Jump to content


- - - - -

Thaum Twg Thaj Ua Rau Yus Chim Tshaj?

Puas Tsim Nyog Ua Neeg?

18 replies to this topic

#1 HMOOB_Txiv Neej Lub Zog_*

HMOOB_Txiv Neej Lub Zog_*
 • Guests

Posted 27 February 2014 - 03:31 AM

Cov phoojywg, ua txiv neej tej thaum tsis zoo li lub siab xav tau li.  

 

Ua ib zaug txiv neej yawg, muaj - loj xav ua ###### tsis tawv chim siab dua los muaj - loj ###### tawv tawv tsis xav ua chim siab dua?#2 HMOOB_tsisyoglamhaisovnawb_*

HMOOB_tsisyoglamhaisovnawb_*
 • Guests

Posted 27 February 2014 - 01:58 PM

yawm phooj ywg...txiv neej lub zog aw...ob yam uas koj hais ko xwb mas tsis chim loj npaum twg li os...yog yus ua tsis taus los kuj xuas tes kov ua si xwb los yeej zoo siab me ntsis lawm...tab sis yog tau niag neeg - me me di nyias li nyias...koj coj los ua xyoo puav xwb...koj ua nws thaum twg los tej nyuag pob txha puab tais pheej hlais yus rab nyuag cuab yeej to tas....koj tsis ua los nws pheej yuam kom ua...yog koj mus nrhiav ua teg puav cuav zos...nws tsis tseev li...nws tseem muab koj coj mus rau kwv rau tij hais....hais tias koj tsis txiag nws li...ua niag rhuav phu ntsuav tuaj thiab...yuav kom nws khiav ua nkauj fa kom yus tau kev muab nws nrauj...nws kuj tsis khiav li thiab...yus ho yuav mus yuav ib tug kom - loj loj li koj hais los txiag kom yus rab me ###### tsis txhob raug niaj hmo tsoo pob txha ua rau tej me tob hau ntsoog tas...no los...cov niag tsov tom...hluas nkauj thiab tej niag poj ntsuam poj nrauj tseem toob tib tias...tsis kam tham os...mas koj muaj poj niam es....npaum nkaus li yog yus yuav coj nws los rau yus niag poj niam tsoob nws - xwb...li no thiaj yog txaus chim tas siab tas ntsws tsis tshuav ib qho kev chim seem rau leej twg pab yus chim li lawm hos koj yawg... tos li suav daws pheej muab nyias cov niag pog laus tso tseg tas...es nyias pheej mus nrhiav nyias tus me mos mos tim ntuj qub qab tas zog li los...ntshe yog suav daws hnov hlais hlais thiab kos kos lawm ntag os...haj haj yog yus rab ###### tawv heev mas - puas sai tiag tiag li hos...xyoo puav xwb qog - yaj tas ces koj pib hnov kos zuj zus lawm ntag hos...zoo li ntawd es coob tus txiv neej thiab pheej yuav ntau tus poj niam tsam ib tug xwb ces...zoo li tej tsheb uas...yog tib lub xwb ces tsawg zaum los tsuas siv nws xwb ces tsis ntev  puas tas...hos ntau lub ces ib zaug siv ib lub ces nws ho kav ntev me ntsis no xwb tiag....tej poj niam tsis paub tias yog tus txiv pab txuag yus xwb...es luag thiaj mus yuav coob tus no mas...tsuas hais sib khib thiab lau...cov niag poj niam ruam ntawd naj...haj haj kuv tsis yog lam hais ov nawb. haj haj#3 HMOOB_Zog Txiv Neej_*

HMOOB_Zog Txiv Neej_*
 • Guests

Posted 28 February 2014 - 01:41 AM

Muaj ob peb zaug kuv nrog kuv tus hluas nkauj zoo zoo nkauj loj siab pw mas nws lub - loj loj o o thiab muaj muaj kua heev tab sis nws hlob kuv rab ###### tawv tsawv lawm, kuv nce hlo muab ###### ntxig kiag rau hauv nws lub -.  Nyaum qhuav ob xoom xwb ###### cia li tuag dai vias lawm xwb.  Yus yeej xav ua kawg, nws los yeej xav ua kawg tab sis niag ###### ruam ntawv tsis pab li mas chim siab tshaj li os lawv aw.#4 HMOOB_xavkomteghuajhuajcheejxwb_*

