Jump to content


- - - - -

Hmoob daim duab tshiab


24 replies to this topic

#1 HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*

HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*
 • Guests

Posted 17 March 2013 - 03:24 PM

Tsoom kwv tij phooj ywg hmoob hmov thiab tshua,


Nyob rau txheej tshoj 20-21 no, hmoob yeej muaj coj yog kab theem thawj coj pom tias hmoob phem/ hmoob tsis sib hlub thiab hmoob tsis hwm hais. Qho leej hmoob kawm tiav qib siab kawg (PHD-DR) kuj cem tias hmoob yog neeg ywj siab tsis muaj kev sib haum xeeb/ siab twm zeej siab nqaim "HMONG YOG FREE MAN XWB". Lawv txhua tus thiaj tag kev cia siab rau hmoob, lawv thiaj tau mus sua koom mab sua thiab mus txhawb lwm haiv neeg lawm xwb, cov tub txawj ntse tiam 21 kuj tseem ntseeg lub philosophy hmoob yog freeman. Yog hais txog yuav kho hmoob los s/d yeej co hau nto tias kho tsis tau hmoob lawm.

Cia kuv ho qhia saib kuv pom hmoob txawv lwm tus pom li cas rau nej.....HMOOB muaj moj yam yam ntxuv thooj li neeg suav, nyab laj, kaus lim thiab zim pee nawb/ hmoob kuj coj lub siab tsis txawv lawv tsoom neeg no deb. Hmoob lub hlwb los yeej ntse thooj li tsoom neeg no thiab ntag, thaum zoo li no hmoob thiaj tug ntse xws tug tsis kam los sib hwm.

Lawv tsoom neeg ntawv los yeej coj lo hmoob ntag, lawv thiaj raug cov neeg EUROPE tuaj muab lawv caij tsuj/quab yuam txom nyem kawg siab kawg ntsws. Txog qhov kawm lawv thiaj kam tig rov los coj ib txoj cai koom ib lib siab, yoog hwm ib tus neeg paub tab hauv lawv tsav neeg, lawv thiaj mam daws tso tau lawv tsoom neeg rov los muaj hwj chim, meej mom txwm sim sib txig nrog txhua haiv neeg...Lawv mam tau txais kev ncaj ncees thiab tau pib lawv lub neej vam meej li luag txuas mus, tab sis lawv tseem rau lwm tsav neeg siv tom txwv kom lawv txhob ua ke tau...Lawv thiaj tseem rau muab ib haiv neeg faib ua 2 lub tebchaws uas coj kev cai sib txawv...Tej no yog tseem ntse tsis tau txaus li cov neeg EUROPE.

Kuv ntseeg tias tsoom thawj coj hmoob tiam 20-21 no yeej hlub hmoob kawg, tab sis lawv tseem siv cai thiab hwjchim los ntawm lwm haiv neeg los tswj hmoob xwb. Lawv tseem txuam tus hauj lwm yoog luag tseemfwv los tswj hmoob zoo li niaj hnub no xwb thiaj daw tsis tau hmoob teeb meem thiab thiaj cob qhias coj hmoob mus tsis nto lub zeem muag kom hmoob txawj ntse pom meej txog kev koom ncoo haiv...HMoob thiaj sib nyom, sib tshom ua ntxhov nquav niab tsis muaj chaws tawm li niaj hnub no, hmoob thiaj tsis sib hwm tsis hwm hais vim hmoob kev paub thiab kev txawj tseem poob txuj koom haiv lawm.

Cov kawm tiav qib siab uas tseem rov los hais lus txo hmoob los vim lawv yeej tsuas pom hmoob li lwm haiv neeg qhia thiab pom xwb, lawv los nrog hmoob ua neej los lawv tsis paub lub ntsiab tseeb ntawm hmoob tej teeb meem. Lawv muab hmoob lub neej mus piv lawv txoj kev kawm ntawm lwm haiv neeg xwb, lawv tsis nco los nrhiav lub zeem muag coj/cob qhia kom hmoob nce mus pom txoj kev sib hlub/kev sib raug zoo ntawm ib haiv neeg...Thaum lawv los pom hmoob poob qab ces lawv lub siab khiav tawm ntawm hmoob lawm, thaum lawv los saib hmoob tsis txawj koom siab li lwm haiv neeg uas muaj tus coj taw los lawm 100 xyoo ces lawv tso hmoob tseg mus txhawb luag lawm...

Tej kuv hais no tsis yog vwj txheej ntawm peb hmoob cov thawj thiab hmoob tsoom tub kawm txuj siab, tab sis yog lub ntsiab tseeb ntawm hmoob li teeb meem mog. Kuv ntseeg tias tsav neeg hmoob tim tsum (NEED) tus thawj hmoob uas muaj lub zeem muag thiab thawj sim los cob kom hmoob paub txog kev koom siab tseem ceeb/ hmoob pom txog kev sib haum xeeb ncoo haiv tsim nuj thiab kom hmoob pom meej paub tseeb tias hmoob muaj txhua txwm sim kev coj/cai/kev ua neej sib thooj li lwm haiv neeg nawb mog... Es hmoob yuav tau tseg txoj kev pheej rov thuam hmoob tias hmoob tsis zoo, hmoob tsis txaw ntse, hmoob tsis sib hlub thiab tsis tsim nuj li lwm tsav neeg.

