Jump to content


Photo

Xwmtxheej thoob qabntuj tamsim no


10 replies to this topic

#1 hlublihlubxwb

hlublihlubxwb

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 15 posts

Posted 24 November 2012 - 04:17 PM

Yog peb muab ua zoo saib, peb pom meej tias xwmtxheej kev cov nyom niaj hnub no yog tsovrog ntiaj teb III sawv lawm nawb tsoom hmoob, Tsoom haiv neeg muaj hwjchim tau tig kom rogntiaj teb III zaum no sawv kom tau rau sab nruabnrab hnubtuaj lawm...Kev sawv rogntuj zaum no muaj ntau nqi tseem ceeb uas neeg ntiaj teb tau tsom tau qha rau lawm li nram no.

1/ kev yuav txo cov fwjchim qub uas muaj kev kaujnyem pejxeem kev ua neej, cov tseemfwv uas muab pejxeem coj los ua lawv kev nplua nuj.

2/ kev txhawb kom txhua tus neeg muaj txwmsim los xaiv ua nyias lub neej, thiab txhua tus mauj cai los tawm lus-tawm tswvyim sib txig rau lawv li teebmeem ntawn tus lheej thiab haiv neeg.

3/ Kev pauv hloov txwmlij tshiab uas qhib tau lub roojvam tshiab rau ntiaj teb kev vam meej, kev phoojywg thiab kev pauv txujci kom ncav cuag txheej tshoj tshiab @21Century kom neeg ntiaj teb txhua nywj keeb muaj txwmsim rau fab tsimthaij nyias li kev ua neej zimphajtxheej-zimphajpav.

4/ Kev tsaws tsa txhua nywj keeb neeg kom muaj haiv muaj txwmlij, muaj kev ywjpheej thiab kev twmywjtimpheejtxheej rau txhua nywjkeeb haiv kom mus ncav lub neej thajyeeb nyabxeeb.

Txhua nqi lus/cai tau hais los saum no thiab hos tsis tau hais li los puav leej yog huajchim pobchiv ntawm tsov nrog ntuj zaum III lawm nawb kwvtij hmoob.

Tsoom tuam haiv lawv yuav taw lub homphiaj li cas thiab yuav sib twv-sib tw lawv tej txujci fab kev txawj ntse, kev vam meej thiab kev tshajlij txhua fab ua kev hem thiab kev sib zas-sib ntsuas zog rau cov haiv neeg yau tau luj saib haiv twg thiaj yog haiv muaj peevxwm tshoom los tuaj ntiajteb kev ua neej txuas mus.

Hmoob...Peb yauv tsum zam kom dhau txoj kev muab yus roj rov kib yus txhav tsam tom qab ntuj tiaj tebtus ces hmoob tsis tshuav noob lawm mog...No yog kev txhawjxeeb, kev khuvxim, kev hlub txog peb tsoom neeg poobqab haiv neeg tsawg..thiaj koobxuam nthuav tawm ua kev xav-kev luj ntawm peb hmoob txuas mus.

Ua tsaug.. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

#2 HMOOB_Hmoob Keeb Ceeb Huaj_*

HMOOB_Hmoob Keeb Ceeb Huaj_*
 • Guests

Posted 24 November 2012 - 04:28 PM

Cia lawv sib tua kom tuag tag es peb hmoob thiaj yuav tau nrog luag muaj teb chaws nyob os. Peb txiv huab tais vaj hmoob yeej tos qhov no los ntev heev lawm. Tsam no twb ze zuj zus lawm, peb txiv vaj hmoob twb npaj tau yuav nqis los hlub peb haiv hmoob thoob qab ntuj.

#3 HMOOB_me nyuam hmoob_*

HMOOB_me nyuam hmoob_*
 • Guests

Posted 24 November 2012 - 11:46 PM

thaum kuv nyeem tej kab lus hais thiab lo puav lus qhia...ua rau kuv tsis paub txhais xav xav tsis tawm ua ib siab muab tso cia. kuv twb yeej yog 100% hmoob, ua licas muaj qee lo lus kuv twb nkag siab paub tsis thoob. zoo li tej lo lus no txhais licas...."huajchim pobchiv,koobxuam, zimphajtxheej-zimphajpav, txwmlij, txwmsim"?

pab txhais pub paub seb nej cov uas nkag siab na. puas yog lus hmoob ne?