HMOOB_xavkomteghuajhuajcheejxwb_*
 • Guests

Posted 28 February 2014 - 05:08 PM

Thaum twg thiaj ua rau yus chim tshaj....nws yog thaum uas yus rab me ###### nkag plaws rau hauv nws lub - lawm es...yus tseem xav xav maj mam tshum thiab qoj kom tus poj niam ntawd hnov qhav txaus nkaus li qhov nws lub siab ntshaw tso...tab sis rab niag ###### ruam ntawd tsis tos li yus lub siab xav li....tsuav hnov kub lug nplua npleev xwb ces...phev txawm siv txuas ntsos los lawm....ces nws txawm siv tib rab nyuag ntsws zus... ntsws zus... rov mus lawm...yus mas xav muab nws npaws ntswj li muab qaib ntswj caj dab cia xwb tiag....hos zaum puav ces...niag poj niam ntawd cav tseem hais rau yus tias...hub!! koj tuaj deb ua luaj tuaj es tuaj txog ib zaug ua nyuag nyob li ko xwb....yus mas chim tshaj...xav xuas riam hlais kiag coj los ntsaws nkaus rov rau hau nws lub - saib pus ho zoo siab me ntsis no...tab sis ho xav tias yog muab hlais kiag lawm ces ntshe lwm zaus ho yuav tsis tau siv lawm thiab. ces yus tsuas hais rau nws tias...koj sim nug koj rab niag ###### saib....kuv tseem xav kawg tab sis nws cia li tuag nws rov lawm xwb...haj haj haj nej pus tau ntsib tej nyuag hauj lwm xiam thaj li kuv no zaum puav thiab nas cov phooj ywg?? haj haj#5 HMOOB_Tsim Muaj_*

HMOOB_Tsim Muaj_*
 • Guests

Posted 28 February 2014 - 10:27 PM

###### tawv tawv tsis muaj - los xav tua neeg.  Muaj - loj loj ###### ho tsis tawv li los kuj xav tua neeg pov tseg thiab tiag.#6 HMOOB_Pauv Nqaij Pauv Tawv_*

HMOOB_Pauv Nqaij Pauv Tawv_*
 • Guests

Posted 28 February 2014 - 11:41 PM

Tam sim no Meskas muaj peev xwm txua ###### rau koj yog koj rab loj tsis txaus siab.  Cov pojniam pauv ua txiv neej los yeej muaj ###### thiab.  Cov neeg txom nyem, yog koj pom lawv ###### loj es koj xav tau lawv rab los thaj maum yuav muaj peev xwm pauv tau rau koj.  Xws li muab koj rab me me pauv lawv rab loj loj.  Tus nqi yog $25 phav rov saud.#7 HMOOB_xyovpusmuajlihaislos_*

HMOOB_xyovpusmuajlihaislos_*
 • Guests

Posted 03 March 2014 - 07:01 PM

Aub yawm phooj ywg...pauv nqaij pauv tawv...aw yog lam muaj tus txawj  muab yus rab hlais mus pauv tau lawv rab li koj hais tiag mas...twb tsis hais. $25,000 xwb $100,000 kiag los kuv yeej yuav kom kuv poj niam wb ob leeg rau rau siab ua hauj lwm...ib leeg ob txog hauj lwm tas li xwb...kab tias ib xyoos xwb kuv yeej mus pauv tau Meskas dawb los sis hkej dub rab coj los rau kuv  ua si nrog poj niam li lawm ov...yog muaj tiag mas ntshe poj niam yuav siv zog ua hauj lwm tiag tiag li os koj yawg...tab sis kuv xav tias ntshe tsuas yog lam tham ua si kom lom zem xwb ho.#8 HMOOB_pusyoglikuvhais nab_*

