Jump to content


- - - - -

Nej yog hmoob dab tsi?


19 replies to this topic

#1 HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*

HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*
 • Guests

Posted 17 March 2013 - 10:17 PM

Kwv tij hmoob,

Tsoom kwv tij hmoob nyob txhua nrim teb, nej puas tseem nco qab tias nej yog hmoob…?
Nej puas tseem nco tau tias hmoob muaj tebchaws los lawm?
Nej puas tseem nco tau tias nej lub npe haiv hu ua Hmoob?
Yog nej tsis yog roj ntshav hmoob lawm ces kuv cov lust sis sua txog nej lawm/ Yog nej tsis yog keeb kwm caj ces hmoob lawm ces kuv cov lust sis tseem ceeb rau nej lawm mog.
Tab sis yog nej tseem yog hmoob…?
Ua li nej puas tsim txiaj lawm?
Nej puas yog neeg lawm?
Nej puas xav pom hmoob muaj haiv?
Nej puas xav pom hmoob lub tebchaws vam meej li lwm haiv neeg?
Nej puas xav kom Hmoob lub npe nyob muaj koob zoo nrog lwm haiv neeg nyob ua neej ntxiv mus lawm?
Nej tuaj teb kom meej saib peb yog hmoob no peb tshuav dab tsis tseem ceeb uas hmoob yuav tsum tau sau tsob noob hmoob los sib pab pov puag cawm kom ciaj nyob mus.
Thaum nej hnov luag hais tias cia siv luag tus ntawv los ua ntawv haiv/ cia siv luag lus los ua lus ntawm haiv xwb….Nej xav li cas? Puas txaj muag? Puas tu siab tias txhua yam yus hmoob nyiam thiab coj tsis zoo tshuaj dab tsi kiag.
Kuv Yaj Tshaj Koob thov nug tsoom hmoob thoob ntiaj teb li no xwb, thov nej tauj teb li nyias txoj kev xav, kev ntsaw….Peb mam sib cav txoj kev ntawm lub npe hu ua Hmoob txuas mus…..


Yaj Tshaj Koob.

#2 HMOOB_nkim zog xwb os_*

HMOOB_nkim zog xwb os_*
 • Guests

Posted 18 March 2013 - 02:21 AM

yawg phooj ywg...yaj tshaj koob aw....peb Hmoob ces...tab koj yuav nyiam sau tau tej phau ntawv...muab tum siab txij tob hau los....yeej coj tsis tau hmoob mus ciaj taus Haiv li os...vim li cas kuv thiaj hais li ntawd....raws li kuv pom mas....tus twg los khav hais tias ua kom hmoob muaj haiv....tab sis tsuas yog hais lus xwb...twb tsis pom tus neeg twg....nqis tes pib kiag....es kev peem kom ciaj haiv no....pib li cas mus....koj tseem...nug...question....rau kuv....kuv los tseem nug...question....rau koj.....txhais tau tias....twb tsis niam muaj hom phiaj kiag.....tseem nug rau ub rau no xwb....hnub twg li peem tsheej haiv....yog leej twg phov ntau ces...tsis ntev mag luag lwm haiv neeg muab raws ua nws dhia plig tsis yuav....plog tsis yuav...lauj vaub tu nrees ....xyov yuav mus cob cuab rau qhov twg xwb os....tau zoo nyob nyob twj ywm...nyob lub teb chaws twg los...rau siab ntso khwv kom muaj noj muaj haus xwb ces tau lawm.....cov hmoob tas kee ua vaj ntxwv no....yog tseem peem tau ciaj haiv thiab mas....ntshe hmoob twb tsis tuag lawm....ntshe hmoob cia li txawj plhis xw pob.

