Jump to content


Photo

Nplog Techaws zoo licas?


8 replies to this topic

#1 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 17 January 2013 - 05:20 PM

Cov Phoojywg Mhong Unite state, Nyiam mus rau Laos heev xav noog nej tias zoo licas? Yog vim licas peb mhoob phej yuav nyiam mus ua luaj li, muaj dab tsi zoo rau peb sawv daws.

Kuv saib Mhong mus Thaij redio los post rau hauv internet zoo li tseem txom nyem kawg li. cas nej lub siab yuav kub lug mus li, Txhua txhua xyoo cov friend caw kom mus nrog lawv. Tiam si kuv tsi tau mus ib zaug li, Kuv ncaim Laos xyoo 1977 tuaj lawm. Kuv tsi nco tias Laos zoo licas lawm.

#2 HMOOB_Hivhivhom_*

HMOOB_Hivhivhom_*
 • Guests

Posted 17 January 2013 - 06:35 PM

- Vim hlub hlub kwv tij es xav mus saib thaib pab lawv
- Vim nco nco tebchaw Nplog havzoo havtsua qub zog es yuav mus saib
- Vim xav xav mus noj zaub mmmmmm.......... (censored)

#3 HMOOB_Tham pem_*

HMOOB_Tham pem_*
 • Guests

Posted 18 January 2013 - 02:15 AM

xav tham pem ua si nrog nej thiab....kuv ces twb nrog cov ###### noob nyab laj...sib pov pob txaus nyob rau...phu Biab...kuv mam tuaj lawm los...niam no kuv twb tseem xav xav rov mus pom lub me roob...phu Biab...dua thiab hos...kuv tuaj tau 30 xyoo rau lub 3 hlis xyoo 2013 no lawm....tsis tau rov mus pom nplog teb dua li....tom qab no hno tias...teb chaws nplog lub ntuj los los nag heev es tej me zaub mos...hlav hlav li no kuj xav xav rov mus noj pluas puav...tej me zaub kav ntswj nyob yav toj siab ntshe yuav qab mib xej heev li no....kuv xav tias cov neeg uas pheej mus nplog teb tuab nto ntawd...yeej yog rov mus noj zaub mos xwb os....kuv mas yog thaum twg mus txog tid mas txawm tsis tau noj los tsuav hnov tsw zaub mos ntxiag duav kev xwb los yeej txaus siab lawm...kuv kuj xav mus thiab tab sis tsis muaj phooj ywg yaum yus li ces....ib leeg tsis kab mus xwb....tuaj ntev lawm...xav nqa phav puav nyiaj mus pab rau peb lub teb chaws nplog tej me kev lag luam kom lawv vam meej mus ib nyuag kauj ruam thiab...

#4 HMOOB_CeevFaj_*

HMOOB_CeevFaj_*
 • Guests

Posted 18 January 2013 - 08:31 AM

Phooj ywg yog koj xav paub tia mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog seb zoo lis cas los teb chaw Nplog zoo lis cas. Lub chaw Nplog ces nws yeej zoo kawg tiam sis lub teb chaw ntawg raug cov Nplog muab txiav ntoo luaj teb ua nws dos dus rau ub rau no. Nyob rau ntawm tej ntug kev ces muaj khib nyiab thiab tsws khib nyiab vim neeg hlawv khib nyiab heev rau ub rau no. Nyob raw tej kev ces muaj neeg muag khoom xws lis khob noom thiab dej haus. Lawv kuj tuav qhaub thiab ua fawm muag tiam sis ceev faj txog lawv cov zaub mov vim tej tus tswv lawv ua zaub mov tseg tau ntev lawm. Yog tia koj noj tej zaub mov ua lawv ua tau tseg ntev lawm ces muaj nplab. Thaum mob plab yov mus hoob nab mas nrhiab hoob nab nyuab kawg. Thaum koj nrhiab tau hoob dab ces lawv yog kom koj them yog 2,000 kips rau nyiaj meska yog 25 cents. Nyob rau teb chaw Nplog mas dab tsis yog kom them nyiaj xwb.

