Jump to content


Neeg Ntseeg Vajtswv Siab Nqaim thiab Phem Tshaj Neeg Coj Dab

Neeg Phem Tau Kev Tws

143 replies to this topic

#101 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 November 2014 - 10:06 AM

Cov ntseeg Vajtswv puas tsim nyog yug tau tus menyuam twg ces pov tom kev cia Vajtswv mam coj mus tu vim txawm tu hlob los lawv yuav tsis lees paub txog lawv niam lawv txiv lub dag zog tu tau lawv loj hlob tiav niam tiav txiv.   Kuv yeej pom ntawm qhov muag coob leej ntau tus tsis quav ntsej txog niam thiab txiv lawm vim lawv ntseeg hais tias Vajtswv thiaj yog tus tsim muaj lawv cev nqaij daim tawv thiab txoj sia.  Tej lus no muab maum txheej niam thiab txiv loj dhau lawm vim lawv tsuas xav tias niam txiv sib aim zoo nyob es muaj lawv xwb.     

Cas siab yuav mes luaj nas ntsuag lub - xwb nas.  Yus tu menyuam loj tiav txiv tiav niam los tej menyuam ntawv tsis tshuav leej tus twg nqi.  Lawv yuav ntseeg kev cai dab qhuas hom twg los nyob ntawm lawv xwb.  Yam dab qhuas ua rau lawv txawj xav hlub neeg ntiajteb txawj khwv noj nrhiav haus los pub rau lwm leej lwm tus nrog lawv tau noj, thiab thim xav paub zam txim rau lwm tus.  Nws txawj taug txoj kev ncaj ncees sib hlub ces zoo rau lawv xwb.  Hmoob mas siab mes tiag tiag li.  Tus laus tuag mas tseev kom tau nees thauj nyiaj tau nyuj thiab twm coob coob cab mas thiaj li zoo siab mus rau dab tuag teb.  Yog tsis tau ces yeej rov los ua mob ua nkeeg rau tej me tub me nyuam nyob saum neej no.  Tej no es nej hais tias niam thiab txiv tuag ua dab lawm hlub hlub tej ua neej nyob no lod?????????  Hmoob os Hmoob aws, nej ua neej rov qab lawm Hmoob thiaj li ua lub neej txom nyem ti ntxha nkaus nyob rau hauv daim av luaj puas no.  RAB KOOB KAWM XWB LOS HMOOB THIAJ TSIM TSIS TAU LOS NTAWM HMOOB TXHAIS TES.#102 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 November 2014 - 07:00 PM

Xyov li os, thaub #101.  Yog cov ntseeg Vajtswv twb txawj hlub thiab zam txim rau lwm tus ua cas nws twb tsis quav ntsej txog nws niam nws txiv tus uas yug nws li.  Kuv tus txiv hluas kiag, nws mus Vajtswv thiab ntseeg Vajtswv tshaj nws txoj sia.  Nws niam tuag mas nws tsis kam mus saib, kom nws xa nws tus kwv mus tom tshav dav hlaus xwb los nws caiv ua tsis tau vim yog pab dab ntxwg nyoog xwb.  Nws kuj muaj ob tus menyuam, nws los tsis quav ntsej lawv li thiab.  Tsam no ces nws muaj mob nws yuav mus phais no tab sis nws hais rau nws ob tus menyuam los lawv tsis khoom tuaj pab nws.  Nws thov nws tus kwv los tus kwv tsis khoom thiab, ua cas nws ho tsis mus thov Vajtswv ne ntseeg ua luaj li nas.  Nws xav hais tias Vajtswv yuav nqus los ceg ua puas tsav yam rau nws no tab sis tom vajtswv los luag tsuas leg tej dej num hauv Church xwb.  Luag yuav tsis muaj Vajtswv coj koj mus kho mob los sis lwm yam hauv koj tus kheej.  Txawm koj tuag los Vajtswv yuav tsis los nta koj lub ntees tuag ib puas tsav yam.  Lawv tsuas muaj 2 xuab moos tuaj thej xabnam tag ces luag mus luag tsev lawm.  Leej twg tsis yuav kwv yuav tij, tsis yuav niam yuav txiv ces ntshe thaum kawg mus dab teb lawm xwb tiag, tsis ntseeg sim mas.  Kuv niam tij tuag, lawv lub church pab $500 xwb.  Tus nqi tha thiab faus yog $30000 diam.  Nej cov ntseeg Vajtswv yuav kom nej tau mus ntuj ceeb tsheej mas tuag nej qhib 2 xuab moos xwb, dhau ntawv ces coj mus hlawv pov tseg ces nej thiaj yuav pom ntuj ceeb tsheej, hos yog nej tseem ua li cov kuv pom los es ua puas tsav yam li kev cai qub tsuas yog tsis ntau nruas thiab tsis nyiav lawm xwb ces kawg tau mus dab teb lawm xwb os, vajtswv cov me tub aw.  Vajtswv yuav pab koj sab dag zog huav church tab sis sab nyiaj txiag Vajtswv yuav pab tsis tau koj li nawb mog.  Koj mus pw hoom maum los vajtswv tus ntsuj plig los saib koj xwb, yuav tsis pom tus muaj cev nqaij daim tawv tuaj saib koj os mog.  Tus muaj cev nqaij daim tawv ces yog koj kwv tij, menyuam thiab niam txiv xwb nawb mog, cov me neeg ntseeg npwb hlwb taj ruam qauj aw.  #103 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 December 2014 - 02:49 AM

RE: Tus kwv tij uas muab topic no. kuv hais li no. txhob hais ntawm cov neeg America. yog yuav teb kom phim koj los lus mas yeej yuav tau hais tag nrho.. tabsi cia txhob hais tej ntawd. hais li ntawm koj tus kheej thiab kuv tus kheej kiag xwb. kuv yog ib tug neeg uas kuv ntseeg Vaj tswv ho koj yeej hais koj tias koj yog tus coj dab no nawb. ua li kuv xav nug koj seb koj siab loj heev no koj pab ua ( supposer) niam qhuav txiv qhuav tos tau kwv tij neej tsa Hmoob tuaj sab teb chaws thaib tuaj nyob rau teb America lawm. tsis hais koj nkauj koj muam. . koj kwv koj tij los  yeej yog huv tib si petsawg yim? thiab petsawg leej? . yog pom no teb rau kuv, kuv mas qhia kuv li rau koj paub nawb. sau npe  lis nom tub nom yia. #104 HMOOB_Nom Ntxhais_*

HMOOB_Nom Ntxhais_*
 • Guests

Posted 01 December 2014 - 03:37 AM

Nom Yias aw, hais txog qhov niam qhuav txiv qhuav ko yog States muab nyiaj thov cov ntseeg Vajtswv los sponsor Hmoob thoj nam xwb.  Peb tuaj los yeej muaj cov meskas ua niam qhuav txiv qhuav tos peb tab sis lawv muab cov nyiaj states noj tag peb twb tsis tau li.  Peb tsuas tau lub tsev nyob xwb os.  Dhau ntawv ces peb mus thov nyiaj Welfare noj lawm xwb nas.  Ntiaj teb neeg no yog yus tsis hlub yus ces yeej tsis muaj leej twg hlub yus li os.#105 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 December 2014 - 04:58 AM

Yog nej zam txim lawm mas nej yuav tsis muab rov los sibdig ntxiv lawm, hluav taws cig qhov twg tua hluav taws qhov ntawd xwb tabsis nej yog cov neeg xav tsim teeb meem ntau dua.