Nej pab muab xav saib yog kuv cov lus no yuam kev qhov twg los thov txhawb kho qhia rau mog.

Ua tsaug.

#2 HMOOB_Yah Soob Lwj Tus Cawm Seej_*

HMOOB_Yah Soob Lwj Tus Cawm Seej_*
 • Guests

Posted 17 March 2013 - 03:48 PM

Hmoob twb tsis muaj teb chaws es yuav hais tau li cas. Txhob cem Hmoob phem. Leej twg ua thawj coj tsis muaj hauv paus khov thiab tsis ntse txaus ces kawg ntog xwb. Tsis hais haiv neeg dab tsi, yeej muaj cov yuav ntov thawj coj tag li xwb tab sis vim luag muaj lub hauv paus khov txaus lawm. Luag tus thawj coj tsuas zoo li ib tus tub dhia num xwb. Txawm tus thawj coj tuag los luag tsis txhawj li, tsawv tus twg los ua thawj los yeej tau.

#3 HMOOB_Yaj Soob Lwj Li Tub Txib_*

HMOOB_Yaj Soob Lwj Li Tub Txib_*
 • Guests

Posted 17 March 2013 - 04:09 PM

Vim Hmoob twb tsis muaj ib tus thawj coj loj tseem ceeb, leej twg los xav ua thawj coj. Nyias khav nyias txiv xav ua thawj coj. Nejtwb paub thaum ub Fabkis tuaj tsa tojxeem, ib xeem yuav tsum muaj ib tus tojxeem los kav nws xeem. Xeem uas muaj 200 yim los yuav tsum muaj ib tus tojxeem, hos xeem uas muaj 2 yig xwb los nws yuav tsum muaj ib tus tojxeem los kav nws xeem thiab. Qhov tseeb yog nej cov laus tau ua nom me me thaum ub lawm thiaj muaj teeb meem sib cov nyom xwb, peb cov yau peb tsis quav nej ntsej leej twg los peb hwm ib yam. Tab sis nej cov xav ua nom tsis txhob txhawj yog peb muaj teb chaws, leej twg tawv thiab khov txaus ces tus ntawv yog Hmoob tus nom xwb. Hmoob ntshai tuag heev, leej twg tawv thiab tsis mloog hais ces ntsaig kiag xwb ces suab ntsiag xwb los mas. Nej twb pom Yaj Soob Lwj raug ntsaig lawm ua leej twg tseem nyob twg los khav txiv ntxiv lawm nas. Luag lwm haiv neeg leej twg sim ntsaig luag tus thawj coj saib haj yam yuav mag luag tsuj ntxiv xwb.

#4 HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*

HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*
 • Guests

Posted 17 March 2013 - 09:56 PM

Txoj kev nrog luag nyob hauv luag tsev ces yauv mag thaum twg los yeej tsis paub nawb mog, txoj kev tsis ciaj haiv ces txawm yog txoj kev ntshai tuag thiaj haj yam tuag ntau tshaj lawm xwb. Kev ua neej uas saib luag thiaj yog neeg/ saib yus zoo tsis piv tej tsiaj ces yeej ua lub neej txom nyem quaj ntsuag li hmoob lau.

Leej twg yog tus twg tsis tseem ceeb/ tseem ceeb yog haiv neeg/lub npe hmoob xwb mog.

#5 HMOOB_Tub ruag tub u neeg xwb ov_*

HMOOB_Tub ruag tub u neeg xwb ov_*
 • Guests

Posted 18 March 2013 - 04:26 PM

hmoob li hmoob ntshai ntshai tuag...hmoob ciaj tsis tau haiv ov...yog tham pem xwb mas txawj kawg tab sis thaum nqis tes ua kiag...hmoob ua tsis tau kom tshwm sim os....yog xav ciaj haiv...hmoob tseem yuav tau mus kawm ntawm nyab laj...saib hmoob pus ua tau li nyab laj xwb....nej ntsia nyab laj cov...Movie...uas lub caij nyab laj tuaj mus raws...Fab Kis tawm....nyob...DIEN BIEM FUM...kuv xav tias...ntshav hmoob yug xwb...ua tsis tau kiag....kev yuav ciaj haiv tsis yog yuav tham lus xwb...kev ciaj haiv...yuav tsum yog muab txoj sia thiab roj ntsha mus pua thiaj ciaj tau haiv....tab sis....naj nplawb ib....yog cov thawj coj yuav tsum ncaj ncees kom txaus tiag tiag....thiab nws ob lub qhov muag tsis txhob...liab liab...heev rau tej nyiaj txiag....nrog rau hlub nws tus txheeb ze tshaj....es luag tus kem nraud....ua kam zoo tshaj thiab ntse tshaj los yus ua tus me dig muag ntuv..tsis pom...yus pom yus tus txheeb ze...yog tus tshaj xwb ces...tos yus tig saib ces...lawv muab yus tso tseg lawm no xwb los mas....leej twg tsis ntseeg kuv yeej meem sim mus thiaj paub ov mog.

