Jump to content


- - - - -

Hmong Advance Lesson I

Kawm lus Hmoob

9 replies to this topic

#1 HMOOB_Xoblaim_*

HMOOB_Xoblaim_*
 • Guests

Posted 28 February 2013 - 05:29 AM

Yog leej twg xav kawm lus Hmoob mus kawm tau rau ntawm
http://www.hmongdict...lesson1main.php

#2 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 03 March 2013 - 02:20 AM

tus kwv tij koj lo lus ( nai ) yog lus Hmoob lo yog lus nplog na kwv tij?

#3 HMOOB_Xoblaim_*

HMOOB_Xoblaim_*
 • Guests

Posted 03 March 2013 - 04:02 PM

Nomtub!! zoo siab ua koj tib taw. Yes 'Nai' yog los ntawm lus Nplog. Thaum kuv nyuam qhuav pib sauv kuv phau Dictionary kuv yeej tsis xav zwm lwm hom lus rau hauv li, tabsis muaj ib hnub kuv mus ntsib ib yawm Mekas. Yog koj nyob Saint Paul tej zaum koj yuav paub yawg Meskas uas paig~ txig es Hmoob txog twg yawg txog twg. Yawg nug kuv tias "koj puas tau muaj lo lus Gay rau hauv koj phau dictionary?" kuv hais tias "tsis tau muaj laiv". Yawg hais li no rau kuv "peb tsis yog mab qus es tseem nyob pem Phubia, peb twb txoom pwm ob paim nyeej (century) tuaj rau Memkuj teb. Peb yuav nrog luag mab luag suav txuas lus. Yog li ntawv yog lo lus twg peb tsis muaj peb yuav tau mus nrhiav, mus qiv lwm hais li los hais los yeej tau. Nyob li lus tej lus Nlpog uas peb niaj hnub hais xws lis "xim, hoob nab, thabham, taluaj, tajlaj, naiphoo...........etc" tej no los yeej siab ua lus Hmoob tas lawm. Peb twb siv ntev tshaj 2 tiam neeg es peb tseem tsis lees thiab es xum piav tes lov"...

Nco ntsoov nws alway siv lo lus "PEB" nws yog Meskas tabsis nws tej nyiaj laus txhua~ npib txhua~ hob yog muaj yuav Hmoob tej tug khaws cia. Yog koj xav thiab xav pom mus xyuas http://www.hmongarchives.org

#4 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 04 March 2013 - 03:07 PM

Nomtub!! zoo siab ua koj tib taw. Yes 'Nai' yog los ntawm lus Nplog. Thaum kuv nyuam qhuav pib sauv kuv phau Dictionary kuv yeej tsis xav zwm lwm hom lus rau hauv li, tabsis muaj ib hnub kuv mus ntsib ib yawm Mekas. Yog koj nyob Saint Paul tej zaum koj yuav paub yawg Meskas uas paig~ txig es Hmoob txog twg yawg txog twg. Yawg nug kuv tias "koj puas tau muaj lo lus Gay rau hauv koj phau dictionary?" kuv hais tias "tsis tau muaj laiv". Yawg hais li no rau kuv "peb tsis yog mab qus es tseem nyob pem Phubia, peb twb txoom pwm ob paim nyeej (century) tuaj rau Memkuj teb. Peb yuav nrog luag mab luag suav txuas lus. Yog li ntawv yog lo lus twg peb tsis muaj peb yuav tau mus nrhiav, mus qiv lwm hais li los hais los yeej tau. Nyob li lus tej lus Nlpog uas peb niaj hnub hais xws lis "xim, hoob nab, thabham, taluaj, tajlaj, naiphoo...........etc" tej no los yeej siab ua lus Hmoob tas lawm. Peb twb siv ntev tshaj 2 tiam neeg es peb tseem tsis lees thiab es xum piav tes lov"...

Nco ntsoov nws alway siv lo lus "PEB" nws yog Meskas tabsis nws tej nyiaj laus txhua~ npib txhua~ hob yog muaj yuav Hmoob tej tug khaws cia. Yog koj xav thiab xav pom mus xyuas http://www.hmongarchives.org

Nyob zoo kwv tij xob laim. kuv thov ua koj tsaug ua koj tseem sau ntawv teb rau kuv thiab. kwv tij kuv xav kom yog koj kuv peb yuav los ua ib tug tub (des kais) qhiav ntawv Hmoob rau peb cov Hmoob mas peb yuav tau mus kawm kom peb ib nyuag paub zoo me ntsi tso nawb. kwv tij. kuv thov qhia rau koj paub txog ntawd koj cov lus uas koj sau rau saum toj ntawd. Xim = kob, Hoobnab= chav dej, thabham= tub txheej com. taluaj= tub ceev xwm. tajlaj= kiab khws. yob koj xav paub tshaj no koj yuav tau mus kawm ntawm yawg lis txais nyob rau thaib teb nws thiaj yog tus uas yuav paub zoo tshaj. li no xwb ua tsaug ntau.

