Jump to content


- - - - -

Leej Twg Hmoob Thiaj Yuav Hwm Li Nais Phoo Vajpov Tsev Neeg Lawm?

Hmoob Tus Coj

125 replies to this topic

#101 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 28 November 2013 - 05:43 PM

 

Hmoob hlub Hmoob ib tug zoo tij laug, zoo nus, zoo phooj ywg, zoo thawj coj.#102 HMOOB_hlub_*

HMOOB_hlub_*
 • Guests

Posted 28 November 2013 - 05:52 PM

 

Tij Laug Vaj Pov tus ntxiaj ntsim hlub sawv daw.#103 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 28 November 2013 - 06:02 PM

 

Tij Laug Vaj Pov.#104 HMOOB_hlub_*

HMOOB_hlub_*
 • Guests

Posted 29 November 2013 - 01:31 AM

 

Lub zos Looj Ceeb.#105 HMOOB_HmoobGuest_*

HMOOB_HmoobGuest_*
 • Guests

Posted 29 November 2013 - 02:03 AM

Lub Nroog Looj Ceeb.

 

 

Txij thaum xyoo 1975 los txog rau niaj hnub niam no lub nroog Looj Ceeb zoo lis ca lawm?  Raw lis ces sib nug moos txog kev noj kev haus nyob rau sab ntuj qub qab, tam sim no lub nroog Looj Ceeb nws tseem nyob nplob xuav tseg.  Kuj muaj neeg los nyob rau qhov ub qhov no rau tej qub zej qub zog thaum ub.  Tej hlua nkauj hlua nraug Hmoob lawv niam lawv txiv rov qab coj lawv los nyob rau lub nroog Looj Ceeb nyob nplob xuav tsis muaj neeg coob lis thaum ub lawm.  Tej hlua nkauj hlua nraug lam mus ua liaj ua teb kho siab khuav muaj me nas me noog xiv zom zaw khob, khob heev thiab nco txog thaum Hmoob luj neej nyob rau lub nroog Looj Ceeb muaj nyob coob puv zej puv zos lom zem heev.  Tam qab neeg khiav tag mus rau ub rau no tshuav lub nroog Looj Ceeb nyob rau tom qab nplob xuav.  Muaj ib txhia Hmoob khiav mus rau ub rau no tau ib ntus lawv kuj tseem nco, nco lub Nroog Looj ua thaum ub muaj Hmoob nyob coob, coob thoob zej thoob zos.  Lawv rov qab los txog lub Nroog Looj Ceeb, nyob phob xuav tseg ua rau lawv lub kua muag poob.  Lawv thiaj lis sos kua muag uab ib siab tig mus tsis tig rov los lawm.  Muaj tus puav Hmoob ces lawv tsis xav ncaim tej qub zej qub zog.  Lawv rov los nyob rau tej qub zej qub zog tus tej me tub me nyuam los av lis los lawv lam nyob.  Lawv mus ua liaj ua teb muaj plis koo koim thiab muaj kau txua quaj zom zaw rau thaum hmo ntuj ua nws tej hav zoov nuj ntxeeg nrov kho siab zimg.  Thaum lawv tej me tub me nyuam loj hlob ces lawv mus pom peb Hmoob tej qub vaj qub quav tsev thaum ub Hmob muaj nyob coob, coob.  Tej qub zej qub zog tseem nyob muaj lub npe lis qub.  Tuaj nram lub zos Moob Cab mus txog rau pem lub zos Roob Tauj raw txoj kev ntawd mus ntawm hoib qha mam lis mus txog rau ntawm Phav Kheb.  Taug txoj kev ntawd mus txog rau nram tsuav noog roov mam lis mus txog rau ntawm lub zos Dej Nab Yis.  Thaum txog rau ntawd ces cov zos Hmoob nyob tsis deb tsis zes ntawd yog Roob Vaj Foom, Pha khaum, Xas Thoo, thiab muaj ntau, ntau lub zos Hmoob nyob rau thaj chaw ncig lub Nroog Looj Ceeb ntawd.  

 

Rov tig saib lub zos Looj Ceeb ces nws nyob Nplog xuav tseg lawm xwb.  Ib txheej nyob dhau ib txheej los rau niaj hnub niam no Hmoob kuj tsiv rov los nyob rau tej qub zej qub zos zom zaw lawm.  Tsis ntev tom ntej no lub nroog Looj Ceeb nws yov ib qho chaw ua neeg nyob txawv lwm teb chaw yov tuaj mus ncig ua sis saib coob, coob heev.  Kev lag luam los yov muaj loj ntau heev nyob raw txoj kev mus rau hauv lub Nroog Looj Ceeb thiab mus rau nram lub nroog Phosavahn.  Niaj hnub niam no neeg yeej mus ncig saib lub nroog Looj Ceeb coob, coob kawg nkau lis tsis hais Hmoob los yog luag lwm haiv neeg kuj mus saib lub nroog Looj Ceeb coob kawg nkau lis.  Lub Nroog Looj yov yog ib qho chaw muaj kev lag luam zoo heev tuaj mus rau tom ntej no.   

 

     

Attached Thumbnails

 • 553855_241592025999181_1848227346_n.jpg
 • 1450757_241591752665875_1251636748_n.jpg
 • 1452113_241592185999165_1623620525_n.jpg
 • 1453273_241592265999157_415458094_n.jpg
 • 1455015_241592042665846_401142008_n.jpg
 • 1468661_241592245999159_498358095_n.jpg
 • 1468674_241591709332546_382441021_n.jpg
 • 1470174_241591965999187_82204772_n.jpg
 • 1470199_241591795999204_1842664499_n.jpg


#106 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 29 November 2013 - 02:15 AM

 

Vaj Pov rov mus rau tim teb chaw Nplog.

 

 #107 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 02 December 2013 - 12:47 AM

 

Xov xwm Vaj Pov tau tag sim neej lawm.#108 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 02 December 2013 - 01:55 AM

Vaj Pov lub ntee seem ceeb heev rau tej pej xeem sawv daw.

 

Hnub ua hnov xov xwm tawm thoob plaw qhov txhua qhov chaw tia Vaj Pov tau tag sim neej lawm ua rau tej pej xeem neeg Hmoob neeg Nplog kuj muaj kev tus siab heev.  Tus hlob tus yau nyob mlua mlob tsis quaj los lub kua muag los, tsis hais lus los lub kua muag poob.  Cov neeg ua ib txwm ntxub Vaj Pov los kuj zoo siab thiab hos tus siab kawg nkau lis thiab.  Tej pej xeem neeg Nplog ua nyob rau hauv lub teb chaw Nplog los kuj tus siab tia zaum no tsis muaj leej twg yov los cawm kom tau lub teb chaw Nplog kom dim tawm ntawm Nyab Laj Liab tes ntxiv lawm.  Tus neeg Nplog ua nws hlub lub teb chaw Nplog thiaj lis quaj tus, tus siab twj ywm tia zaum no ces sawv daw yov raug Nyab Laj tuaj tsuj kom tsis tau noj tsis tau hnav mus tag ib sim neej.  Sawv daw yov tshuav Nyab Laj nuj nqis them tsis txawj tag rau Nyab Laj Liab.  Tus nom tus tswv Nplog ua yog neeg txawj neeg ntses ces lam ua ib tug nom saib lub teb chaw Nplog xwb.  Nws yeej ntshais rwg tsam Nyab Laj muab nws coj mus kawm thiab coj mus tua pov tseg ntsiag moos tos zoo ib yam lis Huab Tais Nplog tsev neeg.  Tej nom tej tswv Nplog ua nom nyob luag ntxhis tiam sis nws lub siab quaj dhi ntshai rwg tsam muaj ib hnub twg luag lam iab liam muab nws coj mus tua pov tseg ploj mus lawm ntab ntws tsis hmov moos lis.  Txoj kev cia luag lwm haiv neeg tuaj mus tsuj caij yus lub teb chaw mas tsis muaj kev ywj pheej kom muaj kev kaj siab lug zoo lis luag lwm lub teb chaw nyob rau hauv lub ntiaj teb no. 

 

Thaum ub Fab Kis tuaj mus txhav thiab tuaj mus sau tej pej xeem ses hnyav, hnyav los sawv daw yeej tsis nyiam tib yam nkau.  Thaum Fab Kis rov mus tsev tag lawm los Nyab Laj tseem tuaj ua nas txom fav sau sawv daw tej qoob tej loos coj mus rau sab Nyab Laj teb tag.  Tej xyoob tej ntoo los raug Nyab Laj tuaj muab ntov tag coj mus rau tej xeem Nyab Laj ua vaj ua tsev tshiab khiv.  Nplog tej pej xeem ces tseem nyob lub tsev lawj tsev nqeeb qub, qub rau tim tej ces kaum liaj ces kaum teb xwb.  Thaum hnov tia Vaj Pov tuag lawm ces tej pej xeem neeg Nplog ua paub hlub nws lub teb chaw Nplog thiaj lis quaj tus, tus siab kawg nkau lis.  Hmoob thiab Nplog ib txwm yog kwv tij nyob sib hlub sib pab nyob rau hauv lub teb chaw Nplog.  Thaum hnov tia Huab Tai Nplog tuag lawm los tej pej xeem neeg Hmoob kuj nrog tej pej xeem neeg Nplog tus, tus siab heev.  Thaum hnov tia Vaj Pov tuag lawm thiab los tej pej xeem neeg Nplog kuj tus, tus siab nrog tej pej xeem neeg Hmoob tib yam nkau.  Tej pej xeem neeg Thaib los lawv kuj tus, tus siab tib yam nkau lis thiab vim thaum ub Vaj Poj tseem nyob rau hauv teb chaw Nplog ces tej pej xeem neeg Thaib yeej txawj tuaj mus txais Vaj Pov nyiaj coj mus ua lag ua luam.  Vaj Pov txai nyiaj rau lawv los Vaj Pov tseem muab tau ib cos nyiaj pub rau lawv kom lawv mus khwv kom tau noj tau haus.  Thaum lawv hnov tia Vaj Pov tag sim neej lawm ces cov pej xeem neeg Thaib ua paub txog Vaj Pov lawv kuj tus, tus siab kawg nkau lis.  Tus Huab Tai Thaib kiag los thaum nws hnov tia Vaj Pov tuag lawm no los nws yeej tus siab kawg lis vim thaum ub Huab Tai Thaib yeej tsos tau ib cos tub rog Thaib tuaj mus pab tiv thaiv lub teb chaw Nplog.  Cov nom tswv Thaib los lawv kuj tuaj koom tes rau thaum Vaj Pov lub nteeg ntawd tib sis.  Tej nom tej tswv Nplog los lawv kuj tuaj koom tib yam nkau.  Tej nom tej tswv Meska los lawv kuj tuaj tag nrhos thiab tuaj pab txhawb Vaj Pov lub ntee.  Neeg tuaj deb tuaj zes los kuj tuaj mus koom rau Vaj Pov lub ntee ntawd.  Vaj Pov lub ntee yog ib lub ntee ua loj tshaj plaw thiab muaj neeg tuaj coob tshaj plaw nyob rau hauv peb haiv neeg Hmoob txoj kab lis kev cai thiab nrov mus thoob qhov ches chaw huv sis.  Xov xwm tawm tas hnub tsis hais nruab hnub los yog hmo ntuj.  Kev noj kev hau nyob rau hauv Vaj Poj lub ntee mas tseev noj tseev hau tsis tag hlos lis.  Vaj Pov yog peb Hmoob ib leej Txiv muaj lub koob lub npes zoo.  Peb Hmoob yov nco Vaj Pov mus tag ib sim neej tsis ploj nyob rau hauv peb haiv neeg Hmoob txoj dab neeg haiv mus ib txhis.         

