Jump to content


Neeg Siab Ntse Tshaj Thiab Tau Neej Zoo Tshaj Neeg Qhig Taub

Thawj Coj Yuav Tsum Siab

9 replies to this topic

#1 HMOOB_Vam Meej_*

HMOOB_Vam Meej_*
  • Guests

Posted 17 July 2013 - 05:35 AM

Vim li cas cov neeg ua thawj coj los ua nais nyob Meskas teb thiaj yog cov neeg siab tshaj xwb? Vim cov neeg siab ntse dua thiab neeg fwm dua cov neeg qeg taub. Nej puas tu siab thiab hais txog ntawm peb cov neeg qeg taub nyob Meskas teb no? Average men height is 5 feet 9 inches(1,75 meters).

#2 HMOOB_I am Hmoob_*

HMOOB_I am Hmoob_*
  • Guests

Posted 18 July 2013 - 02:58 AM

Tej zaum koj xav li ntawv xwb. Koj sim qhia seb puas tsawg tus thawj coj koj pom uas siab npaum ub npaum no os. Raws li kuv pom ces peb cov hmoob tib co qig taub thiab tseem rog plab zais nrog rau do pliaj thiaj li yog cov uas coj noj coj ua coob xwb. Hos koj hais cov siab siab ces tej zaum muaj tus puav kawm tau ntaub ntawv zoo thiab tiam sis laj lim tswv yim tsis muaj quav dab tsi kiag li os npawg.

Txhob muab lwm haiv tib neeg los piv rau peb hmoob vim nyias muaj nyias roj nyias ntshav thiab nyias noj nyias yam zaub mov mog. Cia li 100 xyoo tom ntej no tej zaum koj yuav pom hmoob feem coob loj thiab siab lawm lau, tiam sis ntshai koj tsis muaj hmoo nyob txog hnub ntawv xwb

#3 HMOOB_Vam_*

HMOOB_Vam_*
  • Guests

Posted 18 July 2013 - 08:38 PM

Qhov kuv pom thiab kuv hais mas yog li no. Peb cov Hmoob yeej kawm ntawv siab txawj ntse ib yam Meskas tab sis vim peb qig taub ces peb mus nrhiav hauj lwm txog twg los luag saib peb tsis rau nqi. Zoo li luag tsuas txais luag cov neeg xwb. Kuv pom hais tias nws yog heightism discrimination. Luag kev xaiv neeg ua num nyob Meskas teb yeej hais tias tsis cais tus laus tus hluas tus loj tus me tus siab tus qig taub, tab sis thaum mus nrhiav hauj lwm ces nej yuav pom tseeb os nawb. Lwm hnub nej cov menyuam mus kawm tag doctors es tsis yog doctor khomob ces nej yeej pom qhov kuv hais no ntag. Ntawm peb zos muaj cov hauj lwm siab tau nyiaj ntau tshaj 100 tawm phav dollars rov saud, Hmoob kawm ntawv siab thiab ua num hauv coob lawm thiab tab sis muaj txoj hauj lwm twg tawm los cov hmoob mus apply luag yeej tsis txais ib tus hmoob li ua rau kuv xav hais tias nws zoo li no es peb cov menyuam hmoob kawm ntawv zoo zoo tseem yuav loj hlob los ntshe yuav nkim lawv lub zog sib sib zog kawm xwb. Nws yeej yog ib qhov political issue coob tus tsis nyiam tab sis tsis muaj leej twg sawv ua dab tsi li xwb.

#4 HMOOB_xav kom tob ov nawb_*

HMOOB_xav kom tob ov nawb_*
  • Guests

Posted 18 July 2013 - 11:46 PM

Raws li kuv saib yawg phooj ywg...TOPIC..no tham mas...nws tsis yog luag saib neeg siab txais ua hauj lawm nawb....yog luag saib nqaij tawv ntawm haiv neeg nawb....yog tias luag yeej txais leej puav Hmoob uas lawv siab....nrog luag ua hauj lwm lawm thiab mas thiaj yog luag xaiv neeg siab ua num ov....yog pes tsawg tus los yeej yog luag hom neeg xwb mas...yog luag xaiv nqaij tawv...color...xwb nawb....tab sis yog luag yuav hais li ces...txhaum cai...nyob teb chaws no lawm...es luag tsis hais xwb os...luag lam ua txuj ua li kom suav daws tu siab tsis tau tias....kawg yus qis dua luag lawm ces yus thiaj tsis tau no xwb ov....nws yog ib qho secret discrimination loj kawg nawb...txhob lam ntaus nqi tias yog yus qig taub es luag tsis txais yus no nawb...hmoob aw.