HMOOB_pusyoglikuvhais nab_*
 • Guests

Posted 07 March 2014 - 06:47 PM

yog yuav teb kom mus raug rau los lus nug ntawm lub...Topic...no ces thaum uas ua rau koj chim tshaj ces yog thaum uas lwm tus txiv neej muab koj poj niam ua - es koj poj niam ntsub ib zag ib zag lawm xwb hos...koj poj niam muab lawv tej nyuag puab tsaig tom thiab nwj npuav qhov ncauj...zawm lawv duav ceev ceev tsis pub plam hlov...ces thaum ntawd thiaj yog thaum koj chim tshaj xwb tiag yawg phooj ywg ...Topic aw...los sis koj  pus tseem kam khoov mus xauj saib pus los kua loj li cas thiab xwb no mas??#9 HMOOB_Muaj Tseeb_*

HMOOB_Muaj Tseeb_*
 • Guests

Posted 08 March 2014 - 03:10 AM

Cas yuav hais lus tau zoo li khib pojniam ua luaj li nas peb cov Hmoob aw.  Meskas luag tseem pab muab aub rab ###### nkag pojniam - thiab cia aub aim tag luag mam aim tom qab twb tau nas.  Yuav tau ua siab loj thiaj tau nom ua nawb.  Muaj ib thaum Meskas muag nyuj rau Hmoob, thaum twg Hmoob mus yuav nyuj mas tab meeg hais tias, kuv pojniam nyob pem tsev kuv ua tsis taus lawm, saib leej twg xav ua no mus ua nawb.  Nws hais tiag tiag nawb tsis yog lam dag.#10 HMOOB_pomxwbtsiscuaguakiag_*

HMOOB_pomxwbtsiscuaguakiag_*
 • Guests

Posted 08 March 2014 - 09:42 AM

yawm phooj ywg comment:9 aw...hais txog neeg txiag tsiaj thiab tsiaj txiag neeg nws tsis muaj qab hau dab tsi li os....tab sis koj sim cia ib tug txiv neej neeg muab koj poj niam ua nyuj nyo rau koj saib no nws ho txawv npaum li cas no xwb mas...thiab tsis yog txhua tus MESKAS txawm yuav ua li koj hais ov...tsuas yog cov neeg uas liam liam los sis luag cov niag neeg uas luag ua kev liam sim pub neeg saib xwb ov...luag tej niam txiv uas muaj kev sib hlub tiag tiag luag tsis lam ua tej qias neeg ntawd li nawb...yog tsis ntseeg kuv ces cia koj poj niam sim thiaj paub qhov tseeb xwb mas phooj ywg.#11 HMOOB_Muaj Tseeb_*

HMOOB_Muaj Tseeb_*
 • Guests

Posted 08 March 2014 - 08:36 PM

Nws yog nyob ntawm yus pawg neeg xwb os.  Muaj ib tsob Hmoob nyob Suav teb yog leej twg mus poob thiab pw nws tsev sis luag cia luag tus pojniam los txais qhua ntag laiv.  Yog koj tsis kam nrog lawv pojniam pw lawv tseem hais tias yog koj saib tsis taus lawv thiab.  Muaj ib cov neeg nyob Mongolia los kuj muab pojniam tos qhua ib yam thiab.  Lub niag - ntawv yog yus niam yus txiv ib txwm coj li ntawv ces yus los yeej tsis nco qab khib li os.

 

Peb nyob Meskas los kuj muaj cov phoojywg es thov kom lwm tus txiv nrog nws pojniam pw lawm thiab.#12 HMOOB_xyovpusmuajlihaislos_*

