Jump to content


Photo

Xav tau kev ncaj ncees (kwv tij hmoob)

hmoob

21 replies to this topic

#1 Toyota

Toyota

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 posts

Posted 20 December 2012 - 10:04 AM

Kuv yog lees xeem maus muaj qees yam yuav thov kom peb mhoob pab Au ntej no thov hawm txog peb hmoob nyob thoob teb chaws , Thov mloog txog cov tub kawm khws kho mob, cov tub ceev xwm hmoob tag nhros rau peb hmoob tus loj tus mes ua paub txog txoj hauv kev thiab lub luag hauj lwm no. Kab nim thoj yog ib tus tub peeb zeej nyob nplog teb lub zog loom phaj ntsoog xam taib xeev huam pham nwg muaj 32 xyoo lawv muaj 5 kwv tij 1 tu muam thiab nwg mauj 3 tus mes nyuam 2 tus tub ib tus ntxhai Hnub tim 10/05/2012 10:00 am kab nim thoj tau nrog 3 tus tub peeb zeej nplog mus ntauj ntses nyob ntawm ib tus dej tsi loj tsi mes txog lub sij hawm 6:58 pm 3 tus nplog ntawm mam hus xov tooj lo rau kab nim tus poj niam tias koj tus txiv nrog peb mus ntau ntses e peb hlas dej e tsi pom koj tus txiv lawm e koj mus sab laj ntsam thawj coj tsev nawb . lub sij hawj ntawm nwg yog 8:00 pm mus txog thaj chaws ua lawv tias poob ntawm tsaug ntuj lawm tsi pom qab ntshiav lawm thiaj tsov lo tsev . Hnub tim 11/05/2012 cov kwv tij hmoob kuj mus ntshiav ib hnub ntawm thaj chawj ntawm vim 3 tu nplog ntawm tias lub vas thiab txoj hlua tseem khis tes los kus tsi pom thiab thiaj tsov los tsev lawm. Hnub tim 12/05/2012 thawm 7:00 sawv ntsov mauj neeg hu tuaj tias pom nej tus neeg tshwm lawm cov kwv tij hmoob tag nhros thiaj mus saib thaum mus txog yog 8:00 sawv ntsov thiaj tau mus muab kab nim thoj lub cev ntaj ntsus tsub ntawm lo hauv hav dej thiaj pom tias peb tu neeg no txawv txav tu neeg poob dej mus lawm ntau peb thiaj tau mus hus :
• Tub ceev xwm ntoog xam taib
• tub peeb zeej ntoog xam taib
• Tub coj kev cai ncaj nceeg ntoog xam taib
• Khwg kho mob ntoog xam taib Lawv tuaj siab kom paub tias peb tu neeg tuag txoj hauv kev twg khwg kho mob tau saib xyuas tag nwg muaj li no :
• Taub hau tawg ntawm sib qwb 15 cm
• Lub paj siab doog ntshav • Muaj ntshav qhuav lo ntawm cov plaub hau thiab tawv taub hau
• Muaj ntshav ntam lo ntawm qov ncauj, qov ntswg, qov ntses. Tab sis lawv tseem tias yog poob dej tuag xwb peb cov kwv tij thiaj tsi pom zoo thiaj kom lawv cov nyob pem xeev tuaj saib dua
• tub peeb zeej xeev huam pham
• Khwg kho mob xeev huam pham
• Tswv zog loom phaj Lawv tuaj txog lawm lawv saib tag thiab peb kom phais lub ntsws seb puas muaj dej lub sij hawm ntawm lawv phai lo lub ntsws tsis muaj dej tab lawv tseem tias poob dej tuag thiab peb kwv tij hmoob thoob ntsoog xam taib xeev huam pham tsi pom zoo thiaj coj tus neeg coj mus ua peb kev cai hmoob tag tab lawv tsi muaj lus dab tsi teb rau peb li peb thiaj tau muab tu neeg dai tau 3 hnub nyob ntawm peeb zeej cov av lawv thiaj hus peb mus hai lawv thiaj kom 3 tus tub peeb zeej ua nrog nwg mus ntawm them 1 leeg/200 000 kip los ntaj kab nim lub nteeg tuag e peb muaj dab tsi peb mam ua tsaws kev cai lij choj mus tom ntej. Kuv lees xeem muas muaj lu li no xav kom peb ib tsoom phwm hmoob nyob thoob txhua lub teb chaws tsi hai lub xeem twg lo yog peb haiv neeg hmoob ib yam thov kom nej pab muab txoj kev ncaj nceeg los hai thiab qias kuv tias kuv tus yawm yij kab nim no tuag txoj hauv kev twg tiag vim lub sij hawm no peb tsooj plaub no tsi tau hai yuav hai sai sai rau tom ntej no yog nej leej twg tau pom thiab paub lo yog muaj txoj hauv kev pab tau kuv mes mes thiab lo thov nej ho pab maub keb tawm rau kuv thiab Ua tsaug ntau peb ib tsoom phwm mhoob thoob txua lub teb chaws Xov tooj yog 020 54538383 Email yog vongsay89@yahoo.com

#2 Hmoobniamdav

Hmoobniamdav

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2 posts

Posted 20 December 2012 - 10:13 AM

Cov kwv tij hmoob tim ko Muab peb tug nplog ntawd khi kiag nrog koj tus kab nim mus ua ke xwb ces tas los ma

#3 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 20 December 2012 - 01:22 PM

Hmoob muaj coob li coob yog vim li cas ho mus nrog nplog ua phoojywg???

Yuam tsum tau ua lub siab loj coj siab ntev mog tus me kwv ntxawg. Koj tus yawm yij tau tag sim neej lawm tiag yuav tsis rov qab los lawm mog. Luag tej nom tswv twb tuaj saib thiab kuaj tag lawm koj yuav tsum tau ntseeg qhov lawv hais thiaj li tsim nyog qhov uas pej xeem huab hwm tsa lawv los tuav lawv tej dej num mog. Koj yawm yij ces tsis sawv rov los nrog koj nyob tham luag ntxhi li yav thaum i lawm. Koj yuav tau los pab saib nws tsev neeg kom tau noj tau hnav thiab rau siab kawm ntaub ntawv kom nrog luag txawj ntse xwb ces qhov no yog qhov uas tsim nyog koj yog lawv ib leeg zoo dab laug lawm os mog. Hais rau cov niam tub ntsuag kom kav tsij mus nrog lawv kwv lawv tij nyob kom koom zej nyob kom coob zos thiaj li yuav yog qhov zoo mog.

