Jump to content


Tshab Txhais Teeb Meem Lao Family

Yog vim licas

69 replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 01:50 AM

Teeb meem ntawm Lao Family nyob txhua lub xeev nyob Amesliskas teb, tsis yog tim ib tug neeg twg los sis ib pab neeg twg.  Txij xyoo 2000 los, ntawm lub kee tshiab, txhua tus Hmoob, txhuas pab pawg Hmoob yeej tseg qhov noj nyiaj lawm.  Lawv txoj kev pab rau cov koomhaum tseem ntau tshaj qhov lawv tau lawm.  Los rau tam sim no, lawv puav leej yog muaj lub siab hlub Hmoob thiab pab Hmoob xwb, tsuas yog nyias muaj nyias lub tswv yim txawv los pab xwb. 

 

Qhov sawv daws tsis paub tsis pom, nws yog vim lub npe Lao Family lub hwjchim tsis duav Hmoob lub neej lawm xwb.  Tom ntej no, txhua yam yuav los txhim kho Hmoob yuav tsum yog siv Hmoob npe thiab teej tug, thiaj yuav los txhim kho tau Hmoob kom rov ciaj tuaj.  Yog tsis li ces yim txawj yim ntse yim sib tawg loj.#2 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 03:08 AM

Teeb meem ntawm Lao Family nyob txhua lub xeev nyob Amesliskas teb, tsis yog tim ib tug neeg twg los sis ib pab neeg twg.  Txij xyoo 2000 los, ntawm lub kee tshiab, txhua tus Hmoob, txhuas pab pawg Hmoob yeej tseg qhov noj nyiaj lawm.  Lawv txoj kev pab rau cov koomhaum tseem ntau tshaj qhov lawv tau lawm.  Los rau tam sim no, lawv puav leej yog muaj lub siab hlub Hmoob thiab pab Hmoob xwb, tsuas yog nyias muaj nyias lub tswv yim txawv los pab xwb. 

 

Qhov sawv daws tsis paub tsis pom, nws yog vim lub npe Lao Family lub hwjchim tsis duav Hmoob lub neej lawm xwb.  Tom ntej no, txhua yam yuav los txhim kho Hmoob yuav tsum yog siv Hmoob npe thiab teej tug, thiaj yuav los txhim kho tau Hmoob kom rov ciaj tuaj.  Yog tsis li ces yim txawj yim ntse yim sib tawg loj.

              Nyob nyab xeeb txog ib tsoom kwv tij.txoj kev uas Hmoob tsim tsis tau ib qhov ab tsi nyob ua puav pheej tseg rau  Hmoob tej xeeb ntxwv  hauv lub ntiaj teb no los . twb 

Vim yog Hmoob tsis muaj ib txoj kev ntseeg kom tseeb los qhia los cob kom Hmoob paub txog txoj kev ncaj ncees. paub txog kev sib hlub sib pab, paub txog yuav ua li cas thiaj yuav huam vam mus nrog txoj kev vam meej nyob tau nrog luag pej kuj haiv neeg. tej laus ces yog muaj zoo txiv . txiv ntse ces leej txiv tsuas qhia tau nws 2-3 nyuag leej tub xwb. dua li ces twb tsis txawj qhia tej tub tej txhais mus xyaum ua neeg zoo li. tej laus ces kuv yeej ib txwm hnov hais rau yus tias  me tub mloog lus,& sim txiaj os no xwb. yeej tsis 

muaj tshaj qhov nov lawm. yog li peb thiaj pom tias peb tuaj txog rau teb chaw America no cov uas nyiam nyiam mus tsa koos haum thiab xav xav ua tus coj ces yog cov yug nyob rau tim plog teb& thaib teb tuaj xwb. cov neeg nov muab saib los lawv yeej ntse kawg lawm tabsi tsuas yog tsis muaj kev ncaj ncees nkaus xwb. kwv tij kev ncaj ncees yuav tsis qhia nyob rau tom tsev kawm ntawv college rau peb.twb yog vim li ntawd txhuas tus tub txawj ntxhais ntse thiaj tsis muaj  kev ncaj ncees.thaum los ua tus coj nyob rau ib lub koos haum twg ces tab pheej hnov tias nyiag nyiaj tas mus li xwb. Peb twb tuaj nyob rau lub teb chaw no tau li 30 tawm lub xyoo lawm. peb yeej muaj peb 2 lub qhov muag pom luag neeg vam meej thiab. vim luag muaj tsev kawm txoj kev ncaj ncees nawb kwv tij.#3 HMOOB_hmoob nplog_*

HMOOB_hmoob nplog_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 03:09 AM

Nyob zoo tus kwv tij zoo siab uas tau tuaj pom koj tso xov txog Lao family lub koom haum nyob mekas teb rau tsoom hmoob thoob qab ntuj paub thiab tau saib rau nov, kuv txawm nyob nplog teb xwb los kuv yeej zoo siab hais tias nyob rau lub teb chaws meskas twb muaj ib pab neeg tsim tau ib lub koom haum uas yog Lao family rau tsoom hmoob suav daws ua lub chaw cuab zog, yog li kuv thiaj tuaj nrog koj sib pauv tswv yim ua ke nov thiab thov nej txhua tus txhob xav li cas, qhov tseeb tiag yeej yuav mus zuj zis rau txoj kev uas koj hais ko lawm ntag, raws li kuv xav thiab vim niaj hnub no yim kawm siab yim ntse yim pom deb tab sis suav daws cov siab thiab lub tswv yim tsis kam los ua ke tsis kam txo hwj chim kiag li kuv muaj ib lub tswv yim los koj tsis tshua xav txhawb koj muaj ib lub hom phiaj los kuv tsis tshua kam koom niaj hnub niam no hmoob tus xyw no pheej tseem nyob quj qees li tiag tus kwv tij aw... twb tsis hais nej nyob mekas teb ko xwb peb nyob nplog teb no los raws li kuv saib mas tib tug lej thiab xwb ntag... kuv ntxhov siab txog hmoob ib feem pheej tseem coj li hais los no kawg nkaus li, tab sis kuj tsis yog tag nrho tsoom hmoob xav li no thiab kuj yog ib feem thiab xwb. txawm li cas los thov tso lub xov kom ib tsoom kwv tij suav daws maj mam tshem tus xyw no kom ploj mus es hmoob thiaj nrog luag tawg paj txi txiv xwb os mog. ua tsaug ntau.#4 HMOOB_Hmoob Siv Luag Npe_*

HMOOB_Hmoob Siv Luag Npe_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 04:32 AM

Hmoob twb tsis muaj npe li ces tsis kawg siv nplog npe xwb los mas.  Peb cov Hmoob Meskas los yeej yog Nplog thiab xwb os.  Cov Hmoob mus tauj xub tau 30 xyoo pem tsev dawb los twb yog xav tau lub npe hu ua Lao Veterans xwb ne, tsis yog Hmong Veterans li os.  Lawv kuj puab tau ob tus status cia rau pem tsev dawb los yog Lao xwb tsis yog Hmong os.  Hmoob ruam qauj no es mus tauj xub ua luag lub npe xwb los niam muaj muaj siab, nplog pw tsaug zog txaus rua muag saib ua cas Nplog veteran twb muaj statue nyob pem tsev dawb lawm.  Haha! Hmoob ruam tiag tiag li, cav tseem khav tias yuav muaj teb chaws, quav dev xwb os lawv aw.  Raws kuv pom xov xwm mas Meskas hais tias thabham nplog muaj ib lub rooj sablaj loj nyob Fresno, tab sis cas cov thab ham txhua tus yog Hmoob xwb twb tsis pom ib tus nplog nyob twg li.#5 HMOOB_kojtshajlijkawg ov_*

HMOOB_kojtshajlijkawg ov_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 12:09 PM

Haj Haj yawg phooj ywg...Taw Qhia .koj kuj yog muaj laj lim zoo kawg...koj txawj xawb nraim cov nyuag ROOB RIS TEB...coj los tsuav xyaw zaub nyuj...pub nyuj noj kom nyuj thiaj sib nraus rau suav daws saib tas li xwb...zoo siab muaj koj pib thiaj muaj kev lom zem thiab... tsis tas li cov neeg siab phem thiaj li paub txaj muag...kom lawv tseg txoj kev tsis ncaj ncees txhob ua ntxiv lawm...hos tus..RUAM khav theeb los kom txawj xyuam xim thiab ntse tuaj...tsis txhob muab luag lwm haiv neeg lub npe sau rau yus haiv neeg ua luag qhev ntxiv lawm.#6 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 01:14 PM

Tis lub niag npe tsis yog rau me nyuam ces nws yuav muaj mob thiab loj hlob tsis tau li.  Lub npe Lao Family ces tsuas siv tau txij xyoo 2000 rov hauv, uas Hmoob tseem tsis tau pom kev es tseem siv luag tug xwb.  Txij xyoo 2000 rov tov txhua yam yuav tsum siv Hmoob li tug lawm.

 

Lub sijhawm no, feem ntau ntawm cov thawj coj Hmoob yeej coj ncaj ncees thiab pab Hmoob tiag tiag.  Qhov yuav mus tau mas pejxeem yuav tsum tau kawm kom ua tau zoo pejxeem, thawj coj los yuav tau kawm kom paub ua zoo thawj coj.  Hmoob yauv tsum paub tias ua neeg nyob nyias muaj nyias tswv yim los coj thiab txhim kho lub neej kom ciaj thiab zoo.  Leejtwg ua los tsis npaum li yus ua.  Yog tus thawj twg peem tau los ua tus thawj ces yog nws zeeg uas yuav siv nws lub tswv yim thiab peevxwm los coj lub koomhaum ntawv.  Lwm tus tsuas yog tawm tswv yim thiab pab xwb.  Tsis muaj cuab kav yuav los laj thaiv tuag nthi tias kom yuav li lawv hais. 

 

Niaj hnub no Hmoob tseem kawm tsis tau txaus thiab siab tseem me heev li.  Yog leejtwg los dhia ua thawj coj ces sawv daws pheej xav tias nws yog noj nyiaj thiab xav kom npe nrov xwb no.  Thov sawv daws ua siab dav thiab siab ntev me ntsis.  Los txog rau tam sim no, cov thawj coj yog cov hlub thiab txhawj txog Hmoob heev li, thiaj li los dhia cov num no uas ua rau lawv xiam sijhawm, dag zog, nyiaj txiag thiab laj lim tswv yim lawm ntau.  Lawv lam tau lub npe xwb, qhov tiag lawv yog thawj qhe rau Hmoob lawm xwb. 

 

Cov thawj coj noj nyiaj, tsis yog nws siv ntsaws nws hnab tas, cov no yeej muaj thiab tiam sis tsawg heev li.  Feem coob ces yog vim nws siv mus rau cov haujlwm tsis muaj nuj nqis, siv mus rau txoj haujlwm tsis tawg paj txi txiv kom sawv daws pom xwb.  Qhov no ces txhua tus thawj, txhua lub koomhaum, txhua tus neeg, txhua tsev neeg muaj qee tsam yeej yuav kev li.

 #7 HMOOB_xavluajnyug xuluajntug_*

HMOOB_xavluajnyug xuluajntug_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 05:32 PM

kuv li kuv yog me nyuam yaus xwb...kuv muab xav mas ua cas peb haiv hmoob yuav coj txawv ua luaj...luag neeg MESKAS yog luag sau tau ib pob nyiaj ntawm tej pej xeem los mas...luag muab tej nyiaj ntawd rov mus tsim kho kev vam meej rov rau pej xeem...tab sis hmoob tuaj sau nyiaj .JULY 4 thiab nyiaj tsev noj 30 tau ze ze 40 lub xyoo hmoob ua tsis tau ib yam dab tsi...zoo li yog nkag cov nai lub plab tas lawm xwb...yog cov hmoob vum loj no...muaj lub siab ncaj ncees pab tsim kho hmoob tiag mas...tam sis no nplog twb tso cai rau ntiaj teb neeg mus khawb nyiaj khawb kub nplog teb lawm...hmoob muab hmoob tej nyiaj no mus nqis peev mus tsim kom muaj hauj lwm rau peb cov hmoob nyob nplog teb tau laj kam ua los yeej tau kawg...yuav tsev noj 30 rau teb chaws MESKAS tshav puam rau JULY 4 ua hmoob tug los yeej tau lawm naj...cas tsis pom ib yam twg tshwm sim li...kuv paub tias koj ua ib lub koos haum no yog koj thov mus...MESKAS tseem pab nyiaj ntau li ntau tuaj txhawb nqa dawb ntxiv thiab naj...ua cas tsis pom ib yuag qhov twg tshwm sim yog yam num...xuaj lua...los rau hmoob li...es cov koos haum no yuav tos txog xyoo twg tso...mam pib naj yuam hmoob.??#8 HMOOB_plas_*