#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 March 2013 - 03:28 AM

yawg phooj ywg...yaj tshaj koob aw....peb Hmoob ces...tab koj yuav nyiam sau tau tej phau ntawv...muab tum siab txij tob hau los....yeej coj tsis tau hmoob mus ciaj taus Haiv li os...vim li cas kuv thiaj hais li ntawd....raws li kuv pom mas....tus twg los khav hais tias ua kom hmoob muaj haiv....tab sis tsuas yog hais lus xwb...twb tsis pom tus neeg twg....nqis tes pib kiag....es kev peem kom ciaj haiv no....pib li cas mus....koj tseem...nug...question....rau kuv....kuv los tseem nug...question....rau koj.....txhais tau tias....twb tsis niam muaj hom phiaj kiag.....tseem nug rau ub rau no xwb....hnub twg li peem tsheej haiv....yog leej twg phov ntau ces...tsis ntev mag luag lwm haiv neeg muab raws ua nws dhia plig tsis yuav....plog tsis yuav...lauj vaub tu nrees ....xyov yuav mus cob cuab rau qhov twg xwb os....tau zoo nyob nyob twj ywm...nyob lub teb chaws twg los...rau siab ntso khwv kom muaj noj muaj haus xwb ces tau lawm.....cov hmoob tas kee ua vaj ntxwv no....yog tseem peem tau ciaj haiv thiab mas....ntshe hmoob twb tsis tuag lawm....ntshe hmoob cia li txawj plhis xw pob.


Koj yog ib tug laus tsis pom kev tawm lawm ces tsis tsis xav li cas rau koj txoj kev hais lus thiab kev xav nawb uas taug.

#4 HMOOB_peem tsheej_*

HMOOB_peem tsheej_*
 • Guests

Posted 18 March 2013 - 08:04 AM

Tus me kwv tij yaj tshaj koob... koj cov lus yeej yog ib co tshaj lub koob ntaus lub xo rau tsoom neeg suav daws tau nyeem tau paub tau twm tau xav yam muaj ceem kawg li lawm nawj mog.. txhob me lub siab nawj mog tus yuav hais li cas los muaj tus yuav pom li cas los kuj muaj yog li kuv yog hmoob peem tsheej kuv yuav thov txhawb thov qhuas koj vim koj yog ib tug hmoob zoo thiab tshawb fawb ntau tsav ntau yam xws li lus nqua hu rau tsoom neeg hmoob thoob qab ntuj yam dawb paug yog li koj yeej muaj lub siab hlub tshua thiab yeej xav kom haiv hmoob rov sib sua tau li qhov hmoob ntshaw/ntshaw thiab hmoob xav/xav tau lawm tiag kuv los yeej xav li koj xav tab sis kuv yuav nug koj rau hauv no txuas mus ntxiv los yog yuav nug tag nrho tsoom hmoob suav daws hais tias ua li hmoob cov muaj kev txawj ntse puas tuaj hauv no thiab los tsis tuaj??? ua li hmoob feem coob cov uas nyiam lawv hmoob qab puas pom koj tej lus nqua hu li hais los hauv no??? yog hais tias tsoom neeg hmoob cov thawj coj tsis kam tuaj hauv no thiab lawv tsis paub txog tej xwm txheej li koj/kuv/lwm tus tham/tham li los no ntshe hmoob yuav tsis nco ras yuav tsis nco xeev los kuj muaj... tos kuv ho tham li no los vim kuv paub zoo hais tias ib txhia hmoob nyiam lawv hmoob qab ib txhia tsis nyiam lawm hmoob qab lawm os mog.. yog li thov txim ntau/ntau nawj tsoom niam txiv kwv tij neej tsa suav daws..... tus kwv tij yaj tshaj koob no nws txawj tuaj tso cov lus li hais los ntawv rau hauv no los tsis tau txhais hais tias nws heev nws ua tau npaum ub npaum no qhov nws tuaj tso li hais los no rau hauv no zoo li tsab xov tsab moo kom tsoom neeg suav daws rov sib fab dua qub tuaj txawm nyob rau lub ntuj twg los kom pom kev deb kev dav xwb tus tsis nkag siab ces yuav xav phem rau tus kwv tij yaj tshaj koob no hos tus pom qhov tseem ceeb ces yuav muab nws cov lus los ua ib qho kev xav los txhim kho tsoom hmoob lawm yav pem suab os mog cov kwv tij.. txawm li cas los thov lub ntuj tsim kom muaj ntau tus hmoob txawj xav txawj tshawb fawb thiab pab mob siab li tus no los cawm haiv hmoob mus rau yav pem suab no xwb mog.. ua tsaug ntau, thaum kawg no thov kom tus kwv tij yaj tshaj koob no tsuas ntsib kev muaj yeej xwb.

sau npe hmoob peem tsheej

#5 HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*

HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*
 • Guests

Posted 19 March 2013 - 12:48 AM

Hauv daim yees duab suab sov xwm no muaj 4 tus hmoob doctors tseem ceeb cov lus taw qhia txog kev ua thawj coj/ kev haum xeeb, kev sib txhawb zoo.