Kev yuav mus hais plaub ces kuv ua tij qhia rau koj hais tias yog muaj nyiaj ces cia muas rau cov niam tub ntsuag noj thiab hnav mog. Rooj plaub no yog mloog li koj tham los saum no ces ntshe ntxim li koj yuav mus hais tsis yeej, tsuas yog mus hais kom siab nqij xwb vim luag tej twb tuaj teev ntaub ntawv tseg tag hais tias koj tus neeg poob deg tuag lawm.

Yog yuav pauj kev ntsim siab ces tsim tham los tej zaum koj yeej paub zoo lawm ntshe koj ho ua tsis taus xwb. Tos ib ntus me ntsis kom luag tsis tshua nco ces yus mam li maj mam mus muab luag hlais ib tug zuj zus ploj yam tsis pub leej twg paub li xwb, hlais txhua tus neeg uas koj xav hais tias nws yog tus ua phem rau koj yawm yij thiab hlais kom tag nws tsev neeg tib si. Yog ua phem lawm ces ua kom kawg. Txhob qhia rau leej twg paub kiag. Koj ua koj ib leeg ntsiag to xwb yeej tsis muaj leej twg paub li. Tiam sis xyov koj puas muaj lub siab tawv li kuv tham los saum no. Ntawm kuv tus kheej ces yog leej twg ua phem rau kuv los yog kuv tsev neeg lawm ces kuv yeej tsis qhia leej twg hais tias kuv yuav ua phem li ub li no kiag li, tiam sis kuv ua ntsiag to hlais ib tug zuj zus kuv yeej tsis quav ntsej hais tias yog leej twg kiag li tsuav txheeb ze tus neeg phem ntawv xwb ces kuv yeej luaj zus suaj kom muab hlais kom tag tsis pub dab quaj qhov twg tuaj kiag li ntag.

Hais me me li no xwb tej zaum koj yuav to taub zoo lawm.

#4 HMOOB_Hmoob Meskas_*

HMOOB_Hmoob Meskas_*
 • Guests

Posted 21 December 2012 - 12:25 AM

peb txawm nyob deb nej lawm los lub siab hlub yeej nyob ze nrog nej ib tsoom hmoob nplog tag nrho nawb mog....muaj kev tsis haum siab li cas los tsis txhob ua siab deb yeej meem muab sau rau hauv toj siab xav tuaj qog qhia peb suav daws nawb....peb hmoob Meskas muab soj ntsuam xyuas...ua ciav yog tim tej nom tswv tsim txom nej....peb hmoob Meskas....kwv chij qw tim teb chaws mesKas no xwb ces nom tswv tim nej txaj muag kawg nkaus lawm nawb mog....muaj hmoob Meskas nyob txawv teb chaws luag yuav tsim txom nej los luag yeej muaj qhov ntshai twj ywm thiab no nawb....Hais txog ntawm koj tus yawm yij ntawvd mas... yog kuv tus no mas kuv tsis hais ntxiv lawm nawb....Lawv...3...tug nplog ntawvd twb los pab ib leeg ib me ntsis nyiaj nrog nej tha nws lub ntees lawm ces txawm hlob yau los puam chawj....yus tau ntsej tau muag lawm nawb....neeg tuag tsis muaj lav tham tseem ceeb...tsam nej hais mus los tej nom tswv tsis pab nej thaum ntawvd nej haj yam khib siab ov....ua zoo muab xav....yog uv taus thiab no los ho zam txim rau lawv thiab ov....plaub ntug mas tsis pom tom ntej yuav zoo li cas nawb....luag tuaj kuaj tag luag twb muab xaj luv tias....yog pob dej tuag no mas kuv paub tias nej yuav hais nyuaj nawb mog....

#5 HMOOB_pov yej_*

HMOOB_pov yej_*
 • Guests

Posted 21 December 2012 - 08:21 AM

tus npawg Lees Muas, txij li no lawv yav tom ntej no ces peb hmoob meskas ho los nrog nej tej nkauj tej muam ua plees ua yi los tsuav nyias yeem nyias es tsis yog quab yuam xwb ces tsis txhob muab peb nplua nyiaj ntau ntau li yav tag lawm os nawb. yeej tsis muaj neeg leej twg nyob qhov twg yuav hlub nej npaum li peb hmoob meskas lawm. thaum hnov dheev tias hmoob nplog ib tug twg raug nplog tsim yam tsis ncaj ncees ces twb mob peb siab ib teg tib nkaus txha. ib hnub twg ntuj tig ko diav es teb tig ko taus, peb mam li ua pauj es mam rho riam mus caum txiav hos rho qws mus caum ntaus....mam li maj mam tsim kom txaus nkaus!