HMOOB_plas_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 11:21 PM

Lub niag Lao Family, Inc ntawd ces yog Vaj Pov tsim rau xyoo 1978 nyob rau hauv xeev California.  Lub Lao Family ntawd ces yeej ib txwm sau nyiaj tas zaj tas zog coj mus rau Vaj Pov tseg neeg noj xwb.  Nplog yeej lis ntawd es Nplog thiaj lis tsis kam koom tes rau lub niag Lao Family ntawd vim yog Hmoob tsim ces Hmoob sau nyiaj coj mus rau Hmoob noj xwb. #9 HMOOB_xavluajnyug xuluajntug_*

HMOOB_xavluajnyug xuluajntug_*
 • Guests

Posted 18 March 2014 - 03:30 PM

yog muaj li yawg phooj ywg...PLas...hais los saum toj no ces tom qab VAJ POV tuag tas ces cov niag koos haum no yuav tuag lawv VAJ POV qab mus tas xwb tiag...vim kuv paub tias peb haiv hmoob mas...ib yam Business twg yog leej twg tsim tau tawm los es lwm tus muab khaws mus siv...ces cov niag neeg ntawd lawv yuav sib tog ua rau puam tsuaj tas...hmoob lub neej ces zoo nkaus li...dev thiab npua...yeej sib koom ib lub dab noj qhauv tsis tau li...yog noj koom dab ces yeej sib tog xwb xwb...raws li yus ib txwm pom...yog ib lub taj laj twg es yog ib pab kwv tij sib koom ua mas tsis ntev ces...nyias khiav nyias tag...hos cov es yog yus tus kheej yus peem yus tawm los xwb cov nov zoo li kav ntev tshaj...muab ua zoo saib hmoob yuav muaj tsis tau teb chaws kav...vim yog yus ua tus nai ces yus muab tej nyiaj noj kheej tas...luag lwm haiv neeg luag tsis ua li ntawd...luag faib nyias muaj nyias nyiaj hnub nyiaj hli...tsuas pub nyias noj raws li nyias tus nqi zog xwb...luag thiaj seem nyiaj coj mus muas luag lwm haiv neeg tej neeg txawj ntse los nrog luag ua dej num rau luag...luag thiaj tuav tau luag lub teb lub chaw...cov hmoob vum loj no ces...yog hmoob muaj hmoob teb hmoob chaw mas ntshe...tus muaj mas yuav nplua nuj tuag hos tus pluag mas ntshe yuav pluag tuag...ua cas kuv thiaj hais li ntawd?? vim thaum ub kuv pom niag...puj thia...LIS CAWV lawv tej no luag dag tau nyiaj ntawm nom tswv nplog hais tias yuav coj mus tsim khov hmoob...tab sis yus ntsaws rau yus lub hnab tshos xwb...tsis pom yuav coj tau ib yam dab tsi los pab hmoob li...koj muab saib ib txheej nom tswv dhau mus rau ib txheej...cov ntshav hmoob yeej tsis hloov li...zoo li hmoob no ces kuv xav tias nyaj yuav nyob hauv luag lwm haiv neeg qab xib taws tas tiam mus li xwb nws tseem yuav zoo dua.#10 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 27 March 2014 - 01:08 PM

Tsis yog tim cov thawj coj Lao Family, thawj coj Hmong Women, los yog cov thawj coj Lao Vateran.  Sawv daws yeej muaj lub siab hlub Hmoob thiab ua rau Hmoob.  Nws yog tim li nram qab no:

 

1.  Tim lub npe tsis haum lawm (vim Lao Family zimtxwv los coj Hmoob twb dhau lawm).

2.  Tim cov thawj coj kawm tsis txaus ua thawj coj, coj koom haum, thiab coj kom ciaj. (tsis hais Lao Family, Hmong Women, Hmong veteran).

3.  Tim pejxeem Hmoob kawm tsis txaus, tsis tau paub ua ib tus zoo pejxeem.  Dhau xyoo 2000 los ces cov thawj coj noj nyiaj ces muaj tsawg kawg nkaus li, tsuas yog kawm tsis tau txaus, paub tsis tau txaus, ces muab coj mus ua cov dejnum tsis tawg paj txi txiv xwb.  Qhov no yog vim peb cov thawj coj tseem tsis tau muaj peevxwm txaus thiab kawm tsis txaus xwb.  Txhob hais ib tus thawj coj twg noj nyiaj lawm.  Cov hais li ntawv yog cov kawm tsis tau txaus xwb.

 

Txhua yam teeb meem no yog kev kawm kom Hmoob loj hlob xwb, tsuav txhob mus txog qhov sib ntau sib tua ces txog thaum kawg yeej yuav mus rau txoj zoo xwb.#11 HMOOB_xavxav plagntshav_*

HMOOB_xavxav plagntshav_*
 • Guests

Posted 28 March 2014 - 12:32 AM

Awb!!!peb cov me phooj ywg hmoob uas muaj lub siab hlub hmoob...nej ho xav li cas?...kuv mas kuv ntxub tus dab phem uas pheej tshoov hmoob lub siab kom hmoob sib tog ua luaj li tiag...yuav txog thaum twg tej niag vij sub vij sw ntawd thiaj yuav tso hmoob tseg...kuv yog tub ruag neeg xwb kuv xav mas tsis tsim nyog yus lub koos haum yuav mus txab thuam luag lwm lub...ncaws luag tawm es yus yuav txeeb luag tus...pob txha coj los yaim...yog luag tus thawj coj hauv tsis ncaj ncees tiag...luag pab neeg uas ua dej num nyob hau...lawv yeej tawm tsam lawv lawm tsis tim yuav tos txog yus tus neeg nyob sab nraud mus tshum luag...yog yus ua li no ces ua rau tus neeg ruam li kuv no...paub meej dhau lawm lau...cov me phooj ywg aw.#12 HMOOB_Puas Kam_*

HMOOB_Puas Kam_*
 • Guests

Posted 29 March 2014 - 07:41 AM

 

Teeb Meem loj heev los tus thawj tsis nyoo tawm li ntag nawb.#13 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 29 March 2014 - 01:33 PM

 

Teeb Meem loj heev los tus thawj tsis nyoo tawm li ntag nawb.

            Kwv tij kuv  mloog Tswj pheej lis hais lus tag,  kuv  paub tias  qees yam  tswj pheej  yeej hais tau zoo lawm. tabsi  qhov tsis yog: yog  Tswj pheej hais tias  Peb thiaj muaj cai. ho lawv tsis muaj cai li.

kuv xav tias qhov nov. tswj pheej hais tsis yog lawm. #14 HMOOB_nyiasthamliqhovnyiasxavxwb_*

HMOOB_nyiasthamliqhovnyiasxavxwb_*
 • Guests

Posted 29 March 2014 - 04:03 PM

######..Nom tub aw!! kuv saib koj twb yog...Hmoob lis thiab... ua cas koj yuav mus txab thuam yawg..Tswj pheej lo lus ntawd naj koj yawg...kuv tsis yog hmoob lis tab sis kuv tsuas xav raws qhov ncaj ncees xwb..lo lus ntawd tsis txhaum..vim li cas thiaj hais tias tsis txhaum..vim cov neeg uas tuaj tawm tsam ntawd lawv tsis yog neeg...member...zwm npe nyob hau...Lao Family...lawv yog lawv ib lub koos haum phij xej sab nraud lawm...lawv tsis muaj cai tuaj txab thuam tshum luag lwm lub koos haum li no nawb koj yawg....yog hais tias cov uas tuaj tawm tsam ntawd lawv yog...Member..los sis yog neeg pej xeem...luab luab li nplog hais xwb tsis yog koos haum no mas...cov sab nraud ua yog lawm nawb...tab sis lawv nyob muaj lawv koos haum es lawv tuaj tawm tsam luag lwm lub koos haum no mas nej xav tias yog cai lawm no lov?...kuv muab piv txwv rau koj...li no nawb...yog koj poj niam thiab koj tsev neeg yeej sib sib hlub tab sis muaj ib zaug koj cia li nyiag xa me ntsis nyiaj mus pub cov me ntxhais mos mos tim nplog lawm...ua rau koj poj niam neb muaj lus me ntsis los nws kuj tseeg uv tau nrog koj nyob...tab sis muaj ib tug txiv neej sab nraud...xav tau koj poj niam thiab neb lub neej...nws cia li tuaj tawm tsam koj hais tias koj tsi ncaj...tsis hlub koj tsev neeg kom koj cia li tawm mus los sis muab koj poj niam nrauj mus no...koj hais tias tus neeg uas tuaj sab nraud tuaj tseem muaj cai tshaj no lov??.lawv tes num no..kuv muab soj ntsuam lawv tej lus ob tog tas kuv paub tias yog xav sib txeeb pob txha kaws xwb os koj yawg...kuv yog tub ruag neeg xwb kuv ho xav li no ov...es koj wb txawm ho xav sib txawv los txhob muab ua kev chim ov...nws yog kev sib txhab txhais lus ntawm nyias txoj kev xav xwb...txhob chim mog...nws yog lawv li teeb meem xwb os.#15 HMOOB_Hmoob Ruam Hlwb Quaj_*

HMOOB_Hmoob Ruam Hlwb Quaj_*
 • Guests

Posted 29 March 2014 - 04:18 PM

HMoob ib txwm nyias khav nyias pab nyias pawg ntse xwb es niaj hnub no thiaj muaj teeb meem tag npau los mas.  Thaub Hmoob Vaj tseem cav cem cov Hmoob vaj tias leej twg yog Hmoob Vaj kom cia li tso paib rov mus tsev, ua cas nws tsis hais tag nrho Hmoob es nws tsuas hais nws pab nyuag Hmoob Vaj xwb.  Nov qhia tau tias yog yuav pab los nws tsuas hlub nws cov hmoob Vaj xwb.  Peb muaj 18 Xeem diam ntshe yuav tsis muaj kev thaj yeeb li lauv.  Thaum twg Hmoob tsis muaj Xeem lawm mas Hmoob thiaj yuav nrog luag muaj thawj los sis muaj taus teb chaws nyob.  Tsam no peb tseem muaj ntau tshaj 18 xeem lawm thiab, leej twg tawv ces leej twg tau ua thawj, tab sis lwm cov yuav los tshum,  tsis ntev Hmoob tus thawj tsis tawm ces raug tua pov tseg kiag lawm ntag nawb sim saib mus mas.#16 HMOOB_Nplog Tug Cia Ua Raws Siab_*

HMOOB_Nplog Tug Cia Ua Raws Siab_*
 • Guests

Posted 29 March 2014 - 07:01 PM

Lub no yog Lao Family xwb leej twg heev leej twg tau nawb.  Hmong Family lawm mas yog lawv ua dab tsi tsis zoo peb pejxeem Hmoob yuav muaj feem cuam tuaj nrog kho nawb.#17 HMOOB_Lubnpe tseemceeb ov_*

HMOOB_Lubnpe tseemceeb ov_*
 • Guests

Posted 29 March 2014 - 09:25 PM

Qhov uas tus thawj coj yeej muaj lub siab ncaj ncees thiab hom phiaj zoo lawm los. dab pheej mus yob kom lwm tus tuaj rhuav thiab tawm tsam kom puas mus. ntshe yog muab. Tis tau lub npe yuam kev lawm tiag. yuav tau muab daws npe tshiab nawb. zoo li suav daws twb tuaj ua ib nyuag thaj neeb nyhav tsawv. nphau ntees tas lawm. cia muab tis npe tshiab nawb. muab hu ua. Hmoob Family community lawm xwb. es tej nyuag vij sub vij sw no thiaj ua ntsuas aiv heev hwv. lub npe hu hais tias. Lao Family inc los sis Lao Family community no mas tsuas yog yawg loj lam muab tis seb pus ntxias tau nplog los koom nrog Hmoob xwb. tab sis ntxias tau muaj 30 tawm lub xyoo no yeej ntxias tsis tau ib tug nplog tawb quav ci noj li. yawg loj twb siv tas yawg tiam lawm. tsim nyog nej cov hluas yuav tau muab hloov kom sai li sai tau. tsis txhob siv lub npe no ntxiv lawm nawb. yog nej tsis muab hloov ces tom ntej no nej thiab peb phaum laus no dua toj tas. cov nyuag me nyuam noj nyuj mis hlob no xwb. lawv yuav tsis paub txog dab tsis li lawm ov. cheem tsam no tseem tsis tau lig mog. nej sim saib seb muaj tej tus me nyuam yus tis npe tsis thwj nws mas nws muaj muaj mob muaj muaj txiab xeeb li. tab sis muab hloov npe tas cia li hlob plhis ncos tuaj lawm ntag no ho. yuav tau hloov npe rau nawb mog.#18 HMOOB_Txog Lo Tuav Kom Khov_*

HMOOB_Txog Lo Tuav Kom Khov_*
 • Guests

Posted 30 March 2014 - 05:17 AM

Tus dev npuav tau ib thooj nqaij loj loj hauv nws lub qhov ncauj lawm, sawv daws pheej yuav ntau saib nws puas tso no tab sis txawm yuav muab tus dev ntawv tua tuag lawm los nws tseem npuav rawv thooj nqaij hauv nws lub qhov ncauj tsis tso li thiab nawb.#19 HMOOB_yawguataustxivlawm ovnawb_*

