Jump to content


HMOOB TWB MUAJ TEBCHAWS LAWM

Tiam sis Hmoob tsis pom

181 replies to this topic

#101 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 17 November 2014 - 09:51 PM

hibhib ua cas nws nyuam qhuav tuaj pib ib lub topic nojpimnas tag nws ho tsawm siv txias ntshis los qhuas qab qhuav qaug nov lawm thiab ntshe nws xav hais tias nws sivmaumdev lub plhaub xwb ces nyaj yuav tsis muaj tus paub tias nws looj no pob.

 

Kuv ces kuv tsis nyiam tib neeg ntxiasntxias luag lwm leej lwm tus.

Vim yog mua nyiaj ntxias xwb ces thaum nyiaj tas ces kev hlub tas.

Yog muab nws lubpimrabqauntxias ces thaum tsoooob tsis taus lawm ces nws yeej coj nws lubpimthiabrabqau mus tsoooooooob qhov/rab tshiab ces kev hlub tas thiab.

Yog ntxias xwb ces nws 99 zaug nws tsis ntxeev siab los 1 zaug nws yeej yuav ntxeev siab mus ua kev txaug kev txhaum.

 

Tom qab ntawd tus nkaujfa raug ntsaig tas ces kuv yog ib tug ntawm 2-3 tug nkaujfa ntawd thiab.

Tabsis nws muab kuv tsuj sab twg los ntsim nws tes, nws muab kuv yaug lawm qhov viv los daig nkaus dej phwj yaws.

Nws ua zaj twg los kub nws tes.

 

Ua ua los txog niaj hnub nim nov li, nws ntxias tsis tau kuv thiab kuv aibhlubaim ces nws ho xav hais tias tsam nov lawm ces nws yuav ntxias kuv pab menyuam.

 

Kuv ces kuv tsis ua ntxias leejtwg, kuv ho tsis txhawj, kuv yuav tsis kam ris thiab tsis kam aiv.

 

Hos koj tsis tseg txoj kev uas koj mus ntxiasluagtejpaumaim kom mob mob luag siab tshuav tuag xwb ces nyaj ntuj nyob ntuj saud, ntuj yeej txawj poob los qisqis lawm, koj yuav tau aivtej koj tsim tseg rau peb txhua leej txhua tus nawb khaws mob siab, mob ntsws dawbdo.

 

 #102 HMOOB_tusiabthaumyuavtassimneej_*

HMOOB_tusiabthaumyuavtassimneej_*
 • Guests

Posted 18 November 2014 - 01:58 AM

Koj tsis txhob xav hais tias koj tsis muaj mi tub mi nyuam ces koj rau rau siab tsim teebmeem uaphem uaqias thiab xav xav mus txeeb ua luag niamyau no.

 

Kuv mam piav kuv nia qhia koj.

 

Kuv txiv tuag lawm ces kuv niam mus txeeb lawv tus txiv yuav.

Kuv niam lubpaumcobcobxub ces txiv tshiab nyiamnyiam kuv niam heev tsis hlub niam loj thiab niam cov tub cov ntxhais li lawm vim kuv niam tsis muaj ib tug minyuam li.

 

Ces niamloj mob mob siab heev, niam loj thiaj coj niam loj cov tub cov ntxhais mus ua mi kab mi ntsaum luag txog thaum lawv loj tiav niam tiav txiv tas ces kuv niam thiab txiv tshiab nkawd mam uadevmusthawjthiab thaum nkawd laus laus ua tsis tshua taus lawm no.

 

Mus ua devthawjthiab tau tsis ntev ces txiv tshiab mob mob txiv tshiab tuag lawm, tshuav kuv niam ces kuv niam rov los nrog kuv nyob.

 

Txij nkaus kuv loj hlob los kuv yeej tsis tau pom dua kuv niam tus niam loj vim lawv yog tib neeg muaj chaub muaj chi sib ntxub heev los tsis paub thiab kuv yeej tsis nco nug ub nug nov.

Thiab xyov lawv chim los lawv tsis chim li as vim lawv tsis yog kuv haujlwm uas txaus kuv yuav mus nug lawv ub lawv nov.

 

Tsis ntev ces niam tus niam loj tuag lawm awv yeej tsis nav peb, tsis hais, tsis qhia thiab tsis hu peb paub, tos peb hnov ces niam hais tias twb coj mus faus tas ntev los lawm.

 

Ces niam thib, niam ho mob mob laud.

Thib nov ces muaj ib tug pojdabdawb tuaj npas qhav kuv ntag vim kuv yeej tsis nco faj thiab tsis nco tias niam muaj niam loj tabsis sij pom niaj pojdabdawb ntawd ua qhovmuag hlawshlaws tej niag txiav tuaj rau kuv kom khiav mus tsev xwb.

Hos kuv niam ces kuv niam hais tsis tau ib lo lus li lawm yog thaum twg niag pojdabdawb ntawd los khoo kuv niam.

Kuv niam tsuas tab hno li hno ua mob heev ntxuj ntxiag yuav haus tshuaj xwb.

 

Kuv niam pw hauv ib hoob tsev mas muaj ib tug pojdabdawb los nrog kuv niam pw koom nws tib hoob thiab.

 

Kuv xav nug kuv niam ib lo tias niag pojdabdawb ntawd yog leejtwg es nws yuav meem txom koj ua luaj tabsis lawv tsis pub kuv hais ib los lus li ces kuv thiaj khaws ntsia seb nws yuav muab kuv niam tom noj thaum twg los xyov nws yuav zov kuv niam nruj npaum cas xwb.

 

Thaum kuv hluas kuv ua neej nyob, kuv yuav tsis kam faib kuv lub siab rau leej twg, kuv thiaj tsis kam mus txeeb leej twg tug vim thaum kuv yuav tuag, kuv tsis xav pom tej tug pojdabhemhem kuv li ntawd los nrog kuv koom ib hoob chaw pw.

 

Leejtwg siabphem tso neegruam khauspimkhauspaum tuaj txeeb kuv nplooj siab tuaj quas kuv nplooj plawv mus mas thov tib neeg ntiaj teb raws kom tau mus muab tus neeg ntawd tsim txom li kuv tau pom lawv ua rau kuv niam lawm.

 

 #103 HMOOB_Hmoob Teb Chaws_*

HMOOB_Hmoob Teb Chaws_*
 • Guests

Posted 18 November 2014 - 02:55 AM

Tsis txhob txhawj li nawb kwvtij Hmoob.  Txog thaum peb muaj teb muaj chaw lawm, peb muaj peb fajtim huab tais kav lawm.  Leej twg ua phem ces txiav caj dab kiag xwb ntag.  Hmoob li ces tsuas khav thaum nws paub luag ua tsis tau dab tsi rau nws xwb.  Yog muaj huab tais kav hais dab tsi yog dab tsi lawm ces Hmoob mas mloog lus heev li os.  Hais txog lub teb ces yeej ze heev lawm.  Leej twg tsis ntseeg los yeej yuav tau ntseeg zaum no ntag nawb.  Peb tsuas yog to saib luag qhib rooj vag thaum twg lawm xwb.  Peb lub teb chaws tsis yog yuav tau siv riam phom thiab neeg mus txeeb lawm.  Nej txhob me siab ua siab ntev yeej yuav pom sai sai tsis ntev tom ntej no nawb.#104 HMOOB_tsisyoojyimkavhmoobmog_*

HMOOB_tsisyoojyimkavhmoobmog_*
 • Guests

Posted 18 November 2014 - 05:36 AM

kuv saib nej tej lus mas oib!! .kuj hais tau yam li yuav tau lub teb chaws yooj yim kawg.  .tsuav nej ho muaj tus tseem mob siab txog txoj kev ntshaw ib lub teb chaws yog hmoob tug mas zoo kawg nawb cov phooj ywg.  .tab sis yog thaum twg nej tau lub teb chaws lawm.  .thov kom tso lub siab cobfab pov tseg.  .xyaum ua neeg feeb meej pem tiag tiag.  .tsis txhob ua li thaum peb nyob tim  .PhuBiab es.  .cov cobfab ces.  .hais tias kom tsis txhob mus zovkev li thiab tsis txhob mus tua luag li.  .yog txog thaum luag tuaj tua yus ces cia luag xub tua yus ua ntej mam tua luag thiaj tsis txhaum ntuj.  .txog thaum luag tuaj qhib phom rau yus ua ntej lawm ces.  .dhia ua me khaub hlab tu nrees lawm xwb.  .thiaj swb roob.  .phuBiab rau cov cobtsib lawm.  .yog muaj teb chaws es tseem yog cov cobfab los ua nom xwb ces awb kuv pab txhawj kawg.  .hos ho yog cov noob Pabtibkas los ua tus coj los.  .awb cov nov yog cov neeg nyiam khav khav theeb khav txiv dhau thiab nyiam quav dej quav cawv kawg nkaus li thiab.  .hos ho cia hmoob nplog los ua tus coj los ntshe hmoob nplog ho.  .ntxub ntxub cov neeg nplua nuj thiab.  .ces qhov zoo mas cia peb lam nyob luag teb luag chaw.  .hmoob thiaj mloog lus no ov.  .cia luag lwm haiv neeg ua tus coj xwb es.  .peb mam ua cov pab txhawb kom suav daws nyob taus ua ke xwb.  .zoo tshaj.  .hmoob ces yog koj ntes lawv ib tug neeg mus kaw.  .los sis muab tua kiag lawm ces tas lawv xeem hmoob ntawd ntxub koj kiag lawm.  .hos yog nrog mabsua nyob xwb mas.  .luag muab tua kiag lawm los.  .ho nyob tib pab me txiav muag qwb qawv li pab niag twm  .Africa.  .nyob zom zaws cia xwb no hos.  .kuv mas txhawj nej kawg os cov phooj ywg.  .kuv tsis xav hnov tej niag suab riam phom nrov dhau lawm.  .dhuav kawg nkaus li lawm os.  .suav daws nyob ntsiag twb to lawm ces.  .kav tsij pw ntxov ntxov sawv lig lig los tsis ua li cas zoo tshaj nawb lawv aw.#105 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 November 2014 - 02:53 PM

Kuv tsis txhawj os koj aw.....koj niag fajtim ntawd nim yuaav tau ua huab tais qhov twg os vim kuv tsis tau pom nws tabsis hnov lawv hais xwb, kom nws tsis txhob vamvam vim nws ces ntxias noj ntxias qhe xwb xyov pimdawbxeebkas yuav muab nws ncaws tawm thaum twg thiab twb tsis paub no nawb.

Tshuav ntau tus kuv paub thiab mav uas muaj qhov tabsis txuam thiab koj yuam cuab nceb puas tsawg teg los nws tsooob koj lub niagnceb tas nws los nws lawm ces koj yeej cheem tsis tau nws nyob ua meber koj thiaj tseem ua hnub uaa hmo vam ntxias tos thaum nws hais "YES" rau koj lub nceb

Ntawd yog lub tebchaw uas koj tos thiab uarogquavdev tsis tseg.

#106 HMOOB_hmoob os hmoob_*

HMOOB_hmoob os hmoob_*
 • Guests

Posted 18 November 2014 - 06:02 PM

Peb hmoob lub tebchaw nyob Paradis lawm os mog, kev cia siab muaj ntau mad.

Yog lawv yuav muab cov tebchaw ntawm koj hais los ib lub pub peb hmoob mus nyob mas lawv yeej tsis thovpimtxiag coob coob tas npaud.

Qhov lawv thov thov pimtxiaguahnubuahmo ces kom koj nkag siab hais tias lawv ntxub hmoob heev li, lawv yuav tsis pub ib tug menyuam hu ua hmoob seem nyob hauv ntiaj teb li lawm.

 

Qhov ntawd luag thiaj noj tsis xav hu, muab ntxiasdeev tsis ntshai tubqaug ntag.