 

 #109 HMOOB_Tsis Txaus Ntseeg_*

HMOOB_Tsis Txaus Ntseeg_*
 • Guests

Posted 02 December 2013 - 03:12 AM

Cov niag Hmoob Vaj no es liam ua luaj li lawm os Hmoob aw.  Kuv nyob Sac, kuv lees mus tua nyuj pab muam phauj rau ib yim Hmoob Vaj laus tuag nyob Fresno.  1  moos tawm sawv ntxov xwb ces kuv twb sawv kev mus lawm.  Thaum kuv mus txog Fresno ces twb yog 5 moo lawm.  Tshuav 45 nasthi thiaj mus txog chaw tua nyuj ces kuv txawm tawm mus nrhiav lub Church tsev tuag Hmoob Vaj es thaum rov los thiaj paub nyob qhov twg.  Kuv tawm kev loj mus txog lub tsev tuag txawm muaj ib pab txiv neej hnub nyoog ib nrab neeg tham nyob ntawm qhov rooj yuav nkag mus hauv Church.  Kuv maj maj ces kuv txawm nres tsheb kiag rau ntawm lawv thiab ho yog txoj kev tsis pub nres tsheb tab sis tseem ntxov thiab kuv maj heev.  Kuv hais lawv tias kuv yuav mus siv hoob nab tso. Kuv tuav lawv tes tsis muaj neeg kam tuav kuv tes ces kuv maj nrawm nroos nkag hauv Church lawm, tab sis kuv cia kuv lub GPS nyob ntawm iav tob hau tsheb vim pab txiv neej Hmoob Vaj no kuj yog zoo neeg hnav khaub ncaws xam koos zoo nraug ntxiag xwb.  Kuv maj ceev ceev mus siv hoob nab tag rov los nce tsheb mus tua nyuj lawm ua cas kuv tawm kiag tib pliag saib daim iav kaw qhov rais nram qab txawm siv qhib lawm.  Kuv mus txog chaw tua nyuj kuv mam los saib ua cas lawv twb muab kuv daim iav ncaws dua rhe es thiaj qhib tau. Yog kuv qeeb zog ces lawv nyiag tau kuv lub GPS kiag tab sis kuv tsis khuv xim, kuv ntxub pab niag ntsej muaj Hmoob Vaj hnav Xam koom dub nciab ntawv, ua cas lawv ho yog neeg tub sab xwb. Hmoob Vaj ua laib coob thiab nyob nkuaj coob tshaj.#110 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 03 December 2013 - 09:13 PM

Tham txog Thaib politics mentsi....Kuv xav tias tej zaum peb ib txhia peb kuj xav paub tias muaj dab tsi tshwm sim nyob rau Thaib Teb lub sij hawm tam sim no.  Xws li qhov uas peb pom nyob rau news tam sim yog txoj kev protest los ntawm pej xeem thiab cov students qee lub tsev kawm ntawv lawv tau sawv los tawm tsam tus pog Prime minister uas yog Yingluck Shinawatra uas yog Thaksin Shinawatra tus muam.

 

Thaksin Shinawatra yog Thaib ib tug former prime minister nws raug coup los ntawm tub rog nyob rau thaum xyoo 2006 tom qab ntawv nws kuj thaum kiav mus nyob txawv teb chaws thaum nws raug liam hais tias muaj feem cuam nyob rau txoj kev corruption nyob rau Thaib Teb tom qab nws tus poj niam mus yuav ib thaj av raug nqi txog 10 million baths nyob rau ntawm thaj chaw Ratchada, court tau txiav txim nyob rau Thaksin rooj plaub ntawm no thiab txiav txim rau Thaksin swb thaum Thaksin swb lawm nws yuav tau mus nyob nkuaj txog 2 xyoos.

 

Thaksin nws tus kheej kuj tsis kam swb thaum ntawv kuj tau muaj ib pab pej xeem yog cov tsho daj (People Alliance For Democracy) tau sawv los mus protest tam tsam Thaksin thaum kawg tub rog thiaj li tau sawv los mus coup Thaksin nyob tsis tau Thaib Teb Thaksin thiaj li khiav txawv teb chaws tom qab ntawv thiaj li muab yawg Somchai Vongsawang uas yog Thaksin tus yawm yij coj los mus ua tus prime minister tiam sis cov tsho daj kuj tsis tau tso tseg li ntawv lawv tseem tawm tsam muab yawg Somchai rho tawm tom qab txoj kev xaiv tsa thaij li tau yawg Samark Suntoravej los ua tus prime minister tiam sis nyob rau Thaib tsab kev cai lij choj constitution, yawg Samark Suntoravej ntawm no nws mus ntau nqe uas disqualified nws los mus tuav nws txoj hauj lwm thiab ib qho yog yawg Samark ntawm no nws xav rub Thaksin rov qab los rau Thaib Teb yog li ntawv tsho daj thiaj li tau tawm tsam Samark thiaj li tawm nws txoj hauj lwm tib yam nkaus Thaksin cov qub nom qub tswv thiab yawg Samark ntawm no cov neeg rau ban tsis pub ua politics mus txog 5 xyoos (raws li Thaib Constitution tau teev tseg)

 

Thaum ntawv lawv phav kas moos uas yog phav Pra Cha Ti Pat (Democracy Party) uas muaj yawg Abhisith Vejjajiwa uas yog tus thawj coj ntawv phav no thiab yawg Suthep Thaugsuban tus lwm thawj coj ntawm phav no thiaj li tau raug tsa los ua tus prime minister thiab DPD prime minister uas yog lawv tsim tsa nom tswv nyob rau yeej tub rog tsis yog xaiv tsa los ntawm pej xeem.

 

Thaum lawv pab nom tswv ntawm no los tswj teb kav chaw tau ze ib xyoo Thaksin tog lawv cov neeg lawv thiaj li tau mus form tau ua ib pab uas yog pab tsho liab los sis United Front for Democracy Against Dictatorship cov tsho liab ntawm no thiaj li tau los mus tawm tsam Abhisit thiab nws tog nom tswv thaum kawg Abhisit thiaj li tau poob nws tus tom tso kom muaj kev xaiv tsa dua tshiab.

 

Txoj kev xaiv tsa thaum xyoo 2011 thiaj li xaiv tau Yingluck Shinawatra uas yog Thaksin tus muam coj los ua tus prime minister txog rau tam sim no. Txij li thaum Thaib xaiv tau Yingluck los ua tus prime minister lawm Thaib ntseeg tau hais tias Yingluck nws yog pupet ntawm Thaksin xwb txhua txhua yam tswv yim hais txog kev txhim kho lub Teb Chaws Thaib Thaksin yog tus muab ideas rau Yingluck uas raws li Thaksin hais xwb....thiab nqe tseem tseeb yog tsab cai amnesty act uas yog ib tsab cai lij choj tsim tsa los ntawm Thaksin thian Yingluck tog nom tswv. Tsab cai ntawm yog yog tsim tsa los mus zam txim rau txhua tus uas involved txog sab politics tshwm sim txij tim 19 lub 9 hlis ntuj xyoo 2006. Tiam sis Thaib ib txia pom tau tias tsab cai ntawm no tsis yog lawm tus twg muaj txim li cas nws yuav tsumm tau los mus ris nws lub txim yuav tsum tau los mus hais hauv court qhov yuav txhaum thiab tsis txhaum los court mam li txiav txim tsis hais tsho liab tsho daj los sis Abhisit thiab Suthep nkawv txoj kev txhaum thaum cov tsho liab tuaj tawm tsam nkawv tau hais kom tub rog tua tsho liab tuag txog 99 tug raug mob txog 2000 tus.