#6 HMOOB_hlub hmoob kawg_*

HMOOB_hlub hmoob kawg_*
 • Guests

Posted 21 December 2012 - 09:58 AM

Tus npawg Lees Muas.. kuv nrog koj tu siab thiab pab koj mob siab txog tej xwm txheej li koj piav los saum toj no nawj... kuv hais rau koj li no peb tug nplog ntawv yuav tsum yog tus tsim teeb meem rau koj yawm yij xwb li os mog tab sis vim tus neeg tuag lawm muab tsis tau lav tham mas kuv xav tias koj rooj plaub no koj ua mus los yeej nyuaj siab kawg li nawj mog... yuav tsum yog koj muaj ib tus khov kho nrog koj hais no koj mam hais nawj mog tab txawm hais los ntshe tej zaum koj tsuas hais kom zoo siab xwb os mog mev kwv lees muas e... vim peb hmoob txoj kev ua plaub nrog mab sua yeej nyuaj kawg li nawj mog qhia rau koj paub li no.. tsis tag li ntawv peb tug neeg ntawv tseem yog tub peeb zeej thiab kuv yeej xav tias tsam tej nom tej tsw yuav tsis muaj feem pab koj raws li kev ncaj ncees xwb os mog.. yog li txij no mus yuav nrog leej twg mus ib txog kev los yuav tsum ua zoo saib os mog peb hmoob.. vim lub sij hawm no peb tab tom raug kev tsim txom ntau tsav ntau yam nawj yog thaum ntsib teeb meem lawm peb muab tsis tau pov thawj ces yeej yog ib qho nyuaj siab tag zog qhov yuav mus nrog luag ua plaub nawj mog kwv tij txawm tias koj twb muab tau tim khawv lawm los muaj qee zaus peb hais twb tseem swb los kuj muaj vim peb ces luag yeej tsis ntshai thiab yeej tsis tshua xav pab li nawj kom nej cov ua kwv ua tij paub txog kis no.. txij no mus hmoob yuav tau sib hlub kom zoo tshaj no mus os mog kwv tij tsis hais nyob lub ntuj twg yuav tau sib puag xwb pwg luag thiaj ntshai peb xwb os mog yog peb tsis sib puag xwb pwg ces luag yeej saib peb tsis muaj nqis dab tsi li nawj kwv tij. txawm yuav ua plaub nrog luag los yuav yog peb txawj sib hlub thiab peb sib koom tes kev tawm tsam thiaj yuav muaj yeej thiab tau txais kev ncaj ncees los ntawm tej nom tej tsw vim ob xyoo no luag muab nyiaj txiag thiab haiv neeg los ua qhov tseem ceeb lawm xwb yog yus tsis muaj tus noj taus hais taus ces yuav raug tsim txom yuav tsis tau txais kev ncaj ncees kev txiav txim li qhov tseeb li nawj kwv tij nej yuav tsum paub tias tej nom tej tsw yeej hlub peb tsis muaj ceem pes tsawg nawj mog nej yuav tsum paub txog tej no kom meej-meej mog kwv tij nej puas paub luag lam hais luag ntshi ntawm lub ntsej muag xwb os mog hauv luag lub siab dub lis nti xwb mog. yog li suav daws yuav tsum txawj sib hlub tshaj qhov no lawm yav pem suab os mog kwv tij tsis hais hmoob nyob rau lub teb chaws twg los yuav tsum txawj sib hlub sib nco thiab txawj tham kev tu siab kev sib pab kev sib fim kom ntau tshaj li qhov peb xav ntawv peb thiaj yuav tau txais kev ncaj ncees mus rau yav pem suab ib hnub tom ntej no os mog. thiab thov kom peb txhua tus tsis txhob ntsib tej teeb meem zoo li hais los no lawm nawj mog. tsis hais nyob rau qhov twg los thov kom suav daws nyab xeebb zoo xwb os mog kwv tij. Ua tsaug ntau.

#7 HMOOB_Keeb kwm_*

HMOOB_Keeb kwm_*
 • Guests

Posted 21 December 2012 - 01:19 PM

Thaum ub peb Hmoob muaj ib tug npe hu ua (suav ntxawg thoj) lub caij ntawvd lawv nyob rau sab ib cheeb tsam ze....vas vias....xeev vias cas....thaum ntawvd yog cov nplog phaj hab...yog cov tswj ib cheeb tsam ntawvd.....muaj ib hnub cov nom tswv nplog txawm txib kom...suav ntxawg thoj...lawv mus ris khoom nram vasvias....thaum lawv mus txog tsis yog mus ris khoom....cov nom tswv kom cov tub rog ntes lawv mus kaw xwb....lawv muaj 4 leeg....luag muab lawv coj mus pav ntxeev tis qaib....muab lawv cov tes pav ua ib txaum tig nrob qaum ua ke....luag tso ob tug tub rog zov ntawm qhov rooj hau ib lub tsev nyob hau ib lub khaib kaw neeg...txog thaum ib tag hmo....lawv muab lawv cov tes sib pab daws lawv cov voj hlua....thaum lawv daws tau tas lawm....muaj ib tug tub rog txawm mus plob xub tsuag....tshuav ib tug lawm xwb ces lawv thooj txhij sawv mus ntaus thiab ncaws ua rau tus tub rog ntawvd vau hlo thiab rab phom poob kiag....tab sis law tsis khaws rab phom....thaum lawv khiav dim mus rau sab khaib nrauv lawm tus nplog zuag tau rab phom rov los tua....ua rau suavntxawg cov phooj ywg raug tuag thiab raug mob raug ntes...tab sis yawg tus kheej ho khiav dim lawm....yawm suav ntxawg thiaj tu siab nrho rau nplog....yawm thiaj ua ib siab mus coj kiag cov kwv tij nyab laj tuaj nrog yawg mus muab cov nyuag nplog uas nyob lub khaib ntawvd hlais caj pas....ua rau nplog lawv tuag tag nrho ib koos loib tub rog....txij ntawvd los mas nplog tsuas hais ntshai suav ntxawg thoj nkaus nkaus xwb....tab sis hmoov tsis muaj tom qab no yawg suav ntxawg thoj khiav los rau thaib teb....yawg ho raug yawg hlob vaj pov lawv muab yawg suavntxawg ntxias coj mus tua pov tseg tom ciam teb thaib thiab nplog lawm yawg lub neej ces thiaj raug xaus rau hmoob txhais tes txov yawg txoj sia lawm xwb....yog nej leej twg xav kawm kev pauj kua zaub tsib...yuav tau xav saib yus pus ua tau npaum li yawg ###### thaub no...mas mam li pib...hos yog ntxim yuav keej tsis npaum li yawg no no ces kawg ua siab uv thiab nyoo luag zoo dua nawb hmoob...

#8 HMOOB_Laug Hmoob_*

HMOOB_Laug Hmoob_*
 • Guests

Posted 21 December 2012 - 06:07 PM

Yog twb muaj pov thawj ntau li koj hais lawm, ntes peb tus nplog ntawv coj mus kaw nyob nws lub txim tua neeg xwb. Nyob Meskas mas xwm txheej zoo li no ces cob nab thib ntes lawv coj mus kaw cia hais plaub, kawg yog lawv tsis txhaum los tso lawv mus. Yog lawv txhaum ces nyob lub txim tua neeg xwb. Peb cov neeg nyob txawv teb chaws ces tsis muaj xiv dab tsi yuav pab tau koj os nawb. Peb neeg txawv teb chaws twb tsis muaj xiv rau nej lub teb chaws npaum li tus puvthawj tuaj pob nej zog os nawb. Pab tu siab tab sis nplog muaj nplog kev cai lij choj kav pejxeem, dab tsi los yuav tau hais thiab ua kom raws yus lub teb chaws txoj cai thiaj yuav muaj kev ncaj ncees rau pejxeem thiab thiaj yuav tsis muaj zoo li no ntxiv lawm.

