Jump to content


Photo
- - - - -

Puas yog tim hmoob cuab XEEM..?


16 replies to this topic

#1 hlublihlubxwb

hlublihlubxwb

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 15 posts

Posted 25 November 2012 - 05:58 PM

Puas yog tim hmoob cuab XEEM..?

Kev tawg tshwj ntawm hmoob yog tim dab tsi…Puas yog hmoob cov Xeem…?

Kwv tij hmoob, xeem hmoob tsis muaj dab tsi tim loj txog qhov hmoob tsis sib haum xeeb los sis tsi sib hlub kom nto lub ncoo ntawm haiv neeg. Peb yeej yug los nrog nyias li kev pom thiab kev xav tsis sib xws, hnub no kuv thiaj thov sawv tshaj nej los nug thiab teb hmoob li teebmeem kev tsis tau sib haum zoo no rau peb txhua tus nrog xav thiab nrog sib pauv tswvyim dua.

Txhuas no mus kuv yuav hais ntau zog txog tej yam kuv tuav tau rau peb xav, kuv thov kom nej txhua tus ua siab txias los luj thiab tshawb tej teebmeem no saib puas tseem tsuav yam peb yuav daws tau mus ntxiv.

Cuov teebmeem ua rau peb hmoob tseem sib puab tsis tau ruaj mas yog li nram no:

1/ peb hmoob tuncua txoj kev taug coj peb kom pom meej txog kev tseemceeb ntawm txoj kev sib sau koom npoj ua sob kom nyob muaj kev haum xeeb.

2/ Peb tuncua tuav tsis tau txoj cai los hwj peb hmoob kom yoog raws thiab ua neej muaj kev sib hwm sib pab pom txog kev koom tes-koom hau rau txhua yam uas yog haiv neeg tug.

3/ Peb kuj muaj kev kawm qib siab los ntawm lwm haiv neeg li cag txuj, tab sis vim kev kawm txawj yog taw qhia mus rau kev kobxwb fab tsim kho kev noj nyob thiab tsav kom sab nqaij tawv zoo dua quab(technical skills in daily life creativities), Peb poob kev kawm txog kev sib hlub sib hwm thiab sib raug zoo uas coj kom hmoob hla dhau txoj kev ntshaw kom yus ib leeg tshaj txhua leej. ..thiab tso tau lub siab twmzeej uas xav muab txhua tus los txhawb yus ib tug kom tau txhua yam txaus yus siab.

4/ hmoob tag nrho tu ncua kev sib kawm thiab kev sib hlub raws kev ua neej ntawm ib haiv neeg uas tau koom ib lub npe-ib keebkwm etc….nej mam ntxiv mus …

Kuv tau tshawb pom li tau hais los no, kuv thiaj tsis tau ntseeg tias cuab xeem hmoob yog lub pobchiv cais hmoob mus ua pab pawg..Pivtxwv..Suav los lawv yeej muaj xeem, tab sis cas luag ho tuav tau haiv neeg txoj kev haum xeeb zoo tseg …tej no twb yog kev yus yuav tau rov nug nrhiav qhov tseeb kom pom meej txog hmoob teebmeem kev tawg tshwj..

Thov ua tsaug rau txhua tus tuaj pab tawm tswvyim

#2 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 November 2012 - 10:44 PM

Puas yog tim hmoob cuab XEEM..?

Kev tawg tshwj ntawm hmoob yog tim dab tsi…Puas yog hmoob cov Xeem…?

Kwv tij hmoob, xeem hmoob tsis muaj dab tsi tim loj txog qhov hmoob tsis sib haum xeeb los sis tsi sib hlub kom nto lub ncoo ntawm haiv neeg. Peb yeej yug los nrog nyias li kev pom thiab kev xav tsis sib xws, hnub no kuv thiaj thov sawv tshaj nej los nug thiab teb hmoob li teebmeem kev tsis tau sib haum zoo no rau peb txhua tus nrog xav thiab nrog sib pauv tswvyim dua.

Txhuas no mus kuv yuav hais ntau zog txog tej yam kuv tuav tau rau peb xav, kuv thov kom nej txhua tus ua siab txias los luj thiab tshawb tej teebmeem no saib puas tseem tsuav yam peb yuav daws tau mus ntxiv.