HMOOB_xyovpusmuajlihaislos_*
 • Guests

Posted 12 March 2014 - 09:42 PM

Awb yawg phooj ywg...MUAJ TSEEB...comment:11 kheev lam paub pab neeg siab loj uas koj hais ntawd mas kuj tsim nyog tsiv mus nrog lawv nyob ua phooj ua ywg thiab tiag...yog peb suav daws ua tau siab loj li tej koj hais tiag mas...twb tsis tas yuav yuav niam loj niam yau li os...xav ua tej - tshiab ces mus ua qhua xwb tiag...mus ncig pom leej twg poj niam zoo nkauj ces lwm zaus mus ua qhua thov luag tsev so ces yeej kaj siab xwb xwb tiag...tsis tas li los yog yus poj niam yuag zog zoo li ho thev tsis tshua taus yus pes tsawg los...yog pom lawv poj niam rog ntaws ntxim yuav nres tau yus txoj kev ntshaw ces...mus cuav zos xwb tiag...yog nyob tau koom nrog tej pab neeg siab loj li no mas...tsis muaj mob ntshav siab ntshav qab zib los sis mob...stroke...kiag li os...txog thaum yus tuag ces nyaj yog laus laus es mam tuag xwv os.#13 HMOOB_Muaj Tseeb_*

HMOOB_Muaj Tseeb_*
 • Guests

Posted 12 March 2014 - 11:33 PM

Kuv kuj tau nrog ib tus phoojywg uas nws nyiam mus saib Hmoob Yunan, Suav teb tham.  Nws hais tias peb txiv neej mus txog zos Hmoob Yunan mas lawv cov txiv tsev yeej tsis pub yus pw ib leeg li.  Lawv tuaj nug yus saib yus puas tau muaj ntxhais nrog yus pw, yog yus tsis tau muaj ces lawv coj yus mus saib lawv tus ntxhais ntag, yog nyiam ces coj mus uasi thiab pw tso tshav lug.  Lawv tsis thov nyiaj thiab lawv tsis kom yus yuav lawv tus ntxhais li.  Ntawv tsuas yog lawv kev tos qhua xwb.   Npaj nyiaj peb mus uasi Yunan, Suav teb nawb. #14 HMOOB_xavntsibneegsiabzooxwb_*

HMOOB_xavntsibneegsiabzooxwb_*
 • Guests

Posted 13 March 2014 - 12:06 AM

Aub!!! yawg phooj ywg...MUAJ TSEEB...yog yus mus txog luag zej luag zos luag saib yus muaj nqis npaum li ntawd tiag mas txog thaum kuv rov los mas kuv yuav tsum pub nyiaj kom tsim nyog rau luag tus me ntxhais ntawd xwb xwb lau...tej lub teb chaws coj cai zoo li ntawd mas thiaj yog lub teb chaws saib taus neeg...tsis lim xyiam li hmoob nplog ov...cim 30 tas los no peb muaj ib tug tub xeeb ntxwv mus ua si tim nplog...mag hmoob nplog muab ###### khuj yuav lawv ntxhais...them tus nqi nyob teb chaws MESKAS tab sis ho tsis phij cuam...Lub fai... tsis phij cuam ib qho nyuag nyiaj chiv peev rau tus ntxhais mus ua neej li peb txoj cai nyob MESKAS teb li...tab sis ho sau peb tus nqi...ua tau txaus pab txaj muag kawg hos...yog xav mus ncig teb chaws ua si mas yuav tau mus ncig rau tej teb chaws neeg siab zoo xwb thiaj tsim nyog ov phooj ywg.#15 HMOOB_Muaj Tiag_*

HMOOB_Muaj Tiag_*
 • Guests

Posted 14 March 2014 - 12:05 AM

Lawv tias thaum koj coj lawv tus ntxhais mus ua si mas nws tsis taij dab tsi li tab sis nws thov koj pab yuav ib pob tshuaj noj kom tsis txhob muaj menyuam xwb no tiag.  Dhau ntawv ces saib yus puas muaj zog lawm xwb.  Yus mus twg nws mus twg, yus pw twg nws pw twg tso tshav lug ua niam txiv.  Zoo siab tshaj plaws li, tab sis kuv paub tias Hmoob Meskas thaum rov mus tsev txawm nws tsis taij dab tsi los yeej yuav muab mentsis dej siab thiab es lawv thiaj offer lawv tej ntxhais coj yus kev mus ua si thiab.#16 HMOOB_Vam Maab_*