#9 HMOOB_ibtsobhmoob_*

HMOOB_ibtsobhmoob_*
 • Guests

Posted 24 December 2012 - 07:52 PM

*thaum ub 3 txiv nyob 3 txiv tau hais tseg tias 3 txiv lawv cov hlub hmoob tuag tag ces cov tsi hlub hmoob yuav tau kev txom nyem.
*3 txiv tias kom s/d tig xub ntiag los ua ke.
*3 txiv hais tseg tias kom 3hlub 3 xwb tsi muaj neeg hlub 3 lawm.

tus siab kawg ua muaj qhov zoo los tseem muaj qhov phem thiab.

#10 HMOOB_kua muag ntws_*

HMOOB_kua muag ntws_*
 • Guests

Posted 25 December 2012 - 02:58 AM

Yog lawm os tus kwv tij... koj hais yog lawm nawj kuv los yeej pom li koj hais ko thiab lub neej dhau los peb tej neeg tseem ceeb peb leej txi zoo peb tej poj yawm txwv koob uas hlub-hlub peb haiv hmoob tau tag lub neej txoj sia los lawm, ziag no tshua txheej hluas niam no xyov puas tseem tshuav cov lub zeem muag uas hlub nws tsav neeg lawm kuv los yeej pab txhawj thiab nrog tu siab kawg li thiab os tus kwv tij e... xyov yuav hais yuav piav zaj twg li tiag. nej puas tu siab thiab? hais li no tsis yog txhais tau tias kuv thiaj txawj hlub hmoob xwb thiab kuv thiaj tu siab xwb.. kuv tseeg tias yeej tseem tshuav ib cov neeg uas yog hmoob li kuv thiab uas hlub yus tsav neeg thiab pab txhawj ib yam li kuv thiab. thiab hais li no nej txhua tus phooj ywg txhob ntaus nqi tias ntshe kuv yog ib tug neeg muaj peev xwm heev los yog li cas tab sis kuv qhia rau nej cov phooj ywg tias kuv tsuas yog hmoob yug thiab tsuas hais li kev pom niaj hnub niam no thiab hais li hmoob txoj kev tu siab xwb os nawj. ua tsaug ntau

#11 HMOOB_hmoob2013_*

HMOOB_hmoob2013_*
 • Guests

Posted 25 December 2012 - 06:23 AM

hmoob muaj kev txhaum txheej puas thaum ub los lawm, txhua zaus hmoob ntsib teeb meem thiaj tsis muaj neeg pab cawm. kev txhaum twb yuav dhau, 2013 los txog ces peb hmoob ua dabtsi los yuav ua tau. yuav pauj kua zaub ntsuab los yooj yim yuav tsis nyuab, txawm luag yuav yaj ntsis mus ua nab los peb mam txiav kiag mus dav yuj plaws los tsuab.

#12 HMOOB_Kevin_*

HMOOB_Kevin_*
 • Guests

Posted 25 December 2012 - 11:55 AM

Kwvtij Hmoob, Hmoob ib txwm haistias, yog "Hmoob tshuaj ces Hmoob rhaub, Suav tshuaj cia Suav rhaub." Txij no mus teebmeem tim Laos cia cov tim Laos mamli hais, mamli kho. Yog peb Hmoob Americans li teebmeem ces peb mamli kho. Peb yim raus tes, Nplog yim ntxub lawv thiab yim muab lawv tua xwb.

Niam no, Hmoob Nplog ntxub Hmoob Americans npaum li ntxub cov niag dev lwjkas. Tsis tas peb yuav mob siab thiab nrhiav tswvyim mus pab cov Hmoob Nplog no lawm nawb. Lawv raug Nplog hlais vim lawv tsis paub lawv tus yeebncuab yog leejtwg. Lawv raug Nplog hlais vim lawv ua luam txhaum kevcai, muag yas mab. Thiab lawv raug Nplog hlais vim lawv ua tsis taus txiv. Yog thaum Nplog tua kiag ib tug Hmoob pov tseg, lawv nrhiav tswvyim tua kiag ib tug Nplog losyog tus Nplog ntawd povtseg xwb ces Nplog yeej ntshai thiab tsis tua Hmoob lawm. Nplog tua Hmoob npaum licas los cov niag Hmoob Nplog tseem qi muag mus tsa tes hawm Nplog thiab koom siab tua peb cov Hmoob nyob tom havzoov. Hmoob Nplog hawm Nplog npaum li hawm Huabtais ntuj es nws yuav zoo dabtsi.

Peb Hmoob Americans kavtsij pab peb tej tub tej ntxhais kom kawmntawv siab, muaj no muaj haus. Thaum cov niag Hmoob Nplog tuaj txog thiab tuaj pom, kom lawv paub tias Peb Hmoob Americans muaj noj muaj haus, muaj kev txawj ntse, muaj tsab peevxwm. Lawv mamli tuaj tsa tes nuv peb li lawv nuv Huabtais ntuj, hnub ntawd, peb mamli rho nyiaj, rho txiaj, tawm tswvyim thiab nrhiav politics los pab lawv. Tamsim no 90 % ntawm cov Hmoob Nplog ntxub Hmoob Americans thiab nrhiav tswvyim los tsimtxom Hmoob Americans. Yog pom kiag ib tug Hmoob American nrog lawv cov ntxhais mas muab nplua nyiaj. Tso nws cov niag pojniam mus nyiag luag tej ntxhais duab los tso dag Hmoob Americans. Nws tseem limhiam heev, tsis tau paub tias nws yog leejtwg ces sawvdaws tsis txhob mus raus tes kom Nplogliab ho muab yus lub npe mus sau tseg tsis pub yus mus saib tej txheebze. Kevin

#13 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 25 December 2012 - 04:01 PM

Kwv tij lees xeem maus.....xyov koj lub npe hu licas los tsi tseem ceeb.
kuv yog hmoob nyob rau Techaws America,Kuv nrog nej tus siab kawg hais txog koj tus yawm yij nas. Kuv txawm muaj ib plab tswv yim zoo yuav coj los nrog nej hais nej rooj plaub los kuv ntseeg lawm tias no tswv Nplog yeej yuav tsi nrog nej hais rooj plaub no li, vim nej twb lees yuav 3 tus nplooj tsawb ntawm 1 leeg 200,ooo k lawm nev. nplaub ntug ces tas li ntawm lawm xwb.