 

 

 

 #107 HMOOB_Tub_Hmoob_*

HMOOB_Tub_Hmoob_*
 • Guests

Posted 18 November 2014 - 08:02 PM

Hmoob yeej muaj teb chaws lawm tiag....yog li sawv daws hais lawm. Hmoob lub teb chaws thiab daim av uas Hmoob muaj, yog daim av uas ib sab tes pos tag nrho xwb.#108 HMOOB_Hmoob Teb Chaws_*

HMOOB_Hmoob Teb Chaws_*
 • Guests

Posted 19 November 2014 - 01:53 AM

Nej mas tsis paub qab hau dab tsi kiag li os, menyuam hmoob aw.  Peb hmoob teb chaws loj tshaj Nplog teb thiab nyab laj teb nas nej tsis paub lov.  Txij Yunan los rau ib sab nyab laj teb thiab phamab teb uake nrog qaum pas dej tauv, nplog teb lawm yav pev ces yog Hmoob teb chaws lawm os.  Tsis ntseeg los yeej yuav paub nawb.  Peb muaj peb fajtim huab tais nyob tos kav lawm, leej twg hais ntau txiav caj dab pov tseg xwb.  #109 HMOOB_Tejtswvyimnopuszoone?_*

HMOOB_Tejtswvyimnopuszoone?_*
 • Guests

Posted 19 November 2014 - 11:01 AM

Ub!!! yog tias koj txawm mus pab hais tau av ntau npaum li koj hais ko.  .coj los ua hmoob tug tiag mas.  .kuv xav tias.  .tseev txaus peb hmoob ua hmoob lub neej li lawm tiag.  .yog li mas cia kuv pab me ntsis tswv yim pub rau nej thiab.   .tsam nej ho tsis kam kuv mus nrog nej zaum saum nej lub rooj coj teb chaws ces.  .kuv laj laj ev nra khiav tsovrog hmoob sib tua li.   .kuv thiaj yuav muab ib lub tswv yim.  .coj los tham pem saib puas yuav.  .zam dim ntawm hmoob caumviab txoj kev vwm.  .hnub nej tau teb chaws lawm mas.  . nej yuav tau muab nej lub teb chaws faib ua.  .ntau lub xeev rau ntau hom hmoob nyob.  .xws li  .1.. cov cobfab uas nyiam teev yawm yajsooblwj hom kev ntseeg.  .kom cov nov cia nws yeej meem teev nws tus Huabtais kom kawg nws dag nws zog li qhov nws xav teev.   .tsis pub coj mus teev rau lwm lub xeev.  .uas tsis raug tso cai.   .yog leej twg nyiam hom kev ntseeg no nws yuav tsum tsiv mus nyob lub xeev ntawd xwb.    .2.. cov cob cias.   .cov cob cias no mas yog cov uas nyiam teev ib daim nyuag ntawv.  .muab lo pem hauvplag es.  .nws cia cia siab rau nws daim nyuag ntawv ped.  .hais tias daim ntawv ped.  .pab nws txoj kev ua neej nyob lawm.   .cov nov tsis tshua thab plaub ces cia.  .lawv nyob qhov twg los tau.  .tab sis cov nov yog thaum twg.  .muaj ib tug twg uas.  .nws pheej muab ib daim khaub hlab coj los npog (Tobhau) es pheej hais tias   .tseem tshuav ib tug Huabtais tseem yuav los ntxiv thiab no ces.  .yuav tau kom nws tsiv mus nrog cov cobfab nyob lawm.  .hos cov uas nyiam ntseeg hom es rhais ib tug.  .musphua.  .rau saum nws lub tsev teev hawm  kev ntseeg no ces.   .cov nov yuav tau raug.  .register.  .nrog kev tso cai los mtawn nom tswv.  .vim lawv yog kev ntseeg txawv teb chaws.  .yog tus xibfwb twg.  .qhia lus tawm tsam tib neeg yuav tau muab nws.  .tshem tawm thiab.  .vim nws yog neeg txawv teb chaws li kev ntseeg.  .yog tswj tau cov nyuag neeg ntseeg no.  .nyob muaj chaw lawm mas.  .nyaj yuav tsis kub ntxhov pes tsawg lawm.  .hos yog tias tseem cia nyob.  .nyuj quav ntse neeszis thiab ces.  .tos koj hnov.  .nplaimtawv twb cigcig lawm.  .awb thaum ntawd ces.  .muab ..ice.. coj los hliv rau los nplaim taws tsis tuag li mas.  . nyuaj lau.  .tsis tas li.  .txhua pab pawg ntseeg.  .yuav tsum muaj kev.  .fwm.  .nom tswv txoj cai tag nrho.  .haj haj kuv lam piav seb pus yuav pab tau hmoob xwb.  .kuv twb tsis yog leej twg tus Huabtais ov nawb.  .yog tias kuv lub tswv yim no.  .siv tau mas.  .nej cia li.  .khaws siv.  .tau ua Huabtais dawb.  dawb.  .nyob noj tsau tsau.  .tsis muaj kev ntxhov siab dab tsi li ces.   . thaum yus lub teb chaws tsis muaj tsov rog lawm ces.   .yog xav ua rog quavdev.  .ces ho mus xaiv cov nyuag   .maiv maiv. .es mosmos ab coj los hnia.  .ces mam ua rog quavdev hauv vaj hauv tsev xwb tiag.  .hmoob tau ua Huab tais.   .kawg yuav ob peb tug los muab yus tais hauv lawv ob ceg xwb ces.   .hmoob thiaj hu hmoob tus.  .yawg hlob ntawd.  .hu ua yawm .  .Huabtais.  .vim yus raug poj niam muab yus tais hauv  poj niam ob ceg tsis pub yus nti tau li.  .yog lub caij uas lawv tseem muab yus tais es yus txawm siv tig loo rau lwm tus tais lawm thiab ces.  .rog quavdev.  .sawv kiag tam sis lawm ntag  no hos.   .yog leej twg ua Huabtais es yuav ntau lub puabtais li kuv hais no coj los tais nws mas.  .nws tseem tsis pom li kuv hais thiab no ces.   .kab hais tias nws yuav  . plhis  . xwb.  .yuav tsis txawj tuag ib zaug kiag no nawb.  .haj haj  .nyaj yuav tsis muaj li hais thiab yom.  .rau qhov yus yog Huabtais diam ne .  .haj haj.#110 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 November 2014 - 11:09 PM

oh lala!!!

 

When I look in you

I see just stupidYuck kids

Honey..........

Don't make me look like a 30 which

When I never expect to be

The which you want 2 put I down

Because there are not body replace the one I love

 

2 bad I out far away your heart

2 bad I out far away your dream

I ain't those handsome you want us to be

 

Like Hertz MD.

Grows in his mind

Blooming there of course

Should I ignore you next time

 

Why, why why why why why hwy why why why why..............................................................................................which.

 

 

 

 

 #111 HMOOB_FUABDAWB_*

HMOOB_FUABDAWB_*
 • Guests

Posted 20 November 2014 - 12:17 PM

kuv saib nej tej lus mas oib!! .kuj hais tau yam li yuav tau lub teb chaws yooj yim kawg.  .tsuav nej ho muaj tus tseem mob siab txog txoj kev ntshaw ib lub teb chaws yog hmoob tug mas zoo kawg nawb cov phooj ywg.  .tab sis yog thaum twg nej tau lub teb chaws lawm.  .thov kom tso lub siab cobfab pov tseg.  .xyaum ua neeg feeb meej pem tiag tiag.  .tsis txhob ua li thaum peb nyob tim  .PhuBiab es.  .cov cobfab ces.  .hais tias kom tsis txhob mus zovkev li thiab tsis txhob mus tua luag li.  .yog txog thaum luag tuaj tua yus ces cia luag xub tua yus ua ntej mam tua luag thiaj tsis txhaum ntuj.  .txog thaum luag tuaj qhib phom rau yus ua ntej lawm ces.  .dhia ua me khaub hlab tu nrees lawm xwb.  .thiaj swb roob.  .phuBiab rau cov cobtsib lawm.  .yog muaj teb chaws es tseem yog cov cobfab los ua nom xwb ces awb kuv pab txhawj kawg.  .hos ho yog cov noob Pabtibkas los ua tus coj los.  .awb cov nov yog cov neeg nyiam khav khav theeb khav txiv dhau thiab nyiam quav dej quav cawv kawg nkaus li thiab.  .hos ho cia hmoob nplog los ua tus coj los ntshe hmoob nplog ho.  .ntxub ntxub cov neeg nplua nuj thiab.  .ces qhov zoo mas cia peb lam nyob luag teb luag chaw.  .hmoob thiaj mloog lus no ov.  .cia luag lwm haiv neeg ua tus coj xwb es.  .peb mam ua cov pab txhawb kom suav daws nyob taus ua ke xwb.  .zoo tshaj.  .hmoob ces yog koj ntes lawv ib tug neeg mus kaw.  .los sis muab tua kiag lawm ces tas lawv xeem hmoob ntawd ntxub koj kiag lawm.  .hos yog nrog mabsua nyob xwb mas.  .luag muab tua kiag lawm los.  .ho nyob tib pab me txiav muag qwb qawv li pab niag twm  .Africa.  .nyob zom zaws cia xwb no hos.  .kuv mas txhawj nej kawg os cov phooj ywg.  .kuv tsis xav hnov tej niag suab riam phom nrov dhau lawm.  .dhuav kawg nkaus li lawm os.  .suav daws nyob ntsiag twb to lawm ces.  .kav tsij pw ntxov ntxov sawv lig lig los tsis ua li cas zoo tshaj nawb lawv aw.

Tus phooj ywg,

Qhov koj hais no thiaj yuav yog qhov tseeb xwb os, Tej uas niaj hnub hawv teb chaws hmoob ncej toj nqis hav cuag dev vwm nqov ces yog cobfab cov tes taws li uas koj hais thaum cov cobfab nyob saum roob Phoubia xwb mas, Ua neeg nyob yog koj tsi tiv thaiv koj, Koj yuav cia kom luag xubxub qhib koj tag tso es koj mam tua luag tom qab ces mus khawb qhov tos faus yus ua ntej tso los tau lawm os. Tib co tswv yim txia kua quav li no xwb es thiaj tseem niaj hnub tham yuav tau teb chaws hmoob.#112 HMOOB_kuv haisli qhovkuvxav xwb_*

HMOOB_kuv haisli qhovkuvxav xwb_*
 • Guests

Posted 20 November 2014 - 12:27 PM

Yawm phooj ywg Taw Qhia thiab yawm phooj ywg Hmoob Teb Chaws....neb ob yawg no sij pheej tham txog hmoob twb muaj Tebchaws lawm....tos kuv sij pheej hais tias ua hmoob nom mas tsis yooj yim  kiag....xum cia lwm haiv neeg coj hmoob zoo dua.....neb sim saib seb.....muaj pes tsawg tus hmoob tawm tuaj hais tias.....awb yog neb ua tau teb chaws tiag no....peb sib pab tswv yim....coj peb haiv neeg ....yuav tau coj li cas....seb puas yuav haum tib neeg siab...peb maj mam mus ib qib zuj zus mus.....neb lub hom phiaj yeej ruaj khov lawm tiag ces....teem sij hawm nawb.....caw peb tuaj pab txhawb neb thiab.....tab sis  neb los twb tsis kam qhia peb tias .... neb nyob rooj teb twg li....raws li kuv xav xwb mas...yog yuav ua hmoob nom mas....yuav tsum tsis txhob ntshai tsam luag ho tuaj ua yus tus thawj.....tus neeg ncaj ncees luag tsis txeeb koj tug ua ib zaug.....tab sis luag yuav pab txhawb koj.......kuv ntsia mas nej lam tham xwb.....nej twb tsis niam muaj pab pawg.....yog thaum neb ob yawg ko....tau teb chaws lawm leej twg yuav nrog neb mus tuav teb chaws naw....neb sim saib seb......cov neeg uas tuaj ua si hauv nov.....tus yuav tuaj thuam xwb los muaj....tus tuaj  sib ceg xwb los muaj.....muaj ib txhia tseem tuaj khav theeb....sau luag lwm haiv neeg li lus xwb.....kom suav daws paub tias nws keej ntawv Mesliskas kawg nawb....zoo  li uas nws twb tsis yog hmoob lawm thiab......ib me ntsis tus hais li cas los muaj.....ua rau nej npau taws ces....neb txawm siv ho....teb zoj tias.....yog tias neb muaj teb chaws mas.....neb yuav tsis yuav cov neeg zoo li lawv mus nyob los sis cov zoo li lawv mas yuav rau txiav caj dab tas tus.....qhov no twb yog neb twb qhia neb qhov.....cuv uajn....li nplog hais lawm.....tej no ces neb   (need)   los sis (toob kas) tus puav neeg uas yeej ntse hau nws lub siab tuaj....tsis yog neeg ruam es mus kawm kev ntse ntawm luag lwm haiv neeg los xwb....hos cov uas mus kawm los...yeej yuav xaiv leej puav tuaj pab yus thiab.....nej twb pib tej no tiav tag lawm mas....thaum nej tau teb chaws....neeg txawj ntse....tseem nrhiav nyuaj ....cov yuav los pab yus nawb.....yog peb yuav sib pab tsim kho hmoob tiag tiag.....nej cov thawj coj nej tsis txhob cem neeg....tus yuav cem yuav hais lo puav lus nyhav....tej no cia tus neeg ruam li kuv no mam cem mam hais.....ces cia lawv ntxub kuv...cia lawv cem kuv pauj xwb.....neb mam ua tus keb tias.....awb niag ruam ntawd nws lam cem nej xwb....wb ob tug loj ...wb tsis tau ntaus nqi dab tsi.....tsis txhob tus siab mog.....yeej meem rov mus ua dej num khov kho li qub....wb mam hais kom lwm zaus nws txob ua li lawm.....tab sis qhov tseeb twb yog neb ob yawg ntag los....tseem yuav tau muaj....kasmoos npaumli ntawd mas thiaj yuav haum teb chaws hmoob caumviab hos.....ua ciav txawm yog yus ua thawj coj yus ua tus cem neeg ces.....luag khiav deb deb ntawm yus mus lawm.....nej sim saib seb ....hmoob zais hmoob lub tswv yim tob tshaj plaws....qee tus hmoob txhob txwm tuaj thab sib ceg.....xwb los muaj.....kuv thiaj hais tias.....ntshe ho yog nej zimtxwv los txog lawm xwb tiag laub....tsis li mas kuv pom hmoob....cuv uajn ....yuav kav tsis tau teb chaws.....yog tias ntxim yus laj lim tsis tshua txaus no mas....nyob twj ywm zoo dua.....tab tej me...pub thawj  ..tej me co thiab puab yib.....luag yeej tsis quav ntsej tham txog xav muaj teb chaws....luag yog neeg ib yam li peb thiab....muab xav rau lawv es....yus nyob twj ywm puam chawj no ob.....raws li kuv yog neeg ruam qauj xav xwb....vim kuv yog xaj neeg tsis kam ua leej twg thawj coj tab sis kuv nyiam pab txhawb luag xwb.....tej no yog kuv hais tsis raug qhov tseeb los...neb ho pab plhws ntxiv.....kom peb ho tau sib kawm mus ntxiv mog....ua tsaug#113 HMOOB_stroward, nkaujnog_*