Kuv thov nej nrog saib/ mloog lawv tej lus saib nej paub txog dab tsi...Kuv nyiam Dr Steven Hawj cov lus, tus siab nws tsis muaj npe hmoob lawm.#6 HMOOB_Sij Fub_*

HMOOB_Sij Fub_*
 • Guests

Posted 19 March 2013 - 01:38 AM

Thov UN saib lawv puas pom zoo peb Hmoob mus sib sau nyob Greenland lawm xwb tiag. Ntiaj teb no av muaj tswv tag lawm nas. Lwm hnub Hmoob tau los ua president teb chaws Meskas ces no yog peb lub teb chaws lawm ntag tiag.

#7 HMOOB_peem tsheej_*

HMOOB_peem tsheej_*
 • Guests

Posted 19 March 2013 - 07:46 AM

Zoo siab ntau tus kwv tij yaj tshaj koob... hnub no koj tseem mus muab tau peb vaj tsab xeem li tus tseem ceeb tej lus txhawb txog peb hmoob lub neej los tso rau hauv no rau tsoom kwv tij nkauj muam nraug nus thoob qab ntuj tau mloog yog li thov kom tshwm sim muaj tseeb xws li peb cov neeg tseem ceeb hais los no xwb kuv ntseeg tau hais tias lub noob hmoob tus tshwj xeeb tseem muaj nyob nrog nraim peb tsev neeg. yog li thov qhuas thiab ua tsaug ib zaug ntxiv rau peb cov thawj coj ua nej tau muaj lub sij hawm los tham txog hmoob lub neej rau yav pem suab. yog li kuv hmoob peem tsheej thov nug koj ib zaug ntxiv dua .. ua li lub zim txwv peb cov thawj coj no txoj kev sib tham zoo li tsuas yog xyoo 2011 lawm xwb puas yog... ua li ziag no twb yog lub xyoo 2013 lawm peb cov thawj coj no puas muaj lub tsooj sib tham ua ntu zus los dua ntxiv lawm thiab??? los tsuas muaj zaum ntawv li koj tso los no lawm xwb... yog koj los yog leej twg paub tseeb yuav tau tuaj tham tso dua rau peb tau saib peb tau txhawb dua txuas mus ntxiv nawj.. tsis xav kom tsooj sib tham ces tsuas yog ob peb xyoo dhau los lawm xwb hos niaj hnub niam no cia li ntsiag to lawm mas yuav tsis muaj hauv paus hauv ntsis.. yog niaj hnub niam no peb tsoom neeg thawj coj no yeej tseem leg tseem muaj kev sib tham ua ntu zus los tsis tu ncua mas kuv ntseeg tau hais tias tseeb yeej ua tsis tau cuav... hos cuav yuav ua tsis tau tseeb yeej yuav tshwm sim loj zuj zus mus xwb. hmoob peem tsheej ntseeg tau li ntawv.. yeej meem leg nej tej kev sib tham kom ua ntu zus tsoom neeg suav daws yeej yuav tuaj txhawb nej xwb. thaum kawg no thov tswv ntuj nrog nraim peb cov thawj coj xws li hauv cov video no kom txoj sia ntev thiab thov kom tsev neeg hmoob thoob qab ntuj txawj yug txawj hlob kom muaj cov me nyuam hmoob txawj xav pom txoj kev dav li cov lawv tab tom tham los no kom coob kom vam ntws tuaj xwb thiaj yuav yog tus cawm seej rau tsev neeg hmoob xwb mog cov me kwv tij hmoob e . ua tsaug ntau.

Hmoob peem tsheej.

#8 HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*

HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*
 • Guests

Posted 19 March 2013 - 03:38 PM

Phooj Ywg Hmoob Peem Tsheej,

Ua tsaug koj tuaj saib thiab zoo siab uas koj xyivxeeb nug txog kev loj hlob ntawm tsoom neeg kawm siab ntawm hmoob txoj kev tawm tswv yim kho/coj/thiab txhawb hmoob lub npe kev tsim nuj.