Phoojywg lub 12 hli no nom tswv nplog twb ntes yawm soonban coj mus tua lawm na, nplog twb tua tau nplog naj cas nplog tseem yuav tua tsi tau hmoob mas, Kuv yog koj ib tug kwv tij thiab kuv xav hais tias tus tuag twb tuag mus tau zoo lawm.Kuv xav kom koj nyob twb ywm txhob mus ua plaub ua ntug rau lawv tsam koj nyob tsi tau lub Techaws ntawm koj thiab mog. Yawg soomban ntawm yog ib tug neeg tseem ceeb yog ib tug uas pab nplog txim kholub Techaws nplog kom vam meej,kom laj meej pejxeem muaj noj muaj haus, Nom tswv nplog twb xamaj Tua tau nws pov tseg. Yog li peb cov hmoob lawv saib zoo li cov xoliam uas twb zoomuab pov tseg lawm xwb tiag phoojywg hmoob laos aw......

kabnim thoj . Nws puas yog ib tug neeg ua dejnum rau nomtswv laos mas lov? Tej zaum lawv twb chim rau nws lawm lawv thiaj ntxias nws mus tua pov tseg xwb.
txawm yog licas los xij peem mog, kuv hlub nej kawg los pab tsi tau nej. nej lub Techaws yog Techaw koojsa ces luag tias tsi pom tsi paub no ces tag lawm xwb tiag, Peb muaj cov kwv tij hmoob America ntau tus los tim laos Nom tswv nplog ntes coj mus tuag pov tseg,peb twb hais tsi tau vim kev cai koojsam ces luag tias tsi pom ces tas.

Nplog kev cai yog Dev Npua cai xwb os hmoob.
37 xyoo los nej cov hmoob nplog nyob Techaws nplog luag tseem hwm nej,luag tseem muab nom muab tswv nej ua muab thawj tub rog rau nej coj tiam sim txij li xyoo2012 no mus lawm yav tom ntej no. Peb hmoob nyob Techaws nplog yeej yuav ua tsi tau dab tsi lawm, Vim peb yawg GVP tau tag sim neej lawm ces nplog yeej yuav tsi hlub peb hmoob nplog ntxiv lawm nawb kom nej sim saib mus saib puas muaj li kuv hais no. Ib qhov pivtxwv: Thaum cov hmoob nyob dejdawb Tebchaws Thai, luag yuav muab cov hmoob ntawm xav mus rau nplog, Tiam si GVP tsi kam lawv yeej xav tsi tau li thiiab. luag txawm xav tau pab puav los yog nyiag xav xwb. Tiam si thaum peb yawg GVP rau liam tias GVP yuav rov los ua rog rau laos es lawm muab coj mus ceev cia lawm thaib thiaj li kav xyeem lub sij hawm ntawm muab cov hmoob dejdawb xa tag nrog mus nplog...Nej pom lawm los.

Txij no mus sawv daws yuav tau ceev faj mog kwv tij hmoob nplog aw....nyob luag ntuj yoog luag txuj, nyob luag teb ces yooog luag ci. tsi txhob lees ua luag tus thawj dev caum nqaij mog caum tau los yeej tsi tau noj, tsua tau yaim cov ntsav tuag uas los nplooj xwb mog......

#14 HMOOB_nyhav siab_*

HMOOB_nyhav siab_*
 • Guests

Posted 26 December 2012 - 03:46 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg kwv tij suav daws... kuv zoo siab uas kuv tau tuaj pom nej tham qee yam xov xwm puav leej zoo huv si. tab sis lub sij hawm no kuv thov txim rau tus kwv tij hmoob uas hu ua Kiven.. no nawj thov koj tus ua phooj ywg txhob xav li cas rau kuv nawj thov zam lub txim pub thiab tsis yog kuv tuaj tawm tsam koj cov lus kom muaj kev chim thov suav daws ib tsoom phooj ywg ho nrog xav seb puas yog li kuv hais no thiab.

