Jump to content


HMOOB COV PAB PAWG

Tshab txhais

8 replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
  • Guests

Posted 10 February 2014 - 06:24 PM

Hmoob yog ib tsob (xws li ib tsob ntoo) xwb.  Cov pab pawg Hmoob ces zoo li cov ceg ntoo xwb, koj yeej yuav los koom tsis tau kuv, kuv yuav koom tsis tau koj, vim nyias muaj nyias dejnum tuav, txhawb kom tsob ntoo (haiv) ciaj.  Txhua pab pawg lub hom phiaj ces yog tsa kom Hmoob ciaj xwb.  Yog xav kom Hmoob ciaj, ib ces ntoo (pab pawg) twg tsis txhob xav tias yus txoj thiaj yog txoj yog, yuav mus txov lwm ces ntoo (lwm pab pawg) lawm.  Vim nyias muaj nyias dejnum, txo ib ceg twg ces yog txov tsob Hmoob lawm.  Tsis hais sab ntuj twg, lub tebchaws twg, tsuas zoo sib xws xwb.  Tsis muaj ib tug tshaj tshaj ib tug, los sis ib pab pawg twg yuav zoo tshaj ib pab li.  Nyias kav tsij ua nyias txoj kom zoo li zoo tau los pab lub neej Hmoob xwb.#2 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
  • Guests

Posted 12 February 2014 - 08:17 PM

Sib hlub sib yoog os Hmoob, tsuas yog tib txoj no peb thiaj li yuav ciaj tau lawm xwb.#3 HMOOB_Ntaj Ceeb Tsheej_*

HMOOB_Ntaj Ceeb Tsheej_*
  • Guests

Posted 14 February 2014 - 09:50 PM

PEB (3) HMOOB = Pab tuav Hmoob puav pheej ua neej thiab txoj kev + Pab muaj lub zog thiab peevxwm (qub tub rog) + Pab muaj kev kawm thiab nyiaj txiag (Tub Kawm)

Hmoob puav leej ncau ntawm peb pawg no los mus xwb, yog los ua ke thiaj yuav ciaj tau.#4 HMOOB_vivtawm_*

HMOOB_vivtawm_*
  • Guests

Posted 21 February 2014 - 01:27 AM

Hais txog Hmoob noj peb caug 9-12 hlis, koom haum tsi sib haum thiab tis npe hais tias hmoob muaj 18 xeem. Qhov no ua rau Hmoob poob qab deb heev kwj tij. Yuav ntev li cas es Hmoob mam pom tej no thiab tig rov qab los kho Hmoob.

 

 #5 HMOOB_Pabtha Nres 18 Xeem_*

HMOOB_Pabtha Nres 18 Xeem_*
  • Guests

Posted 21 February 2014 - 03:21 AM

Lawv pawg HMoob 18 xeem dev ntawv twb tsis sib haum xeeb, yog no peb kuj sawv peb ib pab 18 xeem tshiab los nres lub neej Hmoob no thiab.  Thaum twg peb muaj 10 tawm tus pabtha 18 xeem lawm ces pab twg coj tau zoo mam cia pab ntawv los ua hmoob nres 18 xeem tiag xwb.  Koom haum no yus 2,3 khwvtij xwb los yus yeej tsa tau ib lub koom haum lawm.  kev yuav xyaum ua nom ua tswv yog pib ntawm lub koom haum los nawb, kwvtij.  #6 HMOOB_Hmoobdigdigmuag es_*

HMOOB_Hmoobdigdigmuag es_*
  • Guests

Posted 22 February 2014 - 05:30 PM

Haub yau...18 nyuag xeem xwb twb tsis tau txaus hmoob ua...phav phuaj os...ntshe wb ob kwv tij yuav tau txia ua ob xeem txawv txawv ntxiv thiab kom muaj...20 xeem kiag.......ntshe kuv yuav muab kuv lub xeem hu ua...xeem txiag....xeem txiag no mas txhais tau tias kuv txiag tau tag nrho txhua txhua xeem lawv cov ntxhais lawm.....hos kuv tus kwv ces ntshe yuav kom yawg muab yawg xeem hu ua...tsiscaiv....xeem tsis caiv no mas puav leej yog txiag tau txhua txhua xeem tib yam nkaus thiab......thaum peb sib txiag tau txhua txhua xeem tsis caiv lawm ces peb tsis muaj koj xeem kuv xeem lawm....thaum ntawd peb tsis ua neej...phav phuaj lawm......leej twg txhaum ces cia nws txhaum kheej....tus yeej cia nws yeej kheej......vim ua li cas kuv thiaj hais li ntawd....tam sis no nyob rau hau...18 xeem twb tsis tau ncaj ncees...thiaj li muaj txog...18 xeem diam....xws li xeem...Thoj thiab xeem kwm...nkawv yog ob kwv tij txia xwb no ov....hos xeem Ham thiab xeem Hawj lawv sib lees tias lawv yog kwv tij txia....hos zoo li xeem Lauj thiab xeem Khab lawv sib lees tias lawv yog kwv tij txia thiab...lawv cov no lawv tsis kam sib yuav ua tshoob ua kos vim lawv yog kwv tij.....yog lawv tsis kam sib yuav ua tshoob ua kos lawm mas.....nyob rau hau...18 xeem tsuas pub txais cov neeg lub xeem...tsuam tsoov no...ob xeem twg tsuas pub ib tug tuaj zaum hauv lub rooj...18 xeem xwb mas thiaj ncaj ncees nav....es yog nej txais ob xeem no ib xeem ib tug tuaj ces yog nej txais lawv cov tsuam tsoov no...ob kwv tij tuaj zaum hau lub rooj...18 xeem lawm nawb...thaum muaj xaiv tsa yam tseem ceeb lawv cov no kuj yuav tsum yeej xwb.....tej no tsis ncaj ncees lawm lau cov phooj ywg aw.#7 HMOOB_pheej hmoo lis_*