 

Yog yus hlub yus tus neeg ntawd kawg yus lub siab vim hais nws tsis mloog lawm ces cia nws ua ywj siab, yus tsis txhob mus tsim teeb meem ntxiv rau nws, yuav li nws hais vim nws yog tus loj, tus noj ntau diav mov, tsis txhob mus nrog nws sib txeeb ua ub ua nov ntxhov nws siab nyho, yus tsuas pab nws qhov zoo, qhov yus txawj xwb.

 

 

 

 

 

 

 

 #106 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 December 2014 - 05:54 AM

Txog koj nws fee hlo cem tswv quav ntxiag, txog nws es nws ho tuaj thov koj pab no koj puas pab nws?  Muaj coob tus neeg mas hais lus khav ntxhia tsis k leej twg li, yus muaj dab tsi thov txog nws los yus tseem mag nws cem tsw quav ntxiag, xav tias sim neej nws yuav yog ib tus txiv neej yawg lawm ntag ua cas txog nws, nws ho mus thov tsis tau leej twg pab nws ces thaum kawg nws hov rov tuaj thov yus dua.  Ntxim ntxum tiag tiag cov neeg zoo li no.  Kuv tijlaug kiag ntag, lawv mus vajtswv lawm, ua neeb khob niam thiab txiv ntxiv ntawv mas lawv tsuas hais tias tsis mus saib dab thiab noj mov dab.  Peb hais cov kwvtij ib leeg muab mentsis nyiaj mus yuav tsiaj los tsis kam li.  Nkawv kuj ua neej muaj dua peb tab sis yog peb ua rooj tiag taw rau nkawv loj hlob thiab xwb.  Thaum niag tijlaug dev ntawv tus niag tub yuav nyab ces ho tsis mus yuav nws pawg ntseeg, ho mus yuav cov niag coj dab thiab.  Nws mus thov xibhwb, xibhwb tham niam quav nws ntsej vim nws yus yuav tau ib niag poj dab lawm.  Kawg ces nws ho rov tuaj thov peb cov tseem yog dab mus us tshoob dab rau nws niag tub vajtswv.  Cov neeg ntseeg vajtswv mas lawv saib lawv yog cov neeg ntse thiab muaj hwjchim tshaj tej niag dab tab sis xyov thaum kawg ho mus thov dab pab thiab. Kuv li kuv tsuas xav tias qhov twg los tsuas yog nrhiv kev sib hlub sib pab xwb.  Vajtswv los yeej muaj qhov zoo qhov phem, dab los yeej muaj qhov zoo qhov phem.  Qhov twg los kawg kev sib pab xwb.  Tsis muaj cov ntseeg yuav tau mus ntuj ceeb tsheej, cov coj dab mus dab teb li os.  Leej twg tuag es muaj neeg coob tuaj pab nta ntseeg log puab tam ncej txawb ces yog mus ntuj ceeb tsheej lawm xwb.  Leej twg tuag es tsis muaj leej twg pab li ces yog mus dab teb lawm xwb os.#107 HMOOB_Yuavnyabtiam21Century_*

HMOOB_Yuavnyabtiam21Century_*
 • Guests

Posted 01 December 2014 - 07:48 AM

Tsis hais cov ntseeg vajtswv los yog cov coj kev cai li laud, seb nej yuav nej tus nyab nej ho puas muaj nyiaj txaus them xwb mas tsis txhob tu siab rau leej twg.

Yog nyob sab tim ub, yus yeej muaj every things tabsis tsis muaj cov neeg tsis zoo xwb ces zoo caij zoo nyoog cia nqa yus rab 47 mus muab nws suajkaum xwb mas thiab qhia kevcai kom nws paub hlub yus thiab.

 

Hos nyob tebchaw vam meej nov lawm, yog koj muaj nyiaj txaus ces tsis nyuaj li os, yog nej nrhiav tsis tau neeg pab nej ces cia li coj nej tus nyab rov mus xyuas niam tais thiab yawm txiv tom qab puv 3 tag kis, mus thov hais niam thiab txiv seb nkawd yuav nyiaj tsawg phav ces muab nyiaj rau nkawd npaum nkawd yuav yuav xwb.

 

Yog nkawd yuav tshaj $15000.00 lawm ces them $0 rau niam thiab txiv ces nug seb nws tus ntxhais puas kam nrog yus rov mus tsev mam rov mus npaj mej koob, phib laj thiab niam tais ntsuab.

Yog tus ntxhais ntawd tsis kam los ces cia nws nyob nws es thaum twg nws xav lawv qab los ces mam hu yus rov mus tos nws.

 

Vim kuv twb ntseeg puag thaud kuv yau yau los lawm twb tsis muaj leej twg plhws kuv taubhau li os, yog yus tu siab los tu me me ua kev ua cai xwb vim tsis zoo tu siab loj loj li yus nyob ntawm yus niam yus txiv lawv naj.

 

Kuv twb pom cov ntseeg rov yuav cov ntseeg lawm tsis muaj leej twg yuav kam nrog koj nti kaubpuab yog hais tias koj muaj muaj kiav txhab thiab tsis muaj nyiaj txaus ces yuav tau yuam cai nkaus kom luv.