#4 hlublihlubxwb

hlublihlubxwb

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 15 posts

Posted 24 November 2012 - 11:47 PM

Cia lawv sib tua kom tuag tag es peb hmoob thiaj yuav tau nrog luag muaj teb chaws nyob os. Peb txiv huab tais vaj hmoob yeej tos qhov no los ntev heev lawm. Tsam no twb ze zuj zus lawm, peb txiv vaj hmoob twb npaj tau yuav nqis los hlub peb haiv hmoob thoob qab ntuj.


Thaum ub hmoob muaj ib zaj lus phiav huam tias tshav ntuj tim ub los nag tim no xwb/ tab sis tam sim no mas yog tshav ntuj tim ub ces yeej kub tim no, hos los nag tim no los yeej tshia haub zig niab rau tim ub nawb mog. Lub ntiaj teb no mas yog lam muaj ib nthw cua ntuj los rau seem twg lawm ces txhua lub tebchaws sib ze ntawv yeej puas ntsoog ua ke thiaj tas nawb.

Hmoob txiv huabtais tsis nqis los zoo vim tias txheej nim no huab tsis tau pej xeem lawm, ho xav tais los pej xeem pluag nkig nkuaj xwb tais tsi tsis tau noj lawm lau.

Tamsim no mas tsuas muaj thawj coj xwb tsis muaj huab tais lawm es txhob tos lawm mog, peb ces tsis muaj leej twg yuav tshwm qhov twg ntxiv lawm nawb. Yog koj tseem tos li hais ces pab tu siab lau, kuv xav kom peb hlub cov peb hmoob muaj tam sim no tso mam tham txog cov tseem yuav yug mog.

#5 HMOOB_Ntxub li ntxub_*

HMOOB_Ntxub li ntxub_*
 • Guests

Posted 25 November 2012 - 12:54 AM

Kuv mas ntxub txoj kev ua tso rog tshaj plaws...nej txhob vam vam hais tias thaum twg ua rog ces ntshe peb cov nyuag Hmoob yuav tau ua ntxoov tes ntsia luag lwm haiv neeg tuag xwb no lov...koj yuav mag luag lwm haiv neeg yuam ntxias peb haiv Hmoob mus tuag txhaws luag lub qhov ntxa ntag...nej tsis nco qab rua qhov muag pom thaum peb ua rog nyob nplog teb los cas...peb haiv Hmoob thaiv tag nrho sab xeev khuam mus ti nkaus rau...xas nuem...yog tub rog Hmoob nkaus nkaus xwb naj...nyob rau hauv ib lub khaib...twb tsis muaj ib tug...Mesliskas...yuav tuag nrog peb naj...tsim nyog txhua txhua lub khaib yuav tsum yog...Mesliskas...xwb...peb Hmoob tsuas muaj tus puav nyuag...mus pab ua neeg txhais lus xwb mas thiaj yog nav...tej tsov rog ntawvd yog...Meskas...thiab nyab laj lawv li teeb meem xwb...cas Hmoob xav ua dev raws nqaij ua luaj...nej sim ntsia mev...yog muaj tsov rog thaum twg mas peb cov nyuag Hmoob khav theeb no...yeej rov ua dev raws nqaij dua tiag...luag twb tsis tau thov yus los niam xav xav kom luag qhuas...ces siv mus thab luag...yuav kom tsov rog tus es yus nrog luag ciaj vaj mas...cia luag thov yus tso ho...mas tseem yuav tsum...sib xee xam nya tseg...yog koj ciaj vaj mas...yuav tsum pub kuv ciaj vaj...saib kuv haiv neeg thiab no hos...tsis li ntawvd ces txog thaum kawg yus tuag coob tshaj luag... tab sis luag twb tsis niam tig ntsia yus...nej xav pus yog li kuv hais maj...