HMOOB_pheej hmoo lis_*
  • Guests

Posted 14 May 2014 - 05:49 PM

thov kom peb hmoob sib hlub seb puas muaj ib hnub peb puas zoo tau li tej mab tej suav mog hloov siab hloov ntsws xyaum nrog neeg ntiaj teb ua neej txoj kev ua phem ces yeej tsis yeej txoj kev ua zoo nco kuv cov lus khaws tseg tus poj qaib zoo ces nteg qe yeej dhaug txhua lub

 #8 HMOOB_hmoob sib hlub_*

HMOOB_hmoob sib hlub_*
  • Guests

Posted 15 May 2014 - 11:05 AM

Nyob zoo kwj tij hmoob hmov thiab tshua,
 
kuv yog ib tug kwv tij hmoob nyob sab los tsua tuaj os, xav nrog nej sib tham thiab ua phooj ywg ua kev os yog hai tau tej yam tsi hauv nej leej twg hai tau siab nej los thov zam lub txim pub thiab nawb:
peb kwv tij hmoob xav kom peb tim rov los sib hlub sib pab os txhob muab peb tej xeem no coj los cai ua pab pawg nawb nws tsi zoo coj mog, qhov tej lau luag muab peb cai muaj xeem ntawv tsua yog cai kom peb paub ua tshoo kos  kom peb paub sib fwv xwb tsi yog kom peb los ua nyiam muaj nyiam pab mog, lub neej tam sim no peb twb los muaj tub kawv txawj txhai kawv ntse coob 222 leej lawm peb yuav tau tij los kho peb hai neeg kom sib haum xeeb, tsim yog peb yuav los ua ib yam zoo kom muaj koob npe rau lub ntiaj teb no tia yog peb hmoob ua tau txawm yog peb tsi muaj teb muaj chaw tia yog peb lub npe hmoob los  xav kom peb txhua tus ua qhov kev zoo rau lub teb chaw yus nyob ntawv ua tej yam kom luag paub tia peb kuj muaj peev xwm fab txuj ci zoo es luag thiab saib tau yus thiab fwm yus nawb mog.  lub sij hawm twg tsi to peb lawm es peb txawj sib hlub peb yuav tau los nrog luag neeg ntiaj teb sib twv kev txawj ntse lawm xwb ntawv peb xeem hmoob txhob muaj coj los sib kho koj muaj koj caj ce kuv muaj kuv caj ces nw tsi zoo mog, xav tia peb yog ib haiv hmoob peb hai lus peb sib kag siab, peb muaj kev cai dab qhua zoo sib xwm, peb tus cwj pwm coj zoo ib yam, peb tej tsoo tso hna zoo sib thooj thiab lwm yam ntxiv xwb luag lwm haiv neeg yeej paub tia peb yog ib haiv neeg lawm, thov sua daw txhob muab yus lub npe qhov tsi zoo hai rau lwm hai neeg paub kom luag haj yam zoo ua qhov phem rau yus mog,
 
kawg no vam thiab cia siab tia peb cov kwv tij phooj ywg leej twg tuaj txog rau hauv no los yuav sib tham rau qhov kom sib to taub hai koj sib haum xeeb xwb no mog, thov suav daw txhob tuaj sib ceg tua sib thuam os mog, leej twg hai yog peb yuav tau coj mus kawv leej twg tsi yog los yuav ua zoo sib qhia es koj peb saw daw muaj kwv tij sib hlub muaj phooj muaj ywg xwb tshe nws yuav zoo dua nawb mog,
 
yog nej lawm twg hos xav nrog kuv ua phooj ywg ua kwv tij sib hlub sib pab thiab nos los nej tuaj yeev sau ntawv los rau kuv tus email: sayyavong2009@gmail.com  kuv zoo siab yuav to txai nej cov lus thiab nrog nej sib tham mus lawm yam toj ntej nawb
 
kawg no thov foom ib los lus zoo tuaj mus pub rau peb kwv tij hmoob txhua huab hw kom saw daw tsua muaj tsib txoj kev noj qab nyob zoo muaj lub dag zogf laj lwm tsw yiv zoo khwv noj khwv hau kom lub neej vam meej muaj hnub nyoog nyob ntev mus txob txhiab niaj pua xyoo xwb no mog
 
ua tsaug ntawv rau nej saw daw tus tuaj yeem kuv sob lus mam sib ntsib dua lwm lub sij hawm mog kwv tij
 
Sau npe kwv tij hmoob nyob los tsua#9 HMOOB_haj haj haj_*

HMOOB_haj haj haj_*
  • Guests

Posted 16 May 2014 - 09:20 PM

Hmoob muaj 4 pab pawg loj loj xwb li...1.yog pawg nyob suav teb..2 yog pawg nyob nyab laj teb..3 yog pawm nyob nplog teb..4 yog paws nyob Meskas Teb..... cov nyob sua teb lawv ntse lawm lau....tsis hnov lawv muaj teeb meem li...cov nyob nyab laj muaj me me...cov nyob nplog muaj me ntsis ua sab ua sua...cov nyob Mes kas mas...hug...cas yuav muaj ceem ua luaj tiag...haj haj haj pus yog ne yom??haj haj haj yog leej twg tsis nyiam kuv cov lus tas lauv no no ces...koj yeem tas no ces ho pab muab lwv os nawb haj haj.

Reply to this topic  Also tagged with one or more of these keywords: Tshab txhais

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users