#6 HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*

HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*
 • Guests

Posted 18 March 2013 - 08:44 PM

hmoob li hmoob ntshai ntshai tuag...hmoob ciaj tsis tau haiv ov...yog tham pem xwb mas txawj kawg tab sis thaum nqis tes ua kiag...hmoob ua tsis tau kom tshwm sim os....yog xav ciaj haiv...hmoob tseem yuav tau mus kawm ntawm nyab laj...saib hmoob pus ua tau li nyab laj xwb....nej ntsia nyab laj cov...Movie...uas lub caij nyab laj tuaj mus raws...Fab Kis tawm....nyob...DIEN BIEM FUM...kuv xav tias...ntshav hmoob yug xwb...ua tsis tau kiag....kev yuav ciaj haiv tsis yog yuav tham lus xwb...kev ciaj haiv...yuav tsum yog muab txoj sia thiab roj ntsha mus pua thiaj ciaj tau haiv....tab sis....naj nplawb ib....yog cov thawj coj yuav tsum ncaj ncees kom txaus tiag tiag....thiab nws ob lub qhov muag tsis txhob...liab liab...heev rau tej nyiaj txiag....nrog rau hlub nws tus txheeb ze tshaj....es luag tus kem nraud....ua kam zoo tshaj thiab ntse tshaj los yus ua tus me dig muag ntuv..tsis pom...yus pom yus tus txheeb ze...yog tus tshaj xwb ces...tos yus tig saib ces...lawv muab yus tso tseg lawm no xwb los mas....leej twg tsis ntseeg kuv yeej meem sim mus thiaj paub ov mog.


Phooj ywg, thov ua tsaug koj hais 2-3 lo ntsiab lus zoo tshuaj heev, keeb kwm hmoob yeej muaj ntau yam yuav tsum hloov tso tseg mus...peb hmoob thiaj yuav kam los sib au puag xwb pawg npo cawm haiv hmoob nawb. ib leeg xwb mas tsuas xav thiab tham xwb ua tsi tau dab tsi lau/ tag nrho tsoom hmoob kiag tseem tsis yooj yim ho phooj ywg...Kuv ntseeg tias piv li tom ntej no, hmoob cov thawj coj muaj tiag mas lawv coj zoo tshaj thiab ncaj tshaj li peb xav tau lawm....Vim kev txawj ntse+kev hlub haiv neeg thiab kev saib haiv lub npe hmoob tsim nuj, lawv yuav tsis yog cov nom uas raug luag tsa sawv los tswj tsim txom hmoob lawm, tab sis lawv yog cov yuav hlub pej xeem hmoob thiab lwm nywj neeg ncoo haiv koom hmoob lawm nawb phooj ywg.

Yaj Tshaj Koob

#7 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 March 2013 - 12:50 AM

Saib Hmoob cov neeg kawm siab lub tswv yim thawj coj.#8 HMOOB_SAWMYEEJHUAM HMOOBVAJPOV_*

HMOOB_SAWMYEEJHUAM HMOOBVAJPOV_*
 • Guests

Posted 20 March 2013 - 01:17 PM

Nyabxeeb fimhwm YAJTSHAJKOOB thiab tsoom phoojywg Hmoob TOJSIAB.COM hmovtshua txhua leej,Kuv yog SAWMYEEJHUAM HMOOBVAJPOV, kuv tuaj nrog sawvdasw tham hais txog HMOOB lub neej. Nyias yuavtsum nug nyias tias HMOOB yog leejtwg? Uacas thiaj hu ua HMOOB? HMOOB xeebyug tswmsim lub tebchaw hu licas thiab nyob qhovtwg? HMOOB puas tau cia dua haiv thiab puas tau muaj dua liajia tebchaws nyob haum daim av China? Vimlicas HMOOB thiaj ua neeg tshobcuab, liamsim, piamhwv, liam tswv, lwjlam, limhiam, ntiasntuj, txiantshav, txomfav tiam dhau txheej, faj dhau phaj, niaj dhau xyoo, caij dhau nyoog, hnoob dhau hmo txog rau niajhnoob no tiag. Qhov tseeb yog vim li no thiab yuav tsum daws kho kom tau:

1, HMOOB tsis noj lus mloog hais. 2, HMOOB ntsaw noj xyeej. 3, HMOOB nyiam teev dab. 4, HMOOB nyiam tiam qhua. 5, HMOOB muab lub xeeb khav hais ua qhov loj. 6, HMOOB muab dabqhuas saib ua qhov tseeb. 7, HMOOB muab ntees plojqaug tam rooj noj tshav haus, txw muamphauj dablauj tuaj ntaim noj fuab haus. 8, HMOOB muab kabtshoob kevkos ua samthiaj homkhaj ntsuaszog zibcav sibceg liabmuag tsuas. 9, HMOOB muab HMOOB tsoom ntxhais, niam, pog HMOOB tam ntuj los ua teb tswj, muab ua nyuj thauj, nees caij, tsiaj muag, nuj tsub nqi sau. 10, HMOOB mub HMOOB tsoom tub, txiv, yawg HMOOB tam teb los ua ntuj ntoo, muab ua fajtij fuastais hawm thiaj. 11, HMOOB muab mom cuav los khav ua hwjchim. 12, HMOOB muab nyiajtxiag los khav ntis ntsejmuag.

HMOOB pom cuav nyiajkub ces HMOOB ntsejmuag dub, HMOOB pom cuav kubkaus ces HMOOB ntsejmuag tsaus, HMOOB pom mom cuav ces HMOOB ntsejmuag nthuav.