 #108 HMOOB_neeghaislustseeb_*

HMOOB_neeghaislustseeb_*
 • Guests

Posted 01 December 2014 - 10:55 AM

cov yawg aw...hais txog yus tub yuav luag ntxhais mas....yog thaum tus ntxhais raws koj tus tub los lawm ces....yog koj tej kwv tij yeej tsis kam pab koj ces....koj ua txiv taug kev mus thov es muab nyiaj raws li ..18..xeem txoj cai rau niam thiab txiv xwb tiag....yog niam thiab txiv tsis kam txais nyiaj ntawm yus tes ces....koj mam teb tias awb....yog li mas kuv tsis muaj kw tsis muaj tig pab ces...cia kuv rov mus sab laj seb pus nrhiav tau mej koob tej kuv mam rov tuaj nawb  ces....rov los pw tsaug zog zoo zoo xwb los mos.....ua neeg tiam no pheej yuav mus tab kaum tej niag tswv yim neeg dawm kev no ua luaj nas cov yawg.....cov nyuag hmoob tsov tom no mas...tos thaum ub khiav pem suav teb los txog nplog teb es....tsov pheej tab muab nws tom uas....yog coj tej niag kev cai...khaum kev tshaj plaws li hos....kawg nws twb paub hu nws tus kheej tia....nws yog tub hmoob tsa...dev npua cai no laiv....tab sis nws pheej coj rawv....tsis kam hloov mus rau qhov yooj yim li tiag....cov nyuag hmoob tsov tom no naj.....nws txoj yuag kev cai ntawd ses....nws tsuas siv coj los tsim txom nws tsav neeg xwb ov....nej sim cia....dub....tuaj coj nws cov ntxhais mus tsoob mev.....nws hais tsis tau ,,dub ..kom tuaj ua tshoob rau nws li....nws kuj cia dub coj nws niag ntxhais mus tsoob dawb tsoob do....txog thaum xya tau tej thooj niag phev dub...ob niam txiv dub coj nkawv cov niag phev dub tuaj rau nws zov.....ho zov nquag plias thiab.....awb ntxim ntxub tiag tiag....hmoob txoj cai...quavdev no....muab hloov mus thiab lau....hmoob os hmoob aw.....hos cov nyuag uas tseem poob qab rau nplog teb lawm los....kuj lim hiam mus rau lwm sem li thiab no laiv....cov nyuag uas los nyob rau daim niag av tsov tom no naj....yog hmoob txawv teb chaws mus yuav nws ntxais mas nws muaj plus tiag tiag...nws khav hais  .$5000.oo duas las nqi tshoob li uas yog nws twb nyob tim  Meskas teb lawm thiab ntag no hos....ua tau txaus pab txaj muag tshaj plaws.....luag hmoob Meskas....thaum luag sau luag ib tug ntxhais $5000.oo duas mas...luag phij cuam ntxhais vauv...tsheej lub...luvfai....tsheej .10. tawm phav nyiaj rau tus ntxhais coj mus chiv peev ua neej hos....es yus sau luag $5000.00 tas ces nyov txiav muag qawv cia xwb....awb.... tos tsov pheej muab tom noj xwb uas....lim hiam tiag tiag li hos.....luag hmoob nyab laj....hmoob suav luag tsis khuj noj khuj haus li cov nyuag los nyob rau daim niag av tsov tom no li os.....txij no mus thov kom nej xyaum hloov nej txoj cai tsov tom no thiab mas cov niag noob tsov tom aw....hos hais txog kev ntseeg ces....kuv qhia nej tias txoj twg los yeej zoo tag nrho....tsuav yog koj ntseeg es koj nyob kaj siab lug xwb ces....nws  yog koj li hau kej lawm xwb los mas....es pheej yuav sib cav npaum li uas...koj txoj no ces....niam ho yuav plhis xwb naj...kuv pom mas tuag tas tus xwb los sav.....hos nej leej twg txoj ho sawv taus hauv qhov tuag rov los tiag no.....qhia rau peb suav daws tuaj xyuas nej tus uas sawv rov los ntawd....peb nrog nws tham kiag....tso peb mam tuaj koom nej kiag seb.??.txawm yog yes xus los puav leej yog ib niag neeg tuag xwb...hos nej cov pog yawg los puav leej yog cov niag neeg tuag tib si xwb....es pheej sib cav tas zos....cav cav tuag tug....cav tuag tug....tuag tas txhua tus lawm xwb naj.....es tus ntseeg yam twg los kav liam nyias los mas nawb.#109 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 December 2014 - 07:51 PM

Kuv mloog koj tham ces koj yog ib tug tib neeg guidline koj thiaj hais tod hais ped.

lub ntiaj teb tig tej tub tej ntxhais txheej nim no lawv kawm txawj kawm ntse ib yam thiab lawv muaj hwj chim sib txig lawm yog sib hlub tiag tiag ces los nyob ua ke, koj muaj tsheb los kuv muaj thiab.
Ua li koj hais cov 18 xeem pus yog cov either tsis teevdab, tsis mus church?.

Kuv paub tias nws tsis zoo ib yam thian kuv twb tsis paub hais tias koj nuob qhov twg ne, kuv yuav ntseeg tsis tau xov ntawd nas.

Vim kuv tsis tau khav tias kuv muaj nyiaj, qhov kuv muab mentsis dej siab pub niam thiab txiv ntawd yog kuv ua qhia hais tias kuv yuav thov cog lus kev sib haum xeeb rau niam nws txiv thiab tus kuv coj mus ntawd lawm.

Kuv tsis xav hais ntau tshaj nov lawm vim nws tsis pab kuv lub neej tiamsis yuav uaphemuaqias los looj los aiv.

yog kuv tus txij nkawm mus ces kuv mus, nws tsis mus ces kuv tsis thab thab xub vim luag twb hais tias kom kuv nyob twj ywm nev.
vim peb twb paub hais tias lawv tsis hlub peb li lawm, lawv muaj noj los tsis hu tsis pub peb noj, yog lawv tshaib los lawv yeej tsis tuaj thov peb mov noj lawm.
txawm peb mus nqis tsev hais yuav lawv tus ntxhais los lawv yeej tsis muab rau peb vim yuav b raug nplua thaum peb mus nkag txhaum lawv tsev puas lawv dab lawm xwb.

#110 HMOOB_neeghaislustseeb_*

HMOOB_neeghaislustseeb_*
 • Guests

Posted 01 December 2014 - 11:12 PM

Niag txijnkawm neeg Quest  #109 aw...koj hais tias....koj mloog kuv thamces kuv yog ib tug tib neeg...quidline thiab kuv hais tod hais ped....tab sis kuv mloog koj tham ces...koj yog ib tug tib neeg vwm tseeb tseeb li....vim koj tham zoj tib pliag xwb ces koj niag dab vwm twb muab koj lub hlwb tig mus tham koj niag dab vwm zaj lawm xwb.....sim saib seb maj.....koj lo lus uas koj hais tias........ua kuv hais cov 18  xeem pus yog cov either tsis teev dab tsis mus church?.......kuv twb tsis tau tham txog zaj uas koj hais no nev......kuv tsuas hais tias......yog yus tsis muaj kwv tij pab yus mus ua tshoob  ces....kom yus tus txiv tsev nqa $5000.oo  .duas las mus them li 18 xeem txoj cai no xwb sav....es yog niam txiv tog ntxhais tsis kam txais yus qhov nyiaj no ces....yus rov los yus tsev no xwb sav....ua cas koj ho mus tham txawv.... kuv sob lus ua luaj......koj mas vwm tseeb tseeb li ov nawb........hos lo lus uas...koj hais tias......kuv tus txij nkawm mus ces kuv mam mus....nws tsis mus ces kuv tsis thab thab xwb....vim luag twb hais tias kom kuv nyob twj ywm nev......lo lus no ces yog koj niag dab vwm......hais tias yog koj lub cev ntaj ntsug ko.....tsis mus  qhov twg ces....nws yeej tsis thab thab....vim muaj tus txwv tsis pub koj niag dab mus........hos lo lus uas koj hais tias.....vim peb twb paub hais tias lawv tsis hlub peb li lawm......lawv muaj noj los tsis hu tsis pub peb noj.....yog lawv tshaib los lawv yeej tsis tuaj thov peb mov noj lawm........lo lus no ces yog muaj tej tus tib neeg uas koj niag dab xav xav  kom .....lawv hu niag dab mus noj tab sis tej zaum yog yim tib neeg ntawd.....lawv mus ntseeg vaj tswv lawm ...lawv tsis niam thub laj hu koj niag dab tuag tshaib ntawd lawm ces nws thiaj pheej yws  li no xwb tiag......koj mas tseem tseem yog neeg vwm tiag tiag li nawb.........ces lo nov ntxiv ov.........koj niag dab hais li no tias.....txawm peb mus nqis tsev hais yuav lawv tus ntxhais los lawv yeej tsis muab rau peb......vim yuav raug nplua thaum peb mus nkag txhaum lawv tsev....puas lawv dab lawm xwb.......lo luss no nws txhais tias koj niag dab vwm ntawd.....yuav xav mus ua kom lawv ib yim neeg uas nws xav xav mus ua kom lawv ploj lawv tuag tab sis ....luag yog neeg ntseeg vaj tswv lawm ces...nws ua tsis tau li cas rau......nws thiaj pheej xoov koj lub siab kom koj tham tej lus uas niag dab muaj kev nyuaj siab es ... nws muab koj yuam  hais li qhov nws plag ntsav ntawd xwb tiag......koj niag dab vwm ko.....kuv twb muab nws lub ntsej muag rhuav rau ntiaj teb paub ntau zaus lawm sav.....ua cas tseem pheej nrog nraim koj tuaj tab kaum kuv  tas zog thiab.....yawm xob yuav muab nws tua kom tuag rau ntiaj teb neeg saib ib hnub xwb ov  nawb....niag tswv dab vwm aw.....muaj ib hnub twg koj yuav hnov yawm xob nthe tib suab nrov nrov....ua me npliam taws cig liab vog ntawm koj xub ntiag......ces koj yuav pom koj niag dab vwm.....tuag chev cees cia......tom qab ntawd koj thiaj yuav rov hais tau lus yog yaj ceeb lus dua ov mog....tsis li ces ntshe niag dab vwm yuav muab koj coj mus ua dab qhev ris....tawb kawm diav.....tas koj sim neej xwb mas nawb....haj haj haj.#111 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 02 December 2014 - 12:33 AM