Li koj tau hais nawb mog tseeb yeej yog tseeb ua tsis tau cuav, Kuv teb koj meej tias, kuv yeej tsis tau nrog lawv sib tham thiab sib koom li nawb. Kuv nyuam qhuav thaum kuv tuaj tso lub topic no rau hmoob saib lawm, kuv mam mus tshawb hmoob cov neeg txawj ntse saib puas muaj zoo lus tuaj qhia ntxiv rau nej xwb...Thiab kuv coj tuaj qhia hmoob tias tsis yog kuv thiaj xav tias hmoob yuav tsum yog hmoob mus xwb, tab sis txawm yuav yog doctors/PHD li peb pom no los lawv yeej tsis muaj lwm txoj kev tshiab...lawv yeej kawg yuav tau rov los nqua hu kom hmoob nco hloov nco ras rov txhim kho tus kheej thiab lub npe/haiv hmoob xwb nawb mog.

Kuv yeej npaj tseg lawm tias kuv yuav nrhiav tsib tsoom hmoob cov muaj lub zeem muag zoo kom sawv rov ua ib npoj txhawb peb lub npe hmoob txuas mus. Kuv ntshaw kom hmoob rov yog ib haiv neeg xeeb muaj keeb kwm zoo tshaj qub rau txheej tshoj ntau tiam lawm tom ntej, nws thiaj yog ntua tim tsum kev pauv hloov hmoob txoj kev pom/kev xav kom ras rov nco los ua npj neeg tseem ceeb/haiv neeg zoo tsim nuj.

Kuv ntseeg lawm tias hmoob tau ri mus thoob ntuj, hmoob muaj kev tshawb fawb kawm hmoob txuj+ntiaj teb txuj siab txaus nrog rau kev txaw ntse tsim meej rau kev cog phooj ywg rau txhua haiv neeg / Txhua yam hmoob txawj no, lawv yuav txhawb thiab coj hmoob mus kom muaj yeej thiab ncav cuag haiv hmoob tshiab kom tsheej nto rov los koom ntiaj teb kev ua neej muaj txwm sim vaj huam sib luag. Hmoob thiaj yuav dim ntawm kev txom nyem quaj ntsuag/ rau luag ntxub, luag dhuav, raug luag txub muj tsim txom, hmoob thiaj yuav peem tsheej nto lub neej vam meej nrog lwm haiv neeg ua neej luag ###### tshav ntuj nrig rau hmoob tej me nyuam xeeb leej xeeb ntxuv nawb mog.

Yog koj xav paub txog ntawm tsoom neeg tseem ceeb no li xov xwm los kuv mam nrhiav ntxiv, thiab nej txhua tus nug tuaj rau SUAB HMOOB NEWS xov tooj cua...lawv yog cov update cov xov tseem ceeb ntawm hmoob kev sib tham sib sab laj nawb...Nco qab ntsoov tias peb yog ib tus hmoob+lub npe hu ua hmoob lawm xwb+peb yeej yuav tsum txhawb ib tug hmoob ncaj ncees tsim nuj sawv los ua tus coj sawv cev haiv hmoob kom tau mog.

Thov lub ntuj daim av tsav cawm txhawb peb lub npe hmoob kom rov sawv tsim nuj li lub ntuj tsim tseg/ thov hmoob tsoom pjo koob yawm txwv+hmoob keeb kwm ncev nom cag keeb neeg twv thawj coj lub hwj chim rov los cawm kom hmoob ciaj haiv. Thov tswv ntuj thiab txhua yam tswv cawm seej tau tsim tsob neeg noob hmoob kom pov hwm tsom kwm rau tswv yim/ cob kev xav ras xeev tshiab rau hmoob txhua tus kom rov txawj pom tus kheej tseem ceeb, rov txawj ntshawm ua neeg tsim txiaj tsim nqi, rov nco tig sib hlub tsim tsa tsav kev haum xeeb, rov txawj khuv xim thiab sawv txhua leej rov los nres lub npe hu ua hmoob.

Ua tsaug rau nej txhua tus phooj ywg.