HMOOB_stroward, nkaujnog_*
 • Guests

Posted 20 November 2014 - 08:00 PM

Hawb................ kuvhaisliqhovxavxwb.
cas txog tav no tseem yuav tuaj tham li koj niag rhuav plhu ntsuav laud.

tos muaj tej thaum es kuv xav hais tias tsis muaj tus xav ua thawj na has tos nco xwb nws cia tsa loo tes vim nws sij tsaug tsaug zog ces leej twg tso quav nram qab tsib taug ces nws tsis hnov xyov lawv liam leejtwg, vim lawv hais tias yog leejtwg tsoquav nrad mas kom nws tsa tes, ces nws mag mus kausquav ntag.

txog txij luag tsis cog paj pos kaus ntsaj lawm, luag paub tias thaj chaw twg yuav zoo cog tshuaj lawm.

tsis li ces koj tseem yuam nrhee noj pob txha mov tshauv thiab hey, nej noj nrhee nqaij, nej ris nrhee mis haub qab kawg nrhau.

when would those sp false ocure going to stop.

tus txiv neej thaud tuaj hais tias kom muab peb cov ntawv nws saib vim nws muaj cov zoo them tsawg tsawg, nws cia li tuaj muab hloov tas yog leejtwg?. We know his home and where he lives.

Thank you

#114 HMOOB_Hmoob Teb Chaws_*

HMOOB_Hmoob Teb Chaws_*
 • Guests

Posted 22 November 2014 - 05:21 PM

Leej twg tawv ces rau ntshaig li no xwb ntag yog peb Hmoob muaj teb muaj chaw lawm.

 

 #115 HMOOB_LoL_*

HMOOB_LoL_*
 • Guests

Posted 22 November 2014 - 10:44 PM

Hahahaha hos yog leej twg tsis tawv npaumnkaus tooj thiab hlau ces kawg niag hmoob teb chaw ntawd muab peb xa mus ua kab sab rau nws tawg xwb tiag.

 

Nej tsis ntseeg mus nyeem hauv lub topic "Ntsuag lub 30" kuv twb yog ib tug ntawm coob coob puag thaud tus tau mus nrog cov sawv ua tej kab sab ntawd.

 

Tiamsis kuv khiav dim lawm ces nws tua tsis tau kuv, nws thiaj niaj hnub liam hais tias yog kuv nrhiav ntes cov niag tua neeg ntawd tiamsis tsis yog, kuv tsis ntes leej twg yog nws tsis tua kuv.#116 HMOOB_kuv haisli qhovkuvxav xwb_*

HMOOB_kuv haisli qhovkuvxav xwb_*
 • Guests

Posted 23 November 2014 - 10:55 AM

Niag thaub  ...Stroward, nkaujnog  .# 113  .aw....zaum no kuv paub lawm   .kuv yuav tsis kam qhia tswv yim pub dawb rau cov niag tsov tom   .noob nyuj tais tshav ko lawm   .cov niag noob nyuj ruam   .nqov taug ntsej dawb ko   .lam nqov kom saib pus muaj tsov nyob ze muab nws noj xwb   .nws yeej tsis yog noob nyuj sib nraus kom yeej tshav es tau kav maum tiag   .xaj nyuj ko sim cia nws mus nrau kiag me   .twb tsis tas lawv cov nyuj kub ntse yuav nrau nws laub.........lawv cia lawv cov nyuag nyuj pob thawj thiab cov niag maum nyuj qhuav tawv   .muab nws laub xwb ces    .lav loo tias cov nyuag noob nyuj tais caus no   .poob kwj deg tuag tas   .twb tsis tas tsov yuav pab muab nws tom noj lau.    .kuv pab tswv yim pub dawb xwb tseem cem kuv thiab   .koj  ces yog cov xav phov siav tuag lawm xwb.    .cas koj lam liam tias kuv tuaj hloov nej li ntaub ntawv    .kuv tus no twb tsis  paub tias tej ntaub ntawv uas koj hais yog ntaub ntawv dab tsi   .thiab nej sau tseg rau qhov twg   .yog koj liam kuv es tus uas nws ua li koj hais pom koj muab liam mus rau lwm tus li no lawm mas ntshe  .nws yuav tuaj dab ros kawg li os.   .tos kuv sij pheej hais tias hmoob ruam kav tsis tau teb chaws.    .vim tsis xyuam xim li koj ntag lau.    .kuv paub tias koj cem yuam kev neeg lawm os   .me phooj ywg.#117 HMOOB_yVrgcr_*

HMOOB_yVrgcr_*
 • Guests

Posted 23 November 2014 - 08:40 PM

Niag pog ntawv ces pa um twb tsis muaj kua kiag lawm os.  Lam ua lawm xwb cas koj tseem yuav khuv xim thiab nas#118 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 November 2014 - 09:47 PM

Kuvhaisliqhovkuvxavxwb, ua cas kuv saib mas koj yog hom niag neeg tsis paub kev cai laj npiaj vib nais, kheev koj lam tuaj  sim hauv kuv vaj kuv tsev mas koj aw, koj tsawv rabdiav twg los kub koj tes ua koj nkaum pes hlo xwb ntag hov hom neeg taistaisquav ntawd nas.

Twb tsis yog kuv li esruam los cas naj, yog mus nrog lawv uarog ntxhov nyho tau quav dabtsi?.

 

Tus mej nas ntawd es thaud nws thiab kuv twb kawm tib class xwb nws twb tsis keej ntawv li kuv hos ib sij mag nais khu xa ib nplawg ua nws khawb khawb cajtw, nws nyob qhab 100 xwb hos luag tus nov mas xeem lub hli twg los tau thib 1 to thib 3 tas li tas li xwb yeej tsis mag nais xuas pas nplawm ib pas li nad.

Hos luag tuaj ntawd luag tuaj xyuas kwv xyuas tij yam tu siab nrho ua thaum kawg xwb, twb tsis yog luag npav tuaj nrog leej twg sib xeem.

 

tus tib neeg yus hais kiag yog nws tsis tau paub nws tus kheej mas nws yeej xam ncig lees seb yuav pab yus li cas thiaj yog qhia yus pob hos niag uas nws tsis lees kiag ces niag ntawd twb yog nws lawm ntag.

 

Kuv yeej tsis tau cem leej twg os, kuv tsuas tham niag heev nyuj heev heev uas kav tas nrho ib pab niag nyuj heev heev xwb es ib ob lo lus xwb los npav qhov mus tsoo luag tej tog vaj tog tsev thiab lov luag pobntxha kom dam dawb vog.

 

Kuv muaj niam, muaj txiv tug kav tug yug, kuv tsis yog noob nyuj.

 

Kuv lub qhuavtas lawm los tsis muaj leej twg yav tseem tawwvvv yuav tos txais nej lawm thiab hos yog xav kom muaj kuas los kuv mam tso me me zis ntub ces thaum kuv aibxavaim thiab tawww yeej zoo nyob heev.

 

 

 

 #119 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 November 2014 - 10:17 PM

Kuv yeej tsis yuam kev thiab kuv yeej tsis ntshai niag mej nas tais tais quav ntawd, I meet her in late 2004 when my Husband and I went to buy my Uncle's wild pig but she were come after us with a bunch of young guys to my Uncle house for pig batch too and of course was not she just a piece cap cake to one of my relative brother that day?.

 

I don't know why I meet her again, she still sound like a npuavlum when I aint look at her.#120 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 November 2014 - 11:20 PM

cov niag tsov tom noob hmoob poob cev qhev no es   .luag tej tham txog yuav ua li cas thiaj sib pab tau hmoob ciaj haiv   .tsis tham seem luag tham laiv   .cov niag noob hmoob dev poob phem no es  .nws yuav tham txogpim thiab qauxwb#121 HMOOB_Haisqhiatias_*

HMOOB_Haisqhiatias_*
 • Guests

Posted 24 November 2014 - 12:58 AM

Peb yeej nyias ciaj nyias haiv ua ntej peb niam peb txiv khiav tawm pem suav teb los lawm, yog li no hais tas los rov hais ntxiv ntob nkaus koj lub qhovntsej hais tias peb tebchaw nyob puag Paradis teb lawm.

 

Seb koj covdev uas ploj mus uaqhev ho tshuav tsawg leej ces kav tsij mus muab tsooooob xwb vim lawv tsis tuaj tej no tsis txhob nkim koj cov niag lusdev tuaj hais hais lawm.#122 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 24 November 2014 - 01:44 PM

Cov niag phev dev, cas nej es tsuas tham sib tsoooob xwb nas.  Rab niag yob twb tsis luaj ntiv tes rw qab sav cas nim yuav tuaj hais ua luaj tsis paub txaj muag li lov.  Zoo li nej xwb txawm yaim los nplaig me me tsis zoo li thiabb os.

 #123 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 24 November 2014 - 06:30 PM

awb peb cov hmoob Meskas ces tsuas ntse txij lubpim thiab rabqau rov hau xwb yeej siab tsis tshaj hov li os. kuv pom lawv cov xov tooj cua thiab TV ces yeej tsis paub txuag hmoob hav zoov txoj sia li las as. hmoob hav zoov hu xov tooj tuaj tham nrog lawv ces lawv yeej muab tso tawm saum huab cua rov mus qhia hmoob liab thiab nplog liab  tib si. yog tias cov hmoob Meskas ruam npaum ntawd tiag ces tsis tas yuav tham tham txog hmoob yuav muaj teb chaws li os.  txawm muaj teb chaws los yog cov hlwb ruam no mus kav xwb ces teb chaws yeej tsis thaj yeeb li os lawv aw.  xyov   cov xov tooj cua thiab TV  hmoob no yog lawv txhob txwm ua los pab xa xov rau nplog liab thiab hmoob liab   kom muaj kev phooj ywg es thiaj tau mus aim cov nyuag maiv maiv mos ab tid xwb los cas lau. yog cov npua ruam no ntse li neeg mas thaum hnov ib tsab xov li no yuav tsum coj ntsiag to mus rau tim tsev dawb coj mus ua pov thawj tim khawv rau luag tej hlob mloog xwb mas  thiaj yog neeg yuav cawm yus haiv neeg nav.  xyov yog muaj plus dhau xwb los yog ruam dhau li lau. tej hlwb zoo li xwb los txawm siv khav khav tias hmoob yuav muaj teb chaws awb twb tsis paub txog .lo lus twg yog yuav tau keep secret li   .npwb tiag tiag li lau.#124 HMOOB_Nobodyperfect_*

HMOOB_Nobodyperfect_*
 • Guests

Posted 24 November 2014 - 08:36 PM

Kuv yeej tsis xav hais li tabsis nws yeej tuaj ntsib kuv cuag nkaus kuv yog nws tus Dov tawm li lawm mas yuav tau hais seb nws pos zoo nyob thiab tseem tshuav yam ab tsi uas nws huam huam yees es sij raws kuv ua tej tug tais taisquav.

 

Kuv pom nws niam thiab nws ua ib lub tab laj tim Flea market los ntev lawm tsis sub, hos kuv mus yuav dej haus xwb mas yuav luag tas nrho cov niag muamdaiv tid nim threatened kuv kom closed lawv lub storage xwb xwb.

 

Ntev los lawm muaj ib hnub kuv mus tim lub tablaj tid thiab, kuv pom nws muaj ib plab menyuam loj loj nws wore ib lub white dress siting on a chair like she and I was little kids, she does not know how to sit prosper in class so the teacher have to teach her.