#6 hlublihlubxwb

hlublihlubxwb

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 15 posts

Posted 25 November 2012 - 01:22 AM

thaum kuv nyeem tej kab lus hais thiab lo puav lus qhia...ua rau kuv tsis paub txhais xav xav tsis tawm ua ib siab muab tso cia. kuv twb yeej yog 100% hmoob, ua licas muaj qee lo lus kuv twb nkag siab paub tsis thoob. zoo li tej lo lus no txhais licas...."huajchim pobchiv,koobxuam, zimphajtxheej-zimphajpav, txwmlij, txwmsim"?

pab txhais pub paub seb nej cov uas nkag siab na. puas yog lus hmoob ne?


xyov yog li cas peb thiaj tsis tshajlij hmoob lus lawm tiag phoojywg, cia kuv mam txhais saib koj puas nyiam xwb lau.

huajchim=namchai, mad; pobchiv=tubn kamnert, starting-point; Koobxuam=campeen, necessary; Zimphajtxheej=kangern, treasure; zimphajpav=saethakit, economic; txwmlij=lathi, regime; txwmsim=xithi, right. sib ntsib mam qhia reason nawb. Nyiam kuj pab siv tsis nyiam koj mam tshawb dua.

#7 HMOOB_Txhawb txog_*

HMOOB_Txhawb txog_*
 • Guests

Posted 25 November 2012 - 02:11 AM

Nyob zoo ib tsoom hmoob suav daws. ua tsaug ntau-ntau uas nej tseem los piav qhia qee qhov xwm txheej ntiaj teb los pub rau tsoom hmoob suav daws mloog thiab paub txog. yog li thov ua tsaug rau nej txoj kev zoo nawj mog.

yeej yog li tus kwv tij hmoob hwj chim uas sau thawj-thawj tsab ntawv hais lawm nawj. raws li kuv xav qhov koj hais los ko nws tsuas yog ib qho xwm txheej qhia kom suav daws paub thiab txawj ceev faj nyias tus kheej xwb hos kev yuav raug luag lwm haiv neeg quab yuam mus tiv thaiv li ib tus kwv tij tau piav los li nram qab no mas peb suav daws yeej paub tsis tau kiag li vim peb txhua tus hmoob puav leej nyob luag ntuj mloog luag txuj xwb yog thaum tshwm sim tiag luag yuav quab yuam li cas los kuv xav tias peb yeej nti tsis tau ib yam nkaus. yog li txawm li cas los xij peem mog tsoom hmoob thov suav daws txhob rov taw tuam ntuj es tsam luag muab yus nqaim kib yus txhav li tus kwv tij tau hais los ntawm no thiab. thov lub ntuj tsom kwm kom txhua tus hmoob muaj yeej xwb thiab dim ntawm txoj kev tuag xwb mog. hlub tshua thiab txhawj txog tsoom hmoob suav daws kawg li nawj xwm txheej tom ntej yeej paub tsis tau kiag. ua tsaug ntau.

#8 hlublihlubxwb

hlublihlubxwb

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 15 posts

Posted 25 November 2012 - 02:33 AM

Kuv mas ntxub txoj kev ua tso rog tshaj plaws...nej txhob vam vam hais tias thaum twg ua rog ces ntshe peb cov nyuag Hmoob yuav tau ua ntxoov tes ntsia luag lwm haiv neeg tuag xwb no lov...koj yuav mag luag lwm haiv neeg yuam ntxias peb haiv Hmoob mus tuag txhaws luag lub qhov ntxa ntag...nej tsis nco qab rua qhov muag pom thaum peb ua rog nyob nplog teb los cas...peb haiv Hmoob thaiv tag nrho sab xeev khuam mus ti nkaus rau...xas nuem...yog tub rog Hmoob nkaus nkaus xwb naj...nyob rau hauv ib lub khaib...twb tsis muaj ib tug...Mesliskas...yuav tuag nrog peb naj...tsim nyog txhua txhua lub khaib yuav tsum yog...Mesliskas...xwb...peb Hmoob tsuas muaj tus puav nyuag...mus pab ua neeg txhais lus xwb mas thiaj yog nav...tej tsov rog ntawvd yog...Meskas...thiab nyab laj lawv li teeb meem xwb...cas Hmoob xav ua dev raws nqaij ua luaj...nej sim ntsia mev...yog muaj tsov rog thaum twg mas peb cov nyuag Hmoob khav theeb no...yeej rov ua dev raws nqaij dua tiag...luag twb tsis tau thov yus los niam xav xav kom luag qhuas...ces siv mus thab luag...yuav kom tsov rog tus es yus nrog luag ciaj vaj mas...cia luag thov yus tso ho...mas tseem yuav tsum...sib xee xam nya tseg...yog koj ciaj vaj mas...yuav tsum pub kuv ciaj vaj...saib kuv haiv neeg thiab no hos...tsis li ntawvd ces txog thaum kawg yus tuag coob tshaj luag... tab sis luag twb tsis niam tig ntsia yus...nej xav pus yog li kuv hais maj...