HMOOB_yawguataustxivlawm ovnawb_*
 • Guests

Posted 30 March 2014 - 05:23 AM

yawg ###### thaub uas cem cem kom seb leej twg yog Hmoob vaj kom cia li khiav mus tsev...yawg no ua taus txiv lawm nawb...yawg no paub txaj muag li yog ib tug txiv neej yawg tiag tiag lawm...vim yawg no paub txaj muag tias...txij thaum yawg loj...tsim tau cov koos haum Lao Family no tawm los...yeej yog lawv cov...xeem vaj ua thawj coj ze ze 30 lub xyoo nyov nyov lawm.....lawv cov...Vaj... yuav noj nyiaj thiab tsis noj los luag lwm xeem yeej tsis tshum tsis tawm tsam lawv...tab lwm xeem yeej paub lawm los luag yeej zam txim...luag yeej tsis tshum yus...tab sis ua cas hnub no...lwm xeem ho tau los tuav dej num es yus cov vaj ho tawm ntsej muag tuaj rhuav luag...qhov nov yeej tsim nyog txaus txaj muag kawg tiag nawb cov phooj ywg...tos ###### thaub no ho cem nws cov hmoob vaj kom khiav mus tsev uas...yog ua zoo muab xav ###### hmoob vaj no yeej tsis ruam kiag nawb cov yawg...leej twg yuav ua teb chaws tus thawj coj thiab tsoom kwv tij tus thawj coj yuav tsum ua taus li yawg no mas thiaj yog neeg paub tab ov nawb.#20 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 31 March 2014 - 01:56 AM

######..Nom tub aw!! kuv saib koj twb yog...Hmoob lis thiab... ua cas koj yuav mus txab thuam yawg..Tswj pheej lo lus ntawd naj koj yawg...kuv tsis yog hmoob lis tab sis kuv tsuas xav raws qhov ncaj ncees xwb..lo lus ntawd tsis txhaum..vim li cas thiaj hais tias tsis txhaum..vim cov neeg uas tuaj tawm tsam ntawd lawv tsis yog neeg...member...zwm npe nyob hau...Lao Family...lawv yog lawv ib lub koos haum phij xej sab nraud lawm...lawv tsis muaj cai tuaj txab thuam tshum luag lwm lub koos haum li no nawb koj yawg....yog hais tias cov uas tuaj tawm tsam ntawd lawv yog...Member..los sis yog neeg pej xeem...luab luab li nplog hais xwb tsis yog koos haum no mas...cov sab nraud ua yog lawm nawb...tab sis lawv nyob muaj lawv koos haum es lawv tuaj tawm tsam luag lwm lub koos haum no mas nej xav tias yog cai lawm no lov?...kuv muab piv txwv rau koj...li no nawb...yog koj poj niam thiab koj tsev neeg yeej sib sib hlub tab sis muaj ib zaug koj cia li nyiag xa me ntsis nyiaj mus pub cov me ntxhais mos mos tim nplog lawm...ua rau koj poj niam neb muaj lus me ntsis los nws kuj tseeg uv tau nrog koj nyob...tab sis muaj ib tug txiv neej sab nraud...xav tau koj poj niam thiab neb lub neej...nws cia li tuaj tawm tsam koj hais tias koj tsi ncaj...tsis hlub koj tsev neeg kom koj cia li tawm mus los sis muab koj poj niam nrauj mus no...koj hais tias tus neeg uas tuaj sab nraud tuaj tseem muaj cai tshaj no lov??.lawv tes num no..kuv muab soj ntsuam lawv tej lus ob tog tas kuv paub tias yog xav sib txeeb pob txha kaws xwb os koj yawg...kuv yog tub ruag neeg xwb kuv ho xav li no ov...es koj wb txawm ho xav sib txawv los txhob muab ua kev chim ov...nws yog kev sib txhab txhais lus ntawm nyias txoj kev xav xwb...txhob chim mog...nws yog lawv li teeb meem xwb os.

       Nyob zoo tus kwv tij ( uas sau sob lus  rau kuv ob peb lo lus hauv nov.( nyias tham li nyias qhov kev xav)  kuv yeej lees rau koj tias kuv yog Hmoob lis tiag. ua li koj ne koj puas muaj txoj kev ncaj ncees rau txhuas txhuas tus? nyob li kuv tus Nom tub no kuv tsis tau xav hais tias yog kuv xeem lawm ces kuv yuav tuaj nws tog. kuv tsuas hais li txoj cai nyob rau lub teb chaws America no xwb. yog kuv tus tij laug kiag los yog nws ua tsis yog kuv yeej hais rau teb chaw hais tias nws hais tsis yog. tabsi yog nws hov ua yog lawm lo kuv yuav xub cia luag lwm tus qhuas nws kuv mas qhuas thiaj li yog. peb twb tuaj nyob rau lub teb chaws America no tau 38 lub xyoo lawm es yog peb pheej tseem tsa yus xeem thiab yus cov kwv tij xwb ces yuav tsis paub hloov mus rau qhov zoo li nawb kwv tij. qhov kuv hais tias tswj pheej lis hais  tias ( peb thiaj muaj cai xwb lawv tsis muaj cai ) nov tsis yog lawm  mas yog li no  1. nyob rau teb chaws America no txhuas tus neeg yeej muaj cai tib yam. 2. lub koos haum Lao family no tsis ib leeg tus twg ntiag tug yog Hmoob s/d li ntiag tug.3.koj puas paub lo lus ( service ) yog txhais li ca?. peb yam no xwb. peb Hmoob tseem tsis tau mus rau qhov vam meej los yog tseem tshuav ib co neeg yus tsa yus xeem. yus qhuas yus pab li koj mas peb yuav laj mus txog qhov vam meej nawb kwv tij. yuav tau thim xav es txhob coj li tiam 19 tag los lawm nawb.#21 HMOOB_xeem tais caus xwb_*

HMOOB_xeem tais caus xwb_*
 • Guests

Posted 01 April 2014 - 10:30 PM

yawg Nom Tub koj hais yog kawg lawm. kuv yeej ib txwm tsis tau hnob nej cov Hmoob lis mus tawm tsam tshum lwm pab pawg twg li qhov koj hais tiag. tsuas pom zaum no thiaj pom luag lwm xeem tuaj tawm tsam nej tus Hmoob lis xwb. pus yog yus zam txim rau luag dhau lawm es luag ho saib tsis taus yus lawm ne yom??. ntshe yuav tau xyaum ua neeg phem lim xyiam li luag tej pej kum xeem thiab pob koj yawg.#22 HMOOB_!8 tuS hUab tAis_*

HMOOB_!8 tuS hUab tAis_*
 • Guests

Posted 02 April 2014 - 12:42 AM

Yog peb Hmoob muaj teb chaws peb yuav tsum Huab tais Hmoob Lis, Lauj, Vaj, .....txhais hais tias ib xeem ib tus huab tais los kav nws xeem ces txhua xeem thiaj muaj kev zoo siab ib yam.#23 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 03 April 2014 - 05:45 PM

yawg Nom Tub koj hais yog kawg lawm. kuv yeej ib txwm tsis tau hnob nej cov Hmoob lis mus tawm tsam tshum lwm pab pawg twg li qhov koj hais tiag. tsuas pom zaum no thiaj pom luag lwm xeem tuaj tawm tsam nej tus Hmoob lis xwb. pus yog yus zam txim rau luag dhau lawm es luag ho saib tsis taus yus lawm ne yom??. ntshe yuav tau xyaum ua neeg phem lim xyiam li luag tej pej kum xeem thiab pob koj yawg.

     Ua tsaug kwv tij. kuv yeej tseem tsis tau hais  yog tag tag. tabsi peb txhua tus yuav tsum xyaum hais thiab coj  koj phim  uas peb twb nyob rau lub teb chaws nov. Vim yog peb tuaj kawm tej no ntag. hais txog yuav mus tawm tsam tshum lwm pab lwm pawg kuv kuj tsis paub. nyob ntawd nyias tus kheej xwb. tej zaum 50 leej  uas tuaj tawm tsam tswj pheej lawv ntawd yeej yuav muaj 1,2 leeg  yog  xeem lis thiab. tej ntawd yog nyias ua raws nyias siab nyiam. Vim peb nyob rau lub teb chaws ywj pheej lawm. txwv tsis tau hais tsis tau leej twg . twb yog li nov kuv thiaj hais saum toj saus tias txhuas txhuas tus muaj cai. tsis yog li tswj pheej hais  ( Peb thiaj muaj cai hos lawv tsis muaj cai ) .#24 HMOOB_Neegtxhavkhawtsistxajmuag_*

HMOOB_Neegtxhavkhawtsistxajmuag_*
 • Guests

Posted 03 April 2014 - 11:30 PM

koj hais yog kawg lawm yawg phooj ywg..NOM TUB..teb chaws Meskas no ces lwm tus neeg sab nraud tuaj muab yus poj niam xa nyhuj nyho rau yus saib los koj yeej tsis muaj yuav ua taus li cas rau luag. yog koj muab luag ntaus los sis tua ces koj tseem mag cab mus kaw thiab.  lub teb chaws no mas zoo rau tus neeg ua taus phem xwb os. nws yog ib lub teb chaws coj cai rov qab lawm. leej twg txawj ua phem ces nws yeej xwb tiag. coj luag tej poj niam mus yuav dawb los tau.  tsis muaj neeg yuav hais tau nws quav ci noj li. muab hais tiag tus neeg txhav khawv mas yeej muaj cai ib yam li koj hais ntag. tsuav yus tsis paub txaj muag rov rau yus tus kheej xwb ces. yeej muaj cai ib yam li koj hais lawm tiag.#25 HMOOB_Swb lawm_*

HMOOB_Swb lawm_*
 • Guests

Posted 04 April 2014 - 12:19 AM

Yog kawg, muaj coob tus txiv neej twb los tsev cas lawv tseem tab tom nrog pojniam sib ntsaj hauv txaj, yog tus txiv ua suab sab ntag ces teeb ntsais ntsais nraum zoov thiab raug mus nyob tsev laj cuj ntag.  Lawv tab tom aim yus pojniam ces yus kav tsij ua taws sib sib mus tablaj ib pliag mam los xwb tiag lawv yog tsis xav nkag nkuaj nas.  Yuav tsum xav tias tej zaum yus pojniam - zoo nkauj es thiaj muaj neeg xav pab aim no xwb os.#26 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 04 April 2014 - 10:37 AM

tsoom phooj ywg cas kuv tuaj txog hauv xov tooj cua los tsua pom s/d sib ceg, tuaj txog hauv toj siab los pom tsua sib cav, 

 

cov suab ntau222 nyob hauv youtube thiab xov tooj cuas, toj siab qhov txhias chaws los yeej tsi hnov tias muaj teeb meem li no lawm ua li koj ne koj xav btias yuav kho li cas?

 

sib cav sib ceg tas mus li xwb.

 

3 cov tuaj tham hauv nov los nyias hais nyia zaj thiab xwb.

 

es 3 yuav ua li cas thiaj zoo nas hmoob?#27 HMOOB_Tswvxyas lubneej_*

HMOOB_Tswvxyas lubneej_*
 • Guests

Posted 04 April 2014 - 10:42 PM

yawm phooj ywg.. Hmoob..yog vim li cas koj mus txog twg los tsuas ntsib thiab hnov hmoob sib cav sib ceg xwb..yav ntuj thaum ub suav daws khiav suav teb los.. suav hmoob yeej sib sib hlub  tsis sib cav sib ceg li.. tab sis lub caij uas yawg tswv xyas pheej rov los tos cov neeg txawj ntse.. cov neeg zoo nkauj zoo nraug..cov neeg txawj hais lus zoo haum tib neeg siab..cov nov mag yawg tswv xyas muab coj mus tas lawm..tab sis cov neeg siab phem neeg nruj neeg tsiv neeg lim xyiam..tswv xyas ho tsis tos mus li..xav kom cov ntawd tuag los nws yeej tsis tuag li..ces txawm tshuav cov noob phem ntawd coob tshaj lawm..niaj hnub no koj mus txog twg los tsuas hnov neeg phem sib cav sib ceg lawm xwb tiag.. vim cov neeg zoo yawm tswv xyas muab coj mus tas lawm..tom qab tswv xyas lawv.. txia.. ua neeg mus hlav dej naj khab..puab yib muab nkoj nchuav ua rau yawg thaub tswv xyas tuag mus lawm...hmoob cov txawj ntse...zoo nkauj zoo nraug thiaj tsis tuag ntxiv lawm...tsis ntev yawg tswv xyas txawm rov los thawj ua me nyuam hmoob ntxiv..thaum yug tau yawg los ces yawg txawm tau ib lub cev..thiab lub siab sib sib.. nquag nquag li tus tsov ntag..nws nyiam ua thawj coj... tsiv thiab nyooj laws li tus tsov... nws kav tas nrho nws haiv neeg..lawv muab nws tis npe hu ua.. vaj pov..qhov tseeb nws yog ib tug vaj tsov...thaum nws rov tau los ua neeg lawm.. nws los tsim nws lub tsev cog kiag rau ntawm thaj av uas thaum ub lawv tseem ua tsov es lawv ib txwm mus tom tau tsiaj deb npaum twg los lawv yeej muab tus tsiaj ntawd kwv kom los txog thaj chaw ntawd.. nws lawv mam noj...cov neeg laus thaum ub uas ib txwm nyob lub teb chaws ntawd lawv yeej paub thaj chaw no zoo..tam sis no yawg lub tsev tseem nyob tsis tau vau..yawg lub neej thaum yawg hloov mus ua lwm haiv neeg lawm ces yawg cov pej xeem rov los tos cov neeg txawj ntse...cov neeg zoo nkauj zoo nraug mus nyob lub teb chaws uas yawg mus nyob ib yam li uas...thaum ub yawg tseem ua ib tug thawj tsov.. tswv xyas..ntawd thiab ntag..mas yog leej twg tus ntxhais zoo nkauj muaj koob nto npe txawj kwv txhiaj thiab... cov tub zoo nraug txawj ..zas suab.. ces yawm tswv xyas cov neeg yuav muab tos mus tas..tab sis zaum no nws tsis yog tos tuag li thaum ub lawm.. nws tos coj mus tus ciaj ciaj kiag lawm xwb ntag.. ces tom ntej no cov tub ntxhais txawj ntse no lawv yuav mus kawm kev txawj ntse...yug me tub me nyuam rov los coj lawv haiv neeg kom vam meej mus....zoo li kuv tham tau ntau tsawv lawm ces kuv tso tseg li no xwb..es yog nej leej twg hov mus ntsib hom neeg hais lus phem li cas los xij..tsuav yus tsis txhob xyaum hais li lawv hais xwb ces yeej zoo law nawb phooj ywg.#28 HMOOB_Hmoob Ncej Nom Ncej Tsw_*