Yog tia koj mus txog rau hauv Vientiane ua yog hauv Tab Laj Xaub mas cov Nplog muag khoom hauv khib lav heev lis nawb. Lawv muab tej khoom phej, phej yig coj los muag kim, kim rau koj. Thaum koj them tag rau lawv tseem me ntsis nyiaj los koj muab qhov nyiaj seem ntawd pub rau lawv. Koj tsis muab rau lawm ces lawv cem tia neeg khib nyiab ua rau tub qaug koj. Yog tia koj ntsib tej tus neeg muag khoom ua lis no rau koj mas koj cia lis muab nws qhov khoom rau qab rau nws xwb tsis txob yuav kiag lis nawb.

Xav tau mus rau teb chaw Nplog mas dhuav cov neeg khib lav thiab thov noj thov khawv ntawd kawg nkau lis. Thaum koj mus noj mov rau hauv tej lub hab lawv ua mov noj yog tia tsis muaj tus nqis mas koj ceev faj nawb thaum koj noj tag mas lawv hais nqis kim tiag, tiag rau koj. Tej no ua ntej koj yov noj lawv tej zaub tej mov, koj yov tsum nug tia tus nqis yog lis cas. Thaum lawv ua los rau koj noj tag lawv thiaj lis tsis khib lav tau koj. Peb cov Hmoob Meska mus sis ib zaug rau tim Nplog teb mas ib hlis ntawd yeej siv tag lis $2,000 - $3,000 thiaj lis nyob dhaus. Cov neeg Nplog ntawd lawv phem thiab lawv khwv tswv yig phem khib lav tej neeg tuaj txawv rau lwm teb chaw tuaj mus saib lub teb chaw Nplog. Xav txog mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog ces kuv qhuav txoj kev lawv khib lav thiab txoj kev lawv yuav cais. Thaum koj yuav ib qho txiv ntoo noj. Koj hais tia koj yuav ib Kilo xwb tiam sis thaum nws luj rau koj nws luj ob Kilo seb koj pua yuav. Tej ntawd yog kev khib lav muag khoom rau tej neeg sawv daws.

Nyob rau hauv teb chaw Nplog mas cov Nplog muam khoom nyob rau hauv Tab Laj Xaub lawv phem heev thiab khib lav nyiaj kawg kiag. Nej leej twg tau mus txog rau hauv Tab Laj Xaub no ceev faj nej pob nyiaj thiab tsis txhob kheev, kheev rau lawv. Thaum lawv hais kim, kim rau nej lis 400,000 kips mus rau 500,000 mas muab lawv tus nqis lov nrab kiag lis 200,000 kips ces nej maj mam nces mus ces ntej thiaj lis tau tus nqis 250,000 - 300,00 kips ntawd nawb.

Xav txog lub teb chaw Nplog ntawd mas, yog ib lub teb chaw tsis tau muaj kev vam meej thiab tsis tau muaj kev ncaj ncee lis. Lawv tseem nyiam khib lav kawg lis nawb.

#5 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 18 January 2013 - 01:48 PM

Phooj ywg yog koj xav paub tia mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog seb zoo lis cas los teb chaw Nplog zoo lis cas. Lub chaw Nplog ces nws yeej zoo kawg tiam sis lub teb chaw ntawg raug cov Nplog muab txiav ntoo luaj teb ua nws dos dus rau ub rau no. Nyob rau ntawm tej ntug kev ces muaj khib nyiab thiab tsws khib nyiab vim neeg hlawv khib nyiab heev rau ub rau no. Nyob raw tej kev ces muaj neeg muag khoom xws lis khob noom thiab dej haus. Lawv kuj tuav qhaub thiab ua fawm muag tiam sis ceev faj txog lawv cov zaub mov vim tej tus tswv lawv ua zaub mov tseg tau ntev lawm. Yog tia koj noj tej zaub mov ua lawv ua tau tseg ntev lawm ces muaj nplab. Thaum mob plab yov mus hoob nab mas nrhiab hoob nab nyuab kawg. Thaum koj nrhiab tau hoob dab ces lawv yog kom koj them yog 2,000 kips rau nyiaj meska yog 25 cents. Nyob rau teb chaw Nplog mas dab tsis yog kom them nyiaj xwb.