Neeghaislustseeb, koj hais lo twg los lo vwm, lo dab xwb xwb ceev faj nawb tsam koj ho liam hais tias leej twg tua leej twg ov mog.

 

vim $5000.00 tsis yog txi saum ntoo ov thiab kuv tsis muaj dab.

 

Tus dab koj hu tsis tseg ntawd ces yog koj hu kuv xwb vim kuv tsis khuab leej twg lub qhovmuag koj thiaj saib tsis taus kuv puas yog thiab xav kom sawvdaws tham hais lus zoo thiab hais lus muaj tseeb xwb.

Yog koj tus ntxhais twb nrog kuv tus tub los yuav nws lawm ces muaj tsis muaj los yeej mus txais tuaj them koj uas kuv tsis pom leej twg tus ntxhais ne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #112 HMOOB_neeghaislustseeb_*

HMOOB_neeghaislustseeb_*
 • Guests

Posted 02 December 2014 - 07:52 AM

Oib.....phooj ywg ...Quest # 111 aw...txhob maj chim maj....tsuav yog koj tseem feeb meej li ko ces pab koj zoo siab mog....twb yog kuv pheej txhawj txhawj koj xwb os nawb.....vim thaum ub kuv pom lawv ib tug ntxhais vwm.....nws hais lus yog kiag li koj tes num ko ntag....tsis ntev ces cia li mus dua tom hav zoo....tsis rov los tsev li lawm.....cia li ploj mus nyoos li lawm....ua cas kuv saib koj tham lus ces....tham mus raws nraim li nws tham lawm es....kuv thiaj pab txhawj koj lub cev zeej xeeb neeg me ntsis xwb....tsis txhob maj tu siab mog....yog muaj  zoo lus los ...yeej meem tham ua kev lom zem rau kwv tij neej tsa mloog laug hnub nawb mog .#113 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 02 December 2014 - 08:15 AM

Koj xav yuam kev lawm os.

Ntawm peb nyob nov tsis muaj hav zoov, yog yuav mus txog havzoov mas tseem tsav tsheb 3-4 hours thiaj txog.

 

Koj tsis paub xwb, thaum taws teeb lawm ces yeej yog nqaij thiab mov.

Tsaus ntuj ces yog pobtxha mov tshauv lawm xwb.

 

Hos kuv hu mom thaum twg ces niag maum nyuj teb kuv xwb, mlom! no xwb.#114 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 December 2014 - 08:21 AM

Thaum kuv mus tim roob twb tsis pom leej twg li tab sis ua cas lawv ho tsis kam mus tua nas thaum lub caij mus pov pob thiab hmoob ncaw npas los tsis muaj hluas nkauj coob tuaj ces lawv cia li mus tom tsev xeem niam nkauj ntsuab lawm.  Ib pliag txawm muaj ob tus nyab laj nplog los nug kuvtias peb tuaj twg tuaj.  kuv rov los tsev mas zoo siab rov los pom tej qub txeeg qub tes ntawv tag nrho lawm nawb.#115 HMOOB_txaus ntshai thiab ov_*

HMOOB_txaus ntshai thiab ov_*
 • Guests

Posted 04 December 2014 - 02:18 PM

Muaj ib yawm tham rau peb mloog   .nws hais tias nws mus tua nas  .thaum nws mus txog saum ib lub roob  ntawm thaj chaw ntawd ib nyuag tiaj zog   .nws muaj ib tsob ntoo loj cov ceg thiab nplooj ntxhov heev   .ua cas nws plaub hau cia li xob vog xob vog   ua cas tib pliag xwb ib cheeb tsam ntawd cia li pos huab ti nkaus av   .ua rau nws plaub hau haj yam xob loj tuaj   .ces nws cia li txho caug ntua hau pem teb thov vaj tswv tam sis ntawd   .tib pliag ntshis xwb cas cov huab cia li tshem ploj zuj zus mus lawm   .ua rau nws ntshai rov mus tua nas lub roob ntawd ntxiv lawm no hos.  .hos kuv ib yawm kwv tij nws pheej nyiam mus tua nas thiab    .muaj ib npaj nws pom ib tug nas ces nws txawm xa tib phom rau   .ua cia tus nas txawm poob kiag los lawm ntag    .thaum yawm khiav loo mus khaws   .thaum mus txog na has ho yog tib tug MAB lee loj kawg li    .ua rau yawg ceeb loj tas zog   . yawg ua siab tsis kam khaws niag Mab    .yawg ua siab nyoo tsis mus tua nas ntxiv lawm no hos.   .nyob Meskas teb no muaj dab kawg thiab ov nawb.#116 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 December 2014 - 06:54 PM

Hahahaha cas tham tau txaus luag thiab yom zoo nkaus ###### doctor hnov hnov xovtoojcua ntawd xav pom lub mav tais vob.

#117 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 07 December 2014 - 09:27 AM