 

Yog hais tias txoj cai Amnesty Act ntawm no passed nyob rau xab phab txhais tau tias txhua tus uas involved nyob rau politics ntawm ntawv yuav tsis txhaum hlo li Thaksin uas yuav tsis txhaum Abhisit thiab Suthep los tsis txhaum tsho daj tsho liab txhua tus puav leej tsis txhaum huv si.....Pej xeem Thaib lawv yuav tsis tau li ntawv lawv xav kom tus twg txhaum nws yuav tsum rau los ris nws lub txim qhov nws tau ua txhaum ntawv......yog tsab cai no dhau tshaj li qhov Thaksin tsis txhaum lawm nws tseem yuav tau txais nws pob nyiaj uas ntau txog 46,600 billion baths uas raug court muab txiab cia rov qav huv si....sthaj li qhov no lawm tseem yuav ua rau Thaksin muaj cai yuav los ua dua tus prime minister nyob rau Thaib Teb ib zaug ntxiv vim rau qhov tias thaum tub rog sawv los coup Thaksin ntawv Thaksin tseem yog tus prime minister yog txoj cai no dhau nyob rau xab phas txhais tau tias Thaksin nws tseem yog prime minister li qub. (Thaksin lub txim yog corruption nyob Thaib Teb)

 

Thsaj li nqe ntawm no lawm ib qe tseem ceeb yog qhov uas nyob rau Constitution Court cov judges hauv lawv tau los mus txiav txim rau nqe uas cov uas yuav los mus ua nom tswv nyob rau xab phab siab Phav Phue Thai taum pom zoo kom cov nom tswv ntawm no txhua tus yuav tsum yog xaiv tsa los ntawm pej xeem nws thiaj li yuav tau los mus ua nom tswv nyob rau xab phab siab los mus tsimm tsam kev cai thiab vote cov cai koj pass los rau pej xeem siv tiam sis yav tag los lawv tsis vote li ntawv qhov no nyob ntawm lawv pom zoo leej twg tus twg muaj peev xwm lawv rub tus ntawv los mus ua xwb....yog hais yuav raws txoj cai xav tsa ces xaiv tsa zaum twg Phav Phue Thai yeej muaj yeej tag li xwb. Nyob rau hauv Constitution Court lawv tau los mus txiav txim txog qhov ntawm no cov judges tau los txiav txiam tsis yuav txoj kev xaiv tsa ntawm xws li lawv ua raws li qhov qub uas tau teev tseg nyob rau constitution article 68 uas yog tau teev tseg li ntawv lawm tiag...qhov no ua rau tog nom tswv lawv yuav tsis tau li ntawv lawv tsis kam los mus lees txog qhov uas cov judges tau los mus txiav txim li ntawv.

 

Thiaj li ua raug yawg Suthep Thaugsuban tau los mus coj pej xeem coj txog thaj tsam 20tawm txhiab tus tau sawv los mus kwv chij kwv paib tawm tsam Yingluck thiab nws tog nom tswv tam sim no. Suthep tau los mus hais tias qhov uas nom tswv tsis kam los mus lees txhais yuav txoj kev txiav txim los ntawm Constitution Court txhais tau hais tias nom tswv tsis follow raws txoj cai yog thaum lawv tsis follow txoj cai lawm txhais tau tias lawv tsis yog nom tswv lawm thaumm lawv tsis yog nom tswvv lawm lawv thiaj li tsis muaj txoj cai yuav los ua nom tswv ntxiv mus lawm Yingluck nws yuav tsum tawm nws txoj hauj lwm los yog dissolve the house.....sthaj li qhov no lawm Suthep lub hom phiaj yog los mus wipe out Thaksin's Influence kom tawm hauv Thaib Teb mus kom tag mam li los mus tsim tsa xab phas pej xeem mam li los mus nrhiav dua coj txawj ntse muaj peev xwm los mus xaiv tsa ua tus prime minister lawm toj ntej.

 

Txoj kev tawm tsam ze 10 hnub no muaj neeg tuag 3 leeg raug mob ze 200 leej include cov tub ceev xwm tug puav nyob rau hauv vim tub ceev xwm siav tear gas los mus tawm tsam. Txoj kev tawm tsam zaum no Suthep lawv target rau cov departments txhua lub lawv muaj peev xwm txeeb tau cov departments ntawm no 10 tawm lub..tiam sis nyob rau txoj cai yog tias tus twg nws ua li no yuav tsum tau raug ntes coj mus teem txim nyob rau criminal court lawv twb muab warren los mus rau tub ceev xwm txhom Suthep lawm tiam sis tub ceev xwm yeej tsis muaj peev xwm txav ze Suthep li vim pej xeem coob heev thaiv Suthep tub ceev xwm yeej tsis muaj cuab kav nkag tua tuaj ze nws li.

 

Suthep nws tus kheej yeej paub zoo txog tej no hais tias yog ua li ntawv ces yuav txhaum tiam sis ua cas nws ho tseem txeeb cov departments txhua lub li ntawv....qhov ntawm no muaj coob tug cov nom tswv cov nais phoos cov qub nom qub tswv lawv back up Suthep....thaum los mus hais plaub nyob rau hauv court lawm......zoo li yawg Sundhi Limthongkul tsho daj tug thawj coj yav tag los ua raug liam lub txim "terrorist" thaum lawv sawv tawm tsam Thaksin lawv txeeb ob lub tshav dav hlau nyob Thaib Teb.

 

Qhov uas Suthep tau los tshaj tawm yuav tsim tsa Xab Phas Pej Xeem......kuv tsis to taub tias yuav tsa mus zoo li cas....Lo lus hais tias Xab Phas Pej Xeem thaum ub kuv tsuas hnov communist socialist lawv hais xwb.....txoj kev tawm tsam zaum no ntawm Suthep nws twb tsis yog tawm tsam mrau cov neeg pluag neeg txom nyem tiag tiag lawv yog cov middle class yuav siv lo lus tias Xab Phas Pej Xeem ntshe yuav tsis zoo mloog.....Suthep yuav tsa dua nom tswv tshiab.....? yuav tsa li cas.....kuv tsis pom lub hau kev uas yuav tsa tau.....vim nyob rau hauv tsab cai constitution tej no tsis muaj teev tseg rau hauv....tsis paub yog li cas tiag....tiam sis yog Suthep yuav tsa no mas yuav tsum yog txhob siv tsab cai constitution qub es tsis tsa dua tsab cai sthiab es mam li teev tseg li qhov uas nws hais ntawv no mas tau ntag.......tsis nyuaj hlo li....Suthep tau los mus siv article 7 coj los mus tsa dua tus prime minister tshiab tseeb tiag los mas article 7 nws yeej siv tau mus li ntawv tiag tiam sis ua li nws puas yuav muaj teeb meem dab tsi tom qab (kom Huab tais Thaib tsa tus prime minister).

 

Sim ho saib mus thiab seb Suthep thiab nws pab neeg yuav tau tau npaum li cas 

 

 

 

 #111 HMOOB_gurest_*

HMOOB_gurest_*
 • Guests

Posted 04 December 2013 - 01:45 AM

Thailand Protest 2013

 

Anti-government protests have been ongoing in Thailand and Kyrgyzstan since the beginning of November 2013. After three years of relative stability, popular demonstrations in Bangkok arose against the government of Prime Minister Yingluck Shinawatra, triggered by a proposed amnesty bill facilitating the return of the self-exiled former prime minister Thaksin Shinawatra. The bill was passed by the Pheu Thai Party-dominated House of Representatives on 1 November, and elicited opposition from both the Democrat Party and the pro-government Red Shirt movement. The bill was turned down by the Senate on 11 November, but protests, led mainly by former Democrat MP Suthep Thaugsuban, continued and gradually turned towards an anti-government agenda.

On 20 November, the Constitutional Court ruled that a proposed amendment to the constitution was invalid, but the Pheu Thai Party rejected the ruling, claiming that the court had no jurisdiction over the case. Anti-government protest numbers swelled over the following weekend, while the Red Shirts also staged counter-protests, now in support of the government. On 25 November, protesters began surrounding and forcing their way into several government offices, forcing their closure. The protests had largely been non-violent, until clashes between anti- and pro-government groups on 30 November and early on 1 December resulted in 4 deaths and 57 wounded. Escalation of protests on 1 December saw two days of clashes between protesters and the police, who used tear gas and water cannons to halt the protesters as they attempted to force their way into the Government House, with 119 people reported injured. On 3 December the police removed their barricades and allowed protesters to enter the site, sharply reducing tensions as part of a temporary truce, in order to allow both sides to celebrate the King's Birthday,[6] although protest leaders said they would continue rallying until their demands to remove "Thaksin influence" from Thai politics were met.

 

Background

The government of Yingluck Shinawatra came to power in 2011 elections, in which her Pheu Thai Party won the most seats. Yingluck is a sister of former prime minister Thaksin Shinawatra, and the Pheu Thai Party is closely aligned with him. Thaksin, who was ousted in a 2006 coup d'état and is living in self-imposed exile to avoid a 2008 corruption conviction, still commands popular support among most rural Thais and the urban poor. However, he remains a deeply divisive figure and is resented by many among the urban elite and middle class. Protests by his opponents, the "Yellow-shirt" People's Alliance for Democracy, and his supporters, the "Red Shirts" led by the United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD), have often turned violent, especially in May 2010, when over ninety people died during a military crackdown on Red Shirt protesters protesting against Abhisit Vejjajiva's government.

Several amnesty proposals and amendments to the constitution had been hotly debated by the House of Representatives during Yingluck's premiership. Most of these were popularly perceived as benefiting Thaksin, and were opposed by the Democrat Party. In August 2013, the Pheu Thai-majority House approved after first reading a draft bill proposed by Pheu Thai MP and UDD leader Worachai Hema.[7] Street protests leading up to the parliamentary session were held by an anti-Thaksin group calling itself the "People's Democratic Force to Overthrow Thaksinism" (Pefot), as well as by the Democrat Party, but these failed to gain momentum.[8] The amnesty bill was handed over to a 35-member scrutinizing committee, after which it would be returned to the House for second and third readings.

The committee passed a revised draft of the bill on 18 October.[9] The bill, which in its original form was aimed to absolve civilian protesters but exclude protest and government leaders and the military, was drastically expanded to a "blanket amnesty" covering the period from 2004 to 2013. This would have included the corruption charges against Thaksin, as well as murder charges made against Democrat Party leaders Abhisit Vejjajiva and Suthep Thaugsuban for their roles in the 2010 crackdown.