Kuv xav tias koj cov lus koj hais los no nws yuam kev me ntsis lawm vim li cas kuv ho tham li no vim rau qhov koj yuav tsum xav tias peb hmoob meskas los yeej muaj cov zoozoo thiab hlubhlub tsoom hmoob thoob qab ntuj kawg li thiab yeej txawj zam lub txim rau tus neeg uas ua yuam thiab ua phem tau hos kuj muaj. hos kuj muaj tus phem phem kawg li thiab muaj tus twm xeeb tus ntxub peb tsoom hmoob kawg li los kuj muaj thiab. hos peb hmoob nplog los kuj muaj cov hlubhlub tsoom hmoob kawg li thiab hos kuj muaj cov phemphem lim hiam kawg li thiab los kuj muaj. yog li ib haiv neeg yeej muaj qee pab pawg phem hos muaj cov zoo cov hlub tshua nws tsav neeg sib xyaws daws kawg li thiab los kuj muaj. yog li kuv xav thov koj thiab tsoom phooj ywg uas hmov thiab tshua suav daws sim nrog xav seb puas tsim nyog koj ho los tham li ko, kuv xav tias peb hmoob txawm yuav nyob rau lub ntuj twg lub teb chaws twg los thov suav daws sib hlub sib txhawb es txhob tuaj hais tej yam lus tsis tshua zoo mloog rau hauv no nawj mog. vim ib tug hais phem zog lawm ces ob tug yeej xav txais ntxiv kom zoo siab thiab yog thaum peb muaj siab sib tham txog qhov tsis zoo lawm ces peb twb tsis tau paub tsis tau pom ntshej pom muag dua los zoo li peb cia li ntxub ntxub thiab tsis xav sib hlub tsis xav sib ntsib lawm los kuj muaj nawj mog. tiam sis kuv muab saib lawm tej zaum koj tus ua npawg tus ua phooj ywg pom tus ua phem thiab pab pawg neeg ua phem ntawv xwb koj twb tsis pom pab pawg neeg coj zoo thiab tseem xav txog hmoob lub npe thiab hlub hmoob tias nws nyob rau qhov twg thiab nws xav li cas no ne... yog koj cia li hais li ko lawm kuj ua rau luag lwm tus hmoob coobcoob sab nrauv xav tsis thoob los kuj muaj thiab ntau pab pawg neeg cia li muab lub npe no coj los hais los tham ua kev ntsim siab tuaj los kuj muaj yog li thov zam lub txim rau ib tsoom phooj ywg suav daws tias qhov kuv pom los no tsis xav kom peb hmoob ib tug twg hais li ntawv lawm yog peb tseem xav tias peb tseem muaj ib tee ntshav tias yog hmoob thiab thov suav daws txhob hais li ntawv lawm os mog.. peb ib leeg nyob ib tsab teb twb tsis tau pom ntsej paub muag yog peb twb hais tau mus txij li no lawm ces kuv poob siab tias qhov yuav tsim kho kom peb hmoob vam meej rau yav pem suab ntshe nyuaj heev li nawj yog li kuv thiaj tsis xav kom peb hmoob meskas los ho ceev tej lus hais los ntawv thiab hos peb hmoob nplog los yog yeej muaj tus phemphem limlim hiam npaum li ntawv los thov tiag tiag txhob ua li ntawv lawm thiab os kwv tij hmoob nplog. hais li saum toj los no tsis tau txhais tias lub sij hawm no kuv yuav muaj kev chim es los hais pauj nawj kuv tsis tau chim rau tog twg. tog twg los yeej yog peb tsav neeg hmoob ib yam xwb ntov dej rau ces yeej ntub ib yam xwb. tab sis kuv xav kom suav daws txhob hais cov lus zoo li no ntxiv lawm xwb. hos tus kwv tij uas kiven los ho zam lub txim thiab hais li no los tsis tau txhais tias kuv chim rau koj kuv ntsheeg tias tej zaum koj chim ib qho qhov twg lawm koj thiaj hais li ko, txawm li cas los xij peem yog leej twg pom thiab tau nyeem lawm nej ho xav sau teb thiab cem kuv los kuv tsis tau tu siab nawj mog. ua tsaug ntau.

#15 HMOOB_ibtsobhmoob_*

HMOOB_ibtsobhmoob_*
 • Guests

Posted 27 December 2012 - 10:25 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg kwv tij suav daws... kuv zoo siab uas kuv tau tuaj pom nej tham qee yam xov xwm puav leej zoo huv si. tab sis lub sij hawm no kuv thov txim rau tus kwv tij hmoob uas hu ua Kiven.. no nawj thov koj tus ua phooj ywg txhob xav li cas rau kuv nawj thov zam lub txim pub thiab tsis yog kuv tuaj tawm tsam koj cov lus kom muaj kev chim thov suav daws ib tsoom phooj ywg ho nrog xav seb puas yog li kuv hais no thiab.

Kuv xav tias koj cov lus koj hais los no nws yuam kev me ntsis lawm vim li cas kuv ho tham li no vim rau qhov koj yuav tsum xav tias peb hmoob meskas los yeej muaj cov zoozoo thiab hlubhlub tsoom hmoob thoob qab ntuj kawg li thiab yeej txawj zam lub txim rau tus neeg uas ua yuam thiab ua phem tau hos kuj muaj. hos kuj muaj tus phem phem kawg li thiab muaj tus twm xeeb tus ntxub peb tsoom hmoob kawg li los kuj muaj thiab. hos peb hmoob nplog los kuj muaj cov hlubhlub tsoom hmoob kawg li thiab hos kuj muaj cov phemphem lim hiam kawg li thiab los kuj muaj. yog li ib haiv neeg yeej muaj qee pab pawg phem hos muaj cov zoo cov hlub tshua nws tsav neeg sib xyaws daws kawg li thiab los kuj muaj. yog li kuv xav thov koj thiab tsoom phooj ywg uas hmov thiab tshua suav daws sim nrog xav seb puas tsim nyog koj ho los tham li ko, kuv xav tias peb hmoob txawm yuav nyob rau lub ntuj twg lub teb chaws twg los thov suav daws sib hlub sib txhawb es txhob tuaj hais tej yam lus tsis tshua zoo mloog rau hauv no nawj mog. vim ib tug hais phem zog lawm ces ob tug yeej xav txais ntxiv kom zoo siab thiab yog thaum peb muaj siab sib tham txog qhov tsis zoo lawm ces peb twb tsis tau paub tsis tau pom ntshej pom muag dua los zoo li peb cia li ntxub ntxub thiab tsis xav sib hlub tsis xav sib ntsib lawm los kuj muaj nawj mog. tiam sis kuv muab saib lawm tej zaum koj tus ua npawg tus ua phooj ywg pom tus ua phem thiab pab pawg neeg ua phem ntawv xwb koj twb tsis pom pab pawg neeg coj zoo thiab tseem xav txog hmoob lub npe thiab hlub hmoob tias nws nyob rau qhov twg thiab nws xav li cas no ne... yog koj cia li hais li ko lawm kuj ua rau luag lwm tus hmoob coobcoob sab nrauv xav tsis thoob los kuj muaj thiab ntau pab pawg neeg cia li muab lub npe no coj los hais los tham ua kev ntsim siab tuaj los kuj muaj yog li thov zam lub txim rau ib tsoom phooj ywg suav daws tias qhov kuv pom los no tsis xav kom peb hmoob ib tug twg hais li ntawv lawm yog peb tseem xav tias peb tseem muaj ib tee ntshav tias yog hmoob thiab thov suav daws txhob hais li ntawv lawm os mog.. peb ib leeg nyob ib tsab teb twb tsis tau pom ntsej paub muag yog peb twb hais tau mus txij li no lawm ces kuv poob siab tias qhov yuav tsim kho kom peb hmoob vam meej rau yav pem suab ntshe nyuaj heev li nawj yog li kuv thiaj tsis xav kom peb hmoob meskas los ho ceev tej lus hais los ntawv thiab hos peb hmoob nplog los yog yeej muaj tus phemphem limlim hiam npaum li ntawv los thov tiag tiag txhob ua li ntawv lawm thiab os kwv tij hmoob nplog. hais li saum toj los no tsis tau txhais tias lub sij hawm no kuv yuav muaj kev chim es los hais pauj nawj kuv tsis tau chim rau tog twg. tog twg los yeej yog peb tsav neeg hmoob ib yam xwb ntov dej rau ces yeej ntub ib yam xwb. tab sis kuv xav kom suav daws txhob hais cov lus zoo li no ntxiv lawm xwb. hos tus kwv tij uas kiven los ho zam lub txim thiab hais li no los tsis tau txhais tias kuv chim rau koj kuv ntsheeg tias tej zaum koj chim ib qho qhov twg lawm koj thiaj hais li ko, txawm li cas los xij peem yog leej twg pom thiab tau nyeem lawm nej ho xav sau teb thiab cem kuv los kuv tsis tau tu siab nawj mog. ua tsaug ntau.Phooj ywg peb ua neeg nyob txoj kev phem nyob qhov twg ces txoj kev zoo yeej nyob qhov ntawd tib yam.