HMOOB tau cuav nyiajkub ces HMOOB thiajli sawv sibqhub, HMOOB tau cuav kubkaus ces HMOOB thiajli sawv sibnkaug, HMOOB tau mom cuav ces HMOOB thiajli sawv sibtua.

General VANGPAO, yawg yog Vajtswv Thai yawg 5 li xeebntxwv phaum 4 yog txheeb ntawm Vajtswv Thai yawg 5 los. Qhov no tiag xyoo AD. 1968 Vajtswv Thai yawg 9 thiaj hu general VANGPAO mus fim thiab yawg thiaj xa tau 35,000 leej peebzeej tuaj pab general VANGPAO tiv thaiv tua communist North Vietnam.

#9 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 March 2013 - 01:46 AM

Yog koj xav ntsib Yaj tshaj koob sau ntawv tuaj sib tsham tau rau.

hmoobcawmseej@yahoo.com

#10 HMOOB_Yeeb Txuj_*

HMOOB_Yeeb Txuj_*
 • Guests

Posted 21 March 2013 - 05:03 AM

Cov yawg aw, hais mas zoo li Hmoob yeej muaj liaj ia teb chaws nyob Suav teb los lawm. Tab sis kuv xav mas Hmoob ruam nyiam nyob twm zeej pem roob tsis quav ntsej nom tswv thiab ntshai nom tswv heev tsis mus nrog luag sib sab laj. Nej twb pom cov Indian nyob Meskas teb lawm. Thaum ub Meskas tsuas muaj 13 lub lav nyob sab hnub tuaj xwb. Indian yog neeg nrhiav noj nruab tsuag tsis paub qab hau li Hmoob. Nruab nrab teb ces Fabkis muab muag rau Meskas hos sab hnub poob ces yog Mev twb muab muag rau Meskas lawm thiab. Thaum Meskas tuaj saib lawv tej teb chaws ua cas Indians tseem nyob hauv. Indians yog neeg hav zoov xwb ces pom Meskas tuaj hauv lawv av ces lawv sawv nrog Meskas sib tua. Meskas los nrog indians sib tua thiab vim cov av thiab tej teb chaws no Meskas twb muab nyiaj yuav lawm. Kawg ces Meskas riam phom zoo tshaj, Indian swb rog tsis muaj av thiab teb chaws nyob. Tab sis niaj hnub no Meskas tseem lees yus neeg Indians thiab ua CASINO los yug cov neeg Indians no.

#11 HMOOB_Yaj Soob Kais_*

HMOOB_Yaj Soob Kais_*
 • Guests

Posted 21 March 2013 - 05:10 AM

Koj puas mloog hmoob radio thiab mas. Kuv hnov Hmoob radio hais tias Vaj Pov muaj kev txhaum loj heev, niaj hnub no nws nyob nyob txim thiab txom nyem niaj hnub quaj xwb no laiv. Koj tsis ntseej hu mus nrog cov Hmoob hauv radio tham meb. Lawv tseem hais tias vim Vaj Pov tsis ntseeg Vaj Tswv thiab tau ua ntau yam txhaum thaum ua neej nyob mas nws raug txim loj heev sab nruab dab. Cov hais no zoo li yog cov neeg ntseeg vajtswv tuaj hais, tsis yog neeg coj dab. Hmoob lub qhov ncauj tsis muaj qab hau, thaum ntxub leej twg ces cia li tab meeg mus hais qhia luag tab tsis muab rau dab los sis vajtswv ua tus ris xwb.

#12 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 March 2013 - 12:43 PM

Nyabxeeb tsoom phoojywg Tojsiab.com hmovtshua txhua leej,


Kuv, Sawmyeejhuam Hmoobvajpov rov tuaj tham hais tshab txhais lolus thiab lub npe HMOOB. HMOOB yog los ntawm lolus HMOOV los. HMOOV yog losntawm lolus HMOO los. HMOOB yog lolus sis ntawm lolus HMOO los xwb, xwsli MUAJPLHUS, SIBCEG, PUAVPHEEJ ect.
MUAJPLHUS yog sis los ntawm MUAJPLHU los. SIBCEG yog sis los ntawm SIBCEM los. PUAVPHEEJ yog sis los ntawm PUABPEEV los.

HMOOB yog lolus sis los ntawm HMOO los. HMOO txhais hais tau tias: 1, LUB NEEJ TXOJ SIA. 2, TSHEEJCUAB NTSEGLIG. 3, HUAJVAM CIAJVAJ ect.

HMOO yog lub npe ntawm 81 tsav neeg sibsau koom ua 1 haiv. 9 tsav neeg uas noj nyob sib xws, hnav tsoos zoo sib thooj, sibsau koom ua 1 lig losyog 1 ligvaj. 81 tsav neeg sibfaib koom ua 9 lig los yog 9 ligvaj thiab tis npe hu tias HMOO 9 LIG.

Kuv, Sawmyeejhuam Hmoobvajpov tsis muaj peevxwm paub txog tias LIG 1 txog LIG 9 ne, uali 1 LIG twg tis npe hu licas thiab nyob loojphaj dabtsi? Kuv, Sawmyeejhuam Hmoobvajpov tsuas paub lemloog tias NKAUJMUAM - NRAUGNUS lawv LIG yog TUAMCUAB VAJLIG uas yog thawj LIG ntawm HMOO 9 LIG.

