zoov hav tsuag tej me tsiaj nruab nrag... ntses nruab deg..yog hmoob nyob thaj twg ces txhua yam tu noob nrho mus xwb..zoo li xwb ces..vaj tswv yawm saub thiaj tsis pub hmoob ciaj taus vaj...yog lub caij twg hmoob pib sib sau yuav ua kom muaj pab pawg kom ciaj vaj ces hmoob sib tog kom puas mus ntag no hos.. vim cov roj ntsha no yeej tsis txawj hlub txhua yam uas yus ua tus tswv kav thiab saib xyuas lawv.. ces yus khav tias yus haiv neeg mas ntse kawg.. tab sis zaum twg los puaj leeg kuag tsis loj hlob li.. vim yawm saub nyob pem ntuj ntsia ntsoo yus ua neej.. tom ntej yus yuav coj li cas luag paub tas.

       Nyob zoo tus kwv tij. koj sau koj sob lus yog lawm. nyob rau Chiv keeb. Vaj tswv ntuj tus uas tsim tag ib puas tsav yam. Nws tsis tib neeg ua ntej. tom qab ntawd Vaj tswv mam li tsim tsiaj txhus. thaum Vaj tswv tsim  tau tej me kab me ntsaum. me tsiaj txhu  txhuas txhuas yam tau tag lawm. Vaj tswv muab tag nrho tej tsiaj txhus tso rau tib neeg saib xyuas. tsis yog  tso rau tib neeg muab tsim txom.  kuv tseem nco thaum ub Hmoob nyob rau tim teb chaw nplog  muaj ib neeg laus uas muaj koob muaj npe tuag mas tej laus  cab  6-7 tus nyuj coj los khi ua ib kab sab  ces lawv mam tua ib tug suj su. saib cov nyuj khi  tom qab mas kuas muag poob poob kawg. yog nej muab xav ne yog luag lwm haiv neeg  muaj zoo ib tug thawj neeg tuag es  luag muab Hmoob coj los khi li cov nyuj  tua rau  lawv tus thawj neeg no yog neej no nej puas los kuas muag thiab? twb yog vim muaj tej yam kev cai phem li no. peb thiaj tau khiav tuaj nyob kawm rau lub teb chaw no los tseem muaj coob coob tus tsis kam tso tej niag kev cai no tseg li thiab. muab xav los mas yuav tsis pom qab qhia Hmoob  li lawm. xyov yuav yog tiam twg ? Hmoob thiaj li yuav txawj thim xav  tiag kwv tij.#9 HMOOB_yuavtauhlubyawmsaubtug._*

HMOOB_yuavtauhlubyawmsaubtug._*
 • Guests

Posted 05 April 2014 - 03:07 PM

Thaum vaj tswv yawm saub tsim tau ib puas tsav yam tiav tag nws muab cob rau ob tug neeg uas nws tsim kom muaj lub ntsej muag zoo li nws ua tus saib xyuas tej khoom ntiag tug no..nws hais tias kuv cia neb saib lawv.. txhua yam no yog neb tug neb hlub lawv mog..yog li niaj hnub no...haiv neeg twg txawj hlub tej me khoom ntiag tug uas vaj tswv yawm saub tsim tseg muab cob rau tib neeg saib xyuas... haiv neeg ntawd thiaj muaj av kav..muaj teb muaj chaw nyob ua lawv tug..vim lawv coj haum yawm saub vaj tswv siab..haiv neeg uas tsis txawj hlub vaj tswv yawm saub nws tej khoom ntiag tug.. nws tsis foom koob hmoo rau..vim cov neeg no yog ib co neeg tsis mloog lus tsis txawj hlub leej twg li..yog cia nws muaj teb chaws kav mas ntshe txhua yam yuav tu noob tas..kuv nco thaum ub muaj ib yawm hmoob muab ib pab liab.. tua tu noob nrho... liab rov los tos nws mus txhaws liab lub qhov tuag... es liab thiaj tau kev mus thawj thiab dua..yawg mob tuag tau ntev hnub yawg tsim rov los yawg pom liab los coj yawg mus txhaws qhov tuag..yawg thiaj ntiav ib tug txiv neeb ua ib thaj neeb mus thov liab thiab thov yawm saub kom qhib rooj ntug rau pab liab ntawd mus thawj thiab... yawm thaub no thiaj ciaj..luag txawm yog tsiaj xwb los vaj tswv yawm saub tsim luag muaj txoj sia muaj lub ntsej lub muag.. luag yeej muaj ntsuj plig tib yam li yus thiab yuav tau txhob muab luag tua kom tu noob....tham txog zaj no.. kuv xav thov nqua txog peb ib tsoom me Hmoob nplog uas nej tau nyeem kuv cov sob lus no..thov nej pab sib qhia kom peb cov hmoob uas nyiam tua tsiaj hav zoov..thov kom suav daws pab txuag cov..CUAM.. cov HAUMVAJ..KUMSAB noov roov..tej me tsiaj zoo nkauj tsiaj sov zoo no..cia rau nej tej me xeeb leej xeeb ntxwv... ntau ntau... tiam tom ntej tau pom tau saib.. yog nej cov neeg nyob hauv lub teb chaws nplog nej tsis pab txuag lawv ces lawv yuav tu noob mus..es thov nej sib pab koom tes txuag lawv mog cov phooj ywg....xws li thaum 1990 kuv hnov tiag muaj ib pab cuam nyob saum cov pob tsuas ntawm lub zos..VASVIAS kaj ntug txoog xwb ces yeej hnov cuam quaj xi laws txhua hnub...tab sis ua cas tam sis no kuv nug leej puav cov me ntxhais hmoob tob siab nyob sab teb chaws ntawd...lawv hais tias tsis hnov..CUAM..ua suab sab qhov twg li lawm no..cas yuav hais tau txaus tu siab ua luaj os hmoob aw...yog luag lwm haiv neeg muab yus haiv neeg nrhiav tua kom tu noob li no...no yus ho xav li cas thiab...es thov nej sib pab txuag nej tej khoom...tha maj xaj...cia rau nej lub teb chaws mog...peb ncig thoob lub ntiaj teb no tsis muaj tej tsiaj zoo nkauj li lub teb chaws nplog lawm nawb hmoob...twb tsis hais tej tsiaj loj li hais los saum toj no...tus noog...pum lib qag...xwb twb tseem khuv xim hos cov phooj ywg...tej me tsiaj no yog tsiaj sov zoov...yawm saub tsim lawv los nrog peb sib qiv lub ntiaj teb no nyob...kom lom zem xauv npo...es peb pab txuag lawv thiab mog.#10 HMOOB_Hmoob TebChaws_*