Cuov teebmeem ua rau peb hmoob tseem sib puab tsis tau ruaj mas yog li nram no:

1/ peb hmoob tuncua txoj kev taug coj peb kom pom meej txog kev tseemceeb ntawm txoj kev sib sau koom npoj ua sob kom nyob muaj kev haum xeeb.

2/ Peb tuncua tuav tsis tau txoj cai los hwj peb hmoob kom yoog raws thiab ua neej muaj kev sib hwm sib pab pom txog kev koom tes-koom hau rau txhua yam uas yog haiv neeg tug.

3/ Peb kuj muaj kev kawm qib siab los ntawm lwm haiv neeg li cag txuj, tab sis vim kev kawm txawj yog taw qhia mus rau kev kobxwb fab tsim kho kev noj nyob thiab tsav kom sab nqaij tawv zoo dua quab(technical skills in daily life creativities), Peb poob kev kawm txog kev sib hlub sib hwm thiab sib raug zoo uas coj kom hmoob hla dhau txoj kev ntshaw kom yus ib leeg tshaj txhua leej. ..thiab tso tau lub siab twmzeej uas xav muab txhua tus los txhawb yus ib tug kom tau txhua yam txaus yus siab.

4/ hmoob tag nrho tu ncua kev sib kawm thiab kev sib hlub raws kev ua neej ntawm ib haiv neeg uas tau koom ib lub npe-ib keebkwm etc….nej mam ntxiv mus …

Kuv tau tshawb pom li tau hais los no, kuv thiaj tsis tau ntseeg tias cuab xeem hmoob yog lub pobchiv cais hmoob mus ua pab pawg..Pivtxwv..Suav los lawv yeej muaj xeem, tab sis cas luag ho tuav tau haiv neeg txoj kev haum xeeb zoo tseg …tej no twb yog kev yus yuav tau rov nug nrhiav qhov tseeb kom pom meej txog hmoob teebmeem kev tawg tshwj..

Thov ua tsaug rau txhua tus tuaj pab tawm tswvyim


Puas yog tim hmoob cuab XEEM..?

Kev tawg tshwj ntawm hmoob yog tim dab tsi…Puas yog hmoob cov Xeem…?

Kwv tij hmoob, xeem hmoob tsis muaj dab tsi tim loj txog qhov hmoob tsis sib haum xeeb los sis tsi sib hlub kom nto lub ncoo ntawm haiv neeg. Peb yeej yug los nrog nyias li kev pom thiab kev xav tsis sib xws, hnub no kuv thiaj thov sawv tshaj nej los nug thiab teb hmoob li teebmeem kev tsis tau sib haum zoo no rau peb txhua tus nrog xav thiab nrog sib pauv tswvyim dua.

Txhuas no mus kuv yuav hais ntau zog txog tej yam kuv tuav tau rau peb xav, kuv thov kom nej txhua tus ua siab txias los luj thiab tshawb tej teebmeem no saib puas tseem tsuav yam peb yuav daws tau mus ntxiv.

Cuov teebmeem ua rau peb hmoob tseem sib puab tsis tau ruaj mas yog li nram no:

1/ peb hmoob tuncua txoj kev taug coj peb kom pom meej txog kev tseemceeb ntawm txoj kev sib sau koom npoj ua sob kom nyob muaj kev haum xeeb.

2/ Peb tuncua tuav tsis tau txoj cai los hwj peb hmoob kom yoog raws thiab ua neej muaj kev sib hwm sib pab pom txog kev koom tes-koom hau rau txhua yam uas yog haiv neeg tug.

3/ Peb kuj muaj kev kawm qib siab los ntawm lwm haiv neeg li cag txuj, tab sis vim kev kawm txawj yog taw qhia mus rau kev kobxwb fab tsim kho kev noj nyob thiab tsav kom sab nqaij tawv zoo dua quab(technical skills in daily life creativities), Peb poob kev kawm txog kev sib hlub sib hwm thiab sib raug zoo uas coj kom hmoob hla dhau txoj kev ntshaw kom yus ib leeg tshaj txhua leej. ..thiab tso tau lub siab twmzeej uas xav muab txhua tus los txhawb yus ib tug kom tau txhua yam txaus yus siab.