Protests against amnesty bill

The revised amnesty bill sparked popular outcry, particularly after passing the vote by the House of Representatives in an unusual pre-dawn session on 1 November.[10] Both anti- and pro-government groups opposed the bill. Thaksin's opponents protested against clearing Thaksin of his convictions, while UDD leaders sharply criticized the bill for absolving those responsible for the crackdown. On 4 November, multiple protests took place throughout Bangkok, as well as in several provincial cities. Several universities and organizations issued statements condemning the bill.

Faced with strong opposition, Prime Minister Yingluck issued a statement, urging the Senate to contemplate the bill with the interests of the people in mind. (Procedurally, the House could not recall the bill after voting; the decision lay with the Senate.) Pheu Thai Party leaders also promised not to revive the bill, or any other amnesty bills, if it was rejected by the Senate. The Senate subsequently voted on the bill on 11 November, unanimously rejecting it.[11][12] Analysts had also feared that political tensions would increase after a ruling by the International Court of Justice confirmed Cambodia's sovereignty over part of disputed territory near the Preah Vihear Temple, but the border issue remained calm.

 

220px-ManifestBKK01.jpg

 

magnify-clip.png
Installation of protesters near the Democracy Monument in Bangkok, November 2013

Despite the amnesty bill being dropped, the protests in Bangkok continued. Suthep and eight other Democrat members of parliament resigned from their positions to lead the protests, calling for the general populace to strike and undertake civil disobedience.[13] The protests gradually shifted towards an anti-government focus in general, criticizing Yingluck and her government for being proxies for Thaksin and being an elective dictatorship. The protests consisted of several groups, including Suthep's Civil Movement for Democracy, the Green Politics group, the Network of Students and People for Reform of Thailand (NSPRT), PEFOT, the Dhamma Army, and the State Enterprises Workers' Relations Confederation.[14] The protesters blew whistles as a symbol of their protest.[15][b]

On 20 November, the Constitutional Court ruled that a proposed amendment to the constitution was invalid, but the Pheu Thai Party rejected the ruling, claiming that the court had no jurisdiction over the case. Anti-government protest numbers swelled over the following weekend of 23–24 November, with at least 100,000 protesters gathering at the Democracy Monument on Ratchadamnoen Avenue. (Protest leaders claimed up to a million people joined the rally.) The UDD-led Red Shirts, who had reconciled with the government after the bill was dropped and had been rallying in its support at Rajamangala Stadium prior to the Constitutional Court decision, also resumed their counter-protest, with about 40,000 supporters arriving on 24 November.[16]

Seizure of government institutions

220px-Protesters_on_motorcycles_in_Bangk
magnify-clip.png
Protesters mobilizing on 1 December

On 25 November, anti-government protesters began marching to several government offices, forcing their way inside the Ministry of Finance, the Budget Bureau, the Ministry of Foreign Affairs and the Public Relations Department, forcing their closure. Yingluck invoked the Internal Security Act (ISA) in all districts of Bangkok and Nonthaburi Province, and the Bang Phli and Lat Lum Kaeo Districts of Samut Prakan and Pathum Thani Provinces respectively.[17] (This was in addition to the central districts of Bangkok, where the ISA had been in effect since the previous month.) However, no direct confrontations between the protesters and security authorities occurred. The protesters continued on the 27 November by rallying outside another ten ministry offices, cutting the electricity supply and forcing the evacuation of the Department of Special Investigation's headquarters, and staging a sit-in at the Chaeng Watthana Government Complex. Protesters also rallied at twenty-four provincial halls, mainly in the South, a traditional Democrat Party base of support.[18]

Yingluck survived a no-confidence vote in the House of Representatives on 28 November.[19] Meanwhile, supporters of the NSPRT claimed the seizure of the Army headquarters, demanding the military join the protests.[20] In response, on 29 November Army Commander Prayuth Chan-ocha urged protest groups not to involve the military and called on rival sides to resolve the crisis peacefully.[20] The government abstained from the use of excessive force, relying on batons, water cannons and tear gas instead.[4]

Protesters broke into the offices of state-owned telecommunications companies CAT and TOT on 30 November, disrupting internet services for several hours.[21] That evening and early the next day, violence erupted between anti-government protesters and Red-shirt government supporters near Rajamangala Stadium, with gunshots fired, resulting in four deaths and fifty-seven people wounded.[22][23] The UDD leaders subsequently ended their rally the following morning.[24]

220px-Police_barricade_at_Ministry_of_Ed
magnify-clip.png
Police guarding a barricade at the Ministry of Education on 1 December

Suthep, representing the newly created People's Democratic Reform Committee (PDRC), had vowed to further escalate the protests on 1 December in an attempt of a "people's coup". That day protesters tried to force their way into the Government House and the Metropolitan Police headquarters, but were halted by police using barricades, tear gas and water cannons, while some protesters were reported to be throwing petrol bombs at police cordons. About 2,700 unarmed soldiers had also been called in to support the police. That afternoon, Yingluck had to cancel planned media interviews and move to an undisclosed location when the building she was in was surrounded by protesters.[3][25] Protesters also entered several television stations, including the Thai Public Broadcasting Service, forcing them to broadcast a public address by Suthep,[26][27][28] an act condemned by three media organizations.[29] In a televised address, Suthep said that protesters had occupied twelve government buildings, but this claim was denied by the national security chief Paradorn Pattanathabutr.[4] Suthep later unilaterally announced that he had met with Prime Minister Yingluck in order to deliver an ultimatum to "to return power to people" within two days. He reaffirmed his stance that Yingluck's resignation or the dissolution of the House of Representatives was not acceptable, and repeated his calls to replace elected officials with a "People's Council" that would choose leaders.[30] Yingluck has rejected the demands on the basis that suspending the democratic process would be unconstitutional.[31]

Clashes between protesters and the police continued and intensified on 2 December, with 119 people reported injured in battles between the two opposing sides.[32] However, the following day, the police turned away from the confrontation, removing barricades and allowing protesters to enter the Government House. Tensions were sharply reduced, and the protesters celebrated a "partial victory". However, Suthep maintained that such demonstrations would continue until their demands were met.[33]#112 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 December 2013 - 02:01 AM

 

Thailand Protesting December 2013#113 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 04 December 2013 - 05:26 AM

 

Student protesting#114 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 04 December 2013 - 05:33 AM

 

Monk protesting#115 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 04 December 2013 - 05:43 AM

 

Jesus protesting

 #116 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 04 December 2013 - 08:29 AM

Ib qho uas kuv xav tias yog tias Suthep yuav mus hais kom huab tais los mus tsa tus prime minister thiab nws pab nom tswv yuav yog ib qho ua tsi tau vim tias huab tais thaib nws tsis txog politics tsis txhob mus rub huab tais los cuam tshuam ntshe yuav zoo tshaj...yog ua tau li ntawv tiag lwm pab pawg yuav xav li cas...yog ua li ntawv txhais tau tias lawv tsis ua raws kev cai democracy tiag tiag.

 

Raws li Thaib ib txwm coj noj coj ua los mus thaum twg tus prime minister nws las tawm los sis nws rau coup los sis lwm yam ua rau nws tawm nws txoj hauj lwm yuav tsum muaj ib tug los tuav dej num xuaj khaus tom qab ntawv 90 hnub yuav tsum xaiv kom tau ib tug los mus ua prime minister los leg dej num ntxiv mus tom ntej.....xws li thaum xyoo 1991 tub rog tau los mus coup yawg General Chatchai Chunhawan muab yawg ncaws tawm yawg tus no tom qab ntawv tub rog thiaj li muab ib tug thawj tub rog yog yawg General Sujinda Kraprayoon coj los ua tus prime minister hloov Chatchai thaum ntawv pej xeem tawm tsam coob heev li Sujinda tua pej xeem tuag coob tom qab ntawv yawg General Chamlong Srimouang thiaj li sawv los tawm tsam ua rau Sujinda tawm nws tus nom tom qab txoj thiaj li tsa yawg Anan Panyarachun los ua tus prime minister xuaj khaus vim thaum ntawv Thaib tsis tau ready rau txoj kev xaiv tsa. 

 

Tom qab txoj kev xaiv tsa tau yawg Chuan Leekpai los ua tus prime minister lawm Sujinda tau khiav txawv teb chaws tom qab nws thiaj li tau los tsim kev cai lij choj los zam txim rau nws tus kheej.

 

2 phav kas moos ntawm no xws li phav phue thai thiab phav pra cha ti pat yeej sib txeeb power thaum Thaksin phav uas yog phav Thai Rak Thai tseem nyob ob pab ntawm no yeej sib tw muaj yeej muaj swb sib tw zaum twg pra cha ti pat yeej tsis yeej thai rak thai li....qhov no txhais tau tias pra cha ti pat cov tswv yim txhim teb kho chaws nws tsis zoo npaum li Thaksin lub tswv yim pej xeem thiaj li xaiv Thaksin phav yog cov coob tshaj.

 

Tiam sis hais txog kev sib txeeb hauv lub nroog Bangkok thiab ib cheeb tsam ze ntawm Pheu Thai xub tsis yeej Pra Cha Ti Pat xws li twb pom lawv txoj kev sib tw nom tswv los nyob rau xab phas pheu thai nominated  yawg Sam Uranan Phamonmuntree (nws yog ib tug actor ua movies muaj ib zaj hmoob muab txhais ua lus hmoob hu hais tias "txiv neej siab dub") pra cha ti pat nominated  yawg hluas Tenkhun Jitisara.....pheu thai xub tsis tau pra cha ti pat hlo li. Dhau li ntawv los thaum lawv xaiv tsa tus governor hauv Bangkok pheu thai nomonated yawg Police General Phongsaphat Phongjarern mus xub tsis yeej yawg Sukhomphan Boriphat......nov txhais tau tias neeg Thaib cov tseem tseem tus Thaib tiag tiag lawv tsis nyiam pheu thai. Pheu Thai tau suab ntau los ntawm coj pej xeem nyob rau sab North Easter los yog sab Esan ntau nrog rau lub puav xeev nyob rau sab qaum teb txij li Bangkok rau sab qab teb yog cov xeev uas pra cha ti pat tau suab los ntawm lawv.