HMOOB_Hmoob TebChaws_*
 • Guests

Posted 18 April 2014 - 05:32 PM

Xav paub ntau ntxiv txog Hmoob lub teb chaws, hu tus xovtooj no: 1 712-432-5232.  Hmoob yeej muaj liaj ia teb chaws ib yam lwm haiv neeg thiab nawb.  Leej twg tseem tsis tau npaj yuav mus pib lub neej Hmoob no kav tsij npaj nawb.  Lwm xyoo xwb ces peb yuav muaj peb liaj ia teb chaws kav lawm 

#11 HMOOB_xom xwm tshiab_*

HMOOB_xom xwm tshiab_*
 • Guests

Posted 03 September 2014 - 04:25 AM

Xomxwm nyob plog teb tam sim no,

tam sim no nyob plog teb tab tom muaj teeb meev kub txho kawg tab sis lawv tsi pub leej twg hai taw xwm cov teeb meev yog muaj lis no

1. kev pauv nom tswm tshiab tam sim no lawm tau muab cov nom loj leej pua txo tag lawm thiab tau muab lawv cov mis tub mis nyuav ua yog cov tuav teb chaw dhau los mus pauv txawm tia lawv tej mis nyuam tseem tsi tau paub hauj lwm kav teb chaw los lawm cia lis rub cov mus ua lis lawm xwb, tam sim no lawm tau muab peb cov hmoob ua nrog lawm ua nom txo qis tag lis lawm xw lis yag stab hawj nyiaj pov, lawv  tau muab yawg nrho tawm hauv ministry of justice lawm, ho niam phauj pani yajthoj tub yuav raug nro tawm sai sai no thiab kub tsi paub yog hnub twg,

ho nyob lis plog cov neeg kiag los leeg twg tsi yog kaisone, yawg siphandone, Souphanouvong cov mis nyuam ces yuav tsi tau los ua tus loj kav teb kav chaw mus lawm yam tom ntej,

ho tej chaub meung chaub kheung los tam sim no lawv kuj sib txeeb los ua tus loj zom zeem, thiab tsi pub pauv rau lwm tus yooj yim lis ya tag los, niam qhua tsi ntev los tau 3 hnub no xwb xeeb muaj kev pov moj tej tawg rau cov nom tswm ua chaub meung tej vaj tsev, tsheb caij raug pua tsuaj nyob rau sab Bolikhamxay Mueng khamkert los no, nws kuj yog ib qhov kev kuj txho kawg nkaus,

2. tej nom tsw plog tab tom muaj tej ciam dej ciam av xauj rau neeg suav thiab nyaj laj tuaj ua lag luag, cog ntoo thiab ua hlua taw xob dej poob tsag ntau zuj zu tuaj ua rau niam txiv pej xeem huab hwm tsi muaj chaw nrhia noj nrhia haus muaj kev txom nyem zuj zu tuaj lawm thiab

3. xeeb muaj deb yab loj tag zog nyob rau 4 lub xeem nyob qab teb, qaum teb, tam sim no niam txiv pej xeem tuag tsaib ntua tsi muaj neeg pab

4. khoom noj khoom hauv kim zuj zum pej xeem cov txom nyem pib thov kawm coob zuj zum tuaj lawm thiab,

txhua yam teeb meev hai los no yog tab tom tsw siv nyob rau peb teb chaw plog kuj tsi paub tia yam tom ntej no yuav zoo lis cas '

ua tsaug ntau#12 HMOOB_Hmoob Ntuj Kag_*

HMOOB_Hmoob Ntuj Kag_*
 • Guests

Posted 05 September 2014 - 01:07 AM

Ntiaj teb tsis yog  12 haiv neeg xwb os, muaj tshaj 200 tawm lub teb chaws thiab muaj tshaj 1200 haiv neeg diam os.  Hmoob tib tug thiaj yog tus tswv teb tswv chaw hauv ntiaj teb no xwb.  Nej sim saib mus mas tsis ntev tom ntej no hmoob tau los ua tswv kav ntiaj teb lawm tiag.  
Vim peb muaj cov hmoob txawj txuj ci tshajlij heev uas ntiaj teb neeg tsis tau paub txog kiag li.  Peb ib tus neeg yuav tua yeej 100 lab tus neeg thiab 12 lub teb chaws nawb.  Nej sim saib mus ntxiv yeej yuav paub xwb xwb thiaj tag.  Sijhawm yeej muaj tsis tau txog tab sis nws yeej muaj dhau mus lawm thiab, leej twg ntseeg los txog sijhawm ces yeej yuav pom thiab yuav paub xwb xwb nawb.

 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users