4/ hmoob tag nrho tu ncua kev sib kawm thiab kev sib hlub raws kev ua neej ntawm ib haiv neeg uas tau koom ib lub npe-ib keebkwm etc….nej mam ntxiv mus …

Kuv tau tshawb pom li tau hais los no, kuv thiaj tsis tau ntseeg tias cuab xeem hmoob yog lub pobchiv cais hmoob mus ua pab pawg..Pivtxwv..Suav los lawv yeej muaj xeem, tab sis cas luag ho tuav tau haiv neeg txoj kev haum xeeb zoo tseg …tej no twb yog kev yus yuav tau rov nug nrhiav qhov tseeb kom pom meej txog hmoob teebmeem kev tawg tshwj..

Thov ua tsaug rau txhua tus tuaj pab tawm tswvyim

Hmoob ;Hais txog qhov hmoob tsis koom pab ;tsiskoom pawg yeej muaj ntau yam tab sisqhov tseeb yog caislosntawd kev sib yuav no ua ntej:
qhov 2 yog los ntawd kev ntseeg hmoob muab ntseeg mus dhau cai lawm / tham txog lub xeem mas hmoob muab cais loj dhau tsis zoo li suav los yog lwm hom neeg haiscov nyob nyab laj teb ,nplog teb , thaib teb nyob mes kas , fab kis,australias, canada, yeej txiav tu nrho tsis pub xeem sib yuav thiaj yog 1 yam cais rau hmoob tu kev vim muab ntseeg loj tshaj txhua yam lawm tom ntejno mus yog cov hmoob nyob mes kas yuav los tshem kev cais xeem sib yuav thaum ntawd hmoob lis yuav hmoob lis lawm hmoob muas yuav hmoob muas lawm tsis muaj yawm yij yawm dab tsis muaj neej tsa hmoob yog tib tug hmoob lawm xwb thiaj yuav paub los koom ua ke tau pom los 2 tiam hmoob nyob nplog teb lub caij hmoob lis ua nom kav yog hmoob lis thiaj tau tus nais koos coob losrau vp yog hmoob vaj thiaj tau colonel coob tam sim no nyob mes kas tab tom yuav sib tawg nyias yuav mus nyias los ntawd cov pab cov pawg no los mus nyob ywj pheej tsis sib paub koj kuv yog kwv tij neej tsa lawm .

#3 HMOOB_Txiv Vaj Ntug_*

HMOOB_Txiv Vaj Ntug_*
 • Guests

Posted 26 November 2012 - 01:08 AM

Tub aw, koj hais mas yog tshaj li os. Xav kom yus xeem rov yuav yus xeem lawm xwb. Leej twg tseem khiav mus yuav lwm xeem sab nraud ces muab tua pov tseg kiag xwb. Kom Hmoob txhob mus txeeb luag tej ntxhais mos mos los ua niam yau lawm ces yuav tsum cia leej txiv yuav nws cov ntxhais kiag xwb mas thiaj yuav zoo. Cuag li Nplog los Huab Tais Nplog, noog muag twb sib yuav tau. Yog thaum twg peb Hmoob ua tau li no lawm ces peb txiv Vaj Hmoob thiaj yuav nqis los kav peb hmoob os nawb.

#4 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 26 November 2012 - 05:02 AM

kuv saib mas peb cia li tsis paub qhia hmoob lawm ces lam tau lam tua twm rau hmoob cab mus poob tsuas lawm xwb las as.

#5 hlublihlubxwb

hlublihlubxwb

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 15 posts

Posted 26 November 2012 - 04:54 PM

Thov tshab ntxhais me ntsis ntxiv.

Kuv pom meej tias yog thaum hmoob siv kev cai lijchoj, hmoob siv tseemfwv tus cai, hmoob siv ib txoj cai kev sib sau ua neej "tshoob kos" xws li cia kev sib yuav mus raws lichoj tuav lawm xwb ces hmoob tsis muaj teeb meem rau cov xeem lawm. Qhov tseeb, yog kev tshoob kos pheej khuam ua chaw sib nqi ntawm cajces cuab xeem thiaj ua lub chaw nyias xeem pheej yuav tsum sib ncoo kom muaj chaw tuav tej teeb meem uas ib txwm sib nqi uas yog qub plaub ntoog ntawm ib no rau xeem tov lawm xwb ov. Tab sis txoj kev tshoobkos ntawm hmoob mas nws yooj yim daws heev-yog thaum hmoob txaus siab ua siab dawb paug tias kev sib yuav ntawm ib txij nkawm twg yuav tsum tsis muaj feem nqi txog qub plaub qub ntug-xaiv lus dhau los lawm ces cia li tsos rau mekoob thej com coj txheej txhemm lawm xwb-hmoob tshoob txawm ntseg hlo tsis muaj plaub ntxiv khuam cuabxeem neeg lawm ne....