 

Tiam sis pra cha ti pat yog ib phav kas moos loj thiab qub heev los lawm lawv muaj neeg nyob rau lawv phav ntawm no coob heev coob tshaj pheu thai lawm...pra cha ti pat cov neeg muaj txog 2 millions tawm tus diam mostly lawv cov tib neeg ntawm no yog ib pab keej keej xwb xws li cov doctors los muaj coob cov lawyers los muaj coob hais txog tib neeg cov muaj quality txaus pra cha ti pat tsis tau ntshai pheu thai.

 

Pej xeem Thaib muaj tag nrho yog ze 67 millions tus tiam sis cov uas muaj cai los mus vote tsa nom tswv tsuas yog 46 millions tus xwb yog li ntawv txoj kev xaiv tsa thaum lub 7 hli 2011 pheu thai tau suab tag nrho yog 15 millions tawm yuav luag 16 millions pra cha ti pat tau 14 millions tawm caum yuav luag tau pheu thai....tiam sis hais txog hauv Bangkok pheu thai tau 10 lub rooj zaum pra cha ti pat tau 16 lub rooj zaum.

 

Twb yog vim li ntawv Suthep thiaj li tau tshaj tawm tias kev tawm tsam zaum no pej xeem yuav tuaj tawm tsam coob txog 1-2 millions tus cov ntawm no yog cov uas tso suab rau pra cha ti pat.

 

Kev tawm tsam zaum no Suthep tso siab tias nws yuav muaj yeej xwb yuav swb tsis tau yog tseem swb ib zaug ntxiv thiab ces yuav tsis muaj chance hlo li lawm nyob rau txoj kev xaiv tsa tom ntej no yuav tsum tau los mus ua txhua tsav yam kom muaj yeej Thaksin muab Thaksin tshem tawm kiag mus xwb.

 

Tsis li ntawv ces yuav swb txhua zaug ntawm txoj kev xaiv tsa.....Nws yog txoj kev sib txeeb power los ntawm 2 phav kas moos loj loj........tog twg yuav yeej tog twg yuav swb tsis txhob ntshais muag thiaj li pom

 

 

 

 

 #117 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 04 December 2013 - 06:48 PM

Yawg Ralph Nader Meskas ib tug political activist tau tshuab lub whistle nyob rau mekas xab phas thaum xyoo 1970 nws yog ib qho qhia tau rau xeem tias nws tsis muaj kev ncaj ncees nyob rau xab phas lawm. Suthep thiab nws pab neeg tawm tsam nom tswv zaum no lawv tshuab whistle vim lawv copied yawg ntawm no lub ideas.

 

Kev tawm tsam zaum no muab ua zoo saib nws tshaj li qhov uas sib txeeb powers los ntawm 2 phav loj loj li kuv hais los ntawv lawm Suthep yuav tsis tsum li ntawv xwb tom qab Yingluck nws tawm nws txoj hauj lwm lawm nws yuav tsis yog muaj txoj kev xaiv tsa tshiab xwb tiam sis qhov uas Suthep thiab tog nom tswv qub lawv xav tau yuav tsum yog rho Thaksin tus cag tawm kiag hauv Thaib Teb mus tom ntej no yuav tsis pub Thaksin thiab Thaksin tsev neeg los sis lub xeem Shinawatra uas mus ua politics nyob rau Thaib Teb ntxiv mus lawm qhov ntawm no yog qhov tseem ceeb uas yuav tau saib kom zoo.

 

Tsis paub tias ua li tsho liab thiab nws pab neeg yuav xav li cas rau nqe ntawm no kuv xav tias tshoa liab yuav tsis kam ua li ntawv txog thaum ntawv yog tias muaj tseeb li Suthep tau planned tseg kuv xav tias tsho liab yuav ua heev yuav ha yam tawm tsam loj heev Thaib teb kuv xav tias tej zaum yuav rais tau mus ua civil war yuav muaj kev sib ntaus sib tua los ntawm pej xeem ob tog. (ib qhov yog tsho liab xav kom muab Suthep thiab Abhisith nkawv coj los mus teem txim vim nkawv tau tua tsho liab neeg tuag lawm qhov no tsho liab yuav zam txim tsis tau...tsab cai zam txim tsho liab yuav tsis tau...ho muab Thaksin rho tawm kiag mus lawm los....yuav ua rau Abhisit thiab Suthep nkawv dim dawb thiab...kuv xav tias yuav tsum muaj chaw rau xwb..tog twg yuav nyob tog twg yuav mus tsis matter)

 

Suthep tau los tshaj tawm txog yuav siv kev cai constitution nqe 7 coj los tsim tsa tus prime minister uas yog hais kom huab tais thaib los mus tsa.....yeah.....nyob rau history yeej muaj li ntawv tiag mas nyob rau thaum lub 10 hli ntuj tim 14 xyoo 1973 cov students tau sawv los mus protest tawm tsam yawg Marshall Thanom Kittikhajorn tus prime minister lub sij hawm thaum ntawv muaj kev sib ntaus sib tua nqaij ntuag ntshav nrog ua rau neeg tuag coob Marshall Thanom nyob tsis taus nws thiab tus DPD prime minister Yawg Mrashall Prapath Jarustian thiaj li tau tawm khiav mus txawv teb chaws ny rau xab phas thiaj li tau thov mus rau huab tais kom huab tais tsa tus prime minister los mus tuav lub teb lub chaw huab tais thiaj li mus tsa yawg Sanya Thammasak los mus ua tus prime minister (qhov ntawm no nws yog ib qho disqualify yawg Samark Soontoravej rau nws txoj kev los ua tus prime minister li kuv tham los saum toj sauv vim rau qhov thaum ntawv Samark kuj tseem yog ib tug student)....kuv xav tias Suthep yeej paub zoo txog tej no.....tiam sis thaum ntawv thiab tam sim no nws txawv lawm deb heev thaum ntawv mas yog cov students lawv tsam tsam tus prime minister uas nws yog ib tug dictator hais txog txhua yam kev tswj teb kav chaw.......tam sim no mas yog Suthep overthrow the government....tsim tsa xab phas pej xeem los mus siv.......ua yog nkaus li communist li hais tag los ntawv vim kev tawm tsam ntawm communist muab pej xeem rub mus rau qhov siab....tiam sis qhov tseeb tsis yog li ntawv lam siv pej xeem lub npe los npog ntsej muag.....xws li peb yeej ib txwm hnov los lus hais tias "socialism.......pej xeem yog tswv teb tswv chaw.....สังคมนิยม ประชาชนเป็นเจ้า" (communist nplog liab lawv siv lo lus no).

 

Yingluck thiab tog nom tswv lawv kuj tsis yog dictators tsev neeg xeem Shinawatra yeej mua rights nyob rau hauv Thaib Teb yog yuav ho cia li muab lawv tsev neeg no ncaws tawm txawv teb chaws kom tag txhua tus ib yam li Thaksin mas ho ua dhau cai lawm thiab....Shinawatra los kuj yog Thaib tib yam li lwm tus....tus twg txhaum tsuas hais tus ntawv xwb tus twg txhaum tsuas ua rau tus ntawv xwb.

 

Huab Tais nws tsis involve txog politics xyoo no Huab Tais laus lawm nws hnub nyoog twb 86 xyoo lawm nws need so txhob muab nws rub los mus cuam tshuam txog politics li no huab tais nws tus kheej los nws yeej dhuav kawg txog tej teeb meem zoo li no.....txhob bother nws.

 

 #118 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 06 December 2013 - 06:31 PM

Thaib yog ib lub teb chaws democracy nws yog democracy uas muaj huab tais nws kuj ho coj txawv zog li cov teb chaws uas muaj huab tais Askiv thiab lwm lub teb chaws uas yog democracy uas tseem muaj huab tais. Nyob rau Thaib tsab cai lij choj criminal law nqe 112 teev tseg tsis pub leej twg tus twg pab pawg neeg twg lam mus txob thuam huab tais thiab huab tais tsev neeg tus twg yuam cai raug mus kaw nkuaj 1-20 xyoo. Nyob rau Thaib tsab cai constitution muaj qee nqe teev tseg thaum twg lub teb chaws tau kev tws lawm uas tsis muaj ib pab pawg neeg twg yuav los nrhiav tau lub hau kev rau sawv daws taug lawm huab tais muaj cai los mus nrhiav kev rau sawv daws taug los mus tsa dua nom tswv tshiab los mus tswj teb kav chaw lawm tom ntej....qhov yog yog siv huab tais lub powers zoo li nqe 7 uas nyob rau hauv tsab cai constitution uas Suthep hais ntawv.

 

Ho sim saib mus seb qhov teeb meem ntawm no ho yuav xaus mus li cas....tab txawm Yingluck nws tawm nws toj hauj lwm mus lawm los teeb meem yuav tsis tag....txawm Suthep yuav muaj yeej yuav tsa tau xab phas pej xeem yuav tsa tau nom tswv tshiab lawm los teeb meem yuav tsis tag...Suthep lawv txawm ho ua tsis tau li cas rau Yingluck es nws tseem ua nws tus nom li qub los teeb meem yuav tsis tag yooj yim.

 

Hais txog li ntawm tub rog sab...yav tag dhau los nyob rau Thaib history tub rog yeej muaj feem los mus cuam tshuam thaum uas nom tswv muaj teeb meem ntau lawv daws tsis tau lawm thiab qhov teeb meem ntawv nws zoo li loj zuj zus tuaj lawm tiag thaum ntawv nws yog lub caij uas tub rog yuav tau los mus muaj coup d tat...yog thaum twg tub rog coup d tat lawm ces teeb meem nws yuav tsis yog tag li ntawv xwb nws tseem yuav ha yam tsim teeb meem loj tuaj ntxiv thiab xwb yog li ntawv pej xeem thaib ib txhia lawv thiaj li tsis xav kom muaj coup d tat ntxiv mus lawm..vim tias thaum tub rog coup lawm thaum tb rog coup tag lawm txhua tsab cai lij coj xws li constitution tub rog muab tshem tawm tsis siv....thaum ntawv tub rog los siv txoj cai Marshall Law uas nws yog ib txoj cai uas heev thiab nruj heev pej xeem thaib yuav tsis taus li ntawv...thaum ntawv ces nws yuav yog dictator lawm..tus twg yuam txoj cai marshall law ntawm no ces rau txhom mus kaw thiab tua pov tseg lawm xwb....