HMOOB_Hmoob Ncej Nom Ncej Tsw_*
 • Guests

Posted 18 April 2014 - 05:53 PM

Hais rau peb Hmoob 18 xeem, yeeb vim peb nyias hwm nyias xeem thiab sawv daws tus ntsuj tus lauv loj tsis sib luag es peb haiv Hmoob thiaj muaj teeb meem tsis tu ncua los txog niaj hnub no.  Peb muaj ib tus siv yis ntaj neeb uas yuav los cawm peb haiv Hmoob kom muaj vaj huam sib luag sib hlub sib hwm ua nom ua tswv muaj teb kav muaj chaw nyob.  Peb Hmoob 18 xeem yuav tsum tau los thov peb siv yis ntaj neeb ua ib thaj neeb loj loj tuam choj nom ncej tswv rub peb 18 xeem tus ntsuj los sib puab tus plig los sib txig, kom los sib hlub hais sib mloog es peb thiaj yuav nrog luag muaj teb muaj chaws nyob thiab thiaj yuav muaj kev haum xeeb nawb.

 

Ib xeem muab $1000 los mus tsa peb tus ncej nom ncej tsw koj loj sawv los sib luag siab sib txig.  Kuv yog tus yuav pab neej mus thov peb tus siv yis ntaj neeb no tam sim no.  Peb yuav tau ua sai tsam luag lawm ces xyov yuav yog pes tsawg tiam tom ntej no peb tus sivyis ntaj thiaj yuav rov los txhawb peb haiv Hmoob dua.#29 HMOOB_Txiv Neej Hmoob_*

HMOOB_Txiv Neej Hmoob_*
 • Guests

Posted 20 April 2014 - 02:07 PM

Tsis yog tim dabtsis los yog leejtwg kiag, tim pejxeem hmoob txhua tus.  Peb twb muaj lub Pobntseg hnov hais tias tsis yog Hmong Family yog Lao Family xwb, peb twb muaj qhov Muag pom lawv sau kiag tus ntawv hais tias lub koom haum sau ua Lao Family, thiab peb twb muaj lub Hlwb to taub hais Hmong tsis yog Lao.  Es tus swm zeej dabtsis peb ho cia li maub li tus cov neeg lag ntseg dig muag coj tagnhro tsev neeg mus koom Lao Family lub 30 thiab J4???????????????

 

Muab saib kom tseeb tseeb mas peb cov pejxeem hmoob yeej nyiam muab luag lwm haiv neeg lub npe los tsuj peb lub npe hmoob.  Peb yog ib neeg dig muag, lag ntseg, hlwb ua qauj, thiab ruam heev. Peb lub Xubntiag tig ncaj suam twg ces peb maub mus li, yuav niam hus los tsis hnov, taw tes kiag rau los tsis pom, zaum tsaws qhia los tsis paub.

 

Peb yuav tau paub txaj muag rau haiv neeg Lao thiab txhua tus neeg nyob hauv lub ntiajteb no, vim peb muab lawv lub npe Lao los siv ua peb tug.  Tej no thiaj li ua rau txhua tus neeg paub peb Hmong tsis hawm peb thiab ntxub ntxaug peb hais tias Hmong yog ib cov neeg tsis coj cai lam tau lam ua.

 

Txij hnub no mus peb yuav qhib qhov muag, nrws qhov ntsej, kho peb Hmong lub hlwb kom to taub.  Yam tawg yog luag lwm haiv neeg li, peb Hmong yuav tau txhob muab los ua peb teejtug thiab keebkwm.

 

Kuv xav ntxiv 2-->3 lo txog kablim kevcai Hmoob.  Khites yog nplog li pabphesnis, Loojmem yog suav li, tus Xwmkab Los Yej los yog suav li, Ua neeb saib yaig los yog suav tug, cov nyiaj hlawv rau cov tuag los tseem yog suav li thiab.  Peb Hmoob txheej nim no yuav tau sib zog los tshawb thiab hnriav tiag tiag kom tau Hmoob txoj kim kev cai uas yog lub ntuj tsim thiab muab rau peb haiv neeg Hmoob.  Peb yuav tau los coj txoj tseem tseem hmoob txoj es muab mab sua kablim kevcai pov tseg, lub ntuj thiaj li yuav tso koob hmoov rau peb haiv neeg Hmoob. #30 HMOOB_Haiv Neeg Hmoob_*

HMOOB_Haiv Neeg Hmoob_*
 • Guests

Posted 20 April 2014 - 07:34 PM

Menyuam Hmoob, twb yeeb vim thaum ub Huab tais tau foom ib los lub tsis zoo tseg rau peb Hmoob lawm.  Txawm leej twg yuav ntse muaj nyiaj txiag nplua nuj los yeej yuav los txhim kho tsis tau Hmoob ntxiv li lawm.  Leej twg yuav kho sab yaj ceeb xwb ces txawm yuav kho mus pes tsawg tiam los Hmoob yeej yuav tsis muaj kev haum xeeb li nawb, yuav tsum yog mus kho lawm sab yeeb ceeb nkaus lawm xwb thiaj yuav mus txhim kho tau peb Hmoob rov los sib hlub noj sib puag haus sib ce nawb.  Peb sivyis ntaj neeb tsuas thov ib xeem $1000 los rub hmoob txhua xeem kom muaj vajhuam sib luag xwb yog Hmoob twb ua tsis tau lawm ces ua ib siab mus ua lwm haiv neeg qhev os mog.  Yog Hmoob yuav kom lwm haiv neeg ua thaj neeb loj npaum kuv thaj no mas txawm Hmoob 18 xeem Hmoob, ib xeem yuav muab $1,000,000 los luag yuav tsis txais li nawb.#31 HMOOB_Qe qaujdaugtsistaus uaqaib_*

HMOOB_Qe qaujdaugtsistaus uaqaib_*
 • Guests

Posted 21 April 2014 - 03:37 AM

Haub yau!! yog yuav ua neeb kho kom hmoob lub hlwb mob rwj no...kom los sib haum xwb mas ntshe yuav dhia dhia rooj ua sav ceg tas...mus kev li tus yawm mob mob noob qes lawm xwb los ntshe hmoob lub hlwb qe qauj ntawd yeej daug tsis tau ua neeg tshiab yuav txawj los sib haum xeeb taus li os...yawg txiv neeb aw...yog leej twg muaj $1000.00 duas yuav coj los ntiav txiv neeb kho hmoob xwb ces...muab xa mus pab cov me ntxhais mos mos tim ntuj qub qab pub lawv tau them kev kawm ntawv...ntaus kev phooj ywg tseg...ntshe tseem yuav zoo dua...nyob nyob yus ho ncig ntuj mus txog...leej puav siab zoo ho tuaj nrog yus ua thaj puav neeb...lum hiav...tom tej npab phav tas...ntshe kev sib hlub sib nco tseem yuav nyob ntev dua...hos tej nyuag tswv yim ua neeb kho kom hmoob ciaj haiv ces....nkim tus txiv neeb lub zog dhia rooj thiab tus neeg muab nyiaj ntiav cov. $$$$ xwb os.#32 HMOOB_Haiv Hmoob_*

HMOOB_Haiv Hmoob_*
 • Guests

Posted 21 April 2014 - 05:15 AM

Menyuam Hmoob aw, nej tsis hwm nej haiv neeg Hmoob ces ntshe kuv yuav tsis pab nej ntxiv lawm os.  Kuv tus no twb ua ntau thaj neeb kho plaub kho ntug ntau thaj los lawm.  Kuv muaj peev xwm ua neeb rub ib cuab kwv tij tsis muaj kev haum xeeb rov los sib hlub.  Kuv muaj peev xwm ua neeb rub ob niam txiv tsis sib hlub rov los sib hlub.  Kuv muaj peev xwb yuav ua ib thaj neeb los tuam coj kev hlub rau peb ib tsoob Hmoob npoj yaig tsis hais tus nyob qhov twg kom sawv daws rov los sib hlub sib thooj siab kom ntsws nyob ciaj haiv nrog luag muaj teb muaj chaw kav.  

 

Niam txiv Hmoov tsis sib luag, ib thaj 12 lag nyiaj, nyob Meskas yog $1200 xwb.  

Kwvtij tsis sib haum xeeb, ib thaj yog $2500 xwb.

Kho Hmoob 18 xeem kom muaj kev haum xeeb, ib thaj yog $30,000 xwb. 

Tuam ncej nom ncej tsw rau tej tub ki, ib thaj $5000 xwb.#33 HMOOB_Peem kom ciajhaiv mog_*

HMOOB_Peem kom ciajhaiv mog_*
 • Guests

Posted 12 May 2014 - 04:52 PM

Tam sis no cov teb chaws vam meej lawv tej vij sub vij sw uas lawv pheej muab cov teb chaws me tsim txom...tig rov los aiv lawv lawm ov...lawv yuav tig los... siv lawv tej riam phom... uas lawv ua tau es tsis pom qab yuav muab tso rau qhov twg ntawd....coj los sib kheem seb leej twg li zoo tshaj....zaum no yog tus... vij sib tua... ntawd tsis tso lawv tseg ces nej yuav pom tsov rog ntiaj teb zaum 3 tawm tuaj ntag nawb....yog tias tsov rog ntiaj teb zaum 3 tshwm sim mas.....tsis hais peb cov hmoob nyob rau tog twg....yog luag kom hmoob mus ua dev raws nqaij rau luag noj mas nej yeej meem kom luag nrog nej sib sau ntawv pav lus tseg....yog nej tog swb lawm los cia li.....tab sis yog nej tog yeej mas thov kom tus ntoo hau qwj ntawd....yuav tsum tu ib daim av kom loj tsim nyog ua peb hmoob tug.....tom qab tsov rog tus luag thiaj tsis vwj nej txheej ov nawb......tsis txhob ua li yav tas los es....tsuav luag kam ntiav yus mus ua luag li dev raws nqaij xwb ces....txawm siv muaj plus ntxiag los quab yuam yus haiv neeg mus tuag txhaws luag lub qhov ntxa yam tsis muaj ntaub ntawv sib pav lus tseg li.....txog thaum tsov rog tus.....luag noj rau yus ntsia.....yus ces mam nyob tib co su su txia.....yog tsov rog ntiaj teb zaum 3 kawg.....hmoob hais tsis tau teb chaws yuav ces.....muab lub npe hu ua hmoob lawb mus....tsis tas hu ntxiv lawm mog....txia mus ua lwm haiv neeg kom tas zoo dua......thaum ub mas suav daws liam tias yog tej laus tsis txawj tsis ntse....tsis muaj ntaub tsis muaj ntawv los sau ua yus haiv neeg li lus....ua thiaj tsis kam ua vaj ntxwv....tam sis no muaj ntaub ntawv thiab cov tub ntxhais uas mus nrog luag kawm kev coj teb coj chaw muaj coob tus lawm laiv.....zaum no yog tseem tsis muaj ib tug hmoob twg lub qhov ncauj hais tau rau hmoob yuav thiab ces....hmoob yeej yog tas kee lawm tiag tiag li nawb.........kuv twb laus mus deb heev lawm ov mog cov me nyuam hmoob aw.....kuv xav faj ib lov lus tseg rau nej.....tsis hais peb cov hmoob...nyob Suav, nyob nyab Laj, nyob nlog, nyob Meskas los sis lwm lub teb chaws twg....tsuav yog tus neeg yug tawm ntawm hmoob los....mus hais tau lub teb chaws ua hmoob tug xwb ces....kom suav daws cia li koom tes txhawb nqa nws kiag xwb mog....tsis txhob ua li niaj hnub no es nyas nrhw lauj luag ko tawv......yog koj tau ces kuv khiav mus tuaj tom hav zoov tawm tsam....kuv tau ces koj mas niam pom pom kuv qhov phem kawg.......yog koj txawj ntse tiag....yeej meem tawm plaws tuaj nrog koom tes txhawb nqa....siv koj lub tswv yim kom zej tsoom nrog paub.....thaum xaiv tsa koj yuav tsum yeej los ua tus coj xwb xwb....tsis txhob tias yus swb luag lawm ces nyas nrhw npaj tos txov luag.....yog pheej ua zaj no ces....hmoob yuav sib tog hmoob tuag tas....los sis lwm haiv neeg yuav rov tuaj tswj hmoob li qub......hmoob ces yuav zoo li tus dev uas tos luag noj lub ntsiab tas.....luag tso quav tawm ces mam noj quav xwb mog....kuv hais li no xwb es yog tus me nyuam hmoob twg xav ua Hmoob li vaj ntxwv ces khaws mus xav saib pus muaj lo lus twg pab tau koj mog hmoob.#34 HMOOB_kuvyog nyuamyaus xwb os_*