Hais txog ntawm fai kavtswj los xeem yeej tsis muaj feem yuav los cais tau yog peb hmoob ntse thiab paub txog qhov tseeb tias peb yuav tau xaiv los sis tsa tus kom yog neeg txawj ntse tshajlij-ncaj ncees los ua tus khiav fai saib xyuas kev ua neej ntawm hmoob raws cai kev xaiv tsa thiab teeb tsa lawm, thaum no hmoob cuabxeem tsis muaj feem cuamtshuam kev kivnta hauv tseemfwv los sis kev kavtswj lawm nawb tsoom hmoob.

Tab sis thaum peb hmoob tseem tsis tau yeem los daws tej kev no kom mus raws kev ncaj thiab yooj yim rau hauv peb cagku (Culture), tej teebmeem no yeej tseem yuav nyob nrog hmoob mus ntxiv nawb.

#6 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 26 November 2012 - 04:57 PM

Kwv tij twb tsis hais yuav kho Hmoob nyob thoob qab ntuj. tam sim no peb 2-3 tug tuaj sau ntawv hauv nov xwb.ib tug hais zoo ib tug teb phem xwb. ib hais kho ho ib tug hais ruav xwb. pab nej tus siab nawb. tiam twg yog Hmoob tsis lees paub tus tsim Hmoob los? thiab tsis paub tias yog vim tus xwm txheej ab tsi es America hov tuaj ua rog nyb laj kom kis au Hmoob tuaj nyob rau teb chaws no? ces Hmoob yeej yuav tsis paub hais tej lus zoo li. thaum tsis paub hais cov lus zoo lawm ces ceeb laj yuav txawj sib sib hlub lawm..thaum zoo li no lawm ces nyias thiaj muaj nyias pab nyias pawg li niaj hnub no ntag tiag kwv tij Hmoob.

#7 HMOOB_Tuba_*

HMOOB_Tuba_*
 • Guests

Posted 28 November 2012 - 05:07 AM

Cov Kwv Tij Hmoob tsis hais yuav los kho Peb Hmoob lawm os Vim tias yus tsev neeg nrog yus nyob twb hais tsis haum es yuav ua cas mus Kho Hmoob yeeb vim niam thiab txiv hais lus hmoob rauyus cov me nyuam los cov me nyuam hais lus
mab teb niam thiab txiv hos cov ntxais thiab cov tub hais lus mab nyob hau ib lub tsev xwb ....VIM LI CAS TWB YOG HMOOB TIAG!!! UA CAS SAWV DAWS TSIS HAIS LUS HMOOB XWB MA KHO KOM TAU HAU YUS TSEV TSO MAM MUS TEEV CAI RAU LWM XEEM SIV MOG !!!!!!

#8 HMOOB_kuv yog hmoob_*

HMOOB_kuv yog hmoob_*
 • Guests

Posted 28 November 2012 - 02:04 PM

kuv yog Hmoob...nej kuj yog Hmoob...peb kev koom tes...kev ris plig...kev tsim txom...ntawm luag lwm haiv...muab qhia peb ua neej...peb tsis zeem tsis paub txog tias yog luag qhia yus ua neej xwb...nyob suav teb...suav qhia hmoob ua neej...hmoob ntab plaws los txog...nplog...nplog thiab nyab laj ho qhia hmoob...hmoob ntab plaws mus txog...Thaib...Thaib ho qhia...tuaj txog...Meskas...Meskas ho qhia los twb tsis ris plig tsis zeem tsis paub tu siab...ntse tsis ti hau tus txha...luag thiaj...muab txha khawb
tawm tib si saib...pus ua taus txiv...los tseem tib cov nyuag npuj tawg tsawv xwb thiab...txog thaum kawg luag thiaj muab nyuag thawj coj mus kawm kev txawj ntse kiag...txhua haiv neeg paub tias...cov neeg nov...tsuas ntse nraum daim tawv xwb...ntse mus tsis txog hau tus txha...yog leej twg ntse txog hau tus txha...coj lub tswv yim tuaj qhia mas cov npuj tawg yog cov coob...ces lawv koom ntxub nws...ces ua rau nws cia li nkaum twj ywm rov lawm xwb...ces tib pab npuj tawg...uas khav khav txiv khav theeb xwb ces...xam tsis pom yam uas nyob tob tob hau tus txha...qhov hau kev ua twb yuav tau noj yooj yim tsis uas...mus tsom qhov niag kuag ua...ces thiaj txhais tau hais tias...Hmoob tas kee...lawm ces txhob phov phov...nyob lub teb chaws twg...yeej meem hwm tej nom tswv lub teb chaws ntawvd xwb...siav thiaj ntev no xwb mas...(kuv thiab nej...peb sawv daws na)yuav rub hmoob los ua ke tsis yooj yim kiag mog...vim ntshav hmoob yeej ntse tsis txaus...