 

Twb yog vim tej teeb meem ntawm no pej xeem thaib lawv thiaj li tsis xav kom muaj coup ntxiv mus lawm.....yav dhau los yog tias muaj coup thaum twg tub rog lawv kuj tsa lawv ib tug neeg uas yog ib tug thawj tub rog los ua tus prime minister qhov ntawm no ua rau pej xeem tuaj tawm tsam loj heev vim lawv ntshai txoj cai marshall law lawv ntshai dictators coj lub tswv yim dictators los mus kav lub teb lub chaws lawv thiaj li tawm tsam.

 

Teeb meem tam sim saib kuj zoo li tub rog nws tsis coup qhov chance uas tub rog yuav coup dua ib zaug ntxiv nws tsawg heev tej zaum kuj ho tsis muaj chance hlo li los kuj hais tsis tau vim tub rog thiab nom tswv tam sim no muaj kev sib raug zoo tub rog yuav tsis tawm los coup yooj yim...tiam sis kuj lav tsis tau nyob rau future tom ntej no....tab txawm tub rog yuav coup los kuv xav tias pej xeem yuav ha yam tawm tsam coob heev thaum kawg tus thawj tub rog uas los coup ntawv yuav nyob tsis taus zoo ib yam li yawg General Soontorn Kongsoompong uas coup thaum lub 2 hlis ntuj xyoo 1991 tom qab ntawv nws muab nws tus lwm thawj coj yawg General Suchinda Kraprayoon tsa los ua tus prime minister.

 

Coup d tat nws txhais tau hais tias yog coj tub rog mus overthrow nom tswv uas yog siv riam siv phom siv tub rog coob los mus overthrow nom tswv...lo lus hais tias coup d tat thiab revolution nws txawv li cas.....yog muab saib los nws puav leej yog ua mus tib yam li hais tag los ntawv yog coj tub rog mus tshem nom tswv tawm.....tiam sis yog thaum muaj yeej lawm hu qhov kev muaj yeej ntawv ua revolution...tiam sis thaum twg txoj kev coup ntawv tub rog swb....peb ho hu qhov ntawv ua rebel....(lus nplog lawv hu ua pas tis vav....thiab kab npauv).

 

 #119 HMOOB_Vaam Ncuab_*

HMOOB_Vaam Ncuab_*
 • Guests

Posted 07 December 2013 - 12:57 PM

Tsis muaj Vajpov ces cov niag neeg Hmoob ruam npua no ntshe niaj hnub no twb tsis tau paub rau khau li os thiab ntshe tseem hnav ntaub maj xwb. #120 HMOOB_Txwj Keeb_*

HMOOB_Txwj Keeb_*
 • Guests

Posted 07 December 2013 - 08:14 PM

Peb Hmoob ruam ruam npuav quav tsawv xwb yog tsis muaj yawg hlob txiv Vajpov ces ntshe hmoob yeej tsis paub nrog luag rau khau li os.#121 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 08 December 2013 - 01:17 AM

Xyoo 1995 kuv tsev neeg kuv cuab kwv tij peb muaj ib tug tij laug kwv tij nws tau tag sim neej vim rau qhov nws mob raum nws raug lim ntshav tag zog tsis muaj hmoo nws tau tag sim neej thaum ntawv nws hnub nyoog yog 67 xyoo.....nws thiab kuv wb yog ib phaj kuv hu nws ua tij laug...nyob rau ntuj qub qab yav dhau los nws yeej tau ua ib tug menyuam thawj tub rog rau Nais Phoos Vaj Pov tiam sis kuv tsis paub tias nws lub qib yog qib dab tsi tiag.....peb muab nws lub cev coj los tso rau hauv church thaum ntawv peb cuab kwv tij thiaj li tau mus caw Nais Phoos Vaj Pov tuaj mus pab peb hlub tij laug thiab hais lus qhuab ntuas peb kom peb txawj  nrog luag ua neej...lub sij hawm thaum Nais Phoos tuaj yuav txog peb cov kwv tij txiv tub thiaj li tau mus txhos caug rau ntawm sab qhov rooj sab hauv tsev uas yog nkag los sauv lub church...kuv tus kheej kuj yog ib tug uas tau mus txhos caug tos Nais Phoos yuav nkag los....peb sawv daws peb txhos caug thiab khoov rau hauv av tag.....tsis ntev xwb Nais Phoos tuaj txog Nais Phoos nkag los rau hauv church.....thaum Nais Phoos nkag los rau hauv lub church lawm Nais Phoos nws cev nws txhais tes los plhws peb tau hau.....nws rub peb tes kom peb sawv...thaum ntawv nws nce rau saum lub stage nws los hais lub qhuab ntuas txoj kev ua neej rau peb....tom qab ntawv nws rub peb sawv daws mus puag hauv nws xub ntiag.....nws hais lus txhawb peb lub zog...ua rau peb sawv daws siab loj lawm ntau heev.

 

Tom qab nws hais lus tag rau peb lawm.....nws muab ib lub xab nais phoos rau peb tus tij laug uas tuag ntawv.....lub sij hawm ntawv kuv tseem yog ib tug menyuam hluas hnub nyoog 20 xyoo xwb tseem kawm ntawv thiab xwb.....kuv yeej xav hauv kuv lub siab kuv yeej txaus siab muab kuv tus kheej mus pab rau Nais Phoos tsuav yog nws need kev pab xwb tab txawm mus nyob rau hauv nws tsev es mus ua coffee rau nws haus mus rau zaub rau mov rau nws noj ntxuav nws tej tais diav kho nws txhais khau nws rau xwb los kuv yeej kam.....qhov no kuv hais tawm  plaws hauv kuv siab los......God is my witness........Tiam sis thaum ntawv kuv ruam dhau heev lawm.......tam sim no los tseem ha yam ruam......thaum ntawv kuv cov phooj ywg hais rau kuv tias.....kav tsij thaum tus laus tseem muaj txoj sia nyob zoo li lub zeb ho uas tseem nyob rau ntawv yeej meem coj riam mus hov ntag......

 

Xyoo 1979 peb khiav ua cob fab nyob roob phaj tsum thaum ntawv kuv hnub nyoog 4 xyoos ntau nyab laj tuaj puav peb tua peb ho tawg roob phaj tsum khiav los mus nyob rau ntawm ib thaj chaw nco tsis tau tias yog qhov twg lawm tiag...peb los nyob rau ntawv ces...nyoob hoom niaj hnub tua yos peb.....tiam sis peb yog nyob rau hav zoov xwb nyoob hoom ya saum peb taub hau lawv tsis pom peb......txhua txhua zaug uas nyoob hoom ya tuaj yos peb......kuv niam thiab kuv txiv kuv yawg lawv puav leej hais tib lo lus......"awb....nyoob hoom ya ya ov.....Nais Phoos Vaj Pov rov qab los lawm lau......Nais Phoos Vaj Pov rov qab los tos peb lawm lau...".

 

Kuv tus kheej kuv lub siab yeej tsis muaj qhov uas yuav tsis nco Nais Phoos Vaj Pov.....kuv yeej nco ntsoov nws tus txiaj ntsig mus tsis ploj.....

 

 

 

 #122 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 08 December 2013 - 07:33 PM

Yingluck Shinawatra yog thawj thawj tug poj niam uas txais qhov position uas muaj meej mom xws li yog tus prime minister  nws yog thawj thawj tug prime minister uas yog poj niam nyob Thaib Teb.

 

Tiam sis txij li thaum Yingluck los mus ua tus prime minister tau tsis ntev muaj ib txhia neeg thaib lawv tsis nyiam Yingluck lawv discriminated Yingluck...ib qho mas Yingluck niam thiab txiv yog neeg Suav Yingluck kuj tsis yog Thaib uas tseem tseem Thaib tiag tiag Yingluck yug nyob rau Chiangmai Amper San Kam Peng...nws yuav nws tus txij yog yawg Anusorn Amornchat uas yog sib yuav li Meskas hais yog common law xwb nkawv muaj ib tug tub muaj 14 xyoos...xws li cov thaib uas tseem tseem thaib lawv txob thuam Yingluck cem cuag li yog ib tug maum dev xwb.

 

Ua ntej thaum uas Yingluck yuav los ua tus prime minister, nws yog ib tug business woman nws yog ib tug CEO ntawm lub company  M Link Asia Corporation uas nws yog lub lub ntawm Thaksin cov companies.