tus tsi txawj xav nyob qhov twg ces tus neeg txawj xav nyob qhov ntawd thiab.

cov laus piv txoj lus tias thaj zoov twg muaj nqaij ces thaj zoov ntawd muaj tsov thiab no os.

cov phooj ywg 3 ua neeg nyob thaum luag raug mas u txawj xav thiab muaj tswv 8 los yog ntse kawg tab si hnub twg txog u mas kawg ntsia pem ntuj dhau pem teb thiab hais tib nyuag lo tias yuav npam lawb no xwb.

kuv hais 6 nej kuv hlub tus neeg zoo mus txog tus neeg phem. tus neeg zoo pab tswv 8, tus neeg phem pab txoj sia, thaum nws ua phem 6 koj mas nws ua, tab si yog lwm tus ua 6 koj es koj thov nws kiag ces nws nre koj qhov teeb meem kiag.

#16 HMOOB_Tub yooj yim_*

HMOOB_Tub yooj yim_*
 • Guests

Posted 28 December 2012 - 12:04 AM

kuv mas ib txwm pab tib neeg yooj yim....tab sis tib neeg twb tsis niam nco kuv tej tshav ntuj li.... yog muaj neeg txom nyem ces kuv cia li hlub hlub nws ces kuv twb tsis ncov qab tej niag uas yav dhau los luag mom yus txheej li....tos ncov yus twb pab luag tas lawm xwb....yog nej tsis tau mag tib neeg lim hiam los sis dag nej tug mus noj mus si mas nej hnov luag hais mas cas zooli tsi tsi mlog heev....tab sis yog nej mag dua lawm mas hnov lwm tus piav nej yeej paub hais tias tos nws hais li....nws mag neeg phem tsim txom lawm lau....5...xyoos dhau los lawm kuv muaj ib tug muam npaws nyob tim Lao nws thiab nws niam nyiam hu xov tooj tuaj thov nyiaj txhua txhua ib lub hlis twg ib zaug....kuv tau pab nyiaj ntau zaus rau nkawv....muaj ib zaug kuv txawm sim nkawv siab saib nkawv pus hlub kuv li uas kuv hlub nkawv....lub sij hawm ntawvd kuv tus muam npaws ntawvd muaj ib tug ntxhais hnub nyoog tab tom muaj 14 xyoos....kuv txawm taij tias saib nws kam no kuv los yuav nws tus ntxhais es cia kuv ua nws vauv....nws txom nyem li cas los kuv thiaj zoo pab nws kom ti txha tshaj no....yog pab nyiaj ib lis ib zaug li no mas yuav tsum yog tau nws ib nplooj siab nyob nrog kuv... ua nws pus kam....na has... nws tsis kam ces kuv xav zoj tias cheem tseem poob tsawg tsum kiag....kuv lam taij sim siab xwb ua cas yuav qhia siab zoo ua luaj lau....txij ntawvd los ces nws tsis pom kuv tej nyiaj ntxiv lawm....peb ua neeg nyob tus neeg siab zoo yeej ib txwm swb tus neeg siab phem xwb....tus neeg siab phem nws yuav ntxias... coj koj mus tua pov tseg los koj yeej kawg tuag xwb....lo lus kawg ntawm tus neeg siab zoo ces tsuas yog hais tias....ntuj yuav npam nws lauv....ntuj yuav npam thiab tsis npam los tas li ntawvd xwb....

#17 HMOOB_Nuj Yob_*

HMOOB_Nuj Yob_*
 • Guests

Posted 28 December 2012 - 12:41 AM

kuv mas ib txwm pab tib neeg yooj yim....tab sis tib neeg twb tsis niam nco kuv tej tshav ntuj li.... yog muaj neeg txom nyem ces kuv cia li hlub hlub nws ces kuv twb tsis ncov qab tej niag uas yav dhau los luag mom yus txheej li....tos ncov yus twb pab luag tas lawm xwb....yog nej tsis tau mag tib neeg lim hiam los sis dag nej tug mus noj mus si mas nej hnov luag hais mas cas zooli tsi tsi mlog heev....tab sis yog nej mag dua lawm mas hnov lwm tus piav nej yeej paub hais tias tos nws hais li....nws mag neeg phem tsim txom lawm lau....5...xyoos dhau los lawm kuv muaj ib tug muam npaws nyob tim Lao nws thiab nws niam nyiam hu xov tooj tuaj thov nyiaj txhua txhua ib lub hlis twg ib zaug....kuv tau pab nyiaj ntau zaus rau nkawv....muaj ib zaug kuv txawm sim nkawv siab saib nkawv pus hlub kuv li uas kuv hlub nkawv....lub sij hawm ntawvd kuv tus muam npaws ntawvd muaj ib tug ntxhais hnub nyoog tab tom muaj 14 xyoos....kuv txawm taij tias saib nws kam no kuv los yuav nws tus ntxhais es cia kuv ua nws vauv....nws txom nyem li cas los kuv thiaj zoo pab nws kom ti txha tshaj no....yog pab nyiaj ib lis ib zaug li no mas yuav tsum yog tau nws ib nplooj siab nyob nrog kuv... ua nws pus kam....na has... nws tsis kam ces kuv xav zoj tias cheem tseem poob tsawg tsum kiag....kuv lam taij sim siab xwb ua cas yuav qhia siab zoo ua luaj lau....txij ntawvd los ces nws tsis pom kuv tej nyiaj ntxiv lawm....peb ua neeg nyob tus neeg siab zoo yeej ib txwm swb tus neeg siab phem xwb....tus neeg siab phem nws yuav ntxias... coj koj mus tua pov tseg los koj yeej kawg tuag xwb....lo lus kawg ntawm tus neeg siab zoo ces tsuas yog hais tias....ntuj yuav npam nws lauv....ntuj yuav npam thiab tsis npam los tas li ntawvd xwb....hahaha yog zoo li koj hais ntawm koj ko xwb txhais tsis tau tias koj tus muam npaws siab phem. tej zaum koj twb muaj poj niam lawm, tej zaum koj ho laus laus tsis phim nws tus me ntxhais lawm thiab. muab nws tus ntxhais piv rau koj tus ntxhais...tej zaum koj kuj tsis kam ib yam li nws thiab. yog koj yog ib tug neeg tsis tau muaj poj niam thiab tseem hluas tsawv no ces kuv thov txim. yeej tsis tsim nyog hlub thiab pab lawv ntxiv lawm.