#9 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 28 November 2012 - 05:28 PM

Phooj ywg Kuv yog hmoob,

Koj hais yog ntau heev hauv koj cov lus lawm nawb, kuv txawm tuaj tso tej kev tshawb pom ntawm kuv ua ntej nej s/d los tsuas xav pom saib hmoob qhib qhov muag pom kev ua neej deb pes tsawg lawm xwb...Tab sis ntshai yuav yog yug dua es hmoob mam li yuav txawj ntse thim xav los hloov nyias tus xeeb ceem phem twm zeej no tseg...Mam khaws tau kev ntse kev vam meej tig los ua neeg siab dawb pom dav...muab kev zoo los npog kev phem ua neej nrog ntiaj teb tsim kev phoojywg txuas mus...Txawm li cas los xij kom peb nco qab ntsoov tias hmoob hu plig mas hu ntau ntau lwm kom plig los mas plig mam kam los nawb....hmoob cov plig tawvxx kawg li thiab ua loj leeb ywj siab dhau lawm thiaj tsis xav los zov tsev...li ntawv peb yuav tau ua siab ntev huxxxxkom los kiag lawm ces hmoob yuav nyob khov kho li ntiaj teb tsoom neeg muaj tswv kav lawm mog....Ua tsaug koj tej lus txhawb zog..

#10 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 23 December 2012 - 07:36 AM

Tej nyuag teeb meem me me li no xwb es nej pheej coj tuaj piav laum vab vab toog ntsej ua tus ab tsi rau hauv toj siab no nas cov kuv tij neej tsa hmoob. Yog muaj sib hawm seem npaum li nej thiab kuv no lawm ces rau siab ntso mus khwv noj khwv haus mus nrhiav nyiaj los pab rau yus tus kheej thiab tsev neeg ntshe yuav zoo dua os mog.

Hais txog peb hmoob lub xeem ces yeej yog ntuj tsim teb raug muaj los lawm nej txhua leej yeej paub zoo hais tias nej thiab peb yuav pauv tsis tau kiag li no los sav, yam uas pauv tsis tau li no nej tsis tam yuav coj los tham vim txawm tham los peb yeej pauv tsis tau, poj ua tseg yawm ua cia los tau ntev niaj ntau tiam thiab peb yeej siv los tiam dhau tiam yam tsis muaj teeb meem ab tsi kiag li es nej tseem yuav mus tsim teeb meem ntxiv ua tus ab tsi thiab no, yog tsis muaj nej tsim tej teeb meem no ces txhua yam yeej tsis muaj teeb meem kiag li no los mas, txhua yam yog tim nej cov niag tsis paub qab haus ntawm nej xwb ntag... rau hauv ncoo xav kom zoo nawb mog hmob

#11 HMOOB_kuv yog nplog xwb_*

HMOOB_kuv yog nplog xwb_*
 • Guests

Posted 23 December 2012 - 04:13 PM

ua cas kuv kuj paub tsis tseeb....yog muaj tus qhia kuv tsis tseeb....ces kuv thiaj hais tau tsis tseeb rau hau no los thov nej zam txim pub nawb....hos yog ho muaj tseeb tiag no....ua cas nej cov hmoob ho ua li ntawvd es pus ncaj ncees mas losd....kuv hnov hais tias lub xeem....hmoob kwm thiab hmoob thoj...lawv ob cov no tsis sib ua tshoob lawv yog kwv tij....hos cov hmoob Ham thiab hmoob Hawj...lawv yog kwv tij lawv tsis sib ua tshoob...tib yam thiab no es....cas nyob rau hauv nej lub koos haum 18 xeem nej tseem ho muab ib tug hmoob...kwm...thiab ib tug hmoob...thoj...tuaj zaum hau koos haum...hos nej muab ib tug hmoob...Ham...thiab ib tug hmoob...Hawj....tuaj zaum hauv koos haum tib si no es....cov xeem tsuam tsoov no kuj tau ob tug nyob rau hau lawm awb... yuav kom ncaj ncees tiag tiag mas....lawv kam sib ua tshoob mas mam pub lawv ob xeem muaj ob tug tuaj nyob rau hauv....hos lawv tsis kam sib ua tshoob ces tsuas pub lawv ob pab no....tso tau ib tug nyob tau rau hauv koos haum xwb no hos....saib pus muaj li kuv hnov??? yog nej yeej muab lawv cov xeem tsuam tsoov no....ib tug nyob rau hauv xwb no ces...O.K...Lawm... hos yog....ob....lawm ntag no ces... cuav xwm lawm lau....Hmoob aw...