 

Tiam sis thaum nws los ua tus prime minister yog ib tug thawj coj lawm neeg thaib mas thuam nws loj heev li xws li yawg Akayuth Anchanbutr tus tswv ntawm lub website thaiinsider.com nws thuam yingluck tias cov hluas nkauj qaum teb yog tib co ua niam ntiav nkaus nkaus xwb ua cas tseem yuav cia niam ntiav los mus caij txiv neej taub hau........yawg Chai Ratchawat los sis Somchai Katayutanan uas nws yog ib tug cartoonist nyob rau thaib ib tsab news paper tau thuam Yingluck hais tias "worse than a prostitude" nws thuam hais tias "tus prositutde nws tsuas yog muag nws lub cev xwb.....tiam sis ib tug poj niam phem...nws muag nws lub teb chaws".....(กระหรี่แค่ขายตัว หญิงชั่วเที่ยวขายชาติ)....thaib mas thuam Yingluck heev li...thuam hais tias Yingluck ruam..tsis muaj qualifications txaus uas yuav los ua tau Thaib tus thawj coj...yog ib tug poj niam ruam ruam uas twb tsis paub dab tsi kiag li nws tsuas yog txawj ua raws li Thaksin hais xwb. (thaum uas Hilary Clinton Mekas tus Former secretary of State tau mus xyuas teb chaws Cambodia Hilary Clinton tau caw Yingluck kom tuaj mus sib tham txog teeb meem nyob rau hauv Cambodia thaum ntawv.....Yingluck txais Hilary qhov kev caw zaum ntawv thiab mus rau hauv Cambodia....Thaib thuam Yingluck loj heev hais tias Yingluck ruam heev....raws li txoj kev cai nom tswv hais txog sab diplomacy siv nyob rau sab international tus uas chaw ntawv yus thiab nws yuav tsum yog nyob qib ib yam xwb....xws li yuav tsum yog President Obama caw Yingluck thiaj li yuav txaws tau nws txoj kev caw ntawv....tus president thiab tus prime minister nws yog nyob tib qib xwb xws li yog tus thawj coj ntawm tag nrhov cov pej xeem nyob rau lub teb chaws ntawv....raws li txoj cai nyob rau sab diplomacy tus secretary of state yeej caw tsis tau tus prime minister mus sib tham sab laj txoj dej num tseem ceeb.....tus secretary of state nws tsuas caw tau cov txij ib yam li nws qib xwb....xws li yuav tsum yog Thaib tus secretary of state thiab xwb....tiam sis Yingluck yog tus prime minister nws tsis tsim nyog li....tus prime minister nws yeej tsis tham dej num tseem ceeb nrog lwm lub teb chaws tus secretary of state ib zaug li...yog yuav kom yog cai tiag mas tus prime minister yuav tsum tham nrog prime minister xwb los sis tus president ntawm lub teb chaws ntawv xwb.

 

Txoj kev tawm tsam thaum lub 11 hlis dhau los no Suthep lawv lub hom phiaj yog mus txeeb cov bulding uas nws yog government buildings qhov no nws yog ib qho uas zoo txiav nom tswv tej tes taw tsis pub kom nom tswv ua tau hauj lwm cov neeg ua hauj lwm rau nom tswv tsis pub tuaj ua hauj lwm Suthep hais tias tab txawm yuav muaj nom tswv los ib yam li tsis muaj nom tswv lawm xav kom Yingluck muab lub powers ntawv rov qab los rau pej xeem thiab kom tawm khiav mus lub xeem Shinawatra yuav tsum khiav hauv Thaib Teb mus kom tag tus tsis pub lawv nyob ntxiv mus lawm....Yingluck nws yog ib tug poj niam nws siv nws lub siab poj niam (zoo li ob niam txiv sib ceg..tus txiv ntiab tus niam kom tawm khiav mus...nrog nws neej nws tsav..nws los qab roob kom rov mus qab roob los qab ha kom rov mus qab ha....tus niam teb tus txiv tias...koj txiv e..ua siab ntev ntev mas lod wb twb sib yuav ntev tav li no lawm es me tub menyuam puv vaj pub tsev tag es koj txawm yuav lawb kuv tawm li tiag lod..muaj qhov twg tsis sib haum siab maj mam sib kho sib hais kom haum xwb mas es cia wb ua niam txiv mus lawm tom ntej txhob muab kuv lawb tawm kuv twb hlub hlub koj ne....Suthep hais tias tsis tau...niag ntsej muag phem li koj ko yuav tsum tawm hauv kuv lub neej mus xwb....koj neej koj tsav nyob qhov twg koj mus qhov ntawv....kuv tsis aub eb koj lawm.....yog koj tsis tawm khiav mus ces mag kuv lub nrig ntaus thiab txhais ko taw ncaws lawm xwb) los mus daws qhov teeb meem ntawm no tiam sis Suthep tsis kam li ntawv.

 

Nyob rau hnub tim 9 lub 12 hlis xyoo no tseeb tiag nws yog ib hnub uas UN tau teev tseg hais txog International Anti Corruption Day tiam sis nyob rau Thaib Teb tag kis nws yog ib hnub uas yuav muaj kev los mus tawm tsam loj heev vim tias Suthep lawv tau tshaj tawm lawm tias tag kis uas yog nub tim 9 yuav yog ib hnub uas tawm tsam zaum kawg ntawm lawv txoj kev tam tsam zaum no lawv yuav tsum ua kom yeej xwb xwb li tsis yeej mas tsis tag li. Nyob rau txoj kev tawm tsam nyob rau tag kis tej zaum cov pej xeem yuav tuaj cooj heev li tshaj li ntawm cov pej xeem sawv daws lawm kuj tseem ho muaj cov students uas nyob rau qee lub tsev kawmm ntawv tseem yuav tuaj nrog lawv tawm tsam tib yam thiab...Yingluck tau tshaj tawm tias nws yuav tsis siv tub rog los sis tub ceev xwm los mus nrog pej xeem sib tawm tsam nws tsis xav kom muaj violent nws tsis xav kom muaj nqaij ntuag ntshav nrog muaj neeg tuag.

 

Tiam sis sab raws li Suthep tog Suthep lub hom phiaj yog yuav muab qhov situation tam sim no uas tseem yuav tshwm sim nyob rau tag kis Suthep xav muab qhov ntawm no turn mus ua violent kom tub rog tig los mus coup... Suthep xav kom mus zoo ib yam thaum xyoo 1973 thov ntawv nws thiaj li yog ib qho uas yuav ua rau Suthep tsa nom tswv tshiab yam yooj yim....qhov ntawm no nws yog ib qho uas txhais tau tias yuav muaj nqaij ntuag ntshav nrog muaj neeg tuag yam dhia tsis dim.

 

Muaj cov tub txawj tub ntse cov xib fw qhia ntawv nyob rau cov universities los mus tawm tswv yim txog qhov ntawm no tias yuav kom dim txoj kev nqaij ntuag ntshav nrog zaum no uas nyob rau tag kis mas yuav tsum yog Yingluck nws tawm nws tus nom nws tawm nws tus nom los sis dissolve the house ua ntej ntawv.....tiam sis qhov no Yingluck kuj tsis kam Yingluck hais tias yog Yngluck tawm los tau tiam sis yuav tsum yog tom qab uas nws tawm lawm yuav tsum muaj txoj kev xaiv tsa 60 hnub....tiam sis Suthep lawv tsis kam li ntawv....Suthep hais tias Yingluck tawm lawm Thaksin thiab nws cov neeg yuav tsum lawb du lug mus li tsis pub leej twg los ua politics ntxiv mus lawm...kev tsa nom tswv tshiab yuav tsum yog ua raws li Suthep tau planned tseg...qhov no vim tias yog xaiv tsa dua tshiab Pheu Thai yeej yuav tsum muaj yeej 100% Suthep lawv xub tsis tau qhov ntawm no.....cov neeg uas Thaksin npaj tseg yuav los mus ua tus prime minister tom qab Yingluck nws muaj coob tus puav leej yog Thaksin tsev neeg xwb.....ib tug ntawv nws yog Yingluck tus niam laus...Yaowapa Shinawatra los sis "Jae Daeng"  ib tug ces yog Thaksin cov neej tsa Thaksin poj niam tus dab laug.

 

Ntawm no nws yog Thaksin influence li uas lawv tau hais los ntawv thiab nws yog ib qho reasons rau lawv txoj tawm tsam nyob rau zaum no....lawv yuav tsum rho kom tau Thaksin tus cag tawm kom tau zaum no xwb xwb.......

 

Thaum tus teeb meem mus zoo li no lawm tog tsho liab yog Thaksin tog lawv nyiam Thaksin lawv yuav tsum tau tuaj mus nrog Suthep lawv sib do ua muaj yeej muaj swb...thaum no ces nqaij yuav ntuag ntshav yuav nrog.

 

Tus niam thiab tus txiv ob tog neej tsa tuaj sib ua plaub lawm yuav tsum muaj chaw rau yuav tsum muaj yeej muaj swb ib tug yuav tsum nrauj ib tug yuav kom hais haum es rov los ua niam txiv li qub ces tsis muaj lawm...tsuas muaj nrauj lawm xwb.

 

Saib mus seb Yingluck yuav ua li cas tej zaum nws yuav tawm nws tus nom thiab los kuj tsis paub nws ho yuav tsis tawm los kuj hais tsis tau...cia saib mus seb tog twg yog tog yeej....kuv mam li tuaj mus tham ntxiv tias ua li tom qab ntawv Thaib Teb nws yuav hloov mus zoo li cas

 

 

 

 

 

 #123 HMOOB_Vam meej_*

HMOOB_Vam meej_*
 • Guests

Posted 11 January 2014 - 01:40 AM

Nais Phoo Vajpov thiab niam Nais Phoo tuag tag lawm ua leej twg yuav los dhia nws tej dej num? Nws tus tub? Leej twg? Puas yuav muaj leej twg los ua Hmoob tus coj kom Hmoob hwm?

Tus phooj ywg, hais txog Vaj Pov. Muaj 1 cov thiaj fwm xwb. 1 cov tsis fwm. Kuv yeej 1 txwm tsis fwm Vaj Pov. Kuv hu nws hu ua Pov Dag. Vim nws dag, nws yuam kuv txiv, kwv tij laug thiab txiv ntxawm lawv mus ua laj kab thaiv Nplog. Lawv tuag tag, cia peb me me nrog peb niam nyob txom nyem ti txa nkaum. Thaum Vaj Pov yuav khiav tuaj rau teb Thaib, Vaj pov puas nco tias tshuav cov me nyuam ntsuag thiab cov poj ntsuam uas txiv mus tuag tom frontline lawm, es Vaj Pov yuav coj kom tau lawv tawm Nplog teb tso? Pov Dag yeej tsis quav ntshej txog cov poj dab poj ntsuag thiab cov orphans li puas yog?#124 HMOOB_Vaj Tsab Yaj Xyooj_*

HMOOB_Vaj Tsab Yaj Xyooj_*
 • Guests

Posted 11 January 2014 - 05:44 PM

Phoojywg aw, yog yuav xav li ko ces yus yeej tsis nyiam Vajpov li os.  Peb twb nyob kiag ntawm Vajpov tog tsev es Vajpov twb ya mus thaib teb 2,3 asthiv peb mam paub tias nws khiav tawm teb chaw lawm.  Peb tuaj rooj teb no tsis yog muaj nws es peb thiaj tau tuaj.  Nws tsuas yog lub npe sawv daws siv kom paub hu xwb.  Nyias peem nyias siav tuaj xwb.  Meskas txais peb los twb yeeb vim Meskas paub tias peb Hmoob ua Meskas li tes taw txhawb Meskas.  Cov Hmoob tuag lawm yog peb cov credit los txiaj ntsim muaj feem tuaj teb chaws Meskas, tsis yog Vajpov.  Vajpov twb tuaj txog Meskas los tseem niaj hnub dag pejxeem kom pab nyiaj mus ua teb chaws. Lam tsa cov laus ruam ua nom ua tswv thiab them nyiaj rau Vajpov.   Tsam no luag tuag lawm los luag tej me nyuam muaj vajtse zoo nyob thiab them tag lawm.