phoojywg

Koj cov lus thiab koj kev pom yeej yog qhov tseeb, kev yuav hla kom dhau ib tsamtxwv rog ntiajteb yeej tsis yoojyim rau txhua nywj keeb neeg tsis hais coob/tsawg nawb, tab sis tho0v kom pebhmoob kawm txhua yam hauv keeb kwm dhau los kom meej. Yog luag yaum los yuav ua li kev yuam thiab ho zam li zam tau vim tsis yog yus hmoob li teebmeem, qhov tseeb thov kom xyuamxim tsis txhob mus nqus ceg hlo nrog luag dhia xwb. Yus yeej tsis paub luag siab tias luag yua dhia li cas thiab yuav dhia txij li twg nawb, siab neeg hloov tau txhua ntiagtiv mog hmoob. Yog ho tshwm sim deb hmoob li niaj hnub no los haj yam zoo xwb, nco qab ntsoov tias peb yog ib tsev neeg/haiv neeg hu ua hmoob no mog.

#9 HMOOB_Puas Yog Mas Hmoob?_*

HMOOB_Puas Yog Mas Hmoob?_*
 • Guests

Posted 25 November 2012 - 03:52 AM

Peb Hmoob mas tsis txhob tham txog xwb. Tham txog ces yeej tsis sib haum li os cov yawg aw. Hmoob cov xeem thiab kev cai dab qhuas yog qhov rov los rhuav hmoob vim sawv daws yog Hmoob tab sis nyias muaj nyias xeem nyias dab qhuas nyob raws nyias pab pawg. Twb yog zoo li no es peb thiaj tawg khiav Suav teb los zoo li niaj hnub no ntag. Thaum ub hmoob thawj los poob Nplog teb, Fabkis tuaj tsa nom toj xeem rau Hmoob ces zoo li no. Hmoob Vaj muaj 100 yim, Hmoob Vaj muaj Hmoob Vaj ib tus toj xeem kav nws cuab kwvtij. Hmoob Lis muaj 50 yim, los Hmoob Lis muaj hmoob Lis ib tus toj xeem los kav nws cuab kwvtij. Hmoob Muas muaj 30 yim, los lawv yuav yuav ib tus toj xeem Hmoob Muas los kav lawv cuab kwvtij, etc... Yog lis Hmoob Khab muaj 3 yig xwb ne? Los lawv yuav tsum muaj ib tus toj xeem Hmoob Khab los kav lawv cuab kwvtij thiab. Tom qab no luag thiaj tsa ib tus loj tshaj los kav hmoob tag nrho, ib pab thiaj khiav mus tuaj Nyablaj, ib pab thiaj tuaj Fabkis tog.

Tsam no Vaj Pov tuag lawm ne? Hmoob txhua xeem tsa nyias muaj nyias thawj coj thiab nyias tsuas fwm nyias tus thawj coj xwb. Yog Hmoob xav kom muaj ib tus thawj coj xwb ces yuav tsum yog lwm haiv neeg lawm xwb. Hmoob tsis txawj ua ces lwm hnub Hmoob lub tsiab peb caug los tseem yuav yog Meskas dawb los khiav rau hmoob lawm thiab xwb.