#12 HMOOB_Hmoob Xov Tshoj_*

HMOOB_Hmoob Xov Tshoj_*
 • Guests

Posted 27 December 2012 - 04:02 AM

Cov niag ntsej muag Hmoob dev no ces nyias tsuas hwm nyias xeem, nyias tsuas khav nyias xeem xwb. Tus Hmoob twg yuav los ua thawj coj tsis txhob tso lub xeem los yog tsis muaj xeem kiag mas thiaj ncaj ncees. Pab niag Hmoob 18 xeem mas haj yam cais pab pawg thiab vim lawv cais ua 18 pab pawg diam. Nais Phoo twb tuag lawm los cov niag dev ntawv tseem tsis lees txais lwm tus ua Hmoob tus coj thiab, vim tseem xav tias Hmoob tus coj yog yawm saub tso los. Kuv xav kom tus laus hmoob paub tab cia li los ua tus muab lus rau pejxeem lawm xwb, tsis tas yuav tos kom yog Nais Phoo tsev neeg mas thiaj yuav ua tau. Peb twb muaj cov Hmoob txawj ntse paub tab coob tag npaum no los peb tseem cia siab rau tus tuag lawm tshaj thiab. Tsim nyog qhov Hmoob sawv tsis taus ua ib haiv lawm os, cov yawg aw. Peb tej menyuam ces tsis ntev lawv mus yuav dawb, lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv yuav dawb hau tsis yog hmoob lawm, vim cov yau tam sim no tsis paub lus hmoob lawm thiab.

#13 HMOOB_kav liam lau_*

HMOOB_kav liam lau_*
 • Guests

Posted 29 December 2012 - 09:29 AM

kuv tus no ces ua ib siab hais tias kav liam lau....tib neeg xuam coob tuag ua ntej lub hnub nyoog..80..xyoo tas... tsawg tus thiaj nyob txog ib puas xyoo xwb....tej ntxhais tiam no lawv tsuas hais ###### dawb thiaj ntev hos ###### dub thiaj loj xwb ces puam chawj lau....yus yeej yuav tsis pom lawv tej neej mus pes tsawg xyoo ntxiv os....muab hais tiag yog tim peb cov ua niam ua txiv txhua tus uas pheej coj zoo sib xws thiab ntag....muab yus tej ntxhais khoo kom kawm ntawv kom txawj txaus mam mus ua lub neej no ces thaum lawv tseem yau lawv tsis kam tham hmoob li ces....txog thaum lawv loj txaus lawv mus kawm...college...ces lawv mus nyob ywj siab lawv tus kheej ces lawv xav xav sib aim thiab...thaum luag lwm haiv neeg muab lawv kov muab lawv zuaj ces lawv nrhab loo rau ces lawv ua siab mus yuav luag lwm haiv neeg xwb....tej tus me ntxhais hmoob zoo nkauj heev tab sis tuav rawv tej tug niag dub xiav lus tes....peb cov niam txiv hmoob muaj ib txhia tsis niam sawm zoo thiab...yog hmoob tuaj tham tej ntxhais mas cem...thuam luag tej tub li ub li no...ua rau tus ntxhais txaj muag thiab npau taws...ces tus ntxhais tso pluav tus hluas nraug hmoob tseg vim niam txiv cem...nyob tsis ntev ces tos niam thiab txiv pom ces...me ntxhais twb cab rawv...ib niag...Mev los sis...dub...los yog...dawb...lwm haiv neeg lawm aw....thaum ntawvd niam thiab txiv ho tuag ntsiag to....tej tus ces luag coj mus tsoob dawb twb tsis niam tau nqi tshoob los ho ua twj ywm lawm....yog xav kom txhob poob noob hmoob mas....tab cov yawm thaub laus uas pheej xav xav noj zaub mos es pheej mus mus nrhia zaub mos tim nplog....ho nyiam raug yus tej ntxhais tus twg los tsuav yus tus ntxhais kam tham xwb ces...kom ob nyuag laus kav tsij txhaub tias me naib aw !!!yog nws nyiam koj ces kav tsij kam kiag xwb os....cov laus li nws... thiaj muaj nyiaj thiab thiaj hlub yus ov mog....no ces tau vauv hmoob tiag....tsis li ces tsis muaj hmoob los pab yuav hmoob cov ntxhais lawm ces....ntxhais mus cuab rau lwm haiv neeg aim tas.... ib txhia ntxhais ces yog raug mus li ntawvd lawm xwb los mos... tom ntej no yog leej twg paub txhawj txog hmoob tsuam tsoov thiab no ces txij no mus thov kom tseg txoj kev pheej kws kws tej ntxhais heev lawm mog hmoob....