Thaum kuv mus zov mos lwj pem roob yav tsaus ntuj.  Kuv zov zov tsaus ntuj zuag lawm ua cas muaj ib tsob ntoo nqha nqha mua nplooj pom nto plaws ntsis.  Kuv zaum zaum ib pliag cas txawm pov lub ntsis ntoo co qis txoog tag ces txawm poob kig koog loog poog tom lub hauv paus ntoo muaj ntsi do kuv saib kuj tsis pom dab tsi li.   Ib pliag zoj xwb cas txawm rov pom ntsis ntoo co cuag liab dhia zaud ces txawm poob kig koog loog poog tom hauv paus ntoo dua.  Kuv mus saib lub haus paus ntoo kuj tsis muaj dab tsi, thiab tsis pom dab tsi hauv hauv paus ntoo li thiab.  Kuv rov mus zaum twb tsis tshua pom kev lawm ua cas rov ua ntsis ntoo co cuag dais nyob saub, ib pliag ntshis xwb txawm sib nrog kig koog loog poog tom hauv paus ntoo dua, kuv maj mam nyas mus saib cas tsis pob dab tsi li.  Kuv muaj phom ces kuv siab tawv heev xav pom nws kawg tab sis nws xyov yog dab los dab tsi li tab sis thaum kuv los txog tsev kuv piav qhia lawv, lawv hais tias thaum ub muaj ib tus txiv neej coj ib tus hluas nkauj mus deev thiab muab tuag pov tseg rau zaj kuv zov mos lwj ntawd no.  Xyoo no kuv rov mus zov, kuv hu hais tias yog nws yog hluas nkauj tiag no rov los hem kuv dua los sis ua ib yam dab tsi rau kuv pom thiab hnov.  Kuv nyob nyob tsaus ntuj cas tsis muaj dab tsi li lawm.  Ob hnub tom qab muaj ob yawg txawm mus tua nas qhov chaw ntawv thiab.  Tsaus ntuj zuag xwb cas nkawv txawm hnov ib lub suab pojniam quaj quaj pem cov hav zoov ntxhov ntxhov tuaj nkawv mloog tseeb tseeb cas txawm zoo li quaj los ze nkawd zuj zus ces ob yawg nce loo tsheb leeb ua hav zoov nrov nqaj to khiav los tsev lawm. Muaj muaj coob tus neeg mus qhov chaw ntawv mag poj dab ntawv hem tab sis nws hem kuv tsis k nws ces nws tsis kam hem kuv lawm thiab tiag.  Thaum ub kuv mus tom teb tsaus ntuj los txog ntawm ib koog hav fab ncig ib lub hauv paus ntoo loj mas muaj ib tus menyuam ab quaj heev heev hauv lub hauv paus ntoo ntawv, kuv maub mos mus txhom tus menyuam ntawv tab sis kuv mos cuag cas mus los nws pheej txav lawm.  Kuv mus txog sab tov, nws quaj sab tom no lawm.  Kuv tsis muaj teeb ces kuv nrhiav tsis tau nws li kuv cia li los tsev lawm.  Kuv los piav rau lawv, lawv hais tias ntawv yog poj ntxoog xwb.  Kuv xav ntshe yuav yog poj ntxoog tiag vim tsaus ntuj ua luaj yeej tsis muaj menyuam ab nyob tej chaw zoo li ntawv, thiab yog nws hnov kuv hu nws thiab nrhiav nws mas ntshe nws yuav los ntsib kuvlawm.    Kuv li kuv tsis paub ntshai dab li txawm lawv yuav cav thiab piav npaum twg los kuv mus xua thiab txhom kiag ntag tab sis kuv yeej nrhiav tsis pom tej dab ntawv li thiab tiag.  #118 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 07 December 2014 - 07:34 PM

Thaum ub koj niag twb tsis zoo nraug tsis phim tham lawv tej ntxhais nom ntxhais tswv ntxhais huab tais thiab ntxhais qaum ntuj ntawd os vim koj phim ua kwvtij xwb.

Lub ntuj cia koj tham tus kam tham koj thiab nyiam koj xwb.

Koj tsis txhob khib khib cem cem thuam thuam lawv ua pojntxigpojntxoog os.

Nim no ces haj yam tsis hais li lawm.

Yuav 1 hlub 1 forever.

 

 

 #119 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 December 2014 - 04:41 AM

Nco ntsoov ov tus koj tsis hlub koj yeej tsis yuav.
koj tsis txhob xav yuam kev hais tias kuv kom koj mus yuav 1 tug ces mus txiag dua 1 tug.

#120 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 December 2014 - 08:59 PM

niag dab me nyuam mos liab uas koj hais ko mas tej laus hais mas txaus ntshai thiab ov   tab sis tsuas hnov luag tham xwb  yus kuj tsis tau hnov dua  xav kom yus txhob hnov xwb zoo dua.#121 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 December 2014 - 11:52 PM

Nws tsis yog dab menyuam mos liab nas, nws yog ib niag hev mam.

 

Niag hev mam ntawd mas yog niag uas mus txeeb niag tuag tus pas kwv niag tuag ntshuas niag ntawv mus them daim ntawv niag tuag yuav nce ntuj.

 

 #122 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 December 2014 - 11:13 AM

yog lau!!  yuav yog cov neeg vwm thiaj paub tej zaj txawv txawv uas koj hais ko ov.   tsis tau hnov dua li koj hais ko li thiab os.   yuav yog dab vwm qhia thiaj paub thiab tiag laiv yom.   tos koj pheej tsis kam tso koj niag dabvwm tseg li uas.  dab vwm txawj qhia tej yam uas tib neeg tsis ras txog li nev.#123 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 December 2014 - 02:44 PM

Koj puas paub hais tias luag yuav dov tau ib tug txij nkawm twg, luag yeej sim ntsuas nws tsis ras luag mam muab nws dov.
koj tsis txhob thuam leej twg vwm ov vim yog tsis tau paub tias tus niagdevliam uas nkaug koj tej siab tej ntsws kom mob mob thiab niagdevliam uas kho koj tej siab ntsws yog tib tug xwb.
Mas koj yuav ua li cas niagdevliam ntawd thiaj tsis los loojlooj koov koj kom tau koj tej taubhaunpua noj lawm?.

#124 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 December 2014 - 05:55 PM

Haj haj ua cas koj yuav hais tau tuaj kuv dab ros ua luaj naj.....es niam muaj ib niag pheej los luaj luaj koov kom tau tob hau npua noj no lov?. vuag niag uas pheej xav xav noj lub niag tob hau npua ntawd twb yog niag uas pheej muab ib daim niag khaub hlab coj los vov nws lub niag tob hau es....nws xav xav noj tob hau npua ces nws txawm kom koj tua npua rau nws noj xwb los hos.....es niag uas noj pob txha npua poob dawb vog cia ntawd yog niag twg tiag maj.....koj pom naj yuam ..o.??........hos raws li kuv pom dua los mus mas yog niag uas muab daim niag khaub hlab khwb tob hau thiab tsev niag neeg noj niag npua xwb laiv nawb......mas thaum nws tsis tau muab niag npua tua ses nws muab ib co niag ntawv coj los hlawv rau niag npua ces....nws hais li no laiv......nws hais tias kuv tsis ntshaw koj nqaij noj tsis ntshaw koj kua haus ov.....kav tsij phoom nthwv ua ntej kuv mam tuaj teem chaw rau koj nyob teem chaw rau koj txoos ov mog no......tab sis tib pliag muab niag npua txhoov hau.....dej nyuam qhuav npau dhawv xwb.....uas cas txawm sij muaj neeg xub saj seb pus qab kua ua ntej lawm ntag no laiv......es yog leej twg rawm noj thiab haus kua npua tshaj mas los?..haj haj#125 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 December 2014 - 06:40 PM

Yog niag Suabthaj.

Ua ntej koj yuavtxiag qhovquav, koj puas tau sim mav?.

Thaum koj tsoquav tas tsis txhob soquav li ces cia li rub ris twb ywm los hnav rau ces koj mam cev tes mus xuas koj lub nplos seb puas muajquav nyob hauv lub roojnplos lawm?.

Thaum koj xuas koj lub roojnplos tas ces muab koj txhais tes los hnia seb puas tsw qab los tsw suabthaj xwb tiag?.