#18 HMOOB_Xyooj Thoj_*

HMOOB_Xyooj Thoj_*
 • Guests

Posted 28 December 2012 - 01:53 AM

Kev sib ntsib hauv internet thiab tham hauv xovtooj xwb ces tsuas yog dag los sib dag ua si xwb. Yog leej twg xav tias yog tseeb thiab hlub lawv heev ces thaum paub tseeb yuav mob nws siab heev os nawb. Kev hlub thaum sib tau lawm mam hlub twb tsis tau lig kiag rau yus os.

#19 HMOOB_Tub yooj yim_*

HMOOB_Tub yooj yim_*
 • Guests

Posted 28 December 2012 - 04:25 AM

Kev sib ntsib hauv internet thiab tham hauv xovtooj xwb ces tsuas yog dag los sib dag ua si xwb. Yog leej twg xav tias yog tseeb thiab hlub lawv heev ces thaum paub tseeb yuav mob nws siab heev os nawb. Kev hlub thaum sib tau lawm mam hlub twb tsis tau lig kiag rau yus os.

ua tsaug rau koj cov lus nawb...tej lus koj hais no mas tseem ceeb tiag tiag nawb tus phooj ywg...

#20 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 31 December 2012 - 12:58 PM

_Tub yooj yim...... cas koj yuav poob nyiaj tsawg ua luaj rau koj tus me muam npaws. Tos ntev me ntsi li sim nkawm siab sub koj thiaj li poob ntau me ntsi pob,hahahah lam tso tiag xwb ntxhob chim nawb.

Tub yooj yim..Yog muab xav no ces koj muaj kev hlub yooj yim heev li koj piav, lwms tus txomnyem thov nyiaj los yog dag zog, yog muaj kev hlub li koj ces tos nco yus twb pab tag lawm li nco tias yog luag dag yus.Txawm li ntawm los tus txais yus cov nyiaj twb tsi zoo siab npaum li yus yog tus xa, Yus xav ib yam dab tsi mus pub lwm tus neeg mas ua rau yus zooo siab tshaj li tus txais yam khom ntawm.

Ua neeg xav kom txhua txhua tus muaj kev hlub li koj xwb. Yog peb txhua tus muaj kev hlub pab lwm tus neeg tsi nco qab khib yogib qhov zoo heev ho....

#21 HMOOB_Tub yooj yim_*

HMOOB_Tub yooj yim_*
 • Guests

Posted 01 January 2013 - 03:15 PM

tus phooj ywg...therOOts...kojhais yeej yog lawm...yog kuv txhob ntxov sim siab cia ntev mus mam paub siab ces ya ntau lawm...yus yog neeg siab zoo ces thaum yus xav nyiaj mus pub luag....yus twb xub hu xov tooj saib luag pus tau txais....luag teb tias twb txais tau lawm os....yog tiag tsim nyog luag txais tau kiag mas yuav tsum hu loo rau yus ua ntej mas thiaj yog yom....vim muab yooj yim heev....luag lam taij dag na has cia li muab tiag tiag....ces qhov nyuag nyiaj twb tsis niam muaj nqis rau luag...qee tus tib neeg luag twb tsis niam hais lus ua yus tsaug....hos muaj qee tus mas yus twb xav nto pua rov saumd lawm xwb los...luag tseem xav kom xa ntov phav thiab....tej tus mas tseem hais tias cas koj tsis xav ntau me ntsis es thiaj txaus kuv yuav... ib lub luv cav caij mas losd...tej lus no twb yog hais saib tsis taus yus...vim lawv paub tias yus yooj yim heev....kuv mas zoo rau qhov kuv yog txiv neej lawm xwb...nyob tias kuv yog poj niam mas kuv xav hais tias...nej leej twg taij ua kuv - thaum twg ces yeej tau ua thaum ntawvd li ntag no hos....vim luag taij yus thaum twg lawm ces yus yeej...tsis khuv yuav lam tsis muab rau luag li ne....tsam no mam paub neeg lub siab ces...yog yus muaj - ces kuv xav tias.... kuv ces - zuav qab tas lawm os...cov phooj ywg....kuv zaj kev hlub no....tsis muaj leej twg yuav ris yus txiaj tshig nawb mog....es neeg yooj yim ces tsuas cia kuv ua qauv qhia rau nej xwb....nej txhob xyaum...tsam xav txog ces lig ov mog...

#22 HMOOB_wilford granth_*

HMOOB_wilford granth_*
 • Guests

Posted 06 August 2013 - 09:07 PM

Txais nyiaj muaj TOM NWS zoo,
Kuv yog ib tug certified txais nyiaj txais nyiaj, peb muaj nyiaj txais rau ntau hom dej num uas koj xav tau.
kuv muab nyiaj rau peb tes num, ua lag luam, ua se, thiab rau ntau lwm yam reasons.how mus hu rau peb tam sim no thiab tau txais nyiaj uas koj yuav tsum tau nrog ib tug tsawg txaus siab rau tus nqi ntawm 3% koj yuav ncav cuag peb: granth.w@hotmail.co.UK
LUS CIM: peb xav kom koj paub hais tias peb muaj daim ntawv tso cai raws li ib tug legit nyiaj txais board.re-ply email rau peb ntawm _granth.w@hotmail.co.ukReply to this topic  Also tagged with one or more of these keywords: hmoob

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users