#14 HMOOB_mloogkuvhais_*

HMOOB_mloogkuvhais_*
 • Guests

Posted 29 December 2012 - 10:29 PM

Tej nyuag teeb meem me me li no xwb es nej pheej coj tuaj piav laum vab vab toog ntsej ua tus ab tsi rau hauv toj siab no nas cov kuv tij neej tsa hmoob. Yog muaj sib hawm seem npaum li nej thiab kuv no lawm ces rau siab ntso mus khwv noj khwv haus mus nrhiav nyiaj los pab rau yus tus kheej thiab tsev neeg ntshe yuav zoo dua os mog.

Hais txog peb hmoob lub xeem ces yeej yog ntuj tsim teb raug muaj los lawm nej txhua leej yeej paub zoo hais tias nej thiab peb yuav pauv tsis tau kiag li no los sav, yam uas pauv tsis tau li no nej tsis tam yuav coj los tham vim txawm tham los peb yeej pauv tsis tau, poj ua tseg yawm ua cia los tau ntev niaj ntau tiam thiab peb yeej siv los tiam dhau tiam yam tsis muaj teeb meem ab tsi kiag li es nej tseem yuav mus tsim teeb meem ntxiv ua tus ab tsi thiab no, yog tsis muaj nej tsim tej teeb meem no ces txhua yam yeej tsis muaj teeb meem kiag li no los mas, txhua yam yog tim nej cov niag tsis paub qab haus ntawm nej xwb ntag... rau hauv ncoo xav kom zoo nawb mog hmob


Koj lam khav theeb ua tus paub paub tuaj hais li ub li no xwb. qhov tseeb koj tsis paub kiag, thaum lub ntuj tsim tebn raug mas tsis muaj leej twg paubthiab tsis muajxeem li os thaub aw. cov xeem on ces muaj tsis dh li 10000 xyoo los no xwb naj. txhob tuaj tsab ntse li koj nawb. cov xeem no yeej siv ua teeb meem ntau heev. thiab txawm yog tib xeem los hmoob yeej sib yuav los lawm ntau ua neej zoo kawg tsis txhaum dab kiag thiab as. txhua yam yeej hloov tau kawg kiag. qhov hloov tsis tau ces yog neeg ruam tsis muaj tswv yim tshiab kho kom zoo thiaj pheej tuav qhov qub ruaj ruaj xwb os.