#5 HMOOB_Xoblaim_*

HMOOB_Xoblaim_*
 • Guests

Posted 04 March 2013 - 06:12 PM

Tijlauj NomTub...koj hais yog kawg nkaus....lus Hmoob mas peb yuav tau mus kawg tiag~ nawb Yog tsis kawm tsis txawj tiag~.....
Nco ntsoov tias cov lus Nplog piv uas kuv hais sauv xws lis .....{xim, hoob nab, taj laj, nai phoo, pais....ete} twb siav ua lus Hmoob los ntev lawm.
Peb twb siv los ntev tshaj 4 tiag neeg. Kuv yawg twb txhaws hais Pais taj laj, kuv txiv los kuj hais, kuv tus tub twb txawj hais lawm thiab. Yog li ntawv qhov piont yog hais tias lus mab lus suav los peb yeej siv tau yog peb feem coob nkag siab thiab paub siv.... Ho yog ho yuav mus txhom ib cov lus qus~ los siv es feem coob tsis to taub no ntshe yuav haj yam ua rau peb kev sib txuas lus nyuaj... No tsuas yog kuv txoj kev xav xwb.....


Ua tsaug

#6 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 06 March 2013 - 03:22 PM

Yog leej twg xav kawm lus Hmoob mus kawm tau rau ntawm
http://www.hmongdict...lesson1main.php

Phoojywg koj yog ib tus uas txawj ntawv hmoob phaujhauj zoo heev thiab koj cov lus uas coj los qhia rau hauv hmong dict mas zoo heev li. kuv yog ib tus uas nyiam cov lus hmoob hauv, cov lu hmoob hauv hais tau zoo mloog thiab muaj ceem heev li, koj puas xav tias yuav yoojyim qhia Mhong mas? koj xav hais tias (ntawv phaujhau) thiab (ntawv lastees) Yam twg thiaj li yuav qhia yooj yim rau Mhong.

Ntawm kuv mas nyuab siab kawg li tiag, tiam si kuv pom tias cov ntawv Mhong( Lastees) yog ib cov uas Mhong paub ntau thoob Techaws.
Yog peb kawm Ntawv PHAJHAUJ puas yuav yoojyim thiab Vim Mhong Paub li 0.1puasxis xwb na.

#7 HMOOB_Xoblaim_*

HMOOB_Xoblaim_*
 • Guests

Posted 06 March 2013 - 06:05 PM

Phoojywg koj yog ib tus uas txawj ntawv hmoob phaujhauj zoo heev thiab koj cov lus uas coj los qhia rau hauv hmong dict mas zoo heev li. kuv yog ib tus uas nyiam cov lus hmoob hauv, cov lu hmoob hauv hais tau zoo mloog thiab muaj ceem heev li, koj puas xav tias yuav yoojyim qhia Mhong mas? koj xav hais tias (ntawv phaujhau) thiab (ntawv lastees) Yam twg thiaj li yuav qhia yooj yim rau Mhong.

Ntawm kuv mas nyuab siab kawg li tiag, tiam si kuv pom tias cov ntawv Mhong( Lastees) yog ib cov uas Mhong paub ntau thoob Techaws.
Yog peb kawm Ntawv PHAJHAUJ puas yuav yoojyim thiab Vim Mhong Paub li 0.1puasxis xwb na.


Phooj ywg, kuv phau ntawv yog base on tus ntawv latin ho cov lus yog base on the origin of lus Hmoob tsis yog ntawv phab hauj thiab lus Hmoob phab hauj.
Kuv cov lus yog tseem~ lus Hmoob uas peb niaj hnub hais tsuas yog kuv pab tshab txais lub ntsiab tawm los rau sawv daws kawm xwb. Zoo siab uas koj nrog nyiam thiaj tuaj mloog kuv tshuab raj.
Hmoob muaj ntau tus ntawv thiab ntau hom lus, peb yuam tsis tau kom Hmoob siv tus ntawv twg tabsis Hmoob thoob qab ntuj twb yeej txawj xaiv lawv lawm, qhov no tsis txhawj thiab nyuaj siab txog tias tom ntej no Hmoob yuav yuav siv tus ntawv twg. Qhov txaus txhawj yog yuav ua cas thiaj khov tau Hmoob tus mob. Ntseeg tias tam sis no tsis tau muaj ib hau tshuaj yuav kho tau cia saib sij ceeb thiab cob yim puas yuav kho tau nkaus lawm xwb.

Ua tsaug

#8 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 06 March 2013 - 06:39 PM

Tijlauj NomTub...koj hais yog kawg nkaus....lus Hmoob mas peb yuav tau mus kawg tiag~ nawb Yog tsis kawm tsis txawj tiag~.....
Nco ntsoov tias cov lus Nplog piv uas kuv hais sauv xws lis .....{xim, hoob nab, taj laj, nai phoo, pais....ete} twb siav ua lus Hmoob los ntev lawm.
Peb twb siv los ntev tshaj 4 tiag neeg. Kuv yawg twb txhaws hais Pais taj laj, kuv txiv los kuj hais, kuv tus tub twb txawj hais lawm thiab. Yog li ntawv qhov piont yog hais tias lus mab lus suav los peb yeej siv tau yog peb feem coob nkag siab thiab paub siv.... Ho yog ho yuav mus txhom ib cov lus qus~ los siv es feem coob tsis to taub no ntshe yuav haj yam ua rau peb kev sib txuas lus nyuaj... No tsuas yog kuv txoj kev xav xwb.....