NKAUJNTSUAB LIG yog YAJ LIG, tsis paub tias yog LIG loojphaj dabtsi? LOOJPHAJ txhais hais tias: LUMDUB. YAJ txhais hais tau tias: 1, daj losyog sivdaj. 2, yog lub npe 1 hom tsia uas zoo xwsli MEVES TSHIS. 3, yog loslus siv hais uantej nrog lwm lolus, xwsli YAJYUAM, YAJYEEB, YAJCEEB ect.

NRAUGNAB LIG yog NRAJ LIG, tsis paub tias yog LIG loojphaj dabtsi? NRAJ txhais hais tau tias: 1, zas. ( painting ) 2, yog lub npe 1 hom noog uas zoo xwsli QAIB KAIS losyog QAIB TXAIJ ect.

HMOOB yog lub npe haiv paiv losyog luv los ntawm HMOO 9 LIG los. HMOO 9 LIG txhais hais tias: VAXANA 9 VONG losyog VAXANA 9 LAKXAVONG losyog LUCKY 9 DINASTIES.

NKAUJMUAM lub npe yog NKAUJMOGMIM. NKAUJMOGMIG yog NIAMNKAUJZAGPAJ. NIAMNKAUJZAGPAJ yog PUJKOOB/POJKOOB.

NRAUGNUS lub npe yog NUJTXEEG. NUJTXEEG yog XWMFAJZEEJ. XWMFAJZEEJ yog TXIVYAWG.

NKAUJNTSHUAB yog NKAUJSEE. NKAUJSEE yog MUAMYAJLIG. MUAMYAJLIG yog NTXHICI. NTXHICI yog NKAUJNTSHUAB lub npe.

NRAUGNAB yog NUJLOOB. NUJLOOB yog SISNRAJLIG. SISNRAJLIG yog LAUVTSAW. LAUVTSAW yog NRAUGNAB lub npe.

NKAUJNTSHUAB-NRAUGNAB yog nkawm neeg HMOO 9 LIG zoo nkauj zoo nraug thiab txawj ntse uas seem tuag dej dag nyab ntiajteb li yuavluag tau 6000 xyoo rau niaj hnoob no.

NKAUJMUAM-NRAUGNUS yog HMOO 9 LIG vajlaug pujkoobtxivyawg TSWBXYOSTUAMYEEJLAUG leej ntxhais ntxawm thiab tub ntxawg uas seem tuag dej dag nyab ntiajteb yuavluag tau 600 xyoo rau niaj hnoob no. TXIVYAWG ces yog NRUGNUJ siab zoo uas muab NRAUGNIAJ siab phem cheem tiav.

Vig NRAUGNIAJ siab phem tsis noj lus mloog hais es ciali koom tes nrog NIAG DABYEEBNCUAB VASLAUS NOJ NYOOS HAUS TXIAS ( PHI NYAK losyog NYAK XAN ) sawv tuam DABNRIAG ( ALIENTS ) HMOOB hu ntsuj tsovrog no ua TSOVROG NEEJ-DAB. Qhov uas HMOO 9 LIG raug limsim plojtuag tag ces yog vim NRAUGNIAJ tibleeg xwb tiag.

NRAUGNIAJ siab phem lub npe yog NUJNTXIAG. NUJNTXIAG yog TXOOVMOJKUAB. TXOOVMOJKUAG yog HMOO 9 LIG leej tub tij FAJTIJFUABTAIS TXOOVMOJKUAB.

#13 HMOOB_yajyeeb_*

HMOOB_yajyeeb_*
 • Guests

Posted 19 April 2013 - 10:54 PM

Tsoom kwv tij phooj ywg hmoob hmov thiab tshua,


Nyob rau txheej tshoj 20-21 no, hmoob yeej muaj coj yog kab theem thawj coj pom tias hmoob phem/ hmoob tsis sib hlub thiab hmoob tsis hwm hais. Qho leej hmoob kawm tiav qib siab kawg (PHD-DR) kuj cem tias hmoob yog neeg ywj siab tsis muaj kev sib haum xeeb/ siab twm zeej siab nqaim "HMONG YOG FREE MAN XWB". Lawv txhua tus thiaj tag kev cia siab rau hmoob, lawv thiaj tau mus sua koom mab sua thiab mus txhawb lwm haiv neeg lawm xwb, cov tub txawj ntse tiam 21 kuj tseem ntseeg lub philosophy hmoob yog freeman. Yog hais txog yuav kho hmoob los s/d yeej co hau nto tias kho tsis tau hmoob lawm.

Cia kuv ho qhia saib kuv pom hmoob txawv lwm tus pom li cas rau nej.....HMOOB muaj moj yam yam ntxuv thooj li neeg suav, nyab laj, kaus lim thiab zim pee nawb/ hmoob kuj coj lub siab tsis txawv lawv tsoom neeg no deb. Hmoob lub hlwb los yeej ntse thooj li tsoom neeg no thiab ntag, thaum zoo li no hmoob thiaj tug ntse xws tug tsis kam los sib hwm.