Txoj niag nyhuv qhovquav hauv lub qhovquav los tib yam qhov yus tsis tau so ces yog koj ntxig koj rabqau nkag thaum twg ces lolosuabthaj tib yam ntawd ntag.

Koj tuaj tuaj dabros li ces cia nej sim txiagcov sab nraud tas tso nawb.

 

 

 

 

 

 

 #126 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 December 2014 - 07:55 PM

qhov uas kuv pheej tuaj tuaj dab ros twb yog kuv yeej paub tias koj yog niag yawm uas pheej nyiam nyiam muab ntiv tes mus lij luag tej qhov quav coj los hnia es....nws cav hais tias yog nws hnia suab thaj no ntag laus.....es ua ntej koj yuav xyaum muab koj rabqau mus txiag luag tej qhov quav ces.....koj twb xub xuas ntiv tes lij koj lub nplos qhov quav coj los hnia tas....ua rau koj swm tus ntxhiab quav....es koj hnov quav tsw li yog suab thaj lawm xwb ces koj mam pib txiag qhov quav no lov?.....ub!!  koj mas yeej yog lim xeeb pratic kawg nawb yom......txawj ua yam qias neeg npaum twg los kav tsij ua es ho coj tuaj piav qhia peb suav daws nrog koj paub thiab thiaj lom zem rau koj nawb mog  .haj haj #127 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 December 2014 - 09:47 PM

Kuv tsis nrog koj sib hais phemphem os vim kuv tsis xav kom koj nyuab nyuab siab.

Vim yog txaus koj luag xwb ces tau lawm os.

Thiab vim koj tsis txawj hais lus zoo, coj ncaj ncees koj thiaj hais cov lus koj rau kuv tiamsis kuv tsis tau lij leejtwg lub qhovquav.

Yog koj tuaj txog tej chaw nov ces kuv hais mus rau koj.

Tsis txhob nyuab siab, tsis txhob txhawj, rau rau siab mus khwv txaus nej cov txiv tub noj xwb zoo kuv siab lawm.

 

 #128 HMOOB_vajtswv txojlus_*

HMOOB_vajtswv txojlus_*
 • Guests

Posted 10 December 2014 - 05:53 PM

<script> function Accept() { } </script>

 InsideHon-Logo.jpg?rev=23

Internet Safety Advisory

This website is blocked due to its current content categorization: "Uncategorized"

 

 

  

 

lionel_unibrow.jpg To understand the dangers of visiting a website that is Uncategorized, take a few minutes to watch this video.
http://go.honeywell.com/browsing

 

PERSONAL

Did you get this banner because you are browsing for PERSONAL purposes?

Our Acceptable Use Policy allows you to browse the internet for limited non-business use. Keep in mind that if the website becomes categorized as a category that is blocked by Honeywell, access to the website will be denied.

 

Click the link below to go to the BlueCoat site to request the website to be processed for categorization:

 

 

BUSINESS

Did you get this banner because you are browsing for BUSINESS purposes?

If your business process doesn't require an immediate response, take the time to register the website first before proceeding to the website. Registering the website will prevent this banner in the future and protect your machine from a potential malware infection. 

 • Follow the steps above to register the site. 
 • If you need to address your business need immediately, please click here to proceed.

SOFTWARE

Did you get this banner because you are trying to download SOFTWARE?

Downloading software from an uncategorized site is risky. Attackers commonly use uncategorized sites to deliver malware.

Did you know that downloading software that hasn't been properly licensed is a violation of the Honeywell Code of Business Conduct?

If you have a legitimate business requirement to continue with the software download, please follow the instructions above before proceeding.

 

 

 

Thank you for keeping Honeywell assets safe and secure.  

If you require additional help with this banner, please contact the Service Desk.

 

ob yawg hmoob ruam neb hais lus tsis yog cov ntseeg vajtswv thiaj yog cov neeg dawb neeg huv thiab coj siab ncaj muaj noj muaj haus sawv daws sib pab sib txhawb dag zog.cov me nyuam ntsuag tu qab tu twv ntawv thiaj yog cov neeg phem lim hiam tshaj plaws.. nws tsis muaj niam muaj txiv qhia mas siab twm zeej siab phem ntais ntuj tshaj.nkauj ntsuag tug ntsuag txhob yuav lawv nawv.#129 HMOOB_dhuavdhuavhwvlawm_*

HMOOB_dhuavdhuavhwvlawm_*
 • Guests

Posted 11 December 2014 - 12:20 AM

Xyov li tiag, kuv yeej tsis xav kom cov niag noob npliaj kaub dais tom thiab cov niag noob soob lwj ua kas sawv los sib ntau sib txeeb ua kom lub ntiaj teb nov ntsoog tag vim peb tsis tau kev khiav yuav mus nkaum qhov twg li lawm hos lawv aws.

 

Pom noob dais thiab noob npliajyob uarog quavdevxwb dhuav dhau lawm.

 

Vim kuv mas nyiam tus Noob soob lwj kas thiab tus noob Daistom ntawd tas siab nrho uas ntshe tiam neeg nov yog xaiv nkawd tus twg lawm ces lub ntiaj teb nov yuav ciaj rogquavdev sawv dua lau.

 

Cia thaum twg tus Noob soob lwj kas thiab tus Noob Daistom los sib tuav taus tes ua kwv tij kwv luag es cia nkawd ib tug ua tus loj, cia nkawd ib tug ua tus yau lawm tso os nawb mas peb haiv hmoob lub koob lub npe thiaj yuav tsis raug raug mus uadev raws caum kauv rau luag tawg dawb tawg do lawm os kuv cov mi hmoob kuv hlub thiab tshua.

 

Peb cov hmoob tsis txawj sib hlub, yog peb cov ruamruam tuag tas lawm ces luag lwm haiv neeg loo nej cov nyuag khav tias ntse ntse yooj yim xwb tu noob nrho lawv peb qab thiab os. cas nej yuav siabphem limhiam tas siab nrho.

Neb puas paub hais tias nyuag devliamtxwv ZajlaugNtxwgnyoog thiab nyuag DabLivnyug siab txia ntshav kawg kiag tab tom khwv tswv yim muab koj nyuag Soob lwj kas thiab nyuag Daistom tua kom nej cov nyuag noob nom ntawm nej tuag tas ntag.

 

Nim no tseem ntxov thov nej mloog kuv hais nawb.

 

Niag Zajlaugntxwgnyoogsiab txias ntshav thiab niag Dablivnyug haus ntshav yeej tsis hlub koj niag sooblwjkas thiab koj nyuag daistom ntawm neb ib tug twg li.#130 HMOOB_Iqram_*

HMOOB_Iqram_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 06:06 PM

I started a chat with MS the day of the SC 2012 anomuncenents. At the time, the rep clearly stated that SCE 2010 owners with Software assurance would be automatically upgraded to the SC2012 suite. Obviously, that rep was wrong, MS has since backed down and essentially given no answer. SCE has no official future, but they also won't kill it because then they would have to offer a replacement to SA owners. Heck, if nothing else they should upgrade the version of DPM that comes with SCE Plus licenses, but they won't even do that at this point.

#131 HMOOB_Mayela_*

HMOOB_Mayela_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 10:13 PM

Hey, that post leaves me feeling fohiosl. Kudos to you!