HMOOB_Vam Maab_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 04:17 AM

Muaj ib tus hluas nkauj Hmoob Nplog.  Nws muaj ib tus hluas nraug Hmoob Meskas thiab ib tus hluas nraug Hmoob Nplog.  Ob Hnub tag los no tus Hmoob Meskas txawm mus saib nws tus hluas nkauj Nplog teb.  Thaum mus txog ces nws txawm nyiag coj tus hluas nkauj mus ua si tau 2,3 hnub mam rov los tsev.  Thaum rov los tsev ces tus hluas nraug Hmoob nplog nug tias nws mus twg lawm, nws teb tias nws nrog nws cov phoojywg pojniam mus ua si txawv zos lawm xwb.  Hmo ntawv tus hluas nraug Hmoob nplog nrog nws tus hluas nkauj pw mas ua cas pheej lub lub nws pawj tab sis tus hluas nkauj pheej tsis pub nws kov hluas nkauj qhov li.  Tus hluas nraug siab tsis kheev tias ua cas lub pawj ua luaj ces tus hluas nraug ua heev heev rau tus hluas nkauj thiab muab tes mus xuas ua cas muaj ib lub khawb hlau ntawm tus kaus ntsav,  Tus hluas nraug haj yam ua heev rau nws thiab ces tus hluas nkauj thiaj qhia tias yog nws tus hluas nraug Hmoob Meskas muab dai rau xwb.  Tus hluas nraug ua phem phem tag zog li thiab muab tus hluas nkauj tej khoom tsoo tawg tag thiab khiav mus tsev lawm.  Tus hluas nraug tias nws tsis tham tus hluas nkauj siab phem no ntxiv lawm.  Tag kis tus hluas nkauj quaj quaj heev ces nws thiaj muab tshuaj no ua rau nws tau tag sim neej lawm.  #17 HMOOB_saabntevhajtaupaum ua ov_*

HMOOB_saabntevhajtaupaum ua ov_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 04:39 PM

oib!! quas puj tus naam kaus ntsav hov...sub niam dlai tau khawb hlau rau hab os...tug nam tuabluv ua luaj le es...koj laam has xwb pob phooj ywg...yog tas tus naam hluas nkauj twg tseem kam ua li hov rau nws qhov naam hov hab los...kav lam nwg hab xwb mos...yog nwg nrhab rau yug ua ces tsis txhob ua kuas ti ti qaa xwb...los sis yus has kuas nws khoov es yug xaav tom pob tw moog xwb ces yeej ti qaa heev lawm mos...koj muab nwg tshev ua tug qab hau dlaab tsi naw...yog yug tshev li hov ces nws tuag moog lawm ces yus kuj tsis tau ncauj lawm hab...pab yawg tub hluas hov tu sab lau...yog le os.#18 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 September 2014 - 08:49 PM

Ua caag thau u kuv nim xaav taas tug Doctor kawm tau ua XF. nuav yuav yog peb Hmoob ib tug XF. kws tsim txaj heev nuav caag kuv tuaj saib nwg tsawg lub topic los nws yog ib tug nam txiv dlev kws yog tsaj liam liam txag noj txag haus kws nyob sau tej tsoob saab saab es nwg naj zag muab nwg tug maum tshov ua tib lub mi qhov ncauj ........).......... rua tsw taug zoo le nuav nkaus hos puag nyuas.

 

Nwg yog ib tug thawj dlev kws yuam tsoob - qha puab ua phemphem heev le nwg txag yeej tsis txawj txaug.

 

 

 #19 HMOOB_Hmong-Woman_*

HMOOB_Hmong-Woman_*
 • Guests

Posted 13 September 2014 - 10:12 PM

Cov phoojywg, ua txiv neej tej thaum tsis zoo li lub siab xav tau li.  

 

Ua ib zaug txiv neej yawg, muaj - loj xav ua ###### tsis tawv chim siab dua los muaj - loj ###### tawv tawv tsis xav ua chim siab dua?

 

Xav kom qaus txhob tawv li koj thiaj tsis mus mus tham hluas nkauj es thiaj nyob taus taus hauv tsev ma.  vim cov txiv neej qaus tawv tawv ma khav txiv heev nws khav nws tus qas muaj zog ma tsawg us muam nas tsuag los los yuav ua ntxiab mus tais kom tag xwb.

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users