#5 HMOOB_Pej Suab_*

HMOOB_Pej Suab_*
  • Guests

Posted 19 July 2013 - 03:28 AM

Cov yawg, kuv xav kom cov dawb no mus txog Thaib thiab Nplog teb sawv daws pom ces tsa tus ntiv tes nruab nrab rau xwb. Peb tuaj nyob Meskas tau 30 tawm xyoo no tsuas pom cov dawb pom peb hmoob mas cem kom peb rov qab mus nyob peb teb chaws xwb. Dhuav tiag tiag, lub teb chaws Meskas no tsis yog nws lub nas, yog sawv daws neeg thoob qab ntuj lub. Peb qiv ntawv English los siv thiab cia cov dawb ua tus thawj. Suav yog cov xub mus txog lub teb chaws no tshaj tab sis Suav tsis claim xwb. Cov dawb no lawv tsis ntse tab sis lawv yog cov paub siv neeg ntse xwb. Lawv muas cov neeg ntse tuag nthi xwb nas tos lawv ua tau yam haib thiab zoo tshaj. Cov nav vibthabnyasxaj keej tshaj meskas teb yog neeg Suav thiab Zijpeej xwb, tsis muaj dawb.

#6 HMOOB_muabxavtxaustusiab hos_*

HMOOB_muabxavtxaustusiab hos_*
  • Guests

Posted 20 July 2013 - 05:10 AM

Tus phooj ywg ...Pejsuab...koj hais yeej yog lawm ov...luag paub tias...nyuj, Twm lub zog loj...ces luag muab ntsev pleev nyuj thiab twm qhov ncauj...ces luag tau nyuj thiab twm tuaj laij teb rau luag noj xwb tiag...kuv kawm txog ib qho...story...qhov uas Meskas txawj ua luj...cuajluaj...tua ya mus saum hli...twb yog lawv mus...copy...ntawm suav los xwb no hos...hos lub...kheemthiv...uas luag tsim coj los saib kom paub...qaum teb thiab qab teb....hnub tuaj hnub poob...ntawd los puav leej yog mus...copy ntawm suav los thiab xwb no tiag...peb haiv neeg dub hau yeej ntse tshaj tab sis peb tsis txawj ceev peb li kev txawj ntse cia...es txhua yam luag muab nyiag mus ua luag tug tas lawm xwb ov...peb tsis paub ces peb qhuas tias luag keej kawg...tab sis twb tsis niam yog

#7 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
  • Guests

Posted 21 July 2013 - 12:45 AM

tus phooj ywg twg cas yuav muab tau tej niag lub topig ruam22 ua luaj li no los tham,

hu ua neeg ces, qig taub, siab, loj, yuag, rog, me, log yog neeg lawm ces yeej ntse tib yam nkaus xwb lamas

#8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 22 July 2013 - 01:09 AM

raws li kuv tau pom lawm thiab nyob kuv zej kuv zos ces cov neeg yus saib tsis khub qhov muag yeej ntshe thiab khwv tau noj heev, tsis zoo li feem coob ua zoo nraug tab sis ho, thov khawv xwb los yeej muaj lawm.

#9 HMOOB_Tseev_*

HMOOB_Tseev_*
  • Guests

Posted 22 July 2013 - 04:56 AM

Cov neeg qig taub ces twb yog peb cov me Hmoob ntag los mas. Cov neeg siab ces yog lwm haiv neeg lawm. Cov Hmoob coob tus kawm tag ntawv qib siab los tsis tau nrog luag ua num zoo li luag lwm haiv neeg li. Qhov no thiaj ua rau kuv mob siab heev vim yus cov hmoob tag doctor twb tsis tau txoj num uas luag cov neeg kawm tag BA. Luag tsuas hais tias vim yog Hmoob kev communication tseem qis heev no xwb.

#10 HMOOB_Tshua Maib_*

HMOOB_Tshua Maib_*
  • Guests

Posted 25 July 2013 - 06:36 AM

Neeg me qhov twg los qhov me. Neeg me hlwb los me, tes taw los me, ###### los me, tswv yim los tsawg ua dab tsi los ua tsis tau. Kev vammeej yog muaj tshwm sim los ntawm cov neeg loj vim lawv hlwb ntau ua dab tsi los tau. Cov neej Asia me quav heev hlwb tsawg ces lawv thiaj ua neej poob qab heev.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users