Lawv tsoom neeg ntawv los yeej coj lo hmoob ntag, lawv thiaj raug cov neeg EUROPE tuaj muab lawv caij tsuj/quab yuam txom nyem kawg siab kawg ntsws. Txog qhov kawm lawv thiaj kam tig rov los coj ib txoj cai koom ib lib siab, yoog hwm ib tus neeg paub tab hauv lawv tsav neeg, lawv thiaj mam daws tso tau lawv tsoom neeg rov los muaj hwj chim, meej mom txwm sim sib txig nrog txhua haiv neeg...Lawv mam tau txais kev ncaj ncees thiab tau pib lawv lub neej vam meej li luag txuas mus, tab sis lawv tseem rau lwm tsav neeg siv tom txwv kom lawv txhob ua ke tau...Lawv thiaj tseem rau muab ib haiv neeg faib ua 2 lub tebchaws uas coj kev cai sib txawv...Tej no yog tseem ntse tsis tau txaus li cov neeg EUROPE.

Kuv ntseeg tias tsoom thawj coj hmoob tiam 20-21 no yeej hlub hmoob kawg, tab sis lawv tseem siv cai thiab hwjchim los ntawm lwm haiv neeg los tswj hmoob xwb. Lawv tseem txuam tus hauj lwm yoog luag tseemfwv los tswj hmoob zoo li niaj hnub no xwb thiaj daw tsis tau hmoob teeb meem thiab thiaj cob qhias coj hmoob mus tsis nto lub zeem muag kom hmoob txawj ntse pom meej txog kev koom ncoo haiv...HMoob thiaj sib nyom, sib tshom ua ntxhov nquav niab tsis muaj chaws tawm li niaj hnub no, hmoob thiaj tsis sib hwm tsis hwm hais vim hmoob kev paub thiab kev txawj tseem poob txuj koom haiv lawm.

Cov kawm tiav qib siab uas tseem rov los hais lus txo hmoob los vim lawv yeej tsuas pom hmoob li lwm haiv neeg qhia thiab pom xwb, lawv los nrog hmoob ua neej los lawv tsis paub lub ntsiab tseeb ntawm hmoob tej teeb meem. Lawv muab hmoob lub neej mus piv lawv txoj kev kawm ntawm lwm haiv neeg xwb, lawv tsis nco los nrhiav lub zeem muag coj/cob qhia kom hmoob nce mus pom txoj kev sib hlub/kev sib raug zoo ntawm ib haiv neeg...Thaum lawv los pom hmoob poob qab ces lawv lub siab khiav tawm ntawm hmoob lawm, thaum lawv los saib hmoob tsis txawj koom siab li lwm haiv neeg uas muaj tus coj taw los lawm 100 xyoo ces lawv tso hmoob tseg mus txhawb luag lawm...

Tej kuv hais no tsis yog vwj txheej ntawm peb hmoob cov thawj thiab hmoob tsoom tub kawm txuj siab, tab sis yog lub ntsiab tseeb ntawm hmoob li teeb meem mog. Kuv ntseeg tias tsav neeg hmoob tim tsum (NEED) tus thawj hmoob uas muaj lub zeem muag thiab thawj sim los cob kom hmoob paub txog kev koom siab tseem ceeb/ hmoob pom txog kev sib haum xeeb ncoo haiv tsim nuj thiab kom hmoob pom meej paub tseeb tias hmoob muaj txhua txwm sim kev coj/cai/kev ua neej sib thooj li lwm haiv neeg nawb mog... Es hmoob yuav tau tseg txoj kev pheej rov thuam hmoob tias hmoob tsis zoo, hmoob tsis txaw ntse, hmoob tsis sib hlub thiab tsis tsim nuj li lwm tsav neeg.

Nej pab muab xav saib yog kuv cov lus no yuam kev qhov twg los thov txhawb kho qhia rau mog.

Ua tsaug.

Ua cas yuav tias Hmoob daim duab tshiab no lau.Neeg dab tsi tham lus tham pem kuj tias tham pem meb yuav lam tias yog Hmoob daim duab ntshe noj tsis tag.

#14 HMOOB_Yaj Soob Lwj_*

HMOOB_Yaj Soob Lwj_*
 • Guests

Posted 26 April 2013 - 01:12 AM#15 HMOOB_Yaj Soob Lwj_*

HMOOB_Yaj Soob Lwj_*
 • Guests

Posted 26 April 2013 - 01:15 AM#16 HMOOB_Siv Yis Ntaj Neeb_*

HMOOB_Siv Yis Ntaj Neeb_*
 • Guests

Posted 27 April 2013 - 01:10 AM

Muaj ob niam txiv mus ntseeg Vajtswv tau 30 xyoo lawm. Thaum tus txiv tuag ces lawv muab ua kev cai Vajtswv. Tab sis ua cas lawv muab nws coj mus zais tau peb hmos xwb ces txij ntawv los nws tus pojniam thiab cov tub txawm niaj hmo ua npau suav pom lawm txiv. Lawv txiv mus nrhiav tsis tau Vajtswv thiab tsis pom ntuj ceeb tsheej nyob qhov twg li. Lawv txiv quaj quaj rau tus tub hais tias me tub koj rov mus coj dab nawb vim kuv ntseeg vajtswv, hnub no kuv los mus nrog vajtswv nyob tab sis nrhiav tsis pom ntuj ceeb tsheej thiab vajtswv nyob qhov twg li. Nws txom nyem heev tsis muaj nyiaj tsis muaj vaj tse nyob. Nws hais ntxiv rau nws tus tub tias, "Cas lawv cov coj dab mas tus twg los los luag niam cab nyuj, nees, qaib, thiab npua los thiab luag muab nees thauj nyiaj txiag ntau ntau los es luag mus nyob muaj vatse zoo lawm. Lawv tsis tshaib tsis nqhis vim lawv cab tsiaj txhu thiab thauj nyiaj txiag nrog lawv los mus lawm. Nws ces tsis muaj leej twg muab dab tsi rau nws li, los mus tes taws lug rug thiab nrhiav tsis tau vajtswv mas txom nyem heev li.