HMOOB_kuvyog nyuamyaus xwb os_*
 • Guests

Posted 18 May 2014 - 03:02 AM

Eb!!! ntu no peb cov me thawj neeg pheej sib sib ceg li es ua rau peb cov me nyuam yaus qaug qaug zog tuaj ua si hau nov lawm ne yom hmoob....muaj leej puav mas tsiv heev au....yog yus sau ntawv tham pem tsis haum nws siab mas....nws muab lwv tawm pov tseg li lawm thiab....tej no qhia tau tias tseem muaj neeg muaj lub siab nruj siab tsiv kawg nawb cov phooj ywg.....zoo li no thiaj ciaj tsis taus Haiv ntag.....yawm hlob....Obama kiag es tib neeg sau ntawv hais lus phem thiab....tiab duab ua yawm lub ntsej muag....ua dog ua dig....los luag twb tsis cem pauj thiab yuav muab Lwv pov tseg.....peb cov hmoob mas muaj leej puav tseem nyob deb ntawm txoj kev txawj ntse kawg li os......tej tus neeg coj zoo li ntawd mas yog nws tseem tau ua thawj coj thiab mas......yog pej xeem hais lus tsis haum siab mas ntshe yuav npuaj rooj ua me ntawv ya dawb vog  li peb yawg hlob vaj pov zaj ntag nawb.......thov qhia rau hmoob tias..... tiam 21 no mus lawm yav tom ntej thov kom hmoob ua zoo rua hmoob lub qhov muag xaiv hmoob tus thawj coj nawb mog......tus neeg siab nruj siab tsiv coj teb chaws mus tsis deb ov  hmoob.....thaum nws tau ua ib tug vaj ntxwv lawm......luag lwm tsav neeg yuav ntshai thiab nrog hmoob nyob tsis tau ua ke......yuav tau ntsia tus neeg hais lus saib nws tus yam ntxwv pus yog hom neeg yuav hlub taus txhua hom neeg mam li txhawb nws los ua thawj coj.....tsis txhob ua li niaj hnub no es tsuav tus twg nthe nrov ces cia li muab nws ua tus coj hmoob......txog thaum nws npau taws tuaj....nws npuaj rooj pub rau suav daws saib ces hnub ntawd yog hnub uas nws pib poob tsim mus lawm ntag no mog.......luag haiv neeg uas luag muaj teb muaj chaw kav.....nej pom leej twg npuaj rooj rau pej xeem saib nas hmoob?.....thov kom hmoob tsis txhob ruam ntxiv lawm nawb mog.......tus neeg twg muaj ntsis hais lus cem neeg thiab zoo li nws siab luv tsaw ces.....yeej meem tsis txhob txhawb nws lub meej mom ua ntej qhov nws ua rau koj pon zoo dua......hom neeg no lub hom phiaj tus yam ntxwv kav tsis ntev nawb.....yawg hlob pov mas yawg ib txwm yog peb txiv ces hmoob zam txiv pub xwb ov.....lub neej tshiab tom ntej no siv.....lub maib ntawd tsis tau noj lawm mog cov me hmoob aw.#35 HMOOB_Txiv Qhua Neeb_*

HMOOB_Txiv Qhua Neeb_*
 • Guests

Posted 18 May 2014 - 04:38 PM

Nej mus nrog tej Hmoob laus los sis cov thawj sis tham thiab mloog lawv tham tag ces nej yuav tsum paub tseeb tias neeg ntiaj teb yuav kho tsis tau Hmoob lawm.  Yuav tsum yog txiv ntaj neeb nthe nqho muab tej niag vij sub vij sw ntawv quas npho lawm ntuj txoog teb kawg tso kiag rau dej tshoob lawm puas zaj qho, muab ntsa zeb los thaiv muab ntsa tsua los quas mas thiaj yuav tau lawm xwb. Hmoob ib txwm yog Hmoob tus yeeb ncuab puag Suav teb los rau Nplog teb, tuaj mus txog Meskas teb.   Rov vajpov los tsuas yog Hmoob rov sib tua Hmoob xwb.  Tuaj txog Meskas los Hmoob rov sib tog Hmoob thiab xwb.  Hmoob tus cwj pwm yeej tswj tsis tau Hmoob li os. #36 HMOOB_Hmoob Ntxub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Ntxub Hmoob_*
 • Guests

Posted 18 May 2014 - 04:47 PM

Nej puas paub tias vim li cas Hmoob thiaj mus nyob puv ntuj lawm?  Nov twb yog Hmoob rov yog Hmoob tus yeeb ncuab loj tshaj es nyias thiaj khiav tawm ntawm nyias tus yeeb ncuab mus kom deb thiaj li tsis tau sib ntxub sib ntxaug sib ntaus sib tua ntxiv lawm xwb.#37 HMOOB_cianej cov txivneeb pabkho_*

HMOOB_cianej cov txivneeb pabkho_*
 • Guests

Posted 18 May 2014 - 10:06 PM

Yawm ###### (txiv Qhua neeb) koj kuj hais tau khw tsawv lawm thiab laiv yom.....muab ntsia hmoob tej kev sib tawm tsam kev sib txeeb noj sib txeeb haus ntawd mas.......raws li yus tus neeg ruam no saib mas.....niag neeg swb..... twb swb lawm los.....nws tseem tsis pom qhov nws swb li....tseem ua dev liam moj tas zog li ntag.....tej no ces ntshe yog tej niag vij sub vij sw poob cev qhev ntawd los aiv los npog cov neeg no  qhov muag lawm tiag.....yog koj txawj ua neeb nphau tej niag vij rhuav plhu no kom ploj mus thiab no......koj kuj cia li pab ua kiag xwb los pob.....rau qhov koj twb yog peb ib tse neeg hmoob xwb nev......es koj tseem khuv xim luv zog thiab lov......yog kho tau hmoob tsim txiaj lawm......yus tej me xeeb leej xeeb ntxwv tau zoo neej ua.....zoo dua pheej kav liam ces......niag dab rhuav plhu ntawd pheej ib sij ... yob... yus haiv neeg ib tiam dhau tiam......koj tseem yuav cia tos txog thaum twg mam vam meej taus ma......phooj ywg?.....dhuav heev lawm laiv.....tsis xav hnov cov neeg vwm no ntxiv lawm nav......nyuam qhuav vwm vwm nyob nplog teb suab ntsiag......txawm siv pib kiag nyob Meskas lawm thiab ntag.......ua cas tus dab vwm nawd yuav lo rawv hmoob lub caj qwb tsis plam li.....ntshe yuav kawg thov koj txawj pab no ces ho pab xwb las as......thaum nyob nplog teb.....cov ###### noob nyab laj thiab cov nplog lawv yeej ua neeb nyhag kawg.....lawv xuas cov 12,7 mm thiab cov 105 mm thiab cov 130 mm ua neeb nphau ntees xwb xwb li tiag.....  lawv cov txiv neeb ces yeej nthe hais tias.....muab nws nphau kiag lawm pog sab ntuj nraus nraum ub kom ntsej tsis hnov muag tsis pom kiag seb......no ces yog lawv muab xa tuaj rau sab tim Meskas no lawm ntag ov.......yog tias koj ua neeb es koj muab nphau kom ploj pliag lawm sab ntuj nraus nraum ub li lawv hais thiab no ces......nws rov loo mus dua tim nplog lawm thiab xwb no tiag.....tshuav qhov tias.....muab nws nphau kiag lawm zaj zeb zaj qho.....saib zaj pus kam xwb lau......muab xav mas hmoob tej niag vij rhuav haiv no saib nej cov txiv neeb yuav muab ua li cas xwb tiag....tsis tau chaw rau nws li lawm laiv phooj ywg......saib nej pus paub muab nws sau coj los....hlawv....kiag kom yaj ua huab ua cua mus.....kom ho ya mus aiv luag lwm haiv neeg thiab es tsis txhob pheej aiv aiv peb haiv neeg dhau lawm os......peb yog tub lag tub yau xwb peb sawm tsis taus yuav tsis nyog li lawm nawb......seb nej cov txiv neeb.... ho yuav ua li cas lawm xwb las as?.#38 HMOOB_hmoob toj siab los tsuas_*

HMOOB_hmoob toj siab los tsuas_*
 • Guests

Posted 19 May 2014 - 08:49 AM

Yeej yog li koj hais lawm ov tus kwv tij uas peem kom ciaj haiv... tam sim no vij sub vij xyw los txog kiag lawm ib yam li lub dav hlau ya mus poob tom xeev khuam es plaub tug thawj nom loj tuag tag tej no los yeej yog vij tua neeg tsov rog thaum ub lawm ntag nej puas xav li ntawv... kuv xav hais tias vim lawv muab hmoob tua tsis tseg siav li tua tej me hlob me yau huv tib si tag tsheej qab roob qab ha ces tam sim no tej vij no sawv los aiv lawm ntag ib txhia yeej paub lawm tab sis ib txhia yuav tsis paub txog qhov teeb meem no nyob los tsuas, yog li kuv thiaj tham rau no. yog xav paub ntxiv kuv mam tham dua.#39 HMOOB_pusmuaj tiag maj?_*

HMOOB_pusmuaj tiag maj?_*
 • Guests

Posted 19 May 2014 - 11:45 AM

Hais txog zaj ko....yog nyuam qhuav hnub puav no xwb los....los yog koj tham txog lub niag nyauj hoom uas poob pem phoo xaj vam puag 15---16 xyoo dhau los xwb naj yawm phooj ywg.....(Hmoob toj siab los tsuas)........yog nyuam qhuav hnub puav no xwb no peb kuj xav paub txog thiab seb pus yog muaj cob fab tua poob los sis nws mus tsoo roob zeb roob tsuas xwb los yog ua cas nws thiaj ho poob taus....sim pia kom meej zog seb yom.#40 HMOOB_Nom blog tuag_*

HMOOB_Nom blog tuag_*
 • Guests

Posted 19 May 2014 - 11:59 PM

 

Nyab hoom poob tus nais tuag lawm.#41 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 May 2014 - 09:05 AM

Muaj tiag mas kwv tij aw... tsis muaj yeej tuaj tham tsis tau hauv no thiab dag tsis tau os tsis tag li twb muaj ib tug phooj ywh tso hais li hauv qab no thiab ne... niam qhuav hnub tim 17 May 14  no xwb os.#42 HMOOB_Muajtiag laiv yom._*

HMOOB_Muajtiag laiv yom._*
 • Guests

Posted 20 May 2014 - 12:29 PM

Aub!!! muaj tiag laiv yom.....pab nplog tu siab thiab lau......muaj ib pab thawj coj es cia li ua ib npaj suaj kaum li no mas.....awb!!! yeej yog vaj tswv pom zoo lawm xwb ov.....ntu no nyob sab Asia mas muaj vib kawg lawm thiab laiv.....tsis paub tias yog vim li cas lawm thiab lau.....ua tsaug rau cov phooj ywg uas nej ho pab muab tej xov xwm no xa tuaj qhia rau peb suav daws paub os nawb.#43 HMOOB_neeg os neeg aw_*

HMOOB_neeg os neeg aw_*
 • Guests

Posted 30 May 2014 - 01:10 PM

hnov tias nom nplog....khuj hmoob tej liaj teb nyob hauv phoo xaj vam coj mus ua ib lub...international...kev lom zem yam tsis them nyiaj rau tej tswv liaj tswv teb li.....hnub ntawd cov yawg loj no tab tom ya nyauj hoom ncig xyuas av ua si na has....lawv cia li mus ua av kiag lawm no nas.....muab hais tiag cov nom tswv no yuav tau xyaum ua neeg ncaj ncees me ntsis thiab lau.....tsis tas li tsim nyog cov nom nyab laj thiab cov nplog no yuav tsum tu ib lub xeev rau cov neeg uas tsis nyiam lawv txoj kev cai....mus nyob ywj lawv siab....es suav daws tsis txhob sib tua law....cia nyias nyob nyias ciam av.....lub xeev ntawd mas.....muab hu ua xeev COB FAB ..es leej twg xav ua cob fab teev ntuj li nws siab nyiam.....teev hom dab qhuas twg los kav liam nws....yog pab neeg twg tsis nyiam tsoom fwv tej kev coj ces kom kav tsij khiav mus nyob hau lub xeev cob fab xwb......ua li no thiaj tsis muaj tsov rog ntxiv lawm nav.....hos peb cov hmoob uas tsis nyiam cov cob fab los.....nej ua ntsuas nyiam ua neeg taug xaiv dhau lawm thiab......es txog thaum nplog thiab nyab laj yuav muab nej hlais los nej thiaj tau kev khiav mus nkaum siav......kom suav daws tej qhov ncauj kaw zoo me ntsis.....hos cov cob fab los ho ua ntsuas muaj plhus dhau thiab.....pheej khav theeb ua kom luag paub tias yus yog niag cob fab.....suav daws sib zam txoj kev sib ntaus sib tua kom tej no yaj xam zuj zus mus yeej tau.....ntev mus ces suav daws yeej yog phooj yog ywg lawm xwb naj.....ua cas yuav tsis kam txo fwj chim li....awb neeg os neeg aw.#44 HMOOB_Leej Xeeb Ceem_*

HMOOB_Leej Xeeb Ceem_*
 • Guests

Posted 15 June 2014 - 01:45 AM

Tim lub niag Lao Family no es Hmoob thiaj muaj teeb meem ua luaj.  Muab hlawv pov tseg los mas.