#132 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 February 2016 - 04:31 AM

No problem no problem no problem at all.  Yeap! that is it....#133 HMOOB_Neeg Tej Neej_*

HMOOB_Neeg Tej Neej_*
 • Guests

Posted 14 February 2016 - 12:13 AM

Xav tau li cas li ntawv, xav ua li cas los li ntawv, nyiam dab tsi los dab tsi, yuav dab tsi los dab tsi, noj dab tsi los dab tsi.  Ua neeg nyog tsuas kawg li ntawv xwb.#134 HMOOB_Tsav Num_*

HMOOB_Tsav Num_*
 • Guests

Posted 14 February 2016 - 12:16 AM

Xav tau li cas li ntawv, xav ua li cas los li ntawv, nyiam dab tsi los dab tsi, yuav dab tsi los dab tsi, noj dab tsi los dab tsi.  Ua neeg nyob tsuas kawg li ntawv xwb.

Attached Thumbnails

 • 338-0222105608-C-17_Globemaster_III_formation.jpg


#135 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 15 February 2016 - 03:34 AM

Cov neeg ntseeg Yexus yog neeg tsis paub kev cais. Lawv tuaj txog hauv yus vaj yus tsev mas tuaj thuam tia Hmoob phej tseem ua dab qhev es yeej tsis txawj pauv lis. Lawv pom peb Hmoob tej xwm kab los lawv thuam tia tej ntawd yog ua pub rau dab xwb tsis zoo. Lawv kom muab peb Hmoob tej xwm kab tshem pov tseg es nrog lawv mus ntseeg vaj tswv yexus es thiaj lis tau mus rau saum ntuj mus nrog vaj tswv nyob ua kes mus ib txhis. Lawv tuaj txog hauv yus vaj yus tsev mas lawv tsua tuaj cem kom mus ntseeg yexus es thiaj yov zoo lis lawv thiab. Lawv kuj tuaj hais yog ntseeg yexus mas thiaj lis tau nrog yexus mus rau saum ntuj ceeb tsheej hos ntseeg dab ces rau mus rau hauv dab teb xwb. Yus tib tsis xav mus rau saum ntuj ceeb tsheej los phej yov yuam kom yus mus xwb es lub ntuj ceeb tsheej ntawd ntuj dub ntuj txig ntsiag moos tos. Dab teb los nws dub nws txig phem ib yam lis lub niag ntuj ceeb tsheej thiab xwb. Lub ntuj twg los tus tib tsis xav mus vim xav nyob rau hauv lub ntiaj teb no kom ntev npaum lis ntev tau xwb. Cov neeg mus tseeg yexus cem lub ntiaj teb no tia yog ib qho chaw tiag taw xwb lawv tsis xav nyob. Lawv cem lub ntiaj teb no tia yog lub ntiaj qia neeg vaub tsuab. Lawv ntxub lub ntiaj teb no npaum lis ntawd ua lawv phej tseem niaj nrog sawv daw nyob ua kes rau hauv lub ntiaj teb no thiab.

Cov neeg ntseeg yexus mas lawv tsis paub kev cais kiag lis. Lawv phej tuaj dag kom mus church es mus them nyiaj rau lawv lub church txhua,txhua hli cuag lis yus tshuav lawv nqis. Ib hlis nej them ob pua ces ib xyoo nej them yog ob phav plaub lawm. Kaum xyoo ces nej tib them rau lawv yog nee nkaum plaub txhiab lawm. Yog nej tseg cov nyiaj no coj mus yuav luv fais ces nej tib ob peb lub luv fais caij mus ua hauj lwm kav lis kaum tawm xyoo lawm.

Nej khwv tau nyiaj nej yov tsum tseg rau nej tej mis tub mis nyuam tau siv txhob muab rau cov neeg dag ntawd. Lawv noj tag los lawv tia yog vaj tswv yexus tug xwb lawv yeej tsis ntshai nej. Thaum nej txom nyem los lawv yeej tsis yug nej tsua yog nej pob nyiaj thiaj yov cawm tau nej xwb. Nej txhob muaj tej tej qeej tsoo pov tseg. Tej ntawd yog nej tej khoom siv tsav nej lub neej kom muaj meej mom los pab rau ib tsoom Hmoob sawv daw rau thaum lub caij tus siab. Nej tej xwm kab, tej plig nyiaj plig kub txhob muab hlawv pov tseg. Tseg cia los zov vaj zov tsev kom lub tsev sov. Nej niam nej txiv ne tsis txhob muab lawv nrauj pov tseg yam tsis hlub tsis hwm ntxiv lawm vim lawv lub zog tus nej thaum yau,yau los muaj nqis heev rau nej lub neej. Yog tsis muaj nej niam nej txiv tus nej thaum yau ces nej yeej tsis tau noj kom nej loj hlob mus tiav neeg lau. Nej txhob ntxub nej niam nej txiv nawb.

Cov neeg ua mus ntseeg yexus mas lawv tsis hlub lawv tsev neeg lis lawm. Lawv cai kwv cai tij cai niam cai txiv tsis hlub lawv tsev neeg lis lawm nawb. Lawv mus church los lawv mus qws cem lub ntiaj teb no xwb. Lawv siab phem heev lis. Txhob xyaum tawm tsam lub ntiaj no vim nws yog nej lub vaj lub tsev. Nws yog nej qhov chaw nyob chaw so. Muaj lub ntiaj teb no nej thiaj lis tau noj tau hau. Nej tsis txhob mus nrog cov neeg ntseeg yexus sawv tawm tsam lub ntiaj teb no vim yexus yov los txws kom sawv daw muab lub ntiaj teb tsoo kom pua tag mus huv sis xwb.

#136 HMOOB_Vajtswv thiab Ntxwg Nyoog_*

HMOOB_Vajtswv thiab Ntxwg Nyoog_*
 • Guests

Posted 17 February 2016 - 05:05 AM

Vim li cas neeg thiaj mus ntseeg Vajtswv?  

 

1.  Tsis muaj kwvtij.

2.  Tsis muaj kev haum xeeb nrog kwvtij.

3.  Poj dab yawg ntsuag tsis muaj leej twg hlub lawm.

 

Kev ntseeg Vajtswv qhov zoo:

 

a.  Tsis yog ib hom neeg los tsis yog tib xeem yeej mus sib koom sib pab tau.

b.  Yus yuav khiav lawm rooj teb twg los nrhiav yeej tseem muaj Church Vajtswv los ua chaw cawm siav.

 

Txhua tsav yam mas yog kev haub ntxias neeg lawm xwb.  Qhov yus hais tias niam txiv tsis yog tus tsim muaj yus los hauv ntiaj teb no, Vajtswv thiaj yog tus muab txoj sias thiab tso yus los ua neeg hauv ntiaj teb,  nws tsuas yog ib lo lus ntxias dag neeg kom yus mus ua luag qhev tsis txhob nco niam txiv lawm xwb.  Yus muab vajtswv tso nrog nraim yus ces yus mus rooj teb twg los yeej tau.  