 

I am not your Doctor, none perfect and I believe the teacher did not help me none either but it was she did not sit prosper in class so stop chase me like I am your victim.

 

 

 

 

 #125 HMOOB_x( tsis tau_*

HMOOB_x( tsis tau_*
 • Guests

Posted 24 November 2014 - 11:09 PM

Thaum peb mus tua npua teb ntawm ntawm dablaug lawv thaj teb ces niam dab laug muaj ib tug maum miv seej seej ces kuv 2 tug minyuam mus caum caum tus maum miv ntawd ces niam dab laug hais tias lawv tus maum miv ntawd yug tau ib co mi nyuam, yog peb xav yuav ces niam dab laug muab ib tug rau kuv ob tug mi nyuam ces kuv 2 tug minyuam thiab nkawd txiv muaj muaj siab thiaj tseem mus caum thov niam dab laug ib tug mi nyuam miv lawm ces aibpoguas nrog ib pab tub hluas tuaj tom qab peb ntawd thiaj tau chaw mus xub tua lawv tus npua lawv tuaj tom qab tuaj yuav thiab xwb.

 

Tsis yog hais tias nws haibhaib heev ces nws txeeb tau ntej thiab tsis yog hais tias kuv nrog nws sib tw dab tsi vim twb yog kuv ib tug dablaug, yog muaj neeg coob coob tuaj tua npua ces kuv yeej yuav zam cia lawv tua lawv tas kuv mam tua tom qab.

 

Peb coj niam dablaug tus mi nyuam miv los tu tu tau ib ntus ces nws cov plaub qhov ncauj ntev ntev zoo zoo nkauj ces kuv niam ntxawm txawm tuaj pom ces muaj ib hnub kuv niam ntxawm txawm hais tias nws yuav thov muab peb tus mi nyuam miv ntawd rho 2-3 txoj plaub mus ua tshuaj, kuv xav tias miv plaub niaj hnub hle thiab ntau ntau ces niam ntxawm yuav rho los rho thiab yus kuj tsis zoo yig vim sawvdaws sib sib hlub.

Niam ntxawm txawm muab tus miv cov plaub ntawm qhov ncauj rho mus ua tshuaj lawm ces ua cas tus miv ntawd cia li mob mob qhov ncauj ua tej lub niag hlwv ua qhov txhab ua paug viag txaus txaus rhiab neeg heev li hos quaj quaj tas li, yus ib nyuag plhws nws xwb mas tej niag khawb yus tes hle tawv hlo ces peb cov niam tub txiv nyuag ntshai ntshai niag miv ntawd ces kuv thiaj hais kom peb cov niam tub txiv nyuag ua siab muab tus miv ntawd xa coj mus nrauj zoov lawm.

 

Txij li peb muab niag miv ntawd xa mus nrauj zoov tas los ces peb tab pom dab raws tom peb.

 

Tau 2 vas thiv tag los nov kuv nyuam qhuav pom ib niag dab tim tablaj raws kuv tus txij nkawm nkag dua hauv hoob tsev tawm rooj lawm.

 

 

 

 #126 HMOOB_Lino puszoo ne?_*

HMOOB_Lino puszoo ne?_*
 • Guests

Posted 24 November 2014 - 11:27 PM

Thaum ub ua ntej tsov rog Vajpov  nplog ua tsov rog  nplog ua li no xwb   .thaum ub mas tog  vas vias thiab tog viascas lawv nyias muaj nyias nom   .ib leeg tsis kam zwm rau ib leeg   .lawv tuaj zov ciam teb rau ntawm tus dej najlib   .uas yog ntawm heemhawj   .thaum tsis tau txog hnub cov thawj coj kom lawv sib tua    .lawv tuaj sib xyuas sib tham tau   .tab sis yog koj cov yuav tuaj xyuas kuv mas koj muab riam phom tsov tseg tim koj lub khaib  koj mam tuaj   .kuv cov los yeej ua tib yam li thiab   .thaum txog caij uas cov thawj coj yuam kom suav daws sib tua   .thaum ntawd suav daws mam sib tua   .tab sis yus cov tub rog tim ub thiab tim no yeej sib cog lus lawm tias   .zaum no nej ua txuj swb peb nawb   .rau qhov peb tus nai yuam kom peb xub tuaj tua nej lawm   .ces txog thaum sib tua kiag ces   .cov ntawd ua txuj swb thiab khiav mus lawm   .tab sis lawv ob tog puav leej tua phom rau saum ntuj xwb   .lawv yeej tsis lam tua kom koj tog los sis kuv tog tuag neeg li    .nplog ua rog nplog ua li no xwb   .nplog thiaj tsis muaj  kev sib ntxub sib ceeb nyeej  .yog peb cov hmoob txawj ua li nplog   peb yuav tsis muaj teeb meem sib ntxub tib yam nkaus   .txawm peb sib tua tuag tag los   .nom tswv twb tsis yog yus tau ua   .luag muaj luag tus ua   .es yus yuav ruam ua luaj   .es kuv txawm yuav ua kom koj tuag kiag   .koj los txawm yuav ua kom kuv tuag kiag    .tab sis thaum kawg tsov rog tus   .yus tseem yog lawv tus qhev li qub xwb.    .muab xav kev ua tsov rog tsis muaj qab hau li ov hmoob aw.   .sib zam mog  cov yawg.#127 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 12:19 AM

Aibpogntawd los kuv paub thiab txeev ntsib los lawm mas, vim tam sim nov lawv twb khiav los nyob tsis deb ntawm peb nov lawm thiab, peb nyob sab xum 4 me hos lawv nyob sab xum 6 tim taw roob tid, mus ntawm lawv mus lawm saum roob 10 npaj ces yog 6-7 minutes xwb.

 

Yog tham ces yuav yog tib co qub lus xwb os.

 

Tos lawv ho hu lub roob ntawd ua roob 10 npaj los yog vim thaum ib peb mus ntsib lawv tid ces aibpogntawd txawm los thov txais ib qho nyiaj, txais nyiaj tas nws tsis muaj nyiaj them ces muab rau lawv ua ib teg 10 npaj lawm.

Kuv kuj tsis tau pom tabsis qhov ntawd yog ib tug kwv tij tham qhia kuv xwb.

Cov niag neeg txais txais luag nyiaj li ntawd, yog los ua vaj ua tsev ze yus zej yus zos ces yus kuj txhawj ntau tsav ntau yam tsam lam txais yus tej txij nkawm nyiaj tsis xav them.

 

 #128 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 03:30 AM

cov niag hluas nkauj es nyob ntawm xoom ob ntawm qaum kev es pheej qia qia dub lawv covpaum tsis pub leej twg txiag kiag thaum tuag lawv muab faus rau ntawv xoom ob  .mag suav tuaj muab nws cov niagpaum khawb coj mus nyoj ua tshuaj zoo mob kascees tas lawm   .qia dub nws cov niagpim diam ua nws twb tuag lawm los tseem mag muab cov niag quavpim rau suav coj mus ua luam lawm xwb  cas yuav nkim niam thiab txiv tej zog sib tsoob muaj nws ua luaj.#129 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 04:32 AM

Yaiv yaiv niagdevtsuamtxoov ntawd cas nws nim tsis lees kiag li nws niam nws txiv tsis yog los pem suav los ho.

Nws yov tsum yog niagdevuas uas khav hais tias cia nws lub niagpim pleev ntsev los kav mas yeej tsis muaj tsovrog li lawm ntag, leejtwg tuaj hais ces nws muab suam kiag cajpas xwb mad nws thiaj tias luag qiadub ua li nws lubpimnws tau pub leejtwg tsooob rau nws ntsia lawm.

 

Ua li cov niag tsovrognov pus yog tsovrogtsoob lawv cov niagpimuas pub pubtxiag ua ntej puag thaum ub es txiag tsis hnov chwv lawv cov qhovpim khauskhaus thiaj caum lawv tas lawm xwb naj?.

 

Hos kuv li mas kuv qiasdubheev li nawj.

Yog kuv pom hais tias nws yog koj tus lawm thiab koj twb xub los muab nws tsooooooooooob lawm mas kuv yeej tsis kamtsoob nws li vim kuv tsoooob luag tus los yeej mob mob luag siab hos luag tsooooooob kuv tus los mob mob kuv siab.

 

Ua li nws lubpimuas nws khav hais tias yog lub #1 cheem rogntawd ho nyob qhov twg?.

 

Kuv tsuas thov ntuj kom ntuj muab ib rabniagqau loj loj mus muab nws niag maumdevtsoooooooooob rau nws ntsia kom nws siav tshuav tu ib yam nws ua rau kuv thiab cem kuv xwb ces nyaj kuv uv taus tsis tuag los lwm hnub nws yuav uv taus tsis tuag thiab.#130 HMOOB_Nco Ntsoov_*

HMOOB_Nco Ntsoov_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 08:50 AM

A ib pog ntawv es thaum ua nkauj ua nraug nyob yus twb nyiam nws, nws los twb nyiam yus ib yam.  Tsaus ntuj mas yus mus tham thiab thov nrog nws pw ai m nws p a  um los nws tsis kam li.  Muaj ib hmo kuv thiaj qhib phab ntsa mus muab nws tso ob no, kuv nyaum qhuav nkag txog hauv nws hoob xwb mas nws twb ua pas hlob pas yau lawm, kuv xav tias nws yuav cuab kuv a im no.  Cas thaum kuv nias zog nws xwb mas nws txawm siv qw cuag yuav tuag.  Kuv thiaj tawm phab ntsa rov sab nraum zoov lawm.  Ib hlis tom qab kuv rov mus tham nws mas nws nim thov thov txiv tias nws yuam kev lawm cas tsis cia kuv a im kiag.  Kuv teb nws hais tias, kuv yog tus txhaum ces cia kuv tsis ai m nws p a u m lawm.  Nim no laus mam rov sib ntsib mas nws nim hais lus zoo zoo sai b yus puas yuav txi a g nws lub niag p im laus ntawv, tab sis kuv tsis niam quav ntsej niag p i m laus tsw quav ntawv lawm.  Sim neej nws khuv xim kuv rab txog hnub tuag.#131 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 11:41 AM

Ham tsis los mas cov niag qhov tsw ntxhiab ntawd mas nws muaj plus tiag tiag li hos zaum puav leej puav niag mas yus muab nws tsoob es  yus rabqau daus nws cov niam quavpim tawm los es tsw quavpim ntxiag mas nws tseem muaj plus cem yus tias niag ntsej muag tsw ntxhiab koj qias neeg dhau lawm  ntuj aw niag tsw ntxhiab twb yog nws ntag los hos cas yuav xav kom nws sim xuas ntiv tes lij nws lubniag qhov coj los hnia seb tsw dab tsi es nws tseem muab liam rau yus......... muaj plus tshaj li os.#132 HMOOB_dag tastas li os_*

HMOOB_dag tastas li os_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 11:54 AM

leej puav poj niam mas muaj plus tiag tiag li hos  muaj ibaibpog nas thaum nws tus txiv tseem tsis tau tuag nws twb mus tsoob ib thaub Meskas yawm thaub Meskas twb qhiakuv tas tias nkawv sib tsoob es lub caij nkawv tab tom sib tsoob nws niag txiv hu xov tooj tuaj rau nws es niag thaub meskas hais kom nws teb xov tooj mas nws nim hais tias kav tsij ua tsawg tsuag xwb tsis tas teb  tam sis no nws niag txiv tuag lawm peb hu xov tooj mus tham nws mas nws cav cuab qhov tsim txiaj kawg  nws hais tias nws li nws tsis kam leej twg kov nws li rau qhov nws tsis nyiam sibtxiag na has niag tsovtom tswntxhiab ntawd mas dag loj tiag tiag li hos.#133 HMOOB_dausxibdausnpu_*

HMOOB_dausxibdausnpu_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 06:06 PM

Aibphimnpab ncontsoov.

 

Ntshe koj phimnpab lawm vob tos koj ho hnov luag nyiam koj nas.

Tus koj hais yog tus los txog ntawm koj nraub qaum nas niag phimnpab, nws yog woman xwb nws tsis man.

Luag nyiam luag ib tug los koj vwmvwm ces lam teb ua tib tug niag qautsanqawvnqug.

Thiab nim yuav tau muaj neeg ntsib koj os, koj ces niaj hnub niaj hmo thws koj rabqau ntsaws rawv hauv koj niag maumdevlubpim xwb yeej mus tsis tau qhov twg tsam koj ho tsis muaj chaw uadevthawjthiab.

Cas ho tsis muaj neeg pom nws nrhiav koj hos koj mas ua hnub ua hmo, lug txhua txhia txoj kev uadevthawjthiab thawjthws thov ntuj kom cia koj txiagibteg seb koj yuav huancheej thaum twg rau lawv ntsia.