#15 HMOOB_hloov yooj yim os_*

HMOOB_hloov yooj yim os_*
 • Guests

Posted 30 December 2012 - 02:36 PM

kuv xav mas lub nyuag xeem xwb mas hloov yooj yim os....es yog hloov tsis yooj yim no....ua cas tej tus es leej txiv tuag lawm...tus niam coj cov me nyuam mus yuav txiv tshiab ces....lawv muab ib nyuag....plis ntsaig....coj los tua hu plig khi tes tas xwb ces....suav daws cia li hais tias...awv zaum no nej yog xeem no lawm lau...tej no los ntawm hmoob nyuag nplaig nkaus nkaus xwb os....hais txog ob leeg yog ib xeem sib yuav....ua cas niam yuav tsis tau naj....yog nws kam nrhab rau yus txiag lawm ces tsis nrov quv xwb las as...tseem haj yam nplua mos tshaj luag lwm xeem thiab los mos....tsuas tseg kiag tus uas yog niam txiv ib plab xya nkaus nkaus xwb los yeej tau naj....nej tsis ntseeg kuv....thov caw nej mus sim tsoob cov niag nkauj hmoob toj siab es nws pheej tso duab dag....thawj daim duab mas yog...hmoob yaj....hnub puav txawm siv tso tawm lwm daim tuaj....yog hmoob Lauj....hnub puav siv pom lwm daim tawm yog....hmoob Ham....cov ntxhais no twb yog lawv xav txiag txiv neej...txhua txhua xeem lawm los mos nej tsis paub lov....yog nej paub hais tias nws yog yus xeem....nws dag xwb nej cia li muab nws tsoob kiag xwb nej rab ###### haj yam tawv muaj ceem tshaj....hos nws lub - mas haj yam los kua ntau vim roj ntsha zoo sib xws tshaj....zoo nyob tshaj....nej sim tau mas nej tsis khes....hais tias nws yog yus xeem li lawm os....muaj ib yawg phooj yws qhia kuv tias nws mus tim laos....nws coj ib tug ntxhais zoo nkauj heev hau lab cawv mus ua si....npab phav....es yog nws xeem mas tseem haib tshaj luag lwm xeem thiab no naj....cas niam sib yuav tsis tau naj los....peb twb pom lawv cov uas...vaj sib yuav vaj....xyooj sib yuav xyooj....vim lawv xub paub txog qhov qab tshaj ntawvd lawm los mos cov....tom ntej no yuav tau tsis txhob...khes..khes tej nyuag xeem no lawm thiab lau....yus xeem yug tau ib tug ntxhais zoo nkauj thiab ntse heev...yus cia luag lwm xeem muab yuav mus yug tau noob zoo nkauj thiab ntse nyob rau luag xeem lawm tom ntej luag kuj yuav sawv los ua yus tus thawj coj tuaj thiab....muab xav mas yuav tau xyaum ua li luag tej noob huab tais thiab lau....

#16 HMOOB_Tswv Nqaj Xeeb Keeb Txuj_*

HMOOB_Tswv Nqaj Xeeb Keeb Txuj_*
 • Guests

Posted 30 December 2012 - 06:10 PM

Suav daws yuav hais tso dag li cas los tau tab sis qhov tseeb lub ncauj lug pib cais tsis pub yus xeem rov yuav yus xeem no nyaum qhuav yog thaum Hmoob los Suav teb los poob Nplog teb xwb. Vim thaum ntawv Hmoob muaj twb tsis txog 10 phav leej. Lawv los nyob nyias xeem muaj nyias zos. Lawv tsis txawj sib hlub thiab tsis sib khiav kev phoojywg nrog lwm xeem. Thaum Fabkis tuaj tsa nom rau hmoob tag ces Hmoob cov thawj coj nres xeem thiaj los sib tham tsis pub yuav yus xeem es kom mus yuav cov xeem sab nraud xwb. Txij ntawd los Hmoob kev neej kev tsav thiaj dav sib hlub raws kev neej kev tsav. Qhov zoo vim yog yus yuav lwm xeem ces niam txiv cov genes sib txawv, yug tau menyuam los ntse thiab tsis tuag npab tuag ceg. Nej puas nco pom Nplog pheej sib yuav sib sib txheeb, lawv muaj menyuam tuag npab tuag ceg coob coob tab sis hmoob tsis pom muaj pes tsawg. Nej cov ntxhais khiav mus yuav dub thiab mev los kav liam vim lwm tiam lawv tej menyuam yuav ntse los ua sawv daws nom sawv daws tswv nawb. Tsis yog lam hais dag. Genes sib txawv deb mas me nyuam thiaj ntse no nawb raws kev tshawv fawb los ntawm the world most popular scientiests (cov nav vib thab nyas xaj tshawb fawb txog tib neeg). Leej twg tsis ntseeg scientists los kuv tus no yeej ntseeg 90% lawm vim luag muaj peev xwm ua tau tub xwb los ntxhais xwb, los ua kom tau ib tus menyuam zoo li yus tus kheej kiag. Luag tej khoom siv txhua tsav yam luag tias siv tau ntev li cas ces dhau ntawv yus siv los tsis zoo lawm. Luag thiaj paub ntuj sia tiag tiag thiab keej tshaj dab lawm.

#17 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 February 2013 - 03:08 AM

Kuv yog hmoob haamReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users