Jump to content


Photo

Hmoob lub neej ua noj haus nyob Asia

ais hmoob lub neej

No replies to this topic

#1 roobkubtwm

roobkubtwm

    Member

  • Members
  • PipPip
  • 16 posts

Posted 04 February 2013 - 02:33 AM

Kuv yuav piav txog Hmoob lub neej nyob Nplogteb. Qhov tseem ceeb, kuv yuav sau txog kev ua liaj ua teb, kev noj kev haus, thiab kev ua ncaj nceeg ntawm peb tsoom Hmoob.

Thaum peb yuav mus ua teb los yog ua noj, peb yuav tsum mus saib daim av seb puas zoo mam li muab hom tseg thiab luaj. Daim av ntawv yuav tsum yog av daj thiab nplaum tsis muaj pob zeb. Yog thaum nrhiav tau daim av lawm, yuav tau ntaus riam ntaus txuas thiab ntau taus kom zoo. Thaum npaj tau txhua yam ces mus luaj daim teb ntawv. Coj yus cov kwv tij neej tsa mus nrog yus luaj ua ke sib pauv zog.

Thaum luaj teb tag ces yuav tos kom cov teb ntawd qhuav mam mus muab hlawv. Ua ntej yuav hlawv, yus yuav tsum mus luaj ib txoj kev raws qab teb. Thaum koj hlawv teb, koj yuav tsum mus xya los yim ruam mam li zes ib cub. Thaum yus zes teb tag, yus khiav mus nyob ib qho saib. Thaum teb kub tag ces yus mam rov mus saib seb teb kub puas zoo los tsis zoo. Yog daim teb kub tsis zoo, yus yuav tau npaj mus them cov ntoo uas kub tsis tas ntawv coj los ua ib pawg ces muab hlawv dua. Lub caij mus them teb ntawv yog ze lub 4 hlis ntuj.

Thaum them tag ces tos los ob los peb kob nag mam li mus saib qhov twg zoo cog qos. Yog muaj tej thaj uas muaj tshauv, yus yuav tsum muab qos cog rau cov chaws zoo li ntawd thiab npaj ib cov pob kws mus cog daim teb ntawd,
Yuav tau xaws ib lub hnab dav li ib dos thiab siab ib dos ntau ces tis ob txoj hlua rau. Thaum mus cog muab cov ntsiab kws ntim rau hauv lub hnab ces muab khi rau ntawm duav. Yus yuav tsum nqa ib rab hlau coj mus khawb peb hlau ib lub qhov mam li muab cov noob kws faus rau hauv. Ib lub qhov tso peb plaub lub los tau,

Tom qab cog pob kws tag ces yuav tau mus cog nplej thiab. Cog nplej thiab cob pob kws tsis zoo ib yam. Cog nplej yuav tau npaj ib tug ntoo kom luaj caj dab teg los me me ntsis. Muab tus ntoo hliav kom pob thauj li ib tug ntiv tes ntawm daim tawv mus rau hauv lub plawv thiab tus ntoo ntawv tseg ntev li ib dag ntau. Thaum mus cog nplej cov txiv neej xuas hmuv nkaug qhov ua ntej ces cov poj niam sia lub hnab ntim cov noob nplej rau lawv cov txiv neej qab. Thaum ub yeej tsis pub txij neej sia hnab thiab poj niam tuav hmuv li. Tos tsi pub los yog thaum yug los ntuj yeej muab ib lub hnab los yog muab ib tug hmuv rau txhuas tus neeg los lawm. Yog hais tias koj yog poj niam ces koj yeej muaj hnab lawm los yog koj yog tus txiv neej, koj yeej muaj hmuv lawm. Nyob rau tam sim no cov poj niam uas tsis muaj txiv lawv kuj siv hmuv coj los nkaug los tsis ua cas thiab.

Hmoob lub neej nyob Nplogteb yuav tau sawv ntxov li plaub moos xwb. Tus ntxhais los yog leej niam yuav tau sawv los ua mov npaj coj mus noj tom teb thiab hau zaub pub npua,

.Thaum pom kev lawm, tus poj niam yuav tau pub npua pub qaib ceev ceev tas ces yuav los npaj mus teb,Thaum ua teb yuav tsaus ntuj cev los mus npaj tais diav rau hauv kawm. Yuav los mus txiav taws txiav tsau coj los mus siv rau tom tsev. Thaum los mus txog tsev, ces mus da dej thiab nqa dej los mus ua hmo noj Yuav pub qaib pub npua hmo no. Yuav pub qaib pub npua hmo ib yam thiab. Thaum pub npua tag ib tug los mus tsuav qos thiab kav tsawb hau npua qhauv. Muaj qee tej hmo yuav tau tuav txhuv thiab ,yog li muab hais los mas peb hmoob lub neej yeej khwv kawg nkaus lit sis hais tam sim no peb yuav nyob rau qhov twg los yeej yuav tau khwv thiaj li tau noj.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users