 

Lawv muab niagdevthawjthiab thawjthws ntawd cem txaus nkaus lawm es tsam nov laawv lam hais kom nws vwmvwm xwb los hos.

 

Devsiab mas yeej tsis nco ntsoov thaum lawv muab nws nplawm rau txhua txhia ces kaum tsev hais tias nws muab nws lub qhovquav rau nws niag yawmyijtxiagtxiag lawm.

 

Vim devtejsiab ces ntshaw ntxias noj ntxias qhe heev dhau lawm thiaj xav tias luag nyiam koj tabsis ceev faj tsam koj ho tau mus nkag cov nkuaj uas koj npaj kaw neeg nawj.

 

Niagdevthawjthiab, koj mus tuag rau roojteb twg lawm, kuv los xav xav ntsib koj kawg nkaus thiab, ua li koj puas kam sau ib daim menyuam ntawv lo ntawm koj hauv pliaj hais tias koj yog Dausxib kom kuv paub koj mad.

Vim kuv muaj kuv qautxiagkuv lawm kuv tsis xav txiagkoj li os, tsuas xav ntsib hais tias tav ntuj li nov koj lub niag ntsejmuag ces twb tuaj plab tas lawm.

 

 #134 HMOOB_tswntxhiab_*

HMOOB_tswntxhiab_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 06:25 PM

Dagtastas li os.

 

Koj dag tas tas li os xwb es kuv tsis ntseeg koj os.

Cov koj hais ntawd lawv yog special peoples xwb tsis muaj neegxavtxiag.

Tus lawvtxiag yog neegphem xwb.

Mas koj tsis txhob muab tej neeg special ntawd ris txim dawb os nawb thiab txawm yog leej twg mus mua lawv yuam txiagloslawv yeej hais tsis tau thiab tus uas txiag cov neeg very special ntawd ces nws yeej yog neeg special dua cov ntawd lawm nws thiajtxiag.

Yog li ntawd koj coj tuaj hais dabtsi hauv tej nov, vim lawv sibtxiagtas lawv tsis muaj txim.

 

Haj haj haj

 

Tej tib neegruam li niag dagtasli ntawd mas ntshe nws ntshaw txiagpaumtswntxhiab kawg los nws tau saib xwb tsis tau txiagces khib khib nws ne.

 

Yog koj xav txiagcov neeg very special ntawd tiamsis koj tsis pom qab lawv tsev nyob qhov twg no tuaj kuv coj koj mus saib, yog koj nyiam ces mustxiagdawb xwb thiab kuv hnov hais tias koj mus txiagtas yog tus special people ntawd nyiam koj mas nws tseem muab zaub muab mov koj noj tib si.#135 HMOOB_Muajplhus 1_*

HMOOB_Muajplhus 1_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 06:33 PM

Guest, yog koj tsis muab plhus rau nws muaj no tshuav tsawg leej mad.

 

Ask the whole Earth to give her plhus, not wonder why all of you made her big plhus?.

 

hiv hiv hom hom

 

Shame on you biatch.#136 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 07:28 PM

xaj neeg ntawd niam yuav yog neeg special qhov twg  nws twb yog neeg liam tshaj ntag los hos  xav sib txiag tsis txiag yus haiv neeg xwb es  mus cuabpim rau lwm haiv neeg tsoob ....niag tsov tom neeg liam ntag lau#137 HMOOB_oyes_*

HMOOB_oyes_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 07:51 PM

Nws tsis yog special peoples no koj pom nws txawj tsav tsheb, nws txawj ntaub txawj ntawv, nws muaj vaj muaj tsev, nws muaj cuab muaj yim tug kav tug, nws muaj tub muaj ntxhais thiab nws muaj txij muaj nkawm nyob qhov twg?.

 

Chose 1 of the above very carefuly so we will know which human being are the special peoples on Earth.

 

 

 

 

 #138 HMOOB_calimoua_*

HMOOB_calimoua_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 08:04 PM

back in 1995, she offense me that she was the better person when she saw me with my partner togethering with our child then now I fond her out, she just a piece of wasting cake for freedom.

 

 #139 HMOOB_Nkauj Hmoob Thoob Tsib_*

HMOOB_Nkauj Hmoob Thoob Tsib_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 08:45 PM

Peb cov pojniam Hmoob tsis xav tham cov niag txiv dev tsoob Hmoob txiv neej lawm vim rabniabqaumeme luaj ntiv tes rw qab xwb, xum mus tsoobmevthiabdub haib tshaj vim lawv khoom loj thiab nchav tshaj nej covniag yogkabnpisroj kov.#140 HMOOB_Yes Hello qaume_*

HMOOB_Yes Hello qaume_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 09:44 PM

Have not you know the word Freedom and the land of the free?. Yog tseem tsis tau muaj neeg txawj txhais lo lus Freedom ntawd ces cia kuv txhais nawb mog.

 

Freedom txhais tias tus txiv neej tsis tau muaj leej twg ua tustxiag mas yog leej twg mus ntxias tau txiagces yog nws tus.

 

Qauloj thiab qaume los tsis txhob lam mus ntxias luag tej txivtxiag, its illegal and violence to this so call the land of the free.#141 HMOOB_piavpiavtuagkusmamtas_*

HMOOB_piavpiavtuagkusmamtas_*
 • Guests

Posted 26 November 2014 - 02:59 AM

Hmoob cobfab ruam ruam os lawv aw......hmoob cobfab ua npua tshom rau dev noj xwb os.....txog thaum kawg cov tuag haj yuav los khaws ua nom dawb......hmoob cobfab ruam cav vam tias ntshe hmoob meskas yog cov yuav pab lawv.....cav niaj hnub hu xov tooj tuaj rau hmoob mes kas.....hmoob meskas muab tshaj tawm saum xovtooj cua thiab tso tawm TV xa xov rov mus qhia rau nplog thiab hmoob liab kom mus muab lawv quj kom tu noob xwb los tseem tsis paub.....ruam tshaj plaws.....tseem niaj hnub tuav rawv lub siab ruam qub tsis paub hloov li.....tseem qhuas tias ntshe niag  caj ntswm siab tseem yuav pab nws.....ruam tshaj.....niag caj ntswm siab ntawd.....lawv xaiv tus pob txha loj noj xwb....lawv yeej tsis ntsia txog yus lawm naj......luag xum yuav nplog thiab nyab laj lawm xwb.....cas yus yuav ruam ua luaj......tsis tias coj tej tub ntxhais tawm los nrog hmoob nplog thiab hmoob nyab laj tej tub tej ntxhais dag ntxias hmoob Meskas ruam tej nyiaj duaslas siv.....lawv cov no ces twb nplua nuj tas lawm los mas hmoob cobfab ruam aw.....nej ces zoo nkaus li ib xaj niag neeg ruam li kuv no ntag lau.....niaj hnub thampim thamqau tab sis saib saib computer  .qhov muag dig tag.....hos luag tej ntse ces twb mus txiag dhau ob peb phaumpaum nkauj mog nyob sab ub.....leej puav ces mus mus ua mobpim mobqau tuag tas lawm los muaj.....yus ces tseem niaj hnub piav li qub......awb tus neeg npwb ces....pes tsawg xyoo los tsuas nyob thaj chaw qub xwb lau  cov me cobfab thiab cov piavpim thiabqau aw.#142 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 26 November 2014 - 06:29 AM

Mas kuv twb hnov hais tias nws tsis kam rau ua thiab nws twb khiav mus nyob nws lawm, tsis yog lawv tsis kam ua nws, tsis yuav nws thiab twb tsis yog niag ntawd mus caum ntxias lawv.

Nws tsis xav hlub lawm, nws twb mus muaj tus tshiab coj nws mus puag tebchaw paradis ib leeg los lawm hos tus tshiab twb muab nws ua ua nws lawm ces niag I thiaj sij mus thawj thiab thiaj raug ntxias tua kom tuag.

 

Ib tug ntxhais yog nws ua taus txiv npaum li ntawd lawm ua li yog koj no koj ho puas yuav nws lawm thiab nws ho puas nyob tiv kev txom nyem kom tsim nyog tau txais yav sauv?.

 

Neegsiabphem thiab neegsiabzoo nws sib txawv nws lawm npaum lub ntuj thiab lub teb.

 

Pab niag ntawm ko ces poob rau hauv niagdevuas ntxias noj ntxias qhe qhab nab.

 

 

 

 

 

 

 

 #143 HMOOB_kuvhlubHmoobkuvthiajqhia_*

HMOOB_kuvhlubHmoobkuvthiajqhia_*
 • Guests

Posted 26 November 2014 - 10:43 AM

Hmoob yuav tau sib hlub Hmoob os lawv aw ....yog nom nplog yuam kom nej mus caum tua cov Hmoob havzoov no ces ...nej xa xov mus rau lawv kom kav tsij zam kev ua ntej nej mus  thiab hais kom cov niag neeg ruam ntawd tsis txhob lam tua nej  ....thaum nej mus txog ntawm lawv tej chaw nyob  .ua ciav lawv twb khiav lawv thaum twg lawm ...ces nej kuj lam tshoob phom vig voog rau ub rau no xwb  ....thaum nej mus thoob tej uas nplog yuam kom nej mus tas ces  ....nej rov los nej tsev xwb los pob  ....yog nej hmoob nplog txawj siv tswv yim mas hmoob yeej tsis muaj kev sib ceeb nyeej kiag li os cov yawg  ....vim cov niag neeg havzoov ntawd ruam tiag tiag li hos  ...yog nej yuav muab lawv tua kom tuag tas los lawv yeej kawg tuag tas xwb tiag  .....yog nej tsis txawj zam txim pub lawv ces  ...tom ntej muaj ib lub caij twg  ....yawm saub tus uas yuav rau txim rau neeg ntiaj teb yuav rov feeb txoj kev txhaum  ...uas pheej ua neeg nkaum havzoov hav tsuag ntawd rov rau nej ev   ...ces tos nco nej cia li  ...mus ua neeg nkaum hav zoo li lawv lawm thiab   ...nej mag txom nyem li lawv  ....nej tig ua neeg ruam li lawv lawm ntag no hos  ...nej sim saib seb  ...thaum ub  ...VAJPOV  ...muab nyauj hoom tuaj tua nej rau ub rau no  ...nej mas hkawb tej nyuag qos havzoov noj yug siav xwb  ....tom qab no cov niag Hmoob havzoo no txawm siv los  ....cug nkaus nrob qaum ev kiag nej tej kev txom nyem pauj  ....haj haj  .pus yog maj cov yawg?....yuav tau tsis txhob tsim txom luag kom txom nyem txaus nkaus  ...lub ntuj thiaj hlub yus thiab ov nawb......nej tsis txhob xav tias ntshe haiv neeg nyab laj lawv yuav phem heev no nawb .....thaum peb tseem nrog lawv sib rho siav nyob  ...PhuBiab  .....yog cov nyab laj yuav tuaj ...kuaj lab  ...lub roob lub hav twg  ....mas luag yeej xa xov kom yus cov neeg uas nyob tom lawv tog neeg  ....qhia kom suav daws khiav tawm mus ua ntej luag yuav tuaj  ....kuaj lab ib cheeb tsam ntawd no hos ....hos cia li sib ntsib dheev ntawm tej kev mas yog koj tsis xub tib phom rau lawv mas  ...lawv tsis lam yuav xub qeb phom rau koj li  .....luag ua rog yuav neeg xwb xwb li hos hmoob aw ...nej yuav tau xyaum nyab laj nej thiaj ciaj tau haiv ov nawb... .kev tua neeg yam tsis txuag lwm tus siav  ...lub nuj tsis foom koob hmoov rau yus mog  ....kuv twb pom los lawm kuv thiaj muab piav qhia nej kom xyaum qee yam zoo ntawm luag los sij rau yus haiv neeg mog.#144 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 26 November 2014 - 03:12 PM

Twb yog cov neegphem ntawd kuv thiaj mus yug ua nws tus mi tub quavquavnpua lawm, vim lawv hais tias daj dee zoo luaj no tsis tau koj lawm ces tus ntsuj tus plig mam mus thawj thiab ua koj mi tub qaim lias koj lub xub ntiag rau koj nqa ruj rawv, mam hais qhia rau ntiaj tog qaum pes tias koj yog kuv thawj tug zoo nkauj mus zoo nraug ces zop nyog tas lub siab lub plawv.
nws tua kuv ces nws tus tub ris kev npam.