 

Cov niag laus ruam ruam ntawv tsam no twb mus yuav tag lawm thiab.  Vim lawv ruam ces Vajpov taw ncab mus ncab taw nkhaus mus nkhaus.  Thaum ub Vaj pov tsa leej twg ua nom ces Vajpov them nyiaj hli rau nws.  Leej twg ua nom loj Vajpov kuj them nyiaj hli ntau rau thiab.  Nyob Meskas ces Vaj Pov tsa leej twg ua nom ces nws ho them nyiaj hli rau Vajpov noj. Vaj Pov muab leej twg ua tus nom loj zog ces nws kuj tau them nyiaj hli ntau zog rau Vajpov thiab. Xav mas txaus luag thiab tiag. Kuv xav mas ntshe yuav tsis muaj leej twg ua tau li Vajpov lawm, nws yeej muaj hwjchim thiab hais lus muaj nqi tiag tiag.#125 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 12 January 2014 - 02:02 PM

(Note: Laos is still very, very Dangerious!!!)

Nej ceev faj ua ntej nej mus nkag ncig ua sis rau hauv teb chaw Nplog.

 

Tej zaum nej xav tia niam no teb chaw Nplog tsis muaj tsov tsis muaj rog lawm.  Nej xav ntshes mus sis rau hauv teb chaw Nplog yov yooj,yooj yim lis nej lub siab xav.  Qhov ntawd nej xav tau yuam kev zoo ib yam lis kuv lawm nawb.  Kuv tau mus ncig ua sis tau zau rau hauv teb chaw Nplog.  Kuv kuj tau mus ncig ua sis rau txhua qhov che chaw txhua nrhos kuv kuj siab loj tsis ntshais dab tsis tiam sis qhov ua kuv tsis nco qab ntshai ntawd yog ib qho ua kuv yuam kev loj heev. 

 

Xyoo 2013 - 2014 no, kuv kuj tau xas kuv daim Passport mus ua Visa rau tom Nplog lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. kom kuv tau mus ncig ua sis noj peb caug rau hauv teb chaw Nplog.  Tom qab lawv rov xas kuv daim Passport rov tuaj txog, Nplog lub Lao Embassy nyob rau tom Washington D.C. yeej tau tsos cai rau kuv mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog tiam sis thaum kuv mus txog rau hauv Vientiane thiab kuv yov tau mus hlas ntawm Thai-Lao Border ntawd, cov tub ceev xwm Nplog ua hauj lwm nyob rau ntawm ciam teb ntawd tsis kam ntau lub thwj kom muaj hnub nkag mus rau hauv teb chaw Nplog rau daim Passport.  Lawv cia lis kom kuv mus rau hauv teb chaw Nplog xwb kuj ua rau kuv poob siab xav tia ua cas txhua zau kuv los ua sis rau hauv teb chaw Nplog, lawv ntau ib lub thwj muaj hnub kuv ncag mus rau hauv teb chaw Nplog ua cas zaum no lawv cia lis kom kuv mus xwb.  Kuv thiaj lis rov nug tus tub ceev xwm Nplog ua hauj lwm nyob rau ntawm Thai-Lao Border ntawd tia vim lis cas nws hos tsis ntau hnub kuv nkag mus rau hauv teb chaw Nplog kom pom rau ntawm kuv daim Passport.  Nws hais tia nws tib muab kuv daim passport npa thwv tseg nyob rau hauv Computer tseg lawm.  Nws kom kuv mus tsuag, tsuag xwb.  Kuv kuj maj nroo mus rau hauv teb chaw Nplog lis nws hais thiab.  Kuv mus ncig ua sis noj peb caug tuaj yov luag muaj ib hlis ces kuv mam lis rov los txog rau ntawm Thai-Lao Border nyob rau hauv Vientiane ntawd.  Thaum kuv los txog rau ntawm border ces muaj ib tug poj niam Nplog ua kuj ntau tau ib lub thwj rau kuv daim visa Nplog nyob rau hauv kuv Passport.  Thaum kuv tawm los txog rau ntawm qho chaw nce tseb yov hlas tus dej Mekong ces muaj ib cos tub ceev xwm yog cov neeg kuaj cov Passport.  Cov neeg ua kuv nces ces lawv kuj lam saib dog saib dig.  Thaum los txog rau ntawm kuv daim Passport ces lawv mus muab nthuav mus nthuav los thiab saib ntev, ntev.  Kuv thiaj lis xav zoj tia vim nws yov mus saib kuv daim Passport ntev ua luaj es yog vim tus dab tsis.  Nws saib tag ces nws txawm hais rau kuv tsis muaj lub thwj ntau nkag mus rau hauv teb chaw Nplog.  Kuv thiaj lis teb rau nws tia thaum kuv los rau hauv kom tib kom ntej ntau lub thwj kom muaj hhnub nkag mus rau hauv teb chaw Nplog es nej tib tsis kam ntau.  Nej kom kuv mus tsuag, tsuag.  Nej hais tia nej tib muab kuv daim Passport npa thwv tseg kom kuv tsis txhob txhawj.  Kuv thiaj xas tia ntshes nej tib npa thwv tseg lis nej hais lawm es vim lis cas nej hos rov liam tia kuv nkag mus rau hauv teb chaw vuam cais no.  Kuv tib xas kuv daim Passport mus rau nej lub Lao Embassy nyob rau Washington D.C. tsos cais rau kuv nas vim lis cas nej hos hais kuv nkag mus rau hauv teb chaw Nplog phiv nej tus cais no.  Kuv kuj tau mus nrog ciag Nplog tus thawj tub ceev xwm tham kiag ces nws hais tia kom kuv them $100 mas nws thiaj lis tsos kuv mus.  Kuv teb nws kuv tsis muj nyiaj.  Kuv tib muab nyiaj siv tag lawm.  Kuv hais rau nws tia kuv los ua sis rau hauv nej lub teb chaw Nplog no kuv yeej tau cais ntawm nej lub Lao Embassy muab cais rau kuv.  Kuv thiaj lis los ua sis rau hauv nej lub teb chaw.  Yog tia nej tsis kam los ces nej kuv tsis cia kuv nkag mus rau hauv nej lub teb chaw.  Nej cia kuv nkag mus ua sis rov los txog ces nej yov liam kuv tia kuv mus txhaum cai es nej pua muaj kev ncaj ncee tiag, tiag rov cov neeg sawv daw los mus ncig ua sis rau hauv nej lub teb chaw no.  Kuv kuj hais rau nws tia yog peb tsis los ncig ua sis ces nej lub teb chaw no yeej tsis kev lag luam.  Nej haj yam yov tsom nyem.  Txawm kuv yov hais npaum twg rau tub thwj tub ceev xwm ntawd los nws hais tia kuv yov tsum tau them $100.  Yog lis ntawd kuv thiaj lis them tau $100.  Lawv kuj muab daim Passport coj mus laim tseg tia kuv ncag mus rau hauv teb chaw yuam cais tseg.  Qhov no yog lawv lam txwm ua tsis muaj kev ncaj ncee rau cov neeg mus ncig ua sis rau hauv lub teb chaw Nplog.  

 

Yog tia Nplog lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. lam tuaj tsos cais dag rau sawv daw kom nkag mus sis rau hauv teb chaw Nplog  kom yuam cais ces sawv yov tsum muab lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. ntawd ntiab rov mus tsev tsis txhob lub Lao Embassy ntawd tuaj lam ua ntau ntawv dag sawv daw kom yuam cai.  Yog nej leej twg ntsib qhov teeb zoo lis kuv qhov no ces peb yov tsum tawm ib lub suab hais ib los lus.  Peb yov tsum tau ua ntaub ua ntawv mus rau tom US Congress & United Nations.  Txhua, txhua lub teb chaw ua muaj Lao Embassy ua Lao Visa dag kom sawv daw mus muaj kev txhaum rau hauv teb cahw Nplog yov tsum ntiab Lao Embassy rov mus tsev vim lawv yog ib cos Lao Embassy dag xwb.  

 

Nej leej twg hos tau mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog thiab lam raug Nplog liab liam teeb meem nyob rau hauv teb chaw Nplog no ces nej tsis txhob ua siab deb.  Nej yeej meem tuaj nthuav qhia nej qhov teeb meem rau sawv nrog pom.  Thaum muaj ntau txog lis 10 - 20 tawm leej phi nya lawm ces peb muaj peev xwm ua ntawv mus rau tom US Congress & United Nations.  Peb muaj peev xwm ntiab cov Lao Embassy dag ntawd rov mus tsev, yov tsis tsos cai rau lawv tuaj dag sawv daw kom muaj teeb meem ntxiv lawm.  Thaum twg lawv lub teb chaw Nplog ntawd muaj kev ncaj ncee rov sawv mus saib lawm tiag, tiag United Nations mam lis rov tsos cai rau sawv daw mus ncig ua sis rau hauv teb chaw Nplog. #126 HMOOB_Steve Vaj Muas_*

HMOOB_Steve Vaj Muas_*
 • Guests

Posted 23 December 2016 - 06:03 PM

Tus yuav coj peb Hmoob mus muaj teb muaj chaw yog tus no lawm nawb kwvtij.

 

Reply to this topic  

2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users