#9 HMOOB_peem tsheej_*

HMOOB_peem tsheej_*
 • Guests

Posted 19 March 2013 - 05:14 PM

Zoo siab ntau tus me kwv tij yaj tshaj koob thiab tsoom thawj coj thiab peb tsev neeg hmoob txhua tus nyob thoob plaws yim meem teb uas hmov thiab tshua.. kuv zoo siab ntau txog nej txhua tus muaj lus pom lus nug ntau tsav ntau yam txog hmoob lub neej thiab hmoob lub npe ua ntu zus pem toj nram hav li niaj hnub niam no, los puav leej tham mus ib kis ib seem txog txoj me kev mob siab thiab xav kom hmoob rov ciaj sia koom tau haiv rov los ua pab ua pawg xwb.. yog li tus twg tham los puav leej mus sib seem lawm xwb.. thov qhuas thiab txhawb nej txhua tus lub zog lub txiaj ntsim lub peev xwm lub zeem muag rau ntawm no nawj mog. Yog peb hmoob txhua tus yeej muaj lub siab ntshaw mus txij li hais los no lawm kuv hmoob peem tsheej yeej yuav txhos caug nrog nej thiab tsev neeg hmoob txhua tus thov thwv luaj thwv siv hauv daim av no kom peb peem tsheej mus txog peb lub hom phiaj qhov peb ntshaw/ntshaw thiab peb xav/xav tau xwb li nawj mog..
txawm lub sij hawm no peb tsev neeg hmoob leej twg yuav xav thiab ntaus nqe li cas rau hmoob peem tsheej los hmoob peem tsheej yeej tsis tau tu siab li cas li.. vim lub zim txwv no kuv pom tau hais tias peb tsev neeg hmoob txoj kev sib tham ntawm txhua tus yeej txawj tham thiab ntshaw qhuav siab qhawv xav kom hmoob rov sau tau los ua ke thiab muaj dua ib zaug ntxiv. cov tsis xav thiab tsis tau kam lawv hmoob qab ntshe yog tsawg lawm xwb raws li kuv xav, mas feem ntau ntawm tsev neeg hmoob yeej tham thiab ntshaw lawm ntau. Yog li hmoob peem tsheej lub kua muag yeej poob thiab tu sia, mob siab los lawm ntev txog tej xwm txheej no tab sis xyov tim txoj hmoo los tim li cas ua yam twg los pheej tsis raws li siab xav li thiaj ua tsis tau ib yam kom tshwm sim li txoj kev xav. Hais li no tsis tau txhais hais tias kuv muaj peev xwm rau tsev neeg hmoob tsuas hais li lub ntuj xa yus los ua hmoob es mob siab li hmoob mob xwb.
Txawm peb tsev neeg hmoob leej twg yuav thuam yuav cem yuav xav li cas los kuv yeej kam sawv nres ntsoos ntawm no rau peb tsev neeg hmoob cem.. tsis tau tu siab os mog. Thaum kawg no thov ua tsaug ib zaug ntxiv rau tus kwv tij yaj tshaj koob uas koj tau teb rau peb hmoob txhua tus li hauv qab no nawj. Thiab ua tsaug ib zaug ntxiv rau peb tsoom thawj coj txhua tus uas nyob puv nkaus yim meem teb no kom tau txais kev muaj yeej xwb os mog. Ua tsaug ntau uas nej tuaj nyeem.

#10 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 March 2013 - 07:48 PM

Nov yog Dr Jerry Yang cov lus taw qhia hmoob.#11 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 March 2013 - 08:12 PM

Kuv muab tej neeg kawm qib siab txhua tus tej kev hais lus rau hmoob tau saib#12 HMOOB_Yaj_*

HMOOB_Yaj_*
 • Guests

Posted 24 March 2013 - 06:47 PM

Kuv yog Hmoob xeem Yaj Tsab os, koj ne?

#13 HMOOB_Kuam vwj tshuastoov_*

HMOOB_Kuam vwj tshuastoov_*
 • Guests

Posted 13 April 2013 - 09:06 AM

Tsoom Hmoob sawvdaws,

Peb sawvdaws mloog thiab hnov lawv hais lus tag lawm. Nej sawvdaws xav licas ? Lawv cov no yog doctor losyog devttawj ?Sau npe,


Kuam vwj tsuastoov

#14 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 16 April 2013 - 12:28 AM