#17 HMOOB_tubhmoob_*

HMOOB_tubhmoob_*
 • Guests

Posted 08 May 2013 - 09:49 PM

Koj puas mloog hmoob radio thiab mas. Kuv hnov Hmoob radio hais tias Vaj Pov muaj kev txhaum loj heev, niaj hnub no nws nyob nyob txim thiab txom nyem niaj hnub quaj xwb no laiv. Koj tsis ntseej hu mus nrog cov Hmoob hauv radio tham meb. Lawv tseem hais tias vim Vaj Pov tsis ntseeg Vaj Tswv thiab tau ua ntau yam txhaum thaum ua neej nyob mas nws raug txim loj heev sab nruab dab. Cov hais no zoo li yog cov neeg ntseeg vajtswv tuaj hais, tsis yog neeg coj dab. Hmoob lub qhov ncauj tsis muaj qab hau, thaum ntxub leej twg ces cia li tab meeg mus hais qhia luag tab tsis muab rau dab los sis vajtswv ua tus ris xwb.


zoo siab kawg ua koj tseem tham me22 pub 3 mloog, kuv hai 6 nej los yog radio paub kuv xav kom cov ua mus pom vaj pov txom nyem ntawd tuag kom tag mus saib seb nws raug txim li cas es tseg lawv cov poj niam 6 peb mam saib xyuas, es hnub twg lawv sawv tau rov qab los no lawv li los piav 6 peb mloog mas kuv thiaj ntseeg.

#18 HMOOB_nomk_*

HMOOB_nomk_*
 • Guests

Posted 08 May 2013 - 10:07 PM

http://www.youtube.com/watch?v=C8ofEv1o3HY


Nom kos muas uas cas koj yuav txawj txaj muag & ntsai tuag koj ho muab liam 6 tus ub tus no, es cov lus no pua yog koj lub suab lus yog koj tsi hai nws paus nrov tawm mus txog laos, Vietnam, Aus, Franch, Thailand, Burma, China ua muaj hmoob nyob, koj tais koj yog Dr no tab si koj yog dauv taws xwb, koj lub npe no tsi tseem ceeb 6 koj, & kuv nrog koj txiv khuv xim koj txiv lub caij lub ua tus koj thaum me los mus txog hnub koj hais cov lus no.

#19 HMOOB_xyoj ntsuam_*

HMOOB_xyoj ntsuam_*
 • Guests

Posted 05 June 2013 - 09:02 PM

peb hmoob tsis hais nyob rau qhov twg yeej kawm txawj kawm ntse kawg lawm tiag tiam sis tsis txawj coj

#20 HMOOB_Vaj Kuab Tseeb_*

HMOOB_Vaj Kuab Tseeb_*
 • Guests

Posted 11 June 2013 - 04:11 AM

Cov yawg aw, tsis yog Hmoob thiaj zoo li no xwb os. Neeg dab tsi los yeej zoo ib yam Hmoob tab sis vim luag muaj teb chaws, luag tsim muaj txoj cai los kav. Neeg tsis muaj cai kav ces phem tshaj dab os. Txoj cai kav es ua tsis tau li cas xwb os. Nej pheej yuav kom Hmoob sib hlub Hmoob tab sis lub ntsiab sib hlub ntawv twb tsis muaj leej twg hais tau yog dab tsi li nas. Qhov Hmoob muaj teeb meem ces txawm yog Hmoob tsa hwj chim dhau lawm. Yog muaj ib tus neeg tuag neeg los sis mos luag tej ntxhais, nws cov kwvtij yog cov coj ces nws dim dawb. Yog nws tsis muaj kwvtij ua thawj coj ces nws raug txim nyhav heev. Yus yuav ua nom yog yus tus menyuam ua dab tsi txhaum loj yus tua kiag rau pejxeem saib mas pejxeem thiaj hais tsis tau dab tsi rau yus nawb. Hmoob ces tib cov niag liam liam xwb, yus yog tus loj ces yus yuav ua li cas los tsis muaj leej twg hais tau yus li. Lwm haiv neeg txhua txhua tus neeg nyob hauv qab txoj cai. Nej xav tias nyob Meskas luag ua qee yam saib tsis taus yus cov Hmoob tab sis hais txog nyob lwm teb chaws ces luag ua phem rau Hmoob ces twb tsa tsis tau lub ncauj hais tau luag ib los.

#21 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 19 June 2013 - 10:23 PM

Hmoob yuas hmoob aw cas yuav laj nrog nej sib thuam ua luaj li no os. Koj thuam kuv thiab kuv ho thuam koj cas ho tsis coj lub siab kom loj es txhob xav ntau ntau kav tsij rau rau siab khwv nyiaj kom yus muaj nyiaj ntau ntau. Nyiaj yog # ONE. Ua yuav luag tau txhua yam tseem ntuj yuav nphau teb yuav ntxeev los yeej tsis cuag tau 9 tug nkauj hmoob mos mos 8 tus nkauj mos zoo zoo coj los puag pw sov li so rau hauv yus lub me xib teg.