#145 HMOOB_Hmoob Teb Chaws_*

HMOOB_Hmoob Teb Chaws_*
 • Guests

Posted 26 November 2014 - 05:01 PM

Hais txog peb lub teb chaws mas tsis yoojyim kiag, tab sis yuav tshuav tsis ntev pes tsawg lawm xwb ces peb yuav tau liaj a teb chaws nrog luag nyob lawm nawb, kwvtij Hmoob.  Nej tsis txhob me siab hais txog lub teb lub chaw ces nws muaj nws tus lis lawm, txog thaum tau ces sawv daws yeej yuav paub thiab peb yuav tsis pub ib leeg twg tau kev tu siab nawb.  Kwvtij hmoob hais li no xwb tus yuav to taub ces yeej to taub peb zoo heev li lawm.  Nco ntsoov tseg nyiaj yuav cia mus tsim yus lub neej tshiab xwb ces yog lawm nawb.#146 HMOOB_pusnyuajnpaumtevqe ne?_*

HMOOB_pusnyuajnpaumtevqe ne?_*
 • Guests

Posted 26 November 2014 - 08:18 PM

yog paub npaum li nej tiag  ...kav tsij maj nroos ua nej tej hauj lwm kom tiav sai li sai tau es  ...thaum peb rov mus txog peb teb chaws kuv mam coj nej peb rov mus khawb lub qhov nyiaj uas loj thiab muaj nyiaj ntau tshaj plaws uas thaum ub peb tseem nyob tim nplog es peb twb pom cia lawm   ...lub qhov nyiaj ntawd mas yog nyiaj  100%  ..yeej tsis txuam zeb tsis txuam dab tsi li ov  ...koj muab hlawv kom yaj los sib lo ua ke xwb ces  ...yeej tsis sem hlo li tiag  ....yog peb cov nov tseem muaj sia nyob es nej twb tau teb chaws lawm mas  ....oib....tsis tas yuav nqa   ...yeeb ncuab... cov nyuag nyiaj nplooj qhua no mus li os  ..peb mam mus muab peb li nyiaj ....uas lub ntuj yawm saub tsim tseg rau peb siv xwb   .awb tsis nyuaj li os  ...me phooj ywg  ...lub caij ntawd ces   ...nej twb yog peb hmoob li nom lawm ces tsis nyuab kiag nawb.#147 HMOOB_nojtas xam tau_*

HMOOB_nojtas xam tau_*
 • Guests

Posted 27 November 2014 - 12:37 AM

kuv rawm rawm rov mus noj cov ntses uas peb hu ua ntses quavntsuab  es tej tug nyuag tsis loj pes tsawg  .cov nov nplog muab coj los ua ntses qaub noj mas qab tiag tiag ov  .laj laj tos hmoob lub teb chaws li ces  .ntshe yuav tau mus noj ntses ua ntej thiaj yuav xam tau xwb lau   .thiab tseem xav noj cov niag qe ntsaum uas nplog muab coj los ua qe ntsaum qaub noj   .oib qab tas tas li thiab haj haj#148 HMOOB_Dr. NomPhiabxyooj Lub Suab_*

HMOOB_Dr. NomPhiabxyooj Lub Suab_*
 • Guests

Posted 03 December 2014 - 04:16 AM

Hnub no kuv mloog xovtooj cua Hmoob qab ntuj hais lus, kuv hnov Dr. Peter Nom Phiab Xyooj cem cov doctors thiab lawyers Hmoob nyob Meskas hais tias lawv tsis yog neeg txawj neeg ntse, lawv tsuas paub khwv kom lawv tau noj xwb.  Nws kuj cem cov tub txawg tub ntse tiam no thiab cov Hmoob Nplog, Nyablaj, thiab Suav tias lawv los yeej tsis muaj ib lub siab yuav los ua kom tau ib lub teb chaws rau Hmoob nyob ua Hmoob tug.  Nws hais tias, thaum nws mus txog Nplog teb mas nws mus saib ib lub zos Hmoob muaj thaj tsam li 30 tawm yim, tab sis muaj li 10 yim nplog nrog lawv nyob xwb.  Tsoom fwv muab tau 20 rab phom tuaj rau lub zos ntawv tiv thaiv lawv thiab saib kev ruaj ntseg, cov hmoob mas nyaum qhuav tau 2 rab phom xwb thiab tseem yog 2 rab qub qbub xwb.  Nws nug cov Hmoob hais tias vim li cas lawv ho tau 2 rab phom xwb lawv coob tshaj nplog es Nplog tsawg dua nplog ho tau 18 rab phom diam.  Cov Hmoob hais tias vim cov nplog yog xabmas xiv phav thiab lav, cov Hmoob tsis yog.  Nws cem hais tias cov Nplog mas tsis hlub Hmoob li thiab tsis muaj kev ncaj ncees rau cov Hmoob.  Zoo li no es yog yuav sib tua los Hmoob muaj 2 rab phom xwb es Hmoob yuav ua li cas tua yeej cov nplog ntawv.  Tsim nyog nom nplog muab phom ntau dua rau Hmoob vim Hmoob coob tshaj thiab muaj dab tsi los Hmoob thiaj yuav kov yeej Nplog.   Haha! Dr. Peter Nom Phiab txawj tham kawg tab sis nws tsis muaj hlwb li nws twb tsis paub nws hais dab tsi li thiab sub.  Nws yeej xav kom peb tsa nws los ua Huab tais Hmoob kawg vim nws tib leeg thiaj li muaj lub zaim muag los hlub hmoob thiab nrhiav av rau Hmoob nyob.  Niag tsov tom ruam tsab ntse ntawv es hais lus tsis muaj hlwb li leej twg yuav tsa nws tw ntxiab nas?

#149 HMOOB_nojntses quav iab xwb_*

HMOOB_nojntses quav iab xwb_*
 • Guests

Posted 03 December 2014 - 08:29 AM

peb cov uas yog ruam neeg xwb....peb rov mus yuav cov me niam me ab es peb mam rov mus ua dua neej tshiab tim nplog....awb....nyob rooj teb twg los yeej kawg tuag xwb os cov yawg.....nyob Meskas thaum yus tuag.... lawv muab qhov txhia chaw kaus coj mus pub tsiaj noj tas....kawg yawg hlob vajpov kiag los twb yuav rov mus....tab sis yog nplog tsis kam txais yuav lawm xwb....tsis txhob hais ub hais no ntau tsam nplog tsis hlub yus haiv neeg lawm xwb ov nawb.#150 HMOOB_Lawv xyuamxim kawgov nawb_*

HMOOB_Lawv xyuamxim kawgov nawb_*
 • Guests

Posted 03 December 2014 - 02:16 PM

yawg phooj ywg # 148  aw...yog koj yeej hnov li hais tiag mas....ntshe twb yog aibthaub  tsis muaj feem mus ntsib tau cov me maiv mos ab tid lawm ces....nws  lom txwm tha lai hmoob nplog xwb os.....nws hais kom seb nplog pus yuav muab cov nyuag hmoob nplog cov phom tshem tawm....kom hmoob nplog qhuav nplaig xwb mas.....yawg thaub uas koj hais ko mas.....loj xov tshum hmoob nplog hmoob hav zoov kom lawv tu noob xwb....nws yeej tsis paub nws lo lus uas nws hais tawm.....yog yuav tua leej twg li.....yeej yog nws xav tsim kev kub ntxhov rau hmoob xwb os.....tab sis nws tsis paub uas....hmoob nplog thiab nplog lawv cov neeg....kausmuasniv....no lawv tsis ruam luab sab li cov hmoob plag ntshav li os....nej sim saib lawv cov ntxhais uas sib koom siab daus hmoob txawv teb chaws nyiaj xwb mas....lawv txawj lim hiam tshaj plaws li os.....lawv tej lus tham nrog yus ces....txhua tus mus tib tug....fausmislas no xwb mas.....lawv yeej ntse txaus kawg lawm os....tom ntej no cov yuav kav lub teb chaws tid mas...yeej tsuas yog lawv cov nyob tid....lawv rov kav lawv cov neeg xwb thiaj sib haum xeeb xwb ov......lawv cov neeg tid mas yog luag yuav hais lus tawm saum huab cua mas....luag yeej muab luag cov lus coj los rau txhua tus soj ntsuam tag....muab sau cia tib si.....txog thaum hais ces luag tsuas hais raws nraim li cov lus uas suav daws pom zoo hais xwb....tsis pub tshaj ib los li ov nawb.....luag txuag luag tej lus tshaj nplaws li ov....tsis zoo li cov neeg luab sab es tsuav lus puv ncauj ces hais kom lom zem xwb nawb.#151 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 December 2014 - 05:41 AM

Peb suavdaws tsis nyob ib leven lawm os yog muab lub Zero mus txuam lub mav tais.

 

Vim kuv twb hnov hais tias nws muaj ib tug kwv tuaj tuaj ntawm nov thiab qautawvtawv kawg, nkawd nyuam qhuav yug ib tug menyuam twb tsis tau txawj nkag nkawd twb rov muaj ib plab yuav txog caij yug lawm.

Los nyob ua ke tau 10 xyoo ces nkawd twb muaj tshaj 10 tawm tus me nyuam lawm os.

 

Nws yog tus tshwm hauv hmngtime xov xwm xwb mas, nws tus tijlaug mob mob raum vim ob lub raum tuag tsis ua haujlwm lawm ces nws muab nws 1 lub raum tho pub nws tus tijlaug.

 

Lub mav tais yog lub nyob hauv, lub nyob sauv yog tus kwv.

 

Tus kwv xeem nrog tus yawg nqa lub guitar tim lub stage uas hle hle tso kuv tsis lees, kuv qhia lawv xwb.

 #152 HMOOB_Hmoob Thawj Tub Txib_*

HMOOB_Hmoob Thawj Tub Txib_*
 • Guests

Posted 04 December 2014 - 08:13 AM

Thaum president Obama wb mus thaib teb mus ntsib Yingluck ces nws tsis paub lus thaib zoo, nws cia kuv sab laj thiab nrog Yingluck tham ntau xwb.  Thaum wb rov los rau pem tsev dawb nws kuj ua kuv tsaug ntau ntau hais tias wb kev mus thaib teb zaum no kuv kuj pab nws tau zoo heev vim nws tsuas lam mus ua lub npe xwb, kuv yog tus nres tej dej num tsim teb kho chaw ntawv tag nrho lawm ua rau lub teb chaws Meskas tau ntsej tau muag heev.#153 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 December 2014 - 11:07 PM

So sad, I did not see not witch coming in mah way.

 

Ah..............me dunno wtach you talking all about.

 

 #154 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 December 2014 - 11:13 PM

This is nothing help President Obama, to be very careful ok, If you're a stuck up then they will as well stolen your babe.

 

Well.........I'm not mean this to fight but of course once you took it out then I will take it back.#155 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 December 2014 - 01:25 AM

Xyoo tag kuv mus Thaib teb kuv mus saib huab tais thaib.  Kuv coj nws tsev neeg peb mus ua si thiab peb mus noj mov tag nyiaj ntau kawg.  Kuv them rau lawv noj mas lawv kuj ua kuv tsaug kawg li thiab os.  Huab tais thaib yeej txaus siab muab ib qhov av pub rau peb hmoob thiab no.  Dhau ntawv ces kuv ho mus Nplog teb mus saib tus nom president nplog thiab.  Wb tau caij dav hlaus mus saib tej Hmoob tseem nyob tom hav zoov thiab.  Kuv kom wb pov ib coc khob noom mus pub cov neeg hav zoov ntawv noj.  Hnub qab wb thauj ib nyab hoom tshuav khaub ncaws thiab khoom noj mus pov rau ib lus zos Hmoob caub fab mas menyuam yaus dhia cuag cas tuaj sib txeeb wb cov khoom xwb tiag.#156 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 December 2014 - 03:26 AM

I dream that I tsujquav last week.

So I win lottery today.

:angry:

:rolleyes:

;)#157 HMOOB_Casnebsiabzooualuaj?_*

HMOOB_Casnebsiabzooualuaj?_*
 • Guests

Posted 05 December 2014 - 09:15 AM

Twb yog Huabtais nplog thiab yawg phas nyas Tub bis nkawv sawv hau qhov tuag rov los ua vaj ntxwv kav teb chaws lawm   tab sis nkawv tseem txaj txaj muag rau tej neej zej zog es nkawv thiaj tseem nkaum tom hav zoov xwb  ces thaub nplog neb thiaj xa khob noom mus pub nkawv noj lov? .qhov tseeb ntshe twb yog neb mus pov pob zeb rau lawv xwb pob.   niam cav yog khob noom tiag naj.  #158 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 06 December 2014 - 01:24 AM

Xyoo tshiab tawm tuaj no Obama yuav kom kuv coj 5000 tawm tus thabham Meskas mus nyob rau Nplog teb raws li peb kev sablaj ntawm teb chaws Nplog thiab United States.  Nws yuav muaj thabham Nplog thiab thabham Meskas los kawm ua ke cov kev phoojywg ntawm ob lub teb chaws.  Qhov secret Obamas xa tham ham Meskas mus zaum no yeeb vim Meskas xav mus kawm kev ua rog nyob rau sab teb chaws tropical no.  Meskas keej kawg tuaj nruab chaw do xwb, hais txog hav zoov ces Meskas tseem poob qab deb heev vim lawv ua rog nrog Nyablaj qaum teb tau 30 tawm xyoo lawv tsis yeej.  Kuv tus dej num mas tsuas yog ib tus neeg txhais lus kom ob tog sib to tau thiab muaj kev phoojywg zoo xwb.  