#10 HMOOB_Tub Thoobtsib_*

HMOOB_Tub Thoobtsib_*
 • Guests

Posted 14 December 2012 - 08:49 AM

Nyob zoo tus Kwvtij Hmoob "Hlublihlubxwb".
Kuv muaj lus zoo siab ntau uas kuv pom txog kev siv peb cov lus Hmoob li koj siv saum no.
Tseem tshuav ntau lo lus Hmoob uas kuv tsis tau paub txog tias xyov yuav hais licas thiaj li yog,
vim feem ntau ces tej thaum yus pheej muab luag lwmyam lus los hais xwb.

Kuv xav thov kom koj pab qhia tus Website uas yog lus Hmoob txhais Hmoob lossis lus Hmoob Txhais ua English puas tau?
Vim kuv xav tau tiag tiag li... Yog muaj no thov pab qhia kuv thiab...
Kuv li Email yog khokhosiab@yahoo.com

#11 HMOOB_hmoob xyooj tuam thaij_*

HMOOB_hmoob xyooj tuam thaij_*
 • Guests

Posted 30 December 2012 - 06:23 PM

Kuv mas ntxub txoj kev ua tso rog tshaj plaws...nej txhob vam vam hais tias thaum twg ua rog ces ntshe peb cov nyuag Hmoob yuav tau ua ntxoov tes ntsia luag lwm haiv neeg tuag xwb no lov...koj yuav mag luag lwm haiv neeg yuam ntxias peb haiv Hmoob mus tuag txhaws luag lub qhov ntxa ntag...nej tsis nco qab rua qhov muag pom thaum peb ua rog nyob nplog teb los cas...peb haiv Hmoob thaiv tag nrho sab xeev khuam mus ti nkaus rau...xas nuem...yog tub rog Hmoob nkaus nkaus xwb naj...nyob rau hauv ib lub khaib...twb tsis muaj ib tug...Mesliskas...yuav tuag nrog peb naj...tsim nyog txhua txhua lub khaib yuav tsum yog...Mesliskas...xwb...peb Hmoob tsuas muaj tus puav nyuag...mus pab ua neeg txhais lus xwb mas thiaj yog nav...tej tsov rog ntawvd yog...Meskas...thiab nyab laj lawv li teeb meem xwb...cas Hmoob xav ua dev raws nqaij ua luaj...nej sim ntsia mev...yog muaj tsov rog thaum twg mas peb cov nyuag Hmoob khav theeb no...yeej rov ua dev raws nqaij dua tiag...luag twb tsis tau thov yus los niam xav xav kom luag qhuas...ces siv mus thab luag...yuav kom tsov rog tus es yus nrog luag ciaj vaj mas...cia luag thov yus tso ho...mas tseem yuav tsum...sib xee xam nya tseg...yog koj ciaj vaj mas...yuav tsum pub kuv ciaj vaj...saib kuv haiv neeg thiab no hos...tsis li ntawvd ces txog thaum kawg yus tuag coob tshaj luag... tab sis luag twb tsis niam tig ntsia yus...nej xav pus yog li kuv hais maj...