Yog tia koj mus txog rau hauv Vientiane ua yog hauv Tab Laj Xaub mas cov Nplog muag khoom hauv khib lav heev lis nawb. Lawv muab tej khoom phej, phej yig coj los muag kim, kim rau koj. Thaum koj them tag rau lawv tseem me ntsis nyiaj los koj muab qhov nyiaj seem ntawd pub rau lawv. Koj tsis muab rau lawm ces lawv cem tia neeg khib nyiab ua rau tub qaug koj. Yog tia koj ntsib tej tus neeg muag khoom ua lis no rau koj mas koj cia lis muab nws qhov khoom rau qab rau nws xwb tsis txob yuav kiag lis nawb.

Xav tau mus rau teb chaw Nplog mas dhuav cov neeg khib lav thiab thov noj thov khawv ntawd kawg nkau lis. Thaum koj mus noj mov rau hauv tej lub hab lawv ua mov noj yog tia tsis muaj tus nqis mas koj ceev faj nawb thaum koj noj tag mas lawv hais nqis kim tiag, tiag rau koj. Tej no ua ntej koj yov noj lawv tej zaub tej mov, koj yov tsum nug tia tus nqis yog lis cas. Thaum lawv ua los rau koj noj tag lawv thiaj lis tsis khib lav tau koj. Peb cov Hmoob Meska mus sis ib zaug rau tim Nplog teb mas ib hlis ntawd yeej siv tag lis $2,000 - $3,000 thiaj lis nyob dhaus. Cov neeg Nplog ntawd lawv phem thiab lawv khwv tswv yig phem khib lav tej neeg tuaj txawv rau lwm teb chaw tuaj mus saib lub teb chaw Nplog. Xav txog mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog ces kuv qhuav txoj kev lawv khib lav thiab txoj kev lawv yuav cais. Thaum koj yuav ib qho txiv ntoo noj. Koj hais tia koj yuav ib Kilo xwb tiam sis thaum nws luj rau koj nws luj ob Kilo seb koj pua yuav. Tej ntawd yog kev khib lav muag khoom rau tej neeg sawv daws.

Nyob rau hauv teb chaw Nplog mas cov Nplog muam khoom nyob rau hauv Tab Laj Xaub lawv phem heev thiab khib lav nyiaj kawg kiag. Nej leej twg tau mus txog rau hauv Tab Laj Xaub no ceev faj nej pob nyiaj thiab tsis txhob kheev, kheev rau lawv. Thaum lawv hais kim, kim rau nej lis 400,000 kips mus rau 500,000 mas muab lawv tus nqis lov nrab kiag lis 200,000 kips ces nej maj mam nces mus ces ntej thiaj lis tau tus nqis 250,000 - 300,00 kips ntawd nawb.

Xav txog lub teb chaw Nplog ntawd mas, yog ib lub teb chaw tsis tau muaj kev vam meej thiab tsis tau muaj kev ncaj ncee lis. Lawv tseem nyiam khib lav kawg lis nawb.

Phooj ywg...aw...Yog muaj li koj hais kom es yog licas peb cov phoojywg yuav mus nyiam mus ua luaj li mas? muaj ib cov mas 1xyoo mus ib zaug li ho.. Kuv los twb tsi paub nyiaj nplog thiab ces yog kuv mus ces kawg raug nplog khiblav li koj hais xwb laus, Phoojywg kuv ua raug rau txhua yam koj qhia kuv os, kuv tseem xav tias lub 5 hli ntuj no yuav mus saib puas tau txiv mab txiv ntoo noj no, Muaj cov phooj ywg tias mus lub 5-6 hli ntawm muaj txhua yam txiv ntoo ntau heev no. kuv tau koj cov tswv yim lawm kuv mam mus saib ib zaug nawg.
Uatsaug nawb.