Nyob zoo tus phoojywg Yajtshajkoob, Kuv tsi tau nyeem tas cov lus uas sawv daws teb koj li. tiam si kuv teb li kuv xav thiab kuv lub siab nyiam rau koj li cov nqi lus hauv qab no xwb.Yog Nhub twg Mhoob muaj cov no kuv li los lees Mhoob lub npe.
-Leej twg lyuav los ua mhoob tus coj
-Tus ntawv twg thiaj li yuav coj los siv ua mhoob tus ntawv haiv.
-Lub koom haum twg thiaj yog lub koom haum rau mhoob, thiab lub koom haum twg thiaj tsim nyog yuav mus txhawb.N
Ntxiv kom cov coj yuav covj thiab yuav tau pauv li no kuv li txawb mhoob.
-Cov thawj coj puas tau los sib koom siab ua kev
-Cov thawj coj puas tau tseg kev sib txheeb nyiaj, txheeb kev ua plaub ua ntug
-cov thawj coj puas tau tseg kev haus dej haus cawv.
-Cov thawj coj puas tau los sib koom tes ua ib lub pecaug.
-Cov thawj coj puas tau los koom ua ua ib lub siab
kuv hais li no xwb xav kom koj teb thiab qhia.

Uatsaug
therOOts

#15 HMOOB_Yajtshajkoob_*

HMOOB_Yajtshajkoob_*
 • Guests

Posted 18 April 2013 - 04:32 AM

Nyob zoo tus phoojywg Yajtshajkoob, Kuv tsi tau nyeem tas cov lus uas sawv daws teb koj li. tiam si kuv teb li kuv xav thiab kuv lub siab nyiam rau koj li cov nqi lus hauv qab no xwb.Yog Nhub twg Mhoob muaj cov no kuv li los lees Mhoob lub npe.
-Leej twg lyuav los ua mhoob tus coj
-Tus ntawv twg thiaj li yuav coj los siv ua mhoob tus ntawv haiv.
-Lub koom haum twg thiaj yog lub koom haum rau mhoob, thiab lub koom haum twg thiaj tsim nyog yuav mus txhawb.N
Ntxiv kom cov coj yuav covj thiab yuav tau pauv li no kuv li txawb mhoob.
-Cov thawj coj puas tau los sib koom siab ua kev
-Cov thawj coj puas tau tseg kev sib txheeb nyiaj, txheeb kev ua plaub ua ntug
-cov thawj coj puas tau tseg kev haus dej haus cawv.
-Cov thawj coj puas tau los sib koom tes ua ib lub pecaug.
-Cov thawj coj puas tau los koom ua ua ib lub siab
kuv hais li no xwb xav kom koj teb thiab qhia.

Uatsaug
therOOts


Phooj ywg koj nug tau zoo kawg. kuv yuav teb tsis tau tag nrho hmoob cov thawj coj rau koj nawb, tab sis txhua tus peb pom no yeej ceeb laj ua tau hmoob thawj coj.

Cov coj tus cwj pwm li koj teev tseg saum koj cov nqi lus ces yeej peem tsis nto mus ua thawj coj hmoob li ov, cia kuv teb koj li no xwb koj mam coj mus ua zoo xav saib koj puas tseem ntseeg tias koj yog hmoob xwb nawb mog.

Ua tsaug.

#16 HMOOB_HlobVajPov_*

HMOOB_HlobVajPov_*
 • Guests

Posted 22 April 2013 - 03:33 AM

Nai Phoo Vaj Pov verse JesusHOT TOPIC !!!!

Thov nej tus ntseeg thiab tus tsis ntseeg caw mus nrog peb sib koom tswv yim nyob rau hauv lub

Forum hus ua "Nrhiav Kev Ntseeg & Hmoob tus cawm Seej."

Peb yov sib tham hais txog Nai Phoo Vaj Pov thiab cov Xib Fwb dag muaj ntau leej ntau tus hais txog tia

Vaj Pov raug dab txim txom.

Cov lus ntawd yog dag los yog tiag, caw nej tuaj koom tau thiab nrog peb taug cov us xaiv lus dag ntawd.

Nej leej twg muaj tswv yim los tuaj koom peb tau ib yam nkauj lis thiab.#17 HMOOB_hmoobleejtub_*

HMOOB_hmoobleejtub_*
 • Guests

Posted 07 May 2013 - 09:09 PM

tus neeg uas nws mus pom Txiv Nai Phoos Vs nrog Jesu ntawd puas yog nws twb tuag ib lwm lawm es nws thiaj li mus pom los yog nws lam tham ntawm qhov ncauj xwb?

Yog koj xav pom Txiv Nai Phoo vs nrog dab no mas kuv xav thov kom koj cia li tuag kiag es txhob muab koj faus cia 6 yoov noj li 1 week ces koj pom Txiv vs nrog dab lawm la mas phooj ywg.

kuv thov tiag222 koj cia li tso lub ntiaj teb no tseg es muab koj lub cev tso pws ziab tshav & tsau nag mus ces koj mus txog qaum ntuj xwb222 li mog me phooj ywg.