 

 #159 HMOOB_Lomzem hos_*

HMOOB_Lomzem hos_*
 • Guests

Posted 06 December 2014 - 01:54 PM

yawm phoojywg # 158 aw cas koj npau suav los yog tiag naj   yog tsis muaj no  tsis txhob tham tshaj tshaj tsam cov ntxhais hmoob tid  pwb ua npau suav toog tuav maum theeb poob qab txag sav duav tas lawm ov    luag tej me ntxhais uas tsov duab tawm ua phiaj ziav hauv Tojsiab ces   luag yeej caij nyuj caij twm txhua tas    tsam no luag yeej xav tos caij ntxhw  lawm xwb hos   yog xav kawm ua rog hav zoo xwb ces tso peb cov nyuag ntxhais hmoob qhia xwb keej heev li lawm os    tsis ntev ces  teb chaws Meskas pluag tshaj nyablaj teb   hos nplog teb nplua nuj tshaj Askiv teb chaws.   .tsis ntseeg ntsia mus ov     .yej yej  nauj nauj  xwb los yeej tau tau ncauj    .haj haj  haj nplua nuj tshaj.    .him him him   .noj yooj yooj yim  .o.k..ok  .mag lawv sam noob qes     .yog tsis txawj     .mag tuam poob qab lawj.      .hiv hiv om  hom hom   . mag lawv txhom xwb mas nawb.  .haj haj haj  . ntsej muag  yuav daj      .vim pheej caiv tsis tau qhov sib txiag thiaj mag kiag    .mam paub tu siab.    .nyob nya txus li tus liab     .tig nco saib ua cas twb tsuab tau quav qaib lawm no xwb  tiag.   .pus yog ne?.    #160 HMOOB_Hmoob txuaghmoob mog_*

HMOOB_Hmoob txuaghmoob mog_*
 • Guests

Posted 07 December 2014 - 12:01 PM

Ntuj aw....yawg # 158  .yog luag tham   secret  xwb es yus txawm sij muab coj los tshaj tawm qhia ntiaj tej neeg ua ntej.....ntshe yuav rawm mag khauj tsiav xwb os.....yog hnub twg nplog lam cia Meskas xa 5000 tus tub rog li koj hais mus rau tim nplog  mas ntshe.....nej yuav pom suav xa  500.000 tus tub rog mus qhia Meskas lawm os.....tsis tas yuav tos nplog ruam qhia xwb os nawb.....yog tias thov kom nyablaj pab qhia mas tseem yuav tseeb zog....cov nplog xwb ces.....xyoo 1975 mus ti nkaus rau 1979  peb cov hmoob qhia cov nplog  xwb.....cov nav hia  nyob doos dauj vias cas.....twb mag hmoob muab nws suaj kaum tas.....nplog thiaj mus thov nyablaj qaumteb tuaj pab es....hmoob thiaj swb lawm xwb hos......tej uas koj hais yog muaj tiag mas ntshe twb yog nplog thiab Meskas  yuav sib koom siab  mus tua....peb cov Hmoob cobfab xwb os......ntshe peb niam tsis paub tej niag tswv yim txia dej ntawd li nab.....yog tej koj hais muaj tiag ces....hnub twg lam tawm mus caum hmoob hav zoov ces.....thov kom peb hmoob cov nyob nplog teb......yeej meem mus tuaj tom hav zoo pab cov cobfab muab cov kaus ntswm ntev laij tawm teb chaws kom sai li sai tau xwb mos.....cov cobfab no vim thaum ub lawv tau pab cawm cov kaus ntswm ntev los lawm es lawv cov tob hau lo cov kaus ntswm ntev quav....lawv thiaj ntshai tsis kam tawm los nrog nplog ua neej.....lawv thiaj xum mus nkaum tas lawv tiam neej nyob hav zoov hav tsuag lawm xwb nav.....es tsam no no ces....saib tsis taus tias hmoob ruam thiab hmoob tsawg tso.....txawm cia li mus tuaj nplog tog caum tua hmoob thiab mas tsis ncaj ncees lawm nawb......kuv tsuas ntshai koj lam dag kom lom zem xwb lauv.   .ua neeg yog yuav dag mas dag lawm lwm yam ov mog......yog dag seem koj hais no ses.....tsis yog lus yuav muab coj los dag rau ntiaj teb mloog tau nawb mog me phooj ywg aw.....yog muaj tseeb tiag thiaj mam tham tau ov nawb.#161 HMOOB_Hmoob nyiam taugxaiv_*

HMOOB_Hmoob nyiam taugxaiv_*
 • Guests

Posted 12 December 2014 - 12:56 AM

Hmoob yog ib haiv neeg uas nyiam nyiam taug xaiv.....thaum ub tej laus cov pog yawg lawv nyob suav teb....lawv yeej taug xaiv heev ces suav li suav tsis coj li hmoob.....yog cov hmoob twg nrog suav nyob es lam taug xaiv....thaum suav  ntes tau.....suav yuav tsum muab nws tus nplaig hlais pov tseg......mas txij thaum 1960 rov yav nram ntej ntxov ntawd......yog leej twg ua neeg ntau ncauj mas cov yeej sam fwm rau nws tias.....tseg ov mog.....tsam suav hnov suav hlais nplaig nawb.......nyab laj los lawv yeej paub tias cov niag Hmoob yog noob taug xaiv.....raws li nco mas.....thaum cov neeg hmoob nyab laj 30 xyoo tuaj kav teb chaws.....lawv yeej xub sam fwm tias.....txwv tsis pub neeg nyob sib tham ua pab ua pawg li nawb.....vim lawv yeej paub tias cov niag noob  pab tib kas ntawd yog noob taug xaiv....kev taug xaiv yog ib qhov kev rhuav kev ruaj ntseg ntawm yus haiv neeg thiab luag lwm tus.......lub neej yav pem suab yuav kom hmoob pabtibkas  ciaj taus haiv mas yuav tsum yog lub qhov ncauj taug xaiv tsis muaj nyob hauv hmoob lawm mas hmoob thiaj yuav ua tau neej nyob nyab xeeb thiab ua tau neej nyob kal siab lug.....tsis li ces hmoob twb muab txhua yam uas hmoob cov thawj coj yuav ua mus qhia hmoob tus yeeb ncuab tas lawm.....thaum ntawd luag npaj khov kho tos yus lawm..... los sis luag xub tuaj muab yus phob ua ntej......vim los ntawm lub qhov ncauj taug xaiv......thiaj mag khiav mus nyob puv ntuj li no lawm tiag..#162 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 12 December 2014 - 04:13 AM

Yus defend your right xwb tsis yog taug xaiv hos koj aw.........taug xaiv mas yog cov uas nquagnquag mus muab luag los hais lo tus ub tus nov nas vim yog luag muab liam rau koj los koj yeej yuav tsis tau thiab yog hais lawm ces nws vamvam mus li nws hais lawm ntag nawb.

 

Heb............tu siab tshaj hos cov minyuam hmoob ntsuag nos txawm nej mus yuav tau ib tug menyab. ib tug me vauv ntxim ntxim hlub los yog nej mus yuav los rau luag hlub, mus yuav los rau luag nyiam thiab mus yuav los rau luag tawb xwb tsam nej tau lub cev nrog nej nyob hos tsis tau lub siab ces thaum ntawd yus hais tsis tau ab tsi ib los, vim yog tsis hais los kuj yuav tsis tau, hais ces kev kwv kev tij, kev neej kev tsav, kev txij kev nkawm yuav tu nrho ces ho yuav tsis tau thiab thaum ntawd ho lig dhau lawm ces tsam yus mob stroke tuag nawb mog.

Txoj kev mob siab rau tus txij nkawm zoo zoo nkauj ces kuv mob txaus lawm os, tsis xav kom mob leej twg ntxiv lawm nas koj aws............Yuav tus niag phemphem li niagdab tsis haum leej twg li es nws thiab yus mus nyob deb deb kom ntsej tsis hnov, muag tsis pom xwb thiaj tsis mob mob lub siab yuav tawg.

:angry: :angry: :angry: :angry:#163 HMOOB_tsisk_*

HMOOB_tsisk_*
 • Guests

Posted 12 December 2014 - 05:41 AM

Kuv mas thaum ub kuv ho tsis tau mus ntsib hmoob (yexus) tsis tau pom dua pojco tiamsis pom hauv muv vias vim kuv nyob Phajmab teb chaws lawm.

Suav tsis taug xaiv kiag tabsis suav ho mus pom hmoob (yexus) ua tau ib lub qhov tsoquav nyob saud nthab thiab coj niag pojco mus teem tas hnub tas hmo saud mas mob suav thiab niag nkauj kub kaws siab kawg no sub. Yog tsis txhob ntsib ntsib niagdevkwvpobtxha hla choj mas tiam neej nov nws mus sibtsoobtuag saud los nws mus nws mad ua cas lawv sij nquagnquag thab xub rau ub rau nov.

1/ Yog Ntxwgnyoog tseem ntxiastxiag tsis tau niag nkaujkubkaws vim livnyug kav lawm.

2/ Yog niag Livnyug tseem tua tsis tau tus niag hu ua (yexus) hmoob.

Tseg tsis txhob mus thab xub ntxiv lawm nawb vim nws txawv deb npaum ntuj thiab teb lawm hais txog hmoob hmoob.

 #164 HMOOB_Hmoob Daim Av_*

HMOOB_Hmoob Daim Av_*
 • Guests

Posted 12 December 2014 - 04:51 PM

Hmoob lub teb chaws ces yog daim av uas nyuam qhuav txaus ib sab tes pov kiag. Daim nyuag uas txaus ib sab tes pov xwb los Hmoob tseem sib txeeb thiab sib tau, yog li ntawd, Hmoob yuav ua cas mus kav tau ib meem av ua ke.#165 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 12 December 2014 - 06:47 PM

Koj heev diam koj mus ua.

Kuv ua tsis tau vim kuv tsis muaj kev ncaj ncees ne.

Thiab luag twb qhia koj hais tias tus twg coj xub kom nrauj ces nej thiaj coj li nws hais.

Nej xav yawm ntuav rov noj ntuav lod vim nej twb tsis kam noj ntuav nej thiaj dhia dhia ua tib co niag xiam pliaj ntsuav tas qhov txhia qhov chaw nev?. cas nej swb lawm no ces ho rov nrhiav qub zaub los noj sub?.

Rov mus xyuas nej tej VDO nej ntuav kom nej paub txajmuag thiab mas.

 

 

 #166 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 December 2014 - 04:12 AM

Lub 1 hlis ntuj xyoo 2015 no ces yuav muaj dab tsi los nej sawv daws yeej yuav nrog paub lawm nawb cov kwvtij.  Ua siab ntev tib pliag xwb ces yuav tshwm sim nws yeej tshwm lawm os.  Peb Hmoob yeej tos tej hauj lwm no ntev heev los lawm, muaj ib txhia kuj tag kev cia siab lawm tab sis tsis ua li cas tej no tsuas zoo li nej mus yos hav zoov thiab xwb.  Yus zov ib hnub tsis pom tshiaj ces muab phom cia kiag xwb tsiaj twb tshwm plaws ntawv lawm ntag.#167 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 December 2014 - 06:21 AM

Flejtawbquavpim mas tsw kawg kiag li os lawv aws, lawv twb muabpaumtxiag ti nkaus hauvpausqau los lwg tsis tau phev tawm ces thiaj rov tuaj nyiav yam niag tuag lawm mad quaj ua thib kawg vim thaud nim tuag lawv twb tsis nyiav lawv niag phej kom ###### hnab mam tsooob xwb los cav tias nqa yus.

Koj nqa koj rab niagqaudub xwb tsis yog nqa obama.
If so here is not county, you must better off our land when have nothing good to offer.