 

 #45 HMOOB_Leej Xeeb Ceem_*

HMOOB_Leej Xeeb Ceem_*
 • Guests

Posted 15 June 2014 - 01:51 AM

Nws tsis noj tshuaj tuag ces muab tua pov tseg kiag xwb los mas.

 

 #46 HMOOB_Leej Xeeb Ceem_*

HMOOB_Leej Xeeb Ceem_*
 • Guests

Posted 15 June 2014 - 01:55 AM

Tsim nyog sawv tau nyiaj Xiam lawm tiag lauv

 #47 HMOOB_pusyog ne yom?_*

HMOOB_pusyog ne yom?_*
 • Guests

Posted 19 June 2014 - 09:29 PM

Luag lwm haiv neeg mas tsuas sib kheem seb leej twg txawj ua nyauj hoom thiab riam phom txov neeg txoj sia zoo tshaj plaws xwb.....muab ntsia zoo li luag yeej tsis ntshai tuag li......hos hmoob mas sib kheem seb leej twg txawj sib ceg qhov - qhov ###### thiab sib... hwv......qhov ploj qhov tuag tas zog.....tab sis ho yog ib haiv neeg uas.... ntshai tuag tshaj plaws.....hnov tias luag tuaj lawm.....yog yuav tuaj tua hmoob no mas.....cov uas khav khav ntawd yog cov uas xub sau nra khiav ua ntej kom nws ib leeg dim ntawm txoj kev tuag ntag.....hos thaum sib ceg ces tsuas xaus rau lub - thiab rab ###### xwb.....tab sis ho yog ib haiv neeg uas xawb xi....- thiab ###### tsoob puv ntuj.....mus nrhiav - mas....mus mus tuag tug.....mus mus tuag tug.....los yeej tsis ntshai li....kheev lam thaum ua rog thaiv hmoob es siab tawv npaum li....ua rog - xwb mas hmoob muaj teb chaws nyob lawm os.#48 HMOOB_Tswvxyas2014_*

HMOOB_Tswvxyas2014_*
 • Guests

Posted 20 June 2014 - 05:04 PM

Lawv mas cem tag tswv yig kiag. Zoo li nws yeej nrhiav tsis tau ib los lus phem tshaj ntawd los cem ntxiv lawm.  Tseem yuav tau mus kawm ntxiv thiab es thiaj nrhiav tau cov lus cem kom mob tshaj no ntxiv.  Cov niag Hmoob quav dev no mas cas tsis muab kiag ib tus tua pov tseg saib siab puas nqig xwb tiag vim tib cov niag ruam li npua yuav tuaj sib txeeb hmoob tej niag khawv yaj khawv yws no.  Hmoob mas tsis yog tus ntshe los ua thawj tab sis yog cov niag ruam xiam hlwb lim hiam los ua coj ces yeej zoo li no xwb os.  Leej twg heev tshaj ces tus ntawv txawm tau ua tus coj thiab tau noj xwb.#49 HMOOB_Tsiaj twb txawj sibhlubsav_*

HMOOB_Tsiaj twb txawj sibhlubsav_*
 • Guests

Posted 21 June 2014 - 01:10 PM

kuv pom cov duab uas nyab laj tsim txom peb cov hmoob....kuv xav tias peb cov hmoob uas txawj txawj sib ceg es zoo li muaj tswv yim tshaj plaws ntawd....cas tsis siv tej tswv yim txawj ntse ntawd mus pab peb cov neeg uas raug luag tsim txom kom dim tej kev caij tsuj no xwb lau....es tsuas khav ua rau yus haiv neeg xwb....pus yog neeg ntse tiag ne yuam hmoob?#50 HMOOB_Lomzemkawg os_*

HMOOB_Lomzemkawg os_*
 • Guests

Posted 05 July 2014 - 02:42 PM

hnub no yog July. 5 lawm .xyoo no nyob Minnesota....lawv sib sib ceg thuam los thuam cem los cem....tab sis xyoo no yawg Pabtha tswjpheej...lawv ua lub July 4 no tau zoo tshaj txhia xyoo tag nrho.....tib neeg tuaj koom coob tiag tiag....lom zem tshaj plaws li....kuv xav tias yog tom ntej no yawg no tseem tau ua ib...tern....pabtha....ntxiv es lawv cov thawj coj no qhib siab dav....lawv caw cov hmoob nyob txhua lub teb chaws tuaj koom thiab mas ntshe haj yam yuav lom zem tshaj no....raws li qhov kuv xav xwb ov.#51 HMOOB_Hmoob Ntxub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Ntxub Hmoob_*
 • Guests

Posted 05 July 2014 - 04:59 PM

Nyuag ntsej muag dev Tswj Pheej ntawv niam yuav yog nws ua pabtha es neeg thiaj tuaj coob nas.  Pejxeej yeej tsis quav ntsej nej tej niag kev txhav noj txhav haus ntawv li os.  Txog sijhawm txawm nej yuav sib ntau sib tua los pejxeem yeej yuav tuaj koom kom tau li os.  Txawm nej kom Obama los ua pabtha los neeg tsuas tuaj npaum li xwb, txawm nej yuav kom ib tus npua los ua pabtha los neeg yeej tuaj koom coob npaum li qub nas.  Qhov neeg coob zuj zus mas vim pejxeem tej menyuam coob zuj zus tuaj lawm ne.  Cov pab pawg sib txeeb noj sib txhav haus thiaj muaj teeb meem sib tawm tsam sib ceg sib thuam xwb os, cov niag dev laus.  Propaganda......xwb os.#52 HMOOB_taskev cia siab Lawm_*

HMOOB_taskev cia siab Lawm_*
 • Guests

Posted 06 July 2014 - 03:44 AM

peb ua neeg nyob xyov nej ho xab li cas....kuv mas kuv tsuas txhawj tsam tsis muaj neeg kam los ua kuv tus nai lawm xwb....yog tseem muaj mas....nws txawm coj tau zoo li cas los kuv yeej zoo siab....kuv muab piv txwv mus rau nplog.....tej nom tswv nplog....luag qhib rau lwm teb chaws tuaj khawb tej qhov nyiaj qhov kub....tuaj txiav tej xyoob tej ntoo....neeg txawv teb chaws them nyiaj rau tej nom tswv.....tsis tas li tej nyiaj uas lwm teb chaws pab tuaj pub nplog tsim teb kho chaw.....tej nom tswv muab txhaj ua lawv tug.....lawv muab me me coj los ua yam puav nyuag....los ua pov thawj tim khawv kom luag lwm teb chaws hais tsis taus xwb los....tej pej xeem nplog yeej tsis tawm tsam....vim txog luag thib ces cia rau luag noj.....thaum txog yus zim txwv yus mam noj xwb....luag yeej tsis sib tshum li hmoob....hmoob mas muaj ib txhia.... yog yus ua nai mas...yus noj ntau npaum twg los tsis pub leej twg hais ib los li....tab sis thaum ho yog lwm tus tau los ua.....lawv nyuam qhua saj me me seb pus qab mib xej thiab ne.....cas lawv cov uas ua ua ntej noj noj kaus yaig tas lawm.....thaum yus sim na has....lawv tsis muaj kev zam txim li yus.... thaum lawv ua thawj mas lawv xav kom yus pab txhawb.....tab sis thaum yus ho tau....lawv ntov yus kiag.....muaj tej....pabvav...zoo li no ces....hmoob tsis xav sib txhawb hmoob lawm.....cia kom suav daws ciaj cev qhev mus xwb....yog leej twg muaj laj lim zoo....cia rau mab sua mam txhawb nws lawm xwb.....hmoob thiaj ua lub neej twm zeej.....nyias teev nyias dab nyob hau nyias tsev....vim ua dev tsis koom dab li tej laus hais.....yog thaum twg dev sib koom ces dev yeej sib tog xwb xwb........cov tub ruam neeg li kuv no ces...zoo siab qhov tau tuaj nyob lub teb chaws Meskas....yus tsis toob kas ib niag nom hmoob saib yus.....yus mus ua hauj lwm....Meskas txiav yus se.....thaum yus ho txom nyem....Meskas ho yug yus.....ces yus ua neej nyob koom luag nom luag tswv.....nyob kaj siab lug xwb....tsis tas yuav txeeb hmoob nom los ua....leej twg ho tau ua hmoob tus thawj coj los....pab nrog lawv hu nws ua yawg loj....ib yam li lawv hu xwb...puam chawj.#53 HMOOB_yi_*

HMOOB_yi_*
 • Guests

Posted 09 July 2014 - 04:16 AM

nyob zoo hmoob kwv tij sawv daws ua koj tseem muaj kev xav tau qhov zoo tab sis hmoob nyob thooj qab ntuj no ntse hmoob u.s.a ntseb tsaj tab sis ho muaj qees leej muaj nyiaj lospab yug qees leej ua tus ntxais ua muaj txiv lawm xwb los tseem muajb nyiaj los pab rau tsev neeg ua muaj lawm hov ntau thiab
thov sawv daws ua nyob rau mekateb qee leej tseem vwm tuag rau cov pog lau nyob rau nplog teb lawm

#54 HMOOB_Yawm Txawj Nchav_*

HMOOB_Yawm Txawj Nchav_*
 • Guests

Posted 17 July 2014 - 08:45 PM

Cov pog laus tim Nplog txawj txawj sib aim thiab ntsaj hauv xovtooj es thiaj ua rau peb cov laus zoo siab xa nyiaj tag npaud mus rau lawv los mas.  Yus niag pog mebthaub es lam ua neej xwb twb tsis txawj ntsaj li lawv ne.  Nyiaj txiag khwv tau, yus tsis tuag nyiaj tsis tag khuv xim nyiaj ua dab tsi os, cov yawg aw.  Kev sib aim hauv xovtooj mas yuav tsis zoo rau nruab cev, tab sis zoo heev rau sab nruab siab lawm os.