Txhob quav ntsej txog dab tsi kiag li vim peb yeej tsuas zoo tau li no xwb yeej tsis tshaj qhov no ntxiv lawm

#22 HMOOB_VajTuamThawjTswjKavNtuj_*

HMOOB_VajTuamThawjTswjKavNtuj_*
 • Guests

Posted 07 July 2013 - 08:25 PM

Nyob ntawm koj sab taw rooj mus rau hauv tsev ces koj yuav ua li cas los ywj koj siab tab sis dhau plaws sab taw rooj nraud lawm ces koj kawg npo pa lawm xwb.

#23 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 September 2014 - 05:52 AM

Hmoob daim duab tshiab, ntshai koj yuav tsom tsom tsis pom kuv daim duab li laud Yajtshajkoob.

 

:D

 

 

 #24 HMOOB_Tub hmoob los tsuas_*

HMOOB_Tub hmoob los tsuas_*
 • Guests

Posted 16 September 2014 - 02:17 AM

Nyob zoo tus phooj ywg kwv tij yaj tshaj koob... zoo siab ntau uas tau rov sib ntsib dua thiab tau ntev loo lawm ntsiag lub moo tav li no kuv mam ncig tuaj saib hauv no thiab rov pom koj tuaj tham thiab tso lub xov rau peb tsev neeg hmoob thoob qab ntuj tau saib thiab xyaum txog nyias tus kheej thiab tso ntau yam xwm kab theem kev ua neeg kev ciaj sia rau saum yaj ceeb kom hmoob rov feeb meej thiab rov nrhiav thiab taug tau hmoob tus cawm seej yeej huam kev ciaj haiv dua ib zaug... thiab zoo siab txog rau ib tsoom me kwv tij uas nej tau los teb ua ntu zus rau tus kwv tij yaj tshaj koob cov lus li saum toj no kuv uas yog me nyuam hmoob los tsuas ntseeg tau lawm hais tias yaj tshaj koob yog peb ib leeg kwv tij zoo uas ib txwm muab hmoob tus npau suav thiab hmoob daim phiaj coj los tso nthuav tawm rau ntawm no tsis so seb leej twg yuav tua raug thiab loj hlob los pov puag tsav neeg hmoob kom ciaj sia tau rau yav pem suab tiam 21 no.  kuv ntseeg tau li ntawv tsis tag li yaj tshaj koob yog ib tug nyiam lawv hmoob qab tshaj plaws raws li kuv xav xwb... yog li thov txhawb nqa nws lub yeej koob yeej huam rau hauv no kom txhua tus pom thiab txhua tus paub tsis tag li kuv los yeej txhawb nqa nej txhua tus kwv tij uas tuaj teb yaj tshaj koob lub topic no ib yam li thiab

 

Yog thaum koj tau pom kuv kab lus no lawm kuv xav hais tias tus kwv tij yaj tshaj koob koj yuav tsis nco qab txog kuv lawm los kuj muaj hos tej zaum koj yuav nco tau kuv los kuj muaj txawm li cas los kuj zoo yog muaj dab tsi nej txhua tus yuav tau tuaj tso xov txhua yam rau hmoob saib thiab.. txawm muaj tus teb zoo tham zoo tham phem los txhob ntaus nqi li cas qhov kev xav thiab kev teb ntawm tus neeg ntawv tsuas yog nws txoj kev xav xwb vim kuv paub zoo hmoob lub siab ib txhia mas nws mob mob siab rau hmoob nws thiaj cem cem hais twm rau hmoob kom seb puas hloov puas pauv.. ib txhia mas nws tsis mob siab tsis khuv xim hmoob lub npe lawm thiab nws dhuav dhuav hmoob txoj kev phem li hais ntawv lawm nws thiaj lam txwm thuam thiab cem los kuj muaj... ib txhia nws mob mob siab thiab xav kom hmoob txawj zoo li luag lwm tsav neeg nws thiaj ua hnub ua hmo hais tsis dhuav thiab tsis ntshai txog lwm tus kev thuam.. yog yuav hais mas muaj ntau yam kev xav txawm li cas los xij peem kuv zoo siab tau ncig tuaj ncaj rau hnub no tau los pom nej kev sib tham zaum no kuj yog ib qho zoo thiab kuv txaus siab. ua tsaug ntu#25 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 September 2014 - 08:45 AM

Aws..... tub hmoob los tsuas, xyov puas muaj leej twg tuaj txog tej chaw nov ho los nrog kuv thiab koj pom koj cov hais ntawm no vim koj yeej tsis yog neeg dag.
yog leej twg tua raug tiag ces yuav tau los povpuag menyuam hmoob.
hos yog tus tua raug tas menyuam hmoob khwb taubhau lawm ces peb peb mus nrhiav tau tus tub hmoob los tsuas lub npe hu ua song tsoobzeb no, nws hais tias nws tsis paub peb.

tus tsoobzeb Song peb pom hauv tv yog admin, nws nyob puag saum tej roob siab siab uas tsis tau muaj neeg mus txog.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users