#168 HMOOB_Hmoob pushlubhmoob tiagmaj_*

HMOOB_Hmoob pushlubhmoob tiagmaj_*
 • Guests

Posted 13 December 2014 - 06:34 AM

ab!! tau zoo ua luaj no lawm es tseem pheej xav ua huab tais li cas ntxiv thiab nas lawv aw....noj nyiaj laus pw ntxov sawv lig los tsis ua li cas......tsis txob tsis txhawj dab tsi.....tsis muaj hmoob ntxub yus......sim mus thab ua hmoob nom mas yuav mag ntag.....sim saib seb niaj hnub no....tej nyuag website kev sib tham ua sis no xwb  twb muaj neeg nyas nrhw  thab sib ceg ua luab sab ntsuav.....hnub twg koj tau ua hmoob nom mas yuav mag xaj neeg uas tos nrhw thab sib ceg no tawm tuaj xab teeb meem rau koj  ntag hos......neeg ruan li peb cov no ces.....lam nyob luab teb luag chaw xwb tso puam chawj lau.....tab txawm caum nej rov mus nyob nej lub teb chaws los ntshe tej me av zoo ua noj.....ntshe nej yuav cia rau nej cov txheeb ze tau xwb......yus cov ruam qauj no ces ntshe yuav nyob ntshaus ntsho cia xwb.....tsam laj laj txaj muag rau nej ces.....cia nej ua ntej mus es  yog nej ncaj ncees lawm tiag no.....mam lawv qab los ua tub ntsuag puab rooj zov nej ntug zos.....ua nej luag tom qab nawb  phooj ywg.#169 HMOOB_tV5AgD_*

HMOOB_tV5AgD_*
 • Guests

Posted 13 December 2014 - 05:01 PM

Peb suab daws yog Hmoob ib yam, peb yeej zoo lub siab txais tos txhua leej txhua tus.  Leej twg ntxeev siab, lim hiam rau peb tus ntawv yuav tsum raug tshem tawm mus.  Txhob poob siab los yuav ua siab yau, nws twb ze ze qhov peb Hmoob yuav tau lawm tiag.  Peb txiv huab tais Hmoob Faj tim yeej yuav zoo siab puag txhua tus menyuam Hmoob rau nws lub xub ntiag nawb.#170 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 December 2014 - 06:01 PM

Kuv los yeej mus mus tsoo tsoo kaus poom lawm thiab hos mas paub tias tsis sab npaum nyob tsev.

Cov tsis muaj haujlwm ua haj yam khwv, vim lawv uaqhev hauv vaj hauv tsev  haj yam nyhav los tsis tau nyiaj, xiam lubdag zog tas dawb do khwv sab tas siab nrho, tu tub tu kiv, tu vaj tu tsev, ua noj ua haus, ntxuav tais, ntxuav diav, ntxiv ntxhua khaub ncaws, cheb tog vaj tog tsev tas nrho puas tsav yam hauv lub neej ua tshais ua hmo.

Tsis muaj leej twg yuav tau nyob dawb, tsis muaj leej twg yuav tau noj do vim yog hnub twg koj ua tsis taus lawm ces tsev yuav tsis tau nrog leej twg nyob, chaw yuav tsis tau nrog leej twg pw, tus mus khwv sab nraud los yuav ua tsis taus ntev ces nws yuav qaugyuav ntog thiab mas tsis txhob ntxias ntxias kom cov niagmaumdev khauskhauspim/ khauskhausqaus uas tsis muaj hlwb ho ntshawntshaw thiab xav yuam kev heev ces ho tsis nco tias yog faj li twb lwg nws sab ceg ti nkaus hauvpausqau ua nws lub niagpim ho ntuag tej niag kab lawm yuav kom ntxiv laiv thaum ntawd lawvtxiag tag lawv tsis yuav.

Neeg yog neeg, neeg tsis yog tsiaj, neeg tsis yuav koj uadevcaum li niag tsiaj mus kaw nkuaj.

Ntxuav koj covquavpim kom tsis txhob tsw tsw mas niagdevliam.

Peb tus nom kav peb yog Obama lawm tsis yog niagdevtsopaus hevmam.

 

 

 #171 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 December 2014 - 08:20 PM

Twb yog pheej muaj muaj neeg nyiag cov neeg zoo nkauj tej duab tso tawm tuaj dag nyiaj ntawm cov neeg liam ces xyoo no thiaj tsis pom cov zoo nkauj tawm tuaj pes tsawg lawm xwb os.  txij no mus tab nej txawm xav xav hnov cov neeg zoo nkauj tej quavpim tsw los yuav tsis hnov lawm es  tsis txhob yws yws lawm mog.#172 HMOOB_Pobtxha_*

HMOOB_Pobtxha_*
 • Guests

Posted 16 December 2014 - 01:35 AM

Tom tej kiab tom tej khw thiab tej crowd house, town mus rau chaw ncig mas kas li kas npaudhi xwb, tig sab twg los quavpimquavqautsw ntxiagtshuav ntuav lawm xwb, hos yus tig mus sab twg losdevnyob nplawg ntia ###### kaus vwb vos yuav tom neeg yog yus tsis nco nqa pas ces devyeejmuab yus sib fuas noj thiab muab txha cua huv si tsis muaj neeg pom os koj aws.

 

 

 

 

 

 #173 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 17 December 2014 - 08:31 PM

Yuav ua teb chaws es hais lus saub xwb puas yuav muaj pem xwm ua tau teb chaws rau hmoob tiag maj?

Piv li cov saub saib yaig mas nws saib pom xwb nws kho tsis tau tus mob li yuav yog cov txiv neeb txwv txoob kho thiaj tau xwb.#174 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 01:34 AM

Nws yog Christian lawm ne thiab nws twb mus so lawm ua cas nej thiaj hais txog nws.

Lawv twb hais tas lawm tabsis rov hais ntxiv.

Lawv ua ib thaj neeb yog 17 phav.

ua thaj neeb ntawd tas yog zoo ces lawv muab ib nrab rau koj.

Yog ua thaj neeb tas tsis zoo ces lawv yuav 17 phav, not question ask.#175 HMOOB_Qua Neeb Npoj Yaig_*

HMOOB_Qua Neeb Npoj Yaig_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 03:43 AM

Peb yuav tsum nrhiav 18 tus txiv neeb tuaj ua neeb rau 18 xeem, thiab ua 3 hnub 3 hmo mas peb Hmoob thiaj li yuav tau ib lub teb chaws los nyob thiab ua Hmoob tug nawb.  Kuv twb ua neeb pab tau coob tus Hmoob kawm tag Doctors thiab lawyer lawm.  Yog peb hmoob yeej xav muaj teb chaws nrog luag nyob tiag, cia kuv mam ua tus thawj neeb kiag nawb.  Kuv mam nrhiav kom tau 17 tus txiv neeb los nres lawv cov xeem vim kuv los yeej nres ib xeem lawm thiab.  Tus thawj neeb mas thaum ub yog 12 lag nyiaj, tab sis tam sim no ces yog $12,000 nawb hais tseeb li no rau nej paub xwb.  17 tus txiv neeb yau ntawv ces ib tus tsuas yog ib nrab ntawm tus thawj txiv neeb lawm xwb.  Peb Hmoob yuav tau maj nawb tsam lig lig rau peb lawm ov.#176 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 04:45 AM

Aws..........koj tus lag yuav los thawj ces los los mas?.

Nws los hnub twg ces cia nws ua nom vim nws lub qhov me me thiaj ua neeb leej leej.

Kuv tsis yuav ab tsi li, cia nws los ua nom dawb rau txhua leej txhua tus kom lawv tsis txhob thab thab kuv lawm xwb.

Hnub twg nws ntim nws cov nra los txog rooj tag ces kuv tawm rooj txuas, nws ntim nws cov nra los txog roojtxuas ces kuv tawm rooj tag.

 

Hos yog koj tus lag los ua nom nyob hnub tsis ntau, hmo tsis ntev li kuv 20/20 xyoo mas thiaj faib ib nrab rau koj tus lag hos yog nws mag ncaws tawm thiab lawv muaj neeg noj tsis qab, nyob tsis zoo ces kuv yuav yuav $400,000.00, me tub me nyuam los kuv yuav rov los coj los nqa nrog kuv mus.

 

Vim kuv tshuav nuj nqis ntau heev lawm nas koj aws.#177 HMOOB_Lamdag loslamzoo hos_*

HMOOB_Lamdag loslamzoo hos_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 08:52 PM

zoo li nej kuj nyiam ua neeb heev thiab ces cia kuv piav txog thaum ub muaj ob yawg mus ua luam los txog hau ib lub zos nplog ces tsaus ntuj lawm.   nkawv ob yawg no txawm mus thov tsev so.   thaum nkawv mus so hauv yim nplog ntawd tsev.   ua cas nplog muaj ib tug me nyuam tseem muaj mob npaws heev.   ces nkawv txawm hais tias.    oib phauj xiam awb.    heev maum yaos  xaim mev.  luj caob nib  miaj lao xiam khuam.   cim pees cevb pees xaus nab las.   ces ob niam txiv nplog thiaj hais tias.    yog neb txawj no kuj thov pab los pob.    muaj ib yawg txawm hais tias.   hub lev noib.   tem vaj toob kasn  qhab muj qhab kaij  haib phim khuam dev.    nplog teb tias.   npaum nyaj daum caob.    .ces ob niam txiv nplos txawm mus ntes npua thiab qaib coj los rau yawm thaub hmoob ua neeb kho nplog tus me nyuam ntag laiv.    ces ib yawg ua neeg hos ib yawg ua tus saib neeb.   qhov tseeb tiag ob yawg tsis txawj neeb tab sis yog nkawv xav dag kom tau tobhau npua ev los mus tsev thiab tau qaib ntim su xwb.   ces yawm uas ua neeg txawm  muab npua los vas tus me nyuam ib yam li cov txiv ib txwm uas tiag tiag thiab.    tas ntawd ces muab npua thiab qaib tua tas ces.    thaub txawm nce thaj ua neeb ntag laiv.    thaub txheev thaub cov dab neeb ces thaub hais li no.   tau laub tau.   kuv txawm dag xwb los yog kuv txawg dag wb plab thiaj tsau.   koj tsis txhob pheej tuaj dab ros.   tsam lwm zaus wb txaj muag tuaj ntsib nplog.   txiav npua txiav tom tav ntxhib.   tseev qaib tseev kom huv huv.   nco ntsoov rau kom qab  qab ntsev.   wb yuav coj mus noj sus pem kev.   .tau laub tau nplog yog mab yog daum.   koj tsis txhob luag luag kuv.    tsam nplog paub nplog caum.   prw thoiv  haus kua npua.   prw thoiv hau kua qaib kiag seb.   haj haj  txog siav tem los yam lau.  tseej xeeb siv yis lau.   prw thoiv nqis kiag seb.    ces ob yawg tau tobhau npuav thiab nqaij qaib ntim su ev los mus tsev.    tom qab no nplog tuaj ua luam txog pem ob yawg thaub dag no zos.   nplog mas cav ua nkawv tsaug kawg tias.   oib phauj xiam awb.   caob tha maum yaos dis laim.   Lam cam caob thas maum yaos.   muj caob pais liob.   luj qhoib dis liob.    qhaujb cais nawb.   haj haj  dag xwb nplog me nyuam cia li zoo lawm.   yog thaum ub nplog tshuav yus ib pluag nqaij tsis tau them xwb  haj haj#178 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 09:52 PM

Betch, when would you shut up then?.

Not matter what so ever kuv yeej tsis muab kuv tus minyuam rau koj vim koj tsis yog nws txiv, koj txawm lees los koj tsis yog nws txiv.

Yog nws txiv tsis yuav cia rau nws txiv coj mus tua, tsis tas yuav khibkhib koj, ntxias ua hnub ua hmo, liam kuv li ub li nov.

Vim nws tsis yog li koj xav nas.

My Sister and my Brother-in-law are my good friends, we never have any argue more than that and I treated them as my Parents and I know they loves me so very much when my Parents was not there for me.

Thaum ntawd yog kuv thawj zaug pom snow los ntau heev ces xav mus ncig muab cov snow tsuj kom txaus siab xwb that was how I ask my niece and I, we tried walks to my Sister Apt.

 

Yog kuv inlove with kuv tus txivlaus then, he has car, I will set him to come drive me with him to a place just the 2 of us.

 

So fuk you.

 

 

 

 

 #179 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 11:19 PM

But i am never that kind of peoples and when i was young i alway dream of to be an own, i never like into other women's stuppidfuk and so now i still believe myself.

#180 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 12:43 PM

Give me your number I can come over to fuck you and make you feel good and very happy.#181 HMOOB_Haistsisdag lihos_*

HMOOB_Haistsisdag lihos_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 02:08 PM

Thaum yus lub paumlos los kua as well as it snowing it is time to get some fuck so don't leave it crying along that way.   you're the owner should find someone give it love.   memm.      .peb cov txiv neej mas peb lub siab zoo zoo heev.   yog thaum yus rab tebleb  tawv tawv heev es lam muaj ib lubpaum poj ruam los xij.    nws kam rau yus txiag los yus yeej alway say thank you  for her help.   tej no yog kev sib pab daws kev nyuaj siab xwb nav.   why don't  give a hand to help someone  who need you?  haj haj  it's no kidding.#182 HMOOB_ohlalala_*

HMOOB_ohlalala_*
 • Guests

Posted 19 December 2014 - 05:52 PM

Sound good but too bad, she already got one and she very happy with her life now a day.

Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users