#6 HMOOB_Lom zem kawg_*

HMOOB_Lom zem kawg_*
 • Guests

Posted 20 January 2013 - 04:41 AM

cas kuv saib nej tham mas lom zem tiag tiag...kuv mas xav mus pom me toj rooj hau pes...xav mus hnov me kab me noog quaj....lub caij ib hlis ntuj mus rau lub ob hlis...me paj huab poob tawg liab vog pog tim tej me khuab roob khuab ha....me qag cauj piv quaj ntsuag qees....lub peb hlis ntuj tuaj...me kab xia niam quaj ntsuag qees....cov me nkauj hmoob nplog...uas dag dag peb nyiaj siv xwb... es tsis kam ua peb li poj niam ces...ntshe twb mus luaj teb...ua me tob hau paug paj nroj thiab nplooj qhua tas....tsis ntev ces...twb yuav tau mus them teb...ua tej tus me ceb muag zees li plis....cas kuv yuav hlub nej ua luaj os...cov niag dag aw...

#7 HMOOB_ua cas ne_*

HMOOB_ua cas ne_*
 • Guests

Posted 21 January 2013 - 12:36 PM

ua cas ne...cov yawm phooj ywg ? hauv nej lub TOJSIAB no cas muaj tub sab thiab ne...tau muaj li...2...as thiv dhau los lawm...kuv pom muaj ob yawm phooj ywg sau tau ob zaj lus zoo heev...kuv nyeem tsis tau tas...kuv mus hauj lwm los tso...mam rov saib dua no cas thaum rov los saib...cas tsis pom li lawm.....ua cas tam sis no...kuv pom yawm phooj ywg...CEEVFAJ...muaj ib sob lus...qhia rau yawm phooj ywg...terOOTs...hais txog kev mus ua si...rau thaib teb...nplog teb... kev mus noj txiv hmab txiv ntoo...kev mus deev...cov niam ntiav tim thaib...kev mus hauv thaib teb mus rau tim nplog tib si....kuv tseem xav xav saib thiab kawm kom paub tej kev lom zem no....vim kuv yeej tsis tau mus dua sab....Asia...li....cas hnub no kuv rov qab saib....siv tsis pom lawm.....es yog nej cov uas nej sau rau hauv nov...nej muab lwv lawm xwb lovd ?...los yog tseem muaj tub sab nyiag lawm xwb maj....cov yawg.

#8 HMOOB_TubPov_*

HMOOB_TubPov_*
 • Guests

Posted 21 January 2013 - 03:55 PM

ua cas ne...cov yawm phooj ywg ? hauv nej lub TOJSIAB no cas muaj tub sab thiab ne...tau muaj li...2...as thiv dhau los lawm...kuv pom muaj ob yawm phooj ywg sau tau ob zaj lus zoo heev...kuv nyeem tsis tau tas...kuv mus hauj lwm los tso...mam rov saib dua no cas thaum rov los saib...cas tsis pom li lawm.....ua cas tam sis no...kuv pom yawm phooj ywg...CEEVFAJ...muaj ib sob lus...qhia rau yawm phooj ywg...terOOTs...hais txog kev mus ua si...rau thaib teb...nplog teb... kev mus noj txiv hmab txiv ntoo...kev mus deev...cov niam ntiav tim thaib...kev mus hauv thaib teb mus rau tim nplog tib si....kuv tseem xav xav saib thiab kawm kom paub tej kev lom zem no....vim kuv yeej tsis tau mus dua sab....Asia...li....cas hnub no kuv rov qab saib....siv tsis pom lawm.....es yog nej cov uas nej sau rau hauv nov...nej muab lwv lawm xwb lovd ?...los yog tseem muaj tub sab nyiag lawm xwb maj....cov yawg.


Vim hais tias muaj teb co neeg xav hais lawv muab tsua koj noj tsua oj haus zoo tshaj qhov koj ntshiav koj

#9 HMOOB_soob_*

HMOOB_soob_*
 • Guests

Posted 04 February 2013 - 07:27 AM

zoo siab kwv tij, txoj kev mus rau laos ces tsua muaj ob yam nyob rau sab tiv nkaus xwb: yam ib ces tsis hais los xav tias peb txhua tus yeej paub zoo tias yog vim licas, yam ob ces yog tshuav kwv tshuav tij, tshuav neej tshuav tsav ces mus xwb. xav tias yuav tsis tshaj nov lawm os tus phooj ywg.......Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users