 

 #55 HMOOB_ncontsoov txhob vwm xwb os_*

HMOOB_ncontsoov txhob vwm xwb os_*
 • Guests

Posted 18 July 2014 - 02:19 AM

uas neeg nyob nyiaj txiag yog yus tug. tsis muaj neeg yuav txwv tau yus. tab sis kom cov thaub laus. nco ntsoo tias ob peb xyoos no. tej tsev txias kuj kim tsawv lawm thiab. yuav tau tseg ib txhia rau yus lub cev ntaj ntsug thiab ov mog. tsuav tsis txhob ua li yawm. Pajntxheb vaj. nyob st paul. tus tub tsis muaj nyiaj rau yus xa rau cov pog laus dag tim nplog lawm ces. xuas tib phom ua. yawm tub tsa taw hlo xwb mas. .kev sib tham ua kev kaj siab xwb mas tsis ua li cas ov. tab sis nco ntsoov tswj tus kheej. tsis txhob vwm ov. yog vwm lawm ces. tos koj nco. koj puas tsuaj lawm mog thaub aw.#56 HMOOB_Vam Aim_*

HMOOB_Vam Aim_*
 • Guests

Posted 20 July 2014 - 08:54 PM

Peb ib tus kwv tij ces ham tsis tham cov ntxhais mos tojsiab heev heev thiab xa nyiaj tsis tseg mus pub nws tus nkauj mog Nplog teb.  Nws twb muaj ntshav siab ntshav qab tsis thiab hawb pob lawm.  Thaum nws mus txog Nplog teb, nws tus hluas nkauj kuj tuaj nrog nws pw tab sis nws laus lawm ces nws tsis muaj zog txaus.  Thaum nws aim nws tus hluas nkauj mas nws lub siab xav dhau lawm tab sis nws lub zog tsis pab li.  Nws ham tsis sib sib zog aim tuag kus saum nkauj mog plab ntag las es.  Tab sis kuv xav mas tsim nyog tshaj lawm vim ua ua tuag kiag saum plab ntag.#57 HMOOB_Phaib Ej Hmoob_*

HMOOB_Phaib Ej Hmoob_*
 • Guests

Posted 20 July 2014 - 10:15 PM

yawm phooj ywg(Vam Aim ) aw...yog muaj li koj hais ces...###### thaub ntawd...tuag tsim nyog lawm lau....txawm tuag los txaus siab qi qhov muag lawm ntag....tsuav txhob yog tham tau....daim niag....duab dag xwb....thaum yus mus txog tid....na has.... hu niag xov tooj....tsis niam muaj neeg teb yus li lawm mas....aub!!! khib neeg tuag....koj txawm foom npaum twg los....ntshe yuav ntev mam npam nws thiab....xav txog yus tej nyiaj uas muab xa mus pub daim niag duab dag....ntshe yuav mob yus rab niag ######....ib zag ib zag....nram lub hau paus ###### tuaj nto plaws pem ncauj qaus li os koj yawg....haj haj haj ....kuv xav nyob li yog kuv tus kheej kiag naj.........haj haj .nej tsis ntseeg kuv....lwm hnub....nej mag zaj no....nej yuav hnov mob li kuv hais no....nej mam nco txog kuv tiag....cov phooj ywg.......hais txog kev ntshaw xav mus ntsib cov nyuag neeg zoo nkauj... hauv duab...TOJSIAB....kuv mas xav xav ua npau suav toog xwb tiag....tab sis hnov yus tej phooj ywg ntsib xwb ces....thim xav lawm lau.....phov tiag tuag tiag hos cov yawg.....niaj hnub no cov duab tawm hauv...TOJSIAB....99%....nws tsis yog tus tswv daim duab ntawd.... tham koj lawm nav....koj xa nyiaj mus rau tus neeg dag yuav lawm xwb nawb.....tsis tas li nws tseemdag tias....nws mas nyob puag qhov ub qhov no....koj yuav ua cas mus nrhiav tau nws coj los tsoob kom tsim nyog qhov koj tau xa nyiaj mus pub nws lawm naw......peb suav daws lub tswv yim uas....pom duab xwb....txawm siv pheej xav nyiaj mus pub.....tsis koob ncauj lawm mog hmoob MESKAS .aw..peb muaj ib tug tub kwv tij tam sis no...mag poj niam muaj pov tseg....ncig tuj tws li tus...aub....tsis muaj tsw.......vim txoj kev xa nyiaj tas zog mus rau cov duab dag no xwb tiag....hais ntau los tsam nej laj nyeem ces hais li no xwb....thaum nej leej twg mag nej mam nco txog kuv mog.#58 HMOOB_Vam Ntsoov_*

HMOOB_Vam Ntsoov_*
 • Guests

Posted 23 July 2014 - 06:33 AM

Cov yawg aw, ua cas cov me ntxhais Hmoob hauv tojsiab yuav zoo nkauj txhua tus li lauv.  Yog kuv lam muaj nyiaj mas kuv yuav muab kiag $100,000.00 xa mus pub txhua tus me ntxhais zoo nkauj no.  Yog yuav tau ua kuv pojniam mas kuv yeej xav yuav tag nrho cov ntxhais no mus ua kuv pojniam txawm 2-3 hlis mam los txog ib tug los kuv yeej yuav tsis pub dim li, ib hmos ib tug 2 teg mus tag lub neej.

 

Xav tau los yuav ua tsis tau ces kuv tsuas thov peb Hmoob Meskas sib koom siab es ib hli ib tus Hmoob Meskas yuav tsum xaiv ib tus ntxhais hauv tojsiab xa $100 mus pub nws xwb ces kuv tus me npau suav yeej los lawm nawb.#59 HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam_*

HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam_*
 • Guests

Posted 23 July 2014 - 09:59 AM

yog yuav xav rau lawv tej duab neeg zoo nkauj no xwb mas....yeej xav kom txhua tus yog yus zaub tag nrho xwb tiag....nyob li yog kuv tau lawv es....lawv....uv thiab zam taus txoj kev sib khib mas....twb tsis tas yuav tos ntev npaum li koj hais os....kuv mas tseem xav txiag kom....ib hmos twg mas....yam tsawg yog .20 leej tauj ib hmos....kho ###### kom tawv txaus txaus....muab lawv tso pw tej leej...tej leej... li tej neeg mob....uas pw hauv tej...hoos maum....caws ceg tos tib si....kuv mam nplos tug nplog tug....kom txhua tus....pob tw....npliag nplaws cia....kuv mam mus pw kuv tib tug....lem lem cia....kuv mas ntshe yuav yoo tshaib zias....loj xov ua nruab hnub....hmo ntuj yam  tus....txiv nas ntxhw.....tsuas pom nce khawv khuav rau txhua tus maum xwb tiag.....es thaum yus ntshav qhuav tas lawm ces....mam nyob tib tug....tshee nkuj nkaws li....niag npua mob aws cia.......ces cov maum nyias mam rov mus nyias niam nyias txiv....hos yus tuag tib tug....qhuav qhej ....tsis muaj neeg xauj....los yeej txaus siab rau txoj kev ua neeg..........tab sis tej duab neeg zoo nkauj uas koj....thiab kuv peb pom hauv....TOJSIAB .no...xuam coob tsis yog tus tswv....daim duab nrog koj tham nws li duab.....yog nws muab... lwm leej neeg li duab tso tuaj es....luag tso luag li xov tooj rau daim duab ces...lawv dag tias lawv yog tus neeg ntawd ntag....tsis tas li lawv tseem dag tej zej zog deb li deb tias....lawv nyob puag qhov ub qhov no.....es yog koj lub hlwb teev dej dhau ces....koj cia li xa nyiaj mus rau tus niag neeg cuav siv.....es yuav ua cas tsim nyog rau yus rab me ######....txoj kev cia siab....uas nws niaj hmo.... tawv tawv....nruj nreem  tos tej - cuav no......leej twg xav kaub huam sai....yeej meem xav nyiaj mus pub cov neeg dag no nawb mog.....muab koj poj niam nrauj tib si.....mam mus ntsib lawv....thiaj tau kev hlub txaus....yog koj tsis ntseeg kuv nas nawb.....luag tej laus niaj txis piv lus tias....zoo siv sawv tuag nruab deg.....zoo txiv neej yawg tuag rau.....poj niam ob ceg.....ces yog tej no ntag los mas...cov me phooj ywg . haj haj .#60 HMOOB_Vam Ntsoov_*

HMOOB_Vam Ntsoov_*
 • Guests

Posted 23 July 2014 - 10:28 PM

Peb tsuas yug los ua tib neeg ib zaug hauv ntiaj teb no xwb, peb yuav tsum xav hais tias yus yug los ua ib sim neej no ua yus pab tau pes tsawg tus tib neeg dim nws txoj kev ntshaw, qhov nov yog kuv li kev zoo siab los ua ib zaug neeg.  Tuag los zoo siab qi yus ob lub qhov muag lawm.  

 

Peb twb pom Meskas, Meskas li nws cov peej xeem mas tus txom nyem li cas los muaj, tus pw qab choj lam nyob tos saib hnub twg tuag xwb los muaj ua cas Meskas ho tsis pab nws cov neeg txom txom nyem no.  Meskas mas xa nyiaj billion, billion dollars mus pab cov neeg txom nyem nyob lwm teb chaws yam tsis tu ncua li.  

 

Yog li no peb twb yog neeg Meskas peb yuav tsum tau xyaum ua li Meskas peb thiaj yuav nrog luag vammeej nawb.  Txawm hais tias yus cov niam tub txom nyem los thaum muab nyiaj los them nuj nqi tag lawm, qhov seem ntawd yuav tsum muab xa mus pub peb cov me ntxhais nkauj Hmoob Nplog zoo zoo nkauj hauv tojsiab vim lawv ntshaw ntshaw nyiaj es lawv thiaj sib yaum tsheej pab tuaj tso duab thov nyiaj xwb.  

 

Kuv nco thaum kuv tseem me es hmoob noj 30 mas yus niam lawv tsis muaj nyiaj rau yus siv li mas yus mus tshav pob ib hnub, xam saib puas muaj leej twg ua kis puav poob tab sis tsis muaj hmoo li.  Nov twb yog ib txoj kev ntshaw ntawm yus tab sis ntshaw npaum twg los tsis muaj lub hauv kev li.  Kuv tus no ib hlis twg kuv yeej cia li xaiv ib tus ntxhais hu nws tias, hnub no koj raug leb lawm es mus lav nyiaj nawb, muab nab npawb lav nyiaj rau nws ces tag li no xwb.  Yooj yim tshaj kev pab ib tus neeg txoj kev ntshaw nas.

 #61 HMOOB_koj siab zoo kawg_*

HMOOB_koj siab zoo kawg_*
 • Guests

Posted 24 July 2014 - 03:53 AM

zoo kawg ov....phooj ywg....yog tias koj pab tau mus rau tus ntxhais uas....daim duab yeej yog nws li duab tiag tiag mas....vaj tswv yawm saub yuav foom koob hmoov rau koj ntag nawb.....tab sis yog tias koj tsis saib qab tog hauv xauv kom meej......koj lam xa yuam kev rau tus neeg dag es.....muab lwm leej lwm tus neeg li duab tso tuaj ntxias nyiaj siab dawb ntawm tus neeg siab zoo....coj mus siv xwb mas....vaj tswv yawm saub yuav muab kev npam....rau tus neeg dag ntawd ris.....tsis ntev tom ntej nws yuav raug kev puam tsuaj.....yog koj muaj lub siab dawb siab zoo los yuav tau ua zoo xav kom meej saib daim duab ntawd pus ntxim yog nws li tiag tiag.....mam muab nyiaj pub....thiaj tsis yog yus....cuam kev txhaum mus khwb rau nws tob hau thiab nawb phooj ywg....txawm koj yeej zoo koj siab muab....tab sis tus neeg ntawd muaj lub siab lim hiam lawm....ces kev npam yeej poob mus rau nws ev......tsis tas koj yuav foom nws os.#62 HMOOB_neej neeg muaj tseeb_*