 

Kuv muaj ib tus txiv laus mas nws ntseeg vajtswv heev li txawm nws niam nws txiv tuag los nws tsis mus saib tsis lees paub txog li lawm vim vajtswv thiaj yog nws tus cawm seej.  Kuv xav tias ua neeg nyob yus ntseeg dab tsi ces yus ua li ntawd yus thiaj tau kev kajsiab nyob.  Yog yus ntseeg tias, tuag muab hlawv mas tus ntsuj plig thiaj tau kev mus thawj thiab los hlawv yeej zoo.  Yus ntseeg tias tuag muab pov rau dej tshoob mus ces lwm tiam thiaj yuav tau los ua nom ua tswv ua vaj ua fwv los tuag ces pov kiag rau dej tshoob ib yam indian xwb.  Yog yus ntseeg tias tuag yuav tsum muab hlais tso tom tiaj rau dav los noj es tus ntsuj plig thiaj tau mus ua nom ua tswv thiab lwm tiam thiaj yuav tau zoo ces tuag coj mus tso tom tiaj rau dav sib txeeb noj xwb yeej zoo lawm.  Yog leej twg ho ntseeg tias mob mob lawm muab tua noj mas lwm tiam thiaj tau mus ua huab tais los tua neeg noj yeej zoo thiab.  

 

Ntseeg Vajtswv no ho yog ntseeg dab tsi tiag?

 

Vaj tswv tsuas yog ib tus saub los coj tau ib pab neeg tab sis raug nom tswv muab coj mus tsim txom khi qha tuag saum tus ntoo khaub lig xwb, ua cas neeg ho yuav ntseeg vajtswv tag npaud li.  Tus ntoo khaub lig mas tseem muab coj los coj ntawm caj dab tias hwm Vajtswv tuag thiaj tau mus nrog Vajtswv nyob.   

 

Tus ntoo khaub lig yog dab tsi?

 

Tus ntoo khaub lig yog ib tus pas ntoo lawv muab txhos cia tom tiaj es muab cov neeg txhaum plaub loj loj los sis cov neeg phem lim hiam tuag neeg coj mus khi cia rau tshav ziab kom nws meem meem txom maj mam tuag rau tshav ziab xwb.  Vim li cas sawv daws ho hawm tus pas ntoo es muab neeg rau txim phem tshaj hauv ntiaj teb no no?  Kuv xav ces yog ib qhov cim kom neeg txhob ua phem li no lawm xwb.  Qhov tseeb txij thaum lawv muab tus ntoo khaub lig no los coj ntawm caj dab lawm, neeg ntiaj teb tseg tsis muab neeg txhaum plaub mus khi siab tshav tuag saum ntoo khaub lig ntxiv lawm.

 

Dab ho yog leej twg?

 

Dab ces yog yus niam yus txiv, yus pog yus yawg xwb.  Yog hawm yus niam yus txiv no ho txhaum tau li cas thiab?  Tsis muaj lawv twb tsis muaj yus, vim li cas thiaj hais tias Jesus yog tus tso yus los hauv ntiaj teb no?  

 

Dab teb thiab ntuj ceeb tsheej yog ib lub xwb.

 

Cov ntseeg vajtswv puas muaj leej twg tseem hluas hluas es zoo siab hlo mus ntuj ceeb tsheej, yog nws mus lawm no nws mus nyob twg thiab ua cov nyob puas luag ntxhi zoo siab heev li.  Haha! 2 niam txiv ntseeg vajtswv tus tub tuag es nej sim mus nug saib nkawv puas zoo zoo siab luag ntxhi tias nkawv tus tub yog ib tus neeg zoo heev tau mus nrog Vajtswv nyob ntuj ceeb tsheej lawm no.  Kuv xav mas yog thaum tus tub mob mob xwb yeej niaj hnub quaj thov kom xibhwb pab tsis txhob rawm cia mus ntuj ceeb tsheej.  Yog cas twb xav xav mus ntuj ceeb tsheej es thaum yuav tau mus ho tsis kam mus no?

 

Cov ntseeg dab mas tsis xav mus nyob dab teb es peb thiaj quaj tag npaum li thaum tuag lawm nas.  Mus dab teb ces mus nyob hauv ib lub qhov av lwj tag hauv xwb ua cov ntseeg Vajtswv ne lawv mus twg lawm?  Nej mus khawb saib cov ntseeg vajtswv tseem nyob tib tus lwj lwj qhuav qhuav cia hauv av thiab xwb tiag tsis ntseeg mus khawb mas.  Dab teb thiab ntuj ceeb tsheej yog tib lub xwb tab sis lub npe zoo thiab tsis zoo xwb.

 

Xibhwb kiag los lub ncauj qhia ntxias kom neeg nkag mus ntseeg thiaj tau neeg coob es thiaj tau nyiaj xwb, nws yeej tsis ntseeg tej lus nws niaj hnub qhuab qhia ntawd.   Cov ruam mas thiaj ntseeg tag tag tab sis tus ntse luag tsuas ntseeg kom nyob muaj pab pawg tau kev sib txib sib hu sib pab xwb.

 #137 HMOOB_Vajtswv Ntxeev Siab_*

HMOOB_Vajtswv Ntxeev Siab_*
 • Guests

Posted 17 February 2016 - 05:09 AM

Xibhwb Vajtswv ntxeev siab rov los coj dab qhuas dua hais txog Vajtswv lub neej.

 #138 HMOOB_Ua Raws Kev Ntseeg_*

HMOOB_Ua Raws Kev Ntseeg_*
 • Guests

Posted 17 February 2016 - 05:37 AM

Tuag pov hauv dej lwm tiam thiaj tau los ua huab tais.

 #139 HMOOB_Dav Noj Thiaj Ciaj Haiv_*

HMOOB_Dav Noj Thiaj Ciaj Haiv_*
 • Guests

Posted 17 February 2016 - 05:40 AM

Tuag hlais cia dav noj vim ntseeg tias ua li no tus plig thiaj tau kev mus thawj thiab

 

 

 #140 HMOOB_Tsuav Neeg Rau Dav Noj_*

HMOOB_Tsuav Neeg Rau Dav Noj_*
 • Guests

Posted 17 February 2016 - 05:45 AM

Ua raws kev ntseeg

 

 #141 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 10 May 2016 - 03:37 AM

Ua cas tej neeg tuag ntawd es zoo lis tej niag tsiaj tuag xwb.

#142 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 May 2016 - 12:13 AM

Lawv ntseeg tias leej twg tuag muab pub dav noj mas tus ntsuj plig thiaj tau kev mus thawj thiab, lwm tiam thiaj yuav tau los ua nom ua tswv ua vaj faj tim huab tais no laiv.#143 HMOOB_yawgnkajlem_*

HMOOB_yawgnkajlem_*
 • Guests

Posted 31 May 2016 - 05:56 AM

hey hey nej cia li tsum nawb. nej cov coj dab noj kotaw qaib ko tseem liam tshaj dev. nej txhob qw qw. #144 HMOOB_Tswj Ntug Kav Teb_*

HMOOB_Tswj Ntug Kav Teb_*
 • Guests

Posted 20 June 2016 - 12:50 AM

Yawg nkaj lem aw, koj ces twb yog dab noj ko taw qaib ib yam es nyaum qhuav los ua vajtswv qhev tsis ntev no xwb txawm siv txawj thuam dab lawm.  Vajtswv tseem noj loj tshaj dab lawm thiab es kavtsij mus ua vajtswv qhev nawb mog, tuag ces lawv coj mus tso saum tus ntoo khaub lig yog nej lub ntuj ceeb tsheej ntag os.

Reply to this topic  


2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users