#18 HMOOB_YajTshajKoob_*

HMOOB_YajTshajKoob_*
 • Guests

Posted 06 June 2013 - 12:59 PM

Tsoom hmoob-Hlub thiab tshua,

Lub sij hawm kuj dhau los lawm ntev txaus txij li hnub kuv tuaj hnug peb sawdaws nrau ntawm no, raws tus zauv ntawm neeg tuaj saib xwb kuj nce siab tsim nyog yuav rov tuaj nrog nej sib tshab lus dua lawm. Ua ke no, kuv kuj ua tsaug rau nej cov tau tuaj sib teb, sib tawm lus rau lub kuv lub pibchiv thuab lus tshaj ntawm no, nej tus teb mus rau seem twg lawm los zoo/kuv yeej thov ua tsaug huv tib si.

Yam hmoob yuav tau kho tus kheej yog kev tuaj tawm lus thiab tswv yim rau pheej puam zoo li no, Kom peb txhua tus paub meej tias, kev nthuav yus cov lus tawm-yuav xyaum hais raws lub chib lus tau pib thiaj muaj txheej ntsim zoo, thiab hmoob thiaj yuav xyaum qhia tau cov yau/mos ntawm tsob hmoob kom paub qhov zoo-pom qhov yog thiaj tseem ceeb tsim nyog. Txij no mus, hmoob tej tub ki thiaj pom keeb txuj lajlim tswv yim kev sib tsav txhawb thiab sib cob coj qhia ntawm keeb kwm.

Nkag rau lub hom phiaj ntawm kuv ntau sob lus tso tuaj nug peb sawdaws, tsuas yog tsa kom peb hmoob rov nco txog tias peb txawm yuav nyob sib txawv laj txheej txheeb meem kev tswj hwm, peb txawm yuav nyob ib leeg sab ntuj, peb ho nyob txawm lawm nyias txawv cagku lijchoj, thiab peb tau yoog mus yog haiv neeg twg li pej xeem zeej zwm rwas lub npe haiv ntawv lawm "peb tseem yog hmoob, thiab tsuas muaj hmoob thiaj tseem sib hlub, sib khuv xim, xav sib pab xwb". Lub sij hawm no, hmoob txawm yuav sib hlub thiab xav sib koom ua ib haiv neeg kom caum ntau kev pauv hloov hauv ntiaj teb npaum li cas los yeej maj tsis tau, qhov txheej ntsim no yog vim hmoob txhua tus tseem poob qab kev ras xeev thiab lub hlwb kev txawj ntse+kev txawj sib txhawb+sib yoog kom tsheej tau haiv. Nqe no yog muaj luj raws li kev sib ntsauv tham txog hmoob lub neej haiv kuj xws li kev tuaj sib tawm tswv yim txog kab theem ntawm teeb meem haiv hmoob nyob nras pheej pua raws sab lw cua li kuv tuaj nrog nej tham no.

Loov sua tias, peb tsav neeg hmoob kev txawj ntse kob xwb tshajlij thiab kiev paub tab [pom cai txij kab theem haiv tseem qis heev, Nqe no yog qaub raws li kev tuaj sib tawm lus+kev sib koom txheej+kev tsim tsa cov koom haum txhawb neej thiab tej lub koom txoos tsa haiv tau tshwm sim rau peb pom niaj hnub no. Tab sis kuv kuj xav ntsoov tias hmoob lub hlwb yeej yuav txawj tsim kom nto txog kev tsav hmoob meej mom, hwjchim thiab tseem ceeb yog peb lub npe haiv hu ua HMOOB. Vim lub zeem muag no, kuv thiaj tau tuaj thab xyuam meej zias ntau tshooj lus nrog hmoob sib tawm tswv yim.