Kuv mas ntxub txoj kev ua tso rog tshaj plaws...nej txhob vam vam hais tias thaum twg ua rog ces ntshe peb cov nyuag Hmoob yuav tau ua ntxoov tes ntsia luag lwm haiv neeg tuag xwb no lov...koj yuav mag luag lwm haiv neeg yuam ntxias peb haiv Hmoob mus tuag txhaws luag lub qhov ntxa ntag...nej tsis nco qab rua qhov muag pom thaum peb ua rog nyob nplog teb los cas...peb haiv Hmoob thaiv tag nrho sab xeev khuam mus ti nkaus rau...xas nuem...yog tub rog Hmoob nkaus nkaus xwb naj...nyob rau hauv ib lub khaib...twb tsis muaj ib tug...Mesliskas...yuav tuag nrog peb naj...tsim nyog txhua txhua lub khaib yuav tsum yog...Mesliskas...xwb...peb Hmoob tsuas muaj tus puav nyuag...mus pab ua neeg txhais lus xwb mas thiaj yog nav...tej tsov rog ntawvd yog...Meskas...thiab nyab laj lawv li teeb meem xwb...cas Hmoob xav ua dev raws nqaij ua luaj...nej sim ntsia mev...yog muaj tsov rog thaum twg mas peb cov nyuag Hmoob khav theeb no...yeej rov ua dev raws nqaij dua tiag...luag twb tsis tau thov yus los niam xav xav kom luag qhuas...ces siv mus thab luag...yuav kom tsov rog tus es yus nrog luag ciaj vaj mas...cia luag thov yus tso ho...mas tseem yuav tsum...sib xee xam nya tseg...yog koj ciaj vaj mas...yuav tsum pub kuv ciaj vaj...saib kuv haiv neeg thiab no hos...tsis li ntawvd ces txog thaum kawg yus tuag coob tshaj luag... tab sis luag twb tsis niam tig ntsia yus...nej xav pus yog li kuv hais maj...

xyooj tuam thaij: 30/12/12:
Tham txog kev tsim tsov rog nws yog kev huab noj huab haus hauv neeg ntiaj teb txoj kev ntshaw; yog li txawm yuav ntxub thiab tsis ntxub los luag saib tsis taus koj lawm kawg yuav tau sawv tiv thaiv tsis tos yuav yog haiv tauj haiv yuam ma tawm tsov rog : muab ntxuam xyuas lub caij mes kas pab nyab laj qab teb koom tes tua cais lub teb chaws nyab laj kom ua 2 lub teb chaws nws kis mus rau cov teb chaws nruab ze li qab meem thiab nplog , thaib los yog kev sib txeeb noj sib txeeb haus xwb cov teb chaws no yuav tau muab faib 1 lub teb chaws muaj 2 pheej koom 1 pheej kum mus tawm tsam 1 pheej kum sawv tiv thaiv thiaj tsis raug puas tsuaj thaum tos sawv tawm tsam swb los lub teb chaws thiaj tsis poob tog tiv thaiv swb lawm los lub teb chaws thiaj tsis poob rau luag tes ; lub caij ntawd yus lub teb chaw nyob ze luag lub teb chaws muaj tsov rog loj koj yuav nkaum nkoos tsis tuaj 1 tog kiag ces kawg koj lub teb chaws xub raug puas tsuaj ua ntej; nyob rau lub teb chaws nplog lub caij mes kas tuaj pab nyab laj ntawd tog tiv thaiv teb chaws nplog tsis xav koom tes nrog mes kas kiag , yog hmoob nkaus xwb thaum tog nplog sawv tawm tsam yeej cov nom tswv nplog thiaj raug ntes tua pov tseg tas;
Hais txog ntawd hmoob thiaj dim mus tau teb chaws tshiab nyob txhais tau hais tias hmoob yog tus yeej lawm hmoob thiaj muaj teb chaws tshiab nyob muaj vaj huam sib luag pej xeem hmoob tus laus tsis tau nrog mes kas tuav phom riam los nws yeej muaj caj ces 1 pab kwv tij 1 pawg neej tsa tau koom tes nrog mes kas lawm mes kas thiaj coj hmoob tawm mus nyob mes kas teb muaj cov nyob fab kis los yeej yog mes kas qub teb chaws cov nyob canada los yog cov nyob australie los yog hmoob thiaj muaj yeej mus nyob tsis laj kam los yeej tau nyiaj muas noj muas haus zoo li tus mus laj mus kam los yeej tsuas tau nyiaj npaulm ntawd los siv . tog hmoob koom nplog sawv tawm tsam teb chaws yeej lawm los nws thiaj muaj cai nyob nplog teb muaj vaj huam sib luag li nplog lub teb chaws nplog yog pej xeem kev khwv mus yug nom tswv yog 1 lub teb chaws pej xeem tsis muaj vaj huam sib luag yog li pej xeem hmoob nplog thiaj tsis muaj tsoom fwv kev faib nyiaj los yug pej xeem li cov teb chaws tawv dawb no.Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users