HMOOB_neej neeg muaj tseeb_*
 • Guests

Posted 25 July 2014 - 01:13 AM

Hmoob muaj ib zaj....neej neeg....hais txog ib yawm tub nkeeg....txhua tag kis tus poj niam ua tshais siav tag....poj niam tsa kom tus txiv sawv los noj tshais....yuav mus ua teb....muaj ib tag kis....tus txiv pheej tsis sawv li....ces tus poj niam txawm cem heev....tab sis tus txiv teb tias....oib...cas yuav cem kuv ua luaj naj....thaum twg kuv mus ua ces noj tsis tas os.......tus poj niam teb tias....nyuag ntsej muag tub nkeeg ko es....koj yuav ua li cas thiaj yuav noj tsis tas naj....tus txiv teb tias....mus ua luam los mos.....tus poj niam teb tias....niag ntsej muag pluag li koj es....twb tsis muaj ib qho me nyiaj li es....ntshe muab koj tawb niag quav ######....tus txiv teb tias....yog los mas...quav ###### tiag......tus txiv txawm sawv tsees los muab tus poj niam....mos kiag....tsoob tsawg tsuag....ob peb nplos ######...ua phev tawm plaws...ces tus txiv txawm muab ib daim ntawv cug loo nws cov phev....nws muab qhw ua ib me nyuam pob...me me aiv....nqa mus ua luam....nws txawm mus txog hauv ib yim nplog...nws mus thov nplog tsev so...nws hais rau tus tswv tsev nplog tias...kuv tuaj mus muag quav ###### es...kuv thov nqa kuv qhov quav ###### los hauv koj tsev pus tau....nplog teb tias....tsis pub koj nqa quav ###### los hau kuv tsev no nawb....muab tso nraum zoo ko....ces yawm txawm teb tias....kuv txom nyem heev....yog tias kuv muab tso rau nraum zoov no....koj cov qaib  noj ses....koj them kuv laiv....yawm nplog teb tias...oib...yog kuv cov qaib noj lawm ces kuv mam muab qaib them koj xwb mas....yawm hmoob txawm muab thooj quav ###### tso tseg rau nraum taw rooj....tag kis nplog tsis nco qab lawm....nplog mus tso qaib tawm hau cooj los....ua ciav nplog tus lau qaib cog....txawm ncaj nraim mus thos kiag....yawm hmoob tawb nyuag quav ######....nqos kiag lawm tiag lau....ces nplog ua siab muab nyuag lau qaib rau yawm hmoob nqa mus....ces yawm txawm ho mus rau lwm lub zos....yawm mus qiv tsev so hauv ib yim...lospav...puab yib....yawm tawm thov coj yawm tus qaib mus nrog yawm pw hau...puab yib tsev...puab ib teb tias....muab koj tus qaib tso pw nrog cov npua nraum ko xwb mas....yawm hmoob teb tias...kuv txom txom nyem laiv....yog koj cov npua tsuam tuag sais....koj yuav hais li cas no....yawm los pav puab yib teb tias yog npua tsuam tuag ces....kuv mam muab npua rau koj cab mus xwb tiag.....ces ib tsam ib tag hmo....yawm hmoob txawm maj mam sawv mus muab yawm tus qaib....nyem caj pas tuag....yawm muab tso wp nrog cov npua....tag kis yawm los pav sawv los....ua ciav npua tsuam tus qaib tuag lawm tiag lau....ces yawm puab yib ua siab muab tus npua rau yawm hmoob cab mus....yawm cab tus npua mus....yawm mus mus ov....mus txog ib yawm suav nplua nuj....yug twm....nws muaj twm coob heev...ces yawm hmoob txawm mus thov qiv tsev so...hau yawm suav....yawm hmoob hais tias kuv txom txom nyem li es....kuv yuav coj kuv tus npua no los nrog kuv pw hau koj tsev laiv....yawm suav teb tias...oib...koj nyuag npua qias neeg ko es...cia nws pw nws nrog cov niag twm nraum ko xwb os....yawm hmoob txawm teb tias....tsam koj cov twm muab nrau tuag lawm nev....ces yawm suav txawm teb tias....kuv muaj twm coob heev....yog twm ho nrau koj tus npua tuag lawm los....kuv mam muab twm rau koj cab mus xwb los mas....ces hmo ntawd... thaum ib tag hmo ces....yawm hmoob mus muab yawm suav ib co....xua nplej qhuav rau tus npua noj....yawm hmoob xuas tib nplos riag rau tus npua nruab qhov tso....ua nws npua tuag kiag....npua quaj tsis nrov li....ces tag kis yawm suav thiab yawm hmoob sawv los na has....aub!!! cas tus npua mag tib kub...nruab qhov tso....tus npua tuag lawm tiag lau....ces yawm suav hais tias....kuv tus phaw twm mas....kuv yuav cia tau laij teb...ces cia kuv muab tus maum uas tseem tab tom muaj ib plab me nyuam yuav yug no rau koj coj mus es thiaj xya me nyuam ntxiv....koj thiaj tau muag  yuav nyiaj....koj thiaj tsis txom nyem lawm mog....ces ###### thaub hmoob coj tus maum twm los cev....tus maum twm ib sij xya tau ib tug me nyuam.....tsis ntev ces nkawv ob niam txiv muaj twm....puv roob puv hav lau...ces nkawv mam muab tej twm ntawd muag tau nyiaj peem tsheej los ua ib yim neeg nplua nuj....los ntawm....ib tawb nyuag quav ######...xwb ........zaj dab neeg no....tej niam tej txiv lawv yeej hais rau kuv hnov puag thaum kuv tseem yau yau hnub nyoog muaj li..5..6..xyoo los lawm.....ua cas twb tsis tau tas yus tiam neej....es tam sis no....suav daws yeej yog ua luam qua ######... nkaus nkaus xwb...thiaj nplua nuj tau lawm tiag tiag li ntag.....yog leej twg tus ntxhais txawj ntxias tau ib tug hmoob Meskas nyiam nws lawm ces....lav loo tias leej txiv tawb quav ###### yeej nplua nuj raws li zaj dab neeg no ntag....tsis yog lam hais li nawb......haj haj....peb cov nyob Meskas mas xuam coob suav daws tej quav ###### poob nqi tas....tsis zoo li lawv cov nyog nplog....vim peb cov ntxhais....pheej coj lawv cov - mus rau DUB thiab DAWB lawv ua dawb ua do lawm xwb....peb ces coob tus tej quav ###### poob peev lawm lau....tab sis kav liam ....peb tsuas nrog peb hom pheej khiav tuaj lawm ces cia peb mam ho mus pab lawv xwb yom cov phooj ywg...haj haj.#63 HMOOB_Zeej Xeeb_*

HMOOB_Zeej Xeeb_*
 • Guests

Posted 25 July 2014 - 08:52 PM

Kuv tus phoojywg yuav tau ib tus nkauj mog tim Nplog teb tuaj txog tsis ntev no.  Nws tus pojniam mas thaum nyob tim Nplog yeej ib txwm ua hauj lwm txais tos cov qhua tswj xeeb txawv teb chaws xwb.  ###### hais tias ###### tus pojniam no mas yog ###### nrog pw tag mas nws yeej taij nyiaj yuav khaub ncaws thiab kom muab nyiaj rau nws tau siv.  Yog ###### tsis aim nws mas nws kuj nyob nws tsis ua cas tab sis zaum twg muab nws aim tag es tsis nco muab nyiaj rau nws mas hnub ntawv nws yeej chim ib hnub thiab tsaus ntuj nws tsis kam mus pw tom txaj lawm.#64 HMOOB_Devyeemnojqua npuayaimxua_*

HMOOB_Devyeemnojqua npuayaimxua_*
 • Guests

Posted 26 July 2014 - 03:33 AM

Awb!!! yog li cev....nyaj koj tus phooj ywg ntawd ces....yog yawg yuav tau ib tug niam ntiav....tuaj ua yawg ib tug( private) niam ntiav rau yawg ib leeg ntiav nws... kheej xwb lau.....nws tsis tau yog txij nkawm lau....yeej hnov tej phooj ywg hais nroo nreb tias cov....me niam nkauj mog uas hmoob Meskas mus yuav tau tuaj ua poj niam ces xuam coob yeej yog tib co niam ntiav xwb no las as....tos li pheej tuaj ua lub neej tsis tsheej haj es....raug muab tso tseg pawg lug cia los yog hom ntawd xwb....no os....cas yuav nkim qhov uas yus muab yus rab me ######....tuam choj rau lawv tuaj nyhav av....rau teb chaws Mekas es....tsis tau li lub siab ntshaw li os...cov yawg.#65 HMOOB_Zeej Xeeb_*

HMOOB_Zeej Xeeb_*
 • Guests

Posted 26 July 2014 - 06:25 AM

Txhob hais li mas.  Muaj tus zoo tus phem thiab hov.  Kuv txiv ntxawm yuav tau ib tus nkauj mog tuaj mas tus niam ntxawm mog ntawv nyiam txiv neej heev li.  Nkauj mog yeej tuav rawv txiv tsawb quav miv txhua txhua hmo li thiab laiv.  Luag hais tias ntoo laus los kav cav tsis laus no hov.#66 HMOOB_Hnovdua tsiscuag uakiag_*

HMOOB_Hnovdua tsiscuag uakiag_*
 • Guests

Posted 26 July 2014 - 11:38 AM

Oib!!! yog hais tau muaj siab ntxhias li koj hais ko tiag no....xyoo no koj wb kuj sim mus cab ib leeg ib tug tuaj seb....pus yog pheej npau....yuav kom them nyiaj txhua txhua teg uas yus ua nws -....los sis niaj hmo zuaj rawv yus li...txib tsawb quav miv....li koj hais xwb tiag....yuav kom paub qhov tseeb mas ntshe yuav yog yus tus kheej sim kiag....thiaj paub qhov tseeb xwb lau yom...haj haj . awb!!! tab sis muaj ib txhia kuj ntsoos cuag ...puj daum...raug xub thiab xwb las....li cas los xij nyaj yog...tsov muaj tsov hmoov....plis muaj plis hmoov thiab....thaum pom dej dag lawm... siab thiaj yuav nqig xwb os. haj haj#67 HMOOB_Zeej Xeeb_*

HMOOB_Zeej Xeeb_*
 • Guests

Posted 27 July 2014 - 07:18 AM

Ua li kiag os phoojywg, lawv qhia kuv hais tias xav tau pojniam zoo yuav tsum mus yuav cov ntxhais hmoob nyob yajsab uas tsis da dej thiab tsis ntxuav muag cov no thiaj txawj hlub txiv neej thiab tsis paub ua siab phem no laiv.  Yog yuav mus no wb tsis txhob tham cov ntxhais hauv tojsiab no vim cov no lub ntuj loj thiab dav dav ces lawv tau yus laus lawv tsis xav hlub.  #68 HMOOB_kojhais yoglawm_*

HMOOB_kojhais yoglawm_*
 • Guests

Posted 27 July 2014 - 11:06 AM

koj hais yog lawm laiv...phooj ywg...yog tias hnub twg koj wb tus twg ho tau mus txog tim lub nyuag tshav...nrhiav kev hlub no...yuav tau nco ntsoov mus nrhiav cov nyob yaj sab li koj hais tiag nawb....hos cov nyob hauv TOJSIAB no mas koj tham kiag xwb...koj twb paub tias lawv hais lus dag xwb ne....thaum tham mas....lawv dag tias lawv tham koj ib leeg xwb....lawv tso duab TOJSIAB los twb tsis muaj neeg hu li...tsuas yog koj tib leeg thiaj hu xwb....tab sis koj sim hu lwm lub caij nyoog txawv seb.....koj hu tsawg zaum los...tsuas hnov....maum nplog teb tias....(lej maim thij thajn thos ham...nyasn npauj vajn)..haj haj  .quav dev tshaj....dag tshaj plaws li os....hos tej tus uas koj nyiam nws daim duab heev es nws taij nyiaj koj ho xav nyiaj mus pub rau lawm...thaum tau nyiaj txaus lawm ces....koj hu mus...maum nplog ho teb koj tias...(lej maim thij thajn thaus ham) daib piv khiabn....no thiab laiv.......awb pub nyiaj rau los tsis zoo....tsis pub los ho hais tias yog niam tsis muaj nyiaj them xov tooj ua thiaj piv xov tooj lawm....yog li cov nyob hauv TOJSIAB yeej coj lub neej(laub leb) li nplog hais los lawm...yuav tau mus nrhiav cov nyob yaj sab li koj hais tiag nawb phooj ywg.#69 HMOOB_Zeej Xeeb_*

HMOOB_Zeej Xeeb_*
 • Guests

Posted 27 July 2014 - 04:06 PM

Kuv ham tsis muaj ib tus phoojywg tham cov ntxhais hauv tojsiab no mas nws xa nyiaj tag li rau tab sis nkawv kuj sib hlub kawg li.  Thaub txawm mus saib tim nplog ntag, thaum thaub mus txog ces hluas nkauj tuaj to thiab nrog thaum mus ua si.  Nkawv mus txog tom tab laj ces hluas nkauj khaws ub khaws no ntau ntau rau thaub them.  Thaum thaub yuav rov los tsev hluas nkauj quaj quaj heev hais tias hluas nkauj xav tau nws ib qho puav peej cia ua dab muag.  Hluas nkauj hais tias nws ntshaw ib txoj sawv kub heev kom thaum yuav ib txoj cia rau nws ua dab muag thiab hluas nkauj quaj dhi xwb, kawg thaub kuj tau yuav ib txoj saw rau hluas nkauj thiab.  Thaum thaub los txog tsev xwb thaub rov hu mus hluas nkauj hais tias hluas nkauj nco thaub heev thiab nws xav tau ib lub tsheb cav caij mus tab laj thiab mus hauj lwm.  Hluas nkauj mas quaj dhi rau thaub xwb, kawg thaub kuj ntxeem ntxeem tau $1000 tawm mus rau hluas nkauj thiab.  Niaj hnub no thaub hu thaub tus hluas nkauj thaum twg los tsuas hnov taij nyiaj yuav roj tsheb thiab kho tsheb xwb.  Zoo li no mas yuav muab laim tseg los twb poob nyiaj ntau lawm, ho hlub mus los haj yam yuav poob nyiaj ntau ntxiv thiab.  Nyuab kawg yog lawv dag puas puav es pauv xovtooj lawm ces yus dim lawm os.  Zoo tshaj ces tham ib tug 1, 2 zaug xwb ho tham dua tus tshiab lawm xwb thiaj tsis poob nyiaj.#70 HMOOB_kojhais yoglawm_*

HMOOB_kojhais yoglawm_*
 • Guests

Posted 27 July 2014 - 04:57 PM

koj hais yog lawm....yuav kom tsis poob nyiaj yeej yuav tau ua li koj hais...yog xav xav hnov lawv tej me suab lus qab zib ces...hu mus tham 1..2..zaug txog thaum nws pib thov nyiaj ces muab laim kiag tseg zaum ntawd ntag mas koj thiaj yeej xwb....tsis li ces yim tham ntev yim raug them ntau rau lawv lo nyuag lus... zoo ntawd ntag....lawv cov lus mas mos kawg tab sis... kim kawg ov....yog ua li tus phooj ywg uas koj hais tas los saum toj no ces....yog yus nrhiav tau ib lub qhov... xyob txhiaj....hos yus tus hluas nkauj ces....nws nrhiav tau ib lub qhov nyiaj....ntag no hos......sim saib seb...thaum twg leej twg yuav xub nyoo xwb tiag....haj haj

Reply to this topic  Also tagged with one or more of these keywords: Yog vim licas

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users