Kawg no, kuv tsuas thov kom peb tsoom hmoob nco qab ntsoov tias peb tsis yog hmoob suav, tsis yog hmoob thaib, tsis yog hmoob, nyab laj, tsis yog hmoob asmesliskas, tsis yog hmoob phabmab, tsis yog hmoob indias, tsis yog hmoob fabkis, tsis yog hmoob kasnasdas, tsis yog hmoob ausitaslaslias, thiab tsis yog hmoob xavtus, tsis yog hmoob vaj pov, tsis yog hmoob koosmusniv, tsis yog hmoob ywj pheej, tab sis peb txhua tus yog "HMOOB" no nkaus xwb. Vim peb txhua tus tseem tuav tseg nco cia tias peb keeb kwm hu ua hmoob, peb hais lus yog lus hmoob, peb noj li keeb kwm hmoob qhia peb ua noj, peb nyob tej vaj tsev thiab pw li hmoob hom neej, peb tseem nco tias peb muaj tsoos txawv lwm haiv neeg uas yog hu ua tsoos hmoob, peb muaj ib tug yug tshiab los peb nqees nws tus ntsuj plig raws kev ntseem ntawm keeb kwm hmoob, peb muaj tej tub ntxhais tiav neej sib sau ua nyias lub neej los peb-peb yeej ua tshoob kos raws keeb txheej kev tsa cuab yim ntawm hmoob, peb muaj ib tus laus qaug tag sim neej lawm los peb ua kev cai rov mus ntuj faj lem keeb raws hmoob kev tsawb tsim li caj ces poj keeb yawm kwm hauv txheej tiam ntawm hmoob thiab ntau yam tseem ceeb nej mam teeb txheeb ntxiv etc....Ntau yam lujsim keeb tau teev tso tseg no-yeej taw qhia meej meej lawm tias peb yog HMOOB "noob ib lub los ntawm ntoo ib tsob"............Thov kom peb tig rov siv ntiaj teb tshooj cai tuav pov hwm neeg ( International institutions of human right to exist), los cawm peb tsav neeg Hmoob thiab hwj xwm hmoob txwmsim(RIGHTS) kom tuav tau lub npe hmoob tseg ua keeb kwm rau ntiaj teb, Peb yuav siv tau tsoov cai ntiaj teb no los las thaiv tsob hmoob txhua tus thaum ib hom neeg twg/haiv neeg twg cia li tsim kev kuv ntxhov/iab hiam liam txhaum rau txim rau ib tug hmoob dawb huv twg-kuj xws li lam txov thuam, quab yuam tsav neeg hmoob nyob rau ces kaum av twg. Peb hmoob thoob ntiaj teb muaj peev xwm siv peb kev txheeb ze thiab keeb kwm ntuj tsawb tias peb xeeb koom txham yug koom ntshav los las thaiv peb tsob hmoob mog....Thov kom tsoom hmoob tsuas ntsib kev kaj siab nyab xeeb rau nyias txoj kev peem nyias lub neej, thiab kom tsob hmoob txawj ras xeev tau txais kev txawj ntse vam meej nrog noob neej txhua nywj keeb ua neej txuas mus...Uatsaug ntau rau tswv Hmoob toj siab.com

#19 HMOOB_Paj Lwj_*

HMOOB_Paj Lwj_*
 • Guests

Posted 26 June 2013 - 09:12 PM

Yajtshajkoob aw, koj mas kuv nyeem koj cov lus zoo li koj yog ib tug hmoob txwj laug tiag tiag thiab xyov nyob sab ntuj twg vim muaj ntau ntau los lus koj hais kuv tsis to taub thiab tsis tau hnov dua li. Kuv nyeem tej los zoo li kuv twb yuav paub los xyov yog hais lus Hmoob tsis meej xwb thiab. Yog koj txua lus Hmoob tshiab koj yuav tau txhais es peb thiaj yuav paub koj hais dab tsi thiab vim lus Hmoob tseem tsawg heev. Leej twg muaj lus Hmoob laug los sis txuas tau los lus Hmoob tshiab los yeej meem coj tuaj nthuav tawm thiab qhia sawv daws paub es sawv daws thiaj yuav nrog siv mus lawm yav pem suab.

#20 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 02 July 2013 - 07:27 AM

kuv zoo siab tau pom nej cov lus sib tham hauv no os, kuv twb tsis paub lus hmoob ntau li os, xws li cov neeg tsis txhuas siv na, paub 2-3 los xwb , xws li:, Phom sij , yog txhai ua lus English tias: Danger , thiab los tias: sam sim, yog tab tom no los,,, kuv thov txim nawb , yog tias ho tsis yog lawm na, ?
kuv ntsib nej li no xwb


Koob meej xyoojReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users