Ua tsaug

Zoo siab kwv tij xob laim.. koj hais tias cov lus uas koj hais ntawd thiab ete Hmoob twb siv los lawm 4 tiam neeg lawm. yog kawg twb yog vim tej laus lawv tsis muaj kev kawm, tsis muaj kev tshawb fawb es peb tiag plag li niaj hnub tam sim no ntag. tabsi peb txhob coj li lawv lawm. yog peb tseem coj li lawv thiab ces peb kuj txhob tus siab rau lawv hais tias vim cov laus tsis txawj tsis ntse no . tam sim no koj kuv peb yuav tau los hloov , los nrhiav, los tshawb fawb, los kawm, leej twg txawj los txhob muab zais yuav tau coj los ntuav qhia peb kom sawv daws txawj txhij paub txhuas, es ib leeg thiaj pab tau ib leeg. peb txhob cia cia es thaum yus tuag ces muab faus nrog yus mus xwb. hloov yam tshiab , coj yam tshiab kom zoo li zoo tau. kwv tij xob laim koj puas tau kawm tus ntawv suav na? kuv kawm tau 2 lub xyoo thaum kuv tseem nyob rau teb chaw thaib. tus ntawv suav no thaum ub luag tsim los ntawm tej toj roob hauv pe xwb. luag twb vam meej txog rau tiam no lawm. lawv mus saib tej toj roob & tej tsiaj.tej xyoob tej ntoo es txuas ua lawv tus ntawv thiab lawv lo lus xwb. vim lawv yog ib hais neeg zoo. tsis phem li peb Hmoob es kuv tsim tau los koj muab rhuav. koj hov tsim tau los kuv muab thaus. ib leeg tsis txhawb ib leeg zog. ib pab tsis koom ib pab. tej no yog qhov uas kuv hais tias peb plag tsis muaj lus nrog luag hu. es pheej mus siv luag mab suav li xwb.yoog li koj kuv peb yuav tau los koom tes tsim. los koom tes kho tej no tej yuav muaj rau peb lawm yav tom ntej nawb kwv tij.
li no xwbua tsaug. Nom tub;

#9 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 06 March 2013 - 08:18 PM

Phooj ywg, kuv phau ntawv yog base on tus ntawv latin ho cov lus yog base on the origin of lus Hmoob tsis yog ntawv phab hauj thiab lus Hmoob phab hauj.
Kuv cov lus yog tseem~ lus Hmoob uas peb niaj hnub hais tsuas yog kuv pab tshab txais lub ntsiab tawm los rau sawv daws kawm xwb. Zoo siab uas koj nrog nyiam thiaj tuaj mloog kuv tshuab raj.
Hmoob muaj ntau tus ntawv thiab ntau hom lus, peb yuam tsis tau kom Hmoob siv tus ntawv twg tabsis Hmoob thoob qab ntuj twb yeej txawj xaiv lawv lawm, qhov no tsis txhawj thiab nyuaj siab txog tias tom ntej no Hmoob yuav yuav siv tus ntawv twg. Qhov txaus txhawj yog yuav ua cas thiaj khov tau Hmoob tus mob. Ntseeg tias tam sis no tsis tau muaj ib hau tshuaj yuav kho tau cia saib sij ceeb thiab cob yim puas yuav kho tau nkaus lawm xwb.

Ua tsaug

Tijlaug xoblaim, kuv zoo siab heev uas tau nyeem koj cov lus lawm, Tos kuv ho hais tias ntawv phajhauj Vim tias kuv pom Tijlaug li txais thiab Dr:Suav Yaj kuj hais lus li koj hais thiab, Kuv pom Dr:Sua Yaj tuaj kkoom ntau lub Roojsablaj nws hais cov lus koj hais no mas muaj qab hau heev thiab hais tau tob heev li. Kuv nyiam heev li kuv noog koj tias koj puas muaj phoo Dictionary, or phoo Tshab txhais. uas koj twb txhais tau lawm yog muaj no xav tau ib phoo hos yog tsi muaj los tsi ua licas.
kuv li tuaj kawm hauv koj qhia los tau hos yog muaj no thov ib phoo.
Vam tias koj yuav tsi xalica.
Uatsaug
kuv Email: dthao643@gmail.com

#10 HMOOB_Xoblaim_*

HMOOB_Xoblaim_*
 • Guests

Posted 06 March 2013 - 09:33 PM

Koj tsis tau muaj phau ntawv los tau, kuv phau Hmong dictionary online koj siv tau txhua lub sij hawm, install rau android phone los tau...chaw nyob yog

http://hmongdictionary.us/Reply to this topic  

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users